Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Ktorý z nasledujúcich indikátorov podľa vás najlepšie vystihuje životnú úroveň v krajine?

  1. HDP na osobu 17 %
  2. priemerná (resp. mediánová) mzda 12 %
  3. stredná dĺžka života v zdraví 29 %
  4. subjektívny pocit šťastia 28 %
  5. neviem / nevyjadrujem sa / iné 15 %


Uzávierka hlasovania: 19.11.2018. Počet respondentov: 121.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Sitár Alan Sitár
Managing Director
Capital Partners Consulting, a.s.
subjektívny pocit šťastia
Máťuš Alexander Máťuš
CEO
ZenithOptimedia, s.r.o.
HDP na osobu
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
subjektívny pocit šťastia
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
HDP na osobu
Glatz Andrej Glatz
konatel
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
subjektívny pocit šťastia
Viceník Andrej Viceník
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva
VÚB, a.s.
neviem / nevyjadrujem sa / iné Myslim ze nieco ako zivotna uroven nie je mozne podchytit jednym ukazovatelom. Lepsie pomoze kombinacia pomerovych indexov ako napr priemerny prijem po zdaneni / spotrebitelske ceny a podobne.
Myslim ze nieco ako zivotna uroven nie je mozne podchytit jednym ukazovatelom. Lepsie pomoze kombinacia pomerovych indexov ako napr priemerny prijem po zdaneni / spotrebitelske ceny a podobne.
Hudáková Anna Hudáková
personálny riaditeľ (HREO)
sanofi-aventis Slovakia s.r.o.
HDP na osobu
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
priemerná (resp. mediánová) mzda
Lorenc Boris Lorenc
predseda predstavenstva
Camase, a.s., Bratislava
stredná dĺžka života v zdraví Zdravie je najväčšie bohatstvo, ktoré máme. Je podmienkou pocitu šťastia. Ak ho nemáme, výška príjmu alebo dôchodku sú zanedbateľné. Ľudia alebo môžeme povedať aj voliči, si málo uvedomujú, že nie dobrá situácia v našom zdravotníctve im nepriamo znižuje šance na dlhý život v zdraví.
Zdravie je najväčšie bohatstvo, ktoré máme. Je podmienkou pocitu šťastia. Ak ho nemáme, výška príjmu alebo dôchodku sú zanedbateľné. Ľudia alebo môžeme povedať aj voliči, si málo uvedomujú, že nie dobrá situácia v našom zdravotníctve im nepriamo znižuje šance na dlhý život v zdraví.
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
priemerná (resp. mediánová) mzda
Kollár Daniel Kollár
generálny riaditeľ
Československá obchodná banka, a.s.
neviem / nevyjadrujem sa / iné Ide o ťažko merateľnú hodnotu, najmä ak sa chceme vyhnúť priemerovaniu a paušalizovaniu. Asi len málokto by vám povedal, že vďaka zvýšeniu HDP o 0,1% je jeho životná úroveň lepšia a je spokojnejší. Určite ide preto o kombináciu všetkých ukazovateľov, s výrazným vplyvom subjektívneho vnímania.
Ide o ťažko merateľnú hodnotu, najmä ak sa chceme vyhnúť priemerovaniu a paušalizovaniu. Asi len málokto by vám povedal, že vďaka zvýšeniu HDP o 0,1% je jeho životná úroveň lepšia a je spokojnejší. Určite ide preto o kombináciu všetkých ukazovateľov, s výrazným vplyvom subjektívneho vnímania.
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
subjektívny pocit šťastia
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
subjektívny pocit šťastia
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
neviem / nevyjadrujem sa / iné priemerný dlh domácnosti, percento vlastníctva nehnuteľnosti a počet vozidiel na 1000 obyvateľov
priemerný dlh domácnosti, percento vlastníctva nehnuteľnosti a počet vozidiel na 1000 obyvateľov
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
priemerná (resp. mediánová) mzda
Kvartová Hana Kvartová
výkonná riaditeľka
SAS Slovakia
stredná dĺžka života v zdraví
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
HDP na osobu
Valent Ivan Valent
predseda predstavenstva
Corwin Capital, a.s.
stredná dĺžka života v zdraví
Rolný Ivan Rolný
člen predstavenstva
ITB Development
neviem / nevyjadrujem sa / iné Podľa môjho názoru sa k najlepšie vystihujúcemu modelu približuje tzv. HDI indikátor (Human development index), ktorý vypracováva OSN. Do kalkulácie zahŕňa aj priemernú dĺžku života, dostupnosť vzdelania, zdravotnej starostlivosti, sociálnu sieť a iné nefinančné faktory. HDP nemôže plnohodnotne vystihovať životnú úroveň v krajine, pretože nezohľadňuje sociálny a environmentálny aspekt spoločnosti. Navyše, väčšina bohatstva, ktoré krajina tvorí, sa často sústreďuje v rukách menšinovej elity.
Podľa môjho názoru sa k najlepšie vystihujúcemu modelu približuje tzv. HDI indikátor (Human development index), ktorý vypracováva OSN. Do kalkulácie zahŕňa aj priemernú dĺžku života, dostupnosť vzdelania, zdravotnej starostlivosti, sociálnu sieť a iné nefinančné faktory. HDP nemôže plnohodnotne vystihovať životnú úroveň v krajine, pretože nezohľadňuje sociálny a environmentálny aspekt spoločnosti. Navyše, väčšina bohatstva, ktoré krajina tvorí, sa často sústreďuje v rukách menšinovej elity.
Rollo Jan Rollo
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Prima banka Slovensko, a.s.
stredná dĺžka života v zdraví
Košturiak Ján Košturiak
spoločník
IPA, s.r.o.
subjektívny pocit šťastia
Sabol Ján Sabol
člen
Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska
subjektívny pocit šťastia
Šedivý Jaroslav Šedivý
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Danfoss Power Solutions, a.s.
stredná dĺžka života v zdraví K dľžke života a zdravotnému zabezpečeniu by som ešte dodal dostupnosť kvalitného vzdelania. Z toho by mal vyplývať aj subjektívny pocit šťastia. Bohužiaľ, konzúmny prístup k životu nastavil kritéria životnej úrovne zlým a klamlivým smerom, čo je vo veľkej miere perfektne využívané populistickou vládou, ktorá poskytuje sociálne balíčky namiesto riešenia podstatného.
K dľžke života a zdravotnému zabezpečeniu by som ešte dodal dostupnosť kvalitného vzdelania. Z toho by mal vyplývať aj subjektívny pocit šťastia. Bohužiaľ, konzúmny prístup k životu nastavil kritéria životnej úrovne zlým a klamlivým smerom, čo je vo veľkej miere perfektne využívané populistickou vládou, ktorá poskytuje sociálne balíčky namiesto riešenia podstatného.
Majer Jiří Majer
CEO
Accace k.s.
subjektívny pocit šťastia
Burza Joseph M. Burza
prezident
Kanadská obchodná komora v Slovenskej republike
subjektívny pocit šťastia V Kanade sa životná úroveň často meria pocitom šťastia, respektíve spokojnosti. Spokojnosť znamená nielen výšku príjmu, ale aj úroveň zdravotnej starostlivosti, úroveň vzdelania, bezpečnosti, dôvery voči systému, vyspelosť demokracie a úroveň ochrany životného prostredia. Práve Kanada sa pozdĺa OSN 7-krát umiestnila na prvom mieste ako krajina s najlepšími životnými podmienkami na svete.
V Kanade sa životná úroveň často meria pocitom šťastia, respektíve spokojnosti. Spokojnosť znamená nielen výšku príjmu, ale aj úroveň zdravotnej starostlivosti, úroveň vzdelania, bezpečnosti, dôvery voči systému, vyspelosť demokracie a úroveň ochrany životného prostredia. Práve Kanada sa pozdĺa OSN 7-krát umiestnila na prvom mieste ako krajina s najlepšími životnými podmienkami na svete.
Bajo Jozef Bajo
konateľ
Bauer Media SK
stredná dĺžka života v zdraví
Hajko Jozef Hajko
analytik
stredná dĺžka života v zdraví
Galdun Jozef Galdun
Key account manager
ENGINE Services
subjektívny pocit šťastia
Suchánek Juraj Suchánek
výkonný riaditeľ
Inštitút urbánneho rozvoja
stredná dĺžka života v zdraví
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
neviem / nevyjadrujem sa / iné Žiaden z uvedených. Prečo? Slováci majú zásadný mentálny nepomer medzi tým ako vnímajú svoju situáciu a ako sa naozaj majú. Úroveň nášho zdravotníctva posilnená o nezáujem o svoje vlastné zdravie (ktoré sme podvedome odovzdali do rúk lekára) rovnako nič nehovorí o našej životnej úrovni. Priemerná mzda zásahmi vlády dávno stratila svoju výpovednú hodnotu a HDP je v našej krajine výrazne disproporcionálne podľa okresov. Teda každý kto tieto parametre hodnotí tak vyberá to čo mu je blízke, alebo sa viac rétoricky a štatisticky hodí.
Žiaden z uvedených. Prečo? Slováci majú zásadný mentálny nepomer medzi tým ako vnímajú svoju situáciu a ako sa naozaj majú. Úroveň nášho zdravotníctva posilnená o nezáujem o svoje vlastné zdravie (ktoré sme podvedome odovzdali do rúk lekára) rovnako nič nehovorí o našej životnej úrovni. Priemerná mzda zásahmi vlády dávno stratila svoju výpovednú hodnotu a HDP je v našej krajine výrazne disproporcionálne podľa okresov. Teda každý kto tieto parametre hodnotí tak vyberá to čo mu je blízke, alebo sa viac rétoricky a štatisticky hodí.
Gabrhel Juraj Gabrhel
riaditeľ
E-learnmedia, s.r.o., Bratislava
neviem / nevyjadrujem sa / iné Ani priemerná mzda nie je priamym ukazovateľom životnej úrovne, nakoľko treba brať do úvahy aj životné náklady a dane v krajine. Preto je nutné brať na zreteľ aj cenovú hladinu spotrebného koša a daňové zaťaženie.
Ani priemerná mzda nie je priamym ukazovateľom životnej úrovne, nakoľko treba brať do úvahy aj životné náklady a dane v krajine. Preto je nutné brať na zreteľ aj cenovú hladinu spotrebného koša a daňové zaťaženie.
Topolová Karolína Topolová
generálna riaditeľka
AAA Auto, a.s.
priemerná (resp. mediánová) mzda Rastúcu životnú úroveň vnímame aj na našich obchodoch. Ľudia aktuálne využívajú dobrú ekonomickú situáciu a rastúce mzdy. Neboja sa investovať do drahších áut a brať si vyššie úvery. Za posledných päť rokov vzrástla priemerná cena jazdenky financovanej z úveru o tretinu, na aktuálnych vyše 8 800 eur. Na druhej strane akontácia, čiže podiel ceny vozidla zaplatený priamo kupujúcim, klesla o 6 %. Motoristi sú v roku 2018 ochotní si zobrať úver o viac ako polovicu vyšší ako pred piatimi rokmi.
Rastúcu životnú úroveň vnímame aj na našich obchodoch. Ľudia aktuálne využívajú dobrú ekonomickú situáciu a rastúce mzdy. Neboja sa investovať do drahších áut a brať si vyššie úvery. Za posledných päť rokov vzrástla priemerná cena jazdenky financovanej z úveru o tretinu, na aktuálnych vyše 8 800 eur. Na druhej strane akontácia, čiže podiel ceny vozidla zaplatený priamo kupujúcim, klesla o 6 %. Motoristi sú v roku 2018 ochotní si zobrať úver o viac ako polovicu vyšší ako pred piatimi rokmi.
Čechová Katarína Čechová
partner
advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS
stredná dĺžka života v zdraví
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
subjektívny pocit šťastia
Juhás Marek Juhás
riaditeľ
STILL SK
subjektívny pocit šťastia
Lelovský Mário Lelovský
prvý viceprezident
IT Asociácia Slovenska
neviem / nevyjadrujem sa / iné Podľa môjho názoru nie je možné použiť len jeden indikátor, ale je to prierezovo cez viacero ukazovateľov. Naviac rôzni ľudia prikladajú váhu rôznym ukazovateľom individuálne.
Podľa môjho názoru nie je možné použiť len jeden indikátor, ale je to prierezovo cez viacero ukazovateľov. Naviac rôzni ľudia prikladajú váhu rôznym ukazovateľom individuálne.
Šarmír Marko Šarmír
Managing partner
RecruitMen & Developium Group
stredná dĺžka života v zdraví
Tóth Maroš Tóth
partner
Rödl & Partner Advokáti, s.r.o., Bratislava
neviem / nevyjadrujem sa / iné Vzhľadom ku komplexnosti a do značnej miery aj subjektívnosti pri definovaní zložiek obsiahnutých v pojme "životná úroveň", žiadny z ponúkaných indikátorov nedokáže sám osobe splniť úlohu obsiahnutú v otázke.
Vzhľadom ku komplexnosti a do značnej miery aj subjektívnosti pri definovaní zložiek obsiahnutých v pojme "životná úroveň", žiadny z ponúkaných indikátorov nedokáže sám osobe splniť úlohu obsiahnutú v otázke.
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
neviem / nevyjadrujem sa / iné Najviac sa mi pozdáva OECD Better Life Index, ktorý kombinuje viacero aspektov kvalitnej životnej úrovne - vzdelanie, zdravie, výšku príjmov a pod. Podľa tohto rebríčka skončilo Slovensko tesne za Talianmi a z krajín V4 nás predbehli len Česi, čo je lichotivejšie, ako som si myslel.
Najviac sa mi pozdáva OECD Better Life Index, ktorý kombinuje viacero aspektov kvalitnej životnej úrovne - vzdelanie, zdravie, výšku príjmov a pod. Podľa tohto rebríčka skončilo Slovensko tesne za Talianmi a z krajín V4 nás predbehli len Česi, čo je lichotivejšie, ako som si myslel.
Volek Martin Volek
riaditeľ
Volis International
HDP na osobu HDP na osobu je aktuálne medzinárodne porovnateľný indikátor. Do budúcnosti by sme mohli zahrnúť aj subjektívny pocit štastia. Niečo na štýl ako hodnotíme služby a firmy na internete formou recenzií.
HDP na osobu je aktuálne medzinárodne porovnateľný indikátor. Do budúcnosti by sme mohli zahrnúť aj subjektívny pocit štastia. Niečo na štýl ako hodnotíme služby a firmy na internete formou recenzií.
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
priemerná (resp. mediánová) mzda
Mittner Martin Mittner
Country Manager
Nestlé Slovensko, s.r.o.
priemerná (resp. mediánová) mzda Z ponúknutých indikátorov najbližšie popisuje realitu úroveň miezd. Aj toto meranie má však svoje nedostatky. Presnejšie hodnotenie životnej úrovne poskytuje napr. World Hapiness Index od OSN, ktorý v sebe kombinuje viaceré parametre, vrátane HDP či dĺžky dožitia, ale hodnotí tiež úroveň sociálnej podpory alebo vnímanej miery korupcie v krajine.
Z ponúknutých indikátorov najbližšie popisuje realitu úroveň miezd. Aj toto meranie má však svoje nedostatky. Presnejšie hodnotenie životnej úrovne poskytuje napr. World Hapiness Index od OSN, ktorý v sebe kombinuje viaceré parametre, vrátane HDP či dĺžky dožitia, ale hodnotí tiež úroveň sociálnej podpory alebo vnímanej miery korupcie v krajine.
Tichý Martin Tichý
Chief Operating Officer
TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Bratislava
stredná dĺžka života v zdraví Ekonomické ukazovatele nedokážu vystihnúť podstatu životnej úrovne. Životná úroveň v krajne je vysoká až vtedy, keď je veľká dĺžka života jej obyvateľov v zdraví.
Ekonomické ukazovatele nedokážu vystihnúť podstatu životnej úrovne. Životná úroveň v krajne je vysoká až vtedy, keď je veľká dĺžka života jej obyvateľov v zdraví.
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
stredná dĺžka života v zdraví
Musil Martin Musil
konateľ
Intrum Slovakia s.r.o.
stredná dĺžka života v zdraví
Magál Martin Magál
partner
Allen & Overy
stredná dĺžka života v zdraví
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
subjektívny pocit šťastia
Kubala Martin Kubala
generálny riaditeľ SEE
Hewlett-Packard Slovakia
subjektívny pocit šťastia
Krekáč Martin Krekáč
vedúci partner
Jenewein Group
subjektívny pocit šťastia
Beňuška Matej Beňuška
Public Policy Manager, Central, Eastern and Southern Europe
Taxify
HDP na osobu
Rybárik Michal Rybárik
predseda
Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu
subjektívny pocit šťastia
Hrabovec Michal Hrabovec
prezident
Anasoft
neviem / nevyjadrujem sa / iné Myslím že treba zobrať do úvahy aj rozloženie bohatstva v spoločnosti. Krajina s veľkým počtom chudobných a pár extrémne bohatých ľudí nemá rovnakú životnú úroveň ako krajina so silnou strednou vrstvou, aj keď matematickým priemerom by to tak vychádzalo.
Myslím že treba zobrať do úvahy aj rozloženie bohatstva v spoločnosti. Krajina s veľkým počtom chudobných a pár extrémne bohatých ľudí nemá rovnakú životnú úroveň ako krajina so silnou strednou vrstvou, aj keď matematickým priemerom by to tak vychádzalo.
Szapu Mikuláš Szapu
predseda predstavenstva
YMS
stredná dĺžka života v zdraví
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
stredná dĺžka života v zdraví
Malata Milan Malata
managing partner
Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners , s.r.o., Bratislava
HDP na osobu HDP na osobu podľa mňa vystihuje životnú úroveň v krajine z uvedených indikátorov najlepšie. Za dôležité však považujem aj zvyšné tri.
HDP na osobu podľa mňa vystihuje životnú úroveň v krajine z uvedených indikátorov najlepšie. Za dôležité však považujem aj zvyšné tri.
Michalik Milan Michalik
obchodný riaditeľ
PPA Controll, a.s., Bratislava
HDP na osobu
Kalnický Milan Kalnický
finančný riaditeľ
Viena International
subjektívny pocit šťastia
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
HDP na osobu Všetky možnosti majú svoju váhu, ale ak si zobrazíme rebríček krajín podľa HDP tak sa podľa môjho názoru najviac približuje rebríčku životnej úrovne. Žijeme v globálnej spoločnosti, keď hodnoty produkcie dávajú pomerne verný obraz aj o životnej úrovni. Ale myslím, že TOP 10 krajín je podľa každej z ponúknutých možnosti na 75% rovnakých.
Všetky možnosti majú svoju váhu, ale ak si zobrazíme rebríček krajín podľa HDP tak sa podľa môjho názoru najviac približuje rebríčku životnej úrovne. Žijeme v globálnej spoločnosti, keď hodnoty produkcie dávajú pomerne verný obraz aj o životnej úrovni. Ale myslím, že TOP 10 krajín je podľa každej z ponúknutých možnosti na 75% rovnakých.
Gloznek Miloš Gloznek
projektový manažér
ŽSR
stredná dĺžka života v zdraví
Vašek Miloš Vašek
generálny riaditeľ
DEXIS SLOVAKIA
subjektívny pocit šťastia
Milanovič Miloš Milanovič
riaditeľ
PS Stavby
subjektívny pocit šťastia Každý jeden vystihuje určitý uhol pohľadu na životnú úroveň. Do úvahy treba brať aj historické, sociálne, či kultúrne súvislosti, ktoré sú pre každú krajinu jedinečné. Ak by som si však mal vybrať jeden, tak je to „subjektívny pocit šťastia“, síce ťažko merateľný, ale asi najobjektívnejší ukazovateľ.
Každý jeden vystihuje určitý uhol pohľadu na životnú úroveň. Do úvahy treba brať aj historické, sociálne, či kultúrne súvislosti, ktoré sú pre každú krajinu jedinečné. Ak by som si však mal vybrať jeden, tak je to „subjektívny pocit šťastia“, síce ťažko merateľný, ale asi najobjektívnejší ukazovateľ.
Zelina Miron Zelina
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva
Privatbanka, a.s.
neviem / nevyjadrujem sa / iné Kombinácia faktorov: samotná výška príjmu nerovná sa životná úroveň. Je to aj pocite spravodlivosti, fungujúcich verejných službách, dobrom životnom prostredí.
Kombinácia faktorov: samotná výška príjmu nerovná sa životná úroveň. Je to aj pocite spravodlivosti, fungujúcich verejných službách, dobrom životnom prostredí.
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
priemerná (resp. mediánová) mzda
Adamiš Miroslav Adamiš
riaditeľ
generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
priemerná (resp. mediánová) mzda
Krempaský Miroslav Krempaský
CEO
Millennium, s.r.o., Bratislava
stredná dĺžka života v zdraví Ak má majorita obyvateľstva pocit kvalitného, naplneného zdravého života, je veľká šanca, že žijú v dobrom štáte.
Ak má majorita obyvateľstva pocit kvalitného, naplneného zdravého života, je veľká šanca, že žijú v dobrom štáte.
Očenáš Miroslav Očenáš
CEO & Founder
Kvety.sk
stredná dĺžka života v zdraví
Kudrocova Monika Kudrocova
Service delivery manager
HBE Bratislava
priemerná (resp. mediánová) mzda
Kuchta Norbert Kuchta
riaditeľ
Trumpf Slovakia
stredná dĺžka života v zdraví
Hudec Oto Hudec
profesor
Ekonomická fakulta Technickej univerzity
stredná dĺžka života v zdraví Všetky premenné majú vysokú koreláciu, ale každá vyjadruje inú stránku. Prvé dve sú dobre merateľné, ale odrážajú zjednodušenú realitu blahobytu. Stredná dĺžka života v zdraví odráža viaceré stránky ako príjmy, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, životný štýl, osobnú slobodu, atď. Subjektívny blahobyt je dosť kultúrne podmienený a je najďalej obsahovo od životnej úrovne. Najviac nám asi napovie European Social Progress Index.
Všetky premenné majú vysokú koreláciu, ale každá vyjadruje inú stránku. Prvé dve sú dobre merateľné, ale odrážajú zjednodušenú realitu blahobytu. Stredná dĺžka života v zdraví odráža viaceré stránky ako príjmy, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, životný štýl, osobnú slobodu, atď. Subjektívny blahobyt je dosť kultúrne podmienený a je najďalej obsahovo od životnej úrovne. Najviac nám asi napovie European Social Progress Index.
Šimon Pavel Šimon
konateľ
Pavel Šimon, s.r.o., Liptovský Mikuláš
subjektívny pocit šťastia
Cvik Pavol Cvik
advokát a managing director
Pavol Cvik – advokát, s.r.o., Bratislava
subjektívny pocit šťastia
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Strýček Peter Strýček
regionálny riaditeľ pre akvizície a rozvoj
ENGIE Services
HDP na osobu
Balint Peter Balint
Managing Partner
Infinity Capital Group, a.s. / Infinity Capital o.c.p., a.s.
HDP na osobu
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
HDP na osobu
Gažík Peter Gažík
generálny riaditeľ
O2 Slovakia
HDP na osobu
Patek Peter Patek
konateľ
Plastix, s.r.o.
HDP na osobu Určite veľký vplyv má HDP. Správnym použitím takto vytvorených prostriedkov sa formuje spoločnosť a aj životná úroveň.
Určite veľký vplyv má HDP. Správnym použitím takto vytvorených prostriedkov sa formuje spoločnosť a aj životná úroveň.
Stadler Peter Stadler
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Wealth Effect Management
HDP na osobu Ekonomicky pohlad je jasny, ale urcite mozme hovorit aj o subjektivnom pocite stastia, ci dlzke zivota, ktora suvisi s kvalitou zdravotnej starostlivosti. V neposlednom rade je dolezitym faktorom aj podnikatelske prostredie.
Ekonomicky pohlad je jasny, ale urcite mozme hovorit aj o subjektivnom pocite stastia, ci dlzke zivota, ktora suvisi s kvalitou zdravotnej starostlivosti. V neposlednom rade je dolezitym faktorom aj podnikatelske prostredie.
Paška Peter Paška
primátor
mesto Galanta
priemerná (resp. mediánová) mzda Za normálnych okolností by to malo byť o subjektívnom šťastí, vyplývajúcom z dlhého zdravého života. Vzhľadom na slovenské špecifikum, ktorým sú nízke mzdy a nie nízke ceny, je to jednoznačná voľba.
Za normálnych okolností by to malo byť o subjektívnom šťastí, vyplývajúcom z dlhého zdravého života. Vzhľadom na slovenské špecifikum, ktorým sú nízke mzdy a nie nízke ceny, je to jednoznačná voľba.
Markovič Peter Markovič
dekan
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
priemerná (resp. mediánová) mzda
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
stredná dĺžka života v zdraví
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
stredná dĺžka života v zdraví Keďže prvé dve hodnoty asi nevyjadrujú mieru distribúcie bohatstva a my Slováci skôr hľadáme chybičky ako vyjadrujeme pocity šťastia, asi najlepší ukazovateľ kvality života a tým aj životnej úrovne by mohla by stredná doba života v zdraví.
Keďže prvé dve hodnoty asi nevyjadrujú mieru distribúcie bohatstva a my Slováci skôr hľadáme chybičky ako vyjadrujeme pocity šťastia, asi najlepší ukazovateľ kvality života a tým aj životnej úrovne by mohla by stredná doba života v zdraví.
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
stredná dĺžka života v zdraví
Augustinič Peter Augustinič
obchodný a marketingový riaditeľ
QBSW
subjektívny pocit šťastia
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
subjektívny pocit šťastia I ked priznavam ze tento parameter je najtazsie meratelny
I ked priznavam ze tento parameter je najtazsie meratelny
Kubovič Peter Kubovič
managing partner / advokát
HKP Legal, s.r.o., Bratislava
subjektívny pocit šťastia Subjektívny pocit šťastia (a spokojnosti) je kľúčovou výslednicou všetkých ekonomických (makro aj mikro) parametrov, zdravotného stavu a ostatných ukazovateľov, ktoré by mohli byť považované za kritérium životnej úrovne v krajine. Pocit šťastia (a spokojnosti) vlastných obyvateľov by mal byť základným cieľom a účelom existencie každého štátu...
Subjektívny pocit šťastia (a spokojnosti) je kľúčovou výslednicou všetkých ekonomických (makro aj mikro) parametrov, zdravotného stavu a ostatných ukazovateľov, ktoré by mohli byť považované za kritérium životnej úrovne v krajine. Pocit šťastia (a spokojnosti) vlastných obyvateľov by mal byť základným cieľom a účelom existencie každého štátu...
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
neviem / nevyjadrujem sa / iné Toto sú príliš jednoduché indikátory na to, aby mohli vystihnúť živornú úroveň. Myslím si, že indexy ako Human Development Index lepšie odrážajú životnú úroveň.
Toto sú príliš jednoduché indikátory na to, aby mohli vystihnúť živornú úroveň. Myslím si, že indexy ako Human Development Index lepšie odrážajú životnú úroveň.
Pala Radovan Pala
partner
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
stredná dĺžka života v zdraví Spomedzi všetkých uvedených prekvapivo komplexne vypovedá o tom, ako funguje v krajine starostlivosť o verejný priestor v najširšom zmysle. Navyše tento indikátor nepodlieha škálovateľným efektom a silno zohľadňuje (ne)schopnosť postarať sa o zraniteľných, čo je zásadný znak vyspelých spoločností.
Spomedzi všetkých uvedených prekvapivo komplexne vypovedá o tom, ako funguje v krajine starostlivosť o verejný priestor v najširšom zmysle. Navyše tento indikátor nepodlieha škálovateľným efektom a silno zohľadňuje (ne)schopnosť postarať sa o zraniteľných, čo je zásadný znak vyspelých spoločností.
Kočan Rastislav Kočan
Managing Partner
Go4insight
neviem / nevyjadrujem sa / iné Životná úroveň je veľmi komplexná otázka, štatisticky ju nemôžeme popísať len jediným indikátorom. Okrem indikátorov uvedených vo vašej otázke sa v súvislosti so životnou úrovňou diskutuje aj o kvalite životného prostredia, úrovne kriminality, dĺžke pracovnej doby, úrovne osobnej slobody a demokracie v krajine a podobne. Kľúčové je však aj to, ako rovnomerne sú ekonomické statky alebo civilizačné výdobytky rozdistribuované geograficky a v jednotlivých sociálnych skupinách.
Životná úroveň je veľmi komplexná otázka, štatisticky ju nemôžeme popísať len jediným indikátorom. Okrem indikátorov uvedených vo vašej otázke sa v súvislosti so životnou úrovňou diskutuje aj o kvalite životného prostredia, úrovne kriminality, dĺžke pracovnej doby, úrovne osobnej slobody a demokracie v krajine a podobne. Kľúčové je však aj to, ako rovnomerne sú ekonomické statky alebo civilizačné výdobytky rozdistribuované geograficky a v jednotlivých sociálnych skupinách.
Flimel Richard Flimel
predseda predstavenstva
JOJ Media House
HDP na osobu
Farkaš Richard Farkaš
partner, prokurista
KPMG Slovensko spol. s r.o.
HDP na osobu
Willmann Richard Willmann
riaditeľ
crooce.com
stredná dĺžka života v zdraví
Kopál Róbert Kopál
riaditeľ
AOCP
stredná dĺžka života v zdraví
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
neviem / nevyjadrujem sa / iné Nemyslím si, že existuje jeden konkrétny ukazovateľ. Skôr pôjde o kombináciu viacerých ukazovateľov, napríklad aj tých, uvedených vo Vašej otázke
Nemyslím si, že existuje jeden konkrétny ukazovateľ. Skôr pôjde o kombináciu viacerých ukazovateľov, napríklad aj tých, uvedených vo Vašej otázke
Kučák Roman Kučák
CEO & co-founder
Anodius
subjektívny pocit šťastia Jednoznačne je to subjektívny pocit šťastia. Napr. SR celosvetovo za roky 2015-2017 skončila na 39. mieste s min. nárastom voči 2008-2010, v globálnom hodnotení indexu šťastia. Nuž, šťastie sa za peniaze nedá kúpiť, ale silná ekonomika štátu poteší. :)
Jednoznačne je to subjektívny pocit šťastia. Napr. SR celosvetovo za roky 2015-2017 skončila na 39. mieste s min. nárastom voči 2008-2010, v globálnom hodnotení indexu šťastia. Nuž, šťastie sa za peniaze nedá kúpiť, ale silná ekonomika štátu poteší. :)
Vlček Roman Vlček
predseda predstavenstva
Slovenská Asociácia správcovských spoločností
subjektívny pocit šťastia
Blaško Ronald Blaško
výkonný riaditeľ
Americká obchodná komora v SR
stredná dĺžka života v zdraví Žiaden uvedený indikátor nie je dokonalý. Viac indikátorov, alebo ich kombinácia, môže poskytnúť lepší obraz. Avšak všetky majú ambíciu zachytiť aktuálny stav, ale nehovoria nič o budúcom vývoji.
Žiaden uvedený indikátor nie je dokonalý. Viac indikátorov, alebo ich kombinácia, môže poskytnúť lepší obraz. Avšak všetky majú ambíciu zachytiť aktuálny stav, ale nehovoria nič o budúcom vývoji.
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
stredná dĺžka života v zdraví
Adam Rudolf Adam
predseda predstavenstva
Finportal, a.s., Bratislava
subjektívny pocit šťastia Pocit šťastia obsahuje všetko ostatné - aj zdravie, aj hodnoty, ktoré sa dajú finančne merať.
Pocit šťastia obsahuje všetko ostatné - aj zdravie, aj hodnoty, ktoré sa dajú finančne merať.
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Bubánová-Tauchmanová Simona Bubánová-Tauchmanová
konateľka
CD-Creative Department, s. r. o.
subjektívny pocit šťastia
Mištíková Simona Mištíková
konateľka
Divino, s.r.o., Bratislava
neviem / nevyjadrujem sa / iné Komplexné merania kvality života zohľadňujú viaceré faktory, medzi ktoré sa okrem vami spomenutých zaraďujú aj politická sloboda, rovnosť šancí, osobná bezpečnosť, kvalita životného prostredia a ďalšie. Meranie životnej úrovne prostredníctvom jedného indikátora nereflektuje rôzne aspekty, toho ako môžu ľudia po celom svete pojem životná úroveň vnímať.
Komplexné merania kvality života zohľadňujú viaceré faktory, medzi ktoré sa okrem vami spomenutých zaraďujú aj politická sloboda, rovnosť šancí, osobná bezpečnosť, kvalita životného prostredia a ďalšie. Meranie životnej úrovne prostredníctvom jedného indikátora nereflektuje rôzne aspekty, toho ako môžu ľudia po celom svete pojem životná úroveň vnímať.
Balog Stanislav Balog
regionálny riaditeľ pre Východné Slovensko
Dachser Slovakia, a.s.
subjektívny pocit šťastia
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
stredná dĺžka života v zdraví
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
stredná dĺžka života v zdraví
Mezírka Tomáš Mezírka
Country Manager
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu
stredná dĺžka života v zdraví
Kalivoda Tomáš Kalivoda
riaditeľ sekcie komerčného poistenia
Union poisťovňa, a.s.
stredná dĺžka života v zdraví
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
subjektívny pocit šťastia Ako ekonóm si myslím, že najlepším indikátorom na životnú úroveň je HDP na osobu, ako zamestnanec preferujem výšku priemernej mzdy a ako človek kombináciu strednej dĺžky života v zdraví so subjektívnym pocitom šťastia.
Ako ekonóm si myslím, že najlepším indikátorom na životnú úroveň je HDP na osobu, ako zamestnanec preferujem výšku priemernej mzdy a ako človek kombináciu strednej dĺžky života v zdraví so subjektívnym pocitom šťastia.
Jurik Tomislav Jurik
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Unipharma
subjektívny pocit šťastia Škoda, že tento indikátor sa v Európe neberie príliš vážne. Viem,nie je kvantitatívny, takže ho nemožno v čase porovnávať. Ake o jeho kvalite a najmä hĺbke nepochybujem.
Škoda, že tento indikátor sa v Európe neberie príliš vážne. Viem,nie je kvantitatívny, takže ho nemožno v čase porovnávať. Ake o jeho kvalite a najmä hĺbke nepochybujem.
Matušek Viliam Matušek
marketingový riaditeľ
Baliarne obchodu, a.s., Poprad
priemerná (resp. mediánová) mzda
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
HDP na osobu Napriek spochybňovaniu a indexom typu SPI (Social Progress Index) alebo HDI (Human Development Index), je korelácia HDP a životnej úrovne stále silná.
Napriek spochybňovaniu a indexom typu SPI (Social Progress Index) alebo HDI (Human Development Index), je korelácia HDP a životnej úrovne stále silná.

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní