Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Sú podľa vás rodinné podniky takým významným prvkom podnikateľského ekosystému Slovenska, aby sa nimi musel špeciálne zaoberať aj štát?

  1. rozhodne áno 30 %
  2. skôr áno 23 %
  3. skôr nie 17 %
  4. rozhodne nie 10 %
  5. neviem / nevyjadrujem sa / iné 20 %


Uzávierka hlasovania: 27.08.2018. Počet respondentov: 92.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
rozhodne áno Rodinný podnik je okrem iného aj najlepšia alternatíva ako sa postarať o seba a rodinu a nebyť závislý na inom zamestnávateľovi, či štáte. Preto by mal štát v maximálnej miere podporovať každého, kto sa chce osamostatniť.
Rodinný podnik je okrem iného aj najlepšia alternatíva ako sa postarať o seba a rodinu a nebyť závislý na inom zamestnávateľovi, či štáte. Preto by mal štát v maximálnej miere podporovať každého, kto sa chce osamostatniť.
Zaťko Andrej Zaťko
generálny riaditeľ
Poštová banka
rozhodne áno Mali by byť. Sú neoddeliteľnou súčasťou každej ekonomiky. Mikropodniky, živnostníci, remeselníci, malí farmári a rodinné podniky môžu výrazne odľahčiť slovenskú ekonomickú závislosť od automobilového priemyslu. Drvivá väčšina slovenských rodinných podnikov má formu spoločností s ručením obmedzeným a je staršia ako 10 rokov. Ide teda o spoločnosti, ktoré sú už dlhodobo etablované v našom hospodárstve. Je preto dôležité, aby sa štát zaoberal problematikou rodinných podnikov, nielen na Slovensku, ale aj v EÚ. Vo väčšine európskych krajín totiž neexistuje jednoznačná definícia rodinného podniku a medzi krajinami neexistuje jednotný prístup. Rozvoju rodinného podnikania na Slovensku by pomohlo hlavne zadefinovanie rodinného podniku ako podnikateľského subjektu a vytvorenie špecifických nástrojov financovania na podporu rodinných podnikov, či vybudovanie poradenských služieb.
Mali by byť. Sú neoddeliteľnou súčasťou každej ekonomiky. Mikropodniky, živnostníci, remeselníci, malí farmári a rodinné podniky môžu výrazne odľahčiť slovenskú ekonomickú závislosť od automobilového priemyslu. Drvivá väčšina slovenských rodinných podnikov má formu spoločností s ručením obmedzeným a je staršia ako 10 rokov. Ide teda o spoločnosti, ktoré sú už dlhodobo etablované v našom hospodárstve. Je preto dôležité, aby sa štát zaoberal problematikou rodinných podnikov, nielen na Slovensku, ale aj v EÚ. Vo väčšine európskych krajín totiž neexistuje jednoznačná definícia rodinného podniku a medzi krajinami neexistuje jednotný prístup. Rozvoju rodinného podnikania na Slovensku by pomohlo hlavne zadefinovanie rodinného podniku ako podnikateľského subjektu a vytvorenie špecifických nástrojov financovania na podporu rodinných podnikov, či vybudovanie poradenských služieb.
Glatz Andrej Glatz
konatel
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
skôr áno
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
skôr áno
Hudáková Anna Hudáková
personálny riaditeľ (HREO)
sanofi-aventis Slovakia s.r.o.
skôr áno
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
skôr nie
Lorenc Boris Lorenc
predseda predstavenstva
Camase, a.s., Bratislava
skôr nie Významné sú, ale aby sa nimi špeciálne zaoberal štát je proti podstate rodinných podnikov. Vznikli a fungujú s myšlienkou,že rodina sa podnikaním postará sama o seba, dá zamestnanie rodinným príslušníkom a nečaká, že sa o ňu postará štát. Záujem štátu v tomto smere môže byť rušivý, možno aj úsmevný.
Významné sú, ale aby sa nimi špeciálne zaoberal štát je proti podstate rodinných podnikov. Vznikli a fungujú s myšlienkou,že rodina sa podnikaním postará sama o seba, dá zamestnanie rodinným príslušníkom a nečaká, že sa o ňu postará štát. Záujem štátu v tomto smere môže byť rušivý, možno aj úsmevný.
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Gašpar Daniel Gašpar
Managing Partner
Crowdberry a.s.
rozhodne áno Rodinné podniky sú dôležitou súčasťou zdravej štruktúry ekonomiky. Prinášajú stabilitu naprieč hospodárskymi cyklami a svojimi dlhodobými cieľmi zameranými na vytváranie hodnoty, a nie nutne krátkodobého zisku, tvoria pevné vzťahy so zamestnancami, dodávateľmi, odberateľmi a v neposlednom rade aj komunitami, kde pôsobia. Stačí sa príkladom pozrieť na Nemecko, kde rodinné malé a stredné podniky tvoria kostru národného hospodárstva. Štát by mal mať každopádne eminentný záujem takúto formu podnikania aktívne podporovať.
Rodinné podniky sú dôležitou súčasťou zdravej štruktúry ekonomiky. Prinášajú stabilitu naprieč hospodárskymi cyklami a svojimi dlhodobými cieľmi zameranými na vytváranie hodnoty, a nie nutne krátkodobého zisku, tvoria pevné vzťahy so zamestnancami, dodávateľmi, odberateľmi a v neposlednom rade aj komunitami, kde pôsobia. Stačí sa príkladom pozrieť na Nemecko, kde rodinné malé a stredné podniky tvoria kostru národného hospodárstva. Štát by mal mať každopádne eminentný záujem takúto formu podnikania aktívne podporovať.
Bator Dariusz Tomasz Bator
CEO
BILLA, s.r.o, Bratislava
skôr nie Je pravda, že na Slovensku je vysoký počet podnikov rodinného typu. No pre zdravú ekonomiku sú dôležité všetky formy podnikania, tak malé, rodinné, ako aj stredné podniky a v neposlednom rade aj veľké korporácie. Štát by mal znížiť daňové a administratívne zaťaženie nielen malých firiem, ale všetkých podnikateľských subjektov.
Je pravda, že na Slovensku je vysoký počet podnikov rodinného typu. No pre zdravú ekonomiku sú dôležité všetky formy podnikania, tak malé, rodinné, ako aj stredné podniky a v neposlednom rade aj veľké korporácie. Štát by mal znížiť daňové a administratívne zaťaženie nielen malých firiem, ale všetkých podnikateľských subjektov.
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
skôr nie
Elko Dušan Elko
managing partner
SAM Headhunting Slovakia
skôr áno Rodinné podniky sú určite dôležitou súčasťou podnikateľského prostredia, nemyslím si však, že by im mal štát venovať extra pozornosť.
Rodinné podniky sú určite dôležitou súčasťou podnikateľského prostredia, nemyslím si však, že by im mal štát venovať extra pozornosť.
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
skôr áno
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
rozhodne nie Rodinné podniky sú tak rozmanité, že štát by sa nemal upínať na ne ako na samostatnú skupinu. Skôr by mal vytvoriť podmienky, aby podnikateľom bolo jedno, či sú rodinný podnik alebo nie.
Rodinné podniky sú tak rozmanité, že štát by sa nemal upínať na ne ako na samostatnú skupinu. Skôr by mal vytvoriť podmienky, aby podnikateľom bolo jedno, či sú rodinný podnik alebo nie.
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie Rodinné podniky sú rozhodne významným prvkom ekonomiky každého štátu, len u nás nech sa štát do nich v žiadnom prípade nemontuje.
Rodinné podniky sú rozhodne významným prvkom ekonomiky každého štátu, len u nás nech sa štát do nich v žiadnom prípade nemontuje.
Kvartová Hana Kvartová
výkonná riaditeľka
SAS Slovakia
skôr áno
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
skôr nie
Štefanec Ivan Štefanec
čestný prezident
Podnikateľská aliancia Slovenska
rozhodne áno
Košturiak Ján Košturiak
spoločník
IPA, s.r.o.
rozhodne áno Sú významným prvkom podnikateľského prostredia a práve preto by ich mal štát nechař radšej na pokoji.
Sú významným prvkom podnikateľského prostredia a práve preto by ich mal štát nechař radšej na pokoji.
Bojčík Jozef Bojčík
konateľ
Medi Cool, s.r.o., Košice
skôr áno
Hajko Jozef Hajko
analytik
skôr áno
Bajo Jozef Bajo
konateľ
Bauer Media SK
skôr nie
Heger Juraj Heger
riaditeľ
Vydavateľstvo Slovart, a.s.
rozhodne áno Špeciálne by mohol štát výnimočne nerozmýšľať, o koľko majú rodinné firmy zvýšiť platy a príplatky svojim pracovníkom (kým ich prepustia alebo skrachujú). Špeciálne by mohol štát venovať jedno výjazdové zasadnutie vlády na prejednanie nápadov, ako dať rodinným firmám pokoj na prácu. A ešte by štát mohol rodinným firmám posielať PFko s poďakovaním za zamestnávanie nerodinných príslušníkov a platenie všetkých daní, poistení a odvodov.
Špeciálne by mohol štát výnimočne nerozmýšľať, o koľko majú rodinné firmy zvýšiť platy a príplatky svojim pracovníkom (kým ich prepustia alebo skrachujú). Špeciálne by mohol štát venovať jedno výjazdové zasadnutie vlády na prejednanie nápadov, ako dať rodinným firmám pokoj na prácu. A ešte by štát mohol rodinným firmám posielať PFko s poďakovaním za zamestnávanie nerodinných príslušníkov a platenie všetkých daní, poistení a odvodov.
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
rozhodne nie Nie, základným pilierom tejto ekonomiky a vlády by mali byť malé a stredné podniky. Či už rodinné alebo iné. Sú najväčším zamestnávateľom, sú najodolnejšie voči odvetvovým krízam a rovnako štát má z nich najväčšiu istou skutočne zaplatených daní. Akokoľvek naše smerovanie je presne opačné a dlhodobo podporujeme len veľkých zahraničných hráčov.
Nie, základným pilierom tejto ekonomiky a vlády by mali byť malé a stredné podniky. Či už rodinné alebo iné. Sú najväčším zamestnávateľom, sú najodolnejšie voči odvetvovým krízam a rovnako štát má z nich najväčšiu istou skutočne zaplatených daní. Akokoľvek naše smerovanie je presne opačné a dlhodobo podporujeme len veľkých zahraničných hráčov.
Janči Juraj Janči
country manažér
Coface Slovakia, s.r.o., Bratislava
neviem / nevyjadrujem sa / iné Neviem prečo sa to ohraničuje. Vláda by si mala všímať, ale ni za účelom výberu daní, všetky domáce podniky, to je jedno či sa jedná o rodinné alebo nie. Vytvorenie podnikateľskej strednej triedy je nosným pilierom každej krajiny, preto je pre mňa nepochopiteľné prečo vláda na to kašle viac ako 10 rokov.
Neviem prečo sa to ohraničuje. Vláda by si mala všímať, ale ni za účelom výberu daní, všetky domáce podniky, to je jedno či sa jedná o rodinné alebo nie. Vytvorenie podnikateľskej strednej triedy je nosným pilierom každej krajiny, preto je pre mňa nepochopiteľné prečo vláda na to kašle viac ako 10 rokov.
Gabrhel Juraj Gabrhel
riaditeľ
E-learnmedia, s.r.o., Bratislava
neviem / nevyjadrujem sa / iné Rodinné podniky sú zaujímavým modelom fungovania podnikania. Tak ako pri akýchkoľvek iných firmách, existujú určite dobré, menej dobré a aj tie zlé. Ich význam v podnikateľskom prostredí však netreba preceňovať. Každopádne by som zbystril pozornosť, keď náš štát chce do niečoho zasahovať a vylepšovať to. Väčšinou to totiž dopadne zle. Obávam sa totiž, že štát si pod rodinnými podnikmi hodnými podpory predstavuje napríklad rodinný podnik Vadalovcov, Kmotríkovcov, či Rezešovcov.
Rodinné podniky sú zaujímavým modelom fungovania podnikania. Tak ako pri akýchkoľvek iných firmách, existujú určite dobré, menej dobré a aj tie zlé. Ich význam v podnikateľskom prostredí však netreba preceňovať. Každopádne by som zbystril pozornosť, keď náš štát chce do niečoho zasahovať a vylepšovať to. Väčšinou to totiž dopadne zle. Obávam sa totiž, že štát si pod rodinnými podnikmi hodnými podpory predstavuje napríklad rodinný podnik Vadalovcov, Kmotríkovcov, či Rezešovcov.
Čechová Katarína Čechová
partner
advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS
rozhodne nie
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Tokošová Marcela Tokošová
riaditeľka
v.d. Kovotvar v Kútoch
rozhodne nie S otázkou ste ma potešili. S dlhodobého skúmania tejto problematiky som presvedčená o tom, že rodinné podniky nie sú takým významným prvkom podnikateľského ekosystému Slovenska, aby sa s nimi musel špeciálne zaoberať štát!
S otázkou ste ma potešili. S dlhodobého skúmania tejto problematiky som presvedčená o tom, že rodinné podniky nie sú takým významným prvkom podnikateľského ekosystému Slovenska, aby sa s nimi musel špeciálne zaoberať štát!
Džundová Mária Džundová
obchodná a marketingová riaditeľka
TNT Express
neviem / nevyjadrujem sa / iné Su dolezite ale nechapem cim vybocuju z ramca standardneho podnikania aby sa tym specialne musel zaoberat stat.
Su dolezite ale nechapem cim vybocuju z ramca standardneho podnikania aby sa tym specialne musel zaoberat stat.
Smik Marián Smik
generálny riaditeľ
Probugas, a.s., Bratislava, člen skupiny AEN Group
rozhodne áno
Ráno Marián Ráno
riaditeľ
Solidita, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno Každá podpora podnikania, vrátane toho rodinného, je v súčasnom zložitom a nepriaznivom podnikateľskom prostredí vítaná. Štát by ale mal svoju pozornosť zamerať na zlepšenie podnikania a jeho prostredia ako takého a nie len na to rodinné podnikanie.
Každá podpora podnikania, vrátane toho rodinného, je v súčasnom zložitom a nepriaznivom podnikateľskom prostredí vítaná. Štát by ale mal svoju pozornosť zamerať na zlepšenie podnikania a jeho prostredia ako takého a nie len na to rodinné podnikanie.
Šarmír Marko Šarmír
Managing partner
RecruitMen & Developium Group
rozhodne áno
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
neviem / nevyjadrujem sa / iné Štát by mal pre všetkých podnikateľov vytvárať také podmienky, aby mali záujem rozvíjať svoj biznis, zamestnávať ľudí a aj platiť dane. V zásade je úplne jedno, či budú v ekonomike dominovať veľké, stredné, malé alebo rodinné firmy.
Štát by mal pre všetkých podnikateľov vytvárať také podmienky, aby mali záujem rozvíjať svoj biznis, zamestnávať ľudí a aj platiť dane. V zásade je úplne jedno, či budú v ekonomike dominovať veľké, stredné, malé alebo rodinné firmy.
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
rozhodne áno
Kostič Martin Kostič
riaditeľ
Emark, s.r.o.
skôr áno Slovensko je malá krajina s malým počtom ekonomicky činného obyvateľstva. Aj jeden dobrý rodinný podnik dokáže toho veľa ovplyvniť.
Slovensko je malá krajina s malým počtom ekonomicky činného obyvateľstva. Aj jeden dobrý rodinný podnik dokáže toho veľa ovplyvniť.
Hrnko Martin Hrnko
predseda predstavenstva
QBSW
skôr nie Akékoľvek pridávanie nových výnimiek do legislatívneho prostredia komplikuje podnikateľom ich činnosť a obvykle im aj zvyšuje náklady. Foriem podnikania máme na Slovensku viacero, nie je komplikované zvoliť si tú správnu formu. Podnikateľskému prostrediu by pomohlo skôr zjednodušovanie podmienok pre vznik, prevádzku a zánik spoločností, vrátanie zjednodušovania daňového a odvodového systému a to bez ohľadu na to o aký typ spoločnosti sa jedná.
Akékoľvek pridávanie nových výnimiek do legislatívneho prostredia komplikuje podnikateľom ich činnosť a obvykle im aj zvyšuje náklady. Foriem podnikania máme na Slovensku viacero, nie je komplikované zvoliť si tú správnu formu. Podnikateľskému prostrediu by pomohlo skôr zjednodušovanie podmienok pre vznik, prevádzku a zánik spoločností, vrátanie zjednodušovania daňového a odvodového systému a to bez ohľadu na to o aký typ spoločnosti sa jedná.
Terkovič Martin Terkovič
generálny riaditeľ
ICZ Slovakia, a.s., Trenčín
rozhodne nie rodinný podnik je podnik ako každý iný a nevidím žiaden dôvod na nejaký špeciálny (ochranársky) prístup k nemu.
rodinný podnik je podnik ako každý iný a nevidím žiaden dôvod na nejaký špeciálny (ochranársky) prístup k nemu.
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
neviem / nevyjadrujem sa / iné Štát nech sa radšej ničím špeciálne nezaoberá. Lebo "špeciálny záujem štátu" často končí babráctvom.
Štát nech sa radšej ničím špeciálne nezaoberá. Lebo "špeciálny záujem štátu" často končí babráctvom.
Melišek Martin Melišek
CFO
Softec
neviem / nevyjadrujem sa / iné Rodinné podniky sú natoľko významným prvkom ekonomiky, že by sa o ne v žiadnom prípade nemal štát špeciálne zaujímať. Podľa skúseností takýto záujem prinesie nové byrokratické prekážky a nakoniec celý segment paralyzuje. Takže, ak rodinným podnikom zostane štandardné miesto na podnikanie bez znevýhodňovania, bude to najväčšia služba.
Rodinné podniky sú natoľko významným prvkom ekonomiky, že by sa o ne v žiadnom prípade nemal štát špeciálne zaujímať. Podľa skúseností takýto záujem prinesie nové byrokratické prekážky a nakoniec celý segment paralyzuje. Takže, ak rodinným podnikom zostane štandardné miesto na podnikanie bez znevýhodňovania, bude to najväčšia služba.
Bošňák Matej Bošňák
vedúci partner EY na Slovensku
EY v SR
rozhodne áno Vzhľadom na relatívne krátku existenciu trhového hospodárstva sme ešte nemali šancu zažiť generačnú výmenu zakladateľov firiem. Ale ten čas je teraz tu. Na Slovensku je typickým vlastníkom firmy buď zahraničná spoločnosť alebo (aj vďaka neexistencii kapitálového trhu) fyzické osoby (často cez komplexnejšie štruktúry). Možno to nie je také viditeľné, ale aj u nás v rebríčku TOP 100 je veľa rodinných firiem s mnohomiliónovými obratmi a stovkami zamestnancov. Otázka nie je, či sa tým má štát zaoberať, ale prečo sa nezaoberá ! Nizšie odvody, zverenecké fondy na umožnenie dedenia a správy rodinného majetku atď sú súčasťou legislatív väčšiny vyspelých krajín. Štát nech len vytvorí podmienky a rodinnými firmami sa budú zaoberať rodiny.
Vzhľadom na relatívne krátku existenciu trhového hospodárstva sme ešte nemali šancu zažiť generačnú výmenu zakladateľov firiem. Ale ten čas je teraz tu. Na Slovensku je typickým vlastníkom firmy buď zahraničná spoločnosť alebo (aj vďaka neexistencii kapitálového trhu) fyzické osoby (často cez komplexnejšie štruktúry). Možno to nie je také viditeľné, ale aj u nás v rebríčku TOP 100 je veľa rodinných firiem s mnohomiliónovými obratmi a stovkami zamestnancov. Otázka nie je, či sa tým má štát zaoberať, ale prečo sa nezaoberá ! Nizšie odvody, zverenecké fondy na umožnenie dedenia a správy rodinného majetku atď sú súčasťou legislatív väčšiny vyspelých krajín. Štát nech len vytvorí podmienky a rodinnými firmami sa budú zaoberať rodiny.
Hrabovec Michal Hrabovec
prezident
Anasoft
neviem / nevyjadrujem sa / iné Boli a snáď opäť budú, ale v súčasnosti nie sú, pretože ich zničil komunistický režim.
Boli a snáď opäť budú, ale v súčasnosti nie sú, pretože ich zničil komunistický režim.
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
rozhodne áno ytýčte si hranice. Členovia rodiny poľahky skĺznu do nekonečných diskusií o biznise. Podobné debaty mimo kancelárie treba obmedziť na minimum. Vytvorte jasné pravidlá komunikácie. Uvedomte si, že problémy a rozdielne názory sú nevyhnutné, uvažujte o pravidelných poradách, kde zhodnotíte vývoj. Rozdeľte si zodpovednosť a úlohy. Aby ste predišli konfliktom. Veľké rozhodnutia môžete robiť spoločne, ale debaty o drobnostiach rodinný biznis brzdia. Zaobchádzajte s firmou viac podnikateľsky ako rodinne. Zdravý podnik nemusí byť vždy kompatibilný s harmóniou v rodine. Uvedomte si výhody rodinného vlastníctva. Rodinný podnik ponúka jedinečné benefity, napríklad ľahší prístup k šikovným členom rodiny alebo možnosť získať tiesňovú pôžičku v čase náhlej krízy. Buďte k členom rodiny spravodlivý. Mzdové tarify, pracovné povinnosti, kritika a pochvala by mali byť rozdelené medzi všetkých zamestnancov podľa zásluh. Vyhnite sa favorizovaniu. Choďte do rodinného podnikania s plánom. Vyhnúť sa nedorozumeniam možno aj písomnou verziou majetkových záležitostí, finančných vyrovnaní a povinností. Nestaňte sa posledným útočiskom pre rodinných príslušníkov. Zamestnanie by malo byť založené na vlastnostiach, vedomostiach a zručnostiach príbuzných. Stanovte jasné manažérske línie. Členovia rodiny, ktorí majú podiel v spoločnosti, chcú často zastupovať zodpovedných pri výčitkách o práci. Vedie to k zatrpknutosti zamestnancov. Hľadajte radu zvonka. Pomoc od nezasväteného, nestranného človeka, ktorý nemá vzťah k ani jednému členovi rodiny, môže byť užitočný. Vytvorte plán „následníctva“. Mal by obsahovať detaily o tom, ako a kedy prejde žezlo do rúk mladšej generácie. A mal by prísť skôr, ako sa z otázky stane problém. Vyžadujte od svojich detí pracovnú skúsenosť v inom odvetví. Tri až päť rokov v inej firme, najlepšie aj v odlišnom odvetví, im poskytne cennú skúsenosť, ako funguje podnikanie mimo rodinných stien.
ytýčte si hranice. Členovia rodiny poľahky skĺznu do nekonečných diskusií o biznise. Podobné debaty mimo kancelárie treba obmedziť na minimum. Vytvorte jasné pravidlá komunikácie. Uvedomte si, že problémy a rozdielne názory sú nevyhnutné, uvažujte o pravidelných poradách, kde zhodnotíte vývoj. Rozdeľte si zodpovednosť a úlohy. Aby ste predišli konfliktom. Veľké rozhodnutia môžete robiť spoločne, ale debaty o drobnostiach rodinný biznis brzdia. Zaobchádzajte s firmou viac podnikateľsky ako rodinne. Zdravý podnik nemusí byť vždy kompatibilný s harmóniou v rodine. Uvedomte si výhody rodinného vlastníctva. Rodinný podnik ponúka jedinečné benefity, napríklad ľahší prístup k šikovným členom rodiny alebo možnosť získať tiesňovú pôžičku v čase náhlej krízy. Buďte k členom rodiny spravodlivý. Mzdové tarify, pracovné povinnosti, kritika a pochvala by mali byť rozdelené medzi všetkých zamestnancov podľa zásluh. Vyhnite sa favorizovaniu. Choďte do rodinného podnikania s plánom. Vyhnúť sa nedorozumeniam možno aj písomnou verziou majetkových záležitostí, finančných vyrovnaní a povinností. Nestaňte sa posledným útočiskom pre rodinných príslušníkov. Zamestnanie by malo byť založené na vlastnostiach, vedomostiach a zručnostiach príbuzných. Stanovte jasné manažérske línie. Členovia rodiny, ktorí majú podiel v spoločnosti, chcú často zastupovať zodpovedných pri výčitkách o práci. Vedie to k zatrpknutosti zamestnancov. Hľadajte radu zvonka. Pomoc od nezasväteného, nestranného človeka, ktorý nemá vzťah k ani jednému členovi rodiny, môže byť užitočný. Vytvorte plán „následníctva“. Mal by obsahovať detaily o tom, ako a kedy prejde žezlo do rúk mladšej generácie. A mal by prísť skôr, ako sa z otázky stane problém. Vyžadujte od svojich detí pracovnú skúsenosť v inom odvetví. Tri až päť rokov v inej firme, najlepšie aj v odlišnom odvetví, im poskytne cennú skúsenosť, ako funguje podnikanie mimo rodinných stien.
Michalik Milan Michalik
obchodný riaditeľ
PPA Controll, a.s., Bratislava
rozhodne áno
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno Vo významných svetových ekonomikách sú rodinné podniky patria k nosným systémom ekonomiky napr. Nemecko, Rakúsko. U nás vďaka divokej kupónovej privatizácii sme vlastníctvo ešte viac zneprehľadnili ale žiaľ nepodarilo sa ani rozvinúť akciový trh. Rodinné podnikanie má svoje obrovské prednosti ako je dôvera, transparentnosť, spolupatričnosť rodinných príslušníkov, cieľavedomé budovanie podniku založené na rodinnej dôvere. Odovzdávanie skúsenosti ako aj vzdelávanie, inovácie to všetko medzi rodinnými príslušníkmi ide ľahšie, úprimnejšie a dokonca aj láskou. V rodinnej firme nie je priestor na tunelovanie vlastnej firmy. Úspešnosť rodinnej firmy je pre celú ekonomiku priaznivý a štát by rozhodne mal byť tohto podporovateľom.
Vo významných svetových ekonomikách sú rodinné podniky patria k nosným systémom ekonomiky napr. Nemecko, Rakúsko. U nás vďaka divokej kupónovej privatizácii sme vlastníctvo ešte viac zneprehľadnili ale žiaľ nepodarilo sa ani rozvinúť akciový trh. Rodinné podnikanie má svoje obrovské prednosti ako je dôvera, transparentnosť, spolupatričnosť rodinných príslušníkov, cieľavedomé budovanie podniku založené na rodinnej dôvere. Odovzdávanie skúsenosti ako aj vzdelávanie, inovácie to všetko medzi rodinnými príslušníkmi ide ľahšie, úprimnejšie a dokonca aj láskou. V rodinnej firme nie je priestor na tunelovanie vlastnej firmy. Úspešnosť rodinnej firmy je pre celú ekonomiku priaznivý a štát by rozhodne mal byť tohto podporovateľom.
Gloznek Miloš Gloznek
projektový manažér
ŽSR
rozhodne nie
Milanovič Miloš Milanovič
riaditeľ
PS Stavby
neviem / nevyjadrujem sa / iné V slovenských podmienkach mi to celé skôr zaváňa politickým populizmom a pokrivenými dotačnými schémami pre „spriatelené“ rodiny.
V slovenských podmienkach mi to celé skôr zaváňa politickým populizmom a pokrivenými dotačnými schémami pre „spriatelené“ rodiny.
Adamiš Miroslav Adamiš
riaditeľ
generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
rozhodne áno Momentálne nie sú a preto by mal stat vytvárať podmienky na jeho rozširovanie a podporu.
Momentálne nie sú a preto by mal stat vytvárať podmienky na jeho rozširovanie a podporu.
Očenáš Miroslav Očenáš
CEO & Founder
Kvety.sk
rozhodne áno Najlepšie, ak štát nebude robiť nič. Zo skúseností viem, že keď chce pomôcť, väčšinou uškodí. Jeho úlohu vidím v tvorbe a ochrane dobrého prostredia na podnikanie, nič viac nečakám.
Najlepšie, ak štát nebude robiť nič. Zo skúseností viem, že keď chce pomôcť, väčšinou uškodí. Jeho úlohu vidím v tvorbe a ochrane dobrého prostredia na podnikanie, nič viac nečakám.
Smolár Ondrej Smolár
predseda predstavenstva
Soitron
neviem / nevyjadrujem sa / iné Neviem, či existuje taká jednoznačná definícia rodinného podniku, aby sme boli schopní na jej základe určiť ich dôležitosť v ekonomike. V každom prípade, aj ak by to tak bolo a rodinné podniky by boli významnou čsťou našej ekonomiky, nevidím žiadny dôvod na to, aby mali špeciálne úpravy podnikateľského prostredia. To by malo byť transparentné a rovnako nastavené pre všetkých.
Neviem, či existuje taká jednoznačná definícia rodinného podniku, aby sme boli schopní na jej základe určiť ich dôležitosť v ekonomike. V každom prípade, aj ak by to tak bolo a rodinné podniky by boli významnou čsťou našej ekonomiky, nevidím žiadny dôvod na to, aby mali špeciálne úpravy podnikateľského prostredia. To by malo byť transparentné a rovnako nastavené pre všetkých.
Šimon Pavel Šimon
konateľ
Pavel Šimon, s.r.o., Liptovský Mikuláš
rozhodne áno Ale malo by to byť ako súčasť podpory mikro a malého podnikania. Podporovať len samotné rodinné firmy je zasa populistický ťah mimo systému.
Ale malo by to byť ako súčasť podpory mikro a malého podnikania. Podporovať len samotné rodinné firmy je zasa populistický ťah mimo systému.
Nechala Pavel Nechala
advokát
Nechala & Co. s.r.o.
skôr áno
Mík Pavel Mík
obchodný riaditeľ
ABB
skôr áno Myslím si, že sú dôležitou súčasťou hospodárskeho systému v krajine. Majú svoje špecifiká, v ktorých dôležitú úlohu zohráva napríklad sociálny rozmer alebo podpora regiónu. Pri nich sa často za úspech nepovažuje ani tak úroveň zisku ale vytváranie trvalej hodnoty a zamestnanosti. Nakoniec aj mnoho úspešných svetových značiek štartovalo kedysi ako rodinná firma.
Myslím si, že sú dôležitou súčasťou hospodárskeho systému v krajine. Majú svoje špecifiká, v ktorých dôležitú úlohu zohráva napríklad sociálny rozmer alebo podpora regiónu. Pri nich sa často za úspech nepovažuje ani tak úroveň zisku ale vytváranie trvalej hodnoty a zamestnanosti. Nakoniec aj mnoho úspešných svetových značiek štartovalo kedysi ako rodinná firma.
Cvik Pavol Cvik
advokát a managing director
Pavol Cvik – advokát, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
rozhodne nie Zamestnavaju podstatnu cast zamestnancov SK a tvoria stabilny pilier pracovneho prostredia. Svoje podniky si chrania a staraju sa o ich rozvoj. Stat by mal podporovat rodinne firmy a vytvarat prostredie pre ich existenciu.
Zamestnavaju podstatnu cast zamestnancov SK a tvoria stabilny pilier pracovneho prostredia. Svoje podniky si chrania a staraju sa o ich rozvoj. Stat by mal podporovat rodinne firmy a vytvarat prostredie pre ich existenciu.
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
neviem / nevyjadrujem sa / iné Je to iné podnikanie ako bežné podnikanie? Keď sa do rodinných podnikov zastarie štát, budú to mať ešte komplikovanejšie....
Je to iné podnikanie ako bežné podnikanie? Keď sa do rodinných podnikov zastarie štát, budú to mať ešte komplikovanejšie....
Čavojský Peter Čavojský
partner
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
rozhodne áno
Špoták Peter Špoták
predseda predstavenstva
Maesta, a. s., Bratislava
rozhodne áno Každý živnostník a podnikateľ zamestnáva minimálne svoju rodinu a preberá za nich zodpovednosť. Štát nemusí riešiť vyplácanie dávok v nezamestnanosti. Sila štátu nie je v troch veľkých fabrikách a troch automobilkách. Sila a stabilita hospodárstva je v živnostníkoch, v drobných a stredných podnikoch a podnikateľoch.
Každý živnostník a podnikateľ zamestnáva minimálne svoju rodinu a preberá za nich zodpovednosť. Štát nemusí riešiť vyplácanie dávok v nezamestnanosti. Sila štátu nie je v troch veľkých fabrikách a troch automobilkách. Sila a stabilita hospodárstva je v živnostníkoch, v drobných a stredných podnikoch a podnikateľoch.
Markovič Peter Markovič
dekan
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
rozhodne áno Keďže tieto typy podnikov stoja dnes pred generačnou výmenou a ich význam pre zamestnanosť v regiónoch je nesporná, mali by získať adekvátnu legislatívu, ktorá im umožní požívať podporu a pomoc aspoň v takom rozsahu ako je to v krajinách s rozvinutou trhovou ekonomikou.
Keďže tieto typy podnikov stoja dnes pred generačnou výmenou a ich význam pre zamestnanosť v regiónoch je nesporná, mali by získať adekvátnu legislatívu, ktorá im umožní požívať podporu a pomoc aspoň v takom rozsahu ako je to v krajinách s rozvinutou trhovou ekonomikou.
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
skôr áno
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
skôr áno
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
skôr áno
Strýček Peter Strýček
regionálny riaditeľ pre akvizície a rozvoj
ENGIE Services
skôr nie
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
skôr nie Podľa môjho názoru by sa mal štát zaoberať SMB ako takým, nakoľko tento segment nemá žiadne daňové úľavy ani stimuly a napriek tomu tvorí podstatnú časť ekonomiky štátu. Stačí sa pozrieť na to ako za posledných pár rokov narástlo administratívne zaťaženie podnikateľov.
Podľa môjho názoru by sa mal štát zaoberať SMB ako takým, nakoľko tento segment nemá žiadne daňové úľavy ani stimuly a napriek tomu tvorí podstatnú časť ekonomiky štátu. Stačí sa pozrieť na to ako za posledných pár rokov narástlo administratívne zaťaženie podnikateľov.
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
neviem / nevyjadrujem sa / iné Stat by sa mal vseobecne zaoberat administrativnym zatazenim malych podnikov, ktore je zbytocne vysoke a preto aj nakladne... je jedno, ci tie firmy vlastnia rodiny alebo nie. Je potrebne zlepsovat podnikatelske prostyredie pre vsetkych...
Stat by sa mal vseobecne zaoberat administrativnym zatazenim malych podnikov, ktore je zbytocne vysoke a preto aj nakladne... je jedno, ci tie firmy vlastnia rodiny alebo nie. Je potrebne zlepsovat podnikatelske prostyredie pre vsetkych...
Pala Radovan Pala
partner
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
skôr nie Problém selektívneho prístupu začína už pri definícii - čo je rodinný podnik, čo je startup? Štát by sa mal zamerať na vytvorenie celkového rámca, ktorý bude "fungovať" pre všetky typy podnikov a osobitne sa pritom môže zamerať na to, aby v tomto rámci mali rodinné podniky dobré prostredie a podmienky na vznik a rast. Najmä by mal výrazne zjednodušiť prístup každého obyvateľa SR k samostatnej ekonomickej aktivite - napr. zrušením voľných živností a zjednodušením účtovania a daňových priznaní pre začínajúcich podnikateľov.
Problém selektívneho prístupu začína už pri definícii - čo je rodinný podnik, čo je startup? Štát by sa mal zamerať na vytvorenie celkového rámca, ktorý bude "fungovať" pre všetky typy podnikov a osobitne sa pritom môže zamerať na to, aby v tomto rámci mali rodinné podniky dobré prostredie a podmienky na vznik a rast. Najmä by mal výrazne zjednodušiť prístup každého obyvateľa SR k samostatnej ekonomickej aktivite - napr. zrušením voľných živností a zjednodušením účtovania a daňových priznaní pre začínajúcich podnikateľov.
Kiselicová Renáta Kiselicová
konateľka
Centire
rozhodne áno Rodinné podniky majú významný vplyv na ekonomiku a zamestnanosť, sú stabilnejšie vďaka silnejšiemu vplyvu hodnôt a motivácie majiteľov na firemnú kultúru a na ich celkové fungovanie, inovatívnejšie vďaka flexibilnejšiemu spôsobu rozhodovania, vytvárajú priestor pre nazávislosť a sebarealizáciu členov rodiny. Majú svoje špecifické potreby a vhodnou podporou zo strany štátu je možné postupne zvyšovať ich podiel na celkovom počte malých a stredných firiem. To, akými významnými môžu byť hlavne z dlhodobého hľadiska pre ekonomiku rodinné firmy je dobré pozrieť si na príklade krajín, ako napr. Taliansko alebo Nemecko.
Rodinné podniky majú významný vplyv na ekonomiku a zamestnanosť, sú stabilnejšie vďaka silnejšiemu vplyvu hodnôt a motivácie majiteľov na firemnú kultúru a na ich celkové fungovanie, inovatívnejšie vďaka flexibilnejšiemu spôsobu rozhodovania, vytvárajú priestor pre nazávislosť a sebarealizáciu členov rodiny. Majú svoje špecifické potreby a vhodnou podporou zo strany štátu je možné postupne zvyšovať ich podiel na celkovom počte malých a stredných firiem. To, akými významnými môžu byť hlavne z dlhodobého hľadiska pre ekonomiku rodinné firmy je dobré pozrieť si na príklade krajín, ako napr. Taliansko alebo Nemecko.
Rybníček Richard Rybníček
primátor mesta
Mesto Trenčín
skôr áno
Kučák Roman Kučák
CEO & co-founder
Anodius
rozhodne áno Rozhodne ÁNO, ak chceme mať zo SR tvorivú "dielňu" a nie len "výrobnú halu" v dlhodobom horizonte. :)
Rozhodne ÁNO, ak chceme mať zo SR tvorivú "dielňu" a nie len "výrobnú halu" v dlhodobom horizonte. :)
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Bubánová-Tauchmanová Simona Bubánová-Tauchmanová
konateľka
CD-Creative Department, s. r. o.
skôr áno
Verešvársky Stanislav Verešvársky
výkonný riaditeľ
Danubiatel, a.s., Bratislava
rozhodne áno Vysoké percento úspešných firiem (nielen na Slovensku, ale aj vo svete) vzniklo, fungovalo a funguje ako rodinné podniky. A keďže prinášajú odvody, dane, zamestnanosť a rozvoj do krajiny asi si jednoznačne zaslúžia to najzákladnejšie - dobré a žičlivé podnikateľské, daňové a odvodové prostredie.
Vysoké percento úspešných firiem (nielen na Slovensku, ale aj vo svete) vzniklo, fungovalo a funguje ako rodinné podniky. A keďže prinášajú odvody, dane, zamestnanosť a rozvoj do krajiny asi si jednoznačne zaslúžia to najzákladnejšie - dobré a žičlivé podnikateľské, daňové a odvodové prostredie.
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
neviem / nevyjadrujem sa / iné jediny stat EU, ktory ma jasne legislativne zadefinovany rodinny podnik je Malta, takze od tohoto faktu by sme mali snad zacat. V Nemecku vacsina firiem su rodinne podniky, zamestnavaju viac ako 50% zamestnancov. Na Slovensku mame sice statisticky az 90% vsetkych podnikov, podniky rodinne, ale neodraza to realitu. V Polsku vykazuju statistiky 75% podiel, ale ich ekonomicky vykon je s nasimi neporovnatelny - vid napr.sektor sluzieb alebo aktivne posobenie na zahranicnych trhoch. Snad sa zhodneme aspon na tom, ze rodina je zaklad.
jediny stat EU, ktory ma jasne legislativne zadefinovany rodinny podnik je Malta, takze od tohoto faktu by sme mali snad zacat. V Nemecku vacsina firiem su rodinne podniky, zamestnavaju viac ako 50% zamestnancov. Na Slovensku mame sice statisticky az 90% vsetkych podnikov, podniky rodinne, ale neodraza to realitu. V Polsku vykazuju statistiky 75% podiel, ale ich ekonomicky vykon je s nasimi neporovnatelny - vid napr.sektor sluzieb alebo aktivne posobenie na zahranicnych trhoch. Snad sa zhodneme aspon na tom, ze rodina je zaklad.
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
skôr áno
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
skôr nie
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
skôr áno Aj napriek tomu, že podiel rodinných podnikov na hdp Slovenska nebude veľmi výrazný, v každom prípade sa jedná o podnikanie, ktoré má pre celú spoločnosť ďalekosiahle benefity, ako napr. tradícia, spoluzodpovednosť vlastníckej rodiny so zamestnancami, zodpovednosť za produkt, vplyv na svoje blízke okolie, pokračovanie remesla, prirodzená ekonomická angažovanosť atď.
Aj napriek tomu, že podiel rodinných podnikov na hdp Slovenska nebude veľmi výrazný, v každom prípade sa jedná o podnikanie, ktoré má pre celú spoločnosť ďalekosiahle benefity, ako napr. tradícia, spoluzodpovednosť vlastníckej rodiny so zamestnancami, zodpovednosť za produkt, vplyv na svoje blízke okolie, pokračovanie remesla, prirodzená ekonomická angažovanosť atď.
Mezírka Tomáš Mezírka
Country Manager
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu
skôr nie Rodinné podniky jsou stabilním základem celého ekosystému. Nevyčnívají možná samostatně svými objemy, ale kumulativně se jedná o podstatnou část celého systému. Stabilita je dána budováním firmy pro budoucnost, budoucí generace, ne pro rychlý zisk. Největší pomocí státu těmto firmám však je zajištění vymahatelnosti práva a férového tržního prostředí bez zbytečných regulací. A kam jednou státní regulátor šlápne, tam 100 let tráva neroste - takže možná nejvíc stát pomůže, když je nechá napokoji.
Rodinné podniky jsou stabilním základem celého ekosystému. Nevyčnívají možná samostatně svými objemy, ale kumulativně se jedná o podstatnou část celého systému. Stabilita je dána budováním firmy pro budoucnost, budoucí generace, ne pro rychlý zisk. Největší pomocí státu těmto firmám však je zajištění vymahatelnosti práva a férového tržního prostředí bez zbytečných regulací. A kam jednou státní regulátor šlápne, tam 100 let tráva neroste - takže možná nejvíc stát pomůže, když je nechá napokoji.
Rybár Tomáš Rybár
managing partner
Čechová & Partners
neviem / nevyjadrujem sa / iné Skôr malé podniky ako také. Akákoľvek malá firma je v podstate bez šance na 100% spĺňať všetky byrokratické povinnosti a o väčšine ani netuší. Ak by sa im všetkým chcela venovať, môže zabudnúť na samotné podnikanie. Takže štát by mohol v predpisoch systematicky poskytovať úľavy od takýchto povinnosti malým podnikom, ak už nedokáže redukovať ich plošne.
Skôr malé podniky ako také. Akákoľvek malá firma je v podstate bez šance na 100% spĺňať všetky byrokratické povinnosti a o väčšine ani netuší. Ak by sa im všetkým chcela venovať, môže zabudnúť na samotné podnikanie. Takže štát by mohol v predpisoch systematicky poskytovať úľavy od takýchto povinnosti malým podnikom, ak už nedokáže redukovať ich plošne.
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
rozhodne áno
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
skôr áno Rodinné podniky sú bezpochyby významnou súčasťou podnikateľského prostredia. Sú svojim vplyvom na prostredie tiež stabilizujúcim faktorom, veľmi dôležitým lokálnym a regionálnym prvkom. Štát by im mal vytvárať podmienky aby uľahčoval ich pôsobenie, no nie nad mieru, ktorá by viedla k protekcionizmu a teda z dlhodobého pohľadu k strate ich konkurencieschopnosti.
Rodinné podniky sú bezpochyby významnou súčasťou podnikateľského prostredia. Sú svojim vplyvom na prostredie tiež stabilizujúcim faktorom, veľmi dôležitým lokálnym a regionálnym prvkom. Štát by im mal vytvárať podmienky aby uľahčoval ich pôsobenie, no nie nad mieru, ktorá by viedla k protekcionizmu a teda z dlhodobého pohľadu k strate ich konkurencieschopnosti.
Serles Wilfried Serles
managing partner
Grant Thornton Slovensko
skôr nie Rodinné podniky sú dôležitou súčasťou slovenskej ekonomiky. Nepotrebujú osobitnú starostlivosť od štátu, stačí ich nechať na pokoji a nehádzať im polená pod nohy. Čo tým myslím? Firmy najviac potrebujú znížiť byrokraciu a uľahčiť komunikáciu s verejnými orgánmi. Napriek mnohým sľubom a vyhláseniam politikov má v tomto Slovensko čo dobiehať. Výber daní je zložitejší ako v iných európskych krajinách, zaťaženie ceny práce odvodmi je na medzinárodnej špičke. Na súdnictvo sa tiež nedá spoľahnúť a samosprávy pracujú veľmi ťažkopádne. Ak to zhrniem, rodinné podniky nepotrebujú privilégiá, najviac im pomôže, keď vláda zlepší rámcové podmienky pre podnikanie a zníži vedľajšie mzdové náklady.
Rodinné podniky sú dôležitou súčasťou slovenskej ekonomiky. Nepotrebujú osobitnú starostlivosť od štátu, stačí ich nechať na pokoji a nehádzať im polená pod nohy. Čo tým myslím? Firmy najviac potrebujú znížiť byrokraciu a uľahčiť komunikáciu s verejnými orgánmi. Napriek mnohým sľubom a vyhláseniam politikov má v tomto Slovensko čo dobiehať. Výber daní je zložitejší ako v iných európskych krajinách, zaťaženie ceny práce odvodmi je na medzinárodnej špičke. Na súdnictvo sa tiež nedá spoľahnúť a samosprávy pracujú veľmi ťažkopádne. Ak to zhrniem, rodinné podniky nepotrebujú privilégiá, najviac im pomôže, keď vláda zlepší rámcové podmienky pre podnikanie a zníži vedľajšie mzdové náklady.

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní