Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Myslíte si, že Slováci sporia v dostatočnej miere a správnym spôsobom?

  1. rozhodne áno 1 %
  2. skôr áno 12 %
  3. skôr nie 48 %
  4. rozhodne nie 20 %
  5. neviem/nevyjadrujem sa/iné 19 %


Uzávierka hlasovania: 01.10.2018. Počet respondentov: 91.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Oravcová Alica Orda Oravcová
prezidentka
Daňové fórum Slovenska
skôr nie Slovákom platové podmienky poväčšine neumožňujú sporiť v dostatočnej miere. Okrem toho množstvo Slovákov nesporí vo forme investícií či sporiacich účtov, ale analógovo, tzv. "do pančuchy" a svoje nasporené prostriedky ponechávajú na bežných bankových účtoch. Dôvodom sú aj nedostatočné informácie o možnostiach optimálneho sporenia ale aj nedôvera voči finančným investíciám.
Slovákom platové podmienky poväčšine neumožňujú sporiť v dostatočnej miere. Okrem toho množstvo Slovákov nesporí vo forme investícií či sporiacich účtov, ale analógovo, tzv. "do pančuchy" a svoje nasporené prostriedky ponechávajú na bežných bankových účtoch. Dôvodom sú aj nedostatočné informácie o možnostiach optimálneho sporenia ale aj nedôvera voči finančným investíciám.
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
skôr nie Ak máme na mysli sporenie na dôchodok, tak len málokto môže povedať, že jeho aktuálne investičné nastavenie pokryje na 100% jeho budúce potreby ako náhrada bežného príjmu a doplnok k štátnemu dôchodku.
Ak máme na mysli sporenie na dôchodok, tak len málokto môže povedať, že jeho aktuálne investičné nastavenie pokryje na 100% jeho budúce potreby ako náhrada bežného príjmu a doplnok k štátnemu dôchodku.
Glatz Andrej Glatz
konatel
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
skôr nie
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
skôr nie
Viceník Andrej Viceník
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva
VÚB, a.s.
skôr nie Slováci si v minulosti boli schopní šetriť menej ako 100€ mesačne. Značna čast nič. Verím že sa to bude lepšiť, a to nie len z dôvodu vyšších reálnych zárobkov ale ja lešieho finančého vzdelania a širšej ponuke vhodných investičných nástrojov.
Slováci si v minulosti boli schopní šetriť menej ako 100€ mesačne. Značna čast nič. Verím že sa to bude lepšiť, a to nie len z dôvodu vyšších reálnych zárobkov ale ja lešieho finančého vzdelania a širšej ponuke vhodných investičných nástrojov.
Huščavová Anna Huščavová
riaditeľka
Hanalex, s.r.o.
rozhodne nie cca 20 % nemá z čoho, sú buď na hranici chudoby /12,4%/ alebo súčasťou skrytej chudoby /7,6%/, o ktorej sa málo hovorí, v 10-15 % tách sú profesionáli a ich followers, zvyšok sú z dlhodobého hľadiska viac dlžníkmi ako typickými sporiteľmi a šetria ad hoc alebo neúčelovo, a tým pádom aj s minimálnym výnosom ...
cca 20 % nemá z čoho, sú buď na hranici chudoby /12,4%/ alebo súčasťou skrytej chudoby /7,6%/, o ktorej sa málo hovorí, v 10-15 % tách sú profesionáli a ich followers, zvyšok sú z dlhodobého hľadiska viac dlžníkmi ako typickými sporiteľmi a šetria ad hoc alebo neúčelovo, a tým pádom aj s minimálnym výnosom ...
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
skôr áno
Kollár Daniel Kollár
generálny riaditeľ
Československá obchodná banka, a.s.
skôr nie Viac ako celkový objem úspor vnímam kriticky ich štruktúru. Slováci sú druhí najkonzervatívnejší „investori“ v EÚ a väčšinu svojich peňazí nechávajú stále na bežných účtoch. V tomto smere však vidím kľúčovú úlohu nás - bánk, aby sme klientov edukovali a pomohli im vybudovať kvalitné portfólio svojich úspor a investícii. Práve kvalita poradenstva bude podľa mňa jedným z rozhodujúcich atribútov na finančnom trhu a veľkou pridanou hodnotou aj v čase postupujúcej digitalizácie.
Viac ako celkový objem úspor vnímam kriticky ich štruktúru. Slováci sú druhí najkonzervatívnejší „investori“ v EÚ a väčšinu svojich peňazí nechávajú stále na bežných účtoch. V tomto smere však vidím kľúčovú úlohu nás - bánk, aby sme klientov edukovali a pomohli im vybudovať kvalitné portfólio svojich úspor a investícii. Práve kvalita poradenstva bude podľa mňa jedným z rozhodujúcich atribútov na finančnom trhu a veľkou pridanou hodnotou aj v čase postupujúcej digitalizácie.
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
rozhodne nie Príde mi komické, že Slováci sa snažia odložiť si niečo výplaty, ale zároveň bývajú v nezateplených domoch, všade chodia autom po jednom a na dovolenky zväčša cez cestovky. Na zapáde sa úspory tvoria najmä manažovaním výdavkov, nie dúfaním v lepšie príjmy.
Príde mi komické, že Slováci sa snažia odložiť si niečo výplaty, ale zároveň bývajú v nezateplených domoch, všade chodia autom po jednom a na dovolenky zväčša cez cestovky. Na zapáde sa úspory tvoria najmä manažovaním výdavkov, nie dúfaním v lepšie príjmy.
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
neviem/nevyjadrujem sa/iné Ak sú na to platové podmienky, malo by sa sporiť. A ešte dôležitejšie je sa nezadlžovať nad rámec svojich možností.
Ak sú na to platové podmienky, malo by sa sporiť. A ešte dôležitejšie je sa nezadlžovať nad rámec svojich možností.
Hornák Igor Hornák
predseda predstavenstva
Factory 4 Solutions a.s.
skôr nie
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
skôr nie
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
skôr nie
Sabol Ján Sabol
člen
Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska
skôr áno
Majerský Ján Majerský
managing director
Proma
skôr nie
Rollo Jan Rollo
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Prima banka Slovensko, a.s.
skôr nie
Mervart Jaroslav Mervart
riaditeľ
Chemosvit
skôr nie
Šedivý Jaroslav Šedivý
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Danfoss Power Solutions, a.s.
skôr nie Z dostupných štatistík je zrejmé, že Slováci sa viacej zadlžujú , ako sporia. Sporenie potom je skôr konzervatívne, teda úspory nemajú šancu na efektívne zhodnotenie. Zdá sa, že je stále veľký priestor na zlepšenie finančného povedomia obyvateľstva Slovenska.
Z dostupných štatistík je zrejmé, že Slováci sa viacej zadlžujú , ako sporia. Sporenie potom je skôr konzervatívne, teda úspory nemajú šancu na efektívne zhodnotenie. Zdá sa, že je stále veľký priestor na zlepšenie finančného povedomia obyvateľstva Slovenska.
Burza Joseph M. Burza
prezident
Kanadská obchodná komora v Slovenskej republike
skôr nie Slováci na rozdiel od Kanaďanov sporia menej a volia skôr konzervatívny spôsob. To znamená, že pri sporení preferujú viac terminované vklady v bankách. V Kanade je oveľa väčšia miera úspor v cenných papieroch a to hlavne v akciách. Slováci majú v porovnaní s Kanaďanmi aj výrazne nižšiu priemernú výšku úspor na obyvateľa Rozdiel je daný nielen silou ekonomiky, ale aj tradíciami a oveľa dlhším fungovaním trhového hospodárstva.
Slováci na rozdiel od Kanaďanov sporia menej a volia skôr konzervatívny spôsob. To znamená, že pri sporení preferujú viac terminované vklady v bankách. V Kanade je oveľa väčšia miera úspor v cenných papieroch a to hlavne v akciách. Slováci majú v porovnaní s Kanaďanmi aj výrazne nižšiu priemernú výšku úspor na obyvateľa Rozdiel je daný nielen silou ekonomiky, ale aj tradíciami a oveľa dlhším fungovaním trhového hospodárstva.
Bojčík Jozef Bojčík
konateľ
Medi Cool, s.r.o., Košice
rozhodne áno
Bajo Jozef Bajo
konateľ
Bauer Media SK
skôr nie
Suchánek Juraj Suchánek
výkonný riaditeľ
Inštitút urbánneho rozvoja
skôr nie
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
rozhodne nie Dlhodobo ťahúňom našej ekonomiky je spotreba domácností + objem exekúcií dokazuje fakt, že míňame nad mieru našich možností. Povedomie o osobnej zodpovednosti nahrádza dlhodobe silne promovaná myšlienka "vláda sa postará" čo prináša vypustenie osobného plánovania budúcnosti a život v prítomnosti.
Dlhodobo ťahúňom našej ekonomiky je spotreba domácností + objem exekúcií dokazuje fakt, že míňame nad mieru našich možností. Povedomie o osobnej zodpovednosti nahrádza dlhodobe silne promovaná myšlienka "vláda sa postará" čo prináša vypustenie osobného plánovania budúcnosti a život v prítomnosti.
Heger Juraj Heger
riaditeľ
Vydavateľstvo Slovart, a.s.
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Topolová Karolína Topolová
generálna riaditeľka
AAA Auto, a.s.
skôr áno Teší ma, že sa Slovensku darí, má historicky najnižšiu mieru nezamestnanosti, rastú reálne mzdy, spotreba ľudí aj úspory v bankách. Stále viac ľudí je finančne gramotných a zorientovaných v tejto oblasti. Zachytila som prieskum, že priemerný Slovák si dokáže odložiť približne sto eur mesačne. Dokonca sú na tom Slováci v tejto oblasti lepšie ako Česi. Na druhej strane si myslím, že stále sa nájde dosť ľudí v našich zemepisných šírkach, ktorí si peniaze odkladajú obrazne povedané „do pančuchy“. Teda, že ich držia doma, bez toho, aby im ich peniaze nejakým spôsobom zhodnotili. Určite je lepšie vložiť peniaze do rúk finančným domom, kde sú peniaze jednak v bezpečí a samozrejme sa treba obzerať po takých, ktoré majú dobré renomé a poskytujú popri tom aj výhodné podmienky. Myslím si, že ponuka je v dnešnej dobe v tomto segmente naozaj bohatá. Môžem dať ešte jeden tip, ako zhodnotiť svoje peniaze, tiež ide o určitý druh sporenia. V posledných rokoch rapídne vzrástol záujem investície do automobilových veteránov a youngtimerov. Aj bankoví analytici potvrdzujú, že v tomto prípade ide o stabilnú investíciu s veľkým potenciálom zhodnotenia do budúcnosti.
Teší ma, že sa Slovensku darí, má historicky najnižšiu mieru nezamestnanosti, rastú reálne mzdy, spotreba ľudí aj úspory v bankách. Stále viac ľudí je finančne gramotných a zorientovaných v tejto oblasti. Zachytila som prieskum, že priemerný Slovák si dokáže odložiť približne sto eur mesačne. Dokonca sú na tom Slováci v tejto oblasti lepšie ako Česi. Na druhej strane si myslím, že stále sa nájde dosť ľudí v našich zemepisných šírkach, ktorí si peniaze odkladajú obrazne povedané „do pančuchy“. Teda, že ich držia doma, bez toho, aby im ich peniaze nejakým spôsobom zhodnotili. Určite je lepšie vložiť peniaze do rúk finančným domom, kde sú peniaze jednak v bezpečí a samozrejme sa treba obzerať po takých, ktoré majú dobré renomé a poskytujú popri tom aj výhodné podmienky. Myslím si, že ponuka je v dnešnej dobe v tomto segmente naozaj bohatá. Môžem dať ešte jeden tip, ako zhodnotiť svoje peniaze, tiež ide o určitý druh sporenia. V posledných rokoch rapídne vzrástol záujem investície do automobilových veteránov a youngtimerov. Aj bankoví analytici potvrdzujú, že v tomto prípade ide o stabilnú investíciu s veľkým potenciálom zhodnotenia do budúcnosti.
Čechová Katarína Čechová
partner
advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS
rozhodne nie
Vančo Luboš Vančo
partner
KPMG Slovensko, s.r.o.
skôr áno
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Juhás Marek Juhás
riaditeľ
STILL SK
skôr nie
Džundová Mária Džundová
obchodná a marketingová riaditeľka
TNT Express
neviem/nevyjadrujem sa/iné Ako ktori. Starsi ludi su nauceni sporit a sporia. Problemom je ako nakladaju s uporami, pretoze vacsinou ich odovzdaju svojim potomkom, aby im pomohli.(!) Mladsia generacia - aj pod vplyvom medii a bankovych domov - nevie a ani nechce sporit, prevlada u nej velka potreba hromadenia veci, pozitkov na ktore nema a ani nepotrebuje. Z toho kolobehu sa vymyka byvanie. Model vlastnictva bytov cez hypoteku a absolutny nedostatok komunalnych bytov na prenajom je nasim velkych spolocenskym problemom. TYm by sa mala zaoberat zodpovedna vlada.
Ako ktori. Starsi ludi su nauceni sporit a sporia. Problemom je ako nakladaju s uporami, pretoze vacsinou ich odovzdaju svojim potomkom, aby im pomohli.(!) Mladsia generacia - aj pod vplyvom medii a bankovych domov - nevie a ani nechce sporit, prevlada u nej velka potreba hromadenia veci, pozitkov na ktore nema a ani nepotrebuje. Z toho kolobehu sa vymyka byvanie. Model vlastnictva bytov cez hypoteku a absolutny nedostatok komunalnych bytov na prenajom je nasim velkych spolocenskym problemom. TYm by sa mala zaoberat zodpovedna vlada.
Smik Marián Smik
generálny riaditeľ
Probugas, a.s., Bratislava, člen skupiny AEN Group
skôr nie
Ráno Marián Ráno
riaditeľ
Solidita, s.r.o., Bratislava
skôr nie Vyšší objem sporenia Slovákom nedovoľuje nízky príjem a nezaujímavé sporiace produkty. Sme národ konzervatívny a podielovým fondom, alebo dlhopisom, ktoré sa spájajú s vyšším výnosom, ale aj rizikom, nedôverujeme a nie sú ani štátom chránené. Na druhej strane bežné termínované vklady banky ponúkajú za výnosové úroky blížiace sa k nule.
Vyšší objem sporenia Slovákom nedovoľuje nízky príjem a nezaujímavé sporiace produkty. Sme národ konzervatívny a podielovým fondom, alebo dlhopisom, ktoré sa spájajú s vyšším výnosom, ale aj rizikom, nedôverujeme a nie sú ani štátom chránené. Na druhej strane bežné termínované vklady banky ponúkajú za výnosové úroky blížiace sa k nule.
Hričovský Márius Hričovský
podpredseda predstavenstva
Stredoslovenská energetika, a.s.
rozhodne nie Stále väčšie zadlžovanie občanov slovenska nie je dôkazom toho, že by nielen racionálne šetrili ale ani sa často racionálne nezadlžujú. Je celkom reálne riziko, že ak dôjde k ďalšej hospodárskej kríze, môže byť jej dopad na Slovensko oveľa väčší než tomu bolo u tej z roku 2008.
Stále väčšie zadlžovanie občanov slovenska nie je dôkazom toho, že by nielen racionálne šetrili ale ani sa často racionálne nezadlžujú. Je celkom reálne riziko, že ak dôjde k ďalšej hospodárskej kríze, môže byť jej dopad na Slovensko oveľa väčší než tomu bolo u tej z roku 2008.
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
rozhodne nie Slováci sa správajú ako niektorí naši politici - v dobrých časoch sa zadlžujú a zbytočne rozhadzujú. Keď prídu zlé časy, hľadajú chybu všade inde, len nie u seba. Ak sa už rozhodnú sporiť, väčšinou si vyberú zlé produkty, ktoré nedokážu pokryť ani len infláciu (termínované vklady a pod.), sú neefektívne (investičné alebo kapitálové poistenie), alebo veľmi drahé (aktívne riadené podielové fondy).
Slováci sa správajú ako niektorí naši politici - v dobrých časoch sa zadlžujú a zbytočne rozhadzujú. Keď prídu zlé časy, hľadajú chybu všade inde, len nie u seba. Ak sa už rozhodnú sporiť, väčšinou si vyberú zlé produkty, ktoré nedokážu pokryť ani len infláciu (termínované vklady a pod.), sú neefektívne (investičné alebo kapitálové poistenie), alebo veľmi drahé (aktívne riadené podielové fondy).
Kostič Martin Kostič
riaditeľ
Emark, s.r.o.
skôr nie Efektívnym spôsobom sporenia je investovanie s využitím tzv. compound interest. Vo svete existuje veľa rôznych serióznych možností. Na Slovensku je však skúseností s investovaním ako formou sporenia pomerne málo. Nie je jednoduché zvoliť si správnu alternatívu. Chýbajú renomované organizácie, ktoré by dokázali zabezpečiť komplexné poradenstvo a manažment takýchto investícií s ohľadom na minimalizáciu rizika a minimalizáciu nákladov (poplatky, dane) pri rozumnom výnose. A, aby to nebolo jednoduché, z času na čas sa objavia podvodníci s premyslenými modelmi, ktorých cieľom je vylákať od investorov peniaze, pričom aj v prípade jednoznačného podvodu sú orgány činné v trestnom konaní bezbranné.
Efektívnym spôsobom sporenia je investovanie s využitím tzv. compound interest. Vo svete existuje veľa rôznych serióznych možností. Na Slovensku je však skúseností s investovaním ako formou sporenia pomerne málo. Nie je jednoduché zvoliť si správnu alternatívu. Chýbajú renomované organizácie, ktoré by dokázali zabezpečiť komplexné poradenstvo a manažment takýchto investícií s ohľadom na minimalizáciu rizika a minimalizáciu nákladov (poplatky, dane) pri rozumnom výnose. A, aby to nebolo jednoduché, z času na čas sa objavia podvodníci s premyslenými modelmi, ktorých cieľom je vylákať od investorov peniaze, pričom aj v prípade jednoznačného podvodu sú orgány činné v trestnom konaní bezbranné.
Terkovič Martin Terkovič
generálny riaditeľ
ICZ Slovakia, a.s., Trenčín
skôr nie bohužiaľ si myslím, že nielen mladá generácia zabudla na príbeh o 3-och grošoch a aj vplyvom masívneho marketingu Slováci nesporia a extrémne rýchlo zvyšujú mieru svojej zadĺženosti
bohužiaľ si myslím, že nielen mladá generácia zabudla na príbeh o 3-och grošoch a aj vplyvom masívneho marketingu Slováci nesporia a extrémne rýchlo zvyšujú mieru svojej zadĺženosti
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
rozhodne nie Nie. Spoliehame sa na náhodu, štát, však nejako bude. Celkovo zdravý rozum mizne, ľudia sú ohlupovaní a nezodpovední.
Nie. Spoliehame sa na náhodu, štát, však nejako bude. Celkovo zdravý rozum mizne, ľudia sú ohlupovaní a nezodpovední.
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
rozhodne nie
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
neviem/nevyjadrujem sa/iné Mám však dojem, že vo všeobecnosti mnohým občanom chýba ekonomická gramotnosť a to nielen čo sa týka vlastnej rodiny a domácnosti, ale aj kolobehu financií v štáte a samospráve. Následkom toho ľudia ľahšie podľahnú populistickým sľubom politikov a nevedia oceniť zodpovedné pravicové správanie. Tu by mali ďaleko viac robiť vzdelávaciu činnosť školy a verejnoprávne médiá.
Mám však dojem, že vo všeobecnosti mnohým občanom chýba ekonomická gramotnosť a to nielen čo sa týka vlastnej rodiny a domácnosti, ale aj kolobehu financií v štáte a samospráve. Následkom toho ľudia ľahšie podľahnú populistickým sľubom politikov a nevedia oceniť zodpovedné pravicové správanie. Tu by mali ďaleko viac robiť vzdelávaciu činnosť školy a verejnoprávne médiá.
Bošňák Matej Bošňák
vedúci partner EY na Slovensku
EY v SR
skôr nie Istotne treba myslieť na zadné vrátka a keďže sa Slováci podľa dostupných údajov zadlžujú, zjavne ako celok nesporia v dostatoťnej miere. Hoci je ťažko (napriek všelijakým návodom) zadefinovať, čo je dostatočná miera, lebo tá dosť zavisí od momentálneho príjmu a životného štýlu. A veľa ľudí nemá možnosť sporiť, kedže potrebuje prežiť a platiť aj za bezplatné služby ako školstvo a zdravotníctvo. Správny spôsob je tiež otázka. Čo si zachová hodnotu ? Peniaze, nehnuteľnosti, cenné papiere ...? No babo raď v dnešnej dynamickej dobe:-).
Istotne treba myslieť na zadné vrátka a keďže sa Slováci podľa dostupných údajov zadlžujú, zjavne ako celok nesporia v dostatoťnej miere. Hoci je ťažko (napriek všelijakým návodom) zadefinovať, čo je dostatočná miera, lebo tá dosť zavisí od momentálneho príjmu a životného štýlu. A veľa ľudí nemá možnosť sporiť, kedže potrebuje prežiť a platiť aj za bezplatné služby ako školstvo a zdravotníctvo. Správny spôsob je tiež otázka. Čo si zachová hodnotu ? Peniaze, nehnuteľnosti, cenné papiere ...? No babo raď v dnešnej dynamickej dobe:-).
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
skôr áno
Vašek Miloš Vašek
generálny riaditeľ
DEXIS SLOVAKIA
skôr nie
Zelina Miron Zelina
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva
Privatbanka, a.s.
rozhodne nie Bohužiaľ nie. Sporia málo, naše zadlžovanie je rekordné. A ak sporia a investujú, kupujú si často nevhodné produkty. Jednak z hľadiska poplatkov (predražené produkty, ale aj z hľadiska skladby portfólia. Približne 85 - 90 percent úspor Slovákov sa znehodnocuje, lebo ich výnos ani nedosahuje infláciu!
Bohužiaľ nie. Sporia málo, naše zadlžovanie je rekordné. A ak sporia a investujú, kupujú si často nevhodné produkty. Jednak z hľadiska poplatkov (predražené produkty, ale aj z hľadiska skladby portfólia. Približne 85 - 90 percent úspor Slovákov sa znehodnocuje, lebo ich výnos ani nedosahuje infláciu!
Očenáš Miroslav Očenáš
CEO & Founder
Kvety.sk
rozhodne nie Rozdiel vidím medzi mladšou a staršou generáciou. Dočasné verzus trvalé, cena sa už nerovná hodnote. O užitočnosti a potrebnosti ani nehovorím. Pohľad na spotrebu sa zmenil a aj spôsob motivácie k zodpovednosti. Dôvod na šetrenie okolo seba nevidím. Všetci podporujú opak/spotrebu a na dlh. Považujem súčasný systém za chorý a neudržateľný, len budúcnosť ukáže, či sa vieme zmeniť, keď prídu "šoky".
Rozdiel vidím medzi mladšou a staršou generáciou. Dočasné verzus trvalé, cena sa už nerovná hodnote. O užitočnosti a potrebnosti ani nehovorím. Pohľad na spotrebu sa zmenil a aj spôsob motivácie k zodpovednosti. Dôvod na šetrenie okolo seba nevidím. Všetci podporujú opak/spotrebu a na dlh. Považujem súčasný systém za chorý a neudržateľný, len budúcnosť ukáže, či sa vieme zmeniť, keď prídu "šoky".
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Kudrocova Monika Kudrocova
Service delivery manager
HPE Bratislava
skôr nie NA slovensku vela ludi zije konzumnym sposobom zivota a nemysli na uspory. Urcite by sa dalo setrit ovela viac.
NA slovensku vela ludi zije konzumnym sposobom zivota a nemysli na uspory. Urcite by sa dalo setrit ovela viac.
Kuchta Norbert Kuchta
riaditeľ
Trumpf Slovakia
skôr áno
Smolár Ondrej Smolár
predseda predstavenstva
Soitron
skôr nie Vzhladom na rastucu cenu nehnutelnosti a kupu ako preferovany sposob riesenia byvania orevazna vacsina pipulacie ani nema velky priestor na uspory. Navyse este zial stale prevlada spoliehanie sa na statom garantovane dochodky.
Vzhladom na rastucu cenu nehnutelnosti a kupu ako preferovany sposob riesenia byvania orevazna vacsina pipulacie ani nema velky priestor na uspory. Navyse este zial stale prevlada spoliehanie sa na statom garantovane dochodky.
Hudec Oto Hudec
profesor
Ekonomická fakulta Technickej univerzity
skôr nie
Nechala Pavel Nechala
advokát
Nechala & Co. s.r.o.
skôr nie
Mík Pavel Mík
obchodný riaditeľ
ABB
neviem/nevyjadrujem sa/iné Z môjho pozorovania mám pocit, že ľudia majú skôr tendenciu zadĺžiť sa, vziať si pôžičku alebo hypotéku na bývanie, spotrebný tovar alebo aj dovolenku. Na služby, hnuteľný a nehnuteľný tovar, ktorý môžu hneď využívať a následne splácať. S tým sa zrejme spája aj vyššia miera životného a neživotného poistenia, ako určitej formy zábezpeky, napríklad pri dlhodobom splácaní hypoték. Myslím, že všeobecne ľudia skôr investujú ako sporia klasickým spôsobom.
Z môjho pozorovania mám pocit, že ľudia majú skôr tendenciu zadĺžiť sa, vziať si pôžičku alebo hypotéku na bývanie, spotrebný tovar alebo aj dovolenku. Na služby, hnuteľný a nehnuteľný tovar, ktorý môžu hneď využívať a následne splácať. S tým sa zrejme spája aj vyššia miera životného a neživotného poistenia, ako určitej formy zábezpeky, napríklad pri dlhodobom splácaní hypoték. Myslím, že všeobecne ľudia skôr investujú ako sporia klasickým spôsobom.
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
skôr áno
Kováč Peter Kováč
Director Bratislava Business Center
Adient Slovakia
skôr nie
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
skôr nie Nemam informacie o realnych statistickych udajoch, myslim si vsak, ze trend zadlzovania je silnejsi ako sporovlivost
Nemam informacie o realnych statistickych udajoch, myslim si vsak, ze trend zadlzovania je silnejsi ako sporovlivost
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
skôr nie Je to samozrejme individuálne, ale aj napriek dobrej kondícii ekonomiky, ľudia inklinujú skôr k spotrebe ako k úsporám.
Je to samozrejme individuálne, ale aj napriek dobrej kondícii ekonomiky, ľudia inklinujú skôr k spotrebe ako k úsporám.
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
skôr nie
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
skôr nie Nazdavam sa ze financna gramotnost relevantnej casti slovenskej populacie je nedostatocna. Takyto stav nevedie k racionalnemu planovaniu rodinneho rozpoctu a k sporeniu. Naopak je to zivna poda pre poskytovatelov uverov a poziciek. Milion exekucii na Slovensku je toho dokazom . Jedinou cestou ako z toho von je vzdelanie.
Nazdavam sa ze financna gramotnost relevantnej casti slovenskej populacie je nedostatocna. Takyto stav nevedie k racionalnemu planovaniu rodinneho rozpoctu a k sporeniu. Naopak je to zivna poda pre poskytovatelov uverov a poziciek. Milion exekucii na Slovensku je toho dokazom . Jedinou cestou ako z toho von je vzdelanie.
Stadler Peter Stadler
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Wealth Effect Management
skôr nie Za posledne roky sa slovaci v sporeni a narabani so svojimi financiami zlepsili, no stale je to v porovnani so zapadnymi krajinami malo. Mozu za to 3 aspekty: 1. nedostatocna zivotna uroven beruc do uvahy priemer Slovenska. 2. financna gramotnost, dosledkom coho chyba schopnost vyhodnotit potrebu sporenia a spravneho vyberu produktu 3. zla kvalita ponukanych sluzieb spolocnostami, ktore produkty len predavaju s vysokymi proviziami v ich prospech a v neprospech slovakov.
Za posledne roky sa slovaci v sporeni a narabani so svojimi financiami zlepsili, no stale je to v porovnani so zapadnymi krajinami malo. Mozu za to 3 aspekty: 1. nedostatocna zivotna uroven beruc do uvahy priemer Slovenska. 2. financna gramotnost, dosledkom coho chyba schopnost vyhodnotit potrebu sporenia a spravneho vyberu produktu 3. zla kvalita ponukanych sluzieb spolocnostami, ktore produkty len predavaju s vysokymi proviziami v ich prospech a v neprospech slovakov.
Balint Peter Balint
Managing Partner
Infinity Capital Group, a.s. / Infinity Capital o.c.p., a.s.
rozhodne nie Dochodkove portfolio bezneho Slovaka nedokaze z dlhodobeho hladiska pokryt rast zivotnych nakladov. Zle skusenosti s kapitalovym trhom od kuponovej privatizacie az po poslednu krizu odradzaju od investovania do akcii, pricom prave dlhodoby horizont spojeny so setrenim na dochod robi investovanie prostrednictvom akcioveho trhu najatraktivnejsou alternativou. V portfoliu proemerneho Slovaka vsak skoron uplne absentuje.
Dochodkove portfolio bezneho Slovaka nedokaze z dlhodobeho hladiska pokryt rast zivotnych nakladov. Zle skusenosti s kapitalovym trhom od kuponovej privatizacie az po poslednu krizu odradzaju od investovania do akcii, pricom prave dlhodoby horizont spojeny so setrenim na dochod robi investovanie prostrednictvom akcioveho trhu najatraktivnejsou alternativou. V portfoliu proemerneho Slovaka vsak skoron uplne absentuje.
Strýček Peter Strýček
regionálny riaditeľ pre akvizície a rozvoj
ENGIE Services
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Čavojský Peter Čavojský
partner
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Patek Peter Patek
konateľ
Plastix, s.r.o.
neviem/nevyjadrujem sa/iné Úroveň sporenia do veľkej miery závisí od zhodnotenie úspor bankami. Zdá sa, že pre banky je jednoduchšie požičať a inkasovať vysoké úroky, ako sa hrať s centíkmi malých sporiteľov a ešte im za to platiť.
Úroveň sporenia do veľkej miery závisí od zhodnotenie úspor bankami. Zdá sa, že pre banky je jednoduchšie požičať a inkasovať vysoké úroky, ako sa hrať s centíkmi malých sporiteľov a ešte im za to platiť.
Dula Radúz Dula
predseda dozornej rady
Zväz cestovného ruchu SR
neviem/nevyjadrujem sa/iné Myslím si, že na trhu je príliš veľa "poradcov" tlačiacich ľudí do bežných sporiacich produktov, ktoré majú síce vyššiu formu záruky, ale ledva pokrývajú infláciu. Osobne som spojil vlastný kapitál s úverom a investíciu mám garantovanú listom vlastníctva.
Myslím si, že na trhu je príliš veľa "poradcov" tlačiacich ľudí do bežných sporiacich produktov, ktoré majú síce vyššiu formu záruky, ale ledva pokrývajú infláciu. Osobne som spojil vlastný kapitál s úverom a investíciu mám garantovanú listom vlastníctva.
Kiselicová Renáta Kiselicová
konateľka
Centire
skôr nie
Rybníček Richard Rybníček
primátor mesta
Mesto Trenčín
skôr nie
Kopál Róbert Kopál
riaditeľ
AOCP
rozhodne nie Slováci sporia neprimerane malok tempu ich zadlzovania sa v posledných rokoch,čo je dôsledoch stale slabej úrovni ich finančnej gramotnosti. Jedným z prejavov finančnej gramotnosti je že v dobrých časoch prosperity ktorú práve zažívame je nevyhnutné vo zvýšenej miere tvoriť finančnú rezervu na horšie časy a nie naopak sa výrazne zadlžovať čo sa v súčasnosti deje.
Slováci sporia neprimerane malok tempu ich zadlzovania sa v posledných rokoch,čo je dôsledoch stale slabej úrovni ich finančnej gramotnosti. Jedným z prejavov finančnej gramotnosti je že v dobrých časoch prosperity ktorú práve zažívame je nevyhnutné vo zvýšenej miere tvoriť finančnú rezervu na horšie časy a nie naopak sa výrazne zadlžovať čo sa v súčasnosti deje.
Zubaľ Roman Zubaľ
generálny riaditeľ
BPT Leasing, a.s.
skôr áno
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
skôr nie
Adam Rudolf Adam
predseda predstavenstva
Finportal, a.s., Bratislava
rozhodne nie Slováci si pravidelne nesporia a väčšina nemá prehľad o svojich výdavkoch. Chýbajú základné zvyklosti, ale to je dané hlavne výchovou alebo jednoducho konzervatívnym postojom k peniazom a tvoreniu rezerv. Väčšina ľudí míňa viac ako zarobí a ide práve opačným smerom ako je význam slova sporenie :-)
Slováci si pravidelne nesporia a väčšina nemá prehľad o svojich výdavkoch. Chýbajú základné zvyklosti, ale to je dané hlavne výchovou alebo jednoducho konzervatívnym postojom k peniazom a tvoreniu rezerv. Väčšina ľudí míňa viac ako zarobí a ide práve opačným smerom ako je význam slova sporenie :-)
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Verešvársky Stanislav Verešvársky
technický riaditeľ
SWAN, a.s.
skôr nie Myslím, že dnešná doba - najmä mladých ľudí - svojou komerčnou a markletingovou propagandou podnecuje k prístupu "Uži si to, kúp to teraz a hneď! Požičiame ti na to!" A to rozhodne nie je prístup, ako si vytvárať (aspoň malé) rezervy na nepredvídané situácie. Jednoducho máme svoju rozprávku O troch grošoch, ale tá nesedí s politikou "Hypotéka na všetko". Na škodu tých, ktorí takým návodom podľahnú.
Myslím, že dnešná doba - najmä mladých ľudí - svojou komerčnou a markletingovou propagandou podnecuje k prístupu "Uži si to, kúp to teraz a hneď! Požičiame ti na to!" A to rozhodne nie je prístup, ako si vytvárať (aspoň malé) rezervy na nepredvídané situácie. Jednoducho máme svoju rozprávku O troch grošoch, ale tá nesedí s politikou "Hypotéka na všetko". Na škodu tých, ktorí takým návodom podľahnú.
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
skôr nie Ak sedi udaj zo Studie EU SAV, ze az 80% Slovakov neusetri z vyplaty nic (cize v oficialnej ekonomike), tak potom odpoved na prvu cast otazky znie: NIE. A sposoby ? Nasa vseobecna financna negramotnost je predsa znama.
Ak sedi udaj zo Studie EU SAV, ze az 80% Slovakov neusetri z vyplaty nic (cize v oficialnej ekonomike), tak potom odpoved na prvu cast otazky znie: NIE. A sposoby ? Nasa vseobecna financna negramotnost je predsa znama.
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
skôr áno
Kassay Štefan Kassay
predseda dozornej rady
I.D.C. Holding
skôr áno sporenie v SR má tradíciu.
sporenie v SR má tradíciu.
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
skôr nie Vidím veľa ľudí v mojom okolí, ktorí sa budúcnosťou nezaoberajú. Tím mladým sa nedivím, ale tím v strednom veku už prináleží myslieť na svoju starobu a na nepredvídateľné udalosti. Mnohí si myslia, že štát im vždy pomôže, čo nie je vôbec pravda. Asi by sa malo na základných školách učiť viac praktických vecí a toto by mohla byť jedna z nich, prečo treba postupne šetriť.
Vidím veľa ľudí v mojom okolí, ktorí sa budúcnosťou nezaoberajú. Tím mladým sa nedivím, ale tím v strednom veku už prináleží myslieť na svoju starobu a na nepredvídateľné udalosti. Mnohí si myslia, že štát im vždy pomôže, čo nie je vôbec pravda. Asi by sa malo na základných školách učiť viac praktických vecí a toto by mohla byť jedna z nich, prečo treba postupne šetriť.
Rybár Tomáš Rybár
managing partner
Čechová & Partners
skôr nie Epidémia exekúcii naznačuje skôr tendenciu k míňaniu nad pomery, ako k šetreniu. Však ako radi hovoríme naším šporovlivejším susedom na západ - žijeme len raz, nie?
Epidémia exekúcii naznačuje skôr tendenciu k míňaniu nad pomery, ako k šetreniu. Však ako radi hovoríme naším šporovlivejším susedom na západ - žijeme len raz, nie?
Kupčo Vladimír Kupčo
CEO
VNET, a.s., Bratislava
skôr áno Obyvatelia Slovenska majú v porovnaní s inými krajinami EU podľa štatistík síce menej úspor vo forme peňazí a finančných aktív, avšak túto skutočnosť treba posudzovať spolu s faktom, že máme väčší sklon k investovaniu do nehnuteľností. Veľká časť obyvateľstva býva vo vlastnom dome/byte, čo podľa môjho názoru vysvetľuje a kompenzuje nižšiu výšku úspor v peniazoch. Tieto dve veličiny spolu so zadlženosťou sú spojenými nádobami a mali by sme ich vyhodnocovať spoločne.
Obyvatelia Slovenska majú v porovnaní s inými krajinami EU podľa štatistík síce menej úspor vo forme peňazí a finančných aktív, avšak túto skutočnosť treba posudzovať spolu s faktom, že máme väčší sklon k investovaniu do nehnuteľností. Veľká časť obyvateľstva býva vo vlastnom dome/byte, čo podľa môjho názoru vysvetľuje a kompenzuje nižšiu výšku úspor v peniazoch. Tieto dve veličiny spolu so zadlženosťou sú spojenými nádobami a mali by sme ich vyhodnocovať spoločne.
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
rozhodne nie Finančná gramotnosť väčšiny je podľa mňa dlhodobo neuspokojivá, napriek posunu za posledné roky. Žije sa dnes, bez výraznejšieho uvažovania o zajtrajšku. A to bude v ekonomicky horších časoch jeden z hlavných dôvodov citeľného poklesu životnej úrovne mnohých rodín a jednotlivcov.
Finančná gramotnosť väčšiny je podľa mňa dlhodobo neuspokojivá, napriek posunu za posledné roky. Žije sa dnes, bez výraznejšieho uvažovania o zajtrajšku. A to bude v ekonomicky horších časoch jeden z hlavných dôvodov citeľného poklesu životnej úrovne mnohých rodín a jednotlivcov.
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
neviem/nevyjadrujem sa/iné Slováci podľa môjho názoru nepatria medzi národy, ktoré by nesporili. Mieru sporenia by som hodnotil ako jednu z lepších, aj tým, že sa ekonomike darí a príjmy rastú. V spôsobe sporenia mi ale pripadá Slovensko tradičné a málo progresívne.
Slováci podľa môjho názoru nepatria medzi národy, ktoré by nesporili. Mieru sporenia by som hodnotil ako jednu z lepších, aj tým, že sa ekonomike darí a príjmy rastú. V spôsobe sporenia mi ale pripadá Slovensko tradičné a málo progresívne.

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní