Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Hospodárenie nemocníc

09.10.2019, 09:17 | TREND Analyses

  • Tlačiť
  • 0
Hospodárenie nemocníc
Nemocnica Tržby spolu 1 (tis. eur) Zisk po zdanení (tis. eur) Priemerný počet zamestnancov Osobné náklady (tis. eur) Dlhodobé pohľadávky (tis. eur) Krátkodobé pohľadávky (tis. eur) Dlhodobé záväzky (tis. eur) Krátkodobé záväzky (tis. eur) Celkové záväzky (tis. eur) Bankové úvery a fin. výpomoci (tis. eur) Spolu majetok (tis. eur) Prevádzkovateľ
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Štátne zdravotnícke zariadenia transformované na akciové spoločnosti
1. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava 79 300 76 020 283 367 930 915 28 376 25 476 0 0 11 401 10 916 2 014 1 491 17 409 12 628 19 957 14 683 0 0 118 948 113 396 Ministerstvo zdravotníctva
2. Východoslov. ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice 55 351 52 718 491 1 252 707 645 19 728 18 191 0 0 6 308 8 167 681 935 7 843 9 228 20 517 17 091 10 728 5 818 56 484 52 561 Ministerstvo zdravotníctva
3. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Banská Bystrica 46 136 42 974 354 353 405 396 12 586 11 752 4 0 3 884 7 054 704 746 6 350 5 000 18 310 17 528 9 906 10 733 47 643 46 749 Ministerstvo zdravotníctva
4. Nemocnica Poprad, a.s., Poprad 42 953 41 339 67 11 1 216 1 250 24 024 22 437 5 2 7 055 6 034 1 985 2 365 6 015 4 586 9 734 8 421 0 0 47 373 46 855 Ministerstvo zdravotníctva
5. Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice 21 902 20 255 1 259 882 328 328 8 330 7 918 0 0 3 468 2 494 1 392 1 416 1 456 1 244 3 382 3 207 0 0 27 599 26 149 Ministerstvo zdravotníctva
6. UN – Nemocnica Svätého Michala, a.s., Bratislava 19 457 16 052 -5 213 3 725 473 458 11 630 11 093 0 0 3 080 2 586 1 520 1 424 6 420 5 830 8 366 7 606 0 0 86 516 90 934 Ministerstvo vnútra
7. Letecká vojenská nemocnica, a.s., Košice 5 141 5 081 -366 -427 219 220 3 874 3 736 24 20 393 625 17 16 1 577 1 103 1 715 1 209 0 0 3 647 3 509 Ministerstvo obrany
Nemocnice v pôsobnosti MZ SR, MO SR a MV SR
1. Univerzitná nemocnica Bratislava, p.o. 182 002 170 033 -32 864 -55 722 5 428 5 923 136 265 130 546 0 0 26 653 22 842 387 357 328 833 293 887 379 141 310 955 647 1 091 134 858 99 655 Ministerstvo zdravotníctva
2. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, p.o. 96 758 91 537 2 378 -17 333 3 363 3 389 68 338 66 872 0 0 16 417 15 746 48 21 109 307 112 088 143 033 144 868 609 609 74 249 74 921 Ministerstvo zdravotníctva
3. Fakultná nemocnica s pol. F. D. Roosevelta Banská Bystrica, p.o. 86 290 82 300 1 999 -4 696 2 293 2 248 47 911 44 386 0 0 15 195 12 724 331 352 64 331 65 676 87 336 89 223 0 0 55 212 55 268 Ministerstvo zdravotníctva
4. Univerzitná nemocnica Martin, p.o. 78 488 79 055 -1 017 -3 958 2 176 2 131 50 516 45 693 0 0 13 553 10 475 1 384 735 57 894 55 635 86 355 83 045 0 0 67 190 64 930 Ministerstvo zdravotníctva
5. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, p.o. 67 428 63 689 7 668 -9 600 2 312 2 228 45 749 43 061 0 0 11 244 9 619 540 514 66 894 74 473 93 068 98 326 0 0 49 455 47 161 Ministerstvo zdravotníctva
6. Národný onkologický ústav Bratislava, p.o. 55 901 50 623 1 050 1 166 846 820 21 917 20 354 0 0 10 177 10 032 14 13 8 355 7 069 12 866 8 207 0 0 32 702 27 192 Ministerstvo zdravotníctva
7. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, p.o. 55 135 48 828 6 131 -6 403 1 740 1 676 37 248 34 502 0 17 9 132 7 007 7 7 35 745 39 263 48 566 50 457 0 0 28 649 24 194 Ministerstvo zdravotníctva
8. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nem., p.o. 51 505 46 206 -2 573 -3 050 1 480 1 465 32 359 30 074 0 0 7 521 7 947 28 32 29 876 32 185 54 291 48 799 4 219 0 62 073 59 258 Ministerstvo obrany
9. Fakultná nemocnica Trenčín, p.o. 50 590 45 891 1 890 -1 872 1 325 1 280 31 493 29 012 0 0 8 930 7 580 2 6 26 841 27 926 34 458 33 659 0 0 24 313 22 061 Ministerstvo zdravotníctva
10. Fakultná nemocnica Nitra, p.o. 49 078 44 187 665 111 1 423 1 363 27 328 24 797 0 0 5 899 6 059 52 14 5 348 4 907 23 654 25 508 0 0 61 299 61 473 Ministerstvo zdravotníctva
11. Národný ústav detských chorôb Bratislava, p.o. 2 46 259 37 479 1 236 -7 995 1 222 1 179 31 676 28 884 0 0 5 391 5 773 134 45 54 377 54 269 72 282 63 598 30 102 43 970 34 069 Ministerstvo zdravotníctva
12. Fakultná nemocnica Trnava, p.o. 43 503 41 675 -1 398 -653 1 207 1 205 27 475 24 701 0 0 4 764 6 497 24 22 32 480 29 616 40 900 33 980 0 0 37 930 35 709 Ministerstvo zdravotníctva
13. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, p.o. 41 724 36 823 953 -597 1 266 1 250 25 056 22 250 0 0 7 278 6 080 16 14 14 628 12 665 21 721 18 147 0 0 29 270 24 760 Ministerstvo zdravotníctva
14. Detská fakultná nemocnica Košice, p.o. 16 977 14 899 -433 -902 599 597 12 511 11 536 0 0 1 649 2 116 3 7 6 350 5 582 19 542 19 535 0 0 17 542 18 273 Ministerstvo zdravotníctva
15. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, p.o. 12 936 12 143 348 300 434 n 8 931 7 940 1 1 2 158 2 028 51 30 1 200 1 143 8 468 5 852 0 0 17 944 13 345 Ministerstvo zdravotníctva
16. Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, p.o. 11 603 7 220 70 47 161 157 2 999 2 642 2 011 1 072 9 10 14 10 1 915 1 272 4 576 5 491 0 0 6 329 7 226 Ministerstvo zdravotníctva
17. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, p.o. 10 802 9 672 -714 -440 320 310 7 854 7 218 0 0 1 272 1 350 3 4 3 621 2 160 9 363 7 914 0 0 11 777 11 108 Ministerstvo zdravotníctva
18. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, p.o. 9 344 8 847 191 237 368 368 7 372 6 965 0 0 993 1 350 44 53 823 781 7 430 7 611 0 0 8 696 8 672 Ministerstvo zdravotníctva
19. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, p.o. 7 299 6 793 501 696 239 238 5 510 4 913 0 0 882 1 106 27 22 624 474 1 703 1 628 0 0 7 597 7 015 Ministerstvo zdravotníctva
20. Národné rehabilitačné centrum Kováčová, p.o. 6 775 6 618 36 100 292 290 5 216 5 021 0 0 457 525 7 6 457 460 1 964 2 194 0 0 4 248 4 444 Ministerstvo zdravotníctva
Neštátne a súkromné nemocnice
1. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava 51 162 48 408 4 304 3 729 826 822 24 123 22 759 693 587 8 770 8 002 472 322 5 021 4 054 6 526 5 488 0 0 60 632 55 289 Rehoľa svätej Alžbety
2. Nemocnica Košice-Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica 35 363 33 169 1 534 2 074 1 004 1 003 22 369 20 525 317 341 8 585 8 382 31 42 3 983 3 720 5 646 5 323 0 0 12 866 12 997 Agel
3. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, p.o. 23 600 21 022 2 057 -40 844 820 14 344 13 147 0 0 2 067 3 055 9 68 7 182 8 558 17 347 18 623 0 0 18 840 18 417 ŽSK
4. Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 23 488 21 183 623 551 681 630 13 664 11 582 118 177 6 328 8 658 6 1 3 027 5 831 3 826 6 688 0 0 7 328 9 560 Svet zdravia
5. Nemocnica s poliklinikou Prievidza, p.o., Bojnice 23 477 22 796 -2 880 -4 260 898 885 20 109 19 020 0 0 3 797 3 879 39 31 29 273 26 548 37 427 34 494 0 0 15 869 15 906 TSK
6. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, p.o. 22 242 20 248 783 -2 593 920 898 16 357 15 147 0 0 4 347 3 763 9 11 25 688 26 019 36 164 35 083 0 0 16 094 14 278 TSK
7. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. 19 800 18 140 563 331 777 785 12 906 11 867 0 0 3 255 2 572 106 9 1 678 1 501 3 401 2 024 3 2 10 555 8 745 BBSK
8. Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 19 659 18 385 520 321 700 694 11 801 10 997 0 0 2 301 2 272 732 320 4 391 4 579 6 359 6 447 1 236 1 548 16 855 16 594 MZ SR a Humanita, n.o.
9. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 19 145 17 360 511 467 581 577 11 263 10 396 128 109 10 663 10 013 48 35 3 654 3 455 4 303 4 001 0 0 12 484 11 648 Svet zdravia
10. Nemocnica Zvolen, a.s. 18 790 17 345 45 -754 643 650 12 468 12 019 48 6 1 682 2 867 385 223 3 266 3 810 4 177 4 639 0 0 4 658 4 831 Agel
11. Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 18 246 16 971 9 -509 n 588 11 434 10 579 0 0 3 070 3 945 230 307 5 297 5 311 5 896 5 735 0 0 15 229 15 341 Grafobal
12. Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 17 755 16 410 418 360 578 570 11 604 10 719 118 116 5 995 6 275 326 494 5 108 5 547 6 585 6 967 326 285 15 850 15 795 Svet zdravia
13. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu L. Mikuláš, p.o. 17 242 15 406 1 513 -998 603 610 11 382 10 905 0 0 2 695 2 234 609 187 7 662 8 263 23 729 22 754 0 0 19 437 17 640 ŽSK
14. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.Nádaši Jégého Dolný Kubín, p.o. 16 998 15 385 871 -201 619 607 11 327 10 587 0 0 2 612 2 147 3 15 5 664 5 720 13 439 13 213 0 0 12 635 11 547 ŽSK
15. Nemocnica Levice, s.r.o. 3 16 661 4 094 69 27 582 534 10 462 2 905 20 0 2 051 2 464 304 8 2 384 2 824 3 228 2 969 0 0 3 883 3 313 Agel
16. Nemocnica Rimavská Sobota, n.o. 16 077 14 786 1 532 898 557 552 10 429 9 867 131 235 7 396 2 483 18 13 1 730 1 682 2 162 2 096 0 0 14 494 8 294 Svet zdravia
17. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 16 006 15 139 293 232 608 587 10 196 9 609 114 104 2 698 2 854 438 530 3 649 3 812 4 702 5 045 0 0 6 984 7 038 Agel
18. Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 15 499 14 584 374 394 515 515 9 410 8 976 1 2 6 443 6 121 978 1 122 2 054 1 868 3 451 3 599 0 156 16 452 16 380 Svet zdravia
19. Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 4 15 360 11 092 408 246 485 535 9 547 7 659 80 0 2 240 3 274 0 4 2 699 3 266 3 170 3 824 0 0 3 994 4 140 Svet zdravia
20. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 15 192 14 235 407 378 504 500 9 411 8 858 64 46 5 861 5 360 9 8 3 865 3 157 4 327 3 609 0 0 7 989 7 287 Svet zdravia
21- Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany, n.o. 15 076 17 163 1 221 559 455 453 9 290 8 620 0 0 1 361 1 456 8 17 4 159 4 638 4 959 5 547 400 504 8 499 7 872 MZ SR
22- Hornooravská nemocnica s poliklinikou, p.o., Trstená 13 878 12 896 442 -109 541 526 9 406 8 825 0 0 2 206 1 971 4 10 1 587 1 700 9 651 9 118 0 0 11 701 10 740 ŽSK
23- Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 13 710 12 678 378 347 458 450 8 457 7 719 80 60 6 407 6 166 13 6 1 384 1 641 1 834 2 029 0 0 6 833 6 631 Svet zdravia
24. Vranovská nemocnica, a.s., Vranov nad Topľou 13 619 12 818 372 342 491 501 8 964 8 624 68 85 7 225 2 618 9 3 2 019 2 166 2 403 2 512 0 0 8 639 4 311 Svet zdravia
25. Ľubovnianska nemocnica, n. o., Stará Ľubovňa 13 613 12 220 833 866 450 425 9 268 8 220 0 0 2 481 1 885 87 14 1 539 1 493 2 113 2 179 276 499 8 577 7 509 PSK
26. Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 13 449 12 224 367 237 489 480 8 285 7 626 77 125 6 097 2 217 3 0 1 972 2 930 2 309 3 255 0 0 7 859 3 919 Svet zdravia
27. Nemocničná a.s., Pezinok (Nemocnica Malacky) 13 350 12 411 28 -124 380 376 8 486 7 961 15 21 2 048 1 908 446 572 2 841 5 969 6 663 7 420 3 065 622 7 368 7 431 Medirex
28. Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, s.r.o., Bratislava 13 206 11 858 -8 -1 318 305 7 208 6 534 30 33 1 793 1 687 420 466 1 941 1 908 2 761 2 734 0 0 3 003 2 981 Hospitalská rehoľa sv. Jána
29. Nemocnica Žiar nad Hronom + Nemocnica Banská Štiavnica 12 192 10 745 563 221 384 389 7 814 7 566 93 116 2 426 1 975 5 1 1 453 1 303 1 861 1 669 0 0 9 103 8 090 Svet zdravia
30. Nemocnica Komárno, s.r.o. 5 12 145 6 200 3 587 0 7 785 0 1 0 1 995 106 -44 0 6 189 53 6 594 53 0 0 7 285 110 Agel
Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 40/2019. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
  • Tlačiť
  • 0

Rubrika TREND TOP v zdravotníctve a vo farmácii

Diskusia (0 reakcií)