Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Vláda uvoľňuje pravidlá pre zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ. Pocítili ste ako zamestnávateľ zjednodušenie tohto procesu?

  1. Rozhodne áno 1 %
  2. Skôr áno 4 %
  3. Skôr nie 19 %
  4. Rozhodne nie 16 %
  5. Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú 60 %


Uzávierka hlasovania: 28.05.2018. Počet respondentov: 75.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Sitár Alan Sitár
Managing Director
Capital Partners Consulting, a.s.
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Oravcová Alica Orda Oravcová
prezidentka
Daňové fórum Slovenska
Skôr áno Pravidlá pre zamestnanie cudzincov boli nastavené prísne, mala som skúsenosť so zahraničným investorom, ktorý mal záujem o podnikanie v SR s tým, že by časť zamestnancov využil zo svojho už existujúceho podnikania mimo EU. Po naštudovaní si povinností sa rozhodol pre iné miesto podnikania. Pri stanovení povinností v tejto oblasti je však potrebné nájsť vhodný pomer medzi zabezpečením chýbajúcej pracovnej sily a potrebou chrániť slovenských zamestnancov pred možnou lacnejšou pracovnou silou z tretích štátov. Preto čiastočné uvolnenie pravidiel pre zamestnávanie cudzincov môže byť pre slovenských zamestnávateľov a pre štát prínosom.
Pravidlá pre zamestnanie cudzincov boli nastavené prísne, mala som skúsenosť so zahraničným investorom, ktorý mal záujem o podnikanie v SR s tým, že by časť zamestnancov využil zo svojho už existujúceho podnikania mimo EU. Po naštudovaní si povinností sa rozhodol pre iné miesto podnikania. Pri stanovení povinností v tejto oblasti je však potrebné nájsť vhodný pomer medzi zabezpečením chýbajúcej pracovnej sily a potrebou chrániť slovenských zamestnancov pred možnou lacnejšou pracovnou silou z tretích štátov. Preto čiastočné uvolnenie pravidiel pre zamestnávanie cudzincov môže byť pre slovenských zamestnávateľov a pre štát prínosom.
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Skôr nie
Glatz Andrej Glatz
konatel
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
Skôr nie
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Elko Dušan Elko
managing partner
SAM Headhunting Slovakia
Rozhodne nie Určite nie a na mnohé, napríklad na lekárske profesie sú pravidlá nastavené vyslovene blokačne.
Určite nie a na mnohé, napríklad na lekárske profesie sú pravidlá nastavené vyslovene blokačne.
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
Rozhodne nie Pre skutočne zaujímavé pozície prekážka na uplatnenie cudzincov už neexistuje dávno. To, že sa k nám nehrnú, teda zjavne nie je predurčené postoj vlády k tejto téme.
Pre skutočne zaujímavé pozície prekážka na uplatnenie cudzincov už neexistuje dávno. To, že sa k nám nehrnú, teda zjavne nie je predurčené postoj vlády k tejto téme.
Kalivoda František Kalivoda
riaditeľ
TatraSoft Group
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Hornák Igor Hornák
predseda predstavenstva
Factory 4 Solutions a.s.
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Molnárová Ivana Molnárová
generálna riaditeľka
Profesia.sk
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Mervart Jaroslav Mervart
riaditeľ
Chemosvit
Skôr áno Zatiaľ to považujem za prvý pokus, dôležité je najmä to, že v danej situácii je to krok správnym smerom. A tiež verím, že prípadné nedostatky sa podarí čím skôr odstrániť tak, aby to v maximálnej miere spĺňalo svoj účel.
Zatiaľ to považujem za prvý pokus, dôležité je najmä to, že v danej situácii je to krok správnym smerom. A tiež verím, že prípadné nedostatky sa podarí čím skôr odstrániť tak, aby to v maximálnej miere spĺňalo svoj účel.
Šedivý Jaroslav Šedivý
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Danfoss Power Solutions, a.s.
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú Zatiaľ sa nám podarilo vykryť potreby našej firmy obyvateľmi Slovenska. Vzhľadom na počet obyvateľov a vzdelanostnú štruktúru bude zamestnávanie cudzincov pre potreby rozvoja slovenskej ekonomiky v nasledujúcich rokoch stále urgentnejšou nevyhnutnosťou. A tomu bude treba prispôsobiť pravidlá a zjednodušiť celý proces zamestnávania cudzincov podstatne viacej ,ako je tomu po poslednej úprave.
Zatiaľ sa nám podarilo vykryť potreby našej firmy obyvateľmi Slovenska. Vzhľadom na počet obyvateľov a vzdelanostnú štruktúru bude zamestnávanie cudzincov pre potreby rozvoja slovenskej ekonomiky v nasledujúcich rokoch stále urgentnejšou nevyhnutnosťou. A tomu bude treba prispôsobiť pravidlá a zjednodušiť celý proces zamestnávania cudzincov podstatne viacej ,ako je tomu po poslednej úprave.
Burza Joseph M. Burza
prezident
Kanadská obchodná komora v Slovenskej republike
Skôr nie Ako prezident Kanadskej obchodnej komory, ktorá združuje kanadské spoločnosti pôsobiace na Slovensku môžem prehlásiť, že kroky slovenskej vlády sú nedostatočné a prichádzajú s veľkým časovým oneskorením. Treba otvorene priznať, že slovenský pracovný trh nie je zahraničných robotníkov a špecialistov atraktívny. Vláda by mala realizovať včasne a predvídavé a hlavne aktívne kroky a nie formálne po "funuse". Kroky slovenskej vlády by mali byť v prvom rade v spolupráci so zamestnávateľmi a nie byť autonómne. Treba si vziať príklad z Kanady, kde výborne fungujú nielen federálne programy, ale predovšetkým provinčné. Kanadské provincie sami aktívne organizujú stretnutia po celom svete nielen informatívne, ale predovšetkým stretnutia s kanadskými zamestnávateľmi. To je správna cesta.
Ako prezident Kanadskej obchodnej komory, ktorá združuje kanadské spoločnosti pôsobiace na Slovensku môžem prehlásiť, že kroky slovenskej vlády sú nedostatočné a prichádzajú s veľkým časovým oneskorením. Treba otvorene priznať, že slovenský pracovný trh nie je zahraničných robotníkov a špecialistov atraktívny. Vláda by mala realizovať včasne a predvídavé a hlavne aktívne kroky a nie formálne po "funuse". Kroky slovenskej vlády by mali byť v prvom rade v spolupráci so zamestnávateľmi a nie byť autonómne. Treba si vziať príklad z Kanady, kde výborne fungujú nielen federálne programy, ale predovšetkým provinčné. Kanadské provincie sami aktívne organizujú stretnutia po celom svete nielen informatívne, ale predovšetkým stretnutia s kanadskými zamestnávateľmi. To je správna cesta.
Bajo Jozef Bajo
konateľ
Bauer Media SK
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
Rozhodne nie Zatiaľ sa u nás tento efekt neodrazil. Je to jediná cesta ako dostať na trh práce voľnú pracovnú silu, pracovníkov so záujmom pracovať.
Zatiaľ sa u nás tento efekt neodrazil. Je to jediná cesta ako dostať na trh práce voľnú pracovnú silu, pracovníkov so záujmom pracovať.
Gabrhel Juraj Gabrhel
riaditeľ
E-learnmedia, s.r.o., Bratislava
Rozhodne nie Kvôli populizmu z koalície a opozície nám vlak už ušiel a najväčšia kvalita napríklad z Ukrajiny už dávno pracuje v Poľsku, Maďarsku a Česku. V našej oblasti podnikania však tento problém nevnímame až tak dramaticky. Pozornosť však zbystríme, keď sa o prácu na Slovensku začnú uchádzať špičkoví experti z tretích krajín, ako je napríklad USA, Rusko, či Japonsko.
Kvôli populizmu z koalície a opozície nám vlak už ušiel a najväčšia kvalita napríklad z Ukrajiny už dávno pracuje v Poľsku, Maďarsku a Česku. V našej oblasti podnikania však tento problém nevnímame až tak dramaticky. Pozornosť však zbystríme, keď sa o prácu na Slovensku začnú uchádzať špičkoví experti z tretích krajín, ako je napríklad USA, Rusko, či Japonsko.
Suchánek Juraj Suchánek
výkonný riaditeľ
Inštitút urbánneho rozvoja
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Fussek Ľuboš Fussek
konateľ
Baumit, s.r.o., Bratislava
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Džundová Mária Džundová
obchodná a marketingová riaditeľka
TNT Express
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Šurjanský Marián Šurjanský
starosta
Obec Rudno nad Hronom
Skôr nie
Smik Marián Smik
generálny riaditeľ
Probugas, a.s., Bratislava, člen skupiny AEN Group
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Jacko Martin Jacko
managing partner
Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o, Bratislava
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Bošňák Matej Bošňák
vedúci partner EY na Slovensku
EY v SR
Skôr nie
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Rozhodne nie
Michalik Milan Michalik
obchodný riaditeľ
PPA Controll, a.s., Bratislava
Skôr nie
Debnár Milan Debnár
hlavný sekretár
TREND
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Rozhodne nie Naopak pocitujeme stale viac dennodennej birokracie, pravidelné kontroly na pravoviskách a nejednoznačnu legislatívu ako má Zhotoviteľ stavby zozpovedať za legálne zamestnávanie remeselníkov u svojich poddodávateľov. Táto legislatívna povinnosť je podľa môjho názoru nevykonateľná nakoľko reálne nevieme odkonzrolovať všetky doklady zamestnancov u všetkých poddodávateľov.
Naopak pocitujeme stale viac dennodennej birokracie, pravidelné kontroly na pravoviskách a nejednoznačnu legislatívu ako má Zhotoviteľ stavby zozpovedať za legálne zamestnávanie remeselníkov u svojich poddodávateľov. Táto legislatívna povinnosť je podľa môjho názoru nevykonateľná nakoľko reálne nevieme odkonzrolovať všetky doklady zamestnancov u všetkých poddodávateľov.
Vašek Miloš Vašek
generálny riaditeľ
DEXIS SLOVAKIA
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Očenáš Miroslav Očenáš
CEO & Founder
Kvety.sk
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Smolár Ondrej Smolár
predseda predstavenstva
Soitron
Skôr nie
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
Rozhodne nie
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Cvik Pavol Cvik
advokát a managing director
Pavol Cvik – advokát, s.r.o., Bratislava
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Strýček Peter Strýček
regionálny riaditeľ pre akvizície a rozvoj
ENGIE Services
Skôr nie
Paška Peter Paška
primátor
mesto Galanta
Rozhodne nie Podľa všetkého, čo vidím v regióne, slušná firma rešpektujúca zákon nemá šancu zamestnať zamestnancov z tretích krajín. Napriek tomu sú v našom regióne tisícky gastarbeitrov. Nelegálnych zamestnancov a ich zamestnávateľov totiž reálne nikto nepostihuje..
Podľa všetkého, čo vidím v regióne, slušná firma rešpektujúca zákon nemá šancu zamestnať zamestnancov z tretích krajín. Napriek tomu sú v našom regióne tisícky gastarbeitrov. Nelegálnych zamestnancov a ich zamestnávateľov totiž reálne nikto nepostihuje..
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
Rozhodne nie Na Slovensku realne chybaju ludia v mnohych profesiach. Cinnost vlady v tomto smere povazujem za sabotaz ekonomiky. Korunu vsetkemu nasadzuju podmienky ake vladnu na cudzineckej policii.
Na Slovensku realne chybaju ludia v mnohych profesiach. Cinnost vlady v tomto smere povazujem za sabotaz ekonomiky. Korunu vsetkemu nasadzuju podmienky ake vladnu na cudzineckej policii.
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Patek Peter Patek
konateľ
Plastix, s.r.o.
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Markovič Peter Markovič
dekan
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Pala Radovan Pala
partner
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú Fenomén, že naša ekonomika potrebuje cudzincov je nový a zatiaľ sa s ním nevieme vyrovnať ani spoločensky ani na úrovni politických/regulačných opatrení. Našim klientom by nepochybne veľmi pomohlo, ak by vláda nadizajnovala premyslenú politiku prijímania cudzincov (napr. systém zelených kariet), ktorá by nebola len vynútenou reakciou päť minút po dvanástej, ale sledovala dlhodobejšie ciele.
Fenomén, že naša ekonomika potrebuje cudzincov je nový a zatiaľ sa s ním nevieme vyrovnať ani spoločensky ani na úrovni politických/regulačných opatrení. Našim klientom by nepochybne veľmi pomohlo, ak by vláda nadizajnovala premyslenú politiku prijímania cudzincov (napr. systém zelených kariet), ktorá by nebola len vynútenou reakciou päť minút po dvanástej, ale sledovala dlhodobejšie ciele.
Zubaľ Roman Zubaľ
generálny riaditeľ
BPT Leasing, a.s.
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
Skôr nie
Adam Rudolf Adam
predseda predstavenstva
Finportal, a.s., Bratislava
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Mištíková Simona Mištíková
konateľka
Divino, s.r.o., Bratislava
Skôr nie
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
Skôr nie fungujem sice ako zamestnavatel uz vyse 25 rokov mimo Slovensko, ale predsa len jeden fakt: V Polsku pracuje okolo 1,5 miliona Ukrajincov - z toho 0,9 mil. legalne. To je obrovska pomoc polskej ekonomike. Pracovne povolenia sa vydavaju na urovni vojvodstiev a cas na ich vybavenie trva 2-3 tyzdne... Porovnajme si to s nami...
fungujem sice ako zamestnavatel uz vyse 25 rokov mimo Slovensko, ale predsa len jeden fakt: V Polsku pracuje okolo 1,5 miliona Ukrajincov - z toho 0,9 mil. legalne. To je obrovska pomoc polskej ekonomike. Pracovne povolenia sa vydavaju na urovni vojvodstiev a cas na ich vybavenie trva 2-3 tyzdne... Porovnajme si to s nami...
Verešvársky Stanislav Verešvársky
výkonný riaditeľ
Danubiatel, a.s., Bratislava
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Kassay Štefan Kassay
predseda dozornej rady
I.D.C. Holding
Skôr áno nazdávam sa, že ide o užitočný krok.
nazdávam sa, že ide o užitočný krok.
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
Skôr nie V automobilovom priemysle na Západnom Slovensku je nevyhnutné, aby sa pravidlá na zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ uvoľnili. Dnes žiadne zlepšenie nepociťujem, myslím, že mnoho týchto cudzích pracovníkov u nás pracuje na hrane, alebo dokonca až za hranou legálnosti a je to neudržateľný, rizikový stav pre všetkých v tomto výrobnom reťazci, a preto všetci s napätím čakáme na skutočné opatrenia na zjednodušenie prijímania cudzincov.
V automobilovom priemysle na Západnom Slovensku je nevyhnutné, aby sa pravidlá na zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ uvoľnili. Dnes žiadne zlepšenie nepociťujem, myslím, že mnoho týchto cudzích pracovníkov u nás pracuje na hrane, alebo dokonca až za hranou legálnosti a je to neudržateľný, rizikový stav pre všetkých v tomto výrobnom reťazci, a preto všetci s napätím čakáme na skutočné opatrenia na zjednodušenie prijímania cudzincov.
Mezírka Tomáš Mezírka
Country Manager
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Kalivoda Tomáš Kalivoda
riaditeľ sekcie komerčného poistenia
Union poisťovňa, a.s.
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
Rozhodne nie
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
Rozhodne nie Zdravotnícke profesie sú regulované a nedostatok pracovníkov v nich je alarmujúci. Ak Vláda neurobí ústretové racionálne opatrenia, bude veľmi náročné udržať súčasný rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Zdravotnícke profesie sú regulované a nedostatok pracovníkov v nich je alarmujúci. Ak Vláda neurobí ústretové racionálne opatrenia, bude veľmi náročné udržať súčasný rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Kupčo Vladimír Kupčo
CEO
VNET, a.s., Bratislava
Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní