Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Banky - rebríčky k 30.6.02019

16.10.2019, 09:38 | TREND Analyses

  • Tlačiť
  • 0
Aktíva a ich štruktúra
Banky a pobočky zahraničných bánk 1
Banka Celkové aktíva (tis. eur) Zmena (%) Trhový podiel (%) Zastúpenie hlavných položiek v aktívach (%, 1. p. 2019)
30.06.2019 2018 30.06.2018 1. p. 2019/2018 1. p. 2019/ 1. p. 2018 30.06.19 úvery úložky v NBS úložky v bankách HaNIM
Banky a pobočky zahraničných bánk
1. Slovenská sporiteľňa, a.s. 18 178 313 17 413 100 16 938 450 4,4 7,3 22,0 74,4 0,8 2,0 0,8
2. Všeobecná úverová banka, a.s. 1, 2 17 221 827 16 359 383 14 950 308 5,3 15,2 20,8 76,5 1,7 13,9 1,2
3. Tatra banka, a.s. 13 616 153 12 943 559 12 851 228 5,2 6,0 16,4 76,2 7,4 9,9 1,1
4. Československá obchodná banka, a.s. 8 702 039 8 506 649 8 306 005 2,3 4,8 10,5 71,2 0,1 2,0 1,1
5. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 3 5 177 244 5 232 298 5 240 662 -1,1 -1,2 6,3 n n n n
6. Poštová banka, a.s. 4 304 453 4 236 858 4 190 836 1,6 2,7 5,2 59,2 0,5 8,0 1,6
7. Prima banka Slovensko, a.s. 3 3 793 884 3 600 046 3 506 498 5,4 8,2 4,6 n 3,6 0,2 n
8. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 3 067 304 3 079 793 3 034 567 -0,4 1,1 3,7 72,6 0,0 2,8 1,9
9. OTP Banka Slovensko, a.s. 1 441 195 1 411 793 1 427 218 2,1 1,0 1,7 79,6 3,4 8,0 2,2
10. Komerční banka, a.s., pobočka 1 212 079 1 137 637 1 051 689 6,5 15,3 1,5 75,1 2,1 24,1 0,2
11. Privatbanka, a.s. 779 132 722 907 709 032 7,8 9,9 0,9 49,8 12,8 4,4 0,1
12. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. 465 766 472 186 448 088 -1,4 3,9 0,6 77,5 0,0 0,1 1,7
13. Oberbank AG, pobočka 323 689 282 321 292 204 14,7 10,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
14. ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. 241 448 250 776 250 906 -3,7 -3,8 0,3 56,9 8,3 11,3 0,3
Fio banka, a.s., pobočka n 303 895 253 680 n n n n n n n
BKS Bank AG, pobočka, Bratislava n 106 124 92 290 n n n n n n n
Špecializované inštitúcie
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 531 135 547 063 549 700 -2,9 -3,4 0,6 55,3 12,8 15,0 1,0
Eximbanka SR 370 843 342 566 351 909 8,3 5,4 0,4 57,0 0,0 39,3 0,8
PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami, zostavila TREND Analyses
Vklady klientov
Banka Zdroje od klientov 1 (tis. eur) Zmena (%) Krytie aktív zdrojmi od klientov (%) Pozícia voči klientom
Vklady-úvery (tis. eur) úvery/vklady index
30.06.19 2018 30.06.18 1. p. 2019/2018 1.p. 2019/ 1.p. 2018 30.06.19 2018 30.06.19 30.06.19
Komerčné banky
1. Slovenská sporiteľňa, a.s. 14 148 567 13 808 335 13 475 070 2,46 5,00 77,83 79,30 619 019 104,58
2. Všeobecná úverová banka, a.s. 11 657 992 11 156 406 10 374 060 4,50 12,38 67,69 68,20 -1 520 456 88,46
3. Tatra banka, a.s. 11 565 431 10 966 784 10 788 014 5,46 7,21 84,94 84,73 1 195 283 111,53
4. Československá obchodná banka, a.s. 6 082 859 6 123 366 6 067 177 -0,66 0,26 69,90 71,98 -116 521 98,12
5. Poštová banka, a.s. 3 618 360 3 454 357 3 526 035 4,75 2,62 84,06 81,53 1 069 734 141,97
6. Prima banka Slovensko, a.s. 2 3 231 246 3 087 787 3 112 173 4,65 3,83 85,17 85,77 -26 134 99,20
7. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 2 3 191 907 3 249 217 2 880 550 -1,76 10,81 61,65 62,10 -1 244 326 71,95
8. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 2 740 078 2 795 057 2 766 278 -1,97 -0,95 89,33 90,75 513 023 123,04
9. OTP Banka Slovensko, a.s. 1 128 570 1 147 403 1 124 016 -1,64 0,41 78,31 81,27 -19 083 98,34
10. Privatbanka, a.s. 596 539 548 127 542 678 8,83 9,93 76,56 75,82 208 168 153,60
11. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. 387 664 384 433 380 788 0,84 1,81 83,23 81,42 26 622 107,37
12. Komerční banka, a.s., pobočka 236 474 203 550 197 725 16,17 19,60 19,51 17,89 -673 435 25,99
13. ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. 216 359 225 140 226 046 -3,90 -4,29 89,61 89,78 78 857 157,35
14. Oberbank AG, pobočka 60 478 54 878 54 293 10,20 11,39 18,68 19,44 -251 396 19,39
Fio banka, a.s., pobočka n 292 689 240 309 n n n 96,31 n n
Špecializované inštitúcie
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 204 809 217 187 220 742 -5,70 -7,22 38,56 39,70 -89 160 69,67
Eximbanka SR 5 291 4 593 6 525 15,20 -18,91 1,43 1,34 -206 017 2,50
PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami, zostavila TREND Analyses
Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 41/2019. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
  • Tlačiť
  • 0

Rubrika Finančný biznis

Diskusia (0 reakcií)