Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Ako sa podľa vás dotkne vášho podnikania daň z poistenia? Ministerstvo financií SR plánuje tento rok nahradiť poistný odvod klasickou daňou, ktorá sa dotkne širšieho okruhu poistiek, vrátane životných a aj tých uzavretých v minulosti.

  1. pozitívne 0 %
  2. skôr pozitívne 0 %
  3. skôr negatívne 37 %
  4. negatívne 33 %
  5. neviem /nevyjadrujem sa /iné 30 %


Uzávierka hlasovania: 29.01.2018. Počet respondentov: 70.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Máťuš Alexander Máťuš
CEO
ZenithOptimedia, s.r.o.
neviem /nevyjadrujem sa /iné
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
neviem /nevyjadrujem sa /iné
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
skôr negatívne
Viceník Andrej Viceník
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva
VÚB, a.s.
negatívne Zavedenie akejkoľvek novej dane može spôsobiť zdraženie postihnutého produktu pre beneficienta, resp. zníženie jeho rentability pre poskytovateľa. Často žiaľ oboje. Zdaňovanie napr. životného poistenia, ktoré si platíme zo zdanených príjmov, a jeho prípadné výnosy su opäť predmetom dane, už znie priam kruto.
Zavedenie akejkoľvek novej dane može spôsobiť zdraženie postihnutého produktu pre beneficienta, resp. zníženie jeho rentability pre poskytovateľa. Často žiaľ oboje. Zdaňovanie napr. životného poistenia, ktoré si platíme zo zdanených príjmov, a jeho prípadné výnosy su opäť predmetom dane, už znie priam kruto.
Zaťko Andrej Zaťko
generálny riaditeľ
Poštová banka
negatívne Ako by sa dotklo bánk zavedenie 2-percentnej dane na nové aj v minulosti uzavreté termínované vklady? Odpoveď na túto otázku je aj odpoveďou na dopad dane z poistenia. Je to nelogický, nesystémový a anti-sociálny krok. Zodpovední klienti budú potrestaní za to, že sa nespoliehajú na pomoc štátu pri budúcich problémoch.
Ako by sa dotklo bánk zavedenie 2-percentnej dane na nové aj v minulosti uzavreté termínované vklady? Odpoveď na túto otázku je aj odpoveďou na dopad dane z poistenia. Je to nelogický, nesystémový a anti-sociálny krok. Zodpovední klienti budú potrestaní za to, že sa nespoliehajú na pomoc štátu pri budúcich problémoch.
Hudáková Anna Hudáková
personálny riaditeľ (HREO)
sanofi-aventis Slovakia s.r.o.
neviem /nevyjadrujem sa /iné
Huščavová Anna Huščavová
riaditeľka
Hanalex, s.r.o.
neviem /nevyjadrujem sa /iné Vyzerá to tak, že "zdražejú" poistky a to ovplyvní negatívne rozpočet nielen rodín s deťmi a mladých, ktorí začínajú a plánujú na Slovensku žiť ...
Vyzerá to tak, že "zdražejú" poistky a to ovplyvní negatívne rozpočet nielen rodín s deťmi a mladých, ktorí začínajú a plánujú na Slovensku žiť ...
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
skôr negatívne
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
skôr negatívne
Kollár Daniel Kollár
generálny riaditeľ
Československá obchodná banka, a.s.
negatívne Navrhované nesystémové zmeny by mali pre sektor výrazne negatívny vplyv, a rovnako tak pre klientov. Očakávam, že ak sa nová daň premietne do výšky poistného, výrazne to zníži záujem o životné poistenia a poistenie úverov, čo je v rozpore so snahou motivovať ľudí k zodpovednému prístupu. To vnímame v našej bankopoistnej skupine mimoriadne kriticky. Miera poistenia je na Slovensku už teraz podpriemerná a prípadné zvýšenie poistného by ešte viac prehĺbilo závislosť ľudí na pomoci štátu v prípade krízových situácii. Pri bankovom odvode štát argumentoval tým, že príjmy z neho majú slúžiť na riešenie prípadných kríz. V tomto prípade nie je vôbec jasné, na čo by mal byť príjem štátu vo výške 57 miliónov eur ročne vôbec použitý. Navyše, aplikovanie dane na už existujúce zmluvy má retroaktívny charakter.
Navrhované nesystémové zmeny by mali pre sektor výrazne negatívny vplyv, a rovnako tak pre klientov. Očakávam, že ak sa nová daň premietne do výšky poistného, výrazne to zníži záujem o životné poistenia a poistenie úverov, čo je v rozpore so snahou motivovať ľudí k zodpovednému prístupu. To vnímame v našej bankopoistnej skupine mimoriadne kriticky. Miera poistenia je na Slovensku už teraz podpriemerná a prípadné zvýšenie poistného by ešte viac prehĺbilo závislosť ľudí na pomoci štátu v prípade krízových situácii. Pri bankovom odvode štát argumentoval tým, že príjmy z neho majú slúžiť na riešenie prípadných kríz. V tomto prípade nie je vôbec jasné, na čo by mal byť príjem štátu vo výške 57 miliónov eur ročne vôbec použitý. Navyše, aplikovanie dane na už existujúce zmluvy má retroaktívny charakter.
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
skôr negatívne
Synak Dušan Synak
generálny riaditeľ
Sylex, s.r.o., Bratislava
skôr negatívne
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
neviem /nevyjadrujem sa /iné Vôbec nijak. Tí, čo chcú byť poistení prehltnú pár percentné zdraženie, tých druhých to utvrdí v názore, že poistiť sa netreba. Vláda to vie a preto otrle zatlačila na poisťovne.
Vôbec nijak. Tí, čo chcú byť poistení prehltnú pár percentné zdraženie, tých druhých to utvrdí v názore, že poistiť sa netreba. Vláda to vie a preto otrle zatlačila na poisťovne.
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
neviem /nevyjadrujem sa /iné
Hornák Igor Hornák
predseda predstavenstva
Factory 4 Solutions a.s.
negatívne Rastie cena štátu a protihodnota nikde. Vizitka neschopnej vlády efektívne spravovať štát.
Rastie cena štátu a protihodnota nikde. Vizitka neschopnej vlády efektívne spravovať štát.
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
skôr negatívne
Valent Ivan Valent
predseda predstavenstva
Corwin Capital, a.s.
skôr negatívne
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
skôr negatívne Zmena pravidiel uyavretých poistiek nie je dobrá vec.
Zmena pravidiel uyavretých poistiek nie je dobrá vec.
Sabol Ján Sabol
člen
Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska
negatívne
Bajo Jozef Bajo
konateľ
Bauer Media SK
skôr negatívne
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
negatívne Je to ďalší malý krok do veľkého celku zaťaženia podnikania v SR. Predmetné platby neúmerne zaťažujú firmy ako celok,tak znižujú ich konkurencieschopnosť na trhu spolu so zvýšením ich finančnej zraniteľnosti. Namiesto rozvoja a investovania firmy profit presúvajú do povinných platieb čo sa v plnej miere prajaví s dlhším časovým odstupom.
Je to ďalší malý krok do veľkého celku zaťaženia podnikania v SR. Predmetné platby neúmerne zaťažujú firmy ako celok,tak znižujú ich konkurencieschopnosť na trhu spolu so zvýšením ich finančnej zraniteľnosti. Namiesto rozvoja a investovania firmy profit presúvajú do povinných platieb čo sa v plnej miere prajaví s dlhším časovým odstupom.
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
neviem /nevyjadrujem sa /iné
Smik Marián Smik
generálny riaditeľ
Probugas, a.s., Bratislava, člen skupiny AEN Group
neviem /nevyjadrujem sa /iné
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
skôr negatívne Tak, ako každá iná daň - zaplatia ju bohužiaľ klienti. Už aby sme sa pomaly začali pripravovať aj na daň zo vzduchu...
Tak, ako každá iná daň - zaplatia ju bohužiaľ klienti. Už aby sme sa pomaly začali pripravovať aj na daň zo vzduchu...
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
skôr negatívne
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
skôr negatívne
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
skôr negatívne
Urban Martin Urban
generálny riaditeľ
Jungheinrich
skôr negatívne
Kubala Martin Kubala
generálny riaditeľ SEE
Hewlett-Packard Slovakia
neviem /nevyjadrujem sa /iné
Mittner Martin Mittner
Country Manager
Nestlé Slovensko, s.r.o.
neviem /nevyjadrujem sa /iné Záleží na tom, ako sa k zmene v konečnom dôsledku postavia poistovne, t.j. či, resp. ako zmenia ceny a poistné podmienky.
Záleží na tom, ako sa k zmene v konečnom dôsledku postavia poistovne, t.j. či, resp. ako zmenia ceny a poistné podmienky.
Bošňák Matej Bošňák
vedúci partner EY na Slovensku
EY v SR
neviem /nevyjadrujem sa /iné V konečnom dôsledku táto daň asi zvýši cenu poistenia, takže sa tešíme :-).
V konečnom dôsledku táto daň asi zvýši cenu poistenia, takže sa tešíme :-).
Obeda Michal Obeda
konatel
Spotreba.sk, s.r.o.
skôr negatívne
Špaňár Michal Špaňár
generálny riaditeľ
Union poisťovňa a. s.
negatívne
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
skôr negatívne
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
neviem /nevyjadrujem sa /iné V princípe finančne by medzi odvodom a klasickou daňou nemal byť rozdiel. Ak sa to ale týka širšieho okruhu neživotných poistiek, tak sa to logicky premietne do cien poistiek. Zvýšenie ceny našich nákladov sa logicky premietne do zvýšenia našich odbytových cien. Takže znova drahšie stavby, domy, byty. Okrem inflačných tlakov ostáva problémom aj retroaktivita, ak sa to týka aj poistiek uzavretých pred účinnosťou tohto zákona. Mám zato, že retroaktivita by mala byť protiústavná !
V princípe finančne by medzi odvodom a klasickou daňou nemal byť rozdiel. Ak sa to ale týka širšieho okruhu neživotných poistiek, tak sa to logicky premietne do cien poistiek. Zvýšenie ceny našich nákladov sa logicky premietne do zvýšenia našich odbytových cien. Takže znova drahšie stavby, domy, byty. Okrem inflačných tlakov ostáva problémom aj retroaktivita, ak sa to týka aj poistiek uzavretých pred účinnosťou tohto zákona. Mám zato, že retroaktivita by mala byť protiústavná !
Milanovič Miloš Milanovič
riaditeľ
PS Stavby
neviem /nevyjadrujem sa /iné Pre tento prípad by som parafrázoval výrok Benjamina Franklina: na svete sú isté len dve veci: smrť a rast daní.
Pre tento prípad by som parafrázoval výrok Benjamina Franklina: na svete sú isté len dve veci: smrť a rast daní.
Zelina Miron Zelina
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva
Privatbanka, a.s.
neviem /nevyjadrujem sa /iné Takmer žiadny vplyv
Takmer žiadny vplyv
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
skôr negatívne
Adamiš Miroslav Adamiš
riaditeľ
generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
neviem /nevyjadrujem sa /iné Zavadzanie dane z poistenia nie je vhodny ekonomicky nastroj, a uz v ziadnom pripade by sa nemali dane zavadzat retroaktivne.
Zavadzanie dane z poistenia nie je vhodny ekonomicky nastroj, a uz v ziadnom pripade by sa nemali dane zavadzat retroaktivne.
Očenáš Miroslav Očenáš
CEO & Founder
Kvety.sk
neviem /nevyjadrujem sa /iné
Smolár Ondrej Smolár
predseda predstavenstva
Soitron
skôr negatívne
Nechala Pavel Nechala
advokát
Nechala & Co. s.r.o.
neviem /nevyjadrujem sa /iné
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
negatívne
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
neviem /nevyjadrujem sa /iné
Strýček Peter Strýček
regionálny riaditeľ pre akvizície a rozvoj
ENGIE Services
skôr negatívne
Kucer Peter Kucer
generálny riaditeľ
eD´ system Slovakia, s.r.o.
skôr negatívne
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
skôr negatívne
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
negatívne
Kováč Peter Kováč
Director Bratislava Business Center
Adient Slovakia
negatívne Štát by mal skôr podporovať úspešných jednotlivcov a úspešné firmy, a hľadať iné a motivačné spôsoby na naplnenie štátnej pokladnice než jednoduchým zdaňovaním.
Štát by mal skôr podporovať úspešných jednotlivcov a úspešné firmy, a hľadať iné a motivačné spôsoby na naplnenie štátnej pokladnice než jednoduchým zdaňovaním.
Kubina Peter Kubina
advokat/partner
Dentons
negatívne
Špoták Peter Špoták
predseda predstavenstva
Maesta, a. s., Bratislava
negatívne Dochádza k nezmyselnému zvyšovaniu daňového zaťažovania. Toto trestá podnikateľov a občanov, ktorí sa správajú zodpovedne a myslia na možné škodové udalosti a riziká!
Dochádza k nezmyselnému zvyšovaniu daňového zaťažovania. Toto trestá podnikateľov a občanov, ktorí sa správajú zodpovedne a myslia na možné škodové udalosti a riziká!
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
neviem /nevyjadrujem sa /iné
Markovič Peter Markovič
dekan
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
neviem /nevyjadrujem sa /iné
Bláha Petr Bláha
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Duslo, a.s.
negatívne Velmi negativně v tom ze budeme-li uvažovat ze stejným pojištěním , ze stejnými limity a spoluucastmi tak zaplatíme ročně o několik set tisíc euro navíc oproti stávajícími stavu. Tuto dan pojišťovny jen převedou na své mandanty, ničemu to nepomůže ( kromě zdražení pojisteni) a dále se tak zhorší podnikatelské prostředí a hlavně konkurenceschopnost slovenských firem...
Velmi negativně v tom ze budeme-li uvažovat ze stejným pojištěním , ze stejnými limity a spoluucastmi tak zaplatíme ročně o několik set tisíc euro navíc oproti stávajícími stavu. Tuto dan pojišťovny jen převedou na své mandanty, ničemu to nepomůže ( kromě zdražení pojisteni) a dále se tak zhorší podnikatelské prostředí a hlavně konkurenceschopnost slovenských firem...
Dula Radúz Dula
predseda dozornej rady
Zväz cestovného ruchu SR
negatívne Už sa dotkla. Zvýšili sa nám prakticky všetky poistné zmluvy, vidno to hlavne pri motorových vozidlách. Len rozmýšľam, či keď sa nám tak "dobre darí", ako stále počujem v médiách, či sa to prejaví aj na lepších cestách, školstve, či zdravotníctve.
Už sa dotkla. Zvýšili sa nám prakticky všetky poistné zmluvy, vidno to hlavne pri motorových vozidlách. Len rozmýšľam, či keď sa nám tak "dobre darí", ako stále počujem v médiách, či sa to prejaví aj na lepších cestách, školstve, či zdravotníctve.
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
negatívne
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
skôr negatívne
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
negatívne
Bubánová-Tauchmanová Simona Bubánová-Tauchmanová
konateľka
CD-Creative Department, s. r. o.
skôr negatívne
Balog Stanislav Balog
regionálny riaditeľ pre Východné Slovensko
Dachser Slovakia, a.s.
skôr negatívne
Kassay Štefan Kassay
predseda dozornej rady
I.D.C. Holding
skôr negatívne Retrospektíva nikdy nie je potešiteľná, najmä ak ide o dane. Je to zložité všetko analyzovať, aby sa človek dopátral reálnych čísel, aby potvrdil, čo podnik zasiahne a čo robiť ďalej.
Retrospektíva nikdy nie je potešiteľná, najmä ak ide o dane. Je to zložité všetko analyzovať, aby sa človek dopátral reálnych čísel, aby potvrdil, čo podnik zasiahne a čo robiť ďalej.
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
neviem /nevyjadrujem sa /iné
Mezírka Tomáš Mezírka
Country Manager
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu
negatívne Trestat zodpovědné daní je sice nepochopitelným, ale typickým rysem socialistického myšlení. Zdražení pojistných produktů transparentní daní je nicméně civilizovanějším řešením (na což přišli už i přestavitelé vlády) než vloni zavedený 8% odvod. Populistické "bereme zlým pojišťovnám" sice možná nahraje někomu politické body, ale dlouhodobě to nakonec stejně je pouze další výběr peněz od voličů.
Trestat zodpovědné daní je sice nepochopitelným, ale typickým rysem socialistického myšlení. Zdražení pojistných produktů transparentní daní je nicméně civilizovanějším řešením (na což přišli už i přestavitelé vlády) než vloni zavedený 8% odvod. Populistické "bereme zlým pojišťovnám" sice možná nahraje někomu politické body, ale dlouhodobě to nakonec stejně je pouze další výběr peněz od voličů.
Kalivoda Tomáš Kalivoda
riaditeľ sekcie komerčného poistenia
Union poisťovňa, a.s.
negatívne Nás to ako poisťovňu zasiahne priamo a negatívne. Ale ani pre občanov a firmy to pozitívne určite nebude. Bavíme sa tu o zdanení už zdaneného (v niektorích prípadoch bude až trojité zdanenie), rôzne sadzby dane budú pre poisťovne administratívne veľmi náročné a pre klientov neprehľadné. Zvýšenie cien poistného kvôli dani sa nevyhnutne prenesie do cien poistných produktov, čo konkurenčne znevýhodní poistný trh ako taký. Vláda ide opäť trestať zodpovedných občanov a firmy, ktorí dobrovoľne nechcú zostať odkázaní iba na štát.
Nás to ako poisťovňu zasiahne priamo a negatívne. Ale ani pre občanov a firmy to pozitívne určite nebude. Bavíme sa tu o zdanení už zdaneného (v niektorích prípadoch bude až trojité zdanenie), rôzne sadzby dane budú pre poisťovne administratívne veľmi náročné a pre klientov neprehľadné. Zvýšenie cien poistného kvôli dani sa nevyhnutne prenesie do cien poistných produktov, čo konkurenčne znevýhodní poistný trh ako taký. Vláda ide opäť trestať zodpovedných občanov a firmy, ktorí dobrovoľne nechcú zostať odkázaní iba na štát.
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
negatívne

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní