Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Univerzity a vysoké školy na Slovensku

Podľa počtu študentov v akademickom roku 2019/2020

12.02.2020, 09:20 | TREND Analyses

  • Tlačiť
  • 0
Univerzity a vysoké školy na Slovensku
(zoradené podľa počtu študentov v akademickom roku 2019/2020)
Počet študentov 1 Počet pedagógov 2 Počet študentov na pedagóga Počet profesorov 3 Počet docentov
2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19
Verejné univerzity a vysoké školy 4
1. Univerzita Komenského v Bratislave 25 012 24 949 2 415 2 405 10,36 10,37 311 313 497 495
2. Slovenská technická univerzita v Bratislave 12 268 12 363 1 012 1 035 12,12 11,94 163 (5) 162 (7) 285 298
3. Technická univerzita v Košiciach 9 896 9 752 778 797 12,72 12,24 121 121 (1) 258 252
4. Prešovská univerzita v Prešove 8 947 8 767 613 595 14,60 14,73 59 58 134 129
5. Žilinská univerzita v Žiline 8 270 8 238 596 609 13,88 13,53 90 (1) 86 (1) 150 150
6. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 7 997 8 126 500 506 15,99 16,06 63 64 137 137
7. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 701 7 804 540 550 14,26 14,19 75 71 148 154
8. Ekonomická univerzita v Bratislave 7 103 7 242 471 489 15,08 14,81 43 (2) 52 103 102
9. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 7 077 7 084 806 778 8,78 9,11 109 106 153 153
10. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 110 6 586 446 456 13,70 14,44 63 64 139 137
11. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 408 5 540 330 335 16,39 16,54 51 (1) 53 69 65
12. Trnavská univerzita v Trnave 5 322 5 215 296 316 17,98 16,50 46 45 83 91
13. Katolícka univerzita v Ružomberku 4 259 4 147 332 352 12,83 11,78 48 51 88 96
14. Technická univerzita vo Zvolene 2 903 2 999 236 241 12,30 12,44 33 30 66 70
15. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 437 2 203 137 136 17,79 16,20 26 29 32 28
16. Univerzita J. Selyeho v Komárne 1 915 1 892 135 135 14,19 14,01 22 23 27 30
17. Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach 1 777 1 794 220 219 8,08 8,19 26 27 40 43
18. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 129 1 182 263 261 4,29 4,53 34 37 50 53
19. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 725 728 126 121 5,75 6,02 15 (1) 17 (1) 29 27
20. Akadémia umení v Banskej Bystrici 675 605 136 127 4,96 4,76 30 31 31 28
Súkromné vysoké školy
1. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 7 978 6 213 312 309 25,57 20,11 53 (1) 43 (1) 82 93
2. Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom 2 182 1 694 54 49 40,41 34,57 9 9 8 6
3. Paneurópska vysoká škola v Bratislave 4 1 804 1 716 79 88 22,84 19,50 16 17 24 27
4. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 1 517 1 841 48 54 31,60 34,09 13 11 7 11
5. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 837 755 15 16 55,80 47,19 6 5 2 1
6. Vysoká škola Danubius v Sládkovičove 692 554 37 36 18,70 15,39 7 7 15 15
7. Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 607 680 26 31 23,35 21,94 3 3 3 3
8. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 329 218 31 26 10,61 8,38 6 7 7 6
9. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 49 33 13 11 3,77 3,00 2 2 1 1
10. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici 30 30 19 20 1,58 1,50 2 2 (1) 6 5
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici n 182 n 25 n 7,28 n 5 n 5
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave n n n n n n n 5 n 1
Štátne univerzity a vysoké školy 4
1. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 099 2 015 344 434 6,10 4,64 40 45 74 79
2. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 495 1 520 102 103 14,66 14,76 14 16 19 17
3. Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v L. Mikuláši 736 658 80 74 9,20 8,89 7 10 19 15
Spolu 147 286 145 325 11 548 11 739 12,75 12,38 1 606 (11) 1 622 (12) 2 786 2 823
Zahraničné vysoké školy
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. – Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave 5 n 587 n 46 n 12,76 n 7 n 11
1 Poslucháči univerzitného štúdia vrátane doktorandského, denné štúdium, externá a ostatná forma štúdia 2 Interní aj externí učitelia 3 Číslo v zátvorke predstavuje počet hosťujúcich profesorov z celkového počtu profesorov 4 Od 1. apríla 2002 sa štátne vysoké školy a neštátna Katolícka univerzita v Ružomberku zákonom zmenili na verejné. Štátna zostala len jedna vojenská, jedna policajná a zdravotnícka vysoká škola 5 Vysoká škola so štatútom zahraničnej vysokej školy. Počet študentov je uvedený za celú vysokú školu Údaje za Hochschule Fresenius, Institut Supérieur Spécialisé de la Mode Paris, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach a Szent István Egyetem Budapest nie sú dostupné
PRAMEŇ: Centrum vedecko-technických informácií SR, zostavila TREND Analyses
Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 6/2020. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
  • Tlačiť
  • 0

Rubrika TREND + Vysoké školy

Diskusia (0 reakcií)