Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Myslíte si, že automatizácia, digitalizácia a umelá inteligencia prinesú úbytok pracovných miest, alebo skôr vytvoria nové?

  1. vytvoria viac nových pracovných miest 15 %
  2. efekt bude zhruba v rovnováhe 46 %
  3. prinesú skôr úbytok miest 33 %
  4. neviem/nevyjadrujem sa 6 %


Uzávierka hlasovania: 01.05.2017. Počet respondentov: 112.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Máťuš Alexander Máťuš
CEO
ZenithOptimedia, s.r.o.
vytvoria viac nových pracovných miest
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
efekt bude zhruba v rovnováhe Je to proces, ktorý prinesie potrebu vyššieho vzdelania ľudí, aby mohli zastávať náročnejšie funkcie, keďže tie jednoduché práce prevezmú stroje.
Je to proces, ktorý prinesie potrebu vyššieho vzdelania ľudí, aby mohli zastávať náročnejšie funkcie, keďže tie jednoduché práce prevezmú stroje.
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
efekt bude zhruba v rovnováhe Myslím si, že tento trend prinesie presun pracovných miest do oblasti služieb a servisu strojov, prístrojov a zariadení, ktoré digitalizácia a umelá inteligencia prináša.
Myslím si, že tento trend prinesie presun pracovných miest do oblasti služieb a servisu strojov, prístrojov a zariadení, ktoré digitalizácia a umelá inteligencia prináša.
Glatz Andrej Glatz
konatel
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
efekt bude zhruba v rovnováhe
Huščavová Anna Huščavová
riaditeľka
Hanalex, s.r.o.
efekt bude zhruba v rovnováhe
Scheber Anton Scheber
konateľ
Softec, s.r.o.
efekt bude zhruba v rovnováhe Štruktúra pracovných miest sa bude meniť, pričom sa celospoločensky vyreguluje alokovanie pracovného času obyvateľov podľa rastúcich ekonomických možností a nimi indukovaných nových potrieb v zdravotníctve, sociálnych službách, vede, umení, bezpečnostných zložkách a podobne.
Štruktúra pracovných miest sa bude meniť, pričom sa celospoločensky vyreguluje alokovanie pracovného času obyvateľov podľa rastúcich ekonomických možností a nimi indukovaných nových potrieb v zdravotníctve, sociálnych službách, vede, umení, bezpečnostných zložkách a podobne.
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
prinesú skôr úbytok miest
Lorenc Boris Lorenc
predseda predstavenstva
Camase, a.s., Bratislava
efekt bude zhruba v rovnováhe Už našich rodičov strašili, že raz budú všetko robiť roboti, a nie je to tak. Dokonca odvetvia s pásovou výrobou majú v súčasnosti problém k robotom za pásom nájsť pracovníkov a obsadiť voľné pracovné miesta.
Už našich rodičov strašili, že raz budú všetko robiť roboti, a nie je to tak. Dokonca odvetvia s pásovou výrobou majú v súčasnosti problém k robotom za pásom nájsť pracovníkov a obsadiť voľné pracovné miesta.
Straka Branislav Straka
vrchný riaditeľ pre platby a elektronické kanály
ČSOB
prinesú skôr úbytok miest Z krátkodobého pohľadu určite prinesú pokles pracovníkov, no verím, že sa otvoria nové pracovné príležitosti, ktoré nové technológie prinesú. Určite bude potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce iné schopnosti a vedomosti, na čo by sme sa mali už pripravovať.
Z krátkodobého pohľadu určite prinesú pokles pracovníkov, no verím, že sa otvoria nové pracovné príležitosti, ktoré nové technológie prinesú. Určite bude potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce iné schopnosti a vedomosti, na čo by sme sa mali už pripravovať.
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
prinesú skôr úbytok miest
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
neviem/nevyjadrujem sa
Synak Dušan Synak
generálny riaditeľ
Sylex, s.r.o., Bratislava
efekt bude zhruba v rovnováhe
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
vytvoria viac nových pracovných miest
Kellerová Eva Kellerová
vedecký pracovník
prinesú skôr úbytok miest Otázka nie je logicky postavená. Na jdnej strane vznikne viac nových miest vyžadujúcich špecializáciu, ale na druhej strane najmä automatizácia prinesie úbytok pracovných miest
Otázka nie je logicky postavená. Na jdnej strane vznikne viac nových miest vyžadujúcich špecializáciu, ale na druhej strane najmä automatizácia prinesie úbytok pracovných miest
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
prinesú skôr úbytok miest Je veľmi skľučujúce, že ako rodičia nevieme akú kariérnu cestu odporučiť svojim deťom, lebo veľa dnešných povolaní úplne zanikne, kým oni vyštudujú.
Je veľmi skľučujúce, že ako rodičia nevieme akú kariérnu cestu odporučiť svojim deťom, lebo veľa dnešných povolaní úplne zanikne, kým oni vyštudujú.
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
neviem/nevyjadrujem sa
Hornák Igor Hornák
predseda predstavenstva
Factory 4 Solutions a.s.
vytvoria viac nových pracovných miest Technologický pokrok vytvoril nové pracovné miesta - je nás na svete 7,4 miliardy a veľa z nich pracuje, pred začiatkom priemyselnej revolúcie nás bolo niekoľko stoviek miliónov. Dôležite je uspokojovanie potrieb tejto globálnej populácie, a na to vzniká presne toľko pracovných miest, koľko je potrebné. Dokonca niektoré sú aj veľmi dobre honorované - napr. blaugrana dres s číslom 10, miesto člena v chlapčenskej kapele, či spisovateľa fantazijnej literatúry. Prekážkou tvorby pracovných miest sú v skutočnosti hlavne vlády. Napríklad tá naša slovenská sa chová, akoby práceschopní ľudia boli jej majetkom - otrokmi, ktorých prenajíma za drahé peniaze v podobe odvodov a daní tvorivým ľuďom alebo firmám vytvorených týmito tvorivými ľuďmi. Pracovných miest (čo niečo produkujú) by bolo podstatne viac, keby od toho vláda dala paprče preč a hlavne sa nesnažiť sama vytvárať pracovné miesta. Štempeľ v rukách úradníka totiž žiadne spoločenské bohatstvo nevytvoril, len možno nejakého bohatého.
Technologický pokrok vytvoril nové pracovné miesta - je nás na svete 7,4 miliardy a veľa z nich pracuje, pred začiatkom priemyselnej revolúcie nás bolo niekoľko stoviek miliónov. Dôležite je uspokojovanie potrieb tejto globálnej populácie, a na to vzniká presne toľko pracovných miest, koľko je potrebné. Dokonca niektoré sú aj veľmi dobre honorované - napr. blaugrana dres s číslom 10, miesto člena v chlapčenskej kapele, či spisovateľa fantazijnej literatúry. Prekážkou tvorby pracovných miest sú v skutočnosti hlavne vlády. Napríklad tá naša slovenská sa chová, akoby práceschopní ľudia boli jej majetkom - otrokmi, ktorých prenajíma za drahé peniaze v podobe odvodov a daní tvorivým ľuďom alebo firmám vytvorených týmito tvorivými ľuďmi. Pracovných miest (čo niečo produkujú) by bolo podstatne viac, keby od toho vláda dala paprče preč a hlavne sa nesnažiť sama vytvárať pracovné miesta. Štempeľ v rukách úradníka totiž žiadne spoločenské bohatstvo nevytvoril, len možno nejakého bohatého.
Ormandy Igor Ormandy
generálny riaditeľ
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
prinesú skôr úbytok miest
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
efekt bude zhruba v rovnováhe
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
efekt bude zhruba v rovnováhe Ako vždy = AJ & AJ. Najprv brutálne vygumujú každú profesiu ktorá sa dá mechanizovať, alebo algorytmizovať, potom presunú voľné sily do nových oblastí. Na tejto vlne budú plávať ekonomické startUPs a politický populisti. Rozvíjať sa budú oblasti, ktoré nájdu kompromis medzi automatikou a individuálnom. Zdravotníctvo, vzdelanie a voľný čas. Spoločnosť ktorá toto rozrieši, vyhrá.
Ako vždy = AJ & AJ. Najprv brutálne vygumujú každú profesiu ktorá sa dá mechanizovať, alebo algorytmizovať, potom presunú voľné sily do nových oblastí. Na tejto vlne budú plávať ekonomické startUPs a politický populisti. Rozvíjať sa budú oblasti, ktoré nájdu kompromis medzi automatikou a individuálnom. Zdravotníctvo, vzdelanie a voľný čas. Spoločnosť ktorá toto rozrieši, vyhrá.
Valent Ivan Valent
predseda predstavenstva
Corwin Capital, a.s.
efekt bude zhruba v rovnováhe
Štefunko Ivan Štefunko
predseda predstavenstva
Neulogy
prinesú skôr úbytok miest Záleží od pripravenosti ekonomiky. U nás to žiaľ zatiaľ vyzerá na úbytok pracovných miest, keďže rozhodovatelia malo robia, aby sa Slovensko pripravilo na "novú dobu". Myslím, že si to dokonca ani neuvedomujú, alebo nechcú uvedomiť, pred akým zlomom stojíme . Príprava na budúcnosť totiž prináša málo politických bodov.
Záleží od pripravenosti ekonomiky. U nás to žiaľ zatiaľ vyzerá na úbytok pracovných miest, keďže rozhodovatelia malo robia, aby sa Slovensko pripravilo na "novú dobu". Myslím, že si to dokonca ani neuvedomujú, alebo nechcú uvedomiť, pred akým zlomom stojíme . Príprava na budúcnosť totiž prináša málo politických bodov.
Paule Ivan Paule
partner
TPA Audit, s.r.o., Bratislava
prinesú skôr úbytok miest Z krátkodobého úbytok lebo rýchle tempo zmien prinesie nerovnováhu. Z dlhodobého hľadiska sa tejto novinke ľudstvo ako vždy demograficky, populačne, migračne, vojnou a inými spôsobmi prispôsobí...
Z krátkodobého úbytok lebo rýchle tempo zmien prinesie nerovnováhu. Z dlhodobého hľadiska sa tejto novinke ľudstvo ako vždy demograficky, populačne, migračne, vojnou a inými spôsobmi prispôsobí...
Majerský Ján Majerský
managing director
Proma
efekt bude zhruba v rovnováhe
Košturiak Ján Košturiak
spoločník
IPA, s.r.o.
prinesú skôr úbytok miest
Sabol Ján Sabol
viceprezident
Republiková únia zamestnávateľov
neviem/nevyjadrujem sa
Vozáryová Jana Vozáryová
konateľka
Epas BB, s.r.o., Banská Bystrica
efekt bude zhruba v rovnováhe
Mervart Jaroslav Mervart
riaditeľ
Chemosvit
prinesú skôr úbytok miest S určitou dávkou nadhľadu či irónie by som povedal, že je potrebné viac IT pracovníkov na návrh, viac systémových inžinierov a údržbárov na zabezpečenie prevádzky, ale menej obsluhy - administratívy či robotníkov. V sumáre celkovo menej pracovníkov, biznis je biznis...
S určitou dávkou nadhľadu či irónie by som povedal, že je potrebné viac IT pracovníkov na návrh, viac systémových inžinierov a údržbárov na zabezpečenie prevádzky, ale menej obsluhy - administratívy či robotníkov. V sumáre celkovo menej pracovníkov, biznis je biznis...
Šedivý Jaroslav Šedivý
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Danfoss Power Solutions, a.s.
prinesú skôr úbytok miest Predovšetkým bude treba prispôsobiť kvalifikačné zameranie pracovníkov. Budú vznikať nové odborné pozície, jednoduchšie pracovné činnosti budú ubúdať. Produktivita porastie a tým sa aj bude otvárať priestor pre presun ľudí do iných oblastí hospodárstva, napr. do služieb. Na tieto prichádzajúce zmeny v spoločnosti by mala vo svojich strategických plánoch čo najskôr reagovať aj vláda .
Predovšetkým bude treba prispôsobiť kvalifikačné zameranie pracovníkov. Budú vznikať nové odborné pozície, jednoduchšie pracovné činnosti budú ubúdať. Produktivita porastie a tým sa aj bude otvárať priestor pre presun ľudí do iných oblastí hospodárstva, napr. do služieb. Na tieto prichádzajúce zmeny v spoločnosti by mala vo svojich strategických plánoch čo najskôr reagovať aj vláda .
Bojčík Jozef Bojčík
konateľ
Medi Cool, s.r.o., Košice
prinesú skôr úbytok miest
Hajko Jozef Hajko
analytik
prinesú skôr úbytok miest
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
vytvoria viac nových pracovných miest Do dňa nezávislej UI (z filmov poznáme ako SKYNET) každá technika bude potrebovať: vytvoriť, naprogramovať, obsluhovať a servisovať. Čo je stále jedinečné miesto pre človeka. Plus s objemom priamo úmerne narastú aj všetky potrebné humánne pozície. Myslím, že sa nemusíme báť.
Do dňa nezávislej UI (z filmov poznáme ako SKYNET) každá technika bude potrebovať: vytvoriť, naprogramovať, obsluhovať a servisovať. Čo je stále jedinečné miesto pre človeka. Plus s objemom priamo úmerne narastú aj všetky potrebné humánne pozície. Myslím, že sa nemusíme báť.
Heger Juraj Heger
riaditeľ
Vydavateľstvo Slovart, a.s.
efekt bude zhruba v rovnováhe Okrem iného, vynorí sa množstvo remeselných živnostníkov, ktorým budeme platiť za to, aby sme sa mohli pozerať, ako pečú chlieb alebo opravujú topánky.
Okrem iného, vynorí sa množstvo remeselných živnostníkov, ktorým budeme platiť za to, aby sme sa mohli pozerať, ako pečú chlieb alebo opravujú topánky.
Suchánek Juraj Suchánek
výkonný riaditeľ
Inštitút urbánneho rozvoja
prinesú skôr úbytok miest
Topolová Karolína Topolová
generálna riaditeľka
AAA Auto, a.s.
prinesú skôr úbytok miest To bude závisieť na regulačných zásahoch štátu a prípadnom zdanení. Ak by bol vývoj neregulovaný, určite pracovné miesta masovo ubudnú. Stroje nahradia pracovníkov hlavne na pozíciách, ktoré nevyžadujú priamu interakciu s ľuďmi alebo kreativitou a sú repetitívneho rázu. Ak nastúpi skutočná umelá inteligencia, bude sa za pomoci strojov o seba schopná postarať sama.
To bude závisieť na regulačných zásahoch štátu a prípadnom zdanení. Ak by bol vývoj neregulovaný, určite pracovné miesta masovo ubudnú. Stroje nahradia pracovníkov hlavne na pozíciách, ktoré nevyžadujú priamu interakciu s ľuďmi alebo kreativitou a sú repetitívneho rázu. Ak nastúpi skutočná umelá inteligencia, bude sa za pomoci strojov o seba schopná postarať sama.
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
neviem/nevyjadrujem sa
Tokošová Marcela Tokošová
riaditeľka
v.d. Kovotvar v Kútoch
efekt bude zhruba v rovnováhe prinesú viac miest na iných postoch v aparáte stredného manažmentu, a dúfam že úbytok na miestach pozícií operátorov (výrobných), pretože práve nedostatok týchto pracovných síl je často dôvodom ku zautomatizovávaniu.
prinesú viac miest na iných postoch v aparáte stredného manažmentu, a dúfam že úbytok na miestach pozícií operátorov (výrobných), pretože práve nedostatok týchto pracovných síl je často dôvodom ku zautomatizovávaniu.
Džundová Mária Džundová
obchodná a marketingová riaditeľka
TNT Express
prinesú skôr úbytok miest Momentalny boom na pracovne miesta je docasny jav - aj ked ta docasnost sa meria na roky. Cela snaha v autoatizacie, digitaliziaii je vedena na to, aby sa znizili naroky na ludske zdroje a rutinna praca bola nahradena strojmi. Takze urcite tu pride k ubytku a nove miesta nevytvoria potrebnu kvantitu.
Momentalny boom na pracovne miesta je docasny jav - aj ked ta docasnost sa meria na roky. Cela snaha v autoatizacie, digitaliziaii je vedena na to, aby sa znizili naroky na ludske zdroje a rutinna praca bola nahradena strojmi. Takze urcite tu pride k ubytku a nove miesta nevytvoria potrebnu kvantitu.
Šurjanský Marián Šurjanský
starosta
Obec Rudno nad Hronom
efekt bude zhruba v rovnováhe
Matušovič Marian Matušovič
predseda predstavenstva
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
prinesú skôr úbytok miest
Smik Marián Smik
generálny riaditeľ
Probugas, a.s., Bratislava, člen skupiny AEN Group
prinesú skôr úbytok miest Skôr si myslím, že automatizácia môže nahradiť niektoré pracovné miesta. Na druhej strane sa však môžu vytvoriť pracovné pozície predovšetkým v IT oblasti. Niekto musí tieto automatizované procesy vymyslieť a implementovať. Celkovo však dôjde k úbytku pracovných miest.
Skôr si myslím, že automatizácia môže nahradiť niektoré pracovné miesta. Na druhej strane sa však môžu vytvoriť pracovné pozície predovšetkým v IT oblasti. Niekto musí tieto automatizované procesy vymyslieť a implementovať. Celkovo však dôjde k úbytku pracovných miest.
Marek Marián Marek
generálny riaditeľ
PosAm, spol. s.r.o.
neviem/nevyjadrujem sa Je to otvorené. Niektoré krajiny získajú, iné stratia. A určite budú aj také, kde bude dopad neutrálny. Kam sa zaradí Slovensko zatiaľ podľa mňa nie je jasné.
Je to otvorené. Niektoré krajiny získajú, iné stratia. A určite budú aj také, kde bude dopad neutrálny. Kam sa zaradí Slovensko zatiaľ podľa mňa nie je jasné.
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
vytvoria viac nových pracovných miest
Volek Martin Volek
riaditeľ
Volis International
vytvoria viac nových pracovných miest Budú vznikať nové profesie o ktorých sa nám dnes ani nesníva. Veľkú rolu bude hrať sektor vzdelávania a školstva, ktoré musí túto novú vlnu podchytiť.
Budú vznikať nové profesie o ktorých sa nám dnes ani nesníva. Veľkú rolu bude hrať sektor vzdelávania a školstva, ktoré musí túto novú vlnu podchytiť.
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
efekt bude zhruba v rovnováhe
Kostič Martin Kostič
riaditeľ
Emark, s.r.o.
efekt bude zhruba v rovnováhe Život si vždy nájde cestu. Je zrejmé, že AI sa rozvinie či chceme alebo nie. Toto významne zvýši nároky na kvalifikáciu ľudí. Ľudstvo sa adaptuje a zameria na činnosti s najvyššou pridanou hodnotou, resp. činnosti, ktoré sa nedajú automatizovať.
Život si vždy nájde cestu. Je zrejmé, že AI sa rozvinie či chceme alebo nie. Toto významne zvýši nároky na kvalifikáciu ľudí. Ľudstvo sa adaptuje a zameria na činnosti s najvyššou pridanou hodnotou, resp. činnosti, ktoré sa nedajú automatizovať.
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
efekt bude zhruba v rovnováhe Príde aj úbytok, vytvoria sa aj nové miesta. Časovo tam môže byť nesúlad, ale v stredno a dlhodobom horizonte sa to vyrovná.
Príde aj úbytok, vytvoria sa aj nové miesta. Časovo tam môže byť nesúlad, ale v stredno a dlhodobom horizonte sa to vyrovná.
Urban Martin Urban
generálny riaditeľ
Jungheinrich
efekt bude zhruba v rovnováhe Závisí to od regiónu, segmentu podnikania... Otázka však stojí inak: Ako by vyzerala slovenská, resp. európska ekonomika bez zavedenia najnovších digitálnych technológii o niekoľko rokov? Odpoveď je jasná: bez automatizácie nebudeme konkurencieschopní, t.j. úbytok pracovných miest by bol ešte väčší.
Závisí to od regiónu, segmentu podnikania... Otázka však stojí inak: Ako by vyzerala slovenská, resp. európska ekonomika bez zavedenia najnovších digitálnych technológii o niekoľko rokov? Odpoveď je jasná: bez automatizácie nebudeme konkurencieschopní, t.j. úbytok pracovných miest by bol ešte väčší.
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
prinesú skôr úbytok miest
Terkovič Martin Terkovič
generálny riaditeľ
ICZ Slovakia, a.s., Trenčín
prinesú skôr úbytok miest v oblasti IT rozhodne už dnes prinášajú viac miest resp.vytvárajú úplne nové.Ale v dlhšom časovom merítku som presvedčený o tom, že pracovné miesta ubudnú a dlhodoboudržateľná zamestnanosť bude riešená inak- napr. skrátením prac.fondu.
v oblasti IT rozhodne už dnes prinášajú viac miest resp.vytvárajú úplne nové.Ale v dlhšom časovom merítku som presvedčený o tom, že pracovné miesta ubudnú a dlhodoboudržateľná zamestnanosť bude riešená inak- napr. skrátením prac.fondu.
Sučanský Michal Sučanský
konateľ
Marketinger, s.r.o., Bratislava
vytvoria viac nových pracovných miest Všetky tri spomínané urýchľujú procesy, zvyšujú účinnosť a majú priamy dopad na ekonomický rast a zvyšovanie pracovných pozícií. Aby automatizácia či digitalizácia mohli fungovať čo najefektívnejšie, vždy bude potrebná dostatočne vyškolená pracovná sila, ktorá bude na všetky procesy dohliadať.
Všetky tri spomínané urýchľujú procesy, zvyšujú účinnosť a majú priamy dopad na ekonomický rast a zvyšovanie pracovných pozícií. Aby automatizácia či digitalizácia mohli fungovať čo najefektívnejšie, vždy bude potrebná dostatočne vyškolená pracovná sila, ktorá bude na všetky procesy dohliadať.
Hrabovec Michal Hrabovec
prezident
Anasoft
efekt bude zhruba v rovnováhe ALE POZOR, celkové počty síce ostanú zhruba v rovnováhe, ich štruktúra sa však výrazne zmení. Pokiaľ nedokážeme vzdelávanie prispôsobiť tomuto trendu, pracovné miesta budú ubúdať.
ALE POZOR, celkové počty síce ostanú zhruba v rovnováhe, ich štruktúra sa však výrazne zmení. Pokiaľ nedokážeme vzdelávanie prispôsobiť tomuto trendu, pracovné miesta budú ubúdať.
Rybárik Michal Rybárik
predseda
Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu
efekt bude zhruba v rovnováhe Vďaka automatizácii nepracujeme menej, ale v rovnakom čase stíhame zrealizovať viac transakcií, alebo ich riešiť detailnejšie. A hoci stroje nahrádzajú ľudí na niektorých miestach, zvýšenie počtu transakcií si vyžaduje posilnenie ľudských zdrojov na iných. Vďaka strojom sa teda mení štruktúra pracovných miest, no základný princíp ostáva nemenný - obsadených pracovných miest je práve toľko, koľko je ľudí ochotných pracovať.
Vďaka automatizácii nepracujeme menej, ale v rovnakom čase stíhame zrealizovať viac transakcií, alebo ich riešiť detailnejšie. A hoci stroje nahrádzajú ľudí na niektorých miestach, zvýšenie počtu transakcií si vyžaduje posilnenie ľudských zdrojov na iných. Vďaka strojom sa teda mení štruktúra pracovných miest, no základný princíp ostáva nemenný - obsadených pracovných miest je práve toľko, koľko je ľudí ochotných pracovať.
Obeda Michal Obeda
konatel
Spotreba.sk, s.r.o.
prinesú skôr úbytok miest
Králik Michal Králik
konateľ
UVEA Mediklinik, s.r.o., Martin
prinesú skôr úbytok miest Populácia starne. V súvislosti s robotmi sa často skloňuje sektor starostlivosti o ľudí v domovoch dôchodcov a v hospicoch a to najmä v Japonsku. Tu môže nastať pokles ľudskej práce, keďže aj Slovensko bude o pár rokov patriť medzi najstaršie štáty sveta. V medicíne to skôr vidím na zvýšený dopyt po technologicky zdatných špecialistoch. Aj u nás na klinike už pracujeme v liečbe s virtuálnou realitou, ktorú musí lekár ovládať.
Populácia starne. V súvislosti s robotmi sa často skloňuje sektor starostlivosti o ľudí v domovoch dôchodcov a v hospicoch a to najmä v Japonsku. Tu môže nastať pokles ľudskej práce, keďže aj Slovensko bude o pár rokov patriť medzi najstaršie štáty sveta. V medicíne to skôr vidím na zvýšený dopyt po technologicky zdatných špecialistoch. Aj u nás na klinike už pracujeme v liečbe s virtuálnou realitou, ktorú musí lekár ovládať.
Meško Michal Meško
CEO
Martinus.sk
neviem/nevyjadrujem sa Úprimne, netrúfam si predpovedať. Určite už v horizonte 5-10 rokov zanikne množstvo pozícií, ktoré počítače a roboty dokážu robiť neporovnateľne rýchlejšie či lepšie ako ľudia - vrátane mnohých analytikov či účtovníkov. Zároveň však vznikne veľa nových pozícií, tak ako sme to videli pri rozmachu internetu, najmä kreatívnych. No dopyt zrejme bude aj po zručných ľuďoch a remeselníkoch. V každom prípade, okamžite by sme sa mali začať pripravovať na to, že nájsť si prácu bude vyžadovať ešte viac snahy a invencie zo strany samotných ľudí.
Úprimne, netrúfam si predpovedať. Určite už v horizonte 5-10 rokov zanikne množstvo pozícií, ktoré počítače a roboty dokážu robiť neporovnateľne rýchlejšie či lepšie ako ľudia - vrátane mnohých analytikov či účtovníkov. Zároveň však vznikne veľa nových pozícií, tak ako sme to videli pri rozmachu internetu, najmä kreatívnych. No dopyt zrejme bude aj po zručných ľuďoch a remeselníkoch. V každom prípade, okamžite by sme sa mali začať pripravovať na to, že nájsť si prácu bude vyžadovať ešte viac snahy a invencie zo strany samotných ľudí.
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
efekt bude zhruba v rovnováhe Pri klesajúcom počte pracovníkov v žiadaných profesijách môže správne nastavený trend automatizácie a robotizácie pomôcť vyriešiť nedostatok pracovnej sily na trhu. Je potrebné zosúladiť demografický vývoj s potrebami podnikateľskej správy ale aj verejnej správy správnym načasovaním a nasmerovaním robotizácie a automatizácie.
Pri klesajúcom počte pracovníkov v žiadaných profesijách môže správne nastavený trend automatizácie a robotizácie pomôcť vyriešiť nedostatok pracovnej sily na trhu. Je potrebné zosúladiť demografický vývoj s potrebami podnikateľskej správy ale aj verejnej správy správnym načasovaním a nasmerovaním robotizácie a automatizácie.
Michalik Milan Michalik
obchodný riaditeľ
PPA Controll, a.s., Bratislava
efekt bude zhruba v rovnováhe
Hrbek Milan Hrbek
advokát, partner
Černejová & Hrbek
prinesú skôr úbytok miest
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
prinesú skôr úbytok miest Moderná technologická spoločnosť bude potrebovať menej pracovníkov. Bude slúžiť ľudstvu. Pracovné miesta sa viac presunú do zábavneho priemyslu a služieb. Dúfajme, že to nebude ako s kancelárskym papierom. Kde rozvojom IT a digitalizáciou zároveň enormne stúpa použivanie kancelárskeho papiera.
Moderná technologická spoločnosť bude potrebovať menej pracovníkov. Bude slúžiť ľudstvu. Pracovné miesta sa viac presunú do zábavneho priemyslu a služieb. Dúfajme, že to nebude ako s kancelárskym papierom. Kde rozvojom IT a digitalizáciou zároveň enormne stúpa použivanie kancelárskeho papiera.
Milanovič Miloš Milanovič
riaditeľ
PS Stavby
vytvoria viac nových pracovných miest Pred 60 rokmi pracovalo v poľnohospodárstve 60% populácie Slovenska, dnes sú to 3%. Táto prirodzená zmena nespôsobila rady nezamestnaných roľníkov, ale ľudia sa preorientovali na nové pracovné príležitosti, ktoré touto zmenou vznikli. Príchod automatizácie a digitalizácie je len pokračovanie nikdy nekončiaceho sa procesu ekonomických zmien.
Pred 60 rokmi pracovalo v poľnohospodárstve 60% populácie Slovenska, dnes sú to 3%. Táto prirodzená zmena nespôsobila rady nezamestnaných roľníkov, ale ľudia sa preorientovali na nové pracovné príležitosti, ktoré touto zmenou vznikli. Príchod automatizácie a digitalizácie je len pokračovanie nikdy nekončiaceho sa procesu ekonomických zmien.
Gloznek Miloš Gloznek
projektový manažér
ŽSR
efekt bude zhruba v rovnováhe Pre to aby daný efekt bol zhruba v rovnováhe je nevyhnutné pracovné miesta, ktoré sú a budú v budúcnosti uvedenými technológiami nahradzované, je potrebné ruka v ruke, nahrádzať - vytvárať novými pracovnými miestami - rekvalifikáciou a následným presunom do oblastí v ktorých nie je možné tieto technológie implementovať - napr. sociálna sféra, turizmus, atď.
Pre to aby daný efekt bol zhruba v rovnováhe je nevyhnutné pracovné miesta, ktoré sú a budú v budúcnosti uvedenými technológiami nahradzované, je potrebné ruka v ruke, nahrádzať - vytvárať novými pracovnými miestami - rekvalifikáciou a následným presunom do oblastí v ktorých nie je možné tieto technológie implementovať - napr. sociálna sféra, turizmus, atď.
Zelina Miron Zelina
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva
Privatbanka, a.s.
efekt bude zhruba v rovnováhe Vzniknú nové profesie a ľudia sa - dúfam - budú viac venovať tvorivým a prospešným činnostiam.
Vzniknú nové profesie a ľudia sa - dúfam - budú viac venovať tvorivým a prospešným činnostiam.
Uličný Miroslav Uličný
1. podpredseda predstavenstva
Tatra banka, a.s
efekt bude zhruba v rovnováhe
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
prinesú skôr úbytok miest Vacsina modernych krajin premeskala prilezitost na zmenu svojich vzdelavacich systemov a preto vacsina ludi nie je pripravena na prevzatie novych pracovnych roli v case ked manualne a z pohladu AI jednoduche cinnosti budu vykonavat stroje a algoritmy. Zaroven vdaka internetu a digitalizacii mnoho profesii zanikne. V tejto situacii pri aktualnom nastupe exponencionalneho rastu prelomovych technologii je podla mna zrejme, ze nas cakaju velmi tazke roky, kym spolocnost najde novy recept na rovnovahu.
Vacsina modernych krajin premeskala prilezitost na zmenu svojich vzdelavacich systemov a preto vacsina ludi nie je pripravena na prevzatie novych pracovnych roli v case ked manualne a z pohladu AI jednoduche cinnosti budu vykonavat stroje a algoritmy. Zaroven vdaka internetu a digitalizacii mnoho profesii zanikne. V tejto situacii pri aktualnom nastupe exponencionalneho rastu prelomovych technologii je podla mna zrejme, ze nas cakaju velmi tazke roky, kym spolocnost najde novy recept na rovnovahu.
Kudrocova Monika Kudrocova
Service delivery manager
HPE Bratislava
efekt bude zhruba v rovnováhe podla mna bude rovnaky pocet pracovnych miest akurat na inych poziciach.
podla mna bude rovnaky pocet pracovnych miest akurat na inych poziciach.
Hudec Oto Hudec
profesor
Ekonomická fakulta Technickej univerzity
efekt bude zhruba v rovnováhe
Šimon Pavel Šimon
konateľ
Pavel Šimon, s.r.o., Liptovský Mikuláš
prinesú skôr úbytok miest Nastane oboje, ubudnú pracovné miesta nahradené technikou a strojmi, vzniknú iné. Ale myslím, že dôsledok bude menej pracovných miest, alebo kratší pracovný čas. Teraz je správny čas na hľadanie a skúšanie iných modelov "práce" = získavania prostriedkov na život. Slovensko svojou veľkosťou (lepšie povedané primeranou malosťou) by mohlo byť dobrým laboratóriom. Len by sme si museli vidieť ďalej ako na špičku nosa. Bohužiaľ zasa to skončí u politiky: s vedením štátu, ktoré nie je schopné ani dodržiavať základné zákony nič strategické a tvorivé nemôžme čakať.
Nastane oboje, ubudnú pracovné miesta nahradené technikou a strojmi, vzniknú iné. Ale myslím, že dôsledok bude menej pracovných miest, alebo kratší pracovný čas. Teraz je správny čas na hľadanie a skúšanie iných modelov "práce" = získavania prostriedkov na život. Slovensko svojou veľkosťou (lepšie povedané primeranou malosťou) by mohlo byť dobrým laboratóriom. Len by sme si museli vidieť ďalej ako na špičku nosa. Bohužiaľ zasa to skončí u politiky: s vedením štátu, ktoré nie je schopné ani dodržiavať základné zákony nič strategické a tvorivé nemôžme čakať.
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
efekt bude zhruba v rovnováhe Pripomína mi to históriu - priemyselnú revolúciu v 18.storočí. Najskôr stroje začali nahrádzať ľudí v ich pôvodných profesiách. To vyvolalo revolty a rozbíjanie strojov ako "to čo berie ľuďom prácu". Následne ľudia zistili, že stroje im prácu uľahčujú a treba ich aj obsluhovať a tam sa vytvárajú nové pracovné miesta, ale v iných kategóriách ako dovtedajších predstavách. A zvyšuje sa potreba vzdelania v nových profesiách. Myslím si, že história sa opakuje.
Pripomína mi to históriu - priemyselnú revolúciu v 18.storočí. Najskôr stroje začali nahrádzať ľudí v ich pôvodných profesiách. To vyvolalo revolty a rozbíjanie strojov ako "to čo berie ľuďom prácu". Následne ľudia zistili, že stroje im prácu uľahčujú a treba ich aj obsluhovať a tam sa vytvárajú nové pracovné miesta, ale v iných kategóriách ako dovtedajších predstavách. A zvyšuje sa potreba vzdelania v nových profesiách. Myslím si, že história sa opakuje.
Uhrín Pavol Uhrín
generálny riaditeľ
Novofruct SK
efekt bude zhruba v rovnováhe
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
efekt bude zhruba v rovnováhe
Papanek Peter Papanek
managing partner
Neuropea
vytvoria viac nových pracovných miest
Lakata Peter Lakata
riaditeľ obchodu a marketingu
Zuno Bank pre Slovensko a Česko
vytvoria viac nových pracovných miest Koláč bude ďalej rásť.
Koláč bude ďalej rásť.
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
vytvoria viac nových pracovných miest
Čavojský Peter Čavojský
partner
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
efekt bude zhruba v rovnováhe
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
efekt bude zhruba v rovnováhe
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
efekt bude zhruba v rovnováhe Myslím, že v tomto prípade sa môžeme poučiť z histórie. Krátkodobé výkyvy sa časom vyrovnajú.
Myslím, že v tomto prípade sa môžeme poučiť z histórie. Krátkodobé výkyvy sa časom vyrovnajú.
Nitschneider Peter Nitschneider
National Director JLL pre CEE region
JLL
efekt bude zhruba v rovnováhe
Gažík Peter Gažík
generálny riaditeľ
O2 Slovakia
prinesú skôr úbytok miest Trend je nezvratny, do 20-30 rokov zmizne polovica pracovnych pozicii ako ich pozname dnes.
Trend je nezvratny, do 20-30 rokov zmizne polovica pracovnych pozicii ako ich pozname dnes.
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
prinesú skôr úbytok miest
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
prinesú skôr úbytok miest
Strýček Peter Strýček
regionálny riaditeľ pre akvizície a rozvoj
ENGIE Services
prinesú skôr úbytok miest
Bláha Petr Bláha
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Duslo, a.s.
prinesú skôr úbytok miest Obecná logika říká že v I. etapě přinesou nová pracovní místa pro vizionáře, programátory a další IT profese aby následně ve 2.kroku zásadně snížili a nahradili stále se zdražující a chybějící pracovní sílu hlavně v té které výrobní profesi...
Obecná logika říká že v I. etapě přinesou nová pracovní místa pro vizionáře, programátory a další IT profese aby následně ve 2.kroku zásadně snížili a nahradili stále se zdražující a chybějící pracovní sílu hlavně v té které výrobní profesi...
Dula Radúz Dula
predseda dozornej rady
Zväz cestovného ruchu SR
efekt bude zhruba v rovnováhe Skôr príde zmena. Niektoré manuálne a opakujúce sa činnosti budú automatizované, avšak namiesto nich vzniknú nové pracovné miesta, o ktorých dnes ešte ani nevieme.
Skôr príde zmena. Niektoré manuálne a opakujúce sa činnosti budú automatizované, avšak namiesto nich vzniknú nové pracovné miesta, o ktorých dnes ešte ani nevieme.
Kočan Rastislav Kočan
Managing Partner
Go4insight
efekt bude zhruba v rovnováhe Ak vláda zbytočne nereguluje pracovný trh (dotácie, vysoká minimálna mzda, administratívne záťaže, vysoké odvody..) vzniknú nové pracovné miesta, aby nahradili tie zanikajúce. Budú však mať iný charakter a budú v sofistikovanejších oblastiach. Je však otázne, či vzhľadom na znižujúcu sa motiváciu mladých ľudí na sebe pracovať a zhoršujúcu sa úroveň školstva, vzniknú na Slovensku.
Ak vláda zbytočne nereguluje pracovný trh (dotácie, vysoká minimálna mzda, administratívne záťaže, vysoké odvody..) vzniknú nové pracovné miesta, aby nahradili tie zanikajúce. Budú však mať iný charakter a budú v sofistikovanejších oblastiach. Je však otázne, či vzhľadom na znižujúcu sa motiváciu mladých ľudí na sebe pracovať a zhoršujúcu sa úroveň školstva, vzniknú na Slovensku.
Kopál Róbert Kopál
riaditeľ
AOCP
vytvoria viac nových pracovných miest
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
efekt bude zhruba v rovnováhe
Kučák Roman Kučák
CEO & co-founder
Anodius
vytvoria viac nových pracovných miest Technológie otvárajú nové nepoznané obzory pre ľudstvo, t. j. život sa ešte viac zrýchli a to nepochybne prinesie množstvo nových pracovných príležitostí v úplne nových oblastiach.
Technológie otvárajú nové nepoznané obzory pre ľudstvo, t. j. život sa ešte viac zrýchli a to nepochybne prinesie množstvo nových pracovných príležitostí v úplne nových oblastiach.
Vlček Roman Vlček
predseda predstavenstva
Slovenská Asociácia správcovských spoločností
efekt bude zhruba v rovnováhe
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
efekt bude zhruba v rovnováhe
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
prinesú skôr úbytok miest
Sabol Slavomír Sabol
finančný riaditeľ skupiny Falck
Falck Emergency, a.s.
prinesú skôr úbytok miest Podľa môjho názoru pôjde skôr o úbytok ako to bolo v prípade väčšiny technologických revolúcií.
Podľa môjho názoru pôjde skôr o úbytok ako to bolo v prípade väčšiny technologických revolúcií.
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
efekt bude zhruba v rovnováhe na zaciatku prinesu ubytok a vasne, potom budu vytvarat stale viac novych - proste trh a inovacna zmena
na zaciatku prinesu ubytok a vasne, potom budu vytvarat stale viac novych - proste trh a inovacna zmena
Verešvársky Stanislav Verešvársky
výkonný riaditeľ
Danubiatel, a.s., Bratislava
efekt bude zhruba v rovnováhe Ja som presvedčený, že technológie budú nasadzované najmä pre zefektívnenie procesov, vyžadujúcich namáhavé a nudné činnosti. V prvom kroku samozrejme "ušetria pracovné miesta", ale následne by mali vygenerovať nové - vyžadujúce vyššiu kvalifikáciu, či ponúkajúce zaujímavejšiu prácu. V histórii ľudstva je dostatok príkladov, ktoré dokazujú, že z dlhodobého hľadiska to takto prebieha.
Ja som presvedčený, že technológie budú nasadzované najmä pre zefektívnenie procesov, vyžadujúcich namáhavé a nudné činnosti. V prvom kroku samozrejme "ušetria pracovné miesta", ale následne by mali vygenerovať nové - vyžadujúce vyššiu kvalifikáciu, či ponúkajúce zaujímavejšiu prácu. V histórii ľudstva je dostatok príkladov, ktoré dokazujú, že z dlhodobého hľadiska to takto prebieha.
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
efekt bude zhruba v rovnováhe
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
efekt bude zhruba v rovnováhe
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
efekt bude zhruba v rovnováhe Môj názor je, že roboti vybavení umelou inteligenciou a high technológie budú jednoznačne nahrádzať ľudí v mnohých profesiách. Takisto si myslím, že ľudia ostanú kreatívni a budú vymýšľať pre seba nové uplatnenie v oblastiach, kde sa roboti tak ľahko nedostanú a to sú služby, umenie, kultúra, zdravotníctvo, školstvo, sociológia atď. a samozrejme technologický vývoj, pretože za technológiami bude opäť človek. A tí ľudia, ktorí si v budúcnosti uplatnenie nenájdu, budú sa musieť uspokojiť s tým, že nebudú veľa robiť a budú sa o nich starať roboti, tak ako v Disney filme "Wall-e" :)
Môj názor je, že roboti vybavení umelou inteligenciou a high technológie budú jednoznačne nahrádzať ľudí v mnohých profesiách. Takisto si myslím, že ľudia ostanú kreatívni a budú vymýšľať pre seba nové uplatnenie v oblastiach, kde sa roboti tak ľahko nedostanú a to sú služby, umenie, kultúra, zdravotníctvo, školstvo, sociológia atď. a samozrejme technologický vývoj, pretože za technológiami bude opäť človek. A tí ľudia, ktorí si v budúcnosti uplatnenie nenájdu, budú sa musieť uspokojiť s tým, že nebudú veľa robiť a budú sa o nich starať roboti, tak ako v Disney filme "Wall-e" :)
Mezírka Tomáš Mezírka
Country Manager
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu
efekt bude zhruba v rovnováhe
Jurik Tomislav Jurik
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Unipharma
efekt bude zhruba v rovnováhe Nejaké pracovné miesta určite zaniknú. Ale sekundárnym efektom automatizácie a umelej inteligencie bude podľa mňa vznik nových pracovných miest v oblasti služieb a práce s ľuďmi. Napríklad oblasť starostlivosti o starých či chorých zostane aj v budúcnosti doménou ľudí.
Nejaké pracovné miesta určite zaniknú. Ale sekundárnym efektom automatizácie a umelej inteligencie bude podľa mňa vznik nových pracovných miest v oblasti služieb a práce s ľuďmi. Napríklad oblasť starostlivosti o starých či chorých zostane aj v budúcnosti doménou ľudí.
Matušek Viliam Matušek
marketingový riaditeľ
Baliarne obchodu, a.s., Poprad
neviem/nevyjadrujem sa Vzhľadom na demografickú krivku, to nemôže veľmi ovplyvniť zamestnanosť.
Vzhľadom na demografickú krivku, to nemôže veľmi ovplyvniť zamestnanosť.

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní