Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Myslíte si, že štát dostatočne podporuje finančne aj nefinančne firmy, ktoré vyvíjajú zásadné inovácie vo svojom odvetvi?

  1. rozhodne áno 0 %
  2. skôr áno 5 %
  3. skôr nie 42 %
  4. rozhodne nie 21 %
  5. neviem /nevyjadrujem sa / iné 32 %


Uzávierka hlasovania: 06.11.2017. Počet respondentov: 19.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Huščavová Anna Huščavová
riaditeľka
Hanalex, s.r.o.
skôr nie
Lorenc Boris Lorenc
predseda predstavenstva
Camase, a.s., Bratislava
skôr nie Odvetvia, ktoré úspešne vyvíjajú inovácie sú všeobecne považované za vysoko ziskové, preto majú dostatok vlastných zdrojov, ktoré sú ochotné investovať do inovácií. Granty pre nich zohrávajú až druhý alebo tretí zdroj financií, po bankových úveroch. Napríklad, čo je málo v povedomí čitateľov známe, spoločnostiam vyrábajúcich na Slovensku papier a celulózu sa úspešne darí zavádzať inovácie do výrobného procesu.
Odvetvia, ktoré úspešne vyvíjajú inovácie sú všeobecne považované za vysoko ziskové, preto majú dostatok vlastných zdrojov, ktoré sú ochotné investovať do inovácií. Granty pre nich zohrávajú až druhý alebo tretí zdroj financií, po bankových úveroch. Napríklad, čo je málo v povedomí čitateľov známe, spoločnostiam vyrábajúcich na Slovensku papier a celulózu sa úspešne darí zavádzať inovácie do výrobného procesu.
Elko Dušan Elko
managing partner
SAM Headhunting Slovakia
skôr nie Najprv by malo byť zadefinované - čo je zásadná inovácia. Ináč sa k podpore pristupuje veľmi selektívne.
Najprv by malo byť zadefinované - čo je zásadná inovácia. Ináč sa k podpore pristupuje veľmi selektívne.
Fitoš Emil Fitoš
prezident
IT asociácia Slovenska
skôr nie Z môjho pohľadu je táto podpora nedostatočná. Štát by mal myslieť aj na situácie, keď firmy s inovatívnymi riešeniami, alebo perspektívne startupové firmy, vstupujú do reálneho biznisového prostredia. V prípade startupov sa to napríklad deje ich akvizíciou, najčastejšie zahraničnou firmou. Náš trh tak prichádza o inovácie, šikovných ľudí a prostriedky, ktoré boli investované vo forme štátnej podpory. Štát by sa mal zamyslieť napríklad nad mechanizmom, ktorým by podporoval majetkové vstupy domácich firiem do startupov, alebo nákup inovatívnych riešení a licencií, aby inovátori neboli odkázaní len na zahraničných investorov.
Z môjho pohľadu je táto podpora nedostatočná. Štát by mal myslieť aj na situácie, keď firmy s inovatívnymi riešeniami, alebo perspektívne startupové firmy, vstupujú do reálneho biznisového prostredia. V prípade startupov sa to napríklad deje ich akvizíciou, najčastejšie zahraničnou firmou. Náš trh tak prichádza o inovácie, šikovných ľudí a prostriedky, ktoré boli investované vo forme štátnej podpory. Štát by sa mal zamyslieť napríklad nad mechanizmom, ktorým by podporoval majetkové vstupy domácich firiem do startupov, alebo nákup inovatívnych riešení a licencií, aby inovátori neboli odkázaní len na zahraničných investorov.
Kellerová Eva Kellerová
vedecký pracovník
neviem /nevyjadrujem sa / iné
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
neviem /nevyjadrujem sa / iné
Rolný Ivan Rolný
člen predstavenstva
ITB Development
rozhodne nie Nie. Horšie je, že štát systematicky nepodporuje prostredie, v ktorom inovácie vznikajú. A pritom každá podporená inovácia je z hľadiska štátu investícia. Sú odvetvia, na ktorých doslova závisí naša budúcnosť. V stavebníctve sú to napríklad energeticky pasívne alebo zelené budovy a pripravenosť miest na klimatické zmeny. A podobné príklady sa nájdu v každom segmente trhu.
Nie. Horšie je, že štát systematicky nepodporuje prostredie, v ktorom inovácie vznikajú. A pritom každá podporená inovácia je z hľadiska štátu investícia. Sú odvetvia, na ktorých doslova závisí naša budúcnosť. V stavebníctve sú to napríklad energeticky pasívne alebo zelené budovy a pripravenosť miest na klimatické zmeny. A podobné príklady sa nájdu v každom segmente trhu.
Rollo Jan Rollo
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Prima banka Slovensko, a.s.
neviem /nevyjadrujem sa / iné Stát by se do toho firmám vůbec neměl plést a neměl by se ani tvářit, že snad umí definovat co vlastně zásadní smysluplná inovace je či není. Měl by raději celkově radikálně zjednodušit podmínky pro podnikání, přestat šikanovat slušné podnikatele zbytečnou administrativou a ideálně zrušit naprostou většinu dotací, které pak často stejně jdou předem vybrané skupině vyvolených na úkor všech ostatních.
Stát by se do toho firmám vůbec neměl plést a neměl by se ani tvářit, že snad umí definovat co vlastně zásadní smysluplná inovace je či není. Měl by raději celkově radikálně zjednodušit podmínky pro podnikání, přestat šikanovat slušné podnikatele zbytečnou administrativou a ideálně zrušit naprostou většinu dotací, které pak často stejně jdou předem vybrané skupině vyvolených na úkor všech ostatních.
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
neviem /nevyjadrujem sa / iné Štát by mal podporovať firmy hlavne nefinančne, a to tak, že pre nich vytvorí vhodné podnikateľské prostredie, v ktorom platia stanovené pravidlá, firmám sa oplatí zamestnávať ľudí a aj inovovať.
Štát by mal podporovať firmy hlavne nefinančne, a to tak, že pre nich vytvorí vhodné podnikateľské prostredie, v ktorom platia stanovené pravidlá, firmám sa oplatí zamestnávať ľudí a aj inovovať.
Volek Martin Volek
riaditeľ
Volis International
rozhodne nie Aspoň o tom neviem. Štát poskytuje tieto služby a tie musí vedieť marketingovo aj predať.Ľudia a firmy sú dnes online. Tieto informácie o podporách musia byť komunikované a cielené cez sociálne sieťe, online pr a vyhľadávače aby sa dostali k ľuďom.
Aspoň o tom neviem. Štát poskytuje tieto služby a tie musí vedieť marketingovo aj predať.Ľudia a firmy sú dnes online. Tieto informácie o podporách musia byť komunikované a cielené cez sociálne sieťe, online pr a vyhľadávače aby sa dostali k ľuďom.
Melišek Martin Melišek
CFO
Softec
rozhodne nie Ak nepočítam daňový odpočet nákladov na výskum a vývoj, tak nevidím žiadny naozaj fungujúci mechanizmus podpory inovácií.
Ak nepočítam daňový odpočet nákladov na výskum a vývoj, tak nevidím žiadny naozaj fungujúci mechanizmus podpory inovácií.
Urban Martin Urban
generálny riaditeľ
Jungheinrich
rozhodne nie Okrem priamej podpory v podobe napr. daňových úľav, by štát mal v ďaleko väčšej miere podporovať inovatívne aktivity firiem najmä nepriamo: výrazným zvýšením úrovne vysokého školstva, podporou základného výskumu, vytváraním podmienok pre spoluprácu výskumných tímov našich najlepších univerzít a SAV s inovatívnymi firmami, ale aj zjednodušením administratívnych procesov pri zamestnávaní špičkových zahraničných vedecko - výskumných pracovníkov prichádzajúcich z krajín mimo EÚ.
Okrem priamej podpory v podobe napr. daňových úľav, by štát mal v ďaleko väčšej miere podporovať inovatívne aktivity firiem najmä nepriamo: výrazným zvýšením úrovne vysokého školstva, podporou základného výskumu, vytváraním podmienok pre spoluprácu výskumných tímov našich najlepších univerzít a SAV s inovatívnymi firmami, ale aj zjednodušením administratívnych procesov pri zamestnávaní špičkových zahraničných vedecko - výskumných pracovníkov prichádzajúcich z krajín mimo EÚ.
Hrabovec Michal Hrabovec
prezident
Anasoft
skôr nie
Gloznek Miloš Gloznek
projektový manažér
ŽSR
skôr áno
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
neviem /nevyjadrujem sa / iné
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
skôr nie
Markovič Peter Markovič
dekan
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
skôr nie
Mištíková Simona Mištíková
konateľka
Divino, s.r.o., Bratislava
neviem /nevyjadrujem sa / iné

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní