Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Banka roka 2019

06.11.2019, 09:30

  • Tlačiť
  • 0
Banka roka 2019 – výročná cena TRENDU za mimoriadne podnikateľské výsledky
Banka Celkové skóre Zmena trhového podielu na úveroch (percentné body) Zmena trhového podielu na vkladoch 1 (percentné body) Rentabilita kapitálu 2 (%) Prevádzkové náklady/ prevádzkové výnosy (%) Primeranosť vlastných zdrojov (kapitálová primeranosť) 3 (%) Krytie zlyhaných úverov 4 (%)
hodnota body hodnota body hodnota body hodnota body hodnota body hodnota body hodnota body hodnota body hodnota body hodnota body
2018-17 2018-17 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Váha ukazovateľa 10% 10% 15% 5% 15% 5% 15% 5% 15% 5%
1. Slovenská sporiteľňa, a.s. 6,45 0,31 7 0,78 7 11,98 8 13,97 8 44,13 8 49,44 7 17,84 5 18,60 7 83,17 3 81,23 7
2. Všeobecná úverová banka, a.s. 6,20 0,99 8 0,92 8 9,80 6 10,64 6 49,85 4 50,22 6 17,58 4 18,49 6 110,38 8 98,05 8
3. Tatra banka, a.s. 4,80 -0,26 1 0,63 6 11,72 7 11,94 7 56,51 3 58,54 3 17,88 6 17,99 5 90,24 5 69,98 4
4. Československá obchodná banka, a.s. 4,70 0,08 5 -0,25 2 6,96 4 7,73 5 59,09 2 59,68 2 19,43 7 19,95 8 104,10 7 73,25 5
5. Poštová banka, a.s. 4,60 0,17 6 -0,53 1 7,56 5 7,05 3 49,77 5 46,65 8 17,25 3 17,86 4 100,01 6 75,32 6
6. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. 4,55 0,04 4 -0,02 4 3,86 2 3,55 2 48,26 7 54,77 4 20,28 8 17,38 3 88,76 4 62,11 3
7. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 2,75 -0,24 2 -0,16 3 6,57 3 7,25 4 48,33 6 51,33 5 15,00 1 13,00 1 60,42 1 56,40 2
8. ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. 1,95 -0,05 3 -0,02 5 2,56 1 1,80 1 70,05 1 66,48 1 16,38 2 17,06 2 72,91 2 47,09 1
Do hodnotenia sa kvalifikovalo osem bánk. Vylúčené boli špecializované peňažné ústavy, banky, ktoré v rokoch 2018 alebo 2017 hospodárili so stratou alebo nezverejnili údaje potrebné na hodnotenie. Počet bodov za jednotlivé ukazovatele vychádza z poradia – najlepšia banka podľa daného ukazovateľa získava osem bodov, najhoršia jeden bod. Za najlepšiu sa väčšinou považuje najvyššia hodnota, v prípade pomeru prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom, naopak, najnižšia. Výsledné skóre je váženým priemerom bodových ziskov pri jednotlivých hodnotených ukazovateľoch podľa uvedených váh. V hodnotení boli použité individuálne údaje podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo IFRS
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses
Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 44/2019. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
  • Tlačiť
  • 0

Rubrika TREND TOP 2019

Diskusia (0 reakcií)