Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Do akej miery môže vášmu podnikaniu pomôcť zjednodušenie a zlacnenie obchodu s USA? Európska únia v súčasnosti rokuje o veľkej obchodnej a investičnej dohode so Spojenými štátmi pod názvom TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership

  1. veľmi pomôže 12 %
  2. skôr pomôže 27 %
  3. nebude mať veľký dopad 55 %
  4. skôr uškodí 5 %
  5. veľmi uškodí 1 %


Uzávierka hlasovania: 04.05.2015. Počet respondentov: 82.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Máťuš Alexander Máťuš
CEO
ZenithOptimedia, s.r.o.
skôr pomôže
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
skôr pomôže Ak pôjde o odstránenie administratívnych, colných a daňových prekážok, budeme môcť rozšíriť produktové portfólio pre našich zákazníkov o zaujímavé doplnky.
Ak pôjde o odstránenie administratívnych, colných a daňových prekážok, budeme môcť rozšíriť produktové portfólio pre našich zákazníkov o zaujímavé doplnky.
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
skôr pomôže
Glatz Andrej Glatz
konatel
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
nebude mať veľký dopad
Scheber Anton Scheber
konateľ
Softec, s.r.o.
nebude mať veľký dopad
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
skôr uškodí
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
skôr pomôže
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
nebude mať veľký dopad
Synak Dušan Synak
generálny riaditeľ
Sylex, s.r.o., Bratislava
veľmi pomôže
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
veľmi pomôže
Kellerová Eva Kellerová
City University of Seattle, spol. s r.o.
veľmi pomôže
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
skôr pomôže Odbúravanie bariér je vždy dobrým krokom, lebo aj keď nepomôže priamo môjmu biznisu, môže zlepšiť situáciu u niektorých z našich zákazníkov.
Odbúravanie bariér je vždy dobrým krokom, lebo aj keď nepomôže priamo môjmu biznisu, môže zlepšiť situáciu u niektorých z našich zákazníkov.
Zászlós Gábor Zászlós
predseda predstavenstva
TriGranit Centrum, a.s.
nebude mať veľký dopad
Kvartová Hana Kvartová
výkonná riaditeľka
SAS Slovakia
nebude mať veľký dopad
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
nebude mať veľký dopad
Štefanec Ivan Štefanec
čestný prezident
Podnikateľská aliancia Slovenska
veľmi pomôže
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
veľmi pomôže Spoločný transatlantický obchodný a neskôr aj fiskálny priestor je možno posledná šanca Európy ako nespadnúť do druhej ligy.
Spoločný transatlantický obchodný a neskôr aj fiskálny priestor je možno posledná šanca Európy ako nespadnúť do druhej ligy.
Valent Ivan Valent
predseda predstavenstva
Corwin Capital, a.s.
nebude mať veľký dopad
Mervart Jaroslav Mervart
riaditeľ
Chemosvit
skôr uškodí
Galdun Jozef Galdun
Key account manager
ENGINE Services
nebude mať veľký dopad
Hajko Jozef Hajko
analytik
nebude mať veľký dopad
Suchánek Juraj Suchánek
výkonný riaditeľ
Inštitút urbánneho rozvoja
nebude mať veľký dopad
Heger Juraj Heger
riaditeľ
Vydavateľstvo Slovart, a.s.
nebude mať veľký dopad
Kováčik Ľubomír Kováčik
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
ČSOB stavebná sporiteľňa
nebude mať veľký dopad
Vančo Luboš Vančo
partner
KPMG Slovensko, s.r.o.
nebude mať veľký dopad
Juhás Marek Juhás
riaditeľ
STILL SK
nebude mať veľký dopad
Marek Marián Marek
generálny riaditeľ
PosAm, spol. s.r.o.
skôr pomôže
Ráno Marián Ráno
riaditeľ
Solidita, s.r.o., Bratislava
skôr pomôže Keďže my priamo s USA neobchodujeme, našu spoločnosť by toto opatrenie ovplyvnilo nepriamo. Našim klientom, ktorým vedieme účtovníctvo a ktorí s USA obchodujú, by sa odbúrali byrokratické prekážky, čo by mohlo podporiť ich biznis a tým aj naše podnikanie.
Keďže my priamo s USA neobchodujeme, našu spoločnosť by toto opatrenie ovplyvnilo nepriamo. Našim klientom, ktorým vedieme účtovníctvo a ktorí s USA obchodujú, by sa odbúrali byrokratické prekážky, čo by mohlo podporiť ich biznis a tým aj naše podnikanie.
Lelovský Mário Lelovský
prvý viceprezident
IT Asociácia Slovenska
skôr pomôže Dôležité budú dva aspekty: 1. aby bola dohoda vyrovnaná tj. aby obaja partneri dohody, USA a EÚ, mali rovnaké podmienky a aby prípadné obmedzenia mali obojstrannú účinnosť a 2. je otázne či je dodnes nie celkom otvorený a nejednotný trh EÚ pripravený na silu, konkurencieschopnosť a veľkosť amerického trhu - tu si osobne myslím, že trh EÚ a už vôbec nie malé trhy ako slovenský sú na toto pripravené.
Dôležité budú dva aspekty: 1. aby bola dohoda vyrovnaná tj. aby obaja partneri dohody, USA a EÚ, mali rovnaké podmienky a aby prípadné obmedzenia mali obojstrannú účinnosť a 2. je otázne či je dodnes nie celkom otvorený a nejednotný trh EÚ pripravený na silu, konkurencieschopnosť a veľkosť amerického trhu - tu si osobne myslím, že trh EÚ a už vôbec nie malé trhy ako slovenský sú na toto pripravené.
Magál Martin Magál
partner
Allen & Overy
veľmi pomôže
Krekáč Martin Krekáč
vedúci partner
Jenewein Group
veľmi pomôže Osobne vnímam prebiehajúce rokovania pozitívne. Napriek skutočnosti, že verejná diskusia sa v súvislosti s analýzou vplyvov tejto dohody orientuje predovšetkým na tradičné odvetvia, akými sú automobilový, energetický, či potravinársky priemysel, aj sektor služieb s vysokou pridanou hodnotou taktiež zaznamená výrazne pozitívny dopad na svoju činnosť, Už dnes predstavuje viac ako 60% vzájomnej obchodnej výmeny, no napriek tomu stále existujú viaceré obmedzenia, napr. limity na vlastnícky podiel v amerických spoločnostiach. Za hlavný prínos považujem zrovnoprávnenie pravidiel podnikania a konkurenčných podmienok.
Osobne vnímam prebiehajúce rokovania pozitívne. Napriek skutočnosti, že verejná diskusia sa v súvislosti s analýzou vplyvov tejto dohody orientuje predovšetkým na tradičné odvetvia, akými sú automobilový, energetický, či potravinársky priemysel, aj sektor služieb s vysokou pridanou hodnotou taktiež zaznamená výrazne pozitívny dopad na svoju činnosť, Už dnes predstavuje viac ako 60% vzájomnej obchodnej výmeny, no napriek tomu stále existujú viaceré obmedzenia, napr. limity na vlastnícky podiel v amerických spoločnostiach. Za hlavný prínos považujem zrovnoprávnenie pravidiel podnikania a konkurenčných podmienok.
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
nebude mať veľký dopad
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
nebude mať veľký dopad V prípade, že to pomôže našej ekonomike a bude mať vplyv na rast miezd, tak uzavretie dohody EU/USA by mierne pomohlo. Ale štát dovtedy určite vymyslí viacero opatrení, ktoré naopak podnikaniu aj celému zdravotníctvu skôr poškodia.
V prípade, že to pomôže našej ekonomike a bude mať vplyv na rast miezd, tak uzavretie dohody EU/USA by mierne pomohlo. Ale štát dovtedy určite vymyslí viacero opatrení, ktoré naopak podnikaniu aj celému zdravotníctvu skôr poškodia.
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
nebude mať veľký dopad
Urban Martin Urban
generálny riaditeľ
Jungheinrich
nebude mať veľký dopad Naša firma ponúka produkty a služby pre internú logistiku, ktoré naša spoločnosť, podobne ako americkí konkurenti, vyrába v blízkosti cieľových trhov, t.j. napr. pre európsky trh v Európe. V každom prípade očakávam, že TTIP podporí rast ekonomiky v Európe aj v USA, t.j. pomôže obom stranám, v opačnom prípade by zrejme dohoda nemala zmysel.
Naša firma ponúka produkty a služby pre internú logistiku, ktoré naša spoločnosť, podobne ako americkí konkurenti, vyrába v blízkosti cieľových trhov, t.j. napr. pre európsky trh v Európe. V každom prípade očakávam, že TTIP podporí rast ekonomiky v Európe aj v USA, t.j. pomôže obom stranám, v opačnom prípade by zrejme dohoda nemala zmysel.
Bošňák Matej Bošňák
vedúci partner EY na Slovensku
EY v SR
nebude mať veľký dopad
Obeda Michal Obeda
konatel
Spotreba.sk, s.r.o.
nebude mať veľký dopad
Dubec Milan Dubec
generálny riaditeľ Azet
Azet
nebude mať veľký dopad
Kraus Miloš Kraus
člen predstavenstva
Danfoss Power Solutions, a.s., Považská Bystrica
skôr pomôže
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
nebude mať veľký dopad
Kuchta Norbert Kuchta
riaditeľ
Trumpf Slovakia
nebude mať veľký dopad
Nechala Pavel Nechala
advokát
Nechala & Co. s.r.o.
nebude mať veľký dopad
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
veľmi pomôže
Uhrín Pavol Uhrín
generálny riaditeľ
Novofruct SK
skôr pomôže
Cvik Pavol Cvik
advokát a managing director
Pavol Cvik – advokát, s.r.o., Bratislava
skôr pomôže Akékoľvek odstránenie alebo zmenšenie prekážok spravidla býva prínosom.
Akékoľvek odstránenie alebo zmenšenie prekážok spravidla býva prínosom.
Kubošek Pavol Kubošek
konateľ
Kvant, s.r.o., Bratislava
nebude mať veľký dopad
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
veľmi pomôže Zníženie nákladov pri dovoze technológií a redukcia administratívnych bariér spojených s urýchlením procesu exportu a importu tovaru z a do USA by mala pozitívny dopad na podnikanie v našej spoločnosti.
Zníženie nákladov pri dovoze technológií a redukcia administratívnych bariér spojených s urýchlením procesu exportu a importu tovaru z a do USA by mala pozitívny dopad na podnikanie v našej spoločnosti.
Patek Peter Patek
konateľ
Plastix, s.r.o.
skôr pomôže Pomoc nemusí byť priama, ale sprostredkovaná cez iné odvetvia.
Pomoc nemusí byť priama, ale sprostredkovaná cez iné odvetvia.
Lakata Peter Lakata
riaditeľ obchodu a marketingu
Zuno Bank pre Slovensko a Česko
nebude mať veľký dopad Ocakavam len marginalny dopad.
Ocakavam len marginalny dopad.
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
nebude mať veľký dopad
Strýček Peter Strýček
regionálny riaditeľ pre akvizície a rozvoj
ENGIE Services
nebude mať veľký dopad
Kucer Peter Kucer
generálny riaditeľ
eD´ system Slovakia, s.r.o. , Bratislava
nebude mať veľký dopad
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
nebude mať veľký dopad
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
nebude mať veľký dopad
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
skôr uškodí
Dula Radúz Dula
predseda dozornej rady
Zväz cestovného ruchu SR
nebude mať veľký dopad Návrh zmluvy presne nepoznám, ale nepočul som o tom, že by obsahovala čokoľvek ohľadom cestovného ruchu.
Návrh zmluvy presne nepoznám, ale nepočul som o tom, že by obsahovala čokoľvek ohľadom cestovného ruchu.
Flimel Richard Flimel
predseda predstavenstva
JOJ Media House
skôr pomôže
Kičina Róbert Kičina
výkonný riaditeľ
Podnikateľská aliancia Slovenska
skôr pomôže
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
nebude mať veľký dopad
Zubaľ Roman Zubaľ
generálny riaditeľ
BPT Leasing, a.s.
skôr pomôže
Mištíková Simona Mištíková
konateľka
Divino, s.r.o., Bratislava
nebude mať veľký dopad
Verešvársky Stanislav Verešvársky
výkonný riaditeľ
Danubiatel, a.s., Bratislava
skôr pomôže Akékoľvek zjednodušenie a zlacnenie obchodu je vždy prospešné. Aj pre našu spoločnosť minimálne v oblasti dovozu a využívania telekomunikačných a informačných technológií a medzinárodnej spolupráce.
Akékoľvek zjednodušenie a zlacnenie obchodu je vždy prospešné. Aj pre našu spoločnosť minimálne v oblasti dovozu a využívania telekomunikačných a informačných technológií a medzinárodnej spolupráce.
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
nebude mať veľký dopad
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
veľmi pomôže
Meszlényi Štefan Meszlényi
konateľ
Komárňanské tlačiarne
nebude mať veľký dopad
Kassay Štefan Kassay
predseda dozornej rady
I.D.C. Holding
nebude mať veľký dopad Neobchodujem z USA, ak by som sa pokúsil odpovedať na predloženú otázku, nebol by som dosť korektný.
Neobchodujem z USA, ak by som sa pokúsil odpovedať na predloženú otázku, nebol by som dosť korektný.
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
nebude mať veľký dopad
Lazarovič Tibor Lazarovič
generálny riaditeľ
BC Torsion, s.r.o.
skôr pomôže
Rybár Tomáš Rybár
managing partner
Čechová & Partners
skôr pomôže
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
nebude mať veľký dopad Naše podnikanie v automobilovom priemysle ja silne naviazané na Západnú Európu a Nemecko a preto neočakávam veľký dopad TTIP na naše podnikanie. Som priaznivcom globalizácie a preto očakávam, že vykonávanie tejto TTIP dohody bude mať všeobecne priaznivý dopad na ekonomiky USA a EÚ. Avšak treba pri tom povedať, že menej konkurenčné spoločnosti budú mať ťažké časy a naopak všetkým konkurencie schopným firmám sa rozšíri ekonomický priestor, na ktorom sa môžu rozvíjať.
Naše podnikanie v automobilovom priemysle ja silne naviazané na Západnú Európu a Nemecko a preto neočakávam veľký dopad TTIP na naše podnikanie. Som priaznivcom globalizácie a preto očakávam, že vykonávanie tejto TTIP dohody bude mať všeobecne priaznivý dopad na ekonomiky USA a EÚ. Avšak treba pri tom povedať, že menej konkurenčné spoločnosti budú mať ťažké časy a naopak všetkým konkurencie schopným firmám sa rozšíri ekonomický priestor, na ktorom sa môžu rozvíjať.
Jurik Tomislav Jurik
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Unipharma
skôr pomôže Podpis takejto investičnej a obchodnej dohody by sa viac týkal firiem exportujúcich za oceán. Ale celkovo by priniesol aj zjednodušenie obchodu medzi USA a EÚ, takže benefity by sme určite pocítili aj v našej firme a v našich obchodoch s USA.
Podpis takejto investičnej a obchodnej dohody by sa viac týkal firiem exportujúcich za oceán. Ale celkovo by priniesol aj zjednodušenie obchodu medzi USA a EÚ, takže benefity by sme určite pocítili aj v našej firme a v našich obchodoch s USA.

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní