Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Čo by podľa vás najviac pomohlo vrátiť matky malých detí na pracovný trh?

  1. viac jaslí a škôlok 21 %
  2. cielené dotácie od štátu 6 %
  3. čiastočné úväzky 43 %
  4. iné (popíšte) 19 %
  5. neviem/nevyjadrujem sa 10 %


Uzávierka hlasovania: 23.11.2015. Počet respondentov: 99.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Sitár Alan Sitár
Managing Director
Capital Partners Consulting, a.s.
neviem/nevyjadrujem sa
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
viac jaslí a škôlok
Zaťko Andrej Zaťko
generálny riaditeľ
Poštová banka
iné (popíšte) Tento problém treba riešiť komplexne a systémovo. Ak sa pozrieme na čísla, na Slovensku pracuje zhruba každá tretia matka dieťaťa do 6 rokov, čo je najnižšie skóre v únii. Treba preto zlepšiť podporu zo strany štátu, predovšetkým rozšírením a sprístupnením jaslí a škôlok. Aby matky nestáli pred otázkou, či sa im vôbec oplatí ísť pracovať a veľkú časť príjmu dávať za súkromné zariadenie pre deti. Aj firmy by mali byť viac motivované zamestnávať matky s menšími deťmi a určite by pomohla aj výraznejšia podpora podnikových jaslí/škôlok. Na Slovensku napríklad stále nie je rozšírený inštitút home office, ktorý častejšie využívajú firmy pri zamestnávaní matiek napríklad v Rakúsku. Ten by mohol byť matkám pomôcť aj ako „medzistupeň“ pri rýchlejšom návrate do pracovného prostredia.
Tento problém treba riešiť komplexne a systémovo. Ak sa pozrieme na čísla, na Slovensku pracuje zhruba každá tretia matka dieťaťa do 6 rokov, čo je najnižšie skóre v únii. Treba preto zlepšiť podporu zo strany štátu, predovšetkým rozšírením a sprístupnením jaslí a škôlok. Aby matky nestáli pred otázkou, či sa im vôbec oplatí ísť pracovať a veľkú časť príjmu dávať za súkromné zariadenie pre deti. Aj firmy by mali byť viac motivované zamestnávať matky s menšími deťmi a určite by pomohla aj výraznejšia podpora podnikových jaslí/škôlok. Na Slovensku napríklad stále nie je rozšírený inštitút home office, ktorý častejšie využívajú firmy pri zamestnávaní matiek napríklad v Rakúsku. Ten by mohol byť matkám pomôcť aj ako „medzistupeň“ pri rýchlejšom návrate do pracovného prostredia.
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
neviem/nevyjadrujem sa
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
cielené dotácie od štátu
Bobovnický Artur Bobovnický
Obchodný riaditeľ
Ševt a.s.
iné (popíšte) Asi zo všetkého niečo, ale najviac empatia zo strany zamestnávateľov, ich pochopenie určitých obmedzení na strane matiek. Na druhej strane by to mala byť aj snaha mamičiek nezneužívať všetky možnosti.
Asi zo všetkého niečo, ale najviac empatia zo strany zamestnávateľov, ich pochopenie určitých obmedzení na strane matiek. Na druhej strane by to mala byť aj snaha mamičiek nezneužívať všetky možnosti.
Danko Attila Danko
konateľ
IBG International Battery Group, s.r.o., Pezinok
viac jaslí a škôlok Určite viac jaslí a škôlok s kvalitným personálom.
Určite viac jaslí a škôlok s kvalitným personálom.
Lorenc Boris Lorenc
predseda predstavenstva
Camase, a.s., Bratislava
iné (popíšte) Čiastočné úväzky v kombinácii s dostupnými jasľami a škôlkami. Vo využívaní tejto formy zamestnania SR zaostáva. Je to kompromisné riešenie pre matku, dieťa aj zamestnávateľa.
Čiastočné úväzky v kombinácii s dostupnými jasľami a škôlkami. Vo využívaní tejto formy zamestnania SR zaostáva. Je to kompromisné riešenie pre matku, dieťa aj zamestnávateľa.
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
viac jaslí a škôlok
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
iné (popíšte) Matky malých detí, by mali najprv venovať to najvzácnejšie, svoju nerozdelenú pozornosť a čas, nie trhu práce, ale svojim malým deťom, ktoré ich aspoň prvé tri roky nesmierne potrebujú. Ten čas ubehne strašne rýchlo, ale prináša krásne plody, vidno to okamžite na psychike detí, pokoji v rodine, atď. Čoraz viac detí trpí rôznymi poruchami správania, a čo sa zanedbalo v útlom veku, potom je ťažko dohnať psychologickými sedeniami vo vyššom veku.
Matky malých detí, by mali najprv venovať to najvzácnejšie, svoju nerozdelenú pozornosť a čas, nie trhu práce, ale svojim malým deťom, ktoré ich aspoň prvé tri roky nesmierne potrebujú. Ten čas ubehne strašne rýchlo, ale prináša krásne plody, vidno to okamžite na psychike detí, pokoji v rodine, atď. Čoraz viac detí trpí rôznymi poruchami správania, a čo sa zanedbalo v útlom veku, potom je ťažko dohnať psychologickými sedeniami vo vyššom veku.
Synak Dušan Synak
generálny riaditeľ
Sylex, s.r.o., Bratislava
čiastočné úväzky
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
iné (popíšte) Som presvedčená, že pre slovenské deti by bolo najlepšie, keby ich mamy alebo otcovia mohli s nimi byť do 5 rokov doma. Každý rodič starajúci sa o dieťa by mal od štátu dostávať odmenu vo výške minimálnej mzdy. Rodič, ktorý sa stará o svoje dieťa alebo deti do 5 rokov sám, by mal dostať dvojnásobok minimálnej mzdy. Ďalej si myslím, že škôlky, ktorých zriaďovateľom je samospráva alebo štát, by mali byť prístupné pre všetky deti, a to bezplatne. Okrem kvalitne nastaveného systému školstva považujem hore uvedené za absolútnu prioritu našej spoločnosti.
Som presvedčená, že pre slovenské deti by bolo najlepšie, keby ich mamy alebo otcovia mohli s nimi byť do 5 rokov doma. Každý rodič starajúci sa o dieťa by mal od štátu dostávať odmenu vo výške minimálnej mzdy. Rodič, ktorý sa stará o svoje dieťa alebo deti do 5 rokov sám, by mal dostať dvojnásobok minimálnej mzdy. Ďalej si myslím, že škôlky, ktorých zriaďovateľom je samospráva alebo štát, by mali byť prístupné pre všetky deti, a to bezplatne. Okrem kvalitne nastaveného systému školstva považujem hore uvedené za absolútnu prioritu našej spoločnosti.
Kellerová Eva Kellerová
vedecký pracovník
viac jaslí a škôlok
Stejskalová Eva Stejskalová
prokurista
MicroStep, s.r.o., Bratislava
čiastočné úväzky Nie je jednoduché zladiť prácu na plný úväzok so starostlivosťou o malé dieťa. Na druhej strane prieskumy ukázali, že chodiť do práce je jedna z najlepších vecí, ktoré môže matka pre svoje deti urobiť - dcéry sú profesionálne úspešnejšie, synovia zas v dospelosti venujú viac času svojej vlastnej rodine. Preto je dôležité, aby spoločnosť pochopila, že zamestanie matky znamená pre rodinu viac ako len zlepšenie ekonomickej situácie.
Nie je jednoduché zladiť prácu na plný úväzok so starostlivosťou o malé dieťa. Na druhej strane prieskumy ukázali, že chodiť do práce je jedna z najlepších vecí, ktoré môže matka pre svoje deti urobiť - dcéry sú profesionálne úspešnejšie, synovia zas v dospelosti venujú viac času svojej vlastnej rodine. Preto je dôležité, aby spoločnosť pochopila, že zamestanie matky znamená pre rodinu viac ako len zlepšenie ekonomickej situácie.
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
čiastočné úväzky Väčšina matiek chce pracovať, ale potrebuje väčšiu flexibilitu. Na riešenie problému však treba nielen legislatívne zvýhodnenie part-timu, ale aj vôľu zamestnávateľov "pokrájať" celý úväzok na viac čiastočných. Zatiaľ prevažuje 0/1 zmýšľanie o pracovných miestach.
Väčšina matiek chce pracovať, ale potrebuje väčšiu flexibilitu. Na riešenie problému však treba nielen legislatívne zvýhodnenie part-timu, ale aj vôľu zamestnávateľov "pokrájať" celý úväzok na viac čiastočných. Zatiaľ prevažuje 0/1 zmýšľanie o pracovných miestach.
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
čiastočné úväzky Aby mohli aj počas rodičovskej " dovolenky " čiastočne pracovať a zarábať
Aby mohli aj počas rodičovskej " dovolenky " čiastočne pracovať a zarábať
Šulík Igor Šulík
managing partner
Amrop Slovakia
čiastočné úväzky
Hornák Igor Hornák
predseda predstavenstva
Factory 4 Solutions a.s.
iné (popíšte) Nižšia záťaž práce zo strany štátu. Vyzerá to, že ľudia sú v tejto krajine majetkom štátu, keď ich chcete zamestnať, zaplatíte štátu drahé "výkupné". To si potom rozmyslíte, či zamestnáte mamičky s vysokou pravdepodobnosťou výpadkov, ktoré ako zamestnávateľ platíte vy.
Nižšia záťaž práce zo strany štátu. Vyzerá to, že ľudia sú v tejto krajine majetkom štátu, keď ich chcete zamestnať, zaplatíte štátu drahé "výkupné". To si potom rozmyslíte, či zamestnáte mamičky s vysokou pravdepodobnosťou výpadkov, ktoré ako zamestnávateľ platíte vy.
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
čiastočné úväzky
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
viac jaslí a škôlok
Štefanec Ivan Štefanec
čestný prezident
Podnikateľská aliancia Slovenska
viac jaslí a škôlok
Paule Ivan Paule
partner
TPA Audit, s.r.o., Bratislava
čiastočné úväzky My máme s pracujúcimi matkami veľmi dobré skúsenosti. Napríklad sú lojálnejšie a viac rozmýšľajú dlhodobejšie ako absolventi bez záväzkov. Treba ale vidieť aj nevýhody pre zamestnávateľa, ktoré prinášajú čiastočné úväzky, napríklad generované fixné náklady (počítač, pracovné miesto, administrácia pracovného vzťahu, čas nadriadených a podobne). Toto by bolo možné kompenzovať napríklad znížením odvodov zamestnávateľa z miezd pracovníkom pracujúcim na čiastočný úväzok.
My máme s pracujúcimi matkami veľmi dobré skúsenosti. Napríklad sú lojálnejšie a viac rozmýšľajú dlhodobejšie ako absolventi bez záväzkov. Treba ale vidieť aj nevýhody pre zamestnávateľa, ktoré prinášajú čiastočné úväzky, napríklad generované fixné náklady (počítač, pracovné miesto, administrácia pracovného vzťahu, čas nadriadených a podobne). Toto by bolo možné kompenzovať napríklad znížením odvodov zamestnávateľa z miezd pracovníkom pracujúcim na čiastočný úväzok.
Štefunko Ivan Štefunko
predseda predstavenstva
Neulogy
čiastočné úväzky
Molnárová Ivana Molnárová
generálna riaditeľka
Profesia.sk
čiastočné úväzky Urcite je viac veci, co by pomohlo mamickam s malymi detmi...jedno z veci je viac jasli a predskolskych zariadeni. Ustretovost zamestnavatelov a samozrejme aj opacne pristup mamiciek k zamestnavatelovi, aby tam fungovala komunikacia aj pocas doby, ked je mamicka namaterskej a rodicovskej dovolenke. Momentalne ako rastie pocet pracovnych ponuk, tak nam vyraznejsie rastu ponuky na skratenyuvazok, tu vsak pricina moze byt pragmaticka, ze zamestnavanie na dohodu je prilis komplikovane. Dalsie co by pomohlo, je fixny balik penazi urceny na rodicovsku dovolenku a zalezi na mamicke, ci chce zostat 3 roky, alebo rok a podla toho by jej bol vyplacany prispevok.
Urcite je viac veci, co by pomohlo mamickam s malymi detmi...jedno z veci je viac jasli a predskolskych zariadeni. Ustretovost zamestnavatelov a samozrejme aj opacne pristup mamiciek k zamestnavatelovi, aby tam fungovala komunikacia aj pocas doby, ked je mamicka namaterskej a rodicovskej dovolenke. Momentalne ako rastie pocet pracovnych ponuk, tak nam vyraznejsie rastu ponuky na skratenyuvazok, tu vsak pricina moze byt pragmaticka, ze zamestnavanie na dohodu je prilis komplikovane. Dalsie co by pomohlo, je fixny balik penazi urceny na rodicovsku dovolenku a zalezi na mamicke, ci chce zostat 3 roky, alebo rok a podla toho by jej bol vyplacany prispevok.
Sabol Ján Sabol
člen
Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska
neviem/nevyjadrujem sa Nemyslím si, že je tu vôbec nejaká plošná potreba "vrátiť matky malých detí na pracovný trh", naopak skôr vidím problém v tom, že slovenské matky majú príliš málo detí
Nemyslím si, že je tu vôbec nejaká plošná potreba "vrátiť matky malých detí na pracovný trh", naopak skôr vidím problém v tom, že slovenské matky majú príliš málo detí
Bojčík Jozef Bojčík
konateľ
Medi Cool, s.r.o., Košice
cielené dotácie od štátu
Bajo Jozef Bajo
konateľ
Bauer Media SK
čiastočné úväzky
Hajko Jozef Hajko
analytik
čiastočné úväzky
Suchánek Juraj Suchánek
výkonný riaditeľ
Inštitút urbánneho rozvoja
viac jaslí a škôlok
Heger Juraj Heger
riaditeľ
Vydavateľstvo Slovart, a.s.
viac jaslí a škôlok Počet zariadení, ale aj ich vyššia kvalita.
Počet zariadení, ale aj ich vyššia kvalita.
Uvíra Juraj Uvíra
Managing director
CK Victory travel
cielené dotácie od štátu
Bednárová Klaudia Bednárová
managing director
the Bridge
iné (popíšte) Jedna vec je možnosť privyrobiť si a mať dostupné predškolské zariadenia. Najmä jasle, keďže štátne škôlky sú oficiálne od troch rokov a súkromne jasle sú tak drahé, že sa žene väčšinou neoplatí ísť do práce. Druhá dôležitá vec je otcovská dovolenka. Muži by mali mať nárok na niekoľko týždňov, otcovskej dovolenky, neprenosnej na ženu. Postupom času by ju využívalo viac a viac mužov. Začali by inak vnímať ženu na materskej, jej potreby a aj jej návrat na pracovný trh. Časom by to malo vplyv i na tvorbu rodinnej a pracovnej politiky. Žena by sa mala možnosť vrátiť do prace skôr s tým, že dieťa zostáva s otcom. Ženy sú v práci veľmi často diskriminované, i keď často len subtílne. Ona raz bude rodiť, pôjde na materskú, ona bude s dieťaťom na penke a pod. Cesta von je skôr o vyvažovaní rodičovských rolí, ako o kvótach na ženy v manažmente. Ďakujem Veronike Pizano a Silvii Seigne za konzultácie a názory. Nech to nie je o matkách bez matiek. :)
Jedna vec je možnosť privyrobiť si a mať dostupné predškolské zariadenia. Najmä jasle, keďže štátne škôlky sú oficiálne od troch rokov a súkromne jasle sú tak drahé, že sa žene väčšinou neoplatí ísť do práce. Druhá dôležitá vec je otcovská dovolenka. Muži by mali mať nárok na niekoľko týždňov, otcovskej dovolenky, neprenosnej na ženu. Postupom času by ju využívalo viac a viac mužov. Začali by inak vnímať ženu na materskej, jej potreby a aj jej návrat na pracovný trh. Časom by to malo vplyv i na tvorbu rodinnej a pracovnej politiky. Žena by sa mala možnosť vrátiť do prace skôr s tým, že dieťa zostáva s otcom. Ženy sú v práci veľmi často diskriminované, i keď často len subtílne. Ona raz bude rodiť, pôjde na materskú, ona bude s dieťaťom na penke a pod. Cesta von je skôr o vyvažovaní rodičovských rolí, ako o kvótach na ženy v manažmente. Ďakujem Veronike Pizano a Silvii Seigne za konzultácie a názory. Nech to nie je o matkách bez matiek. :)
Kováčik Ľubomír Kováčik
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
ČSOB stavebná sporiteľňa
čiastočné úväzky
Černák Ľudovít Černák
predseda predstavenstva
Sitno Holding
iné (popíšte) V prvom rade je potrebné zadefinovať , kedy matku malých detí vrátiť na pracovný trh . Osobne si myslým , že ak matka ostane doma minimálne do dvoch rokov dieťaťa , vráti sa to spoločnosti formou zdravej a odolnej populácie. Asi by stálo za to mladé rodiny motivovať , aby neostávali pri jednom dieťati a zvrátiť negatívny demografický vývoj . Na druhej strane matke profesionálke za to obdobie ubieha kariérny vlak . Takže to vidím na kombináciu cielenej dotácie , aby nebola mladá rodina pod ekonomickým tlakom a čiastočných uväzkov , aby mladé matky držali krok v profesii.
V prvom rade je potrebné zadefinovať , kedy matku malých detí vrátiť na pracovný trh . Osobne si myslým , že ak matka ostane doma minimálne do dvoch rokov dieťaťa , vráti sa to spoločnosti formou zdravej a odolnej populácie. Asi by stálo za to mladé rodiny motivovať , aby neostávali pri jednom dieťati a zvrátiť negatívny demografický vývoj . Na druhej strane matke profesionálke za to obdobie ubieha kariérny vlak . Takže to vidím na kombináciu cielenej dotácie , aby nebola mladá rodina pod ekonomickým tlakom a čiastočných uväzkov , aby mladé matky držali krok v profesii.
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
viac jaslí a škôlok
Juhás Marek Juhás
riaditeľ
STILL SK
viac jaslí a škôlok
Šurjanský Marián Šurjanský
starosta
Obec Rudno nad Hronom
čiastočné úväzky
Smik Marián Smik
generálny riaditeľ
Probugas, a.s., Bratislava, člen skupiny AEN Group
čiastočné úväzky Ešte predtým ako matka uvažuje o návrate do zamestnania, musí vedieť aké podmienky ju v práci čakajú. Pokiaľ má však vedomie, že musí pracovať 5 dní v týždni na plný úväzok, častokrát je to neprekonateľná prekážka. Nevie si predstaviť fungovanie rodiny obrátené o 180 stupňov v porovnaní s materskou. Naša spoločnosť konkrétne poskytla možnosť kratšieho pracovného úväzku, ktorý sa neskôr môže zmeniť na trvalý. Takáto forma umožňuje plynulejší prechod matky s malými deťmi do práce a v konečnom dôsledku viac matiek sa zapojí do pracovného procesu.
Ešte predtým ako matka uvažuje o návrate do zamestnania, musí vedieť aké podmienky ju v práci čakajú. Pokiaľ má však vedomie, že musí pracovať 5 dní v týždni na plný úväzok, častokrát je to neprekonateľná prekážka. Nevie si predstaviť fungovanie rodiny obrátené o 180 stupňov v porovnaní s materskou. Naša spoločnosť konkrétne poskytla možnosť kratšieho pracovného úväzku, ktorý sa neskôr môže zmeniť na trvalý. Takáto forma umožňuje plynulejší prechod matky s malými deťmi do práce a v konečnom dôsledku viac matiek sa zapojí do pracovného procesu.
Ráno Marián Ráno
riaditeľ
Solidita, s.r.o., Bratislava
iné (popíšte) Z uvedených možnosti si myslím, že by asi najviac pomohla dostupnosť inštitucionálnej dennej starostlivosti o deti zamestnaných rodičov. Hlavne by som však zrušil povinnosť zamestnávateľa držať miesto matke počas materskej a rodičovskej dovolenky. Na ich miesto treba nájsť náhradu a tú po návrate matky prepustiť aj s odstupným čo sú komplikácie a náklady navyše pre zamestnávateľa, kvôli ktorým môže byť zdržanlivý pri zamestnávaní mladých žien. Dôležité je tiež udržiavanie kvalifikačného štandardu počas M/R dovolenky.
Z uvedených možnosti si myslím, že by asi najviac pomohla dostupnosť inštitucionálnej dennej starostlivosti o deti zamestnaných rodičov. Hlavne by som však zrušil povinnosť zamestnávateľa držať miesto matke počas materskej a rodičovskej dovolenky. Na ich miesto treba nájsť náhradu a tú po návrate matky prepustiť aj s odstupným čo sú komplikácie a náklady navyše pre zamestnávateľa, kvôli ktorým môže byť zdržanlivý pri zamestnávaní mladých žien. Dôležité je tiež udržiavanie kvalifikačného štandardu počas M/R dovolenky.
Terkovič Martin Terkovič
generálny riaditeľ
ICZ Slovakia, a.s., Trenčín
viac jaslí a škôlok
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
čiastočné úväzky
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
čiastočné úväzky
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
čiastočné úväzky
Kostič Martin Kostič
riaditeľ
Emark, s.r.o.
iné (popíšte) V prvom rade je potrebné, aby matka bola schopná ponúknuť dostatočnú pridanú hodnotu zamestnávateľovi a na druhej strane, aby zamestnávateľ bol ochotný rešpektovať individuálne požiadavky matiek malých detí. Ak sa to skĺbi, môže to byť veľký prínos pre všetkých, keďže matka strávi zmysluplný čas mimo neustáleho kolotoča starostlivosti o dieťa a zamestnávateľ má k dispozícii kvalitného človeka, ktorý vie realizovať zadania s ohľadom na svoje limity. U nás s takouto formou spolupráce máme vynikajúcu skúsenosť a vôbec na to nepotrebujeme žiadne štátne dotácie.
V prvom rade je potrebné, aby matka bola schopná ponúknuť dostatočnú pridanú hodnotu zamestnávateľovi a na druhej strane, aby zamestnávateľ bol ochotný rešpektovať individuálne požiadavky matiek malých detí. Ak sa to skĺbi, môže to byť veľký prínos pre všetkých, keďže matka strávi zmysluplný čas mimo neustáleho kolotoča starostlivosti o dieťa a zamestnávateľ má k dispozícii kvalitného človeka, ktorý vie realizovať zadania s ohľadom na svoje limity. U nás s takouto formou spolupráce máme vynikajúcu skúsenosť a vôbec na to nepotrebujeme žiadne štátne dotácie.
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
iné (popíšte) Nemyslím si že pomôže akákoľvek podpora zo strany štátu, skôr normálne podnikateľské prostredie, dobrý zákonník práce. U nás máme zamestnaných mnoho matiek malých detí a ich návrat na pracovný trh nevnímame ako zásadný problém.
Nemyslím si že pomôže akákoľvek podpora zo strany štátu, skôr normálne podnikateľské prostredie, dobrý zákonník práce. U nás máme zamestnaných mnoho matiek malých detí a ich návrat na pracovný trh nevnímame ako zásadný problém.
Bošňák Matej Bošňák
vedúci partner EY na Slovensku
EY v SR
iné (popíšte) Myslím si, že otázka rodovej rovnosti je veľmi komplexná oblasť a neexistuje nejaká skratka ako "odbúrať" rokmi zauživanú prax. Nemáme dosť jaslí a škôlok, nie všetky spoločnosti sú ochotné poskytovať čiastočné úväzky, často z ekonomických dôvodov (a nie všetky pozície sú na to vhodné), štátna podpora neexistuje a bariéry v ponímaní role žien u mužskej, ale často aj ženskej populácie sú vo všeobecnosti zásadné. Zmena myslenia v tejto oblasti aj pri vytvorení priaznivých podmienok je práca na jednu dekádu.
Myslím si, že otázka rodovej rovnosti je veľmi komplexná oblasť a neexistuje nejaká skratka ako "odbúrať" rokmi zauživanú prax. Nemáme dosť jaslí a škôlok, nie všetky spoločnosti sú ochotné poskytovať čiastočné úväzky, často z ekonomických dôvodov (a nie všetky pozície sú na to vhodné), štátna podpora neexistuje a bariéry v ponímaní role žien u mužskej, ale často aj ženskej populácie sú vo všeobecnosti zásadné. Zmena myslenia v tejto oblasti aj pri vytvorení priaznivých podmienok je práca na jednu dekádu.
Obeda Michal Obeda
konatel
Spotreba.sk, s.r.o.
cielené dotácie od štátu
Hrabovec Michal Hrabovec
prezident
Anasoft
čiastočné úväzky
Michalík Milan Michalík
obchodný riaditeľ
International BEZ Group
viac jaslí a škôlok
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
čiastočné úväzky Asi najviac čiastočné úväzky aj keď aj jaslí a škôlok nie je dostatok. Ženy mamičky si nemôžu žiaľ dovoliť plnohodnotný pracovný pomer lebo dnešná doba vyžaduje 120% nasadenie inak neuspokojí nároky zamestnávateľa. Zamestnávateľ dnes nerieši problém spoločnosti ale predovšetkým vlastné podnikanie. Preto by pomohla legislatívna úprava na podporu čiastočných úvezkov pre mladé mamičky. Bolo by to vzájomné výhodné aj pre spolocmnosť aj pre podnikateľov.
Asi najviac čiastočné úväzky aj keď aj jaslí a škôlok nie je dostatok. Ženy mamičky si nemôžu žiaľ dovoliť plnohodnotný pracovný pomer lebo dnešná doba vyžaduje 120% nasadenie inak neuspokojí nároky zamestnávateľa. Zamestnávateľ dnes nerieši problém spoločnosti ale predovšetkým vlastné podnikanie. Preto by pomohla legislatívna úprava na podporu čiastočných úvezkov pre mladé mamičky. Bolo by to vzájomné výhodné aj pre spolocmnosť aj pre podnikateľov.
Kraus Miloš Kraus
člen predstavenstva
Danfoss Power Solutions, a.s., Považská Bystrica
čiastočné úväzky V kombinácii s rozšírením počtu miest v jasliach a škôlkach, pričom väčšiu úlohu by mali zohrať aj firmy.
V kombinácii s rozšírením počtu miest v jasliach a škôlkach, pričom väčšiu úlohu by mali zohrať aj firmy.
Adamiš Miroslav Adamiš
riaditeľ
generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
viac jaslí a škôlok Podla mna je nevyhnutne pripravit ucelu rodinnu politiku vratane vytvorenia systemu podpory mladych rodin s detmi, zvysenia materskeho prispevku, rodinnych pridavkov, rodicovskej dovolenky, viac jasli a skolok, ako aj systemu ochrany matiek pri navrate do procovneho procesu.
Podla mna je nevyhnutne pripravit ucelu rodinnu politiku vratane vytvorenia systemu podpory mladych rodin s detmi, zvysenia materskeho prispevku, rodinnych pridavkov, rodicovskej dovolenky, viac jasli a skolok, ako aj systemu ochrany matiek pri navrate do procovneho procesu.
Uličný Miroslav Uličný
1. podpredseda predstavenstva
Tatra banka, a.s
čiastočné úväzky
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
čiastočné úväzky Daňovo-odvodové zvýhodnenie čiastočných úväzkov pre zamestnávateľov by mohlo motivovať aj pragmaticky rozmýšľajúcim zamestnávateľov zvážiť rozdelenie niektorých pozícií medzi matky malých detí alebo iných zamestnancov s preferenciou iného ako plného pracovného úväzku.
Daňovo-odvodové zvýhodnenie čiastočných úväzkov pre zamestnávateľov by mohlo motivovať aj pragmaticky rozmýšľajúcim zamestnávateľov zvážiť rozdelenie niektorých pozícií medzi matky malých detí alebo iných zamestnancov s preferenciou iného ako plného pracovného úväzku.
Smolár Ondrej Smolár
predseda predstavenstva
Soitron
čiastočné úväzky Naša skúsenosť je, že pre pracujúce matky je najdôležitejšia flexibilita pracovného fondu a času. Ak ju majú, spolu s porozumením pre možné neplánovateľné výpadky z práce, sú veľmi platnými a spolahlivými členmi tímu.
Naša skúsenosť je, že pre pracujúce matky je najdôležitejšia flexibilita pracovného fondu a času. Ak ju majú, spolu s porozumením pre možné neplánovateľné výpadky z práce, sú veľmi platnými a spolahlivými členmi tímu.
Hudec Oto Hudec
profesor
Ekonomická fakulta Technickej univerzity
čiastočné úväzky Najviac by som veril čiastočným úväzkom, aby sa nepretrhol kontakt s pracovným prostredím.
Najviac by som veril čiastočným úväzkom, aby sa nepretrhol kontakt s pracovným prostredím.
Drahotský Pavel Drahotský
riaditeľ
Saxo Bank
čiastočné úväzky
Cvik Pavol Cvik
advokát a managing director
Pavol Cvik – advokát, s.r.o., Bratislava
iné (popíšte) Uvolnenie pracovnopravnych ombedzeni. Zrealnenie pracovneho prava a odvodoveho zatazenia tak aby namestnavatel nemal obavu zamestnat zenu ktora sa venuje aj rodine.
Uvolnenie pracovnopravnych ombedzeni. Zrealnenie pracovneho prava a odvodoveho zatazenia tak aby namestnavatel nemal obavu zamestnat zenu ktora sa venuje aj rodine.
Kožík Pavol Kožík
predseda dozornej rady
PROXENTA Finance, o.c.p., a.s., Bratislava
iné (popíšte) Riešenie musí byť komplexné a koncepčné, nie je to o jednom opatrení. Len zavedením mnohých, navzájom sa dopĺňajúcich opatrení, sa môžu veci pohnúť dopredu. Čiže je potrebné aj viac jaslí a škôlok, aj čiastočné úväzky, aj podpora matiek zo strany štátu, ale je potrebné inšpirovať sa aj v zahraničí, v krajinách, kde sú v tomto smere ďaleko pred nami.
Riešenie musí byť komplexné a koncepčné, nie je to o jednom opatrení. Len zavedením mnohých, navzájom sa dopĺňajúcich opatrení, sa môžu veci pohnúť dopredu. Čiže je potrebné aj viac jaslí a škôlok, aj čiastočné úväzky, aj podpora matiek zo strany štátu, ale je potrebné inšpirovať sa aj v zahraničí, v krajinách, kde sú v tomto smere ďaleko pred nami.
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
neviem/nevyjadrujem sa
Kubošek Pavol Kubošek
konateľ
Kvant, s.r.o., Bratislava
neviem/nevyjadrujem sa
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
viac jaslí a škôlok
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
viac jaslí a škôlok
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
čiastočné úväzky
Strýček Peter Strýček
regionálny riaditeľ pre akvizície a rozvoj
ENGIE Services
čiastočné úväzky
Kucer Peter Kucer
generálny riaditeľ
eD´ system Slovakia, s.r.o. , Bratislava
čiastočné úväzky
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
čiastočné úväzky
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
čiastočné úväzky
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
neviem/nevyjadrujem sa
Pala Radovan Pala
partner
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
iné (popíšte) Ide o kombináciu faktorov, ale dotácie nič neriešia. Úplnym základom je infraštruktúra, najmä dobre personálne a materiálne vybavené bezplatné jasle a škôlky fungujúce počas celého pracovného dňa. To je základ, bez ktorého bude akákoľvek "motivačná politika" narážať na frustrované a nešťastné deti a ich rodičov.
Ide o kombináciu faktorov, ale dotácie nič neriešia. Úplnym základom je infraštruktúra, najmä dobre personálne a materiálne vybavené bezplatné jasle a škôlky fungujúce počas celého pracovného dňa. To je základ, bez ktorého bude akákoľvek "motivačná politika" narážať na frustrované a nešťastné deti a ich rodičov.
Kočan Rastislav Kočan
Managing Partner
Go4insight
čiastočné úväzky Je otázne, do akej miery je optimálne pre spoločnosť ako celok, aby matky malých detí vstupovali príliš skoro na pracovný trh. Detskí psychológovia hovoria, že výchova a získané podnety do veku 3 rokov sú kľúčové pre ďalší rozvoj dieťaťa. Ak sa však matka (alebo otec) malých detí rozhodnú vrátiť sa do práce, čiastočné úväzky môžu byť vhodným kompromisom medzi starostlivosťou o deti a realizáciou sa (a zárobkom) v práci.
Je otázne, do akej miery je optimálne pre spoločnosť ako celok, aby matky malých detí vstupovali príliš skoro na pracovný trh. Detskí psychológovia hovoria, že výchova a získané podnety do veku 3 rokov sú kľúčové pre ďalší rozvoj dieťaťa. Ak sa však matka (alebo otec) malých detí rozhodnú vrátiť sa do práce, čiastočné úväzky môžu byť vhodným kompromisom medzi starostlivosťou o deti a realizáciou sa (a zárobkom) v práci.
Varga Róbert Varga
technický riaditeľ
Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava
čiastočné úväzky
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
čiastočné úväzky
Zubaľ Roman Zubaľ
generálny riaditeľ
BPT Leasing, a.s.
čiastočné úväzky
Kučák Roman Kučák
CEO & co-founder
Anodius
iné (popíšte) Predovšetkým forma vzdialenej práce prostredníctvom „home office“. Štát by v tomto smere mal významne podporiť firmy formou odvodovej alebo daňovej úľavy.
Predovšetkým forma vzdialenej práce prostredníctvom „home office“. Štát by v tomto smere mal významne podporiť firmy formou odvodovej alebo daňovej úľavy.
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
neviem/nevyjadrujem sa Nie som presvedčený, že snaha čo najskôr vrátiť matky malých detí na pracovný trh je najlepšou cestou ako z detí vychovať slušných ľudí. Veď to by malo byť najväčšou ambíciou ale aj neskoršou "odmenou" pre rodičov.
Nie som presvedčený, že snaha čo najskôr vrátiť matky malých detí na pracovný trh je najlepšou cestou ako z detí vychovať slušných ľudí. Veď to by malo byť najväčšou ambíciou ale aj neskoršou "odmenou" pre rodičov.
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
neviem/nevyjadrujem sa
Verešvársky Stanislav Verešvársky
technický riaditeľ
SWAN, a.s.
čiastočné úväzky Ale najmä vyššia flexibilita pri zamestnmávaní, podmienky, ktoré by im umožnili aj pracovať aj zvládať "úväzok v rodine". Matky určite majú záujem aj po materskej pracovať a práve kratší úväzok by veľa vecí riešil.
Ale najmä vyššia flexibilita pri zamestnmávaní, podmienky, ktoré by im umožnili aj pracovať aj zvládať "úväzok v rodine". Matky určite majú záujem aj po materskej pracovať a práve kratší úväzok by veľa vecí riešil.
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
viac jaslí a škôlok
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
čiastočné úväzky
Kassay Štefan Kassay
predseda dozornej rady
I.D.C. Holding
iné (popíšte) Nazdávam sa že v dnešnej dobe rozhodujú žiaľ, peniaze. Mladé rodiny si chcú zachovať dostačujúcu životnú úroveň a tak ženy pracujú. Na lepšie obsadenie žien pracovnom trhu by mohli pomôcť aktivačné prémie.
Nazdávam sa že v dnešnej dobe rozhodujú žiaľ, peniaze. Mladé rodiny si chcú zachovať dostačujúcu životnú úroveň a tak ženy pracujú. Na lepšie obsadenie žien pracovnom trhu by mohli pomôcť aktivačné prémie.
Rybár Tomáš Rybár
managing partner
Čechová & Partners
viac jaslí a škôlok ... a ich väčšia finančná dostupnosť.
... a ich väčšia finančná dostupnosť.
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
viac jaslí a škôlok
Drucker Tomáš Drucker
generálny riaditeľ
Slovenská pošta, a.s.
čiastočné úväzky
Jurik Tomislav Jurik
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Unipharma
čiastočné úväzky Pre matku malého dieťaťa je asi najdôležitejšie to, aby bola v práci časovo flexibilná. Aby sa nemusela báť, že ho nestihne vybrať zo škôlky o štvrtej poobede. Aby sa mu mohla venovať vtedy, keď to bude dieťa potrebovať. Nie vtedy, keď jej to dovolia pracovné povinnosti. Možnosť čiastočného úväzku, ktorý by asi najlepšie vyriešil spomenuté otázky, by preto mohla pomôcť.
Pre matku malého dieťaťa je asi najdôležitejšie to, aby bola v práci časovo flexibilná. Aby sa nemusela báť, že ho nestihne vybrať zo škôlky o štvrtej poobede. Aby sa mu mohla venovať vtedy, keď to bude dieťa potrebovať. Nie vtedy, keď jej to dovolia pracovné povinnosti. Možnosť čiastočného úväzku, ktorý by asi najlepšie vyriešil spomenuté otázky, by preto mohla pomôcť.

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní