Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Samostatné sekcie/financie

Lízingové portfóliá slovenských lízingových spoločností

26.09.2001

Objemy lízingových obchodov a objemy financovania1

26.09.2001

Najväčšie lízingové spoločnosti v SR podľa objemu obchodov

26.09.2001

Najväčšie lízingové spoločnosti v lízingu osobných automobilov

26.09.2001

Lízing strojov a zariadení piatich najväčších spoločností

26.09.2001

Nárast počtu zmlúv a objemu obchodov vo vybraných segmentoch

26.09.2001

Objem lízingu hnuteľných a nehnuteľných vecí

26.09.2001

Slovenský lízing sa vďaka poklesu a stabilizácii úrokových sadzieb dostal z dvojročnej recesie do masívneho oživenia

26.09.2001

Pre obmedzovanie daňových a vývozných stimulov sa vlani oslabil európsky lízing veľkých hodnôt

26.09.2001

Na čele lízingového peletónu došlo k očakávanej výmene vedenia

26.09.2001

Prijaté príspevky doplnkových dôchodkových poisťovní1

26.09.2001

Prispievajúci poistenci doplnkových dôchodkových poisťovní1

26.09.2001

Európsky trh lízingu nehnuteľností

26.09.2001

Vývoj objemu lízingu v obstarávacích cenách bez DPH

26.09.2001

Portfólio lízingových komodít

26.09.2001

Hospodárenie doplnkových dôchodkových poisťovní v SR

26.09.2001

Rezervy v odvetví neživotného poistenia

26.09.2001

Rezervy v odvetví životného poistenia1

26.09.2001

Počet poistiek ku koncu obdobia

26.09.2001

Obaja trpaslíci sebavedomo útočia na veľkých konkurentov

26.09.2001

Trhové podiely v životnom poistení

26.09.2001

Trhové podiely v neživotnom poistení

26.09.2001

Bilančná suma (výška aktív) a hospodársky výsledok po zdanení1

26.09.2001

Trhové podiely podľa celkového predpísaného poistného

26.09.2001

Hrubé náklady na poistné plnenia a hrubé vyplatené poistné náhrady

26.09.2001

Vlastný kapitál a základné imanie

26.09.2001

Najväčšie svetové poisťovne podľa magazínu Fortune

26.09.2001

Hrubé predpísané poistné a hrubé prijaté poistné

26.09.2001

Desať najväčších fúzií a akvizícií v prvom polroku 2001

26.09.2001

Pribúdajú ďalšie nadnárodné bankopoisťovacie aliancie

26.09.2001

Najväčšie poistné udalosti ostatného desaťročia

26.09.2001

Top 20 najväčších svetových zaistovateľov

26.09.2001

Útok na USA poznačí výsledky najväčších svetových poisťovní

26.09.2001

Životné poistenie na Slovensku stále prosperuje

26.09.2001

Predpísané poistné 15 najväčších poisťovní v životnom poistení

26.09.2001

Obchodná produkcia 15 najväčších poisťovní v životnom poistení

26.09.2001

Obchodná produkcia v neživotnom poistení pätnástich najväčších poisťovní

26.09.2001

Predpísané poistné v neživotnom poistení pätnástich najväčších poisťovní

26.09.2001

Trh otvorených podielových fondov

26.09.2001

Štruktúra trhu podielových fondov

26.09.2001

Uzavreté podielové fondy v SR

26.09.2001

Trend spájania poisťovní prenikol už aj na Slovensko

26.09.2001

Rast trhu otvorených podielových fondov pokračuje

26.09.2001

Najväčšie otvorené podielové fondy distribuované v SR

26.09.2001

Index Dow Jones Industrial Average

26.09.2001

Index Nasdaq Composite

26.09.2001

Nemecký index DAX

26.09.2001

Predaj podielových listov v SR

26.09.2001

Pevné nervy a žiadnu paniku

26.09.2001

Pevné nervy a žiadnu paniku

26.09.2001

Pomer vlastného kapitálu k aktívam

26.09.2001

Regionálny rebríček sa postupne vyprázdňuje

26.09.2001

Podiel hrubého zisku na vlastnom kapitáli

26.09.2001

Banky zo strednej a východnej Európy v rebríčku Top 1000 podľa The Banker

26.09.2001

Priemerný koeficient kapitálovej primeranosti

26.09.2001

Najdôležitejšie fúzie v rámci Top 50

26.09.2001

Štruktúra Top 1000

26.09.2001

Štruktúra Top 1000

26.09.2001

Štruktúra Top 1000

26.09.2001

Desať najhorších bánk sveta v roku 2000

26.09.2001

The Banker: Koncentrácia bankového biznisu pokračuje

26.09.2001

Poznámky k Top 50 svetových bánk

26.09.2001

Desať najsilnejších bánk sveta v roku 2000

26.09.2001

Top 50 svetových bánk podľa magazínu The Banker

26.09.2001

Platobné karty, obchodné terminály a bankomaty na Slovensku

26.09.2001

POS terminály v bankách na Slovensku

26.09.2001

Elektronická transakcia nestojí banku ani dvadsatinu tradičnej operácie

26.09.2001

Vklady a úvery stavebných sporiteľní v SR

26.09.2001

Podiely stavebných sporiteľní na počte novouzavretých zmlúv

26.09.2001

Poskytnuté hypotekárne úvery v jednotlivých bankách

26.09.2001

Na dominanciu VÚB v hypoúveroch zaútočila v prvom polroku Tatra banka

26.09.2001

Banky sa začínajú biť o náročnejších klientov

26.09.2001

Vybrané parametre stavebných sporiteľní na Slovensku

26.09.2001

Obchodné miesta

26.09.2001

Najvyššie čisté úrokové výnosy

26.09.2001

Najvyšší prevádzkový zisk

26.09.2001

Najvyššie čisté výnosy z poplatkov a provízií

26.09.2001

Vklady už sporiteľniam pribúdajú pomalšie, väčšina klientov čerpá pôžičky

26.09.2001

Počet pracovníkov

26.09.2001

Čisté úrokové výnosy a ďalšie prevádzkové výnosy a náklady

26.09.2001

Najvyšší prírastok počtu klientskych účtov

26.09.2001

Najvyšší prírastok počtu klientov1

26.09.2001

Hospodársky výsledok a rentabilita aktív

26.09.2001

Počet klientov a klientskych účtov

26.09.2001

Zdroje od nebankových klientov1

26.09.2001

Úvery a iné pohľadávky voči nebankovým klientom

26.09.2001

Najvyšší podiel klientskych úverov na aktívach

26.09.2001

Najvyšší podiel dlhových cenných papierov na aktívach

26.09.2001

Najvyšší podiel investičného majetku na aktívach

26.09.2001

Pozícia voči obchodným bankám1

26.09.2001

Vlastný kapitál1 a kapitálová primeranosť

26.09.2001

Banky s najvyšším vlastným kapitálom

26.09.2001

Banky s najvyšším prírastkom hrubých úverov

26.09.2001

Banky s najvyšším prírastkom vkladov

26.09.2001

Podiely bánk1 na hrubých úveroch klientom2

26.09.2001

Podiely bánk na vkladoch klientov

26.09.2001

Celkové aktíva (bilančná suma)

26.09.2001

Banky1 s najvyšším podielom zákonom chránených vkladov občanov

26.09.2001

Do pomeru síl na bankovom trhu v nasledujúcom období zasiahnu najmä fúzie

26.09.2001

Zmeny pomerov v bankách na Slovensku

26.09.2001