Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Vláda dá tento rok na vysokoškolské vzdelávanie pol miliardy eur. Akú úlohu by mali vysoké školy pre spoločnosť splniť predovšetkým?

  1. príprava absolventov pre trh práce 57 %
  2. zvyšovanie počtu vysokoškolsky vzdelaných ľudí v krajine 0 %
  3. prínos nových poznatkov ako výsledok vedy a výskumu na škole 10 %
  4. rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine 22 %
  5. neviem/nevyjadrujem sa /iné 10 %


Uzávierka hlasovania: 29.05.2017. Počet respondentov: 115.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Sitár Alan Sitár
Managing Director
Capital Partners Consulting, a.s.
príprava absolventov pre trh práce
Máťuš Alexander Máťuš
CEO
ZenithOptimedia, s.r.o.
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
neviem/nevyjadrujem sa /iné
Glatz Andrej Glatz
konatel
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
príprava absolventov pre trh práce
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
príprava absolventov pre trh práce
Hozlár Andrej Hozlár
výkonný riaditeľ
DHL Parcel Slovensko
príprava absolventov pre trh práce
Zaťko Andrej Zaťko
generálny riaditeľ
Poštová banka
príprava absolventov pre trh práce Nemyslím si, že financie sú to najdôležitejšie, čo naše vysoké školstvo potrebuje. Potrebuje celkom zmeniť prístup a koncepciu. Vysoké školy by mali prepájať teóriu s praxou. Tie dnešné majú od praxe veľmi ďaleko, absolventi sú tak často absolútne mimo problematiky a samotný vysokoškolský titul je dehonestovaný. Samozrejme česť výnimkám.
Nemyslím si, že financie sú to najdôležitejšie, čo naše vysoké školstvo potrebuje. Potrebuje celkom zmeniť prístup a koncepciu. Vysoké školy by mali prepájať teóriu s praxou. Tie dnešné majú od praxe veľmi ďaleko, absolventi sú tak často absolútne mimo problematiky a samotný vysokoškolský titul je dehonestovaný. Samozrejme česť výnimkám.
Hudáková Anna Hudáková
personálny riaditeľ (HREO)
sanofi-aventis Slovakia s.r.o.
príprava absolventov pre trh práce
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine
Lorenc Boris Lorenc
predseda predstavenstva
Camase, a.s., Bratislava
neviem/nevyjadrujem sa /iné Všetky možnosti do určitej miery by mali byť cieľom vysokých škôl, nie iba potreby trhu práce. To čo by sa malo zmeniť je, že pokým v minulosti chodil študent na vysokú školu aby mohol vykonávať určitú vysokoškolskú profesiu, dnes často študuje vysokú škole iba preto, aby nevykonával stredoškolskú profesiu. A to je zásadný posun zlým smerom.
Všetky možnosti do určitej miery by mali byť cieľom vysokých škôl, nie iba potreby trhu práce. To čo by sa malo zmeniť je, že pokým v minulosti chodil študent na vysokú školu aby mohol vykonávať určitú vysokoškolskú profesiu, dnes často študuje vysokú škole iba preto, aby nevykonával stredoškolskú profesiu. A to je zásadný posun zlým smerom.
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
príprava absolventov pre trh práce
Kollár Daniel Kollár
generálny riaditeľ
Československá obchodná banka, a.s.
neviem/nevyjadrujem sa /iné Úroveň školstva a efektívne využívanie finančných prostriedkov na jeho rozvoj považujem za jednu z najväčších výziev pre Slovensko. Príprava študentov na trh práce zaostáva, no firmy z dlhodobého hľadiska v tejto oblasti nemôžu suplovať štát. Za veľký problém považujem tiež to, že viac ako 40 miliónov ročne nás stojí „odliv mozgov“, teda šikovných absolventov do zahraničia. Väčší dôraz je potrebné klásť aj na kvalitu všeobecného vzdelávania spojeného s efektívnym rozvojom kritického myslenia, a to už od základných škôl.
Úroveň školstva a efektívne využívanie finančných prostriedkov na jeho rozvoj považujem za jednu z najväčších výziev pre Slovensko. Príprava študentov na trh práce zaostáva, no firmy z dlhodobého hľadiska v tejto oblasti nemôžu suplovať štát. Za veľký problém považujem tiež to, že viac ako 40 miliónov ročne nás stojí „odliv mozgov“, teda šikovných absolventov do zahraničia. Väčší dôraz je potrebné klásť aj na kvalitu všeobecného vzdelávania spojeného s efektívnym rozvojom kritického myslenia, a to už od základných škôl.
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
prínos nových poznatkov ako výsledok vedy a výskumu na škole Znížiť počet vysokých škôl a zvýšiť ich kvalitu. Slovensko nemá personálne ani finančne na to, aby tu pôsobilo toľko VŠ. Mnohé majú úroveň stredných škôl, vyučujú časti ľudia, ktorí končili rok predtým. Na druhej strane by som hľadala možnosti ako zastaviť odliv vzdelaných kvalifikovaných ľudí z krajiny. Čerstvých absolventov by som nechala zaplatiť za absolvované štúdium, ak v domovskej krajine neodrobia ani minimum rokov.
Znížiť počet vysokých škôl a zvýšiť ich kvalitu. Slovensko nemá personálne ani finančne na to, aby tu pôsobilo toľko VŠ. Mnohé majú úroveň stredných škôl, vyučujú časti ľudia, ktorí končili rok predtým. Na druhej strane by som hľadala možnosti ako zastaviť odliv vzdelaných kvalifikovaných ľudí z krajiny. Čerstvých absolventov by som nechala zaplatiť za absolvované štúdium, ak v domovskej krajine neodrobia ani minimum rokov.
Synak Dušan Synak
generálny riaditeľ
Sylex, s.r.o., Bratislava
príprava absolventov pre trh práce
Elko Dušan Elko
managing partner
SAM Headhunting Slovakia
príprava absolventov pre trh práce Vysoké školy by mali v prvom rade zistiť, či budú ich absolventi žiadaní na trhu práce. A podľa toho nastaviť študijné odbory. Až potom si môžu stanoviť ciele a úlohy.
Vysoké školy by mali v prvom rade zistiť, či budú ich absolventi žiadaní na trhu práce. A podľa toho nastaviť študijné odbory. Až potom si môžu stanoviť ciele a úlohy.
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
príprava absolventov pre trh práce
Májeková Elena Májeková
riaditeľka sekcie zdravotného poistenia
Union poisťovňa, a.s.
príprava absolventov pre trh práce Potrebujeme našich mladých ľudí udržať v tejto krajine. Ak sa naše vysoké školstvo kvalitatívne nezlepší a naďalej bude jeho prioritou len naberanie veľkého množstva študentov, tak tu tí najlepší jednoducho nikdy neostanú. Školstvo by malo prejsť k prísnejšiemu výberu študentov a fokusu na kvalitu, nie kvantitu. Chýba nám aj prepojenie s praxou tak, aby po ukončení štúdia mohli byť mladí ľudia rýchlejšie prínosom po zapojení do pracovného procesu .
Potrebujeme našich mladých ľudí udržať v tejto krajine. Ak sa naše vysoké školstvo kvalitatívne nezlepší a naďalej bude jeho prioritou len naberanie veľkého množstva študentov, tak tu tí najlepší jednoducho nikdy neostanú. Školstvo by malo prejsť k prísnejšiemu výberu študentov a fokusu na kvalitu, nie kvantitu. Chýba nám aj prepojenie s praxou tak, aby po ukončení štúdia mohli byť mladí ľudia rýchlejšie prínosom po zapojení do pracovného procesu .
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
prínos nových poznatkov ako výsledok vedy a výskumu na škole Pripravovať ľudí pre trh práce, ale to bude skutočne možné, iba ak budú pracovať s najnovšími poznatkami a nielen reprízovať západné trendy s 5-ročným posunom.
Pripravovať ľudí pre trh práce, ale to bude skutočne možné, iba ak budú pracovať s najnovšími poznatkami a nielen reprízovať západné trendy s 5-ročným posunom.
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine A zabezpečiť , aby po drahom štúdiu neodchádzali absolventi do zahraničia, resp. aby sa vrátili. Asi aj príspevkom za štúdium
A zabezpečiť , aby po drahom štúdiu neodchádzali absolventi do zahraničia, resp. aby sa vrátili. Asi aj príspevkom za štúdium
Kvartová Hana Kvartová
výkonná riaditeľka
SAS Slovakia
príprava absolventov pre trh práce
Hornák Igor Hornák
predseda predstavenstva
Factory 4 Solutions a.s.
neviem/nevyjadrujem sa /iné Vysoké školy majú dennodenne obhajovať svoje ekonomicky zmysel. Tak ako každá služba počnúc holičom, hasičom, pohrebným ústavom. Patent, priemyselný vzor, riešenie, metóda vyvinutá vysokou školou hovorí o ich význame rovnako ako lekár, konštruktér, učiteľ alebo IT špecialista, spisovateľ alebo tréner ak títo nájdu spoločenské uplatnenie. Investícia do vzdelania je stále len investícia. Pre študenta znamená odklad výmeny vlastného času za peniaze v prospech väčších peňazí v budúcnosti, pre spoločnosť tiež len budúcu hodnotu za investované peniaze. Pre socialista a populistického politika sú najdôležitejšie počty, percentá vysokoškolsky vzdelaných na celkovej populácii. Pre skutočného hospodára je vysokoškolsky vzdelaný "operátor výroby hamburgerov, čo nezabudne vložiť uhorky" vždy len stratou.
Vysoké školy majú dennodenne obhajovať svoje ekonomicky zmysel. Tak ako každá služba počnúc holičom, hasičom, pohrebným ústavom. Patent, priemyselný vzor, riešenie, metóda vyvinutá vysokou školou hovorí o ich význame rovnako ako lekár, konštruktér, učiteľ alebo IT špecialista, spisovateľ alebo tréner ak títo nájdu spoločenské uplatnenie. Investícia do vzdelania je stále len investícia. Pre študenta znamená odklad výmeny vlastného času za peniaze v prospech väčších peňazí v budúcnosti, pre spoločnosť tiež len budúcu hodnotu za investované peniaze. Pre socialista a populistického politika sú najdôležitejšie počty, percentá vysokoškolsky vzdelaných na celkovej populácii. Pre skutočného hospodára je vysokoškolsky vzdelaný "operátor výroby hamburgerov, čo nezabudne vložiť uhorky" vždy len stratou.
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
neviem/nevyjadrujem sa /iné
Valent Ivan Valent
predseda predstavenstva
Corwin Capital, a.s.
príprava absolventov pre trh práce
Štefanec Ivan Štefanec
čestný prezident
Podnikateľská aliancia Slovenska
príprava absolventov pre trh práce
Paule Ivan Paule
partner
TPA Audit, s.r.o., Bratislava
neviem/nevyjadrujem sa /iné Všetky uvedené možnosti sú dôležité a mali by sme sa snažiť o primeraný mix vysokých škôl. Z krátkodobého hľadiska majme ambíciu mať pár špičkových odborov (fakúlt) a mali by sme sa spokojiť s tým, že väčšina bude na iba na dobrej úrovni. Aj "slabšie" školy by mali byť progresívne v tom ako pristupujú k implementácii najnovších znalostí a aktívnemu výskumu. Privítal by som väčšiu flexibiltu pri voľbe obsahu štúdia, povedzme v bakalárskom stupni, lebo vysokoškolský vzdelaný človek zvyčajne v praxi potrebuje obe hemisféry mozgu. Napríklad, možnosť študovať kombináciu matematika a stredoeurópske dejiny.
Všetky uvedené možnosti sú dôležité a mali by sme sa snažiť o primeraný mix vysokých škôl. Z krátkodobého hľadiska majme ambíciu mať pár špičkových odborov (fakúlt) a mali by sme sa spokojiť s tým, že väčšina bude na iba na dobrej úrovni. Aj "slabšie" školy by mali byť progresívne v tom ako pristupujú k implementácii najnovších znalostí a aktívnemu výskumu. Privítal by som väčšiu flexibiltu pri voľbe obsahu štúdia, povedzme v bakalárskom stupni, lebo vysokoškolský vzdelaný človek zvyčajne v praxi potrebuje obe hemisféry mozgu. Napríklad, možnosť študovať kombináciu matematika a stredoeurópske dejiny.
Sabol Ján Sabol
člen
Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska
príprava absolventov pre trh práce
Majerský Ján Majerský
managing director
Proma
príprava absolventov pre trh práce
Rollo Jan Rollo
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Prima banka Slovensko, a.s.
príprava absolventov pre trh práce Reálně to ale bohužel vypadá tak, že cílem je protáhnout systémem co nejvíce lidí a vytáhnout při tom co nejvíce financí ze státního rozpočtu. Vysokých škol je příliš mnoho, těch opravdu kvalitních málo. A celková kvalita absolventů tomu odpovídá...
Reálně to ale bohužel vypadá tak, že cílem je protáhnout systémem co nejvíce lidí a vytáhnout při tom co nejvíce financí ze státního rozpočtu. Vysokých škol je příliš mnoho, těch opravdu kvalitních málo. A celková kvalita absolventů tomu odpovídá...
Košturiak Ján Košturiak
spoločník
IPA, s.r.o.
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine Príprava ľudí na transformáciu, ktorá prebieha - aby videli a pochopili meniaci sa svet a vedeli si v ňom nájsť svoje miesto, spoznali sami seba, svoj talent a vedeli s nim podnikať. Aby boli samostatní, nenechali sa manipulovať a zneužívať. Najväčší problém väčšiny univerzít je, že idú úplne opačným smerom - unifikujú, konzervujú a certifikujú staré spôsoby vzdelávania, pripravujú šudentov na to, čo bolo a nie na to, čo bude, nútia ich študovať a riešiť problemy podľa starých šablón a nie hľadať vlastné a originálne cesty. Myslím si, že sú to vyhodené miliardy do vzduchu, pretože prichádzajú do prostredia, kde je veľa pýchy, lenivosti a intelektuálne incestu a málo sebareflexie. Tieto peniaze by mali ísť radšej na základné školy, minimálne 50% vysokých škôl by malo byť zrušených.
Príprava ľudí na transformáciu, ktorá prebieha - aby videli a pochopili meniaci sa svet a vedeli si v ňom nájsť svoje miesto, spoznali sami seba, svoj talent a vedeli s nim podnikať. Aby boli samostatní, nenechali sa manipulovať a zneužívať. Najväčší problém väčšiny univerzít je, že idú úplne opačným smerom - unifikujú, konzervujú a certifikujú staré spôsoby vzdelávania, pripravujú šudentov na to, čo bolo a nie na to, čo bude, nútia ich študovať a riešiť problemy podľa starých šablón a nie hľadať vlastné a originálne cesty. Myslím si, že sú to vyhodené miliardy do vzduchu, pretože prichádzajú do prostredia, kde je veľa pýchy, lenivosti a intelektuálne incestu a málo sebareflexie. Tieto peniaze by mali ísť radšej na základné školy, minimálne 50% vysokých škôl by malo byť zrušených.
Vozáryová Jana Vozáryová
konateľka
Epas BB, s.r.o., Banská Bystrica
príprava absolventov pre trh práce Podľa môjho názoru, najdôležitejšie je, učiť deti myslieť už od základnej školy až po koniec ich štúdia a nie márniť čas bifľovaním sa predmetného učiva. Potom by bolo všeobecné vzdelanie študentov, ako aj výskum na školách na inej úrovni akú máme dnes.
Podľa môjho názoru, najdôležitejšie je, učiť deti myslieť už od základnej školy až po koniec ich štúdia a nie márniť čas bifľovaním sa predmetného učiva. Potom by bolo všeobecné vzdelanie študentov, ako aj výskum na školách na inej úrovni akú máme dnes.
Mervart Jaroslav Mervart
riaditeľ
Chemosvit
príprava absolventov pre trh práce Pripraviť dobre vzdelaných odborníkov v odboroch, ktoré firmy potrebujú.
Pripraviť dobre vzdelaných odborníkov v odboroch, ktoré firmy potrebujú.
Koudela Jiří Koudela
riaditeľ predaja
Slovakia Energy, s.r.o., Bratialava
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine Vysoké školy by mali predovšetkým zabezpečovať kvalitné vysokoškolské vzdelanie pre svojich študentov. Nemali by uprednostňovať kvantitu pred kvalitou. Rast podielu vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva je pre ekonomický a spoločenský rozvoj spoločnosti prospešný, ale nesmie to byť na úkor poklesu kvality vzdelania absolventov vysokých škôl.
Vysoké školy by mali predovšetkým zabezpečovať kvalitné vysokoškolské vzdelanie pre svojich študentov. Nemali by uprednostňovať kvantitu pred kvalitou. Rast podielu vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva je pre ekonomický a spoločenský rozvoj spoločnosti prospešný, ale nesmie to byť na úkor poklesu kvality vzdelania absolventov vysokých škôl.
Bojčík Jozef Bojčík
konateľ
Medi Cool, s.r.o., Košice
príprava absolventov pre trh práce
Bajo Jozef Bajo
konateľ
Bauer Media SK
príprava absolventov pre trh práce
Hajko Jozef Hajko
analytik
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine
Suchánek Juraj Suchánek
výkonný riaditeľ
Inštitút urbánneho rozvoja
príprava absolventov pre trh práce
Gabrhel Juraj Gabrhel
riaditeľ
E-learnmedia, s.r.o., Bratislava
príprava absolventov pre trh práce Vysoké školy v prvom rade potrebujú zastaviť svoju infláciu, kedy titul už dávno neznamená prestíž, ale má podobnú hodnotu, ako mala kedysi povinná vojenská služba. Síce ani jedno veľmi do reálneho života nepripraví, ale prináša kopec zážitkov. Školy potrebujú významnú reformu financovania, kedy nebudú platené od počtu študentov, ale od kvality vzdelávania. Vtedy ten balík bude dostatočný, aj keď to logicky bude znamenať koniec pre mnohé. To však nebude problém, keďže sociálnych pracovníkov sme si vychovali na tri generácie dopredu.
Vysoké školy v prvom rade potrebujú zastaviť svoju infláciu, kedy titul už dávno neznamená prestíž, ale má podobnú hodnotu, ako mala kedysi povinná vojenská služba. Síce ani jedno veľmi do reálneho života nepripraví, ale prináša kopec zážitkov. Školy potrebujú významnú reformu financovania, kedy nebudú platené od počtu študentov, ale od kvality vzdelávania. Vtedy ten balík bude dostatočný, aj keď to logicky bude znamenať koniec pre mnohé. To však nebude problém, keďže sociálnych pracovníkov sme si vychovali na tri generácie dopredu.
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine Excelentnosti a vzdelanosti národa. Namiesto súčasného smeru ktorým je objem. Vysokoškolský titul stratil svoj význam a obsah. Našim umelým tlakom sme degradovali absolventov. Vyžadujeme titul na miestach kde to vôbec nie je potrebné a vytvárame honbu za písmenami pred menom napr. aj zvyšovaním platu. Za katedrou je školstvo finančne a odborne poddimenzované. Teda do systému nevie priniesť potrebnú vysokú latku. Kruh ide z kopca.
Excelentnosti a vzdelanosti národa. Namiesto súčasného smeru ktorým je objem. Vysokoškolský titul stratil svoj význam a obsah. Našim umelým tlakom sme degradovali absolventov. Vyžadujeme titul na miestach kde to vôbec nie je potrebné a vytvárame honbu za písmenami pred menom napr. aj zvyšovaním platu. Za katedrou je školstvo finančne a odborne poddimenzované. Teda do systému nevie priniesť potrebnú vysokú latku. Kruh ide z kopca.
Topolová Karolína Topolová
generálna riaditeľka
AAA Auto, a.s.
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine Spomínam si na zaujímavú vetu ekonóma Eugena Jurzycu: Ak sa podarí zlepšiť školstvo, zmeny v spoločnosti urobí múdrejšia generácia ako naša oveľa lepšie. Okrem iného majú vysoké školy produkovať múdrejších spotrebiteľov, ktorí pomáhajú očistiť trh od pochybných praktík ekonomických dobrodruhov a rozličných malých podnikavcov. Na trhu s jazdenými autami to platí dvojnásobne.
Spomínam si na zaujímavú vetu ekonóma Eugena Jurzycu: Ak sa podarí zlepšiť školstvo, zmeny v spoločnosti urobí múdrejšia generácia ako naša oveľa lepšie. Okrem iného majú vysoké školy produkovať múdrejších spotrebiteľov, ktorí pomáhajú očistiť trh od pochybných praktík ekonomických dobrodruhov a rozličných malých podnikavcov. Na trhu s jazdenými autami to platí dvojnásobne.
Fussek Ľuboš Fussek
konateľ
Baumit, s.r.o., Bratislava
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
príprava absolventov pre trh práce
Tokošová Marcela Tokošová
riaditeľka
v.d. Kovotvar v Kútoch
príprava absolventov pre trh práce Predovšetkým by bolo potrebné, aby sa peniaze dali hlavne a iba tým školám, ktoré produkujú opodstatnených absolventov pre prax a nie iba pseudovysokoškolákov bez využitia, schopnosti tvoriť pridanú hodnotu!! Takých škôl je bohužiaš na Slovensku už len veľmi málo!
Predovšetkým by bolo potrebné, aby sa peniaze dali hlavne a iba tým školám, ktoré produkujú opodstatnených absolventov pre prax a nie iba pseudovysokoškolákov bez využitia, schopnosti tvoriť pridanú hodnotu!! Takých škôl je bohužiaš na Slovensku už len veľmi málo!
Džundová Mária Džundová
obchodná a marketingová riaditeľka
TNT Express
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine
Šurjanský Marián Šurjanský
starosta
Obec Rudno nad Hronom
príprava absolventov pre trh práce
Marek Marián Marek
generálny riaditeľ
PosAm, spol. s.r.o.
príprava absolventov pre trh práce
Ráno Marián Ráno
riaditeľ
Solidita, s.r.o., Bratislava
príprava absolventov pre trh práce Vysoké školy by predovšetkým mali plniť úlohu výchovy odborníkov a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Mali by sa hlavne sústrediť na zvýšenie kvality odbornej prípravy aby najlepší študenti neodchádzali študovať do zahraničia a neostávali tam.
Vysoké školy by predovšetkým mali plniť úlohu výchovy odborníkov a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Mali by sa hlavne sústrediť na zvýšenie kvality odbornej prípravy aby najlepší študenti neodchádzali študovať do zahraničia a neostávali tam.
Smik Marián Smik
generálny riaditeľ
Probugas, a.s., Bratislava, člen skupiny AEN Group
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine
Hričovský Márius Hričovský
podpredseda predstavenstva
Stredoslovenská energetika, a.s.
príprava absolventov pre trh práce Hlavnym predmetom podnikania pre univerzity je vzdelavanie a priprava ludi pre trh prace v konkurencieschopnej kvalite a strukture. Bohuzial neschopnost vzdelavat sa prekryva vedeckou cinnostou ktora nie je vzdy na spickovej svetovej urovni.Nerobime co mame ale venujeme aa tomu co nevieme...
Hlavnym predmetom podnikania pre univerzity je vzdelavanie a priprava ludi pre trh prace v konkurencieschopnej kvalite a strukture. Bohuzial neschopnost vzdelavat sa prekryva vedeckou cinnostou ktora nie je vzdy na spickovej svetovej urovni.Nerobime co mame ale venujeme aa tomu co nevieme...
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
príprava absolventov pre trh práce
Musil Martin Musil
konateľ
Intrum Slovakia s.r.o.
príprava absolventov pre trh práce
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
príprava absolventov pre trh práce Vysoké školy by mali predovšetkým pripravovať odborníkov v súlade s potrebami trhu na úrovni najnovších poznatkov v priemysle, vede a spoločnosti. Stovky manažérov, ktorí nevedia nič o tom čo vlastne manažujú, sociológov, hercov, novinárov ,politológov, právnikov, atď. nenahradia tak potrebných technikov, lekárov a ekonómov. Z dobrého inžiniera môže vyrásť dobrý manažér alebo riaditeľ, ale naopak to nikdy nebude fungovať.
Vysoké školy by mali predovšetkým pripravovať odborníkov v súlade s potrebami trhu na úrovni najnovších poznatkov v priemysle, vede a spoločnosti. Stovky manažérov, ktorí nevedia nič o tom čo vlastne manažujú, sociológov, hercov, novinárov ,politológov, právnikov, atď. nenahradia tak potrebných technikov, lekárov a ekonómov. Z dobrého inžiniera môže vyrásť dobrý manažér alebo riaditeľ, ale naopak to nikdy nebude fungovať.
Guttman Martin Guttman
managing director
Tuli.sk
príprava absolventov pre trh práce Keď som pred 20timi rokmi študoval ekonómiu, tak sme už vtedy vedeli, že naša škola určite nie je vynikajúca. Nič sme pre to nerobili, maximálne diskutovali o zlom stave pri pive. Po 20 rokoch sa technológie, možnosti internetu a šírenia informácií posunuli dramaticky vpred, ale nezdá sa, že by to spravilo aj školstvo. Vysoké školy, aspoň tie ekonomického zamerania, by mali mať štúdium rozdelené na tri časti - prvá časť teoretická príprava, povedzme 2 roky. Druhá časť praktická stáž vo firmách, inštitúciách, tiež 2 roky. Potom tretia časť o špecializácii, rozvoji a upevňovaní základov, 2-3 roky. Z vlastnej skúsenosti viem, že ak niečo v praxi zažijem, tak následne si to vrámci teórie viem oveľa lepšie uchopiť, porozumieť a rozvinúť. Na školách by bolo potrebné rozvýjať tiež kritické myslenie, ktoré hľadá rozmanité riešenia, a nie len prijíma bifľovaný text 2 dni pred skúškou.
Keď som pred 20timi rokmi študoval ekonómiu, tak sme už vtedy vedeli, že naša škola určite nie je vynikajúca. Nič sme pre to nerobili, maximálne diskutovali o zlom stave pri pive. Po 20 rokoch sa technológie, možnosti internetu a šírenia informácií posunuli dramaticky vpred, ale nezdá sa, že by to spravilo aj školstvo. Vysoké školy, aspoň tie ekonomického zamerania, by mali mať štúdium rozdelené na tri časti - prvá časť teoretická príprava, povedzme 2 roky. Druhá časť praktická stáž vo firmách, inštitúciách, tiež 2 roky. Potom tretia časť o špecializácii, rozvoji a upevňovaní základov, 2-3 roky. Z vlastnej skúsenosti viem, že ak niečo v praxi zažijem, tak následne si to vrámci teórie viem oveľa lepšie uchopiť, porozumieť a rozvinúť. Na školách by bolo potrebné rozvýjať tiež kritické myslenie, ktoré hľadá rozmanité riešenia, a nie len prijíma bifľovaný text 2 dni pred skúškou.
Volek Martin Volek
riaditeľ
Volis International
príprava absolventov pre trh práce Z dôvodu nedostatočnej úrovne digitálnych zručností môže podľa Európskej komisie do roku 2020 chýbať na pracovnom trhu v krajinách EÚ až 900 000 pracovníkov. Koľko bude chýbať na Slovensku?! Vysoké školy by predovšetkým mali dostať na akademickú pôdu odborníkov z praxe a motivovať ich takúto prácu vykonávať. Mali by poskytovať predmety, ktoré kopírujú zmeny a trendy v spoločnosti.
Z dôvodu nedostatočnej úrovne digitálnych zručností môže podľa Európskej komisie do roku 2020 chýbať na pracovnom trhu v krajinách EÚ až 900 000 pracovníkov. Koľko bude chýbať na Slovensku?! Vysoké školy by predovšetkým mali dostať na akademickú pôdu odborníkov z praxe a motivovať ich takúto prácu vykonávať. Mali by poskytovať predmety, ktoré kopírujú zmeny a trendy v spoločnosti.
Dobron Martin Dobron
Regional Sales Coordinator
BASF
prínos nových poznatkov ako výsledok vedy a výskumu na škole
Kostič Martin Kostič
riaditeľ
Emark, s.r.o.
prínos nových poznatkov ako výsledok vedy a výskumu na škole Pre Slovensko je kritické, aby firmy, ktoré tu pôsobia a ľudia, ktorí tu žijú zvyšovali svoju pridanú hodnotu v celosvetovom meradle. Toto sa dá len cez inovácie. Vysoké školy by preto mali v prvom rade podporovať využívanie poznatkov a myslenie smerujúce k inováciám. S tým ide samozrejme vedenie vlastného výskumu, spolupráca s businessom a celkové zvyšovanie nárokov.
Pre Slovensko je kritické, aby firmy, ktoré tu pôsobia a ľudia, ktorí tu žijú zvyšovali svoju pridanú hodnotu v celosvetovom meradle. Toto sa dá len cez inovácie. Vysoké školy by preto mali v prvom rade podporovať využívanie poznatkov a myslenie smerujúce k inováciám. S tým ide samozrejme vedenie vlastného výskumu, spolupráca s businessom a celkové zvyšovanie nárokov.
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine
Wiedermann Martin Wiedermann
generálny riaditeľ
Centrálny depozitár cenných papierov SR
neviem/nevyjadrujem sa /iné Skôr kombinácia prípravy absolventov pre trh práce s prínosom nových poznatkov ako výsledok vedy a výskumu na škole. Vysoké školy by mali mať skôr širšie formulovanú úlohu než monotematicky zameranú. Pričom ak VŠ kvalitne pripravuje absolventov pre trh práce a prináša nové poznatky, či už formou teoretického, alebo aplikovaného výskumu, tak tým automaticky zvyšuje počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí a prispieva k rozvoju všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine. :-)
Skôr kombinácia prípravy absolventov pre trh práce s prínosom nových poznatkov ako výsledok vedy a výskumu na škole. Vysoké školy by mali mať skôr širšie formulovanú úlohu než monotematicky zameranú. Pričom ak VŠ kvalitne pripravuje absolventov pre trh práce a prináša nové poznatky, či už formou teoretického, alebo aplikovaného výskumu, tak tým automaticky zvyšuje počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí a prispieva k rozvoju všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine. :-)
Benedigová Michaela Benedigová
managing director
Seesame, s.r.o.
príprava absolventov pre trh práce
Obeda Michal Obeda
konatel
Spotreba.sk, s.r.o.
príprava absolventov pre trh práce
Rybárik Michal Rybárik
predseda
Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine
Hrabovec Michal Hrabovec
prezident
Anasoft
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine Trh práce sa bude meniť čoraz rýchlejšie, preto je v prvom rade potrebné pripraviť absolventov na flexibilné, kritické a tvorivé myslenie.
Trh práce sa bude meniť čoraz rýchlejšie, preto je v prvom rade potrebné pripraviť absolventov na flexibilné, kritické a tvorivé myslenie.
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine
Hrbek Milan Hrbek
advokát, partner
Černejová & Hrbek
príprava absolventov pre trh práce
Michalik Milan Michalik
obchodný riaditeľ
PPA Controll, a.s., Bratislava
príprava absolventov pre trh práce Na takto položenú otázku sa dá odpovedať viacerými možnosťami, ktoré ste ponúkli. Lebo veľmi dôležitá úloha vysokého školstva je v každej možnej odpovedi.Ale určite je potrebné skvalitniť výučovanie najmä technických smerov aj s "pozitívnou diskrimináciou" štúdijných odborov, o ktoré je v praxi najväčší záujem. Je veľmi zlé vysvedčenie nás všetkých, keď naše deti odchádzajú za vzdelaním do zahraničia a ťažko sa vracajú domov. Tak, ako sa vracia systém duálneho stredoškolského vzdelávania z čias pred rokom 1989, je nutné vrátiť sa u vybraných vysokoškolských odborov k štipendiám, internátom a motivácii hľadať uplatnenie doma. Teraz, keď hospodárstvo rastie spolu s investíciami, je šanca napraviť chyby z nedávnej minulosti.
Na takto položenú otázku sa dá odpovedať viacerými možnosťami, ktoré ste ponúkli. Lebo veľmi dôležitá úloha vysokého školstva je v každej možnej odpovedi.Ale určite je potrebné skvalitniť výučovanie najmä technických smerov aj s "pozitívnou diskrimináciou" štúdijných odborov, o ktoré je v praxi najväčší záujem. Je veľmi zlé vysvedčenie nás všetkých, keď naše deti odchádzajú za vzdelaním do zahraničia a ťažko sa vracajú domov. Tak, ako sa vracia systém duálneho stredoškolského vzdelávania z čias pred rokom 1989, je nutné vrátiť sa u vybraných vysokoškolských odborov k štipendiám, internátom a motivácii hľadať uplatnenie doma. Teraz, keď hospodárstvo rastie spolu s investíciami, je šanca napraviť chyby z nedávnej minulosti.
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
príprava absolventov pre trh práce Celkovo školstvo by malo slúžiť spoločnosti. Vysoké školstvo by malo byť prepojené s vedou a výskumom ale predovšetkým s paxou a reálnymi potrebami spoločnosti. Hlavným problémom je dnes na Slovensku to, že vysoké školy učia to čo vedia ale nie to čo by prax potrebovala. Odborníkov je žalostne málo ale vysokoškolákov pribúda.
Celkovo školstvo by malo slúžiť spoločnosti. Vysoké školstvo by malo byť prepojené s vedou a výskumom ale predovšetkým s paxou a reálnymi potrebami spoločnosti. Hlavným problémom je dnes na Slovensku to, že vysoké školy učia to čo vedia ale nie to čo by prax potrebovala. Odborníkov je žalostne málo ale vysokoškolákov pribúda.
Milanovič Miloš Milanovič
riaditeľ
PS Stavby
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine Pol miliardy eur, ó, ako veľkolepo to znie. Realita je však taká, že na školstvo dávame menej peňazí ako je priemer krajín OECD a na vedu a výskum ešte menej. Ak majú vysoké školy vychovávať elity národa, tak vzdelávanie musí byť celospoločenská priorita, ktorej absencia je však ešte väčší problém ako samotný nedostatok peňazí.
Pol miliardy eur, ó, ako veľkolepo to znie. Realita je však taká, že na školstvo dávame menej peňazí ako je priemer krajín OECD a na vedu a výskum ešte menej. Ak majú vysoké školy vychovávať elity národa, tak vzdelávanie musí byť celospoločenská priorita, ktorej absencia je však ešte väčší problém ako samotný nedostatok peňazí.
Schrimpelová Miroslava Schrimpelová
konateľka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. , Bratislava
neviem/nevyjadrujem sa /iné Vysoké školy by mali spĺňať dve úlohy. Jedna je príprava ľudí na výkon náročných profesií, čomu sa v súčasnom "trendy" neoliberálnom slovníku vraví "príprava pre trh práce". Avšak osvojenie si aj tých najkomplikovanejších rutín je tá menej dôležitá úloha. Vývoj poznania, technológií a spoločnosti prináša stále nové a nepredvídateľné potreby veľmi špecifických rol, expertíz a zodpovedností, na ktoré sa musíme adaptovať priebežne. Prognózy vývoja trhu práce a najmä vývoja profesií nemôžu byť zďaleka tak detailné, aby sa absolventi dali "produkovať" s dostatočným predstihom a vhľadom na zvládanie týchto neznámych výziev. Preto hlavnou úlohou vysokoškolského vzdelávania je pripravovať ľudí schopných vlastného vývinu, flexibilných, motivovaných, zvedavých, nastavených na prekračovanie vlastného horizontu. Práve preto by univerzity mali mať svoje centrá excelentnosti/inkubátory rozvoja mysle, ducha, poznania, kreativity. Na to však univerzity potrebujú zdroje a tie napokon sú aj v štáte - ibaže ináč alokované. A toto všetko napokon platí rovnako aj pre akékoľvek iné formy vzdelávania.
Vysoké školy by mali spĺňať dve úlohy. Jedna je príprava ľudí na výkon náročných profesií, čomu sa v súčasnom "trendy" neoliberálnom slovníku vraví "príprava pre trh práce". Avšak osvojenie si aj tých najkomplikovanejších rutín je tá menej dôležitá úloha. Vývoj poznania, technológií a spoločnosti prináša stále nové a nepredvídateľné potreby veľmi špecifických rol, expertíz a zodpovedností, na ktoré sa musíme adaptovať priebežne. Prognózy vývoja trhu práce a najmä vývoja profesií nemôžu byť zďaleka tak detailné, aby sa absolventi dali "produkovať" s dostatočným predstihom a vhľadom na zvládanie týchto neznámych výziev. Preto hlavnou úlohou vysokoškolského vzdelávania je pripravovať ľudí schopných vlastného vývinu, flexibilných, motivovaných, zvedavých, nastavených na prekračovanie vlastného horizontu. Práve preto by univerzity mali mať svoje centrá excelentnosti/inkubátory rozvoja mysle, ducha, poznania, kreativity. Na to však univerzity potrebujú zdroje a tie napokon sú aj v štáte - ibaže ináč alokované. A toto všetko napokon platí rovnako aj pre akékoľvek iné formy vzdelávania.
Kudrocova Monika Kudrocova
Service delivery manager
HBE Bratislava
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine
Smolár Ondrej Smolár
predseda predstavenstva
Soitron
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine Vzhľadom na dynamické zmeny na trhu práce a očakávané aj neočakávané zmeny požiadaviek na zamestnancov by sa univerzity a vyskoké školy mali sústrediť nielan na aktuálne potreby trhu práce, ale hlavne na rozvoj vlastností a znalostí, ktoré budú viesť k väčšej flexibilite a ochote na celoživotné vzdelávanie.
Vzhľadom na dynamické zmeny na trhu práce a očakávané aj neočakávané zmeny požiadaviek na zamestnancov by sa univerzity a vyskoké školy mali sústrediť nielan na aktuálne potreby trhu práce, ale hlavne na rozvoj vlastností a znalostí, ktoré budú viesť k väčšej flexibilite a ochote na celoživotné vzdelávanie.
Hudec Oto Hudec
profesor
Ekonomická fakulta Technickej univerzity
prínos nových poznatkov ako výsledok vedy a výskumu na škole Univerzita nemá byť "škola" a absolvent nie je "produkt" s preddefinovaným profilom. Požiadavky na znalosti a zručnosti budúcnosti iba tušíme. Dnes veda, vzdelávanie a inovačné aktivity nie sú oddelené svety a ideálne sa navzájom umocňujú v rozvíjaní znalostí a technológií. Moderné univerzity by mal byť decentralizovanými a otvorenými centrami generovania, kombinovania, kodifikácie a šírenia znalostí akéhokoľvek druhu. Podstata akademických inštitúcií sa nemení, ale zažívajú zložitú transformáciu, tak ako všetky oblasti života a ekonomiky.
Univerzita nemá byť "škola" a absolvent nie je "produkt" s preddefinovaným profilom. Požiadavky na znalosti a zručnosti budúcnosti iba tušíme. Dnes veda, vzdelávanie a inovačné aktivity nie sú oddelené svety a ideálne sa navzájom umocňujú v rozvíjaní znalostí a technológií. Moderné univerzity by mal byť decentralizovanými a otvorenými centrami generovania, kombinovania, kodifikácie a šírenia znalostí akéhokoľvek druhu. Podstata akademických inštitúcií sa nemení, ale zažívajú zložitú transformáciu, tak ako všetky oblasti života a ekonomiky.
Bolf Patrik Bolf
Managing Partner
Kinstellar
príprava absolventov pre trh práce
Nechala Pavel Nechala
advokát
Nechala & Co. s.r.o.
príprava absolventov pre trh práce
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
príprava absolventov pre trh práce
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
prínos nových poznatkov ako výsledok vedy a výskumu na škole
Kucer Peter Kucer
generálny riaditeľ
eD´ system Slovakia, s.r.o. , Bratislava
príprava absolventov pre trh práce
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
príprava absolventov pre trh práce
Balint Peter Balint
Managing Partner
Infinity Capital Group, a.s. / Infinity Capital o.c.p., a.s.
príprava absolventov pre trh práce
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
príprava absolventov pre trh práce
Strýček Peter Strýček
regionálny riaditeľ pre akvizície a rozvoj
ENGIE Services
príprava absolventov pre trh práce
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
príprava absolventov pre trh práce Nemyslím, že je potrebné zvyšovať počet absolventov, ale ich štruktúru a kvalitu.
Nemyslím, že je potrebné zvyšovať počet absolventov, ale ich štruktúru a kvalitu.
Patek Peter Patek
konateľ
Plastix, s.r.o.
príprava absolventov pre trh práce Trh práce je samozrejme len jednou z úloh. Túto úlohu by si mali školy plniť na základe objednávky štátu, alebo podnikov. Uchádzači, ktorí nesplnia kritériá objednávateľov, by mali spolpatnené štúdium. Objednávka štátu by prirodzene mala obsahovať aj požiadavky špecifického trhu práce vedeckých pracovníkov.
Trh práce je samozrejme len jednou z úloh. Túto úlohu by si mali školy plniť na základe objednávky štátu, alebo podnikov. Uchádzači, ktorí nesplnia kritériá objednávateľov, by mali spolpatnené štúdium. Objednávka štátu by prirodzene mala obsahovať aj požiadavky špecifického trhu práce vedeckých pracovníkov.
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
prínos nových poznatkov ako výsledok vedy a výskumu na škole
Nitschneider Peter Nitschneider
National Director JLL pre CEE region
JLL
prínos nových poznatkov ako výsledok vedy a výskumu na škole
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine
Gažík Peter Gažík
generálny riaditeľ
O2 Slovakia
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine
Dula Radúz Dula
predseda dozornej rady
Zväz cestovného ruchu SR
príprava absolventov pre trh práce Mali by poskytovať vzdelanie v súlade s potrebou trhu práce. Preložené do ľudskej reči: asi polovicu by štát nemal podporovať vôbec, druhá by mala zásadne pridať vo všetkom.
Mali by poskytovať vzdelanie v súlade s potrebou trhu práce. Preložené do ľudskej reči: asi polovicu by štát nemal podporovať vôbec, druhá by mala zásadne pridať vo všetkom.
Kočan Rastislav Kočan
Managing Partner
Go4insight
neviem/nevyjadrujem sa /iné Mala by to byť skôr kombinácia všetkých uvedených úloh spolu. Jedno bez druheho asi ani nie je možné. Slovensku by prospelo, ak by sa tu vykryštalizovali 1-2 naozaj kvalitné univerzity, ktoré by boli prvou voľbou aj pre náročnejších študentov, ktorí by tak nemuseli zvažovať zahraničné štúdium. Naozaj potrebujeme na malom Slovensku dve desiatky (priemerných alebo podpriemerných) verejných univerzít a VŠ?
Mala by to byť skôr kombinácia všetkých uvedených úloh spolu. Jedno bez druheho asi ani nie je možné. Slovensku by prospelo, ak by sa tu vykryštalizovali 1-2 naozaj kvalitné univerzity, ktoré by boli prvou voľbou aj pre náročnejších študentov, ktorí by tak nemuseli zvažovať zahraničné štúdium. Naozaj potrebujeme na malom Slovensku dve desiatky (priemerných alebo podpriemerných) verejných univerzít a VŠ?
Flimel Richard Flimel
predseda predstavenstva
JOJ Media House
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine
Čupka Roman Čupka
Regional Country Manager
Flowmon Networks
príprava absolventov pre trh práce V prvom rade by mali byt stanovene krátkodobé strategické plány, ktore by reflektovali vývoj na trhu práce a trendy, ktorým sa je nutné prispôsobiť. Aplikovateľnosť odborov a duálne vzdelávanie so zapojením komerčnej sféry spoločne s finančnou podporou štátu automaticky rozhýbu aj vedu a výskum. Tu je za posledných 25 rokov obrovský priepastný rozdiel len medzi Českou republikou a Slovenskom. Slovensko neuveriteľne zaostáva a odliv šikovných ľudí len na unoverzity do Brna je enormný. Za nimi sa samozrejme budú musieť sťahovať aj naše najväčšie slovenské komerčné spoločnosti ako napr. Eset, či Sygic.
V prvom rade by mali byt stanovene krátkodobé strategické plány, ktore by reflektovali vývoj na trhu práce a trendy, ktorým sa je nutné prispôsobiť. Aplikovateľnosť odborov a duálne vzdelávanie so zapojením komerčnej sféry spoločne s finančnou podporou štátu automaticky rozhýbu aj vedu a výskum. Tu je za posledných 25 rokov obrovský priepastný rozdiel len medzi Českou republikou a Slovenskom. Slovensko neuveriteľne zaostáva a odliv šikovných ľudí len na unoverzity do Brna je enormný. Za nimi sa samozrejme budú musieť sťahovať aj naše najväčšie slovenské komerčné spoločnosti ako napr. Eset, či Sygic.
Zubaľ Roman Zubaľ
generálny riaditeľ
BPT Leasing, a.s.
príprava absolventov pre trh práce
Vlček Roman Vlček
predseda predstavenstva
Slovenská Asociácia správcovských spoločností
prínos nových poznatkov ako výsledok vedy a výskumu na škole
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
príprava absolventov pre trh práce Všetky ostatné dôvody sú až potom
Všetky ostatné dôvody sú až potom
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
príprava absolventov pre trh práce
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
príprava absolventov pre trh práce
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
prínos nových poznatkov ako výsledok vedy a výskumu na škole
Mezírka Tomáš Mezírka
Country Manager
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu
príprava absolventov pre trh práce V propojení s praxí připravit šikovné mladé lidi pro život - ať už v komerční nebo nekomerční sféře. Už jen tím se zvýší progress celého hospodářství, což pomůže financovat další výzkum a vývoj. Zvyšování počtu vysokoškoláků bez reálné uplatnitelnosti je nesmysl.
V propojení s praxí připravit šikovné mladé lidi pro život - ať už v komerční nebo nekomerční sféře. Už jen tím se zvýší progress celého hospodářství, což pomůže financovat další výzkum a vývoj. Zvyšování počtu vysokoškoláků bez reálné uplatnitelnosti je nesmysl.
Kalivoda Tomáš Kalivoda
riaditeľ sekcie komerčného poistenia
Union poisťovňa, a.s.
príprava absolventov pre trh práce
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine Naša krajina potrebuje kultúrne a a vzdelanostne vyrásť, prichádza doba, kedy budú úspešné tie krajiny, ktoré dokážu inteligentne vyťažiť z vedomostí, praxe a ktoré budú mať vlastnú víziu rozvoja spoločnosti. Ostať len fabrikou sa nevyplatí, treba sa posunúť vyššie a to nielen v oblasti technológií, ale aj v kultúre, sociológii, a hľadania nového modelu spoločnosti.
Naša krajina potrebuje kultúrne a a vzdelanostne vyrásť, prichádza doba, kedy budú úspešné tie krajiny, ktoré dokážu inteligentne vyťažiť z vedomostí, praxe a ktoré budú mať vlastnú víziu rozvoja spoločnosti. Ostať len fabrikou sa nevyplatí, treba sa posunúť vyššie a to nielen v oblasti technológií, ale aj v kultúre, sociológii, a hľadania nového modelu spoločnosti.
Jurik Tomislav Jurik
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Unipharma
príprava absolventov pre trh práce Oceňujem prínos vedy a výskumu na vysokých školách, aj zvyšovanie úlohu VŠ pokiaľ ide o zvyšovanie vzdelanosti v spoločnosti. Ale bez prípravy a následnej aj uplatniteľnosti vysokoškolských absolventov na trhu práce je všetko ostatné peknou fasádou, ale vnútri bez opodstatnenia. Preto by ruka v rukách s vládnou dotáciou do vysokoškolského vzdelávania mala ísť aj reforma smerom k auditu počtu a zamerania vysokých škôl u nás. Kvalita by na tomto poli mala vyhrávať nad kvantitou. A nad nimi by sa mala týčiť efektivita uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.
Oceňujem prínos vedy a výskumu na vysokých školách, aj zvyšovanie úlohu VŠ pokiaľ ide o zvyšovanie vzdelanosti v spoločnosti. Ale bez prípravy a následnej aj uplatniteľnosti vysokoškolských absolventov na trhu práce je všetko ostatné peknou fasádou, ale vnútri bez opodstatnenia. Preto by ruka v rukách s vládnou dotáciou do vysokoškolského vzdelávania mala ísť aj reforma smerom k auditu počtu a zamerania vysokých škôl u nás. Kvalita by na tomto poli mala vyhrávať nad kvantitou. A nad nimi by sa mala týčiť efektivita uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.
Matušek Viliam Matušek
marketingový riaditeľ
Baliarne obchodu, a.s., Poprad
príprava absolventov pre trh práce

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní