Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Pocítili ste vo svojom podnikaní pozitívny vplyv informatizácie štátnej a verejnej správy?

  1. určite áno 3 %
  2. skôr áno 27 %
  3. skôr nie 39 %
  4. určite nie 23 %
  5. neviem / nevyjadrujem sa / iné 9 %


Uzávierka hlasovania: 22.02.2016. Počet respondentov: 115.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Máťuš Alexander Máťuš
CEO
ZenithOptimedia, s.r.o.
skôr nie
Novotná Alexandra Novotná
majiteľka
Klinika Esthetic
určite nie
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
skôr nie Jediné, čo som postrehol je, že nemusím každý mesiac chodiť na poštu s papiermi k DPH.
Jediné, čo som postrehol je, že nemusím každý mesiac chodiť na poštu s papiermi k DPH.
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
skôr áno
Glatz Andrej Glatz
konatel
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
skôr nie
Huščavová Anna Huščavová
riaditeľka
Hanalex, s.r.o.
skôr áno
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
skôr áno
Bobovnický Artur Bobovnický
Obchodný riaditeľ
Ševt a.s.
neviem / nevyjadrujem sa / iné Prináša to nevyhnutnosť pozerať sa na existujúci biznis model a hľadať v informatizácii nové príležitosti (čo sa nám aj podarilo). Informatizácia však prináša aj otázniky v podobe transparentnosti, nastavenia rovných podmienok podnikania ap. Pokiaľ zmiznú aj tieto tiene, tak by mal byť prínos jednoznačne pozitívny.
Prináša to nevyhnutnosť pozerať sa na existujúci biznis model a hľadať v informatizácii nové príležitosti (čo sa nám aj podarilo). Informatizácia však prináša aj otázniky v podobe transparentnosti, nastavenia rovných podmienok podnikania ap. Pokiaľ zmiznú aj tieto tiene, tak by mal byť prínos jednoznačne pozitívny.
Palovič Bohuš Palovič
konateľ
Liptour CK
určite nie Pocítil, ale nie pozitívny, ale sústavný a nemenný negatívny vplyv, keď orgány štátnej správy si z nás stále robia kuriérov potvrdení o potvrdení. Vrcholom bola požiadavka jedného úradu o potvrdení o vedení účtu spoločnosti, ktorá je na trhu 25 rokov. Ale, podrobil som sa a zaniesol som. Ten úradník za to nemôže,...
Pocítil, ale nie pozitívny, ale sústavný a nemenný negatívny vplyv, keď orgány štátnej správy si z nás stále robia kuriérov potvrdení o potvrdení. Vrcholom bola požiadavka jedného úradu o potvrdení o vedení účtu spoločnosti, ktorá je na trhu 25 rokov. Ale, podrobil som sa a zaniesol som. Ten úradník za to nemôže,...
Lorenc Boris Lorenc
predseda predstavenstva
Camase, a.s., Bratislava
skôr áno Informatizácia má urýchľovať a zľahčovať procesy. Pri kontakte s verejnou správou však má občan často pocit, že úradník vec vybaví elektronicky a následne zapisuje vec do písomných evidencii, pretože musí. Odbúranie až tejto písomnej agendy jej zrovnocenie s elektronickou by prinieslo pozitívny efekt informatizácie.
Informatizácia má urýchľovať a zľahčovať procesy. Pri kontakte s verejnou správou však má občan často pocit, že úradník vec vybaví elektronicky a následne zapisuje vec do písomných evidencii, pretože musí. Odbúranie až tejto písomnej agendy jej zrovnocenie s elektronickou by prinieslo pozitívny efekt informatizácie.
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
skôr nie
Vaculčiak Branislav Vaculčiak
konateľ
Indexpodnikatela.sk
skôr nie Naša spoločnosť sa venuje zberu a analýze verejných - otvorených dát. Posledné roky denne pracujeme s dátami, ktoré štát zverejňuje. A musím povedať že v tomto segmente nenastalo veľa zmien. Očakával by som, že každá verejná inštitúcia a úrad bude mať prístupné rôzne databázy, štandardizované webové služby. Nie je tomu tak. Veľa informácií musíme veľmi pracne spracúvať a digitalizovať ich pre potreby projektu IndexPodnikatela.sk. Na druhú stranu musím ale pochváliť aj posledné projekty ako Register účtovných závierok, zverejňovanie súdnych rozhodnutí či zmlúv.
Naša spoločnosť sa venuje zberu a analýze verejných - otvorených dát. Posledné roky denne pracujeme s dátami, ktoré štát zverejňuje. A musím povedať že v tomto segmente nenastalo veľa zmien. Očakával by som, že každá verejná inštitúcia a úrad bude mať prístupné rôzne databázy, štandardizované webové služby. Nie je tomu tak. Veľa informácií musíme veľmi pracne spracúvať a digitalizovať ich pre potreby projektu IndexPodnikatela.sk. Na druhú stranu musím ale pochváliť aj posledné projekty ako Register účtovných závierok, zverejňovanie súdnych rozhodnutí či zmlúv.
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
skôr áno
Synak Dušan Synak
generálny riaditeľ
Sylex, s.r.o., Bratislava
určite nie
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
určite nie Informatizáciu štátnej a verejnej správy považujem v roku 2016 za samozrejmosť. Pozitívny vplyv na podnikanie by mala jednoznačne rovná daň vo výške 10 % a maximálne zjednodušenie všetkých procesov týkajúcich sa komunikácie so štátnou a verejnou správou. Aby podnikanie v prvom rade bavilo a takisto aj slušne uživilo ľudí.
Informatizáciu štátnej a verejnej správy považujem v roku 2016 za samozrejmosť. Pozitívny vplyv na podnikanie by mala jednoznačne rovná daň vo výške 10 % a maximálne zjednodušenie všetkých procesov týkajúcich sa komunikácie so štátnou a verejnou správou. Aby podnikanie v prvom rade bavilo a takisto aj slušne uživilo ľudí.
Kellerová Eva Kellerová
vedecký pracovník
skôr áno
Kevický Florián Kevický
výkonný riaditeľ
IPESOFT spol. s r.o.
určite nie
Jantoška František Jantoška
riaditeľ
Schunk Intec, s.r.o., Nitra
určite nie 100% outsourcing. Venujeme sa budovaniu našej firmy.
100% outsourcing. Venujeme sa budovaniu našej firmy.
Zászlós Gábor Zászlós
predseda predstavenstva
TriGranit Centrum, a.s.
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
určite nie
Kvartová Hana Kvartová
výkonná riaditeľka
SAS Slovakia
skôr nie
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
určite áno Predovšetkým v grantových projektoch, či už v SK, alebo v zahraničí je automatcká informácia o podmienkach, výsledkoch a kritériách celkom dobrá.
Predovšetkým v grantových projektoch, či už v SK, alebo v zahraničí je automatcká informácia o podmienkach, výsledkoch a kritériách celkom dobrá.
Valent Ivan Valent
predseda predstavenstva
Corwin Capital, a.s.
skôr áno
Paule Ivan Paule
partner
TPA Audit, s.r.o., Bratislava
skôr nie
Štefanec Ivan Štefanec
čestný prezident
Podnikateľská aliancia Slovenska
určite nie
Molnárová Ivana Molnárová
generálna riaditeľka
Profesia.sk
skôr nie
Košturiak Ján Košturiak
spoločník
IPA, s.r.o.
určite nie
Mervart Jaroslav Mervart
riaditeľ
Chemosvit
skôr áno
Šedivý Jaroslav Šedivý
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Danfoss Power Solutions, a.s.
skôr nie Je tu vidieť istý progres, ale rýchlosť a spôsob implementácie nie sú adekvátne potrebám a vynaloženým štátnym financiám za posledné roky.
Je tu vidieť istý progres, ale rýchlosť a spôsob implementácie nie sú adekvátne potrebám a vynaloženým štátnym financiám za posledné roky.
Galdun Jozef Galdun
Key account manager
ENGINE Services
skôr áno Ale je tam ešte veľa práce , aby sme dobehli vyspelé krajiny
Ale je tam ešte veľa práce , aby sme dobehli vyspelé krajiny
Bajo Jozef Bajo
konateľ
Bauer Media SK
skôr áno
Hajko Jozef Hajko
analytik
skôr áno
Uvíra Juraj Uvíra
Managing director
CK Victory travel
skôr nie
Heger Juraj Heger
riaditeľ
Vydavateľstvo Slovart, a.s.
skôr nie Úprimne povedané, ani neviem, ako by sme to mohli pocítiť.
Úprimne povedané, ani neviem, ako by sme to mohli pocítiť.
Topolová Karolína Topolová
generálna riaditeľka
AAA Auto, a.s.
skôr áno Informatizácia celej spoločnosti prebieha posledných pár rokov míľovými krokmi, preto by štát určite nemal zaostávať. Snahu štátnej správy vnímam veľmi poztívne, samozrejme je to však dlhodobý a zložitý proces, preto sa môžu občas vyskytnúť nejaké tie „muchy“. V rukách odborníkov a profesionálov vidím vyhliadky tohto projektu veľmi pozitívne.
Informatizácia celej spoločnosti prebieha posledných pár rokov míľovými krokmi, preto by štát určite nemal zaostávať. Snahu štátnej správy vnímam veľmi poztívne, samozrejme je to však dlhodobý a zložitý proces, preto sa môžu občas vyskytnúť nejaké tie „muchy“. V rukách odborníkov a profesionálov vidím vyhliadky tohto projektu veľmi pozitívne.
Bednárová Klaudia Bednárová
managing director
the Bridge
určite nie
Tokošová Marcela Tokošová
riaditeľka
v.d. Kovotvar v Kútoch
skôr nie :-) zatiaľ nie. No možno je to moja chyba. Využívam iné, nateraz mnou overené, informačné kanály.
:-) zatiaľ nie. No možno je to moja chyba. Využívam iné, nateraz mnou overené, informačné kanály.
Smik Marián Smik
generálny riaditeľ
Probugas, a.s., Bratislava, člen skupiny AEN Group
skôr áno Čiastočné pozitívne zmeny môžeme vidieť, ale vo všeobecnosti je ešte veľa úloh pred nami.
Čiastočné pozitívne zmeny môžeme vidieť, ale vo všeobecnosti je ešte veľa úloh pred nami.
Ráno Marián Ráno
riaditeľ
Solidita, s.r.o., Bratislava
skôr áno Určite pociťujem pozitívum v oblasti elektronickej komunikácie s daňovým úradom, teda možnosť podávať daňové dokumenty elektronicky, čo šetrí čas i peniaze. Na druhej strane registrujem niektoré nepodarené projekty, resp. pokusy o informatizáciu štátnej a verejnej správy, ktoré v pomere k vysokej obstarávacej cene zatiaľ neponúkajú adekvátnu protihodnotu, teda byrokratickú úľavu pre bežných ľudí i firmy.
Určite pociťujem pozitívum v oblasti elektronickej komunikácie s daňovým úradom, teda možnosť podávať daňové dokumenty elektronicky, čo šetrí čas i peniaze. Na druhej strane registrujem niektoré nepodarené projekty, resp. pokusy o informatizáciu štátnej a verejnej správy, ktoré v pomere k vysokej obstarávacej cene zatiaľ neponúkajú adekvátnu protihodnotu, teda byrokratickú úľavu pre bežných ľudí i firmy.
Šurjanský Marián Šurjanský
starosta
Obec Rudno nad Hronom
skôr nie
Lelovský Mário Lelovský
prvý viceprezident
IT Asociácia Slovenska
skôr áno Ano, ale očakával som podstatne viac, mám však pocit, že momentálne je celkom dobrá šanca to zásadne zlepšiť vďaka spolupráci na najvyššej úrovni keďže snáď dochádza k pochopeniu dôležitosti tejto témy. To, že nemáme nič zrealizované v oblasti napríklad e-Healthu a stále nedoriešené pokrytie širokopásmovým internetom je skutočne smutné a všetci, ktorí sa pod to podpísali by si mali spytovať svedomie. Aj pre to, že bez tejto infraštruktúry nebudeme pripravení na ďalšie výzvy ako Smart Industry či EU Digital Single Market a podobne.
Ano, ale očakával som podstatne viac, mám však pocit, že momentálne je celkom dobrá šanca to zásadne zlepšiť vďaka spolupráci na najvyššej úrovni keďže snáď dochádza k pochopeniu dôležitosti tejto témy. To, že nemáme nič zrealizované v oblasti napríklad e-Healthu a stále nedoriešené pokrytie širokopásmovým internetom je skutočne smutné a všetci, ktorí sa pod to podpísali by si mali spytovať svedomie. Aj pre to, že bez tejto infraštruktúry nebudeme pripravení na ďalšie výzvy ako Smart Industry či EU Digital Single Market a podobne.
Terkovič Martin Terkovič
generálny riaditeľ
ICZ Slovakia, a.s., Trenčín
skôr áno Napriek tomu, alebo práve preto, že naša spoločnosť bola aktívnym účastníkom implementácie Operačného programu informatizácia spoločnosti, sa domnievam, že k úplnej informatizácii komunikácie medzi podnikateľskou verejnosťou a štátom nám chýba ešte niekoľko rokov. Vďaka OPISu dnes štát disponuje pomerne slušným hardvérovým a softvérovým vybavením a solídnou IKT infraštruktúrou, jednoznačne však pokrivkáva oblasť procesov a záväzných metodík.
Napriek tomu, alebo práve preto, že naša spoločnosť bola aktívnym účastníkom implementácie Operačného programu informatizácia spoločnosti, sa domnievam, že k úplnej informatizácii komunikácie medzi podnikateľskou verejnosťou a štátom nám chýba ešte niekoľko rokov. Vďaka OPISu dnes štát disponuje pomerne slušným hardvérovým a softvérovým vybavením a solídnou IKT infraštruktúrou, jednoznačne však pokrivkáva oblasť procesov a záväzných metodík.
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
skôr nie
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
skôr nie Pár drobný vecí a projektov sa podarilo. Ale ten obrovský nevyužitý potenciál v kombinácii s masovým rozkrádaním a neefektívnosťou zastiera všetky pozitíva, ktoré sa zatiaľ realizovali.
Pár drobný vecí a projektov sa podarilo. Ale ten obrovský nevyužitý potenciál v kombinácii s masovým rozkrádaním a neefektívnosťou zastiera všetky pozitíva, ktoré sa zatiaľ realizovali.
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
skôr nie
Kostič Martin Kostič
riaditeľ
Emark, s.r.o.
skôr nie Rád by som povedal, že áno, ale obávam sa, že nie.
Rád by som povedal, že áno, ale obávam sa, že nie.
Urban Martin Urban
generálny riaditeľ
Jungheinrich
skôr nie
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
určite nie
Guttman Martin Guttman
managing director
Tuli.sk
určite nie
Obeda Michal Obeda
konatel
Spotreba.sk, s.r.o.
skôr nie
Hrabovec Michal Hrabovec
prezident
Anasoft
skôr nie Výsledok je zatiaľ slabý, úspech je ak nejaký byrokratický proces zmizne – napr. automatizovanie dokladovania rôznych potvrdení pri zakladaní živnosti, ktorý šetrí behanie po daňových úradoch, zháňanie výpisu z Registra trestov a ďalších dokladov.
Výsledok je zatiaľ slabý, úspech je ak nejaký byrokratický proces zmizne – napr. automatizovanie dokladovania rôznych potvrdení pri zakladaní živnosti, ktorý šetrí behanie po daňových úradoch, zháňanie výpisu z Registra trestov a ďalších dokladov.
Sučanský Michal Sučanský
konateľ
Marketinger, s.r.o., Bratislava
určite nie
Kalnický Milan Kalnický
finančný riaditeľ
Viena International
skôr nie
Michalík Milan Michalík
obchodný riaditeľ
International BEZ Group
skôr nie
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
skôr nie Mám vybavený nový občiansky preukaz s čipom na prístup do portálu verejnej správy. Ale s veľkým sklamaním som zistil, že aj tam nič nevybavím a v podstate som sa už 1/2 roka ani len neprihlásil. Velmi mma hnevá, že v dobe keď v podstate z banky viem online previesť neobmedzenú sumu peňazí ale neviem napríklad dostať potvrdenie od daňového úradu, že nemám pozdĺžnosti a pre zdĺhavé vybavovanie to komplikuje napríklad účasť vo verejnom obstarávaní. Tiež by som privítal online prevod hnuteľných ale aj nehnuteľných vecí predovšetkým automobilov. Je nepredstaviteľné, aby človek len preto, že štát to chce evidovať strávil pri prepise auta aj 1/2 dňa.
Mám vybavený nový občiansky preukaz s čipom na prístup do portálu verejnej správy. Ale s veľkým sklamaním som zistil, že aj tam nič nevybavím a v podstate som sa už 1/2 roka ani len neprihlásil. Velmi mma hnevá, že v dobe keď v podstate z banky viem online previesť neobmedzenú sumu peňazí ale neviem napríklad dostať potvrdenie od daňového úradu, že nemám pozdĺžnosti a pre zdĺhavé vybavovanie to komplikuje napríklad účasť vo verejnom obstarávaní. Tiež by som privítal online prevod hnuteľných ale aj nehnuteľných vecí predovšetkým automobilov. Je nepredstaviteľné, aby človek len preto, že štát to chce evidovať strávil pri prepise auta aj 1/2 dňa.
Milanovič Miloš Milanovič
riaditeľ
PS Stavby
neviem / nevyjadrujem sa / iné Jediné čo som počul o informatizácii verejnej správy sú kauzy o násobne predražených software-och s mnohoročnými nevypovedateľnými záväzkami štátu na ich upgrade.
Jediné čo som počul o informatizácii verejnej správy sú kauzy o násobne predražených software-och s mnohoročnými nevypovedateľnými záväzkami štátu na ich upgrade.
Zelina Miron Zelina
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva
Privatbanka, a.s.
určite nie ...neviem, či k tomu niečo treba dodávať...
...neviem, či k tomu niečo treba dodávať...
Uličný Miroslav Uličný
1. podpredseda predstavenstva
Tatra banka, a.s
skôr áno
Kunsch Miroslav Kunsch
generálny riaditeľ
IPESOFT spol. s r.o.
skôr nie IT projekty v štátnej správe nemajú jasne formulované ciele za účelom zefektívnenia komunikácie medzi štátnou a verejnou správou a podnikateľskou sférou. Nemôžem sa ubrániť dojmu, že štátna a verejná správa prostredníctvom nekoncepčného rozvoja IT situáciu ešte viac komplikuje.
IT projekty v štátnej správe nemajú jasne formulované ciele za účelom zefektívnenia komunikácie medzi štátnou a verejnou správou a podnikateľskou sférou. Nemôžem sa ubrániť dojmu, že štátna a verejná správa prostredníctvom nekoncepčného rozvoja IT situáciu ešte viac komplikuje.
Krempaský Miroslav Krempaský
CEO
Millennium, s.r.o., Bratislava
skôr nie Pozitívne hodnotím daniarov, tam sa urobilo množstvo práce. Ak celok však hodnotím informatizáciu štátu skôr s rozpakmi.
Pozitívne hodnotím daniarov, tam sa urobilo množstvo práce. Ak celok však hodnotím informatizáciu štátu skôr s rozpakmi.
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
skôr nie
Smolár Ondrej Smolár
predseda predstavenstva
Soitron
skôr nie Ako človek, ktorý sa nachádza na obidvoch stranách barikády stále verím, že ten pozitívny efekt sa ešte len dostaví. A myslím si, že je to "kvalifikovaná" viera. Je k tomu treba aj zmeniť prístup v štátnej správe a akceptovať a využiť zmeny v procesoch, ktoré digitalizácia prináša a umožňuje.
Ako človek, ktorý sa nachádza na obidvoch stranách barikády stále verím, že ten pozitívny efekt sa ešte len dostaví. A myslím si, že je to "kvalifikovaná" viera. Je k tomu treba aj zmeniť prístup v štátnej správe a akceptovať a využiť zmeny v procesoch, ktoré digitalizácia prináša a umožňuje.
Sukeľ Ondrej Sukeľ
prezident
Slovenská lekárnická komora
určite nie Procesy, ktoré mi kedysi trvali pol hodiny, dnes "vďaka" informatizácii trvajú pol dňa. Napriek tomu, že zdravotným poisťovniam za neuveriteľných sedemnásť centov (ktoré musi zaplatiť pacient) prepisujeme každý papierový lekársky predpis do elektronickej podoby, doposiaľ mi nikto nebol schopný rozumne vysvetliť potrebu každomesačného triedenia papierových lekárskych predpisov podľa kadejakých zvláštnych kritérií, ich pečiatkovania, vypisovania množstvom údajov (ceny lieku, kód lieku, názov lieku - áno, to čo raz napíše lekár, musí lekárnik dopísať ešte raz), podpisovania, balenia po dvesto kusov a ich zasielania poisteným listom do zdravotnej poisťovne.
Procesy, ktoré mi kedysi trvali pol hodiny, dnes "vďaka" informatizácii trvajú pol dňa. Napriek tomu, že zdravotným poisťovniam za neuveriteľných sedemnásť centov (ktoré musi zaplatiť pacient) prepisujeme každý papierový lekársky predpis do elektronickej podoby, doposiaľ mi nikto nebol schopný rozumne vysvetliť potrebu každomesačného triedenia papierových lekárskych predpisov podľa kadejakých zvláštnych kritérií, ich pečiatkovania, vypisovania množstvom údajov (ceny lieku, kód lieku, názov lieku - áno, to čo raz napíše lekár, musí lekárnik dopísať ešte raz), podpisovania, balenia po dvesto kusov a ich zasielania poisteným listom do zdravotnej poisťovne.
Petráš Patrik Petráš
prezident
Asociácia personálnych agentúr Slovenska
skôr áno
Bolf Patrik Bolf
Managing Partner
Kinstellar
skôr áno
Drahotský Pavel Drahotský
riaditeľ
Saxo Bank
určite áno
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
skôr nie
Kubošek Pavol Kubošek
konateľ
Kvant, s.r.o., Bratislava
skôr nie
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
určite nie
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
skôr áno
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
skôr áno
Patek Peter Patek
konateľ
Plastix, s.r.o.
skôr áno Nevytvára to však dojem koordinovanej činnosti.
Nevytvára to však dojem koordinovanej činnosti.
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
skôr nie
Lakata Peter Lakata
riaditeľ obchodu a marketingu
Zuno Bank pre Slovensko a Česko
skôr nie Asi ako zemetrasenie na Kamčatke z januára tohto roka.
Asi ako zemetrasenie na Kamčatke z januára tohto roka.
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
skôr nie zatial su to len odrobinky z moznosti.....
zatial su to len odrobinky z moznosti.....
Strýček Peter Strýček
regionálny riaditeľ pre akvizície a rozvoj
ENGIE Services
skôr nie
Čavojský Peter Čavojský
partner
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
skôr nie
Špoták Peter Špoták
predseda predstavenstva
Maesta, a. s., Bratislava
skôr nie Pri našej práci s informáciami denne používame informácie aj z štátnej a verejnej správy. Bohužiaľ tie čo potrebuje odborná a podnikateľská verejnosť sú skôr výnimkou. Stále sú oblasti a mestá, kde si rozhodujú čo zverejnia a čo nie. Ak porovnám napríklad štatistický úrad Čiech a Slovenska, tak v ČR nájdete všetko aj priamo vo formáte *.xlsx a v SR nájdete iba zložité dlhé video o tom ako si formáty previesť na *xlsx.
Pri našej práci s informáciami denne používame informácie aj z štátnej a verejnej správy. Bohužiaľ tie čo potrebuje odborná a podnikateľská verejnosť sú skôr výnimkou. Stále sú oblasti a mestá, kde si rozhodujú čo zverejnia a čo nie. Ak porovnám napríklad štatistický úrad Čiech a Slovenska, tak v ČR nájdete všetko aj priamo vo formáte *.xlsx a v SR nájdete iba zložité dlhé video o tom ako si formáty previesť na *xlsx.
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
určite nie
Lengyel Peter Lengyel
riaditeľ
Peter Lengyel - Education
určite nie
Gažík Peter Gažík
generálny riaditeľ
O2 Slovakia
určite nie Bohužiaľ som ich nepocítil ani pri podnikaní a ani v súkromnom živote. V porovnaní so službami súkromných firiem na Slovensku len niektoré parciálne projekty informatizácie VS spĺňajú prísnejšie kritériá. Vzhľadom na stovky miliónov EUR preinvestovaných v rámci príslušného OP je to podľa mňa absolútne neuspokojivé a malo by to byť pre všetkých zainteresovaných mementom do ďaľšieho programovacieho obdobia. Myslím si, že ak štátna správa v oblasti informatizácie zvýši transparentnosť svojich rozhodnutí a viac sa otvorí odbornej verejnosti, zvýši nielen kvalitu služieb ale aj efektívnosť svojich investícií.
Bohužiaľ som ich nepocítil ani pri podnikaní a ani v súkromnom živote. V porovnaní so službami súkromných firiem na Slovensku len niektoré parciálne projekty informatizácie VS spĺňajú prísnejšie kritériá. Vzhľadom na stovky miliónov EUR preinvestovaných v rámci príslušného OP je to podľa mňa absolútne neuspokojivé a malo by to byť pre všetkých zainteresovaných mementom do ďaľšieho programovacieho obdobia. Myslím si, že ak štátna správa v oblasti informatizácie zvýši transparentnosť svojich rozhodnutí a viac sa otvorí odbornej verejnosti, zvýši nielen kvalitu služieb ale aj efektívnosť svojich investícií.
Leitman Radovan Leitman
konateľ
Apertum Consulting, Apertum Estate, Levice
skôr áno
Dula Radúz Dula
predseda dozornej rady
Zväz cestovného ruchu SR
určite nie Rozhodne nie. Podal som 2x žiadosť o virtuálnu registračnú pokladnicu (aj písomne aj elektronicky) a stále sa nič nedeje.
Rozhodne nie. Podal som 2x žiadosť o virtuálnu registračnú pokladnicu (aj písomne aj elektronicky) a stále sa nič nedeje.
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
skôr nie Pozitívny vplyv, ktorý sme pocítili bol viac ako eliminovaný nezmyselným nárastom administratívneho zaťaženia a mnohokrát nejasnou právnou úpravou a aplikačnou praxou elektronickej komunikácie so štátom.
Pozitívny vplyv, ktorý sme pocítili bol viac ako eliminovaný nezmyselným nárastom administratívneho zaťaženia a mnohokrát nejasnou právnou úpravou a aplikačnou praxou elektronickej komunikácie so štátom.
Zubaľ Roman Zubaľ
generálny riaditeľ
BPT Leasing, a.s.
skôr nie
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
skôr nie
Mištíková Simona Mištíková
konateľka
Divino, s.r.o., Bratislava
skôr áno Aj keď za tie peniaze čo to stálo je to skôr výsmech nám, ktorí sa cez dane na túto informatizáciu skladáme.
Aj keď za tie peniaze čo to stálo je to skôr výsmech nám, ktorí sa cez dane na túto informatizáciu skladáme.
Bubánová-Tauchmanová Simona Bubánová-Tauchmanová
konateľka
CD-Creative Department, s. r. o.
skôr nie
Verešvársky Stanislav Verešvársky
výkonný riaditeľ
Danubiatel, a.s., Bratislava
skôr áno
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
neviem / nevyjadrujem sa / iné Nakolko podnikam uz viac ako 2 desatrocia mimo Slovensko, mozem skor porovnavat ako hodnotit informatizaciu slovenskej statnej a verejnej spravy. Moje hodnotenie znie: nase ustredne organy spravili uz vyrazny pokrok v implementacii najroznejsich modelov informatizacie (niektorych uspesnejsich inych menej, niektorych predrazenych inych mozno nedomyslenych). Ak by som uroven informatizacie porovnal napr. s nasim severnym susedom, tak uroven informatizacie priamo pre potreby podnikatelskej sfery je podla mna vyssia na Slovensku (dostupnost informacii, ich ponuka, aktualizacie - napr. neplaticov a pod.). Ponuka cisto hospodarskych informacii od roznych statnych agentur sa mi zda naopak kvalitnejsia v Polsku.
Nakolko podnikam uz viac ako 2 desatrocia mimo Slovensko, mozem skor porovnavat ako hodnotit informatizaciu slovenskej statnej a verejnej spravy. Moje hodnotenie znie: nase ustredne organy spravili uz vyrazny pokrok v implementacii najroznejsich modelov informatizacie (niektorych uspesnejsich inych menej, niektorych predrazenych inych mozno nedomyslenych). Ak by som uroven informatizacie porovnal napr. s nasim severnym susedom, tak uroven informatizacie priamo pre potreby podnikatelskej sfery je podla mna vyssia na Slovensku (dostupnost informacii, ich ponuka, aktualizacie - napr. neplaticov a pod.). Ponuka cisto hospodarskych informacii od roznych statnych agentur sa mi zda naopak kvalitnejsia v Polsku.
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
skôr áno
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
skôr nie
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
určite nie
Jurik Tomislav Jurik
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Unipharma
skôr áno Nie je to síce ešte ideálne a bez chýb, ale prvé pozitíva informatizácie sa objavujú aj v tomto sektore. Určite ich vítame a dúfame, že ich bude čoraz viac. Primárny je ich benefit síce najmä časový, ale sekundárne má takáto časová úspora vplyv aj na lepšiu efektivitu firemných procesov a na konci aj na firemné financie. Pokračujúcej premyslenej informatizácii sme preto otvorení…
Nie je to síce ešte ideálne a bez chýb, ale prvé pozitíva informatizácie sa objavujú aj v tomto sektore. Určite ich vítame a dúfame, že ich bude čoraz viac. Primárny je ich benefit síce najmä časový, ale sekundárne má takáto časová úspora vplyv aj na lepšiu efektivitu firemných procesov a na konci aj na firemné financie. Pokračujúcej premyslenej informatizácii sme preto otvorení…

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní