Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Hospodárstvo a financie

Základné makroekonomické ukazovatele SR

02.02.2000

Situácia v maloobchode adekvátna sezóne

02.02.2000

Priemyselníci očakávajú rast výroby

02.02.2000

Dopyt po stavebných výkonoch podpriemerný

02.02.2000

Vláda sa zaručí za úver na diaľnice

02.02.2000

Podniky odmietajú dotovať cenu elektrickej energie pre domácnosti

02.02.2000

Priemerná dĺžka evidencie nezamestnaných vlani prekročila kritických 12 mesiacov

02.02.2000

Minuloročný deficit obchodnej bilancie klesol k šiestim percentám HDP

02.02.2000

Mesačné deficity obchodnej bilancie SR

02.02.2000

Medziročný rast najväčších tovarových skupín vývozu SR

02.02.2000

Medziročný rast najväčších tovarových skupín dovozu SR

02.02.2000

Podiel tovarových skupín na celkovom dovoze SR

02.02.2000

Nezamestnanosť na Slovensku láme všetky rekordy

02.02.2000

Vybrané krajiny podľa registrovanej miery nezamestnanosti

02.02.2000

Národná banka poľavila v menovej disciplíne

02.02.2000

Úrady práce odhalili načierno pracujúcich nezamestnaných

02.02.2000

Rezort financií opäť zle odhadol daňové výnosy štátneho rozpočtu

02.02.2000

Februárové deregulácie zvýšia rozpočet domácností o 440 Sk na mesiac

02.02.2000

Príjmy zo zvýšenia cestovného ŽSR znížia vyššie náklady na energiu

02.02.2000

Oprava - Ondrej Snopko

02.02.2000

Podiel tovarových skupín na celkovom vývoze SR

02.02.2000

Medziročná inflácia bude kulminovať v jarných mesiacoch

19.01.2000

Rast spotrebiteľských cien v SR

19.01.2000

V rebríčku ekonomickej slobody je SR až na 78. mieste

19.01.2000

Pokles obchodnej výmeny medzi Slovenskom a Ukrajinou pokračuje

19.01.2000

Riaditeľ Slovenských elektrární Štefan Košovan predmetom koaličného sporu

19.01.2000

Podľa J. Macejka by sa mala riešiť cestná aj železničná infraštruktúra

19.01.2000

Tento rok sa majú privatizovať menšinové podiely v podnikoch SAD

19.01.2000

Prognóza medziročnej miery inflácie v roku 2000

19.01.2000

Predpokladaný dosah zvýšenia regulovaných cien na spotrebiteľskú infláciu

19.01.2000

Zahraničných investorov odrádza korupcia a nejasné zvýhodnenia

19.01.2000

Deficit v základnom fonde dôchodkového zabezpečenia

22.12.1999

Mesačné maximálne ceny nájmu bytu od 1. januára 2000

22.12.1999

Nový dôchodkový pilier bude zabezpečovať najmä Sociálna poisťovňa

22.12.1999

Do dôchodkového financovania sa vsunie ďalší pilier

22.12.1999

Vyše dve tretiny výdavkov Košíc pôjdu na dlhovú službu

22.12.1999

Hospodárenie a rozpočet Košíc

22.12.1999

Ceny nájomného a tepla budú od januára 2000 vyššie

22.12.1999

Vybrané ukazovatele za odvetvie elektrotechnického priemyslu

22.12.1999

Podiely krajov na vývoze SR -- 1998

22.12.1999

Odvetvie elektrotechniky na Slovensku ťahajú najmä zahraničné firmy

22.12.1999

Poľnohospodári po kolapse AG Banky na kolenách

22.12.1999

Tretinu HDP a až takmer polovicu vývozu Slovenska vytvárajú subjekty so sídlom v Bratislave

22.12.1999

Podiely krajov na vývoze SR -- 1995

22.12.1999

Stopercentné plnenie daní

22.12.1999

Podiel krajov SR na produkcii trhových tovarov a služieb v roku 1998

22.12.1999

Štvrťročné prírastky hrubého domáceho produktu SR

15.12.1999

Nominálne mesačné mzdy

15.12.1999

Životné prostredie je v SR popoluškou aj v štátnom rozpočte

15.12.1999

Príspevok jednotlivých komponentov tvorby HDP k jeho rastu

15.12.1999

Príspevok jednotlivých komponentov použitia HDP k jeho rastu

15.12.1999

Štvrťročný hrubý domáci produkt SR prvýkrát prevýšil 200 miliárd korún

15.12.1999

Inflácia sa spomaľuje

15.12.1999

Prepad reálnych miezd

15.12.1999

Zreálňovanie strát v bankovníctve

15.12.1999

Vplyv zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v osobnej doprave na hospodársku situáciu ŽSR

15.12.1999

Železnice SR ožobračoval štát i mizerní gazdovia

15.12.1999

Aj v zahraničí si železnice prilepšujú dotáciami

15.12.1999

Štát musí zladiť železničnú a autobusovú osobnú dopravu

15.12.1999

Aj štedrejší rozpočet na rok 2000 si vynúti zníženie výkonov

15.12.1999

Sociálna reštrikcia

08.12.1999

Daňové pásma a daňové sadzby fyzických osôb

08.12.1999

Rozpočet v mínuse 11,8 mld. Sk

08.12.1999

Fiškálny deficit už 19 mld. Sk

08.12.1999

Fyzickým osobám sa budú od budúceho roka zdaňovať príjmy sadzbami od 12 do 42 percent

08.12.1999

Vybrané krajiny podľa indexu ekonomickej slobody

08.12.1999

Slovensko na čele prevažne neslobodných krajín

08.12.1999

Právnické osoby budú príjmy zdaňovať 29 percentami

08.12.1999

Časť živnostníkov sa môže v januári rozhodnúť pre paušálnu daň

08.12.1999

Spotrebný kôš ŠÚ SR podľa členení používaných NBS

01.12.1999

Národná banka Slovenska sa posúva od sledovania čistej inflácie k širšej jadrovej inflácii

01.12.1999

Vývoj spotrebiteľských cien v SR za júl 1999

01.12.1999

Obchodné pasívum nižšie o polovicu

01.12.1999

Platobná bilancia vyvážená

01.12.1999

USA predĺžili systém preferencií

01.12.1999

Spotrebný kôš ŠÚ SR podľa členení používaných NBS

01.12.1999

Bratislavské memorandum zdôrazňuje podporu multifunkčného poľnohospodárstva

01.12.1999

Investície stále nízke

01.12.1999

Zmluvou medzi Slovenskom a Českom sa končí delenie majetku federácie

01.12.1999

Najvážnejšia bude situácia v zariadeniach sociálnych služieb

01.12.1999

Ochromené deblokácie

01.12.1999

Nevýhodná dodávka z Indie

01.12.1999

SR rieši dva problémy naraz

01.12.1999

Zahraničný kapitál na Slovensku

24.11.1999

Skutočný verejný dlh SR je prinajmenšom dvojnásobkom vykazovaného

24.11.1999

Štruktúra verejného dlhu SR 1

24.11.1999

Investori na Slovensku narážajú na korupciu a byrokraciu

24.11.1999

Zahraniční investori sú voči Slovensku naďalej zdržanliví

24.11.1999

Rozpočtové príjmy sú kalkulované opäť s rizikami

24.11.1999

Sociálna poisťovňa oslávi koniec tisícročia s prázdnymi vreckami

24.11.1999

Základné parametre štátneho rozpočtu na rok 2000

24.11.1999

Budúcoročný rozpočet je zostavený s otvoreným koncom

24.11.1999

Spomalenie prílevu PZI

24.11.1999

Príjmy štátneho rozpočtu SR

24.11.1999

Hospodárenie Sociálnej poisťovne

24.11.1999

Odborári kritizujú štátny rozpočet

24.11.1999

Zahraničný dlh SR už 1907 USD na obyvateľa

24.11.1999

Mesačné deficity obchodnej bilancie SR

17.11.1999

Zahraničný obchod sa v závetrí dovoznej prirážky vyrovnáva

17.11.1999

Medziročný rast najväčších tovarových skupín exportu SR

17.11.1999