Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Myslíte si, že slovenské firmy okrádajú ich vlastní zamestnanci a manažéri?

  1. Rozhodne áno 14 %
  2. Skôr áno 26 %
  3. Rozhodne nie 8 %
  4. Skôr nie 26 %
  5. Neviem / nevyjadrujem sa /iné 25 %


Uzávierka hlasovania: 11.06.2018. Počet respondentov: 91.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
Skôr áno Stretol som sa s tým nepriamo najmä u väčších firiem. Mňa sa to našťastie netýka.
Stretol som sa s tým nepriamo najmä u väčších firiem. Mňa sa to našťastie netýka.
Glatz Andrej Glatz
konatel
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
Skôr nie
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Neviem / nevyjadrujem sa /iné
Scheber Anton Scheber
konateľ
Softec, s.r.o.
Skôr nie Odbúranie súkromného vlastníctva za socializmu viedlo k neúcte k verejnému majetku a k značnému zníženiu prahu citlivosti voči rozkrádaniu štátnych podnikov a družstiev. Od návratu súkromného vlastníctva sa podľa mňa zvýšili morálne zábrany kradnúť z firemného majetku, a tiež jeho ochrana. A teší ma, že sa začína (síce veľmi pomaly) zlepšovať aj náš vzťah k verejnému majetku a priestoru.
Odbúranie súkromného vlastníctva za socializmu viedlo k neúcte k verejnému majetku a k značnému zníženiu prahu citlivosti voči rozkrádaniu štátnych podnikov a družstiev. Od návratu súkromného vlastníctva sa podľa mňa zvýšili morálne zábrany kradnúť z firemného majetku, a tiež jeho ochrana. A teší ma, že sa začína (síce veľmi pomaly) zlepšovať aj náš vzťah k verejnému majetku a priestoru.
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
Neviem / nevyjadrujem sa /iné
Lorenc Boris Lorenc
predseda predstavenstva
Camase, a.s., Bratislava
Skôr áno Kontrola vlastných zamestnancov a správne nastavenie kompetencií zamestnancov je určite namieste.
Kontrola vlastných zamestnancov a správne nastavenie kompetencií zamestnancov je určite namieste.
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
Skôr nie
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
Rozhodne áno
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
Neviem / nevyjadrujem sa /iné Podľa mojich skúseností to závisí od nastavenej firemnej kultúry a hodnôt, ktoré v prvom rade musia dodržiavať topmanageri a ísť tak všetkým príkladom.
Podľa mojich skúseností to závisí od nastavenej firemnej kultúry a hodnôt, ktoré v prvom rade musia dodržiavať topmanageri a ísť tak všetkým príkladom.
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
Rozhodne áno Zamestnancami som si nie úplne istý. Videl som však niekoľko top manažérov, ktorí mali pocit, že môžu firmu drancovať, lebo právo nakladať s majetkom majú zapísané v ORSR.
Zamestnancami som si nie úplne istý. Videl som však niekoľko top manažérov, ktorí mali pocit, že môžu firmu drancovať, lebo právo nakladať s majetkom majú zapísané v ORSR.
Hornák Igor Hornák
predseda predstavenstva
Factory 4 Solutions a.s.
Skôr áno Aj keď to nemusí byť priamo okrádanie, kultúra získavania výhod na úkor zamestnávateľa alebo manažovanej prežíva. Nálada v spoločnosti je smerovaná protifiremne a protipodnikateľsky aj vďaka snahe vládnucich politikov takúto náladu udržiavať.
Aj keď to nemusí byť priamo okrádanie, kultúra získavania výhod na úkor zamestnávateľa alebo manažovanej prežíva. Nálada v spoločnosti je smerovaná protifiremne a protipodnikateľsky aj vďaka snahe vládnucich politikov takúto náladu udržiavať.
Paule Ivan Paule
partner
TPA Audit, s.r.o., Bratislava
Rozhodne áno Treba povedať že uvedené nie je slovenský fenomén. Deje sa to všade na svete. Základom je mať kvalitne nadstavené kontrolné prostredie, ktoré znižuje škody, ale nie je možné ich úplne vylúčiť. Iniciatíva by mala prísť od vlastníka alebo spoluvlastníka, ktorý nie je aktívne zapojený do riadenia firmy smerom k výkonnému manažmentu. Z praxe som vypozoroval, že často nie dobre nadstavené spolumajiteľské vzťahy vedia prerásť do okrádania jedného vlastníka iným a do neskorších akcionárskych sporov. Preto aj tejto oblasti je potrebné venovať pozornosť.
Treba povedať že uvedené nie je slovenský fenomén. Deje sa to všade na svete. Základom je mať kvalitne nadstavené kontrolné prostredie, ktoré znižuje škody, ale nie je možné ich úplne vylúčiť. Iniciatíva by mala prísť od vlastníka alebo spoluvlastníka, ktorý nie je aktívne zapojený do riadenia firmy smerom k výkonnému manažmentu. Z praxe som vypozoroval, že často nie dobre nadstavené spolumajiteľské vzťahy vedia prerásť do okrádania jedného vlastníka iným a do neskorších akcionárskych sporov. Preto aj tejto oblasti je potrebné venovať pozornosť.
Chodák Ivan Chodák
partner
Accuratio, s.r.o.
Skôr áno
Štefanec Ivan Štefanec
čestný prezident
Podnikateľská aliancia Slovenska
Rozhodne nie
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
Neviem / nevyjadrujem sa /iné
Majerský Ján Majerský
managing director
Proma
Skôr áno
Sabol Ján Sabol
člen
Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska
Skôr nie
Košturiak Ján Košturiak
spoločník
IPA, s.r.o.
Neviem / nevyjadrujem sa /iné Niektorí okrádajú, niektorí nie. Nedá sa to zovšeobecňovať. Hlavne nás však okrádajú vládni politici.
Niektorí okrádajú, niektorí nie. Nedá sa to zovšeobecňovať. Hlavne nás však okrádajú vládni politici.
Galdun Jozef Galdun
Key account manager
ENGINE Services
Skôr áno je to čiastočne v našej nature
je to čiastočne v našej nature
Bojčík Jozef Bojčík
konateľ
Medi Cool, s.r.o., Košice
Skôr nie
Bajo Jozef Bajo
konateľ
Bauer Media SK
Neviem / nevyjadrujem sa /iné
Gabrhel Juraj Gabrhel
riaditeľ
E-learnmedia, s.r.o., Bratislava
Neviem / nevyjadrujem sa /iné Určite nie viac ako v iných rovnako rozvinutých krajinách porovnateľných z hľadiska príjmov zamestnancov a manažérov.
Určite nie viac ako v iných rovnako rozvinutých krajinách porovnateľných z hľadiska príjmov zamestnancov a manažérov.
Topolová Karolína Topolová
generálna riaditeľka
AAA Auto, a.s.
Skôr áno Ako spoločnosť sme si vedomí, že takéto riziko existuje, ale naša sieť autocentier AAA AUTO má práve pre takéto prípady nastavenú whistleblower policy. Tá u nás funguje ako účinná prevencia, s ktorou máme dobrú skúsenosť.
Ako spoločnosť sme si vedomí, že takéto riziko existuje, ale naša sieť autocentier AAA AUTO má práve pre takéto prípady nastavenú whistleblower policy. Tá u nás funguje ako účinná prevencia, s ktorou máme dobrú skúsenosť.
Vančo Luboš Vančo
partner
KPMG Slovensko, s.r.o.
Skôr áno
Černák Ľudovít Černák
predseda predstavenstva
Sitno Holding
Rozhodne nie Všade vo svete sa nájdu aj takí manažéri a zamestnanci , ktorí z rôznych dôvodov robia kroky, ktoré ich spoločnosti škodia alebo ju doslova okrádajú. Je ich však mizivé percento v porovnaní s tými, ktorí sa chovajú štandardne. Myslím si, že zamestnaci a manažéri slovenských firiem v drvivej väčšine svoje firmy rozvíjajú , chránia a riadia profesionálne . Niekedy aj na úkor vlastného času a bez dodatočného prospechu.
Všade vo svete sa nájdu aj takí manažéri a zamestnanci , ktorí z rôznych dôvodov robia kroky, ktoré ich spoločnosti škodia alebo ju doslova okrádajú. Je ich však mizivé percento v porovnaní s tými, ktorí sa chovajú štandardne. Myslím si, že zamestnaci a manažéri slovenských firiem v drvivej väčšine svoje firmy rozvíjajú , chránia a riadia profesionálne . Niekedy aj na úkor vlastného času a bez dodatočného prospechu.
Tokošová Marcela Tokošová
riaditeľka
v.d. Kovotvar v Kútoch
Rozhodne nie Toto si naopak myslím práve o firmách so zahraničnou účasťou. Ak sa takéto niečo vôbec deje v akejkoľvek firme, je to vec samotného majiteľa a jeho schopnosti to vidieť. Vo firmách so zahraničným kapitálom má majiteľ kontroling sťažený o nepoznanie reálií, a zákonnej legislatívy danej krajiny. A samotní riaditelia, manažéri a poverení konatelia v spomínaných firmách nie sú predsa majiteľmi...ako hovorí slovenské príslovie: z cudzieho krv netečie.
Toto si naopak myslím práve o firmách so zahraničnou účasťou. Ak sa takéto niečo vôbec deje v akejkoľvek firme, je to vec samotného majiteľa a jeho schopnosti to vidieť. Vo firmách so zahraničným kapitálom má majiteľ kontroling sťažený o nepoznanie reálií, a zákonnej legislatívy danej krajiny. A samotní riaditelia, manažéri a poverení konatelia v spomínaných firmách nie sú predsa majiteľmi...ako hovorí slovenské príslovie: z cudzieho krv netečie.
Džundová Mária Džundová
obchodná a marketingová riaditeľka
TNT Express
Neviem / nevyjadrujem sa /iné Tam kde je poriadok vedenie a zaujem majitela a vyssieho manazmentu o firmu a ludi; som presvedcena, ze nedochadza ku takymuto konaniu; avsak ak zamestanci a manazeri vida, ze majitel alebo vedenie nema zaujem, robi zvastne netranspartne veci skodiace firme, tak si viem predtsavit demotivovanych pracovnikov ktori ukradnu z pasu pancusky; alebo aj nakladnejsie veci. Ale Ryba smrdi od hlavy.
Tam kde je poriadok vedenie a zaujem majitela a vyssieho manazmentu o firmu a ludi; som presvedcena, ze nedochadza ku takymuto konaniu; avsak ak zamestanci a manazeri vida, ze majitel alebo vedenie nema zaujem, robi zvastne netranspartne veci skodiace firme, tak si viem predtsavit demotivovanych pracovnikov ktori ukradnu z pasu pancusky; alebo aj nakladnejsie veci. Ale Ryba smrdi od hlavy.
Smik Marián Smik
generálny riaditeľ
Probugas, a.s., Bratislava, člen skupiny AEN Group
Skôr nie
Lelovský Mário Lelovský
prvý viceprezident
IT Asociácia Slovenska
Skôr nie Je to na dobre nastavených kontrolných procesoch vo firmách aby prípadnú motiváciu zamestnancov zameranú týmto smerom odhalili a zamedzili jej.
Je to na dobre nastavených kontrolných procesoch vo firmách aby prípadnú motiváciu zamestnancov zameranú týmto smerom odhalili a zamedzili jej.
Šarmír Marko Šarmír
Managing partner
RecruitMen & Developium Group
Skôr áno Kontraproduktívne správanie má rôzne prejavy.Najčastejšie sa stretávam s tým, že manažéri a alebo zamestnanci si neplnia svoje úlohy. Nízka vygenerovaná hodnota zamestnanca alebo manažéra v akejkoľvek pracovnej oblasti sa rovná strate.
Kontraproduktívne správanie má rôzne prejavy.Najčastejšie sa stretávam s tým, že manažéri a alebo zamestnanci si neplnia svoje úlohy. Nízka vygenerovaná hodnota zamestnanca alebo manažéra v akejkoľvek pracovnej oblasti sa rovná strate.
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
Skôr áno
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
Rozhodne áno
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Rozhodne áno Áno. Aj keď nie všetky. Žiaľ štát má stále dosť firiem a organizácií kde je okrádanie je systematický proces.
Áno. Aj keď nie všetky. Žiaľ štát má stále dosť firiem a organizácií kde je okrádanie je systematický proces.
Kubala Martin Kubala
generálny riaditeľ SEE
Hewlett-Packard Slovakia
Skôr áno
Volek Martin Volek
riaditeľ
Volis International
Skôr áno Generalizovať je ťažké. Avšak minimálne vo forme neefektivity skôr áno. Taktiež je časté ak nadriadený nie je na pracovisku, morálka a efektivita práce klesá. To je tiež istá forma okrádania.
Generalizovať je ťažké. Avšak minimálne vo forme neefektivity skôr áno. Taktiež je časté ak nadriadený nie je na pracovisku, morálka a efektivita práce klesá. To je tiež istá forma okrádania.
Melišek Martin Melišek
CFO
Softec
Skôr áno Myslím, že atmosféra korupcie a rozkrádania na Slovensku v poslednom desaťročí tak rozkvitla, že s týmto fenoménom majú problém nie len štátna správa ale aj súkromné firmy.
Myslím, že atmosféra korupcie a rozkrádania na Slovensku v poslednom desaťročí tak rozkvitla, že s týmto fenoménom majú problém nie len štátna správa ale aj súkromné firmy.
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
Skôr áno Treba však prísne rozlišovať medzi slovenskými vlastníkmi a dcérami zahraničných firiem. U tých prvých je okrádanie vlastnej firmy jav zriedkavý, u tých druhých vysoko pravdepodobný. Sú aj extrémy ako bolo v minulosti VSŽ a dnes odlievanie ziskov oligarchov do daňových rajov. Matky slovenských dcér "okrádajú" tieto firmy cez vlastné sprostredkovateľské obchodné spoločnosti, neprimerané náklady na zahraničný manažment, fakturáciu software za premrštené ceny, uhrádzanie služieb slovenských dcér voči matke za neprimerane nízke ceny a.p. Možností ako preliať zisk zo Slovenska do krajiny z nižšou alebo nulovou daňou je bezpočet. Smutné je, že štát sa na to nielen, že nečinne prizerá, ale to aj dotuje daňovými úľavami.
Treba však prísne rozlišovať medzi slovenskými vlastníkmi a dcérami zahraničných firiem. U tých prvých je okrádanie vlastnej firmy jav zriedkavý, u tých druhých vysoko pravdepodobný. Sú aj extrémy ako bolo v minulosti VSŽ a dnes odlievanie ziskov oligarchov do daňových rajov. Matky slovenských dcér "okrádajú" tieto firmy cez vlastné sprostredkovateľské obchodné spoločnosti, neprimerané náklady na zahraničný manažment, fakturáciu software za premrštené ceny, uhrádzanie služieb slovenských dcér voči matke za neprimerane nízke ceny a.p. Možností ako preliať zisk zo Slovenska do krajiny z nižšou alebo nulovou daňou je bezpočet. Smutné je, že štát sa na to nielen, že nečinne prizerá, ale to aj dotuje daňovými úľavami.
Terkovič Martin Terkovič
generálny riaditeľ
ICZ Slovakia, a.s., Trenčín
Skôr nie nemyslím si, že by slov.firmy v tomto boli nejak výnimočné-myslím, že zamestnanci iba kopírujú všeobecné spoločenské nastavenie, ktoré je bohužiaľ v súčasnosti k takémuto chovaniu tolerantné, až nevšímavé.
nemyslím si, že by slov.firmy v tomto boli nejak výnimočné-myslím, že zamestnanci iba kopírujú všeobecné spoločenské nastavenie, ktoré je bohužiaľ v súčasnosti k takémuto chovaniu tolerantné, až nevšímavé.
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
Neviem / nevyjadrujem sa /iné
Jacko Martin Jacko
managing partner
Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o, Bratislava
Neviem / nevyjadrujem sa /iné Žiaľ, takéto prípady na Slovensku sú, avšak netrúfnem si odhadnúť mieru ich výskytu.
Žiaľ, takéto prípady na Slovensku sú, avšak netrúfnem si odhadnúť mieru ich výskytu.
Hrabovec Michal Hrabovec
prezident
Anasoft
Rozhodne áno Medzi slovenskou a medzinárodnou firmou v tomto nie je rozdiel, bohužiaľ stále nájdeme neetické pozostatky socialistického myslenia, kto nekradne okráda rodinu.
Medzi slovenskou a medzinárodnou firmou v tomto nie je rozdiel, bohužiaľ stále nájdeme neetické pozostatky socialistického myslenia, kto nekradne okráda rodinu.
Rybárik Michal Rybárik
predseda
Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu
Skôr áno
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Skôr áno
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Neviem / nevyjadrujem sa /iné Verím, že to tak generálne nie je. Stále sa však nájde šedá myška aj chorý prvok. Tá choroba potom zahubí aj celú firmu.
Verím, že to tak generálne nie je. Stále sa však nájde šedá myška aj chorý prvok. Tá choroba potom zahubí aj celú firmu.
Vašek Miloš Vašek
generálny riaditeľ
DEXIS SLOVAKIA
Rozhodne áno Myslím, že nie sú výnimkou z toho ako funguje naša spoločnosť.
Myslím, že nie sú výnimkou z toho ako funguje naša spoločnosť.
Milanovič Miloš Milanovič
riaditeľ
PS Stavby
Skôr nie V prípade ak firma nastaví pre zamestnancov vhodné pracovné podmienky, primerané mzdové ohodnotenie a vytvorí priateľskú firemnú kultúru buduje si tým vlastný imunitný systém, ktorý sa vysporiada s rôznymi neduhmi vrátane tohto.
V prípade ak firma nastaví pre zamestnancov vhodné pracovné podmienky, primerané mzdové ohodnotenie a vytvorí priateľskú firemnú kultúru buduje si tým vlastný imunitný systém, ktorý sa vysporiada s rôznymi neduhmi vrátane tohto.
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
Skôr nie
Krempaský Miroslav Krempaský
CEO
Millennium, s.r.o., Bratislava
Neviem / nevyjadrujem sa /iné Neviem si to predstaviť, lebo nikoho takého vo svojom širšom okolí nepoznám. Ale vzhľadom na fakt, že na Slovensku žije 5,5 milióna ľudí, sa to vylúčiť nedá. Ak by sme tú otázku postavili tak, že či ich okrádajú svojou neprofesionalitou, zlou disciplínou, nezáujmom, lajdáckosťou a slabou produktivitou práce, tak čo percento by bolo dosť vysoké.
Neviem si to predstaviť, lebo nikoho takého vo svojom širšom okolí nepoznám. Ale vzhľadom na fakt, že na Slovensku žije 5,5 milióna ľudí, sa to vylúčiť nedá. Ak by sme tú otázku postavili tak, že či ich okrádajú svojou neprofesionalitou, zlou disciplínou, nezáujmom, lajdáckosťou a slabou produktivitou práce, tak čo percento by bolo dosť vysoké.
Očenáš Miroslav Očenáš
CEO & Founder
Kvety.sk
Neviem / nevyjadrujem sa /iné Je to vec prístupu k podnikaniu. Pevne verím, že moji zamestnanci ma neokrádajú. Bez dôvery v dobro, by som nemohol podnikať.
Je to vec prístupu k podnikaniu. Pevne verím, že moji zamestnanci ma neokrádajú. Bez dôvery v dobro, by som nemohol podnikať.
Smolár Ondrej Smolár
predseda predstavenstva
Soitron
Skôr nie Obávam sa, že sa to miestami deje, príklady (žiaľ tie negatívne) z politiky a riadenia štátu môžu byť príťažlivé aj pre privátny sektor.
Obávam sa, že sa to miestami deje, príklady (žiaľ tie negatívne) z politiky a riadenia štátu môžu byť príťažlivé aj pre privátny sektor.
Nechala Pavel Nechala
advokát
Nechala & Co. s.r.o.
Rozhodne áno Aj z čestného človeka za splnenia určitých podmienok môže stať človek páchajúci nekalé praktiky. Firmy však zatiaľ venujú malú pozornosť budovaniu etického prostredia. Nové riziká v podobe trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb by ich mali priviesť k hľadaniu účinných nástrojov, ako napríklad nová norma ISO 37001.
Aj z čestného človeka za splnenia určitých podmienok môže stať človek páchajúci nekalé praktiky. Firmy však zatiaľ venujú malú pozornosť budovaniu etického prostredia. Nové riziká v podobe trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb by ich mali priviesť k hľadaniu účinných nástrojov, ako napríklad nová norma ISO 37001.
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
Skôr nie Nemyslím si, že by sa to dalo takto zovšeobecniť. Iste sa také prípady vyskytnú, ale nie vo väčšej miere ako v iných krajinách.
Nemyslím si, že by sa to dalo takto zovšeobecniť. Iste sa také prípady vyskytnú, ale nie vo väčšej miere ako v iných krajinách.
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
Rozhodne áno
Stadler Peter Stadler
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Wealth Effect Management
Rozhodne áno Na Slovensku sa to este deje casto. Myslim, ze je to zakorenene v ludskej DNA. Kazdopadne sa urcite stale viac priblizujeme zapadnej kulturej a rovnako si aj firmy uvedomuju, ze prave od ich pristupu zavisi, ci su ich zamestnanci a manazeri spokojni a tym padom aj loajalni. Hlavnym dovodom je nedocenenost a osobnostny rozvoj.
Na Slovensku sa to este deje casto. Myslim, ze je to zakorenene v ludskej DNA. Kazdopadne sa urcite stale viac priblizujeme zapadnej kulturej a rovnako si aj firmy uvedomuju, ze prave od ich pristupu zavisi, ci su ich zamestnanci a manazeri spokojni a tym padom aj loajalni. Hlavnym dovodom je nedocenenost a osobnostny rozvoj.
Papanek Peter Papanek
managing partner
Neuropea
Skôr áno
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
Rozhodne nie
Strýček Peter Strýček
regionálny riaditeľ pre akvizície a rozvoj
ENGIE Services
Skôr nie
Patek Peter Patek
konateľ
Plastix, s.r.o.
Skôr nie Pravidlo to určite nie je, vylúčiť sa to však nedá. Súvisí to s firemnou kultúrou a kultúrou občianskej spoločnosti zvlášť.
Pravidlo to určite nie je, vylúčiť sa to však nedá. Súvisí to s firemnou kultúrou a kultúrou občianskej spoločnosti zvlášť.
Gažík Peter Gažík
generálny riaditeľ
O2 Slovakia
Skôr nie Raz som pocul alebo cital v tejto suvislosti krasny citat: “Firemna kultura je definovana tym, co toleruje jej CEO.” U mna je tolerancia v tychto pripadoch nulova.
Raz som pocul alebo cital v tejto suvislosti krasny citat: “Firemna kultura je definovana tym, co toleruje jej CEO.” U mna je tolerancia v tychto pripadoch nulova.
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Skôr nie Nemám takú osobnú skúsenosť, ale vychádzam z toho, že príležitosť robí zlodeja a snažím sa tie príležiotosti minimalizovať a implementovať systém kontroly.
Nemám takú osobnú skúsenosť, ale vychádzam z toho, že príležitosť robí zlodeja a snažím sa tie príležiotosti minimalizovať a implementovať systém kontroly.
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
Skôr nie
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
Neviem / nevyjadrujem sa /iné Takto polozena otazka vedie k zavadzajucej odpovedi. Su samozrejme firmy, ktore boli niektorymi svojimi zamestnancami alebo manazermi poskodene alebo rovno okradnute. Jednoducho, tak ako v inych oblastiach zivota nie sme chraneni od necestnych praktik jednotlivcov, nie sme od toho chraneni ani vo firmach. Myslim si vsak, ze o co viac majitelia a manazeri dbaju na eticke principy v konani firmy a svojom, o to mensia je pravdepodobnost "zlodejskej kultury" v ich firmach. Jednoducho prostredie nebude taketo konanie tolerovat.
Takto polozena otazka vedie k zavadzajucej odpovedi. Su samozrejme firmy, ktore boli niektorymi svojimi zamestnancami alebo manazermi poskodene alebo rovno okradnute. Jednoducho, tak ako v inych oblastiach zivota nie sme chraneni od necestnych praktik jednotlivcov, nie sme od toho chraneni ani vo firmach. Myslim si vsak, ze o co viac majitelia a manazeri dbaju na eticke principy v konani firmy a svojom, o to mensia je pravdepodobnost "zlodejskej kultury" v ich firmach. Jednoducho prostredie nebude taketo konanie tolerovat.
Markovič Peter Markovič
dekan
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
Neviem / nevyjadrujem sa /iné Veľmi zvláštna otázka a neviem kam smeruje. Ak sa budeme držať tvrdenia z minulosti - kto nekradne, okráda svoju rodinu - potom by sa mal urobiť prieskum, kto a koľko ukradol.
Veľmi zvláštna otázka a neviem kam smeruje. Ak sa budeme držať tvrdenia z minulosti - kto nekradne, okráda svoju rodinu - potom by sa mal urobiť prieskum, kto a koľko ukradol.
Dravecký Rastislav Dravecký
riaditeľ
DSI Data, s.r.o., Námestovo
Skôr nie Nemyslím si, že ide o systémový problém, skôr o zlyhania jednotlivcov.
Nemyslím si, že ide o systémový problém, skôr o zlyhania jednotlivcov.
Kiselicová Renáta Kiselicová
konateľka
Centire
Skôr nie
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
Neviem / nevyjadrujem sa /iné Pri všetkej úcte, toto nie je otázka hodná TRENDu, ale skôr nejakého béčkového bulváru. Chýba v nej už len napísať "okrádajú" so zapnutým CAPS LOCKom. Ktoré slovenské firmy máte na mysli ? A ktorých zamestnancov ? A ktorých manažérov ? Áno, väčšina zlodejov je niekde zamestnaná, vysoko pravdepodobne niektorí z nich aj ako manažéri. A je tiež pravdepodobné, že medzi obeťami ich trestných činov sú aj slovenské firmy. Ak je však v podtóne otázky, či všetky slovenské firmy sú okrádané niektorým zo svojich zamestnancov, odpoveď je rozhodne nie. A rezolútne nie je to v prípade, ak by otázka mala smerovať k tomu, či všetci zamestnanci alebo manažéri kradnú.
Pri všetkej úcte, toto nie je otázka hodná TRENDu, ale skôr nejakého béčkového bulváru. Chýba v nej už len napísať "okrádajú" so zapnutým CAPS LOCKom. Ktoré slovenské firmy máte na mysli ? A ktorých zamestnancov ? A ktorých manažérov ? Áno, väčšina zlodejov je niekde zamestnaná, vysoko pravdepodobne niektorí z nich aj ako manažéri. A je tiež pravdepodobné, že medzi obeťami ich trestných činov sú aj slovenské firmy. Ak je však v podtóne otázky, či všetky slovenské firmy sú okrádané niektorým zo svojich zamestnancov, odpoveď je rozhodne nie. A rezolútne nie je to v prípade, ak by otázka mala smerovať k tomu, či všetci zamestnanci alebo manažéri kradnú.
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
Skôr áno Žiaľ mám takúto nepríjemnú skúsenosť. Ešte horší variant je, keď okráda spoločník pracujúci ako konateľ, spoločníka, ktorý vo firme nepracuje. Takýto variant je podĺa mňa na Slovensku bežný a riešenie je veĺmi bolestivé.
Žiaľ mám takúto nepríjemnú skúsenosť. Ešte horší variant je, keď okráda spoločník pracujúci ako konateľ, spoločníka, ktorý vo firme nepracuje. Takýto variant je podĺa mňa na Slovensku bežný a riešenie je veĺmi bolestivé.
Adam Rudolf Adam
predseda predstavenstva
Finportal, a.s., Bratislava
Skôr nie V trhových podmienkach a súkromnom sektore to nie je dlhodobo možné. "Okrádaná" firma by v dlhšom horizonte nevydržala. Funguje to iba vo firmách s umelými dotáciami štátu alebo iného subjektu.
V trhových podmienkach a súkromnom sektore to nie je dlhodobo možné. "Okrádaná" firma by v dlhšom horizonte nevydržala. Funguje to iba vo firmách s umelými dotáciami štátu alebo iného subjektu.
Mištíková Simona Mištíková
konateľka
Divino, s.r.o., Bratislava
Neviem / nevyjadrujem sa /iné To je veľmi generálna otázka, vedome či nevedome, štátne alebo súkromné firmy? Všetko je vec riadenia a kontroly.
To je veľmi generálna otázka, vedome či nevedome, štátne alebo súkromné firmy? Všetko je vec riadenia a kontroly.
Bubánová-Tauchmanová Simona Bubánová-Tauchmanová
konateľka
CD-Creative Department, s. r. o.
Neviem / nevyjadrujem sa /iné
Miklošová Slávka Miklošová
generálna riaditeľka a členka predstavenstva
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Neviem / nevyjadrujem sa /iné Vašu otázku som si niekoľkokrát prečítala a rozmýšľala som nad tým, či je na takto všeobecne položenú otázku možné odpovedať ÁNO alebo NIE. Je možné za všetky slovenské firmy a ich zamestnancov vylúčiť takéto neprijateľné správanie? Podľa mňa nie. Preto odpoviem za našu spoločnosť. KOMUNÁLNA poisťovňa onedlho oslávi 25. výročie a mnoho našich zamestnancov u nás pracuje 10 a viac rokov. To je jeden z dôkazov, že sa v našej spoločnosti cítia dobre a nemajú dôvod na zmenu. Je jednou z úloh manažmentu vytvárať takú firemnú kultúru, že sa zamestnanci cítia vo firme dobre a považujú ju za svoju. A zo svojho zlodeji nekradnú.
Vašu otázku som si niekoľkokrát prečítala a rozmýšľala som nad tým, či je na takto všeobecne položenú otázku možné odpovedať ÁNO alebo NIE. Je možné za všetky slovenské firmy a ich zamestnancov vylúčiť takéto neprijateľné správanie? Podľa mňa nie. Preto odpoviem za našu spoločnosť. KOMUNÁLNA poisťovňa onedlho oslávi 25. výročie a mnoho našich zamestnancov u nás pracuje 10 a viac rokov. To je jeden z dôkazov, že sa v našej spoločnosti cítia dobre a nemajú dôvod na zmenu. Je jednou z úloh manažmentu vytvárať takú firemnú kultúru, že sa zamestnanci cítia vo firme dobre a považujú ju za svoju. A zo svojho zlodeji nekradnú.
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
Rozhodne áno tam kde kradnu manazeri synergicky kradnu aj zamestnanci. niekedy je to "iba" okradanie cez celkovu neprofesionalitu ci neefektivitu, ale povacsinou ide o priamu zlodejinu
tam kde kradnu manazeri synergicky kradnu aj zamestnanci. niekedy je to "iba" okradanie cez celkovu neprofesionalitu ci neefektivitu, ale povacsinou ide o priamu zlodejinu
Verešvársky Stanislav Verešvársky
výkonný riaditeľ
Danubiatel, a.s., Bratislava
Skôr áno Žiaľ, bol som viackrát svedkom toho, že niektoré indície ponúkali dôkazy, že sa tak deje. A najsmutnejšie na veci je, že zväčša sú autormi takých praktík tí najlepšie platení. Považujem to jednak za pretrvávanie praktík z doby socializmu podľa zvráteného, ale všeobecne akceptovaného, hesla: "Kto nekradne, okráda vlastnú rodinu!?" A je to takisto dôsledkom zlých príkladov z najvyššej politiky, kde korupcia je súčasťou systému a spravodlivosť dokáže postihnúť, usvedčiť a odsúdiť len "malé ryby", lebo tie väčšie si vedia vždy cez právnikov, peniaze a konexie zabezpečiť beztrestnosť. Je to asi všeobecne známe tajomstvo a cesta z tohoto marazmu vedie jedine cez princíp, že pred zákonom a spravodlivosťou sú si všetci rovní...
Žiaľ, bol som viackrát svedkom toho, že niektoré indície ponúkali dôkazy, že sa tak deje. A najsmutnejšie na veci je, že zväčša sú autormi takých praktík tí najlepšie platení. Považujem to jednak za pretrvávanie praktík z doby socializmu podľa zvráteného, ale všeobecne akceptovaného, hesla: "Kto nekradne, okráda vlastnú rodinu!?" A je to takisto dôsledkom zlých príkladov z najvyššej politiky, kde korupcia je súčasťou systému a spravodlivosť dokáže postihnúť, usvedčiť a odsúdiť len "malé ryby", lebo tie väčšie si vedia vždy cez právnikov, peniaze a konexie zabezpečiť beztrestnosť. Je to asi všeobecne známe tajomstvo a cesta z tohoto marazmu vedie jedine cez princíp, že pred zákonom a spravodlivosťou sú si všetci rovní...
Balog Stanislav Balog
regionálny riaditeľ pre Východné Slovensko
Dachser Slovakia, a.s.
Skôr nie
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
Rozhodne nie
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
Rozhodne nie
Mezírka Tomáš Mezírka
Country Manager
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Rozhodne nie Vždy se najde nějaká výjimka, ale nemyslím si, že by to bylo ve větší míře než v zahraničí. Pokud bychom však započítali čas v pracovní době strávený soukromým brouzdáním po sociálních sítích či internetu, pak by asi má odpověď zněla jinak, tam je to výrazně rozšířenější nešvar.
Vždy se najde nějaká výjimka, ale nemyslím si, že by to bylo ve větší míře než v zahraničí. Pokud bychom však započítali čas v pracovní době strávený soukromým brouzdáním po sociálních sítích či internetu, pak by asi má odpověď zněla jinak, tam je to výrazně rozšířenější nešvar.
Jurik Tomislav Jurik
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Unipharma
Rozhodne áno Za 26 rokov podnikania by som o tom mohol napísať celú knihu. U mnohých spolupracovníkov stále funguje heslo zo socializmu “Kto nekradne - okráda vlastnú rodinu”. Preto systematicky pracujeme na zdokonaľovaní systému kontroly a hmotnej zodpovednosti, pretože pri ročnom obrate takmer 500 mio € a profitabilite cca 0,5 %, by aj jedno promile strát z krádeží bolo pre našu firmu likvidačné. Oveľa viacej ako finančné straty však bolí to ľudské sklamanie, keď kolega z managementu, dlhoročný “priateľ” nájde medzeru v systéme a utrhne si párstotisíc €, v domnení že sa mu na to nepríde. A stalo sa to žiaľ viackrát... A to osobné ľudské sklamanie je oveľa väčšie, ako častý záver orgánov činných v trestnom konaní, aj v tomto prípade, že “skutok sa nestal”.
Za 26 rokov podnikania by som o tom mohol napísať celú knihu. U mnohých spolupracovníkov stále funguje heslo zo socializmu “Kto nekradne - okráda vlastnú rodinu”. Preto systematicky pracujeme na zdokonaľovaní systému kontroly a hmotnej zodpovednosti, pretože pri ročnom obrate takmer 500 mio € a profitabilite cca 0,5 %, by aj jedno promile strát z krádeží bolo pre našu firmu likvidačné. Oveľa viacej ako finančné straty však bolí to ľudské sklamanie, keď kolega z managementu, dlhoročný “priateľ” nájde medzeru v systéme a utrhne si párstotisíc €, v domnení že sa mu na to nepríde. A stalo sa to žiaľ viackrát... A to osobné ľudské sklamanie je oveľa väčšie, ako častý záver orgánov činných v trestnom konaní, aj v tomto prípade, že “skutok sa nestal”.
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
Neviem / nevyjadrujem sa /iné
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
Neviem / nevyjadrujem sa /iné Situácia je dramaticky rozdielna v privátnych a štátnych firmách. Kým v privátnej firme ide o okrajový a väčšinou rýchlo riešiteľný problém, v niektorých štátnych firmách ide o systémový jav.
Situácia je dramaticky rozdielna v privátnych a štátnych firmách. Kým v privátnej firme ide o okrajový a väčšinou rýchlo riešiteľný problém, v niektorých štátnych firmách ide o systémový jav.
Serles Wilfried Serles
managing partner
Grant Thornton Slovensko
Skôr áno Ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. Ak sa majiteľ stavebnej firmy vyhýba plateniu daní, vypláca mzdy "na ruku", a tým podvádza štát, nemôže sa diviť, že si jeho zamestnanci robia kšeftíky na jeho úkor, kradnú materiál a poškodzujú firmu. Ak firma funguje sociálne a spoločensky zodpovedne, neokrádajú ju ani jej zamestnanci či manažéri. To ale neznamená, že interná kontrola je vo firme zbytočná. Dobré pravidlá fungujú vtedy, ak sa dodržiavajú a kontrolujú, v opačnom prípade určujú trend zlé príklady. Preto som za podnikateľskú kultúru, vybudovanú na dobrých základoch a kontrole ich dodržiavania. Hovorím o tom, že je treba dodržiavať ekologické štandardy, dodržiavať zmluvy, úsporne čerpať zdroje, dôverne zaobchádzať s osobnými dátami, platiť dodávateľom férové ceny a odmeňovať rovnako mužov aj ženy. Korupcia a sociálne podvody sú neakceptovateľné a dane je treba platiť, aj keď to niekedy bolí. Firma funguje udržateľne a na úrovni len vtedy, ak dodržiava sľuby a nepodvádza iných. Som presvedčený, že v takom prípade nepodvádzajú ani zamestnanci.
Ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. Ak sa majiteľ stavebnej firmy vyhýba plateniu daní, vypláca mzdy "na ruku", a tým podvádza štát, nemôže sa diviť, že si jeho zamestnanci robia kšeftíky na jeho úkor, kradnú materiál a poškodzujú firmu. Ak firma funguje sociálne a spoločensky zodpovedne, neokrádajú ju ani jej zamestnanci či manažéri. To ale neznamená, že interná kontrola je vo firme zbytočná. Dobré pravidlá fungujú vtedy, ak sa dodržiavajú a kontrolujú, v opačnom prípade určujú trend zlé príklady. Preto som za podnikateľskú kultúru, vybudovanú na dobrých základoch a kontrole ich dodržiavania. Hovorím o tom, že je treba dodržiavať ekologické štandardy, dodržiavať zmluvy, úsporne čerpať zdroje, dôverne zaobchádzať s osobnými dátami, platiť dodávateľom férové ceny a odmeňovať rovnako mužov aj ženy. Korupcia a sociálne podvody sú neakceptovateľné a dane je treba platiť, aj keď to niekedy bolí. Firma funguje udržateľne a na úrovni len vtedy, ak dodržiava sľuby a nepodvádza iných. Som presvedčený, že v takom prípade nepodvádzajú ani zamestnanci.

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní