Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poradenské spoločnosti

06.11.2019, 09:30 | TREND Analyses

  • Tlačiť
  • 0
Poradenské spoločnosti v SR
Spoločnosť Tržby spolu (tis. eur) Zmena (%) Štruktúra tržieb (%, 2018) Zisk po zdanení (tis. eur) Priem. počet zamestn. Z toho: Audity v TOP 200
2018 2017 2018/17 2017/16 audit dane iné 2018 2017 2018 partnerov v SR licenc. audítorov daňových poradcov
1. PricewaterhouseCoopers Slovensko, Bratislava 1 49 454 46 960 5,3 16,7 n n n n n 465 14 30 15 33
2. Deloitte, Bratislava 1 27 607 28 651 -3,6 -11,1 40,0 21,0 39,0 n n 272 12 21 12 32
3. KPMG Slovensko, Bratislava 1, 2 27 370 27 710 -1,2 -20,0 42,5 17,2 37,1 3 572 230 301 10 30 17 33
4. EY, Bratislava 1, 3 26 452 25 793 2,6 14,5 n n n n n 314 11 13 25 31
5. VGD Slovakia, Bratislava 1 5 955 5 264 13,1 9,5 19,0 23,0 58,0 n n 131 4 8 7 2
6. Accace, Bratislava 5 455 4 724 15,5 -2,1 0,0 22,0 77,0 17 10 90 1 0 7 0
7. Grant Thornton, Bratislava 1 5 168 5 021 2,9 10,6 13,0 32,0 55,0 n n 64 5 5 8 2
8. BDO, Bratislava 1, 2 4 639 4 267 8,7 13,1 18,0 40,0 42,0 1 089 904 56 4 4 3 2
9. LeitnerLeitner, Bratislava 1, 4, 5 3 525 n n n n n n n n n n n n n
10. TPA Slovakia, Bratislava 1 3 041 2 728 11,5 5,8 20,6 33,4 45,98 n n 47 2 3 8 3
11. Rödl & Partner, Bratislava 1 3 036 2 832 7,2 8,3 32,7 22,7 44,6 n n n n n n 1
12. BMB Partners, Bratislava 1, 3, 4, 6 2 156 n n n n n n n n 33 2 3 3 n
13. BDR, Banská Bystrica 1 1 967 1 739 13,1 6,9 70,0 0,0 30,0 296,0 192 25 8 8 0 2
14. Ekopraktik, Trnava 1 210 1 045 15,8 -8,7 8,0 22,0 70,0 77 30 8 1 2 3 n
15. Tax – Audit Slovensko, Trnava 1 176 1 283 -8,3 -10,0 51,0 16,0 33,0 n 98 17 2 7 5 2
16. Fineco, Bratislava 960 979 -1,9 106,1 n n n 100 147 n n n n 1
17. Alfa Audit, Piešťany 2 762 662 15,1 -6,1 32,0 15,0 53,0 175 123 14 4 5 5 1
18. Accept Audit & Consulting, Prešov 678 581 16,7 20,8 n n n 43 11 n n n n 1
19. PKF Slovensko, Prievidza 3 588 662 -11,2 -11,5 n n n -88 -39 n n n n n
20. D.P.F., Bratislava 1 581 530 9,6 9,3 40,0 0,0 60,0 6 16 2 2 1 1
21. Mandat Audit, Bratislava 2, 7 457 335 36,3 -26,8 n n n 72,0 88 6 n n n 1
22. KLT Audit, Trnava 344 350 -1,7 -3,0 42,0 0,0 58,0 14 2 8 1 4 4 n
23. Audit Partners Alliance, Nitra 341 325 4,8 10,2 n n n 36 29 n n n n n
24. Aldeasa Audit, Žilina 306 237 29,1 0,8 n n n 15 42 6 n n n 1
25. Ayming Slovensko, Bratislava 8 285 97 195,1 n n n -34,0 -104 6 n n n n
26. APX, Považská Bystrica 274 252 9,1 5,9 n n n 8 9 n n n n 1
27. Dominant Audit, Trenčín 270 314 -14,1 23,5 n n n 83 75 3 n n n 1
28. Solidita, Bratislava 1 248 264 -6,1 -2,8 22,8 0,0 77,2 n n 5 2 3 1 n
29. LEX-audit, Nitra 201 173 16,0 25,4 n n n 6 0 n n n n n
30. Jura Audit, Bratislava 176 209 -15,9 -0,4 n n n 12 10 3 n n n n
1 Údaje sú konsolidované za všetky spoločnosti danej skupiny na Slovensku 2 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. septembra 2018 3 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. júna 2019 4 Od 1. februára 2019 spoločnosť BMB Partners nie je ekonomicky súčasťou skupiny LeitnerLeitner 5 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. júna 2018 6 Spoločnosť BMB Partners sa k 1. januáru 2019 stala súčasťou globálnej siete Taxand, v súčasnosti sa špecializuje na daňové poradenstvo 7 Údaje za rok 2017 sú len za prvých deväť mesiacov 8 Spoločnosť vznikla 19. októbra 2016
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses
Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 44/2019. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
  • Tlačiť
  • 0

Rubrika TREND TOP 2019

Diskusia (0 reakcií)