Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Sieťové odvetvia

25.09.2019, 09:11 | TREND Analyses

  • Tlačiť
  • 0
Sieťové odvetvia
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru, 2 Údaje sú konsolidované, 3 Spoločnosť v priebehu roka 2018 menila účtovné obdobie z kalendárneho roka na hospodársky. Údaje za rok 2018 sú len za prvých 7 mesiacov, 4 Spoločnosť v priebehu roka 2018 menila účtovné obdobie z kalendárneho roka na hospodársky. Pre medziročné porovnanie sú uvedené údaje ešte za kalendárny rok, 5 Od 1. marca 2017 zmena právnej formy z s.r.o. na k.s. Z toho dôvodu sú údaje za rok 2017 len za desať mesiacov, 6 Spoločnosť vznikla 4. februára 2017, 7 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. júna 2018, 8 Do 3. mája 2019 Slovintegra Energy, a.s., Bratislava, 9 Do 30. apríla 2019 SI Teplo, s.r.o., Levice
Spoločnosť Tržby spolu 1 (tis. eur) Zmena (%) Pridaná hodnota (tis. eur) Zmena (%) Zisk po zdanení (tis. eur) Priemerný počet zamestnancov Spolu majetok (tis. eur) Záväzky/majetok (%)
2018 2017 2018/17 2018 2018/17 2018 2017 2018 2017 2018 2018
1. Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava 2 2 539 581 2 343 498 8,4 n n 19 596 62 861 4 357 4 336 10 554 522 62,8
2. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 2 1 595 567 1 570 447 1,6 n n 180 861 253 326 735 759 2 286 549 20,2
3. Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava 2 1 124 502 1 064 997 5,6 n n 99 150 97 569 1 859 1 811 1 099 887 92,8
4. Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Žilina 2 1 024 773 1 004 782 2,0 179 429 -31,1 76 071 139 826 1 637 1 630 873 618 20,1
5. Východoslovenská energetika Holding, a.s., Košice 2 814 000 780 685 4,3 n n 59 000 45 904 1 645 1 592 665 967 68,3
6. Slov. elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava 2 543 793 1 082 819 -49,8 164 536 -15,0 50 958 74 728 573 554 1 011 415 37,4
7. Eustream, a.s., Bratislava 3 450 623 755 649 n n 198 795 347 825 649 653 4 506 863 53,3
8. SPP – distribúcia, a.s., Bratislava 4 420 737 430 987 -2,4 363 823 -2,5 156 822 153 256 1 288 1 303 2 646 842 41,5
9. Elgas, k.s., Považská Bystrica 5 401 238 277 380 -3 299 -3 269 -3 148 31 31 61 209 96,3
10. ČEZ Slovensko, s.r.o., Bratislava 291 774 250 555 16,5 -11 083 8,0 -11 647 -3 149 31 34 85 083 90,9
11. Ferroenergy, s.r.o., Košice 6 207 705 15 693 65 523 7 624 7 010 249 21 261 016 47,7
12. LE Trading, a.s., Bratislava 197 430 163 191 21,0 3 648 157,8 2 149 155 3 3 45 590 92,0
13. Magna Energia, a.s., Piešťany 194 999 157 582 23,7 2 431 310,2 634 202 33 35 28 813 92,1
14. Pow-en, a.s., Bratislava 181 106 133 990 35,2 9 966 14,0 6 185 7 445 30 30 37 591 54,9
15. MET Slovakia, a.s., Bratislava 121 521 106 454 14,2 475 54,2 55 25 10 9 20 030 93,9
16. Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava 110 698 94 813 16,8 66 101 9,6 2 414 3 500 330 325 1 306 164 35,2
17. Energy Trading Company, s.r.o., Nitra 2 107 255 91 833 16,8 n n 798 1 496 n n 19 539 66,0
18. Slovakia Energy, s.r.o., Bratislava 92 441 92 812 -0,4 -5 311 -144,1 -9 589 -4 738 15 15 21 745 56,5
19. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava 91 649 90 414 1,4 38 690 -1,5 608 495 754 752 541 404 20,4
20. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 89 268 84 787 5,3 59 124 8,4 616 -77 2 046 2 060 614 377 16,7
21. Energie2, a.s., Bratislava 87 211 69 539 25,4 861 32,5 309 101 22 24 16 815 93,6
22. Vemex Energo, s.r.o., Bratislava 78 328 90 160 -13,1 -2 883 -285,4 -4 598 -1 391 12 13 13 549 98,3
23. Tepláreň Košice, a.s., Košice 69 986 69 639 0,5 24 582 -1,3 1 281 1 500 365 384 179 930 55,9
24. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica 65 786 71 849 -8,4 32 405 -27,8 -28 871 -7 516 3 313 3 338 1 421 076 16,3
25. Transpetrol, a.s., Bratislava 2 65 176 64 566 0,9 n n 1 965 8 451 319 321 408 697 14,1
26. Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava 63 590 63 786 -0,3 9 638 6,1 -879 -632 318 329 65 806 58,5
27. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 61 820 60 046 3,0 42 228 2,4 368 1 032 1 525 1 535 471 985 17,1
28. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s., B. Bystrica 59 228 58 239 1,7 22 814 6,2 799 1 233 1 087 1 092 22 204 81,4
29. A.En. Slovensko, s.r.o., Martin 51 682 39 631 30,4 469 -9,3 12 4 804 9 8 19 322 62,4
30. Stefe SK, a.s., Banská Bystrica 2 50 537 50 927 -0,8 1 306 0,0 2 601 3 427 198 197 92 327 58,1
31. Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice 49 124 48 860 0,5 7 162 0,2 323 287 147 147 35 286 29,1
32. V-Elektra Slovakia, a.s., Martin 45 868 39 393 16,4 657 -47,2 368 843 10 9 15 237 86,3
33. Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 41 856 40 962 2,2 4 221 -12,7 2 364 5 930 220 202 254 847 87,6
34. Engie Services, a.s., Bratislava 37 438 35 383 5,8 11 724 9,2 1 773 1 003 557 559 50 296 57,7
35. Business Commercial Finance, s.r.o., Banská Bystrica 7 37 005 35 198 5,1 911 -42,3 699 662 5 6 13 664 59,7
36. Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o., Považská Bystrica 33 135 42 928 -22,8 6 749 -58,6 -714 7 468 40 39 56 713 72,2
37. Bukóza Energo, a.s., Hencovce 31 545 27 705 13,9 5 872 23,1 1 955 1 766 162 161 20 920 72,0
38. JAS Energy Trading, s.r.o., Dunajská Streda 31 029 65 396 -52,6 235 -23,9 108 98 4 0 4 477 88,5
39. Veolia Energia Levice, a.s., Bratislava 8 29 841 28 395 5,1 8 332 2,2 -1 963 -2 829 30 30 56 176 47,5
40. Žilinská teplárenská, a.s., Žilina 28 455 30 119 -5,5 12 860 0,2 -930 347 193 190 74 841 32,0
41. PPC Investments, a.s., Bratislava 28 039 28 010 0,1 5 178 -12,0 42 505 1 195 34 36 81 901 31,9
42. PPC Energy, a.s., Bratislava 27 918 25 263 10,5 2 464 392,7 7 122 5 324 n n 69 161 66,3
43. Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Žiar nad Hronom 27 605 18 612 48,3 5 005 1 665,9 2 693 1 808 123 120 14 206 60,7
44. PPA Power DS, s.r.o., Bratislava 27 495 23 553 16,7 3 860 8,9 870 820 84 76 9 679 70,9
45. EDS International SK, s.r.o., Bratislava 26 953 74 526 -63,8 43 9,9 5 3 1 1 4 317 92,8
46. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad 24 471 23 905 2,4 10 095 3,8 415 694 508 509 8 433 85,1
47. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina 23 213 21 866 6,2 16 983 3,3 367 -137 405 411 203 338 18,9
48. Chemes, a.s., Humenné 22 335 24 050 -7,1 3 677 -30,9 -2 621 -296 211 219 21 815 66,1
49. Martinská teplárenská, a.s., Martin 21 777 22 764 -4,3 7 382 -7,1 -2 537 -246 189 200 48 861 39,1
50. GasTrading, s.r.o., Levice 18 928 16 263 16,4 2 118 1,9 783 646 15 16 2 989 70,2
51. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany 18 789 18 765 0,1 12 918 -0,6 599 743 300 309 121 066 20,2
52. Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen 17 651 18 698 -5,6 2 860 -36,8 -2 798 -1 743 131 138 28 628 26,1
53. Termming, a.s., Bratislava 16 993 17 648 -3,7 3 977 -1,5 447 670 67 69 20 724 72,7
54. Chemosvit Energochem, a.s., Svit 16 251 17 546 -7,4 5 293 -1,2 1 609 2 157 67 61 15 784 44,9
55. Bytterm, a.s., Žilina 15 840 16 804 -5,7 4 443 -3,8 526 776 161 170 8 862 21,6
56. Spravbytkomfort, a.s., Prešov 15 539 16 348 -4,9 5 560 -1,2 1 248 1 480 83 85 17 807 47,7
57. Teplo GGE, s.r.o., Považská Bystrica 14 579 15 101 -3,5 3 474 3,9 557 473 45 44 20 300 61,2
58. G&E Trading, a.s., Žilina 14 151 7 303 93,8 444 431,8 294 35 4 1 1 750 79,3
59. Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Bratislava 13 940 13 962 -0,2 1 526 11,9 638 561 12 12 4 125 72,6
60. Stefe Banská Bystrica, s.r.o. 13 393 13 133 2,0 4 966 4,5 1 061 1 102 53 51 27 597 56,5
61. Probugas, a.s., Bratislava 12 919 12 413 4,1 1 758 -8,0 -1 569 90 53 51 11 867 83,9
62. Trnavská teplárenská, a.s., Trnava 12 628 12 485 1,1 5 742 3,7 14 81 111 112 38 030 22,0
63. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Trenčín 12 141 11 969 1,4 7 746 0,4 76 89 202 206 101 460 14,2
64. Optifin Energo, s.r.o., Bratislava 11 189 8 771 27,6 391 20,4 165 216 9 10 5 691 66,4
65. Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., Nitra 10 974 11 411 -3,8 3 959 4,3 732 812 49 45 15 832 21,6
66. Advance Energy Solutions, a.s., Bratislava 10 774 10 845 -0,7 1 807 24,4 1 163 880 10 5 2 609 54,2
67. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica 10 746 10 562 1,7 8 270 1,9 77 96 213 218 72 277 11,9
68. Bioenergy Topoľčany, s.r.o., Topoľčany 10 643 11 758 -9,5 3 081 -18,3 -300 50 12 12 6 007 70,7
69. Bioenergy Bardejov, s.r.o., Bardejov 10 262 11 250 -8,8 2 840 -19,5 382 255 12 13 3 173 88,0
70. Energa Slovakia, s.r.o., Bratislava 9 481 22 894 -58,6 -623 58,9 -865 -1 860 3 5 2 193 127,2
71. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Prievidza 9 390 9 579 -2,0 1 998 -0,4 309 240 31 31 13 124 14,0
72. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš 9 080 8 908 1,9 5 486 3,2 -3 61 150 151 70 445 17,2
73. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin 8 391 8 028 4,5 5 883 2,5 6 -30 149 149 62 002 8,2
74. Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky 8 065 8 248 -2,2 2 046 3,1 698 821 79 83 10 570 20,7
75. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Dolný Kubín 7 965 7 467 6,7 6 156 7,4 218 61 158 157 74 914 9,8
76. TP 2, s.r.o., Strážske 7 958 7 650 4,0 2 191 -16,7 -212 -16 871 74 76 12 134 20,8
77. Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 7 842 8 229 -4,7 227 -27,5 101 36 2 3 2 813 92,9
78. KLF – Energetika, a.s., Kysucké Nové Mesto 7 712 7 815 -1,3 1 705 8,8 13 9 79 88 7 814 50,4
79. Duslo Energy, s.r.o., Šaľa 7 421 6 796 9,2 136 -32,0 104 153 0 0 1 437 28,0
80. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o., Poprad 7 341 7 439 -1,3 1 393 10,4 313 311 43 42 1 980 68,0
81. Energy Edge ZC, s.r.o., Bratislava 7 225 9 518 -24,1 1 019 -75,6 -1 407 866 18 18 32 266 90,5
82. COM-therm, s.r.o., Bratislava 7 087 7 199 -1,6 1 337 29,2 -141 -233 45 44 5 434 42,8
83. Výroba tepla, s.r.o., Bratislava 6 910 7 723 -10,5 1 959 -20,9 264 161 30 30 11 780 75,8
84. GGE distribúcia, a.s., Považská Bystrica 6 092 6 088 0,1 1 694 3,5 548 369 18 17 6 395 23,0
85. Enstra, a.s., Žilina 5 798 3 913 48,2 584 37,1 -295 -537 9 7 4 679 87,4
86. Bučina Zvolen, a.s., Zvolen 5 728 4 903 16,8 1 154 77,2 -108 -710 19 14 12 446 76,5
87. Bardterm, s.r.o., Bardejov 5 689 5 253 8,3 1 122 25,5 43 59 40 34 4 595 52,7
88. Veolia Teplo Levice, s.r.o., Levice 9 5 568 6 026 -7,6 688 3,5 29 5 20 21 1 708 97,7
89. Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Košice 5 516 5 726 -3,7 781 -29,3 -123 -191 39 55 4 271 67,3
90. DCa Therm, a.s., Dubnica nad Váhom 5 493 4 940 11,2 1 337 -0,0 68 27 36 40 4 139 48,3
91. Domspráv, s.r.o., byty, teplo a iné služby, Michalovce 5 463 6 135 -10,9 1 402 -8,3 359 344 48 n 1 930 17,6
92. Emkobel, a.s., Spišská Nová Ves 5 201 5 550 -6,3 1 133 -4,6 134 217 36 36 1 782 37,3
93. VNG Slovakia, s.r.o., Bratislava 5 139 5 845 -12,1 -560 -54,8 79 130 3 4 11 485 17,1
94. Novbyt, s.r.o., Bratislava 5 082 5 293 -4,0 787 -0,7 182 207 17 20 18 252 97,7
95. Technické služby mesta Partizánske, s.r.o., Partizánske 4 937 4 924 0,3 2 459 2,7 -127 1 146 143 6 898 24,6
96. LMT, a.s., Liptovský Mikuláš 4 817 4 944 -2,6 1 604 -4,8 636 733 15 15 3 996 55,1
97. CZT Ružomberok, s.r.o., Ružomberok 4 612 5 159 -10,6 1 023 -18,1 -46 183 19 19 8 848 94,1
98. Termonova, a.s., Nová Dubnica 4 554 4 789 -4,9 1 883 -6,3 149 219 18 18 11 792 56,1
99. Snina Energy, s.r.o., Snina 4 483 4 730 -5,2 1 319 -18,5 235 479 14 14 3 987 87,8
100. KOOR, s.r.o., Bratislava 4 421 3 426 29,1 2 195 23,6 231 293 10 8 15 827 70,7
101. KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., Komárno 4 367 4 340 0,6 2 254 -4,8 22 103 88 88 19 860 25,3
102. Slovenergie SK, a.s., Košice 4 360 4 342 0,4 2 612 -0,0 1 209 1 207 25 25 1 927 19,8
103. Toma, s.r.o., Topoľčany 4 247 4 578 -7,2 1 122 -9,9 116 188 32 32 8 826 77,0
104. Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o., Žiar nad Hronom 4 239 4 516 -6,1 417 2,0 52 60 6 6 3 329 71,6
105. Energetika – Jumi, s.r.o., Košice 4 214 1 451 190,4 472 63,0 361 215 2 1 513 16,0
106. Službyt, s.r.o., Senica 4 207 4 303 -2,2 1 003 -1,9 94 144 20 20 4 467 43,8
107. Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Bratislava 4 177 4 436 -5,8 448
Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 38/2019. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
  • Tlačiť
  • 0

Rubrika TREND TOP v priemysle

Diskusia (0 reakcií)