Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ťažba

25.09.2019, 10:42 | TREND Analyses

  • Tlačiť
  • 0
Ťažobný priemysel
Spoločnosť Tržby spolu 1 (tis. eur) Zmena (%) Pridaná hodnota (tis. eur) Zmena (%) Zisk po zdanení (tis. eur) Priemerný počet zamestnancov Spolu majetok (tis. eur) Záväzky/majetok (%)
2018 2017 2018/17 2018 2018/17 2018 2017 2018 2017 2018 2018
1. Nafta, a.s., Bratislava 2 151 503 155 991 -2,9 n n 75 083 72 528 656 630 701 744 70,4
2. Hornonitrianske bane, a.s., Prievidza 92 833 100 741 -7,8 n n 1 677 2 248 2 960 3 260 126 768 39,2
3. Slovenské magnezitové závody, a.s., Jelšava 70 654 57 885 22,1 28 255 14,26 9 434 7 501 819 774 60 467 22,4
4. Alas Slovakia, s.r.o., Bratislava 46 533 43 718 6,4 14 686 7,8 3 943 3 449 233 236 35 156 51,7
5. Pozagas, a.s., Malacky 26 926 28 364 -5,1 n n 1 883 -628 26 28 88 115 15,7
6. Slovenská banská, s.r.o., Hodruša-Hámre 16 465 14 805 11,2 13 048 12,9 6 665 5 536 116 119 13 877 46,4
7. KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen 14 641 18 604 -21,3 2 914 55,6 1 016 1 023 77 73 13 227 27,4
8. Eurovia – Kameňolomy, s.r.o., Košice 14 554 11 812 23,2 5 461 29,2 873 1 001 101 103 16 448 39,9
9. Ametys, s.r.o., Košice 13 143 10 766 22,1 2 237 22,3 223 70 49 58 4 124 91,0
10. Slovenské štrkopiesky, s.r.o., Veľký Slavkov 9 182 7 190 27,7 4 092 18,4 2 376 2 179 28 25 20 143 67,6
11. VSK Mineral, s.r.o., Košice 8 909 7 608 17,1 3 300 11,4 516 304 91 85 14 718 53,5
12. KAS, a.s., Zlaté Moravce 8 470 10 869 -22,1 1 380 -58,3 -986 280 n n 3 673 44,0
13. Ilka, s.r.o., Kráľová pri Senci 6 822 5 730 19,1 3 547 26,0 1 834 1 252 46 41 12 860 54,6
14. Romin Slovakia, s.r.o., Kremnica 6 531 6 477 0,8 2 713 12,5 856 644 48 44 3 580 37,3
15. PK Metrostav, a.s., Žilina 3 6 205 6 016 3,1 2 824 7,7 441 435 67 69 8 121 17,7
16. Bra-Vur, a.s., Vrútky 6 102 6 182 -1,3 441 -31,8 16 156 18 17 2 328 56,9
17. Kerkosand, s.r.o., Šajdíkove Humence 5 739 5 886 -2,5 2 321 -4,2 305 382 49 50 8 399 10,7
18. Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s., Lietavská Lúčka 4 961 5 150 -3,7 1 807 -15,9 82 399 55 57 5 384 15,8
19. LB Minerals SK, s.r.o., Košice 4 351 3 696 17,7 1 291 8,4 -121 -178 39 36 3 157 58,8
20. Delta stone, s.r.o., Čierna Voda 4 263 4 448 -4,2 834 20,9 62 1 45 39 4 841 23,4
21. T&B SK, s.r.o., Bojnice 4 113 4 544 -9,5 2 957 -9,2 292 43 84 109 967 36,7
22. Sehring Bratislava, s.r.o., Bratislava 4 109 3 429 19,8 1 845 90,4 913 745 17 17 1 359 78,2
23. Kremnická banská spoločnosť, s.r.o., Kremnica 3 804 4 151 -8,4 2 383 -3,2 139 386 108 108 3 662 14,9
24. IS-Lom, s.r.o., Maglovec 3 790 3 199 18,4 1 516 -0,3 444 674 23 21 5 160 24,8
25. Dolkam Šuja, a.s., Rajec 3 109 2 737 13,6 1 684 16,3 582 401 28 29 9 562 8,7
26. Lhodol, s.r.o., Rajec 2 732 3 238 -15,6 777 -44,0 479 760 13 12 6 076 12,6
27. Výroba kameňa a pieskov, s.r.o., Buková 2 251 2 239 0,5 1 133 4,3 266 311 26 27 2 814 66,1
28. Drvex, s.r.o., Lietava 2 198 5 368 -59,0 171 -68,8 14 330 6 6 414 8,9
29. Kameňolom Sokolec, s.r.o., Bzenica 2 016 1 705 18,3 1 032 11,4 438 346 20 20 1 359 37,8
30. Agromelio, s.r.o., Veľký Šariš 2 013 1 737 15,9 604 19,9 116 -1 27 24 1 496 41,6
31. Kamenivo Slovakia, a.s., Bytča-Hrabové 1 862 1 484 25,5 670 30,1 240 187 13 13 2 472 16,2
32. VSK PRO - ZEO, s.r.o., Košice 1 716 1 666 3,0 813 5,8 211 245 25 24 1 425 18,0
33. Ax Stavas, s.r.o., Prievidza 1 688 1 711 -1,3 598 -7,3 123 154 11 12 926 38,8
34. LBK Perlit, s.r.o., Lehôtka pod Brehmi 1 637 3 368 -51,4 303 -58,7 -3 798 -835 24 24 3 653 89,7
35. Gemerská nerudná spoločnosť, a.s., Hnúšťa 1 512 1 204 25,6 547 18,4 672 -222 51 51 1 001 27,7
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru, 2 Údaje sú konsolidované, 3 Do 4. marca 2019 PK Doprastav, a.s., Žilina
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses
Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 38/2019. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
  • Tlačiť
  • 0

Rubrika TREND TOP v priemysle

Diskusia (0 reakcií)