Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Je podľa vás potrebné obmedziť dosah protischránkového zákona? Novela napríklad umožní neodhaľovať v niektorých prípadoch obchodovania so štátom konečných užívateľov výhod.

  1. rozhodne áno 5 %
  2. skôr áno 4 %
  3. skôr nie 23 %
  4. rozhodne nie 57 %
  5. neviem / nevyjadrujem sa / iné 12 %


Uzávierka hlasovania: 03.09.2018. Počet respondentov: 83.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Máťuš Alexander Máťuš
CEO
ZenithOptimedia, s.r.o.
rozhodne nie
Šrank Alexander Šrank
Country Managing Partner
PwC PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie Napriek počiatočnej skepse sú informácie z registra partnerov verejného sektora veľmi užitočné pre pochopenie vlastníckych vzťahov. V biznise je veľmi dôležité vedieť s kým presne sa chystáte urobiť obchod. Nesledoval som dôvody predkladateľov návrhu na obmedzenie rozsahu zákona, ale vo všeobecnosti by slovenskej podmikateľskej kultúre prospelo, aby povinnosť transparetného vlastníctva mala každá spoločnosť podnikajúca na Slovensku (s vhodným vykonávacím predpisom pre malé firmy s jednoduchou štruktúrou).
Napriek počiatočnej skepse sú informácie z registra partnerov verejného sektora veľmi užitočné pre pochopenie vlastníckych vzťahov. V biznise je veľmi dôležité vedieť s kým presne sa chystáte urobiť obchod. Nesledoval som dôvody predkladateľov návrhu na obmedzenie rozsahu zákona, ale vo všeobecnosti by slovenskej podmikateľskej kultúre prospelo, aby povinnosť transparetného vlastníctva mala každá spoločnosť podnikajúca na Slovensku (s vhodným vykonávacím predpisom pre malé firmy s jednoduchou štruktúrou).
Oravcová Alica Orda Oravcová
prezidentka
Daňové fórum Slovenska
skôr áno Protischránkový zákon bol síce starostlivo pripravený, avšak pri jeho aplikácii v praxi vzniká veľa nejasností. Preto bolo nevyhnutné otvoriť diskusiu k zákonu, navrhnúť jeho úpravy ako aj identifikovať oblasti, ktoré boli nadbytočné alebo nepresné. Obmedzenie dosahu protischránkového zákona nemusí znamenať umožnenie zatajovania konečného užívateľa výhod.
Protischránkový zákon bol síce starostlivo pripravený, avšak pri jeho aplikácii v praxi vzniká veľa nejasností. Preto bolo nevyhnutné otvoriť diskusiu k zákonu, navrhnúť jeho úpravy ako aj identifikovať oblasti, ktoré boli nadbytočné alebo nepresné. Obmedzenie dosahu protischránkového zákona nemusí znamenať umožnenie zatajovania konečného užívateľa výhod.
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
skôr nie
Huščavová Anna Huščavová
riaditeľka
Hanalex, s.r.o.
rozhodne nie je to krok späť v "boji" s korupciou ...
je to krok späť v "boji" s korupciou ...
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
rozhodne nie
Scheber Anton Scheber
konateľ
Softec, s.r.o.
neviem / nevyjadrujem sa / iné Sám sa ako nezainteresovaný a neprávnik k tomu nemôžem vážne vyjadriť. Zvykli sme si, že zorganizované záujmové skupiny parazitujúce na verejných zdrojoch vedia účinne ovplyvňovať vývoj legislatívy vo svoj prospech. V tomto konkrétnom prípade si však po zalistovaní v internete myslím, že pripravovaná novela má možno iba odstrániť chyby. Ale kto vie? So záujmom budem sledovať vyjadrenia tých niekoľkých médií a osobností, ktorým ešte z času-načas viac-menej verím. Aj Trendu.
Sám sa ako nezainteresovaný a neprávnik k tomu nemôžem vážne vyjadriť. Zvykli sme si, že zorganizované záujmové skupiny parazitujúce na verejných zdrojoch vedia účinne ovplyvňovať vývoj legislatívy vo svoj prospech. V tomto konkrétnom prípade si však po zalistovaní v internete myslím, že pripravovaná novela má možno iba odstrániť chyby. Ale kto vie? So záujmom budem sledovať vyjadrenia tých niekoľkých médií a osobností, ktorým ešte z času-načas viac-menej verím. Aj Trendu.
Lorenc Boris Lorenc
predseda predstavenstva
Camase, a.s., Bratislava
neviem / nevyjadrujem sa / iné Je predčasné sa novelou zaoberať, keďže čo novela konkrétne vo výslednej podobe prinesie zatiaľ nie je jasné.
Je predčasné sa novelou zaoberať, keďže čo novela konkrétne vo výslednej podobe prinesie zatiaľ nie je jasné.
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
skôr nie
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
rozhodne nie Učíme sa tancovať valčík aj dozadu, aby si okolitý svet náhodou mylne nemyslel, že to s tým bojom s korupciou myslíme naozaj vážne.
Učíme sa tancovať valčík aj dozadu, aby si okolitý svet náhodou mylne nemyslel, že to s tým bojom s korupciou myslíme naozaj vážne.
Hornák Igor Hornák
predseda predstavenstva
Factory 4 Solutions a.s.
rozhodne nie Celý protischránkový zákon je len humbug a prihrávka kšeftu právnikom, zbytočnému to medzičlánku zápisov do registra partnerov. Komu tečú peniaze z diaľničného mýta, prenájmu licencií, PPP projektov sa aj tak nedozvieme. Ak už tá buzerácia ale existuje, buzerovaní majú byť všetci, plošne, bez výnimky.
Celý protischránkový zákon je len humbug a prihrávka kšeftu právnikom, zbytočnému to medzičlánku zápisov do registra partnerov. Komu tečú peniaze z diaľničného mýta, prenájmu licencií, PPP projektov sa aj tak nedozvieme. Ak už tá buzerácia ale existuje, buzerovaní majú byť všetci, plošne, bez výnimky.
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
skôr áno
Valent Ivan Valent
predseda predstavenstva
Corwin Capital, a.s.
skôr nie
Paule Ivan Paule
partner
TPA Audit, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie Slušný človek sa snaží vyhýbať pochybným indivíduám a firmám. Ak chce byť štát slušný, mal by sa zaujímať o to, s kým obchoduje. Na to je určený protischránkový zákon. Otázka teda je, či väčšine občanov Slovenska záleží na tom, aby malo Slovensko slušné vedenie krajiny, ktoré zabezpečí aby vlastníci firiem, s ktorými robí obchody, boli známi.
Slušný človek sa snaží vyhýbať pochybným indivíduám a firmám. Ak chce byť štát slušný, mal by sa zaujímať o to, s kým obchoduje. Na to je určený protischránkový zákon. Otázka teda je, či väčšine občanov Slovenska záleží na tom, aby malo Slovensko slušné vedenie krajiny, ktoré zabezpečí aby vlastníci firiem, s ktorými robí obchody, boli známi.
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
rozhodne nie
Košturiak Ján Košturiak
spoločník
IPA, s.r.o.
rozhodne nie Naše názory nerozhodujú, Slovensko riadia oligarchovia a ak sa im to hodí, tak si to schvália.
Naše názory nerozhodujú, Slovensko riadia oligarchovia a ak sa im to hodí, tak si to schvália.
Gajan Ján Gajan
partner a advokát
HMG Advisory Group
neviem / nevyjadrujem sa / iné Protischránkový zákon je potrebné zjednodušiť. A to najma pri bežnom obchodovaní so štátom. Týka sa to predovšetkým provýrobcov potravín, poľnohospodárov, či živnostníkov dodávajúcich rozne služby, v ktorých prípade registrácia vyvoláva nepomerné finančné a administratívne zaťaženie.
Protischránkový zákon je potrebné zjednodušiť. A to najma pri bežnom obchodovaní so štátom. Týka sa to predovšetkým provýrobcov potravín, poľnohospodárov, či živnostníkov dodávajúcich rozne služby, v ktorých prípade registrácia vyvoláva nepomerné finančné a administratívne zaťaženie.
Koudela Jiří Koudela
riaditeľ predaja
Slovakia Energy, s.r.o., Bratialava
rozhodne nie
Hajko Jozef Hajko
analytik
skôr nie
Bajo Jozef Bajo
konateľ
Bauer Media SK
rozhodne nie
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
rozhodne áno Laicky možno ide o dobrú vec, ale skutočnosť je na míle vzdialená! Treba sa opýtať dodávateľov zo zahraničia, resp. často odberateľov, koľko presvedčovania, vyjednávania a úsilia ich stojí zápis zahraničných firiem do registra konečných vlastníkov. Zásadné zmeny zákona sú viac ako potrebné. Významne je predĺžený celý proces a v konečnom dôsledku je aj menej účastníkov súťaží, pretože sa radšej neprihlásia akoby mali podstúpiť náš byrokratický check list.
Laicky možno ide o dobrú vec, ale skutočnosť je na míle vzdialená! Treba sa opýtať dodávateľov zo zahraničia, resp. často odberateľov, koľko presvedčovania, vyjednávania a úsilia ich stojí zápis zahraničných firiem do registra konečných vlastníkov. Zásadné zmeny zákona sú viac ako potrebné. Významne je predĺžený celý proces a v konečnom dôsledku je aj menej účastníkov súťaží, pretože sa radšej neprihlásia akoby mali podstúpiť náš byrokratický check list.
Suchánek Juraj Suchánek
výkonný riaditeľ
Inštitút urbánneho rozvoja
skôr nie
Heger Juraj Heger
riaditeľ
Vydavateľstvo Slovart, a.s.
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Gajdoschík Ladislav Gajdoschík
riaditeľ
Groupama poisťovňa, a.s., Bratislava
rozhodne nie Určite nie je vhodné obmedzovať tie ustanovenia zákona, ktoré vedú k naplneniu jeho účelu. Zároveň však zákon obsahuje veľké množstvo požiadaviek, ktoré prinášajú ťažko zvládnuteľnú administratívnu záťaž a extrémny formalizmus každému podnikateľovi. V tomto smere by preto bolo vhodné prijať opatrenia, aby zákon nechápal každý podnikateľ prioritne ako trest a nevyhnutné zlo spôsobené malou skupinou osôb, pred ktorými má zákon verejné financie ochrániť.
Určite nie je vhodné obmedzovať tie ustanovenia zákona, ktoré vedú k naplneniu jeho účelu. Zároveň však zákon obsahuje veľké množstvo požiadaviek, ktoré prinášajú ťažko zvládnuteľnú administratívnu záťaž a extrémny formalizmus každému podnikateľovi. V tomto smere by preto bolo vhodné prijať opatrenia, aby zákon nechápal každý podnikateľ prioritne ako trest a nevyhnutné zlo spôsobené malou skupinou osôb, pred ktorými má zákon verejné financie ochrániť.
Vančo Luboš Vančo
partner
KPMG Slovensko, s.r.o.
skôr nie
Fussek Ľuboš Fussek
generálny riaditeľ
Baumit, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie
Marek Marián Marek
generálny riaditeľ
PosAm, spol. s.r.o.
skôr nie
Smik Marián Smik
generálny riaditeľ
Probugas, a.s., Bratislava, člen skupiny AEN Group
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Šarmír Marko Šarmír
Managing partner
RecruitMen & Developium Group
rozhodne nie
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
rozhodne nie Vládne strany urobili niekde chybu, a tak sa ju snažia napraviť (v prospech seba...).
Vládne strany urobili niekde chybu, a tak sa ju snažia napraviť (v prospech seba...).
Kostič Martin Kostič
riaditeľ
Emark, s.r.o.
skôr nie Namiesto administratívneho komplikovania štátneho obstarávania by som sa zameral na jeho kompletnú reštrukturalizáciu - zjednodušenie a výrazné posilnenie osobnej zodpovednosti za výsledok. Ak súkromná firma obstará predraženého dodávateľa, ktorý nezvládne dodávku, padajú hlavy a vyvodzuje sa osobná zodpovednosť. A v štáte?
Namiesto administratívneho komplikovania štátneho obstarávania by som sa zameral na jeho kompletnú reštrukturalizáciu - zjednodušenie a výrazné posilnenie osobnej zodpovednosti za výsledok. Ak súkromná firma obstará predraženého dodávateľa, ktorý nezvládne dodávku, padajú hlavy a vyvodzuje sa osobná zodpovednosť. A v štáte?
Kubala Martin Kubala
generálny riaditeľ SEE
Hewlett-Packard Slovakia
skôr nie
Volek Martin Volek
riaditeľ
Volis International
skôr nie
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
rozhodne nie
Chocholáček Martin Chocholáček
Vice President
Enterprise Investors
rozhodne nie Maximálna transparentnosť v obchodných vzťahoch so štátom je najvyššou prioritou. A čokoľvek, čo ju limituje, nie je krok správnym smerom. Ak Slovensko dokázalo prijať prísny protischránkový zákon, nevidím dôvod ho teraz obmedzovať.
Maximálna transparentnosť v obchodných vzťahoch so štátom je najvyššou prioritou. A čokoľvek, čo ju limituje, nie je krok správnym smerom. Ak Slovensko dokázalo prijať prísny protischránkový zákon, nevidím dôvod ho teraz obmedzovať.
Melišek Martin Melišek
CFO
Softec
rozhodne nie Novela zákona a jeho zjednodušenie je na mieste. Samozrejme ako pri väčšine noviel zákonov sa prejavujú snahy využiť príležitosť a pripraviť pôdu na budúce tunelovanie. Uvidíme či sa zo zjednodušenia stane kastrácia zákona.
Novela zákona a jeho zjednodušenie je na mieste. Samozrejme ako pri väčšine noviel zákonov sa prejavujú snahy využiť príležitosť a pripraviť pôdu na budúce tunelovanie. Uvidíme či sa zo zjednodušenia stane kastrácia zákona.
Hrabovec Michal Hrabovec
prezident
Anasoft
rozhodne nie
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
rozhodne nie Je velmi dolezite poznat konkretmych uzivatelov nasich spolocnych penazi. Radsej nech znizia vlady dane a odvody a ostatne poplatky. Neprivatizujme spolocne zdroje....
Je velmi dolezite poznat konkretmych uzivatelov nasich spolocnych penazi. Radsej nech znizia vlady dane a odvody a ostatne poplatky. Neprivatizujme spolocne zdroje....
Michalik Milan Michalik
obchodný riaditeľ
PPA Controll, a.s., Bratislava
rozhodne nie
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
skôr áno Celý zákon vnímam skôr ako pílenie si konára samého pod sebou. Sami sme si predražili verejné investície a dodávateľom neumožňuje mať subdodávateľov zo zahraničia lebo tý obyčajne nie sú zapísaný do zoznamu končených užívateľov výhod. Takže byrokraticky sme obmedzili konkurenciu dodávok pre verejný sektor. Ale tiež takmer znemožnili dodávky, na ktoré neexistujú dodávatelia na Slovensku.
Celý zákon vnímam skôr ako pílenie si konára samého pod sebou. Sami sme si predražili verejné investície a dodávateľom neumožňuje mať subdodávateľov zo zahraničia lebo tý obyčajne nie sú zapísaný do zoznamu končených užívateľov výhod. Takže byrokraticky sme obmedzili konkurenciu dodávok pre verejný sektor. Ale tiež takmer znemožnili dodávky, na ktoré neexistujú dodávatelia na Slovensku.
Gloznek Miloš Gloznek
projektový manažér
ŽSR
skôr nie
Krempaský Miroslav Krempaský
CEO
Millennium, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie Nerozumiem, ako niekto môže obchodovať so subjektom, o ktorom nie je jasné, komu patrí. V prípade štátu, kde vláda nerobí nič iné, ako spravuje a "zveľaďuje" majetok nás všetkych je takáto neznalosť absolútne nepochopiteľná a neospravedlniteľná. Štát má zastávať najvyššie etické princípy, aby išiel príkladom svojim občanom.
Nerozumiem, ako niekto môže obchodovať so subjektom, o ktorom nie je jasné, komu patrí. V prípade štátu, kde vláda nerobí nič iné, ako spravuje a "zveľaďuje" majetok nás všetkych je takáto neznalosť absolútne nepochopiteľná a neospravedlniteľná. Štát má zastávať najvyššie etické princípy, aby išiel príkladom svojim občanom.
Adamiš Miroslav Adamiš
riaditeľ
generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
rozhodne nie Skor naopak, protischrankovy zakon je nutne pritvrdit a v kazdom pripade odhalit konecneho uzivatela vyhod.
Skor naopak, protischrankovy zakon je nutne pritvrdit a v kazdom pripade odhalit konecneho uzivatela vyhod.
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
rozhodne nie
Kuchta Norbert Kuchta
riaditeľ
Trumpf Slovakia
rozhodne nie
Smolár Ondrej Smolár
predseda predstavenstva
Soitron
rozhodne áno Ak je cieľom zníženie transparentnosti vo verejnom obstarávaní štátu, tak určite áno!
Ak je cieľom zníženie transparentnosti vo verejnom obstarávaní štátu, tak určite áno!
Šimon Pavel Šimon
konateľ
Pavel Šimon, s.r.o., Liptovský Mikuláš
rozhodne nie
Nechala Pavel Nechala
advokát
Nechala & Co. s.r.o.
rozhodne nie Protischránkový zákon priniesol viac informácií o firmách obchodujúcich so štátom, avšak zatiaľ nenapĺňa očakávania, ktoré sa do neho vkladali. Ministerstvo spravodlivosti však nepredkladá návrh zlepšujúci úplnosť a pravdivosť verifikačných dokumentov, ale zužuje osobnú pôsobnosť zákona použitím nepresvedčivých argumentov.
Protischránkový zákon priniesol viac informácií o firmách obchodujúcich so štátom, avšak zatiaľ nenapĺňa očakávania, ktoré sa do neho vkladali. Ministerstvo spravodlivosti však nepredkladá návrh zlepšujúci úplnosť a pravdivosť verifikačných dokumentov, ale zužuje osobnú pôsobnosť zákona použitím nepresvedčivých argumentov.
Cvik Pavol Cvik
advokát a managing director
Pavol Cvik – advokát, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
rozhodne nie V prípade, že sa bude jednať o "našich", žiadne pravidlá predsa platiť nemôžu. A dáme to aj do zákona.... To je arogancia tupej moci.
V prípade, že sa bude jednať o "našich", žiadne pravidlá predsa platiť nemôžu. A dáme to aj do zákona.... To je arogancia tupej moci.
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
skôr nie
Patek Peter Patek
konateľ
Plastix, s.r.o.
skôr nie Asi je to nepísané pravidlo rokovacieho poriadku, okamžite po prijatí zákona robiť jeho úpravy.
Asi je to nepísané pravidlo rokovacieho poriadku, okamžite po prijatí zákona robiť jeho úpravy.
Stadler Peter Stadler
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Wealth Effect Management
skôr nie Tato tema je velmi specificka a je tazke dat jednoznacnu odpoved. Jednoznacne vsak treba povedat, ze v transparentnom svete nie su realne firmy schrankove a pri ferovom uchadzani sa o statne zakazky nemaju co tajit. Ak sa statne zakazky platia z verejnych financii nas vsetkych, informacie musia byt o vsetkom rovnako verejne.
Tato tema je velmi specificka a je tazke dat jednoznacnu odpoved. Jednoznacne vsak treba povedat, ze v transparentnom svete nie su realne firmy schrankove a pri ferovom uchadzani sa o statne zakazky nemaju co tajit. Ak sa statne zakazky platia z verejnych financii nas vsetkych, informacie musia byt o vsetkom rovnako verejne.
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
rozhodne nie
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
rozhodne nie
Špoták Peter Špoták
predseda predstavenstva
Maesta, a. s., Bratislava
rozhodne nie
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
rozhodne nie
Strýček Peter Strýček
regionálny riaditeľ pre akvizície a rozvoj
ENGIE Services
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Pala Radovan Pala
partner
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
rozhodne áno Ako spoluautori protischránkového zákona a jeho novely považujeme za potrebné, aby sa zákon sústredil na "government to business" finančné a majetkové transfery (vrátane verejných obstarávaní, dotácií, disponovania s majetkom a pod.), ale nie je účelom postihovať tie bežné obchodné vzťahy, ktoré realizujú obchodné spoločnosti s účasťou štátu v rámci svojej hlavnej podnikateľskej činnosti ("business to business"), napríklad keď SPP dodáva plyn svojim zákazníkom.
Ako spoluautori protischránkového zákona a jeho novely považujeme za potrebné, aby sa zákon sústredil na "government to business" finančné a majetkové transfery (vrátane verejných obstarávaní, dotácií, disponovania s majetkom a pod.), ale nie je účelom postihovať tie bežné obchodné vzťahy, ktoré realizujú obchodné spoločnosti s účasťou štátu v rámci svojej hlavnej podnikateľskej činnosti ("business to business"), napríklad keď SPP dodáva plyn svojim zákazníkom.
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
neviem / nevyjadrujem sa / iné Celý tento takzvane "protischránkový" zákon treba zrušiť. Okrem zvýšenia administratívnej náročnosti pre podnikateľov nepriniesol nič. Zákon o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ktorý je štandardným európskym nástrojom na boj proti neduhom, ktoré zamýšľal riešiť aj "protischránkový" zákon a ktorý vychádza zo smerníc ES, platí aj na Slovensku. Viete, že tento zákon bol od roku 2015 novelizovaný už OSEM (!) krát ? Viete, že jeho posledná novela ešte len nadobudne účinnosť 1.11. 2018 a tu sa rozprávame o tom, že ho navrhovanou novelou zákona o registri partnerov verejného sektora ideme opäť novelizovať ? A viete, že k ďalšej novele bude musieť dôjsť do 10. 1. 2020, lebo dovtedy sa má transponovať tzv. 5. AML smernica EÚ ? To, čo naša ekonomika najmä potrebuje, je stabilné a prehľadné právne prostredie. Už len z vyššie uvedeného je jasné, že v oblasti transparentnosti/boja proti praniu špinavých peňazí takéto na Slovensku nemáme ani len náhodou. Podnikatelia sa nemôžu stať rukojemníkmi politického boja, v ktorom sa bude - bez ohľadu na následky - každý koaličný i opozičný politik pretekať v tom, ako najlepšie nadbiehať módnym vlnám a náladám.
Celý tento takzvane "protischránkový" zákon treba zrušiť. Okrem zvýšenia administratívnej náročnosti pre podnikateľov nepriniesol nič. Zákon o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ktorý je štandardným európskym nástrojom na boj proti neduhom, ktoré zamýšľal riešiť aj "protischránkový" zákon a ktorý vychádza zo smerníc ES, platí aj na Slovensku. Viete, že tento zákon bol od roku 2015 novelizovaný už OSEM (!) krát ? Viete, že jeho posledná novela ešte len nadobudne účinnosť 1.11. 2018 a tu sa rozprávame o tom, že ho navrhovanou novelou zákona o registri partnerov verejného sektora ideme opäť novelizovať ? A viete, že k ďalšej novele bude musieť dôjsť do 10. 1. 2020, lebo dovtedy sa má transponovať tzv. 5. AML smernica EÚ ? To, čo naša ekonomika najmä potrebuje, je stabilné a prehľadné právne prostredie. Už len z vyššie uvedeného je jasné, že v oblasti transparentnosti/boja proti praniu špinavých peňazí takéto na Slovensku nemáme ani len náhodou. Podnikatelia sa nemôžu stať rukojemníkmi politického boja, v ktorom sa bude - bez ohľadu na následky - každý koaličný i opozičný politik pretekať v tom, ako najlepšie nadbiehať módnym vlnám a náladám.
Zubaľ Roman Zubaľ
generálny riaditeľ
BPT Leasing, a.s.
skôr nie
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
skôr nie
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
skôr nie
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
skôr nie
Kalivoda Tomáš Kalivoda
riaditeľ sekcie komerčného poistenia
Union poisťovňa, a.s.
rozhodne nie
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
rozhodne áno
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
rozhodne nie Tento zákon sa ukázal ako funkčný a napĺňajúci ciele, pre ktoré vznikol. Preto ho rozhodne nie je dobré obmedzovať ani v ňom robiť výnimky.
Tento zákon sa ukázal ako funkčný a napĺňajúci ciele, pre ktoré vznikol. Preto ho rozhodne nie je dobré obmedzovať ani v ňom robiť výnimky.

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní