Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Pociťujete na domácom trhu výraznejšie zdynamizovanie akvizičných nálad? Predajné ceny firiem sú na maximách a vysoká je aj aktivita investorov. A to až do tej miery, že panujú obavy z prehriatia trhov.

  1. rozhodne áno 11 %
  2. skôr áno 44 %
  3. skôr nie 26 %
  4. rozhodne nie 0 %
  5. neviem/nevyjadrujem sa/iné 18 %


Uzávierka hlasovania: 30.04.2018. Počet respondentov: 72.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
skôr nie
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
skôr áno
Scheber Anton Scheber
konateľ
Softec, s.r.o.
skôr nie Nízka frekvencia oslovení našej spoločnosti v oboch smeroch (kúpa/predaj) mi nenaznačuje nejakú zmenu oproti minulým rokom.
Nízka frekvencia oslovení našej spoločnosti v oboch smeroch (kúpa/predaj) mi nenaznačuje nejakú zmenu oproti minulým rokom.
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Waterloos Bart Waterloos
partner
VGD Slovakia, s.r.o., Bratislava
skôr áno
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
skôr nie
Kollár Daniel Kollár
generálny riaditeľ
Československá obchodná banka, a.s.
rozhodne áno Rozhodne áno. Vnímame veľký pretlak voľných zdrojov zo strany investorov, či už domácich alebo zahraničných. Na druhej strane však ponuka nekorešponduje s týmto akvizičným apetítom, čo je dané aj mimoriadne dobrým a kontinuálnym ekonomickým rastom. Majitelia spoločností veria, že ešte dokážu zvýšiť ich hodnotu a nepredávajú ich. Najmä v niektorých odvetviach vývoj hraničí s prehrievaním trhu.
Rozhodne áno. Vnímame veľký pretlak voľných zdrojov zo strany investorov, či už domácich alebo zahraničných. Na druhej strane však ponuka nekorešponduje s týmto akvizičným apetítom, čo je dané aj mimoriadne dobrým a kontinuálnym ekonomickým rastom. Majitelia spoločností veria, že ešte dokážu zvýšiť ich hodnotu a nepredávajú ich. Najmä v niektorých odvetviach vývoj hraničí s prehrievaním trhu.
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Synak Dušan Synak
generálny riaditeľ
Sylex, s.r.o., Bratislava
skôr nie
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
skôr nie
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
skôr nie Je to skôr také pechorenie. Rozvážnejší investori už čakajú na blížiaci sa prepad cien akcií, v duchu: Kúp lacno, predaj draho.
Je to skôr také pechorenie. Rozvážnejší investori už čakajú na blížiaci sa prepad cien akcií, v duchu: Kúp lacno, predaj draho.
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
skôr nie
Paule Ivan Paule
partner
TPA Audit, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno Máme viac transakčnej práce ako povedzme pred 3-4 rokmi. Naši zahraniční klienti sú viac aktívni na Slovensku ale aj naši slovenskí klienti sú viac aktívni v zahraničí.
Máme viac transakčnej práce ako povedzme pred 3-4 rokmi. Naši zahraniční klienti sú viac aktívni na Slovensku ale aj naši slovenskí klienti sú viac aktívni v zahraničí.
Rolný Ivan Rolný
člen predstavenstva
ITB Development
skôr áno Zvýšený trend akvizičných nálad je citeľný už dávnejšie a domnievam sa, že takéto kroky investorov po vzore zo zahraničia budú pokračovať. Fúzie a akvizície môžu firmám priniesť šance na zvýšenie hodnoty, no tieto výzvy môžu tiež niesť so sebou značné riziká. Čo sa týka prehriatia trhu – je viacero súvislostí, ktoré do tejto rovnice vstupujú, takže je ťažké predpovedať výsledok.
Zvýšený trend akvizičných nálad je citeľný už dávnejšie a domnievam sa, že takéto kroky investorov po vzore zo zahraničia budú pokračovať. Fúzie a akvizície môžu firmám priniesť šance na zvýšenie hodnoty, no tieto výzvy môžu tiež niesť so sebou značné riziká. Čo sa týka prehriatia trhu – je viacero súvislostí, ktoré do tejto rovnice vstupujú, takže je ťažké predpovedať výsledok.
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
skôr nie
Sabol Ján Sabol
člen
Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska
skôr áno
Rollo Jan Rollo
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Prima banka Slovensko, a.s.
skôr nie
Majerský Ján Majerský
managing director
Proma
skôr nie
Havel Jaroslav Havel
riadiaci partner
Havel & Partners, s.r.o.
skôr áno Podľa ukazovateľov za rok 2017 sa trhu M&A v Európe darilo a oproti veľmi produktívnemu roku 2016 dokonca došlo k cca 6% nárastu počtu transakcií, hoci ich celková hodnota sa znížila. Aj na Slovensku môžeme rok 2017 označiť za úspešný, hoci oproti trendu v Európe sa počet transakcií medziročne znížil, zatiaľ čo ich celková hodnota sa naopak zvýšila. Vývoj, ktorý pozorujeme v prvom štvrťroku 2018, zatiaľ nasvedčuje skôr pozitívnym prognózam o opätovnom medziročnom raste počtu transakcií na Slovensku. Z pohľadu odvetví budú zrejme opäť hrať rozhodujúcu úlohu predovšetkým nehnuteľnostné transakcie a dealy v oblasti stavebníctva. Vplyv na rast tohto segmentu má aj skutočnosť, že výnosy z pasívneho držania nehnuteľného majetku a jeho priebežného zhodnocovania sa môže priblížiť tomu, čo možno zarobiť v prípade investícií do dnes veľmi drahých firiem či firemných akcií.
Podľa ukazovateľov za rok 2017 sa trhu M&A v Európe darilo a oproti veľmi produktívnemu roku 2016 dokonca došlo k cca 6% nárastu počtu transakcií, hoci ich celková hodnota sa znížila. Aj na Slovensku môžeme rok 2017 označiť za úspešný, hoci oproti trendu v Európe sa počet transakcií medziročne znížil, zatiaľ čo ich celková hodnota sa naopak zvýšila. Vývoj, ktorý pozorujeme v prvom štvrťroku 2018, zatiaľ nasvedčuje skôr pozitívnym prognózam o opätovnom medziročnom raste počtu transakcií na Slovensku. Z pohľadu odvetví budú zrejme opäť hrať rozhodujúcu úlohu predovšetkým nehnuteľnostné transakcie a dealy v oblasti stavebníctva. Vplyv na rast tohto segmentu má aj skutočnosť, že výnosy z pasívneho držania nehnuteľného majetku a jeho priebežného zhodnocovania sa môže priblížiť tomu, čo možno zarobiť v prípade investícií do dnes veľmi drahých firiem či firemných akcií.
Bojčík Jozef Bojčík
konateľ
Medi Cool, s.r.o., Košice
skôr áno
Bojčík Jozef Bojčík
konateľ
Medi Cool, s.r.o., Košice
skôr áno
Bajo Jozef Bajo
konateľ
Bauer Media SK
skôr nie
Hajko Jozef Hajko
analytik
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
skôr áno Celková pozitívna ekonomická situácia prináša tento efekt. Vysoký dopyt a dostupnosť prostriedkov posúva cenu mimo reálnych hodnôt nielen v tejto oblasti. je otázkou času kedy trh bude toto nadhodnotenie korigovať. Prvé signály už tu sú. Akokoľvek - je čas predávať.
Celková pozitívna ekonomická situácia prináša tento efekt. Vysoký dopyt a dostupnosť prostriedkov posúva cenu mimo reálnych hodnôt nielen v tejto oblasti. je otázkou času kedy trh bude toto nadhodnotenie korigovať. Prvé signály už tu sú. Akokoľvek - je čas predávať.
Heger Juraj Heger
riaditeľ
Vydavateľstvo Slovart, a.s.
neviem/nevyjadrujem sa/iné Mám pocit, že veľké percento akvizícií realizujú tie isté skupiny investorov. Nie je to možno známka dynamiky, ale skôr toho, že spoločnosti a osoby disponujúce nahromadeným majetkom realizujú ďalšiu vlnu snáh o dominantné postavenie na všetkých frontoch.
Mám pocit, že veľké percento akvizícií realizujú tie isté skupiny investorov. Nie je to možno známka dynamiky, ale skôr toho, že spoločnosti a osoby disponujúce nahromadeným majetkom realizujú ďalšiu vlnu snáh o dominantné postavenie na všetkých frontoch.
Topolová Karolína Topolová
generálna riaditeľka
AAA Auto, a.s.
rozhodne áno Naša spoločnosť sa pravidelne stretáva s dotazmi investorských skupín na túto tému, a to nielen na Slovensku. Aktivizáciu investorov teda rozhodne pociťujeme, nahráva tomu aj fakt, že náš súčasný majiteľ už pri kúpe majoritného podielu v našej spoločnosti v roku 2014 avizoval investičný horizont 3-5 rokov, ktorému sa už začíname blížiť.
Naša spoločnosť sa pravidelne stretáva s dotazmi investorských skupín na túto tému, a to nielen na Slovensku. Aktivizáciu investorov teda rozhodne pociťujeme, nahráva tomu aj fakt, že náš súčasný majiteľ už pri kúpe majoritného podielu v našej spoločnosti v roku 2014 avizoval investičný horizont 3-5 rokov, ktorému sa už začíname blížiť.
Gajdoschík Ladislav Gajdoschík
riaditeľ
Groupama poisťovňa, a.s., Bratislava
skôr nie
Vančo Luboš Vančo
partner
KPMG Slovensko, s.r.o.
rozhodne áno Vlastnici firiem si uvedomuju vyhodnost trhovej situacie a snazia sa predavat resp. su otvoreni o tom hovorit viac ako v pred par rokmi.
Vlastnici firiem si uvedomuju vyhodnost trhovej situacie a snazia sa predavat resp. su otvoreni o tom hovorit viac ako v pred par rokmi.
Juhás Marek Juhás
riaditeľ
STILL SK
skôr áno
Smik Marián Smik
generálny riaditeľ
Probugas, a.s., Bratislava, člen skupiny AEN Group
skôr áno
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
skôr áno
Ondko Martin Ondko
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Magna Energia, a.s.
rozhodne áno
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
skôr áno
Kostič Martin Kostič
riaditeľ
Emark, s.r.o.
skôr áno Celkovo sa firmám darí. Vzniká množstvo nových tém a trendov. S ohľadom na nedostatok kvalitných ľudí na trhu sú akvizície a joint ventures dobrý spôsob ako výraznejšie rásť nehovoriac o možnosti spojiť kompetencie firiem a preskočiť tak roky vývoja.
Celkovo sa firmám darí. Vzniká množstvo nových tém a trendov. S ohľadom na nedostatok kvalitných ľudí na trhu sú akvizície a joint ventures dobrý spôsob ako výraznejšie rásť nehovoriac o možnosti spojiť kompetencie firiem a preskočiť tak roky vývoja.
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
skôr áno
Urban Martin Urban
generálny riaditeľ
Jungheinrich
skôr áno
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
skôr nie
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
skôr nie
Špaňár Michal Špaňár
generálny riaditeľ
Union poisťovňa a. s.
skôr áno
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
skôr áno Sme blizko bodu zlomu. Investicie musia byt opatrnejsie niel co sa tyka akviziicii ale aj fuzii. Ocakavame pokles dynamiky HDP aj vynosov, prudko budu stupat naklady predovsetkym osovne. Z toho vyplyvaju znacne rizika.mg
Sme blizko bodu zlomu. Investicie musia byt opatrnejsie niel co sa tyka akviziicii ale aj fuzii. Ocakavame pokles dynamiky HDP aj vynosov, prudko budu stupat naklady predovsetkym osovne. Z toho vyplyvaju znacne rizika.mg
Michalik Milan Michalik
obchodný riaditeľ
PPA Controll, a.s., Bratislava
rozhodne áno
Gloznek Miloš Gloznek
projektový manažér
ŽSR
skôr áno
Zelina Miron Zelina
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva
Privatbanka, a.s.
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
skôr áno
Očenáš Miroslav Očenáš
CEO & Founder
Kvety.sk
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Kuchta Norbert Kuchta
riaditeľ
Trumpf Slovakia
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
rozhodne áno
Gažík Peter Gažík
generálny riaditeľ
O2 Slovakia
skôr áno
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
skôr áno
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
skôr áno Investori stále hľadajú príležitosť kam umiestniť svoje investície a to umožňuje tlačiť ceny spoločností stále vyššie.
Investori stále hľadajú príležitosť kam umiestniť svoje investície a to umožňuje tlačiť ceny spoločností stále vyššie.
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
skôr áno V nasej brandzi sa udialo niekolko velkych transakcii a pripravovane su verejnym tajomstvom. Nazdavam sa ze sa vyrazne zmenila vydavatelska mapa. Za zmienku urcite stoji fakt, ze napriek zmene vlastnickych pomerov v mediach , tieto stale zasadnym sposobom dynamizuju prebiehajuce spolocensko-politicke zmeny.
V nasej brandzi sa udialo niekolko velkych transakcii a pripravovane su verejnym tajomstvom. Nazdavam sa ze sa vyrazne zmenila vydavatelska mapa. Za zmienku urcite stoji fakt, ze napriek zmene vlastnickych pomerov v mediach , tieto stale zasadnym sposobom dynamizuju prebiehajuce spolocensko-politicke zmeny.
Strýček Peter Strýček
regionálny riaditeľ pre akvizície a rozvoj
ENGIE Services
skôr nie
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
skôr nie
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
skôr nie
Zubaľ Roman Zubaľ
generálny riaditeľ
BPT Leasing, a.s.
skôr áno
Adam Rudolf Adam
predseda predstavenstva
Finportal, a.s., Bratislava
rozhodne áno Určite áno. Veľké akvizície prebiehajú aj na globálnej úrovni. Mám pocit, že tento rok, prípadne budúci, zmení majiteľa aj viacero subjektov na finančnom trhu - poisťovne, banky, ...
Určite áno. Veľké akvizície prebiehajú aj na globálnej úrovni. Mám pocit, že tento rok, prípadne budúci, zmení majiteľa aj viacero subjektov na finančnom trhu - poisťovne, banky, ...
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Bubánová-Tauchmanová Simona Bubánová-Tauchmanová
konateľka
CD-Creative Department, s. r. o.
skôr áno
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
skôr nie
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
skôr áno
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
skôr nie
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
skôr áno Asi áno, už aj našich majiteľov kontaktovali so záujmom o kúpu :)
Asi áno, už aj našich majiteľov kontaktovali so záujmom o kúpu :)
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
skôr áno Tento trend je prítomný, no nemyslím, že je aktuálne nebezpečný.
Tento trend je prítomný, no nemyslím, že je aktuálne nebezpečný.
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
skôr áno
Kupčo Vladimír Kupčo
CEO
VNET, a.s., Bratislava
neviem/nevyjadrujem sa/iné

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní