Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Môže dlhodobý a intenzívny tlak súkromného sektora na štát zmeniť zaužívané spôsoby verejného obstarávania? Viaceré firmy už rezignovali na účasť v netransparentných tendroch či využívanie zákonných nástrojov na zvrátenie ich priebehu a výsledkov

  1. rozhodne áno 31 %
  2. skôr áno 28 %
  3. skôr nie 24 %
  4. rozhodne nie 8 %
  5. neviem / nevyjadrujem sa / iné 8 %


Uzávierka hlasovania: 16.07.2018. Počet respondentov: 86.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Sitár Alan Sitár
Managing Director
Capital Partners Consulting, a.s.
rozhodne áno Nielen môže ale aj musí - tlak zvonka je nevyhnutná predispozícia na zvýšenie motivácie štátu o zmenách nielen hovoriť ale ich aj zrealizovať.
Nielen môže ale aj musí - tlak zvonka je nevyhnutná predispozícia na zvýšenie motivácie štátu o zmenách nielen hovoriť ale ich aj zrealizovať.
Máťuš Alexander Máťuš
CEO
ZenithOptimedia, s.r.o.
skôr áno
Oravcová Alica Orda Oravcová
prezidentka
Daňové fórum Slovenska
skôr nie Rozhodujúce by bolo, či by bol postup súkromného sektora jednotný. Je totižto málo pravdepodobné, že by rezignácia niektorých súkromných dodávateľov mala za následok nulovú účasť na štátnych tendroch.
Rozhodujúce by bolo, či by bol postup súkromného sektora jednotný. Je totižto málo pravdepodobné, že by rezignácia niektorých súkromných dodávateľov mala za následok nulovú účasť na štátnych tendroch.
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
skôr nie
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
rozhodne áno
Glatz Andrej Glatz
konatel
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
skôr áno
Hudáková Anna Hudáková
personálny riaditeľ (HREO)
sanofi-aventis Slovakia s.r.o.
skôr áno
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
skôr nie
Lorenc Boris Lorenc
predseda predstavenstva
Camase, a.s., Bratislava
skôr áno Zmeniť spôsoby verejného obstarávania môže iba novelizácia zákona. Cesta k jeho zmene vedie jedine cez Národnú radu SR a poslancov, žiadna iná cesta " tlaku na štát " nie je. Na druhej strane, dnes je mediálne pútavejšie informovať o tom kto vyhral veľké obstarávanie a nie o konečnom cieli obstarávania - zabezpečiť tovar alebo služba dobrej kvality za primeranú cenu. Žiadna zmena spôsobu verejného obstarávania neodstráni fakt, že v každom tendri musí niekto aj nevyhrať.
Zmeniť spôsoby verejného obstarávania môže iba novelizácia zákona. Cesta k jeho zmene vedie jedine cez Národnú radu SR a poslancov, žiadna iná cesta " tlaku na štát " nie je. Na druhej strane, dnes je mediálne pútavejšie informovať o tom kto vyhral veľké obstarávanie a nie o konečnom cieli obstarávania - zabezpečiť tovar alebo služba dobrej kvality za primeranú cenu. Žiadna zmena spôsobu verejného obstarávania neodstráni fakt, že v každom tendri musí niekto aj nevyhrať.
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
skôr áno
Kollár Daniel Kollár
generálny riaditeľ
Československá obchodná banka, a.s.
rozhodne áno Rezignácia nie je dobrou cestou, lebo nevyvíja žiadny tlak na zmenu a klesá počet hráčov zapojených do tendra. V dôsledku toho sa znižuje aj transparentnosť a konkurenčný tlak. Pri vyhodnocovaní súťaží treba jednoznačne upustiť od výhradného zamerania sa na čo najnižšiu cenu, ale mali by byť výraznejšie zohľadnené aj iné, predovšetkým kvalitatívne parametre či skúsenosti jednotlivých účastníkov s pôsobením na trhu a realizáciou predmetných projektov.
Rezignácia nie je dobrou cestou, lebo nevyvíja žiadny tlak na zmenu a klesá počet hráčov zapojených do tendra. V dôsledku toho sa znižuje aj transparentnosť a konkurenčný tlak. Pri vyhodnocovaní súťaží treba jednoznačne upustiť od výhradného zamerania sa na čo najnižšiu cenu, ale mali by byť výraznejšie zohľadnené aj iné, predovšetkým kvalitatívne parametre či skúsenosti jednotlivých účastníkov s pôsobením na trhu a realizáciou predmetných projektov.
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
skôr áno
Elko Dušan Elko
managing partner
SAM Headhunting Slovakia
skôr áno Keď na strane štátu nie je vôľa na zmenu verejného obstarávania, neostáva nič iné, ako tlak „zdola“.
Keď na strane štátu nie je vôľa na zmenu verejného obstarávania, neostáva nič iné, ako tlak „zdola“.
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
skôr áno
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
rozhodne nie Neúčasť v tendroch (rovnako ako vo voľbách) nie je tlakom ale naopak vodou na mlyn nečestným silám. Zníženie výdavkov z obstarávania sa v SR dá dosiahnuť iba tvrdým benchmarkingom voči komerčne bežným cenám, ako tomu bolo v prípade kauzy CT z Piešťan.
Neúčasť v tendroch (rovnako ako vo voľbách) nie je tlakom ale naopak vodou na mlyn nečestným silám. Zníženie výdavkov z obstarávania sa v SR dá dosiahnuť iba tvrdým benchmarkingom voči komerčne bežným cenám, ako tomu bolo v prípade kauzy CT z Piešťan.
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
rozhodne áno
Valent Ivan Valent
predseda predstavenstva
Corwin Capital, a.s.
rozhodne áno
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
rozhodne áno
Majerský Ján Majerský
managing director
Proma
rozhodne áno
Kutan Ján Kutan
partner
partner Kutan & Partners
skôr áno
Sabol Ján Sabol
viceprezident
Republiková únia zamestnávateľov
skôr nie
Rollo Jan Rollo
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Prima banka Slovensko, a.s.
rozhodne nie
Bajo Jozef Bajo
konateľ
Bauer Media SK
skôr áno
Hajko Jozef Hajko
analytik
skôr áno
Galdun Jozef Galdun
Key account manager
ENGINE Services
skôr nie hodnotím sa ako človek optimista , ale v tejto otázke som pesimista
hodnotím sa ako človek optimista , ale v tejto otázke som pesimista
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
rozhodne áno Médiám je bežne prezentovaný takýto negatívny pohľad, je tu však aj druhá strana. Systém je tak extrémne prebyrokratizovaný, zviazaný a neprehľadný, že vlastne sám vytvára ideálne podmienky na netransparentnosť. Voľa zapojiť sa do obstarávania začína byť problém. Súťaž zlyháva v samej podstate.
Médiám je bežne prezentovaný takýto negatívny pohľad, je tu však aj druhá strana. Systém je tak extrémne prebyrokratizovaný, zviazaný a neprehľadný, že vlastne sám vytvára ideálne podmienky na netransparentnosť. Voľa zapojiť sa do obstarávania začína byť problém. Súťaž zlyháva v samej podstate.
Heger Juraj Heger
riaditeľ
Vydavateľstvo Slovart, a.s.
neviem / nevyjadrujem sa / iné Aj firmy, ktoré si užívajú netransparentnosť, sú "súkromný sektor". Intenzívny tlak musí mať oporu v dlhodobo udržateľnom kontrolnom mechanizme, na ktorom sa jedného dňa koalícia a opozícia demonštratívne dohodnú konštatujúc, že všetci kmotrovia a iní "naši ľudia" už majú dosť a je čas budovať aj krajinu.
Aj firmy, ktoré si užívajú netransparentnosť, sú "súkromný sektor". Intenzívny tlak musí mať oporu v dlhodobo udržateľnom kontrolnom mechanizme, na ktorom sa jedného dňa koalícia a opozícia demonštratívne dohodnú konštatujúc, že všetci kmotrovia a iní "naši ľudia" už majú dosť a je čas budovať aj krajinu.
Džundová Mária Džundová
obchodná a marketingová riaditeľka
TNT Express
rozhodne áno Urcite ano. Ale nie rezignovanim, ale aktivnym pristupom a najma s vpolupraci s dalsimi spojencami: Treti sektor, media a verejnost.
Urcite ano. Ale nie rezignovanim, ale aktivnym pristupom a najma s vpolupraci s dalsimi spojencami: Treti sektor, media a verejnost.
Hričovský Márius Hričovský
podpredseda predstavenstva
Stredoslovenská energetika, a.s.
rozhodne áno Samozrejme, aj deformácie sa diali pod tlakom súkromného sektora. Preto by bolo skôr treba hovoriť o tom, akým spôsobom verejne obstarávať tak, aby to bolo nielen zákonné, ale aj férové, korektné a spravodlivé a žiadať o celospoločenský súlad bežných občanov, podnikateľov a zamestnancov verejného sektora s cieľom dosiahnuť želaný stav, ktorý by bol na prospech nielen podnikateľom, ale aj verejnej ruke. Obávam sa, že súčasný stav je tak preformalizovaný, že mnohé veci verejný sektor nevie vôbec reálne riešiť. Facit: zjednodušenie procesu obstarávania ruka v ruke s korektným správaním aktérov na oboch stranách.
Samozrejme, aj deformácie sa diali pod tlakom súkromného sektora. Preto by bolo skôr treba hovoriť o tom, akým spôsobom verejne obstarávať tak, aby to bolo nielen zákonné, ale aj férové, korektné a spravodlivé a žiadať o celospoločenský súlad bežných občanov, podnikateľov a zamestnancov verejného sektora s cieľom dosiahnuť želaný stav, ktorý by bol na prospech nielen podnikateľom, ale aj verejnej ruke. Obávam sa, že súčasný stav je tak preformalizovaný, že mnohé veci verejný sektor nevie vôbec reálne riešiť. Facit: zjednodušenie procesu obstarávania ruka v ruke s korektným správaním aktérov na oboch stranách.
Šarmír Marko Šarmír
Managing partner
RecruitMen & Developium Group
skôr áno
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
skôr áno Tlak musí byť zo strany súkromného sektora, ale oveľa intenzívnejší zo strany zástupcov štátu, ktorí verejné obstarávanie zastrešujú. Bokom by nemali stáť ani ďalšie orgány - Úrad pre verejné obstarávanie, NAKA a prokuratúra. A taktiež ani občania, ktorým by nemalo byť ľahostajné, ako štát narába s ich prostriedkami.
Tlak musí byť zo strany súkromného sektora, ale oveľa intenzívnejší zo strany zástupcov štátu, ktorí verejné obstarávanie zastrešujú. Bokom by nemali stáť ani ďalšie orgány - Úrad pre verejné obstarávanie, NAKA a prokuratúra. A taktiež ani občania, ktorým by nemalo byť ľahostajné, ako štát narába s ich prostriedkami.
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
rozhodne áno
Kostič Martin Kostič
riaditeľ
Emark, s.r.o.
rozhodne áno Súčasný koncept VO je podľa môjho názoru omyl. Nezabezpečuje pre štát efektivitu, ani najlepší možný výsledok, ani rovnaký prístup pre všetkých, ani agilitu. Riešenie však paradoxne nie je v jeho procese, ale v manažmente štátu. Ak by správne fungoval, postačoval by flexibilný model obstarávania ako v bežnej firme.
Súčasný koncept VO je podľa môjho názoru omyl. Nezabezpečuje pre štát efektivitu, ani najlepší možný výsledok, ani rovnaký prístup pre všetkých, ani agilitu. Riešenie však paradoxne nie je v jeho procese, ale v manažmente štátu. Ak by správne fungoval, postačoval by flexibilný model obstarávania ako v bežnej firme.
Wiedermann Martin Wiedermann
generálny riaditeľ
Centrálny depozitár cenných papierov SR
rozhodne áno V duchu citatu Jana Wericha: Boj s blbostou nemozte nikdy vyhrat, ale nikdy nesmiete prestat bojovat, pretoze Vam inak prerasie cez hlavu.
V duchu citatu Jana Wericha: Boj s blbostou nemozte nikdy vyhrat, ale nikdy nesmiete prestat bojovat, pretoze Vam inak prerasie cez hlavu.
Krekáč Martin Krekáč
vedúci partner
Jenewein Group
rozhodne áno
Jacko Martin Jacko
managing partner
Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o, Bratislava
skôr áno
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
skôr nie Stále bude dostatok alternatív a firiem, ktoré s radosťou prijmú podmienky hry diktované štátom pri verejnom obstarávaní. Problém tkvie v tom, že štát obstaráva a obstaráva veľa. Cestou je zužovať priestor, kde štát vôbec niečo obstaráva.
Stále bude dostatok alternatív a firiem, ktoré s radosťou prijmú podmienky hry diktované štátom pri verejnom obstarávaní. Problém tkvie v tom, že štát obstaráva a obstaráva veľa. Cestou je zužovať priestor, kde štát vôbec niečo obstaráva.
Melišek Martin Melišek
CFO
Softec
skôr nie Verejné obstarávanie je len verný odraz pomerov na Slovensku a nemyslím si, že súkromný sektor má prostriedky a mandát na to, aby to zmenil. Takáto zmena je úlohou nás občanov vyjadrovaním postojov najmä pri voľbách.
Verejné obstarávanie je len verný odraz pomerov na Slovensku a nemyslím si, že súkromný sektor má prostriedky a mandát na to, aby to zmenil. Takáto zmena je úlohou nás občanov vyjadrovaním postojov najmä pri voľbách.
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
rozhodne nie Zároveň ma toto negatívne konštatovanie vôbec neteší. Pred desiatimi rokmi sme s kolegom predali úspešnú stavebnú firmu s ročným obratom 12 mil.€ len preto, že sme sa niekoľko rokov márne usilovali o štátne zákazky. Pokiaľ na tendroch budú môcť parazitovať politici, štátny úradníci a samosprávy ku žiadnej zmene nedôjde. Kapre si predsa sami rybník nevypustia. Zmenu môže priniesť len zmena vládnej garnitúry súčasne so zmenou politickej kultúry.
Zároveň ma toto negatívne konštatovanie vôbec neteší. Pred desiatimi rokmi sme s kolegom predali úspešnú stavebnú firmu s ročným obratom 12 mil.€ len preto, že sme sa niekoľko rokov márne usilovali o štátne zákazky. Pokiaľ na tendroch budú môcť parazitovať politici, štátny úradníci a samosprávy ku žiadnej zmene nedôjde. Kapre si predsa sami rybník nevypustia. Zmenu môže priniesť len zmena vládnej garnitúry súčasne so zmenou politickej kultúry.
Rybárik Michal Rybárik
predseda
Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu
neviem / nevyjadrujem sa / iné Chcel by som odpovedať, že môže. Avšak z praxe vieme, že aj dlhodobé a intenzívne hádzanie hrachu na stenu vedie skôr k nedostatku hrachu či únave hádzajúceho, než k oslabeniu steny.
Chcel by som odpovedať, že môže. Avšak z praxe vieme, že aj dlhodobé a intenzívne hádzanie hrachu na stenu vedie skôr k nedostatku hrachu či únave hádzajúceho, než k oslabeniu steny.
Hrabovec Michal Hrabovec
prezident
Anasoft
neviem / nevyjadrujem sa / iné Negatíva zaužívaných spôsobov verejného obstarávania sú odzrkadlením používania politickej moci pri nakladaní s verejnými zdrojmi. Neúčasť v biznise so štátom, ani zjednodušený alebo povrchný pohľad médií, tento problém nerieši.
Negatíva zaužívaných spôsobov verejného obstarávania sú odzrkadlením používania politickej moci pri nakladaní s verejnými zdrojmi. Neúčasť v biznise so štátom, ani zjednodušený alebo povrchný pohľad médií, tento problém nerieši.
Michalik Milan Michalik
obchodný riaditeľ
PPA Controll, a.s., Bratislava
rozhodne nie
Gloznek Miloš Gloznek
projektový manažér
ŽSR
skôr áno
Milanovič Miloš Milanovič
riaditeľ
PS Stavby
neviem / nevyjadrujem sa / iné Z mojej skúsenosti je najväčší problém pri verejnom obstarávaní na strane súkromného sektor a to v nereálnych ponukových cenách. Mnohokrát som bol svedkom toho, ako v elektronickej aukcii išli firmy hlboko pod nákladové ceny. Výsledkom tohto konania sú neuhradení subdodávatelia a nekvalita dodaného diela.
Z mojej skúsenosti je najväčší problém pri verejnom obstarávaní na strane súkromného sektor a to v nereálnych ponukových cenách. Mnohokrát som bol svedkom toho, ako v elektronickej aukcii išli firmy hlboko pod nákladové ceny. Výsledkom tohto konania sú neuhradení subdodávatelia a nekvalita dodaného diela.
Adamiš Miroslav Adamiš
riaditeľ
generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
rozhodne áno
Barnáš Miroslav Barnáš
CEO Czech republic & Slovakia JLL
JLL
skôr áno Pevne verim, ze ano.
Pevne verim, ze ano.
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
skôr nie
Očenáš Miroslav Očenáš
CEO & Founder
Kvety.sk
skôr nie Z praktických skúseností už nie som optimista, žiaľ.
Z praktických skúseností už nie som optimista, žiaľ.
Mík Pavel Mík
obchodný riaditeľ
ABB
neviem / nevyjadrujem sa / iné Otázka by mala skôr znieť, čo by sa malo zmeniť. Veľa výberových konaní aj vo verejnom sektore je dnes postavených na zohľadňovaní nielen priamych vstupov ale aj na vízii budúcnosti. Čiže aj nákladnejšie moderné technológie sa môžu dostať „k slovu“. Na pretras sa vždy však dostanú tie verejné obstarávania, ktoré sa míňajú účinku ich poslania. Či už pre zlé nastavenia alebo časovú náročnosť. Lenže nastavenie a dodržiavanie pravidiel vždy závisí od ľudí. Rezignácia firiem na tendroch je signálom potreby zmeny tendrovej kultúry.
Otázka by mala skôr znieť, čo by sa malo zmeniť. Veľa výberových konaní aj vo verejnom sektore je dnes postavených na zohľadňovaní nielen priamych vstupov ale aj na vízii budúcnosti. Čiže aj nákladnejšie moderné technológie sa môžu dostať „k slovu“. Na pretras sa vždy však dostanú tie verejné obstarávania, ktoré sa míňajú účinku ich poslania. Či už pre zlé nastavenia alebo časovú náročnosť. Lenže nastavenie a dodržiavanie pravidiel vždy závisí od ľudí. Rezignácia firiem na tendroch je signálom potreby zmeny tendrovej kultúry.
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
rozhodne áno
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
rozhodne nie Počas vládneho obdobia súčasnej vlády určite nie. Ak tak až za nasledujúcej...
Počas vládneho obdobia súčasnej vlády určite nie. Ak tak až za nasledujúcej...
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
rozhodne áno
Stadler Peter Stadler
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Wealth Effect Management
rozhodne áno Prave privatny sektor moze a ma mat vyrazny vplyv na fungovanie statu. Dolezite je, aby na cele firiem z privatneho sektora stala nova generacia podnikatelov a manazerov, ktori sa prave na netransparetnych tendroch a tajnych dohodach "nevezu" a nepodielaju. Obhajovat sa tym, ze ked to neurobim ja, tak to urobia ostatni nepomoze k nicomu. Treba zabojovat o to dat spravny priklad, aj ked by mal byt jediny. Ostatni sa mozu na zaklade svojho svedomia rozhodnut, ze budu tento priklad nasledovat.
Prave privatny sektor moze a ma mat vyrazny vplyv na fungovanie statu. Dolezite je, aby na cele firiem z privatneho sektora stala nova generacia podnikatelov a manazerov, ktori sa prave na netransparetnych tendroch a tajnych dohodach "nevezu" a nepodielaju. Obhajovat sa tym, ze ked to neurobim ja, tak to urobia ostatni nepomoze k nicomu. Treba zabojovat o to dat spravny priklad, aj ked by mal byt jediny. Ostatni sa mozu na zaklade svojho svedomia rozhodnut, ze budu tento priklad nasledovat.
Strýček Peter Strýček
regionálny riaditeľ pre akvizície a rozvoj
ENGIE Services
rozhodne áno
Markovič Peter Markovič
dekan
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
rozhodne áno
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
skôr áno Je nutné implementovať jednoduchšie, efektívnejšie a hlavne rýchlejšie procesy VO. Požiadavky na obraty, referencie, zábezpeky a expertov sú bežné aj v zahraničí, ale musia byť vyvážené. Dôležitá je kontrolná funkcia nezávislého orgánu, ktorý musí mať kompetencie, ale nemal by zbytočne robiť prieťahy v procesoch VO.
Je nutné implementovať jednoduchšie, efektívnejšie a hlavne rýchlejšie procesy VO. Požiadavky na obraty, referencie, zábezpeky a expertov sú bežné aj v zahraničí, ale musia byť vyvážené. Dôležitá je kontrolná funkcia nezávislého orgánu, ktorý musí mať kompetencie, ale nemal by zbytočne robiť prieťahy v procesoch VO.
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
skôr áno
Gažík Peter Gažík
generálny riaditeľ
O2 Slovakia
skôr áno Je ale nevyhnutné, aby firmy vo svojich snahách zotrvali, pretože ide o tému, ktorá bude vždy aktuálna a nikdy nedosiahneme ideálny stav. Naša spoločnosť sa takýto tlak vyvíjať usiluje, či už vo forme podávania podnetov na Úrad pre verejné obstarávanie alebo vstupovaním do procesu tvorba legislatívy. Veríme v princíp transparentnosti a férovej súťaže a sme presvedčení, že aj štátna správa si uvedomuje, že je to je jediná prijateľná a udržatelná cesta. Momentálne pripravovaná zmena legislatívy je síce podľa nás krokom späť, ale ani tu sa nevzdávame a pokúšame sa našich partnerov presvedčiť o potrebe zvyšovania transparentnosti.
Je ale nevyhnutné, aby firmy vo svojich snahách zotrvali, pretože ide o tému, ktorá bude vždy aktuálna a nikdy nedosiahneme ideálny stav. Naša spoločnosť sa takýto tlak vyvíjať usiluje, či už vo forme podávania podnetov na Úrad pre verejné obstarávanie alebo vstupovaním do procesu tvorba legislatívy. Veríme v princíp transparentnosti a férovej súťaže a sme presvedčení, že aj štátna správa si uvedomuje, že je to je jediná prijateľná a udržatelná cesta. Momentálne pripravovaná zmena legislatívy je síce podľa nás krokom späť, ale ani tu sa nevzdávame a pokúšame sa našich partnerov presvedčiť o potrebe zvyšovania transparentnosti.
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
skôr áno Urcite takyto tlak, spolu s informovanim a zapajanim verejnosti moze nieco pomoct.
Urcite takyto tlak, spolu s informovanim a zapajanim verejnosti moze nieco pomoct.
Špoták Peter Špoták
predseda predstavenstva
Maesta, a. s., Bratislava
skôr nie Rezignácia nie je tlak. Rezignácia je tichý súhlas s tým čo sa deje.
Rezignácia nie je tlak. Rezignácia je tichý súhlas s tým čo sa deje.
Vilem Peter Vilem
riaditeľ
Vema, s.r.o., Bratislava
skôr nie Musí to byť záujem a tlak celej verejnosti, nielen tlak súkromného sektora. Pokiaľ bude bežnou obhajobou neefektívneho a neekonomického obstarávania, že všetko prebehlo v súlade so zákonom, nič sa nezmení. Druhou podmienkou je vylúčenie ľudí stojacich za takýmito obstarávaniami z akéhokoľvek rozhodovania v štátnej a verejnej správe.
Musí to byť záujem a tlak celej verejnosti, nielen tlak súkromného sektora. Pokiaľ bude bežnou obhajobou neefektívneho a neekonomického obstarávania, že všetko prebehlo v súlade so zákonom, nič sa nezmení. Druhou podmienkou je vylúčenie ľudí stojacich za takýmito obstarávaniami z akéhokoľvek rozhodovania v štátnej a verejnej správe.
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
skôr nie
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
skôr nie Vzdy budu cakat “dohodnuti” dodavatelia” , ochotne sa zucastnujuci obstaravani. Tak ako je polozena otazka to funguje vo filmoch a romanoch.
Vzdy budu cakat “dohodnuti” dodavatelia” , ochotne sa zucastnujuci obstaravani. Tak ako je polozena otazka to funguje vo filmoch a romanoch.
Dula Radúz Dula
predseda dozornej rady
Zväz cestovného ruchu SR
rozhodne áno Účelom súčasne platnej legislatívy bolo, aby bol výber transparentný, ľudovo povedané, aby "sa nekradlo". Keďže sa tento cieľ naplnil len čiastočne, navyše súčasný stav niektoré obstarania predražuje, zdržuje, či dokonca znemožňuje, určite by sa mal systém modernizovať.
Účelom súčasne platnej legislatívy bolo, aby bol výber transparentný, ľudovo povedané, aby "sa nekradlo". Keďže sa tento cieľ naplnil len čiastočne, navyše súčasný stav niektoré obstarania predražuje, zdržuje, či dokonca znemožňuje, určite by sa mal systém modernizovať.
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
rozhodne áno
Kučák Roman Kučák
CEO & co-founder
Anodius
rozhodne áno Rozhodne áno, napokon v jednote je sila. Načase zmenit zaužívaný “mind-set” na štát slúži všetkým jeho občanom a nie naopak!
Rozhodne áno, napokon v jednote je sila. Načase zmenit zaužívaný “mind-set” na štát slúži všetkým jeho občanom a nie naopak!
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
rozhodne áno
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
rozhodne nie
Bubánová-Tauchmanová Simona Bubánová-Tauchmanová
konateľka
CD-Creative Department, s. r. o.
skôr áno
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
rozhodne nie Cim slabsie firmy - a zavisle na statnych zakazkach - tym su "poddajnejsie" netransparentnosti. Cim silnejsie firmy - a profitujuce z verejnych zakaziek - tym lahsie si so statnou masineriou poradia. No a tie najsilnejsie - tie uz iba diktuju: vladam, prezidentom, mediam...
Cim slabsie firmy - a zavisle na statnych zakazkach - tym su "poddajnejsie" netransparentnosti. Cim silnejsie firmy - a profitujuce z verejnych zakaziek - tym lahsie si so statnou masineriou poradia. No a tie najsilnejsie - tie uz iba diktuju: vladam, prezidentom, mediam...
Kassay Štefan Kassay
predseda dozornej rady
I.D.C. Holding
skôr áno nie je to jednoduché, avšak systematický tlak a zdôvodnenie s agumentmi môžu veci zmeniť
nie je to jednoduché, avšak systematický tlak a zdôvodnenie s agumentmi môžu veci zmeniť
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
skôr áno
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
rozhodne áno
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
rozhodne áno Systém môžu zmeniť len tí poctiví, ktorí nerezignujú a nenechajú tých menej poctivých vyhrávať. Vyžaduje to ale presvedčenie o správnosti konania a veľkú vytrvalosť.
Systém môžu zmeniť len tí poctiví, ktorí nerezignujú a nenechajú tých menej poctivých vyhrávať. Vyžaduje to ale presvedčenie o správnosti konania a veľkú vytrvalosť.
Kupčo Vladimír Kupčo
CEO
VNET, a.s., Bratislava
skôr nie

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní