Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Všeobecné prevádzkové náklady a prevádzkový hospodársky výsledok bánk

23.06.2019, 13:07 | TREND Analyses

  • Tlačiť
  • 0
Všeobecné prevádzkové náklady
Banka Všeobecné prevádzkové náklady (tis. eur) Zmena (%) Prevádzkové náklady na pracovníka 1 (tis. eur) Prevádzkové náklady/celkové aktíva 1 (%) Prevádzkové náklady/prev. výnosy (%)
2018 2017 2018/17 2017/16 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Banky a pobočky zahraničných bánk
1. Slovenská sporiteľňa, a.s. 282 975 284 552 -0,6 2,7 68,9 67,0 1,7 1,8 44,1 49,4
2. Všeobecná úverová banka, a.s. 229 560 207 984 10,4 3,7 61,4 62,4 1,5 1,5 49,8 50,2
3. Tatra banka, a.s. 222 333 220 441 0,9 -1,9 59,1 60,5 1,8 1,9 56,5 58,5
4. Československá obchodná banka, a.s. 142 711 141 657 0,7 2,5 n n 1,7 1,8 59,1 59,7
5. Poštová banka, a.s. 97 228 88 371 10,0 20,0 72,0 81,0 2,3 2,1 49,8 46,6
6. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 75 509 77 414 -2,5 -3,7 n 77,8 1,4 1,4 47,7 51,2
7. Prima banka Slovensko, a.s. 55 071 47 492 16,0 12,7 63,1 49,5 1,5 1,7 66,1 68,7
8. OTP Banka Slovensko, a.s. 37 351 33 526 11,4 -1,9 54,4 50,4 2,6 2,3 117,8 59,5
9. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 36 037 36 550 -1,4 -0,1 90,1 90,0 1,2 1,2 48,3 51,3
10. Privatbanka, a.s. 11 484 10 125 13,4 -1,9 59,8 54,4 1,7 1,6 48,3 46,9
11. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. 7 067 7 158 -1,3 -4,1 27,5 27,9 1,6 1,7 48,3 54,8
12. Komerční banka, a.s., pobočka 4 711 4 492 4,9 -2,2 112,2 109,6 0,4 0,4 24,3 28,0
13. ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. 4 149 4 797 -13,5 4,1 32,7 39,6 1,7 1,9 70,0 66,5
14. Fio banka, a.s., pobočka 2 693 2 197 22,6 57,3 n n 1,0 1,2 63,7 150,3
15. Oberbank AG, pobočka 2 363 2 467 -4,2 0,3 73,8 82,2 0,8 1,0 45,1 49,9
Špecializované štátne banky
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 10 841 11 014 -1,6 0,9 70,4 68,4 0,0 1,9 69,3 62,3
Eximbanka SR 6 540 7 840 -16,6 -7,4 77,9 80,8 1,9 2,2 44,5 84,4
1 Prepočet na priemerný počet pracovníkov, resp. priemerné aktíva v danom roku n – nedostupný údaj
PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami, zostavila TREND Analyses
Prevádzkový hospodársky výsledok, čisté výnosy z úrokov a z poplatkov
Banka Prevádzkový hospodársky výsledok (tis. eur) Zmena (%) Prev. rentabilita kapitálu 1 (%) Čisté úrokové výnosy (tis. eur) Zmena (%) Čisté výnosy z poplatkov a provízií (tis. eur) Zmena (%)
2018 2017 2018/17 2017/16 2018 2017 2018 2017 2018/17 2018 2018/17
Banky a pobočky zahraničných bánk
1. Slovenská sporiteľňa, a.s. 358 201 291 013 23,1 -16,8 23,8 19,0 438 146 122 397 258,0 420 089 64,4
2. Všeobecná úverová banka, a.s. 230 963 206 180 12,0 -46,5 14,9 14,3 345 590 314 289 10,0 125 365 29,1
3. Tatra banka, a.s. 171 106 156 115 9,6 -26,3 18,3 16,5 279 440 262 747 6,4 111 357 -6,0
4. Československá obchodná banka, a.s. 98 788 95 702 3,2 -24,1 12,9 14,4 167 403 166 147 0,8 59 601 13,4
5. Poštová banka, a.s. 98 121 101 071 -2,9 -18,1 15,5 17,1 162 205 152 081 6,7 27 289 36,7
6. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 60 951 59 266 2,8 15,7 n n 100 505 92 766 8,3 43 696 8,3
7. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 38 530 34 657 11,2 -7,5 16,4 14,4 55 915 54 877 1,9 15 389 -3,1
8. Prima banka Slovensko, a.s. 28 256 21 635 30,6 -8,2 9,3 14,9 65 287 56 325 15,9 22 296 21,9
9. Komerční banka, a.s., pobočka 14 669 11 548 27,0 38,1 1,7 1,5 11 808 10 601 11,4 7 681 47,5
10. Privatbanka, a.s. 12 316 11 481 7,3 -5,8 15,8 16,8 13 463 11 558 16,5 11 600 0,5
11. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. 7 576 5 911 28,2 22,1 18,6 14,8 11 013 9 680 13,8 3 145 -47,1
12. Oberbank AG, pobočka 2 882 2 098 37,4 57,5 14,3 10,4 5 231 4 386 19,3 432 -13,3
13. ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. 1 774 2 419 -26,7 -39,6 6,8 8,9 4 939 5 611 -12,0 1 525 -5,0
14. Fio banka, a.s., pobočka 1 533 -735 -- -318,8 21,8 -9,0 240 245 -2,0 331 78,0
15. OTP Banka Slovensko, a.s. -5 632 22 791 -- -12,5 -4,5 21,2 35 200 43 876 -19,8 11 103 -5,4
Špecializované štátne banky
Eximbanka SR 8 166 1 449 463,6 -81,5 2,9 0,5 6 014 3 472 73,2 1 757 65,9
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 4 796 6 654 -27,9 -13,3 1,6 2,2 12 747 14 975 -14,9 2 194 2,1
1 Pomer prevádzkového zisku k vlastnému imaniu na začiatku roka n – nedostupný údaj
PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami, zostavila TREND Analyses
Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 25/2019. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
  • Tlačiť
  • 0

Rubrika TREND TOP vo finančníctve

Tagy banky

Diskusia (0 reakcií)