Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Ako hodnotíte vplyv dane z poistenia na podnikateľov?

  1. Veľmi pozitívne 1 %
  2. Pozitívne 1 %
  3. Negatívne 53 %
  4. Veľmi negatívne 33 %
  5. Neviem / nevyjadrujem sa / iné 11 %


Uzávierka hlasovania: 26.11.2018. Počet respondentov: 79.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Oravcová Alica Orda Oravcová
prezidentka
Daňové fórum Slovenska
Negatívne V súčasnosti nemajú všetci podnikatelia dostatok informácií, že okrem zvýšených cien za poistenie sa novo zavedený zákon môže týkať aj ich samých v určitých situáciách. V prípade poisťovní predpokladám, že sa rozhodnú daň z poistenia samostatne vyčísľovať vo svojich písomnostiach, aby podnikateľ jednoznačne identifikoval sumu, ktorá predstavje daň z poistenia a neplynie poisťovni.
V súčasnosti nemajú všetci podnikatelia dostatok informácií, že okrem zvýšených cien za poistenie sa novo zavedený zákon môže týkať aj ich samých v určitých situáciách. V prípade poisťovní predpokladám, že sa rozhodnú daň z poistenia samostatne vyčísľovať vo svojich písomnostiach, aby podnikateľ jednoznačne identifikoval sumu, ktorá predstavje daň z poistenia a neplynie poisťovni.
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
Neviem / nevyjadrujem sa / iné Nezaznamenal som žiaden vplyv zatiaľ.
Nezaznamenal som žiaden vplyv zatiaľ.
Glatz Andrej Glatz
konatel
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
Negatívne
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Negatívne
Scheber Anton Scheber
konateľ
Softec, s.r.o.
Negatívne Lebo to povedie k zdraženiu poistného. Bez toho, aby za tento nový odvod štát podnikateľom niečo poskytol. Naopak: stále sa zhoršujú podnikateľské podmienky, rastú odvody a administratívna záťaž.
Lebo to povedie k zdraženiu poistného. Bez toho, aby za tento nový odvod štát podnikateľom niečo poskytol. Naopak: stále sa zhoršujú podnikateľské podmienky, rastú odvody a administratívna záťaž.
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
Neviem / nevyjadrujem sa / iné
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
Negatívne
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
Negatívne
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
Neviem / nevyjadrujem sa / iné
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
Veľmi negatívne Príde mi to rovnako rozumné ako zdaniť extra nákup airbagu v aute.
Príde mi to rovnako rozumné ako zdaniť extra nákup airbagu v aute.
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
Veľmi negatívne
Hornák Igor Hornák
predseda predstavenstva
Factory 4 Solutions a.s.
Veľmi negatívne Na daniach nie je vo všeobecnosti nič pozitívne, na nesystémových o to viac.
Na daniach nie je vo všeobecnosti nič pozitívne, na nesystémových o to viac.
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Neviem / nevyjadrujem sa / iné
Košalko Ivan Košalko
prezident
Podnikateľská aliancia Slovenska
Negatívne Ide v zásade o daň, ktorá trestá zodpovedných podnikateľov za to, že sa dajú poistiť. Tí, ktori musia byť poistení alebo si uvedomujú, že je to významný spôsob krytia rizika, poistení ostanú, ale uberie im to zdroje potrebné na inovácie a investície. Je jasné, že poisťovne si časom túto daň prenesú do cien.
Ide v zásade o daň, ktorá trestá zodpovedných podnikateľov za to, že sa dajú poistiť. Tí, ktori musia byť poistení alebo si uvedomujú, že je to významný spôsob krytia rizika, poistení ostanú, ale uberie im to zdroje potrebné na inovácie a investície. Je jasné, že poisťovne si časom túto daň prenesú do cien.
Ikrényi Ivan Ikrényi
advokát/partner
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., Bratislava
Veľmi negatívne Principiálne odmietam vytváranie obrazu finančných inštitúcií ako triedneho nepriateľa a tento návrh za taký považujem. Nová daň sa negatívne dotkne nie len poisťovní, ale najmä poistených. Zvýšenie poistného môže spôsobiť zníženie poistenia obyvateľstva, čo sa v mnohých prípadoch prejaví na zvýšených nákladoch štátu v prípade rôznych poistných udalostí. Na viac, zákon zavádzajúci daň z poistenia je podľa všetkého retroaktívny a pokiaľ jeho protiústavnosť nevysloví Ústavný súd SR, štát touto daňou nepriamo sankcionuje podnikateľov za ich zodpovedné správanie, teda za to, že sa poistili.
Principiálne odmietam vytváranie obrazu finančných inštitúcií ako triedneho nepriateľa a tento návrh za taký považujem. Nová daň sa negatívne dotkne nie len poisťovní, ale najmä poistených. Zvýšenie poistného môže spôsobiť zníženie poistenia obyvateľstva, čo sa v mnohých prípadoch prejaví na zvýšených nákladoch štátu v prípade rôznych poistných udalostí. Na viac, zákon zavádzajúci daň z poistenia je podľa všetkého retroaktívny a pokiaľ jeho protiústavnosť nevysloví Ústavný súd SR, štát touto daňou nepriamo sankcionuje podnikateľov za ich zodpovedné správanie, teda za to, že sa poistili.
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
Veľmi negatívne Poistenie predsa chráni aj podnikateľa aj štát. Lebo ak nebude podnikateľ nebudú ani DPH ani dane.
Poistenie predsa chráni aj podnikateľa aj štát. Lebo ak nebude podnikateľ nebudú ani DPH ani dane.
Rollo Jan Rollo
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Prima banka Slovensko, a.s.
Negatívne
Vozáryová Jana Vozáryová
konateľka
Epas BB, s.r.o., Banská Bystrica
Veľmi negatívne
Hajko Jozef Hajko
analytik
Negatívne
Gabrhel Juraj Gabrhel
riaditeľ
E-learnmedia, s.r.o., Bratislava
Negatívne Myslím si, že je to veľmi zaujímavý spôsob, ktorým chce súčasná vláda oznámiť svojim voličom, že sa už zbytočne nebudú uchádzať o ich hlas. Pri tomto kroku totiž absolútne rezignovali na čo i len snahu nájsť aspoň nejaký benefit, ktorý táto nová daň prinesie.
Myslím si, že je to veľmi zaujímavý spôsob, ktorým chce súčasná vláda oznámiť svojim voličom, že sa už zbytočne nebudú uchádzať o ich hlas. Pri tomto kroku totiž absolútne rezignovali na čo i len snahu nájsť aspoň nejaký benefit, ktorý táto nová daň prinesie.
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
Veľmi negatívne Sled udalostí pokračuje v nezemnej forme. Kontinuálne je toto prostredie zaťažované ďalšími a ďalšími daňami. Obzvlášť to zaťažujem malé podniky, ktoré by mali byť hlavným stabilizačným pilierom ekonomiky. Pri jej prvom zakolísaní sa to masívne prejaví a tvrdo tento sumár opatrení zasiahne ekonomiku. Táto regulácia nemá zmysel.
Sled udalostí pokračuje v nezemnej forme. Kontinuálne je toto prostredie zaťažované ďalšími a ďalšími daňami. Obzvlášť to zaťažujem malé podniky, ktoré by mali byť hlavným stabilizačným pilierom ekonomiky. Pri jej prvom zakolísaní sa to masívne prejaví a tvrdo tento sumár opatrení zasiahne ekonomiku. Táto regulácia nemá zmysel.
Topolová Karolína Topolová
generálna riaditeľka
AAA Auto, a.s.
Negatívne Nová daň z neživotného poistenia, ktorá má platiť od nového roka, zvýši náklady poisťovniam a dá sa teda očakávať, že príde k zdraženiu ich produktov. Podnikatelia budú musieť tým pádom investovať viac do poistiek, miesto toho aby vkladali financie do rozvoja svojho podnikania, alebo v horšom prípade budú šetriť a nebudú sa poisťovať, čo tiež nie je vhodné.
Nová daň z neživotného poistenia, ktorá má platiť od nového roka, zvýši náklady poisťovniam a dá sa teda očakávať, že príde k zdraženiu ich produktov. Podnikatelia budú musieť tým pádom investovať viac do poistiek, miesto toho aby vkladali financie do rozvoja svojho podnikania, alebo v horšom prípade budú šetriť a nebudú sa poisťovať, čo tiež nie je vhodné.
Čechová Katarína Čechová
partner
advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS
Veľmi negatívne
Kaščák Marcel Kaščák
člen predstavenstva
Tatra banka, a.s.
Negatívne Je to ďalší nesystémový krok prinášajúci netransparentosť do nášho komplikovaného daňového systému.
Je to ďalší nesystémový krok prinášajúci netransparentosť do nášho komplikovaného daňového systému.
Tokošová Marcela Tokošová
riaditeľka
v.d. Kovotvar v Kútoch
Veľmi negatívne
Ráno Marián Ráno
riaditeľ
Solidita, s.r.o., Bratislava
Veľmi negatívne Hodnotím to ako ďalšie zbytočné zvyšovanie nákladov podnikateľom v čase, kedy sa údajne krajine ekonomicky darí, no napriek tomu sa nelogicky vytvárajú nové a nové dane ako táto daň z poistenia, alebo daň pre obchodné reťazce.
Hodnotím to ako ďalšie zbytočné zvyšovanie nákladov podnikateľom v čase, kedy sa údajne krajine ekonomicky darí, no napriek tomu sa nelogicky vytvárajú nové a nové dane ako táto daň z poistenia, alebo daň pre obchodné reťazce.
Lelovský Mário Lelovský
prvý viceprezident
IT Asociácia Slovenska
Negatívne Daň z poistenia bude prenesená do cien poistného a tým bude poistenie drahšie a celkovo slovenské podnikateľské prostredie menej konkurencieschopné ako ostatné. V jednotnom trhovom priestore Európy je každé dodatočné daňové zaťaženie nevýhodou v konkurenčnom boji krajín.
Daň z poistenia bude prenesená do cien poistného a tým bude poistenie drahšie a celkovo slovenské podnikateľské prostredie menej konkurencieschopné ako ostatné. V jednotnom trhovom priestore Európy je každé dodatočné daňové zaťaženie nevýhodou v konkurenčnom boji krajín.
Hričovský Márius Hričovský
podpredseda predstavenstva
Stredoslovenská energetika, a.s.
Negatívne
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
Neviem / nevyjadrujem sa / iné Klasika. Zaplatia to klienti poisťovní.
Klasika. Zaplatia to klienti poisťovní.
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Negatívne Ide o principiálnu vec. Samotný dopad až taký veľký nebude, zbytočnosť tohto opatrenia áno.
Ide o principiálnu vec. Samotný dopad až taký veľký nebude, zbytočnosť tohto opatrenia áno.
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
Negatívne
Mittner Martin Mittner
Country Manager
Nestlé Slovensko, s.r.o.
Negatívne Je ťažké nájsť argumenty, ktoré by obhájili zavedenie dane z poistenia vo verejnom záujme. Nová daň spôsobí zdražovanie poistiek. Pre podnikateľov povedie nová daň z poistenia k zvýšeniu nákladov, nárastu cien tovarov a služieb a k zníženiu konkurencieschopnosti. V neposlednom rade to môže obmedziť investície do nových technológií, čo je obzvlášť aktuálne dnes, v čase digitalizácie priemyslu... Ide o ďalší zo série vážnych zásahov vlády do súkromného sektora, ktorý navyše zaťažuje podnikateľov v čase, keď sa daňové príjmy štátu každým rokom zvyšujú.
Je ťažké nájsť argumenty, ktoré by obhájili zavedenie dane z poistenia vo verejnom záujme. Nová daň spôsobí zdražovanie poistiek. Pre podnikateľov povedie nová daň z poistenia k zvýšeniu nákladov, nárastu cien tovarov a služieb a k zníženiu konkurencieschopnosti. V neposlednom rade to môže obmedziť investície do nových technológií, čo je obzvlášť aktuálne dnes, v čase digitalizácie priemyslu... Ide o ďalší zo série vážnych zásahov vlády do súkromného sektora, ktorý navyše zaťažuje podnikateľov v čase, keď sa daňové príjmy štátu každým rokom zvyšujú.
Urban Martin Urban
generálny riaditeľ
Jungheinrich
Negatívne
Melišek Martin Melišek
CFO
Softec
Veľmi negatívne V skutočnosti nejde o nič iné ako zvyšovanie daňového zaťaženia, nech už to politici nazývajú ľubovoľne. V tomto prípade sa zvýšenie daní prejaví pre podnikateľov a obyvateľstvo vo zvýšení cien poistného ale prínos nevidím žiadny.
V skutočnosti nejde o nič iné ako zvyšovanie daňového zaťaženia, nech už to politici nazývajú ľubovoľne. V tomto prípade sa zvýšenie daní prejaví pre podnikateľov a obyvateľstvo vo zvýšení cien poistného ale prínos nevidím žiadny.
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
Veľmi negatívne Je to opäť len vytiahnutie peňazí od firiem a občanov, ktoré štát použije na ďalšie nehospodárne míňanie a zväčšenie balíka pre ďalšiu korupciu.
Je to opäť len vytiahnutie peňazí od firiem a občanov, ktoré štát použije na ďalšie nehospodárne míňanie a zväčšenie balíka pre ďalšiu korupciu.
Chocholáček Martin Chocholáček
Vice President
Enterprise Investors
Veľmi negatívne Ak necháme bokom monopoly, tak akékoľvek špeciálne zdaňovanie jedného odvetvia je diskriminácia voči iným segmentom ekonomiky. Každý zásah tohto typu zhoršuje predvídateľnosť podnikateľského prostredia, a tým pádom aj motiváciu investovať. A neistota investorov môže mať pre slovenskú ekonomiku veľmi zlé následky.
Ak necháme bokom monopoly, tak akékoľvek špeciálne zdaňovanie jedného odvetvia je diskriminácia voči iným segmentom ekonomiky. Každý zásah tohto typu zhoršuje predvídateľnosť podnikateľského prostredia, a tým pádom aj motiváciu investovať. A neistota investorov môže mať pre slovenskú ekonomiku veľmi zlé následky.
Beňuška Matej Beňuška
Public Policy Manager, Central, Eastern and Southern Europe
Taxify
Negatívne
Bošňák Matej Bošňák
vedúci partner EY na Slovensku
EY v SR
Negatívne
Benedigová Michaela Benedigová
managing director
Seesame, s.r.o.
Veľmi negatívne
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Negatívne
Hrbek Milan Hrbek
advokát, partner
Černejová & Hrbek
Negatívne
Malata Milan Malata
managing partner
Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners , s.r.o., Bratislava
Veľmi negatívne Tak ako každé nesystémové zdanenie konkrétneho sektora prinesie dodatočné finančné zaťaženie podnikateľov bez akéhokoľvek pozitívneho prínosu.
Tak ako každé nesystémové zdanenie konkrétneho sektora prinesie dodatočné finančné zaťaženie podnikateľov bez akéhokoľvek pozitívneho prínosu.
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Negatívne Vytváranie komplikovaných daňových a ekonomických zákonov v spojení s ich častými zmenami, sťažuje podnikateľom dlhodobé plánovanie svojich plánov. To vo všeobecnosti zvyšuje riziká pre podnikateľký aj finančný sektor, čo v konečnom dôsledku negatívne pôsobi na celú spoločnosť.
Vytváranie komplikovaných daňových a ekonomických zákonov v spojení s ich častými zmenami, sťažuje podnikateľom dlhodobé plánovanie svojich plánov. To vo všeobecnosti zvyšuje riziká pre podnikateľký aj finančný sektor, čo v konečnom dôsledku negatívne pôsobi na celú spoločnosť.
Vašek Miloš Vašek
generálny riaditeľ
DEXIS SLOVAKIA
Negatívne
Očenáš Miroslav Očenáš
CEO & Founder
Kvety.sk
Negatívne Poistky nám vzrástli, takže opäť to beriem ako novú daň, pričom poisťovne to "jednoducho" presunuli na klienta.
Poistky nám vzrástli, takže opäť to beriem ako novú daň, pričom poisťovne to "jednoducho" presunuli na klienta.
Nechala Pavel Nechala
advokát
Nechala & Co. s.r.o.
Negatívne
Mík Pavel Mík
obchodný riaditeľ
ABB
Negatívne
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
Negatívne
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
Veľmi pozitívne Kazda nova dan a kazda zvysena stara dan mimoriadne motivuje podnikatelov k este vacsiemu nasadeniu a odhodlaniu. Stat musi byt bohaty aby mohol ucelne, rozumne a spravodlivo prerozdelovat. Napriklad vlaky, obedy, dovolenky zadarmo. Alebo hnede uhlie, alebo stihacky. Same dobre a uzitocne veci.
Kazda nova dan a kazda zvysena stara dan mimoriadne motivuje podnikatelov k este vacsiemu nasadeniu a odhodlaniu. Stat musi byt bohaty aby mohol ucelne, rozumne a spravodlivo prerozdelovat. Napriklad vlaky, obedy, dovolenky zadarmo. Alebo hnede uhlie, alebo stihacky. Same dobre a uzitocne veci.
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
Negatívne
Gažík Peter Gažík
generálny riaditeľ
O2 Slovakia
Negatívne
Strýček Peter Strýček
regionálny riaditeľ pre akvizície a rozvoj
ENGIE Services
Negatívne
Kubovič Peter Kubovič
managing parner / advokát
HKP Legal, s.r.o., Bratislava
Negatívne
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
Veľmi negatívne
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
Veľmi negatívne
Stadler Peter Stadler
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Wealth Effect Management
Veľmi negatívne Najviac na to bude doplacat opat vo finale klient. Cela vec mi pride nedomyslena a riadne neodkomunikovana s odbornikmi.
Najviac na to bude doplacat opat vo finale klient. Cela vec mi pride nedomyslena a riadne neodkomunikovana s odbornikmi.
Markovič Peter Markovič
dekan
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
Neviem / nevyjadrujem sa / iné
Bláha Petr Bláha
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Duslo, a.s.
Veľmi negatívne Zdraží se pojisteni pro fyzické i právnické osoby a to jen sníží případnou ziskovost firem a zhorší konkurenceschopnost slovenských firem a jejich produktu...
Zdraží se pojisteni pro fyzické i právnické osoby a to jen sníží případnou ziskovost firem a zhorší konkurenceschopnost slovenských firem a jejich produktu...
Dula Radúz Dula
predseda dozornej rady
Zväz cestovného ruchu SR
Veľmi negatívne Nie som si istý "pridanou hodnotou" tejto dane niekde inde ako na strane štátu.
Nie som si istý "pridanou hodnotou" tejto dane niekde inde ako na strane štátu.
Farkaš Richard Farkaš
partner, prokurista
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Veľmi negatívne
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
Veľmi negatívne
Blaško Ronald Blaško
výkonný riaditeľ
Americká obchodná komora v SR
Neviem / nevyjadrujem sa / iné
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
Negatívne
Mištíková Simona Mištíková
konateľka
Divino, s.r.o., Bratislava
Veľmi negatívne
Miklošová Slávka Miklošová
generálna riaditeľka a členka predstavenstva
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Negatívne Samozrejmosťou pre každého zodpovedného podnikateľa by malo byť poistenie svojho majetku pred možným poškodením. Tak môže zabezpečiť cieľ svojho podnikania a kontinuálne plniť svoje záväzky voči obchodným partnerom a zamestnancom. Zavedenie novej dane na neživotné poistky môže podnikateľom siahnuť na ich ziskovosť, ovplyvniť zamestnanosť a v konečnom dôsledku zvýšiť ceny za tovar a služby.
Samozrejmosťou pre každého zodpovedného podnikateľa by malo byť poistenie svojho majetku pred možným poškodením. Tak môže zabezpečiť cieľ svojho podnikania a kontinuálne plniť svoje záväzky voči obchodným partnerom a zamestnancom. Zavedenie novej dane na neživotné poistky môže podnikateľom siahnuť na ich ziskovosť, ovplyvniť zamestnanosť a v konečnom dôsledku zvýšiť ceny za tovar a služby.
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
Negatívne Negativne. Dane su sucastou regulacii a cim viac regulacii, tym menej inovacii a teda progresu. Moja generacia si este pamata preregulovanu spolocnost, ci uz na baze ideologie, ci idiotizmu regulatorov, a tym, co si uz nevedia alebo nechcu spomenut iba pripomienka: CSR ako sucast kedysi najvyspelejsieho sveta, sa postupne prepadlo az na uroven rozvojovych krajin.
Negativne. Dane su sucastou regulacii a cim viac regulacii, tym menej inovacii a teda progresu. Moja generacia si este pamata preregulovanu spolocnost, ci uz na baze ideologie, ci idiotizmu regulatorov, a tym, co si uz nevedia alebo nechcu spomenut iba pripomienka: CSR ako sucast kedysi najvyspelejsieho sveta, sa postupne prepadlo az na uroven rozvojovych krajin.
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
Negatívne
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
Negatívne
Mezírka Tomáš Mezírka
Country Manager
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Veľmi negatívne 8% je tak výrazný zásah do cenotvorby pojišťoven, že tyto nejpozději ve střednědobém horizontu budou nuceny tento náklad plně přenést na klienta. Tedy je to ze strany vlády pouze jakýsi trest za zodpovědnost daných klientů (a zároveň další penězovod pro "sociální balíčky").
8% je tak výrazný zásah do cenotvorby pojišťoven, že tyto nejpozději ve střednědobém horizontu budou nuceny tento náklad plně přenést na klienta. Tedy je to ze strany vlády pouze jakýsi trest za zodpovědnost daných klientů (a zároveň další penězovod pro "sociální balíčky").
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
Negatívne Napriek argumentácii Ministerstva financií, že daň nahrádza existujúci odvod, si myslím, že dôjde k zmenám cien poistného a teda aj preneseniu tohto nákladu na zodpovednú časť podnikateľského prostredia.
Napriek argumentácii Ministerstva financií, že daň nahrádza existujúci odvod, si myslím, že dôjde k zmenám cien poistného a teda aj preneseniu tohto nákladu na zodpovednú časť podnikateľského prostredia.
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
Negatívne
Kupčo Vladimír Kupčo
CEO
VNET, a.s., Bratislava
Neviem / nevyjadrujem sa / iné

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní