Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Vplýva nejako na výhľad vášho podnikania do budúcnosti fakt, že slovenské verejné financie sú stále dlhodobo neudržateľné? Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť starnutie obyvateľstva zvýši verejné výdavky a zníži príjmy

  1. rozhodne áno 31 %
  2. skôr áno 24 %
  3. skôr nie 27 %
  4. rozhodne nie 8 %
  5. neviem / nevyjadrujem sa / iné 9 %


Uzávierka hlasovania: 07.05.2018. Počet respondentov: 74.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
rozhodne áno
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
skôr áno
Bojčík Jozef Bojčík
konateľ
Medi Cool, s.r.o., Košice
rozhodne nie
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
skôr nie
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
skôr áno
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
rozhodne áno Sféra pôsobenia našej spoločnosti je postavená na ľuďoch a teda zásadná zmena demografie a aj udržateľnosti štruktúry verejných financií ju ovplyvňuje.
Sféra pôsobenia našej spoločnosti je postavená na ľuďoch a teda zásadná zmena demografie a aj udržateľnosti štruktúry verejných financií ju ovplyvňuje.
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
skôr nie
Elko Dušan Elko
managing partner
SAM Headhunting Slovakia
skôr nie Makroekonomicke otázky majú rozdielny vplyv na rôzne oblasti podnikania.
Makroekonomicke otázky majú rozdielny vplyv na rôzne oblasti podnikania.
Gabrhel Juraj Gabrhel
riaditeľ
E-learnmedia, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno Naopak, pre nás je aktuálna demografická krivka skôr výhodou. Digitálne vzdelávanie umožňuje firmám okrem iného optimalizovať náklady a zároveň dáva príležitosť aj starnúcej populácii získať nové schopnosti pre uplatnenie sa na trhu práce. Do budúcna očakávame odklon od mechanickej či manuálnej práce a aj dnešní robotníci sa budú chcieť vo svojej neskorej päťdesiatke uplatniť skôr v sektore služieb. Ako pri každom jave je iba potrebné pre zdanlivú nevýhodu nájsť pozitívne využitie.
Naopak, pre nás je aktuálna demografická krivka skôr výhodou. Digitálne vzdelávanie umožňuje firmám okrem iného optimalizovať náklady a zároveň dáva príležitosť aj starnúcej populácii získať nové schopnosti pre uplatnenie sa na trhu práce. Do budúcna očakávame odklon od mechanickej či manuálnej práce a aj dnešní robotníci sa budú chcieť vo svojej neskorej päťdesiatke uplatniť skôr v sektore služieb. Ako pri každom jave je iba potrebné pre zdanlivú nevýhodu nájsť pozitívne využitie.
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
skôr áno
Glatz Andrej Glatz
konatel
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Gloznek Miloš Gloznek
projektový manažér
ŽSR
rozhodne áno
Hajko Jozef Hajko
analytik
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
skôr áno
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
skôr nie
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
skôr nie
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
skôr áno
Hornák Igor Hornák
predseda predstavenstva
Factory 4 Solutions a.s.
rozhodne áno Áno, po žúrke príde opica, nutná reštrikcia, ktorá po každom rozhadzovaní nastúpi, zníži verejné aj súkromné objednávky. Mimoriadne nezodpovedná vláda so správaním ľudoopa, ktorého zaujíma len čo žrať dnes, veď zajtra nejak bude, je hrozbou pre každý trhovo orientovaný biznis a každého občana Slovenska.
Áno, po žúrke príde opica, nutná reštrikcia, ktorá po každom rozhadzovaní nastúpi, zníži verejné aj súkromné objednávky. Mimoriadne nezodpovedná vláda so správaním ľudoopa, ktorého zaujíma len čo žrať dnes, veď zajtra nejak bude, je hrozbou pre každý trhovo orientovaný biznis a každého občana Slovenska.
Hričovský Márius Hričovský
podpredseda predstavenstva
Stredoslovenská energetika, a.s.
rozhodne nie Faktorov, ktoré sú dlhodobo neudržateľné, je tak veľa, že pokiaľ by sme ich mali brať do úvahy, nemohli by sme podnikať vôbec. Ako príklad možno uviesť nielen verejné financie, ale aj školstvo, zdravotníctvo, dopravu (minimálne v Bratislave)a mnoho iných vecí. A pritom nejde vždy len o peniaze.
Faktorov, ktoré sú dlhodobo neudržateľné, je tak veľa, že pokiaľ by sme ich mali brať do úvahy, nemohli by sme podnikať vôbec. Ako príklad možno uviesť nielen verejné financie, ale aj školstvo, zdravotníctvo, dopravu (minimálne v Bratislave)a mnoho iných vecí. A pritom nejde vždy len o peniaze.
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
rozhodne áno Toto je náš hlavný problém, bez ohľadu na to v ktorom priestore podnikáme.Pre štruktúru slovenskej a európskej ekonomiky nie je a nebude nič dôležitejšie.
Toto je náš hlavný problém, bez ohľadu na to v ktorom priestore podnikáme.Pre štruktúru slovenskej a európskej ekonomiky nie je a nebude nič dôležitejšie.
Jacko Martin Jacko
managing partner
Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o, Bratislava
rozhodne áno Samozrejme, že stav a stabilita verejných financií vplýva aj na stabilitu podnikateľského prostredia, právnu istotu a určitú mieru predvídateľnosti krokov vlády a teda vplýva to aj na výhľady podnikania. Nestabilita verejných financií, prinášajúca hrozbu riešenia akútnych problémov hlavne zvyšovaním záťaže podnikateľov namiesto dlhodobých koncepčných riešení, nesie viacero rizík. Jedným z nich je demotivácia malých podnikateľov, ktorí svoje podnikanie radšej zrušia, zamestnajú sa a ich potenciál prispieť k HDP nebude využitý. Ďalším rizikom môže byť nezáujem väčších spoločností podnikať na Slovensku následkom čoho na Slovensko zahraničné spoločnosti neprídu vôbec alebo po dobe vyčerpania štátnej podpory zo Slovenska odídu. Pri domácich väčších spoločnostiach hrozí riziko hľadania obchodných modelov a daňových optimalizácií mimo Slovenska. Je načase aby si spoločnosť začala klásť otázky nielen ako reagovať na tendencie starnutia obyvateľstva (ktoré zvýši verejné výdavky), ale aj ako správne nastaviť dlhodobo udržateľné verejné financie, a to tak aby sa výsledky pozitívnych rokov dokázali využiť na preklenutie náročnejších období. Týmto by sme mohli predísť šokovým opatreniam v čase, keď už na tieto úvahy bude neskoro. Myslím, že odborný celospoločenský dialóg by mohol byť dobrým začiatkom.
Samozrejme, že stav a stabilita verejných financií vplýva aj na stabilitu podnikateľského prostredia, právnu istotu a určitú mieru predvídateľnosti krokov vlády a teda vplýva to aj na výhľady podnikania. Nestabilita verejných financií, prinášajúca hrozbu riešenia akútnych problémov hlavne zvyšovaním záťaže podnikateľov namiesto dlhodobých koncepčných riešení, nesie viacero rizík. Jedným z nich je demotivácia malých podnikateľov, ktorí svoje podnikanie radšej zrušia, zamestnajú sa a ich potenciál prispieť k HDP nebude využitý. Ďalším rizikom môže byť nezáujem väčších spoločností podnikať na Slovensku následkom čoho na Slovensko zahraničné spoločnosti neprídu vôbec alebo po dobe vyčerpania štátnej podpory zo Slovenska odídu. Pri domácich väčších spoločnostiach hrozí riziko hľadania obchodných modelov a daňových optimalizácií mimo Slovenska. Je načase aby si spoločnosť začala klásť otázky nielen ako reagovať na tendencie starnutia obyvateľstva (ktoré zvýši verejné výdavky), ale aj ako správne nastaviť dlhodobo udržateľné verejné financie, a to tak aby sa výsledky pozitívnych rokov dokázali využiť na preklenutie náročnejších období. Týmto by sme mohli predísť šokovým opatreniam v čase, keď už na tieto úvahy bude neskoro. Myslím, že odborný celospoločenský dialóg by mohol byť dobrým začiatkom.
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
rozhodne áno
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno Zvýšenie verejných výdavkov na dôchodky uberie z verejných investícii do rozvoja infraštruktúry ako aj pozemného stavebníctva. Nás to žiaľ ohrozuje priam existenčne. Bez dostatočného dopytu na trhu budú kapacity nevyťažené čo znamená problém udržateľne zachovať zamestnanosť. Boj s konkurenciou pod reálne ceny spôsobí deštrukciu v celom sektore stavebníctva.
Zvýšenie verejných výdavkov na dôchodky uberie z verejných investícii do rozvoja infraštruktúry ako aj pozemného stavebníctva. Nás to žiaľ ohrozuje priam existenčne. Bez dostatočného dopytu na trhu budú kapacity nevyťažené čo znamená problém udržateľne zachovať zamestnanosť. Boj s konkurenciou pod reálne ceny spôsobí deštrukciu v celom sektore stavebníctva.
Kassay Štefan Kassay
predseda dozornej rady
I.D.C. Holding
skôr áno bez slov...
bez slov...
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
skôr áno
Kostič Martin Kostič
riaditeľ
Emark, s.r.o.
skôr áno Slovensko by sa malo zamerať na zvyšovanie svojej pridanej hodnoty, vďaka čomu by mohlo kompenzovať ekonomický dopad starnutia obyvateľstva. Táto zmena si žiada posun na všetkých úrovniach. Dôležité je, aby si práve slovenské firmy uvedomili, že najväčší progres môžu dosiahnuť práve vďaka inováciám, vlastným globálne úspešným produktom, riešeniam a službám. Tento rozmer si uvedomujeme aj my a veľkú časť zisku minulého roku sme investovali práve do inovácií.
Slovensko by sa malo zamerať na zvyšovanie svojej pridanej hodnoty, vďaka čomu by mohlo kompenzovať ekonomický dopad starnutia obyvateľstva. Táto zmena si žiada posun na všetkých úrovniach. Dôležité je, aby si práve slovenské firmy uvedomili, že najväčší progres môžu dosiahnuť práve vďaka inováciám, vlastným globálne úspešným produktom, riešeniam a službám. Tento rozmer si uvedomujeme aj my a veľkú časť zisku minulého roku sme investovali práve do inovácií.
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
skôr nie
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
rozhodne áno
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
rozhodne áno Samozrejme, ze vplyva, a nielen na podnikanie, ale i osobne rozhodnutia ako dalej Slovensko
Samozrejme, ze vplyva, a nielen na podnikanie, ale i osobne rozhodnutia ako dalej Slovensko
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
rozhodne áno Žijeme dobu, v ktorej prevláda egoizmus a individualizmus. Prejavuje sa aj v tom, že sa ignorujú potreby blízkej budúcnosti a budúcich generácii. Želané nároky ľudí, najmä v zdravotníctve a sociálnej oblasti, sú pri súčasnom nastavení v budúcnosti neudržateľné.
Žijeme dobu, v ktorej prevláda egoizmus a individualizmus. Prejavuje sa aj v tom, že sa ignorujú potreby blízkej budúcnosti a budúcich generácii. Želané nároky ľudí, najmä v zdravotníctve a sociálnej oblasti, sú pri súčasnom nastavení v budúcnosti neudržateľné.
Kupčo Vladimír Kupčo
CEO
VNET, a.s., Bratislava
skôr nie
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
skôr áno Kratkodobo to ziaden vplyv nema, z dlhodobeho hladiska to moze znamenat v buducnosti take zmeny v danovych a odvodovych zataziach, ktore zvysia bremeno podnikania... Kedze vacsinou sa u nas "konsoliduje" tymto smerom.
Kratkodobo to ziaden vplyv nema, z dlhodobeho hladiska to moze znamenat v buducnosti take zmeny v danovych a odvodovych zataziach, ktore zvysia bremeno podnikania... Kedze vacsinou sa u nas "konsoliduje" tymto smerom.
Lelovský Mário Lelovský
prvý viceprezident
IT Asociácia Slovenska
skôr nie Na finančnú bilanciu krajiny bude mať vplyv viacero faktorov vrátane zvládnutia digitálnej transformácie podnikov, zabezpečenia potrebnej kvalifikovanej pracovnej sily vrátane riadenej pracovnej imigrácie, skutočná podpora populačného rastu a podobne. Dôležité bude ako tieto procesy Slovensko zvládne a či nezostane pasívne a tým odovzdané len dopadom negatívnych trendov.
Na finančnú bilanciu krajiny bude mať vplyv viacero faktorov vrátane zvládnutia digitálnej transformácie podnikov, zabezpečenia potrebnej kvalifikovanej pracovnej sily vrátane riadenej pracovnej imigrácie, skutočná podpora populačného rastu a podobne. Dôležité bude ako tieto procesy Slovensko zvládne a či nezostane pasívne a tým odovzdané len dopadom negatívnych trendov.
Lorenc Boris Lorenc
predseda predstavenstva
Camase, a.s., Bratislava
skôr nie Globálne trendy ovplyvňujú výhľady podnikania všeobecne, čo sa prejaví v súhrnných štatistických ukazovateľoch. Pri pohľade na konkrétny podnikateľský subjekt sa tento vplyv štiepi a úspešnosť firmy viac závisí na subjektívnych podmienkach. Je to porovnateľné , ako keď sa zhorší priemer prospechu školskej triedy, neznamená to, že niektorí snaživí žiaci naopak nedosiahnu lepšie vysvedčenie.
Globálne trendy ovplyvňujú výhľady podnikania všeobecne, čo sa prejaví v súhrnných štatistických ukazovateľoch. Pri pohľade na konkrétny podnikateľský subjekt sa tento vplyv štiepi a úspešnosť firmy viac závisí na subjektívnych podmienkach. Je to porovnateľné , ako keď sa zhorší priemer prospechu školskej triedy, neznamená to, že niektorí snaživí žiaci naopak nedosiahnu lepšie vysvedčenie.
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
skôr nie
Matušek Viliam Matušek
marketingový riaditeľ
Baliarne obchodu, a.s., Poprad
skôr nie
Mervart Jaroslav Mervart
riaditeľ
Chemosvit
skôr áno
Mezírka Tomáš Mezírka
Country Manager
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu
skôr nie Přímo zatím ne, ale vytváření dluhů v době růstu ekonomiky se nás časem dotkne všech - jak osobně, tak i pracovně v budoucnu přes další a další daně....
Přímo zatím ne, ale vytváření dluhů v době růstu ekonomiky se nás časem dotkne všech - jak osobně, tak i pracovně v budoucnu přes další a další daně....
Milanovič Miloš Milanovič
riaditeľ
PS Stavby
rozhodne áno V ekonomike všetko so všetkým súvisí a každá zmena, či trend, so sebou prinášajú tak riziká ako i príležitosti. Ak chceme v budúcnosti na Slovensku pri takomto demografickom vývoji slušne žiť, budeme musieť tvorbu HDP stále viac automatizovať a robotizovať.
V ekonomike všetko so všetkým súvisí a každá zmena, či trend, so sebou prinášajú tak riziká ako i príležitosti. Ak chceme v budúcnosti na Slovensku pri takomto demografickom vývoji slušne žiť, budeme musieť tvorbu HDP stále viac automatizovať a robotizovať.
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
skôr nie Keďže som už dlhšie v dôchodkovom veku, tak už asi nie.
Keďže som už dlhšie v dôchodkovom veku, tak už asi nie.
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
rozhodne áno Majitelia štátu to ako obvykle prinútia zaplatiť obyvateľov prostredníctvom zvýšených daní, odvodov a neprehľadnej schémy poplatkov. Bude to mať vplyv na každého, kto nevie zisky a majetok vyvážať mimo ich dosah, vrátane podnikov a ich zamestnancov.
Majitelia štátu to ako obvykle prinútia zaplatiť obyvateľov prostredníctvom zvýšených daní, odvodov a neprehľadnej schémy poplatkov. Bude to mať vplyv na každého, kto nevie zisky a majetok vyvážať mimo ich dosah, vrátane podnikov a ich zamestnancov.
Očenáš Miroslav Očenáš
CEO & Founder
Kvety.sk
rozhodne áno Vplyv to má, ale verím, že predikcie ohľadom starnutia sa môžu pozitívne zmeniť. Je to vec podpory a motivácie pre mladé rodiny, aby mali viac detí. Súčasná situácia je teraz v neprospech manželstiev a rodín, žiaľ.
Vplyv to má, ale verím, že predikcie ohľadom starnutia sa môžu pozitívne zmeniť. Je to vec podpory a motivácie pre mladé rodiny, aby mali viac detí. Súčasná situácia je teraz v neprospech manželstiev a rodín, žiaľ.
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie Tento fakt, že slovenské verejné financie sú dlhodobo neudržateľné, nevplýva priamo na podnikanie v automobilvom priemysle, kde podniká naša spoločnosť. Ale sakramentsky zle to vplýva na mňa ako občana z pohľadu mojich 2 detí a ako manažéra firmy, ktorá vytvára pridanú hodnotu a vytvára zisk. Kedy si už zvolíme serióznych, profesionálnych a etických politikov?
Tento fakt, že slovenské verejné financie sú dlhodobo neudržateľné, nevplýva priamo na podnikanie v automobilvom priemysle, kde podniká naša spoločnosť. Ale sakramentsky zle to vplýva na mňa ako občana z pohľadu mojich 2 detí a ako manažéra firmy, ktorá vytvára pridanú hodnotu a vytvára zisk. Kedy si už zvolíme serióznych, profesionálnych a etických politikov?
Pašmík Milan Pašmík
generálny riaditeľ
McCarter Slovakia, s.r.o.
skôr áno
Patek Peter Patek
konateľ
Plastix, s.r.o.
neviem / nevyjadrujem sa / iné Konfrontácia politiky a ekonomiky nemusí vždy priniesť riešenia, ktoré prinášajú dlhodobo priaznivý vývoj. V poslednom dlhom období víťazí zásadne politika. Ak v budúcnosti vyhrá ekonomika, bude to znamenať aj koniec dnešného sociálneho populizmu.
Konfrontácia politiky a ekonomiky nemusí vždy priniesť riešenia, ktoré prinášajú dlhodobo priaznivý vývoj. V poslednom dlhom období víťazí zásadne politika. Ak v budúcnosti vyhrá ekonomika, bude to znamenať aj koniec dnešného sociálneho populizmu.
Paule Ivan Paule
partner
TPA Audit, s.r.o., Bratislava
skôr áno Z dlhodobého hľadiska platí že naša úspešnosť koreluje s vývojom HDP. Kľúčová pre budúcnosť našej firmy je teda budúcnosť Slovenska v rámci EU. Myslím že pre budúcnosť Slovenska budú dôležité budú slušnosť a kvalita demokracie a tým pádom aj s tým súvisiaca kvalita života. Tie priťahujú kvalifikovaných mladých ľudí, či už pôjde o návraty zahraničných Slovákov alebo o príchod kvalifikovaných migrantov. Nakoľko je v EU voľný pohyb osôb, a tým pádom aj veľká konkurenčná ponuka pre život kvalifikovanej strednej vrstvy, táto otvorenosť je pre nás príležitosťou a zároveň aj hrozbu. Z posledného vývoja mám pocit že stojíme na križovatke. Mordor, zem ohňa, síry, bahna a beznádeje alebo Lothlórien, "Zem snívajúcich kvetov".
Z dlhodobého hľadiska platí že naša úspešnosť koreluje s vývojom HDP. Kľúčová pre budúcnosť našej firmy je teda budúcnosť Slovenska v rámci EU. Myslím že pre budúcnosť Slovenska budú dôležité budú slušnosť a kvalita demokracie a tým pádom aj s tým súvisiaca kvalita života. Tie priťahujú kvalifikovaných mladých ľudí, či už pôjde o návraty zahraničných Slovákov alebo o príchod kvalifikovaných migrantov. Nakoľko je v EU voľný pohyb osôb, a tým pádom aj veľká konkurenčná ponuka pre život kvalifikovanej strednej vrstvy, táto otvorenosť je pre nás príležitosťou a zároveň aj hrozbu. Z posledného vývoja mám pocit že stojíme na križovatke. Mordor, zem ohňa, síry, bahna a beznádeje alebo Lothlórien, "Zem snívajúcich kvetov".
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
rozhodne áno
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
skôr áno
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
rozhodne áno
Rollo Jan Rollo
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Prima banka Slovensko, a.s.
neviem / nevyjadrujem sa / iné Dlouhodobě nezodpovědné hospodaření státu samozřejmě zvyšuje riziko dalšího zvyšování již tak neúměrně vysoké daňové a obvodové zátěže, ale daleko větší vliv na bankovní sektor mají neudržitelné veřejné finance zejména jižních zemi Eurozóny. ECB jim pomáhá přežívat udržováním záporných úrokových sazeb a de facto garantovaním jejich dluhu, což nejen ovlivňuje ziskovost bank, ale zejména to nesmyslně nafukuje bublinu aktiv a představuje ohromný morální hazard. Dluhy nezodpovědných opět platí ti zodpovědní...tak to mají politici bohužel rádi...
Dlouhodobě nezodpovědné hospodaření státu samozřejmě zvyšuje riziko dalšího zvyšování již tak neúměrně vysoké daňové a obvodové zátěže, ale daleko větší vliv na bankovní sektor mají neudržitelné veřejné finance zejména jižních zemi Eurozóny. ECB jim pomáhá přežívat udržováním záporných úrokových sazeb a de facto garantovaním jejich dluhu, což nejen ovlivňuje ziskovost bank, ale zejména to nesmyslně nafukuje bublinu aktiv a představuje ohromný morální hazard. Dluhy nezodpovědných opět platí ti zodpovědní...tak to mají politici bohužel rádi...
Rybníček Richard Rybníček
primátor mesta
Mesto Trenčín
rozhodne áno
Sabol Ján Sabol
člen
Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska
skôr nie
Šimon Pavel Šimon
konateľ
Pavel Šimon, s.r.o., Liptovský Mikuláš
skôr áno A rozhodne nie len podnikanie.
A rozhodne nie len podnikanie.
Smik Marián Smik
generálny riaditeľ
Probugas, a.s., Bratislava, člen skupiny AEN Group
skôr nie
Smolár Ondrej Smolár
predseda predstavenstva
Soitron
skôr áno Finančná stabilita tvorí základ podnikateľského prostredia. Ak teda hovoríme o neudržateľnosti verejných financií, inými slovami hovoríme o ohrození zdravého podnikateľského prostredia, ktoré je jedným zo základných predpokladov úspešného podnikania. Preto tlak na vyrovnané hospodárenie (v rastových časoch) prichádza najmä z podnikateľského sektora.
Finančná stabilita tvorí základ podnikateľského prostredia. Ak teda hovoríme o neudržateľnosti verejných financií, inými slovami hovoríme o ohrození zdravého podnikateľského prostredia, ktoré je jedným zo základných predpokladov úspešného podnikania. Preto tlak na vyrovnané hospodárenie (v rastových časoch) prichádza najmä z podnikateľského sektora.
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
rozhodne nie
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
skôr nie
Synak Dušan Synak
generálny riaditeľ
Sylex, s.r.o., Bratislava
skôr áno
Tokošová Marcela Tokošová
riaditeľka
v.d. Kovotvar v Kútoch
rozhodne áno Keďže sa nezmyselne rozdávajú sociálne balíčky pre populistické zvyšovanie preferencií v budúcich voľbáchje samozrejmé, že sa môj aktuálny výhľad podnikania výrazne odlišuje od výhľadov spred 4 - 5 rokov.
Keďže sa nezmyselne rozdávajú sociálne balíčky pre populistické zvyšovanie preferencií v budúcich voľbáchje samozrejmé, že sa môj aktuálny výhľad podnikania výrazne odlišuje od výhľadov spred 4 - 5 rokov.
Urban Martin Urban
generálny riaditeľ
Jungheinrich
neviem / nevyjadrujem sa / iné Z krátkodobého hľadiska udržateľnosť verejných financií naše podnikanie neovplyvní. Z dlhodobého pohľadu však deficit verejných financií spôsobí spomaľovanie rastu slovenskej ekonomiky, s čím súvisí aj nižší rast trhu vnútropodnikovej logistiky, na ktorom naša spoločnosť pôsobí.
Z krátkodobého hľadiska udržateľnosť verejných financií naše podnikanie neovplyvní. Z dlhodobého pohľadu však deficit verejných financií spôsobí spomaľovanie rastu slovenskej ekonomiky, s čím súvisí aj nižší rast trhu vnútropodnikovej logistiky, na ktorom naša spoločnosť pôsobí.
Vančo Luboš Vančo
partner
KPMG Slovensko, s.r.o.
skôr nie
Viceník Andrej Viceník
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva
VÚB, a.s.
skôr nie Cakaju nas aj palcivejsie vyzvy ako tato, notoricky znama.
Cakaju nas aj palcivejsie vyzvy ako tato, notoricky znama.
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
rozhodne nie Pre niektoré sektory (napr. stavebníctvo) je to naozaj temná správa. Dôležitou otázkou je, či sa na ostrý prepad pripravujú aj (dnes prosperujúce) sektory orientované na spotrebu obyvateľstva.
Pre niektoré sektory (napr. stavebníctvo) je to naozaj temná správa. Dôležitou otázkou je, či sa na ostrý prepad pripravujú aj (dnes prosperujúce) sektory orientované na spotrebu obyvateľstva.
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
skôr nie Situáciu vnímam z dlhodobej perspektívy a do bežného rozhodovania tento fakt nevstupuje. Do aktuálnych našich rozhodnutí vstupujú iné, rovnako závažné zákonné zmeny s oveľa kratším efektom a významným dopadom ako sú napr. minimálna mzda. Zameriavame sa na udržanie a rast, ale v inom horizonte.
Situáciu vnímam z dlhodobej perspektívy a do bežného rozhodovania tento fakt nevstupuje. Do aktuálnych našich rozhodnutí vstupujú iné, rovnako závažné zákonné zmeny s oveľa kratším efektom a významným dopadom ako sú napr. minimálna mzda. Zameriavame sa na udržanie a rast, ale v inom horizonte.

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní