Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

  1. Rozhodne áno 1 %
  2. Skôr áno 14 %
  3. Skôr nie 46 %
  4. Rozhodne nie 26 %
  5. Neviem / nevyjadrujem sa / iné 13 %


Uzávierka hlasovania: 01.04.2019. Počet respondentov: 90.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
Rozhodne nie
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Skôr nie
Zaťko Andrej Zaťko
generálny riaditeľ
Poštová banka
Skôr nie Pre každého zamestnávateľa sú kvalitní ľudia, angažovaní vo vlastnom vzdelávaní veľkou pridanou hodnotou. Na Slovensku sme k tomu neboli vedení, boli sme zameraní len na výkon. Ľudský kapitál a dôležitosť vlsatného vývoja je niečo, čím sa začínajú ľudia zaoberať až dnes. V Poštovej banke sa snažíme dávať priestor pre angažovaných zamestnancov vo viacerých programoch.
Pre každého zamestnávateľa sú kvalitní ľudia, angažovaní vo vlastnom vzdelávaní veľkou pridanou hodnotou. Na Slovensku sme k tomu neboli vedení, boli sme zameraní len na výkon. Ľudský kapitál a dôležitosť vlsatného vývoja je niečo, čím sa začínajú ľudia zaoberať až dnes. V Poštovej banke sa snažíme dávať priestor pre angažovaných zamestnancov vo viacerých programoch.
Huščavová Anna Huščavová
riaditeľka
Hanalex, s.r.o.
Neviem / nevyjadrujem sa / iné závisí to na každom jednotlivcovi, či firme ako a koľko investuje do svojej budúcnosti ...
závisí to na každom jednotlivcovi, či firme ako a koľko investuje do svojej budúcnosti ...
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
Skôr nie
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
Skôr nie
Gašpar Daniel Gašpar
Managing Partner
Crowdberry a.s.
Skôr nie
Kollár Daniel Kollár
generálny riaditeľ
Československá obchodná banka, a.s.
Skôr nie Popri iných investíciách, a to buď legislatívne vynútených alebo tých, ktoré sú otázkou konkurenčného prežitia, zostáva tento faktor skôr na vedľajšej koľaji. No začína byť čoraz aktuálnejší, aj v kontexte automatizácie a zmeny samotného charakteru práce ako takej. Pri týchto zmenách sa podceňovanie investícií do ľudí a ich kapitálu nevypláca.
Popri iných investíciách, a to buď legislatívne vynútených alebo tých, ktoré sú otázkou konkurenčného prežitia, zostáva tento faktor skôr na vedľajšej koľaji. No začína byť čoraz aktuálnejší, aj v kontexte automatizácie a zmeny samotného charakteru práce ako takej. Pri týchto zmenách sa podceňovanie investícií do ľudí a ich kapitálu nevypláca.
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
Rozhodne nie
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
Neviem / nevyjadrujem sa / iné
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
Rozhodne nie Sme malá krajina a teda nemôžeme mať špičkových odborníkov na každú tému. Podiel zahraničných expertov v našich teamoch preto jasne ukazuje, že sa riadime heslom "radšej náš, ako najlepší".
Sme malá krajina a teda nemôžeme mať špičkových odborníkov na každú tému. Podiel zahraničných expertov v našich teamoch preto jasne ukazuje, že sa riadime heslom "radšej náš, ako najlepší".
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Skôr áno
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
Rozhodne áno Skôr ľudia než štát. A máme ho jeden z najlepších v EU.
Skôr ľudia než štát. A máme ho jeden z najlepších v EU.
Rolný Ivan Rolný
člen predstavenstva
ITB Development
Skôr áno Investícia do ľudského kapitálu v zmysle všetkých úrovní je rozhodne správna snaha a mala by sa začínať u jednotlivca. Pokračuje potom v možnostiach, ktoré ponúka zamestnávateľ. Firma samotná by sa mala usilovať o rast svojich zamestnancov vo všetkých oblastiach pôsobenia. Preto aj v ITB Development majú zamestnanci na výber školenia, výlety za architektúrou do zahraničia, či účasť na konferenciách. Samozrejmosťou sú vo firmách jazykové kurzy a ďalšie podobné aktivity, ktoré sú akousi zárukou rozvoja zamestnanca v prospech firmy aj jeho samotného.
Investícia do ľudského kapitálu v zmysle všetkých úrovní je rozhodne správna snaha a mala by sa začínať u jednotlivca. Pokračuje potom v možnostiach, ktoré ponúka zamestnávateľ. Firma samotná by sa mala usilovať o rast svojich zamestnancov vo všetkých oblastiach pôsobenia. Preto aj v ITB Development majú zamestnanci na výber školenia, výlety za architektúrou do zahraničia, či účasť na konferenciách. Samozrejmosťou sú vo firmách jazykové kurzy a ďalšie podobné aktivity, ktoré sú akousi zárukou rozvoja zamestnanca v prospech firmy aj jeho samotného.
Paule Ivan Paule
partner
TPA Audit, s.r.o., Bratislava
Skôr nie Štát skôr nie, čo sa prejavuje nespokojnosťou so základným a stredným školstvom a odchodom študovať do zahraničia významnej časti vysokoškolákov. Firmy sú podľa mňa v tomto najďalej. Z veľkej miery je to dané korporátnymi štandardmi medzinárodných firiem, čo ovplyvnilo aj chovanie čisto slovenských firiem. Čo mi chýba je posilnenie kultúry osobnej zodpovednosti ľudí pri rozvíjanie svojich osobných znalostí a schopností. Veľa ľudí sa stále spolieha v tomto na štát alebo na firmy. Má to aj praktické dôvody. Keď si zamestnanec sám individuálne dohodne napríklad jazykový kurz, platí si ho z čistej mzdy po tom ako si štát zoberie cca polovicu zo superbrutto mzdového nákladu. Zamestnanec si teda môže dovoliť o polovicu menej hodín ako keby to platila firma a povedzme mu znížila mzdu, čo nie je vždy jednoduché.
Štát skôr nie, čo sa prejavuje nespokojnosťou so základným a stredným školstvom a odchodom študovať do zahraničia významnej časti vysokoškolákov. Firmy sú podľa mňa v tomto najďalej. Z veľkej miery je to dané korporátnymi štandardmi medzinárodných firiem, čo ovplyvnilo aj chovanie čisto slovenských firiem. Čo mi chýba je posilnenie kultúry osobnej zodpovednosti ľudí pri rozvíjanie svojich osobných znalostí a schopností. Veľa ľudí sa stále spolieha v tomto na štát alebo na firmy. Má to aj praktické dôvody. Keď si zamestnanec sám individuálne dohodne napríklad jazykový kurz, platí si ho z čistej mzdy po tom ako si štát zoberie cca polovicu zo superbrutto mzdového nákladu. Zamestnanec si teda môže dovoliť o polovicu menej hodín ako keby to platila firma a povedzme mu znížila mzdu, čo nie je vždy jednoduché.
Ivanič Ivan Ivanič
prezident
Slovenská lyžiarska asociácia
Rozhodne nie Naši predkovia zvykli hovorievať, že každý je nahraditeľný. Svet sa však rokmi zmenil. A ľudský kapitál je vo svete jedným z najväčších bohatstiev. U nás však firmy a tiež štát zvyknú zabúdať, že práve v ľuďoch majú výnimočné a nezameniteľné bohatstvo. Žiaľ, ľudský kapitál je v našej krajine často až na druhej koľaji. A niekedy až na tretej či štvrtej.
Naši predkovia zvykli hovorievať, že každý je nahraditeľný. Svet sa však rokmi zmenil. A ľudský kapitál je vo svete jedným z najväčších bohatstiev. U nás však firmy a tiež štát zvyknú zabúdať, že práve v ľuďoch majú výnimočné a nezameniteľné bohatstvo. Žiaľ, ľudský kapitál je v našej krajine často až na druhej koľaji. A niekedy až na tretej či štvrtej.
Sabol Ján Sabol
člen
Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska
Skôr nie
Košturiak Ján Košturiak
spoločník
IPA, s.r.o.
Neviem / nevyjadrujem sa / iné Na takto položenú otázku neexistuje odpoveď
Na takto položenú otázku neexistuje odpoveď
Šedivý Jaroslav Šedivý
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Danfoss Power Solutions, a.s.
Skôr áno
Mervart Jaroslav Mervart
riaditeľ
Chemosvit
Skôr nie Skôr nie preto, že firmy majú tendenciu v nestabilnom a trvalom cost-saving prostredí myslieť skôr na krátkodobé ciele, štát by mal viac reagovať a vplývať na to, aby študijné smery odpovedali požiadavkám trhu, a keďže na slovenskom trhu je dnes nízka nezamestnanosť, ľudia nie sú nútení na sebe pracovať viac aby si našli dobrú prácu. Poznám však niektoré firmy, ktoré sa, ako dlhodobí zamestnávatelia, venujú aj vytváraniu podmienok pre vzdelávanie a odborný rast svojich zamestnancov, a kde aj na základe toho ľudia prichádzajú sami s návrhmi, ktoré by ich v tejto oblasti posunuli ďalej.
Skôr nie preto, že firmy majú tendenciu v nestabilnom a trvalom cost-saving prostredí myslieť skôr na krátkodobé ciele, štát by mal viac reagovať a vplývať na to, aby študijné smery odpovedali požiadavkám trhu, a keďže na slovenskom trhu je dnes nízka nezamestnanosť, ľudia nie sú nútení na sebe pracovať viac aby si našli dobrú prácu. Poznám však niektoré firmy, ktoré sa, ako dlhodobí zamestnávatelia, venujú aj vytváraniu podmienok pre vzdelávanie a odborný rast svojich zamestnancov, a kde aj na základe toho ľudia prichádzajú sami s návrhmi, ktoré by ich v tejto oblasti posunuli ďalej.
Vonkomer Jaroslav Vonkomer
predseda predstavenstva
OVB Allfinanz Slovensko a. s.
Rozhodne nie Ľudia žijú obrovskou spotrebou, avšak neinvestujú do toho podstatného, do seba. Slováci dávajú príliš málo do vzdelávania, vytvárania aktivít, do svojej finančnej slobody a nezávislosti. Ak to zhrniem, nerobia takmer nič pre svoju budúcnosť, príliš žijú aktuálnym konzumom. Je najvyšší čas, aby ľudia na Slovensku skutočne zainvestovali do seba. V tom im chceme aj naďalej pomáhať.
Ľudia žijú obrovskou spotrebou, avšak neinvestujú do toho podstatného, do seba. Slováci dávajú príliš málo do vzdelávania, vytvárania aktivít, do svojej finančnej slobody a nezávislosti. Ak to zhrniem, nerobia takmer nič pre svoju budúcnosť, príliš žijú aktuálnym konzumom. Je najvyšší čas, aby ľudia na Slovensku skutočne zainvestovali do seba. V tom im chceme aj naďalej pomáhať.
Hajko Jozef Hajko
analytik
Skôr nie
Bojčík Jozef Bojčík
konateľ
Medi Cool, s.r.o., Košice
Rozhodne nie
Janči Juraj Janči
country manažér
Coface Slovakia, s.r.o., Bratislava
Skôr nie Nie vždy a všade. V súčasnom hone na náklady sa firmy orientujú na lacné rýchlo nahraditeľné zdroje. Žiaľ stretávam sa často so skutočnosťou, že namiesto investovania do existujúcich zamestnancov firma radšej volí taktiku "čerstvej krvi".
Nie vždy a všade. V súčasnom hone na náklady sa firmy orientujú na lacné rýchlo nahraditeľné zdroje. Žiaľ stretávam sa často so skutočnosťou, že namiesto investovania do existujúcich zamestnancov firma radšej volí taktiku "čerstvej krvi".
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
Rozhodne nie Dovolím si to ale individualizovať. Štát neinvestuje. Veľa do ľudí investujú firmy, s cieľom priblížiť človeka svojim interným normám a požiadavkám pre pracovníkov. A ľudia - to je individuálne. Časť sa len vezie ( poprípade kritizuje ako je všetko zlé) časť sa pozerá po okolí a vidí príležitosti, kedy musí per svoje uplatnenie niečo zmeniť a tak dosiahnuť svoje uplatnenie.
Dovolím si to ale individualizovať. Štát neinvestuje. Veľa do ľudí investujú firmy, s cieľom priblížiť človeka svojim interným normám a požiadavkám pre pracovníkov. A ľudia - to je individuálne. Časť sa len vezie ( poprípade kritizuje ako je všetko zlé) časť sa pozerá po okolí a vidí príležitosti, kedy musí per svoje uplatnenie niečo zmeniť a tak dosiahnuť svoje uplatnenie.
Čechová Katarína Čechová
partner
advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS
Skôr áno
Zavacká Katarína Zavacká
historička práva
Rozhodne nie Nie Hoci teda táto vláda do "svojich ľudí" investuje až neskutočne.
Nie Hoci teda táto vláda do "svojich ľudí" investuje až neskutočne.
Vančo Luboš Vančo
partner
KPMG Slovensko, s.r.o.
Skôr nie Zatiaľ sa nám nepodarilo prekročiť náš vlastný tieň. Stále preferujeme viac investície do "hmoty" (pozemky, domy ..) ako investície do niečoho nehmotného ako ľudského kapitálu, vývoja, výskumu a výrazne tým zaostávame za vyspelými krajinami.
Zatiaľ sa nám nepodarilo prekročiť náš vlastný tieň. Stále preferujeme viac investície do "hmoty" (pozemky, domy ..) ako investície do niečoho nehmotného ako ľudského kapitálu, vývoja, výskumu a výrazne tým zaostávame za vyspelými krajinami.
Černák Ľudovít Černák
predseda predstavenstva
Sitno Holding
Skôr nie U niektorých mladých ľudí pozorujem , že tvrdo na sebe pracujú a investujú do svojho odborného rastu , ale celkovo si myslím, že hodnota tzv ľudského kapitálu je na Slovensku nedocenená. Málo do zvyšovania ľudského kapitálu investujú firmy, ešte menej štát a samotní ľudia nemajú motiváciu, aby tak robili.
U niektorých mladých ľudí pozorujem , že tvrdo na sebe pracujú a investujú do svojho odborného rastu , ale celkovo si myslím, že hodnota tzv ľudského kapitálu je na Slovensku nedocenená. Málo do zvyšovania ľudského kapitálu investujú firmy, ešte menej štát a samotní ľudia nemajú motiváciu, aby tak robili.
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
Skôr nie
Marek Marián Marek
generálny riaditeľ
PosAm, spol. s.r.o.
Skôr áno
Šurjanský Marián Šurjanský
starosta
Obec Rudno nad Hronom
Skôr nie
Christenko Marián Christenko
generálny riaditeľ
KOSIT, a.s., Košice
Rozhodne nie Na ľudský kapitál majú najväčší vplyv vzdelávanie a kultúra. Úroveň oboch oblastí je na Slovensku bohužiaľ podceňovaná. Pravdepodobne je to tým, že investície do ľudského kapitálu majú dlhú návratnosť a dnes sa spoločnosť zameriava skôr na krátkodobé ciele. To je veľká škoda.
Na ľudský kapitál majú najväčší vplyv vzdelávanie a kultúra. Úroveň oboch oblastí je na Slovensku bohužiaľ podceňovaná. Pravdepodobne je to tým, že investície do ľudského kapitálu majú dlhú návratnosť a dnes sa spoločnosť zameriava skôr na krátkodobé ciele. To je veľká škoda.
Hričovský Márius Hričovský
podpredseda predstavenstva
Stredoslovenská energetika, a.s.
Rozhodne nie Ľudský kapitál a predovšetkým jeho konkurenčná schopnosť nie sú na Slovensku príliš v popredí. Základy to má už v systéme školského vzdelávania, kedy stratégia cesty menšieho odporu funguje veľmi spoľahlivo (výber menej náročných študijných odborov s cieľom mať diplom bez ohľadu na jeho kvalitu, lebo tú potom v praxi spravidla nikto neskúma). Na to, aby sme sa v tejto oblasti pohli dopredu, bude potrebné zmeniť celkovú atmosféru v krajine počnúc od toho, že si ľudia uvedomia, že za svoj profesionálny a kariérny rast nesú zodpovednosť predovšetkým oni sami a začnú byť náročnými už v procese vzdelávania (požadovanie čo najvyššej kvality). Ambiciózny prístup podnikov, čo sa týka personálnej práce všeobecne a rozvoja pracovnej sily špeciálne, tomu môže len napomôcť. Avšak bez toho, aby sme v tejto oblasti zmenili celkovú kultúru smerom k ambicióznosti všetkých aktérov (občania, školy, podniky, verejná správa, manažment ľudských zdrojov), situácia sa veľmi nezmení a ani nemožno čakať výrazný (a už vôbec nie súkromnou iniciatívou poháňaný) nárast investícií do ľudského kapitálu.
Ľudský kapitál a predovšetkým jeho konkurenčná schopnosť nie sú na Slovensku príliš v popredí. Základy to má už v systéme školského vzdelávania, kedy stratégia cesty menšieho odporu funguje veľmi spoľahlivo (výber menej náročných študijných odborov s cieľom mať diplom bez ohľadu na jeho kvalitu, lebo tú potom v praxi spravidla nikto neskúma). Na to, aby sme sa v tejto oblasti pohli dopredu, bude potrebné zmeniť celkovú atmosféru v krajine počnúc od toho, že si ľudia uvedomia, že za svoj profesionálny a kariérny rast nesú zodpovednosť predovšetkým oni sami a začnú byť náročnými už v procese vzdelávania (požadovanie čo najvyššej kvality). Ambiciózny prístup podnikov, čo sa týka personálnej práce všeobecne a rozvoja pracovnej sily špeciálne, tomu môže len napomôcť. Avšak bez toho, aby sme v tejto oblasti zmenili celkovú kultúru smerom k ambicióznosti všetkých aktérov (občania, školy, podniky, verejná správa, manažment ľudských zdrojov), situácia sa veľmi nezmení a ani nemožno čakať výrazný (a už vôbec nie súkromnou iniciatívou poháňaný) nárast investícií do ľudského kapitálu.
Šarmír Marko Šarmír
Managing partner
RecruitMen & Developium Group
Neviem / nevyjadrujem sa / iné
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
Neviem / nevyjadrujem sa / iné
Krekáč Martin Krekáč
vedúci partner
Jenewein Group
Skôr áno Nielen v rámci tejto trojice, ale aj v jej jednotlivých častiach existujú pri hľadaní odpovede na túto otázku viac či menej odlišné prístupy. To sa, prirodzene, prejavuje na ich aktuálnej kondícii, pretože investície do ľudského kapitálu sú pre úspech firiem, štátu či samotných ľudí priam esenciálne.
Nielen v rámci tejto trojice, ale aj v jej jednotlivých častiach existujú pri hľadaní odpovede na túto otázku viac či menej odlišné prístupy. To sa, prirodzene, prejavuje na ich aktuálnej kondícii, pretože investície do ľudského kapitálu sú pre úspech firiem, štátu či samotných ľudí priam esenciálne.
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
Skôr nie
Wiedermann Martin Wiedermann
generálny riaditeľ
Centrálny depozitár cenných papierov SR
Skôr nie
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Skôr nie Samozrejme, nedá sa zovšeobecňovať, ale celkovo na Slovensku málo investujeme do ľudského kapitálu. Mnoho ľudí a aj firiem investuje do seba a do ľudského kapitálu nemalé prostriedky, čas a energiu. A štát naopak často "investuje" mnoho do toho, aby ľudský kapitál kazil (demotivoval, populisticky uplácal, vyháňal zo Slovenska...).
Samozrejme, nedá sa zovšeobecňovať, ale celkovo na Slovensku málo investujeme do ľudského kapitálu. Mnoho ľudí a aj firiem investuje do seba a do ľudského kapitálu nemalé prostriedky, čas a energiu. A štát naopak často "investuje" mnoho do toho, aby ľudský kapitál kazil (demotivoval, populisticky uplácal, vyháňal zo Slovenska...).
Lancz Martin Lancz
predseda predstavenstva
Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP)
Skôr nie Štát tejto problematike nevenuje dostatočnú pozornosť. Mnohé firmy si v porovnaní so štátom oveľa viac uvedomujú hodnotu ľudského kapitálu a aj napriek dlhodobej návratnosti investujú značné prostriedky do vzdelávania svojich zamestnancov, čo má pozitívny dopad na ich konkurencieschopnosť, produktivitu i kvalitu. Nedostatočné investície do ľudského kapitálu sú veľkou výzvou pre náš región. Myslím si, že v tomto dosť zaostávame za väčšinou krajín EÚ, trpíme veľkým únikom mozgov. Slovensku je vyčítané, že je do veľkej miery „montážnou dielňou“. Štát by mal naše ľudské zdroje napájať na svetové znalostné siete podporovaním univerzít, vedy, výskumu, školstva a takých firiem, ktoré budú na Slovensku koncentrovať výskum nových technológií.
Štát tejto problematike nevenuje dostatočnú pozornosť. Mnohé firmy si v porovnaní so štátom oveľa viac uvedomujú hodnotu ľudského kapitálu a aj napriek dlhodobej návratnosti investujú značné prostriedky do vzdelávania svojich zamestnancov, čo má pozitívny dopad na ich konkurencieschopnosť, produktivitu i kvalitu. Nedostatočné investície do ľudského kapitálu sú veľkou výzvou pre náš región. Myslím si, že v tomto dosť zaostávame za väčšinou krajín EÚ, trpíme veľkým únikom mozgov. Slovensku je vyčítané, že je do veľkej miery „montážnou dielňou“. Štát by mal naše ľudské zdroje napájať na svetové znalostné siete podporovaním univerzít, vedy, výskumu, školstva a takých firiem, ktoré budú na Slovensku koncentrovať výskum nových technológií.
Melišek Martin Melišek
CFO
Softec
Skôr nie Myslím, že odpoveď nie je rovnaká pre uvedené subjekty. Štát robí všetko preto aby znížil úroveň školstva a následne vzdelanosti obyvateľstva, skoro to môžeme označiť za investovanie proti rozvoju ľudského kapitálu. U mladých ľudí vidím veľkú skupinu, ktorá sa stará o svoj rozvoj a ešte väčšiu, ktorej na tom nezáleží. Nakoniec firmy sa snažia rozvíjať ľudský kapitál, samozrejme do takej miery, do akej to umožňuje ekonomika a pokiaľ to dáva ekonomický zmysel. Keď to hodnotím ako celok tak mám pocit, že Slovensko v tomto smere výrazne zaostáva za modernými krajinami a v blízkej budúcnosti sa to negatívne prejaví v ekonomike.
Myslím, že odpoveď nie je rovnaká pre uvedené subjekty. Štát robí všetko preto aby znížil úroveň školstva a následne vzdelanosti obyvateľstva, skoro to môžeme označiť za investovanie proti rozvoju ľudského kapitálu. U mladých ľudí vidím veľkú skupinu, ktorá sa stará o svoj rozvoj a ešte väčšiu, ktorej na tom nezáleží. Nakoniec firmy sa snažia rozvíjať ľudský kapitál, samozrejme do takej miery, do akej to umožňuje ekonomika a pokiaľ to dáva ekonomický zmysel. Keď to hodnotím ako celok tak mám pocit, že Slovensko v tomto smere výrazne zaostáva za modernými krajinami a v blízkej budúcnosti sa to negatívne prejaví v ekonomike.
Urban Martin Urban
generálny riaditeľ
Jungheinrich
Skôr nie
Mittner Martin Mittner
Country Manager
Nestlé Slovensko, s.r.o.
Skôr nie Domnievam sa, že investície štátu do ľudského kapitálu v zmysle vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie, rozvoja školstva nie sú dostatočné. Naopak, firmy i samotní ľudia si uvedomujú túto potrebu čoraz naliehavejšie, čo súvisí so zvyšujúcimi sa požiadavkami na vzdelávanie a s technologickým pokrokom. Ľudský kapitál je jedným z kľúčových determinantov ekonomického rastu, i keď jeho návratnosť je spravidla dlhodobého charakteru.
Domnievam sa, že investície štátu do ľudského kapitálu v zmysle vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie, rozvoja školstva nie sú dostatočné. Naopak, firmy i samotní ľudia si uvedomujú túto potrebu čoraz naliehavejšie, čo súvisí so zvyšujúcimi sa požiadavkami na vzdelávanie a s technologickým pokrokom. Ľudský kapitál je jedným z kľúčových determinantov ekonomického rastu, i keď jeho návratnosť je spravidla dlhodobého charakteru.
Kostič Martin Kostič
riaditeľ
Emark, s.r.o.
Rozhodne nie Je načase ukázať, že aj zo Slovenska sa dajú robiť veľké veci. Že Slovensko nemusí byť len "servisným centrom" či "montážnou dieľňou" Európy. Veľké veci však robia veľkí ľudia. Nie, nemyslím vysoko postavených manažérov. Myslím ľudí, ktorí sú veľkí duchom a poznatkami. A ktorí sú na to dostatočne sebavedomí a možno aj trochu dostatočne šialení. Takýmto človekom sa môže stať každý, ak bude chcieť a snažiť sa. Štát by mal v záujme svojej budúcnosti vytvárať vhodnú kultúru, aby takýchto ľudí bolo čo najviac. ...by mal...
Je načase ukázať, že aj zo Slovenska sa dajú robiť veľké veci. Že Slovensko nemusí byť len "servisným centrom" či "montážnou dieľňou" Európy. Veľké veci však robia veľkí ľudia. Nie, nemyslím vysoko postavených manažérov. Myslím ľudí, ktorí sú veľkí duchom a poznatkami. A ktorí sú na to dostatočne sebavedomí a možno aj trochu dostatočne šialení. Takýmto človekom sa môže stať každý, ak bude chcieť a snažiť sa. Štát by mal v záujme svojej budúcnosti vytvárať vhodnú kultúru, aby takýchto ľudí bolo čo najviac. ...by mal...
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
Rozhodne nie
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
Neviem / nevyjadrujem sa / iné Ako kto.
Ako kto.
Mundierová Martina Mundierová
CEO
MST PARTNERS, s.r.o., Bratislava
Skôr nie
Hrabovec Michal Hrabovec
prezident
Anasoft
Rozhodne nie Rozvoj svojho ľudského kapitálu je hlavne o vnútornej motivácii stále pracovať na zveľaďovaní svojich talentov. Kto chce, spôsob si nájde.
Rozvoj svojho ľudského kapitálu je hlavne o vnútornej motivácii stále pracovať na zveľaďovaní svojich talentov. Kto chce, spôsob si nájde.
Malata Milan Malata
managing partner
Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners , s.r.o., Bratislava
Skôr nie Investície do "ľudského kapitálu" nemáme ešte vo všeobecnosti navnímané ako úplnú prioritu. Vidím výrazný priestor na jeho rast, ktorý by mohol znamenať stabilitu aj na nižších pozíciách v spoločnostiach, ako sú top manežerské.
Investície do "ľudského kapitálu" nemáme ešte vo všeobecnosti navnímané ako úplnú prioritu. Vidím výrazný priestor na jeho rast, ktorý by mohol znamenať stabilitu aj na nižších pozíciách v spoločnostiach, ako sú top manežerské.
Gloznek Miloš Gloznek
projektový manažér
ŽSR
Skôr nie
Vašek Miloš Vašek
generálny riaditeľ
DEXIS SLOVAKIA
Rozhodne nie
Milanovič Miloš Milanovič
riaditeľ
PS Stavby
Rozhodne nie Rozhodne nie. Pozitívom však je, že pribúda ľudí, ktorí si uvedomujú, že len procesom celoživotného vzdelávania sa a aktívnym životným štýlom môžu dosiahnuť vlastnú spokojnosť a najmä môžu byť užitoční pre spoločnosť i svoje okolie.
Rozhodne nie. Pozitívom však je, že pribúda ľudí, ktorí si uvedomujú, že len procesom celoživotného vzdelávania sa a aktívnym životným štýlom môžu dosiahnuť vlastnú spokojnosť a najmä môžu byť užitoční pre spoločnosť i svoje okolie.
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
Skôr nie
Kuchta Norbert Kuchta
riaditeľ
Trumpf Slovakia
Rozhodne nie
Mík Pavel Mík
obchodný riaditeľ
ABB
Skôr nie Pokiaľ tým myslíme školstvo a vzdelávanie ďalších generácií, tak nie. Najmä základné a stredné školstvo by sa mohlo viac orientovať na vyhľadávanie a rozvoj potenciálu a tvorivosti detí. Napríklad vzbudenie a podporovanie záujmu o štúdium technických smerov u dievčat by mal prebiehať už na základných školách. Nie sú to len zdanlivo abstraktné vzorce a poučky z matematiky, fyziky, alebo chémie, ale v prvom rade javy z bežného života, s ktorými sa stretávajú. Vysoké školy, najmä technického zamerania, sú na veľmi dobrej úrovni a to potvrdzujú aj moji zahraniční kolegovia. Vo veľkej miere tu však zohrávajú úlohu spolupráce s firmami, výskumné úlohy, granty, praxe. Vo firmách, napríklad technologických ako je tá naša, by to bez neustáleho rozvoja a štúdia nových technológií ani nešlo. Takže tu si myslím, že firmy investujú dostatočne a naši ľudia sú v tomto smere aj proaktívni. Je len škoda, že veľká časť pomerne početnej skupiny mladých ľudí, ktorí študujú napríklad v Brne (často tí najlepší), sa na Slovensko naspäť nevracajú. Tu vidím veľkých potenciál a priestor pre systémové riešenia štátu.
Pokiaľ tým myslíme školstvo a vzdelávanie ďalších generácií, tak nie. Najmä základné a stredné školstvo by sa mohlo viac orientovať na vyhľadávanie a rozvoj potenciálu a tvorivosti detí. Napríklad vzbudenie a podporovanie záujmu o štúdium technických smerov u dievčat by mal prebiehať už na základných školách. Nie sú to len zdanlivo abstraktné vzorce a poučky z matematiky, fyziky, alebo chémie, ale v prvom rade javy z bežného života, s ktorými sa stretávajú. Vysoké školy, najmä technického zamerania, sú na veľmi dobrej úrovni a to potvrdzujú aj moji zahraniční kolegovia. Vo veľkej miere tu však zohrávajú úlohu spolupráce s firmami, výskumné úlohy, granty, praxe. Vo firmách, napríklad technologických ako je tá naša, by to bez neustáleho rozvoja a štúdia nových technológií ani nešlo. Takže tu si myslím, že firmy investujú dostatočne a naši ľudia sú v tomto smere aj proaktívni. Je len škoda, že veľká časť pomerne početnej skupiny mladých ľudí, ktorí študujú napríklad v Brne (často tí najlepší), sa na Slovensko naspäť nevracajú. Tu vidím veľkých potenciál a priestor pre systémové riešenia štátu.
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
Skôr nie Myslím si, že ešte stále je veľa firiem, ktoré majú v prvom rade záujem o lacnú pracovnú silu. Investovať do ľudského kapitálu je vec dlhodobejšieho plánovania a investovania do rozvoja firmy. Neviem posúdiť, či firmy a ľudia takto uvažujú.
Myslím si, že ešte stále je veľa firiem, ktoré majú v prvom rade záujem o lacnú pracovnú silu. Investovať do ľudského kapitálu je vec dlhodobejšieho plánovania a investovania do rozvoja firmy. Neviem posúdiť, či firmy a ľudia takto uvažujú.
Vilem Peter Vilem
riaditeľ
Vema, s.r.o., Bratislava
Skôr áno Myslím, že sa situácia za posledné obdobie dosť mení v prospech rozvoja ľudského kapitálu. Trend vo firmách je jednoznačný, z pohľadu štátu je situácia horšia. Musím však povedať, že táto investícia by mala byť v prvom rade na samotných ľuďoch, pretože platí výrok, že "Motivácia z vonka je ako smrad, veľmi rýchlo vyprchá".
Myslím, že sa situácia za posledné obdobie dosť mení v prospech rozvoja ľudského kapitálu. Trend vo firmách je jednoznačný, z pohľadu štátu je situácia horšia. Musím však povedať, že táto investícia by mala byť v prvom rade na samotných ľuďoch, pretože platí výrok, že "Motivácia z vonka je ako smrad, veľmi rýchlo vyprchá".
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
Skôr áno
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Skôr áno Je to samozrejme individuálne, ale som presvedčený, že napríklad v oblasti IT firmy investujú veľa. Nie je to ich dobrá vôľa, ale nevyhnutnosť.
Je to samozrejme individuálne, ale som presvedčený, že napríklad v oblasti IT firmy investujú veľa. Nie je to ich dobrá vôľa, ale nevyhnutnosť.
Gažík Peter Gažík
generálny riaditeľ
O2 Slovakia
Skôr nie Myslim, ze povedomie o dolezitosti tejto temy je u ludi stale relativne nizka.
Myslim, ze povedomie o dolezitosti tejto temy je u ludi stale relativne nizka.
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
Skôr nie Obavam sa, ze je to v mnohych spolocnostiach dost podcenovana oblast. Napriek tomu, ze uspesnost v buducnosti bude zavisiet aj od vzdelanosti a adaptability, nijako to nereflektuje stat a ani mnozstvo firiem
Obavam sa, ze je to v mnohych spolocnostiach dost podcenovana oblast. Napriek tomu, ze uspesnost v buducnosti bude zavisiet aj od vzdelanosti a adaptability, nijako to nereflektuje stat a ani mnozstvo firiem
Špoták Peter Špoták
predseda predstavenstva
Maesta, a. s., Bratislava
Skôr nie
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
Skôr nie
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
Skôr nie
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
Skôr nie Urcite relativne uzka skupina firiem a rodin investuje do vzdelania svojich zamestanacov a clenov. Vo vseobecnosti je ale uroven vzdelavania, schopnosti kritickeho myslenia nizsia ako by Slovensko potrebovalo.
Urcite relativne uzka skupina firiem a rodin investuje do vzdelania svojich zamestanacov a clenov. Vo vseobecnosti je ale uroven vzdelavania, schopnosti kritickeho myslenia nizsia ako by Slovensko potrebovalo.
Stadler Peter Stadler
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Wealth Effect Management
Skôr nie Moj subjektivny nazor je, ze skor nie a to z dovodu nazoru, ze sa musime vzdelavat cely zivot. Verim tomu, ze su na Slovensku firmy, ktore pochopili ako dolezite je investovat do rastu svojich ludi. Ten moze byt v dvoch rovinach, technickych zrucnostiach a osobnostneho rozvoja. O nieco vyznamnejsi je prave osobnostny rozvoj. Tato cinnost v konecnom dosledku nepomaha len danym firmam, ale aj napredovaniu celej spolocnosti a kulture spravania v nasej krajine.
Moj subjektivny nazor je, ze skor nie a to z dovodu nazoru, ze sa musime vzdelavat cely zivot. Verim tomu, ze su na Slovensku firmy, ktore pochopili ako dolezite je investovat do rastu svojich ludi. Ten moze byt v dvoch rovinach, technickych zrucnostiach a osobnostneho rozvoja. O nieco vyznamnejsi je prave osobnostny rozvoj. Tato cinnost v konecnom dosledku nepomaha len danym firmam, ale aj napredovaniu celej spolocnosti a kulture spravania v nasej krajine.
Markovič Peter Markovič
dekan
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
Rozhodne nie V tejto oblasti máme veľké rezervy, čo sa následne prejavuje v našom presvedčení, že v minulosti nadobudnuté vzdelanie je zárukou celoživotného úspechu. Je to omyl. Pri pohľade na Priemysel 4.0 a inteligenčné požiadavky na pracovnú silu je Slovensko veľmi zanedbané.
V tejto oblasti máme veľké rezervy, čo sa následne prejavuje v našom presvedčení, že v minulosti nadobudnuté vzdelanie je zárukou celoživotného úspechu. Je to omyl. Pri pohľade na Priemysel 4.0 a inteligenčné požiadavky na pracovnú silu je Slovensko veľmi zanedbané.
Augustinič Peter Augustinič
obchodný a marketingový riaditeľ
QBSW
Rozhodne nie Najmä ľudia sami do seba investujú veľmi málo, až vôbec. A to je veľmi zlý trend z hľadiska budúcnosti. Vzdelávanie je najhodnotnejšia investícia.
Najmä ľudia sami do seba investujú veľmi málo, až vôbec. A to je veľmi zlý trend z hľadiska budúcnosti. Vzdelávanie je najhodnotnejšia investícia.
Matejovič Peter Matejovič
prezident
AGRION - Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR
Neviem / nevyjadrujem sa / iné
Dula Radúz Dula
predseda dozornej rady
Zväz cestovného ruchu SR
Neviem / nevyjadrujem sa / iné Firmy skôr áno, samotní ľudia skôr nie a štát rozhodne nie.
Firmy skôr áno, samotní ľudia skôr nie a štát rozhodne nie.
Kočan Rastislav Kočan
Managing Partner
Go4insight
Rozhodne nie Bolo by užitočné, ak by sme si raz za čas zobrali svoj výpis z účtu a zistili, koľko peňazí platíme ročne za náklady na auto, reštaurácie, oblečenie, dovolenku... a potom to porovnali s investíciami do svojho rozvoja (alebo svojej rodiny, detí...) Asi by sme zostali nemilo prekvapení.
Bolo by užitočné, ak by sme si raz za čas zobrali svoj výpis z účtu a zistili, koľko peňazí platíme ročne za náklady na auto, reštaurácie, oblečenie, dovolenku... a potom to porovnali s investíciami do svojho rozvoja (alebo svojej rodiny, detí...) Asi by sme zostali nemilo prekvapení.
Rybníček Richard Rybníček
primátor mesta
Mesto Trenčín
Skôr nie
Vlček Roman Vlček
predseda predstavenstva
Slovenská Asociácia správcovských spoločností
Skôr áno
Kučák Roman Kučák
CEO & co-founder
Anodius
Neviem / nevyjadrujem sa / iné Jednotlivci/ firmy áno, štát rozhodne nie. Ako národ by sme mali najskôr vedieť kam dlhodobo kráčame v globálnom merítku a v čom spočívajú naše silné stránky (konkurenčná výhoda). Ako sa hovorí "v jednote je sila". Už sa teším na novú prezidentku/ prezidenta, aj v tomto ohľade! :)
Jednotlivci/ firmy áno, štát rozhodne nie. Ako národ by sme mali najskôr vedieť kam dlhodobo kráčame v globálnom merítku a v čom spočívajú naše silné stránky (konkurenčná výhoda). Ako sa hovorí "v jednote je sila". Už sa teším na novú prezidentku/ prezidenta, aj v tomto ohľade! :)
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
Skôr nie
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
Neviem / nevyjadrujem sa / iné
Mištíková Simona Mištíková
konateľka
Divino, s.r.o., Bratislava
Neviem / nevyjadrujem sa / iné V prvom rade slovenské školstvo je dlhodobo podfinancované a tento dlh voči budúcnosti sa prejaví zhoršením konkurencie schopnosti slovenskej ekonomiky (čo pre občana znamená vyššiu nezamestnanosť, nižšie platy ako v iných krajinách, viac mladých ľudí v zahraničí). Investície firiem do svojich zamestnancov majú stúpajúci trend, ale neviem sa vyjadriť k tomu či sú porovnateľné s inými krajinami.
V prvom rade slovenské školstvo je dlhodobo podfinancované a tento dlh voči budúcnosti sa prejaví zhoršením konkurencie schopnosti slovenskej ekonomiky (čo pre občana znamená vyššiu nezamestnanosť, nižšie platy ako v iných krajinách, viac mladých ľudí v zahraničí). Investície firiem do svojich zamestnancov majú stúpajúci trend, ale neviem sa vyjadriť k tomu či sú porovnateľné s inými krajinami.
Verešvársky Stanislav Verešvársky
výkonný riaditeľ
Danubiatel, a.s., Bratislava
Skôr áno Ale je to rozdielne podľa toho ako organizácia, firma chápe ten význam termínu "rozvoj ľudského kapitálu". A samozrejme vyvíja sa to v čase. No väčšina zamestnávateľov dnes dobre chápe dôležitosť programov a iniciatív pre rozvoj svojich pracovníkov. Ale na druhej strane limitujúcim faktorom vždy boli a sú ekonomické možnosti jednotlivých subjektov.
Ale je to rozdielne podľa toho ako organizácia, firma chápe ten význam termínu "rozvoj ľudského kapitálu". A samozrejme vyvíja sa to v čase. No väčšina zamestnávateľov dnes dobre chápe dôležitosť programov a iniciatív pre rozvoj svojich pracovníkov. Ale na druhej strane limitujúcim faktorom vždy boli a sú ekonomické možnosti jednotlivých subjektov.
Balog Stanislav Balog
regionálny riaditeľ pre Východné Slovensko
Dachser Slovakia, a.s.
Skôr nie
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
Rozhodne nie Mnohi ludia i firmy na Slovensku nemalo investuju do svojho dalsieho vzdelania, rozhladu, profesionalneho rastu. Nemyslim si vsak, ze je to dostatocne za celu slovensku spolocnost, koniec koncov najroznejsie ratingy ako i bezna prax to potvrdzuju. Stat zlyhava zial uz dlhodobo najviac.
Mnohi ludia i firmy na Slovensku nemalo investuju do svojho dalsieho vzdelania, rozhladu, profesionalneho rastu. Nemyslim si vsak, ze je to dostatocne za celu slovensku spolocnost, koniec koncov najroznejsie ratingy ako i bezna prax to potvrdzuju. Stat zlyhava zial uz dlhodobo najviac.
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
Skôr áno
Kassay Štefan Kassay
predseda dozornej rady
I.D.C. Holding
Skôr áno Pokiaľ ide o vyššie pracovné pozície, je tam veľká motivácia a záujem.Pri radových pozíciách je záujem menší.
Pokiaľ ide o vyššie pracovné pozície, je tam veľká motivácia a záujem.Pri radových pozíciách je záujem menší.
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
Skôr nie
Rybár Tomáš Rybár
managing partner
Čechová & Partners
Skôr nie Štát radšej investuje do štadiónov, slúžiacich na vyhulákanie sa tých, u ktorých vzdelávanie zlyhalo. A vie že sa mu tu oplatí aj voči voličom, ešte tu totiž nikto nevyhral voľby témou posilnenia vzdelávania. Napokon, aj u bežnej populácie je ochota investovať do niečoho takého nehmatateľného (a nevystaviteľného pred susedom) až za obstaraním auta či značkového oblečenia. A aj to často nie s cieľom získať "ľudský kapitál" či schopnosť, ale skôr čo najľahšie získať akýkoľvek titul. Firmy sa snažia, ale toto nevykompenzujú.
Štát radšej investuje do štadiónov, slúžiacich na vyhulákanie sa tých, u ktorých vzdelávanie zlyhalo. A vie že sa mu tu oplatí aj voči voličom, ešte tu totiž nikto nevyhral voľby témou posilnenia vzdelávania. Napokon, aj u bežnej populácie je ochota investovať do niečoho takého nehmatateľného (a nevystaviteľného pred susedom) až za obstaraním auta či značkového oblečenia. A aj to často nie s cieľom získať "ľudský kapitál" či schopnosť, ale skôr čo najľahšie získať akýkoľvek titul. Firmy sa snažia, ale toto nevykompenzujú.
Kupčo Vladimír Kupčo
CEO
VNET, a.s., Bratislava
Skôr nie Čínske príslovie hovorí, že ak máš plán a jeden rok, zasej ryžu. Ak más plán na 10 rokov, zasaď stromy. Ak máš plán na 100 rokov, vzdelávaj mládež. Ľudia samotní majú plán možno na 10 a viac rokov a investijú do svojho "ľudského kapitálu" primerane svojmu časovému výhľadu. Výhľad firiem je rôzny podľa ich veku, veľkosti a odvetvia. Výhľad štátu by mal však byť najdlhší, mal by plánovať na 100 rokov a jeho plán investícií do ľudského kapitálu by mal prekračovať horizont aktívneho života jednotlivca.
Čínske príslovie hovorí, že ak máš plán a jeden rok, zasej ryžu. Ak más plán na 10 rokov, zasaď stromy. Ak máš plán na 100 rokov, vzdelávaj mládež. Ľudia samotní majú plán možno na 10 a viac rokov a investijú do svojho "ľudského kapitálu" primerane svojmu časovému výhľadu. Výhľad firiem je rôzny podľa ich veku, veľkosti a odvetvia. Výhľad štátu by mal však byť najdlhší, mal by plánovať na 100 rokov a jeho plán investícií do ľudského kapitálu by mal prekračovať horizont aktívneho života jednotlivca.
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
Rozhodne nie Všetci si potrebujeme omnoho viac naplno uvedomiť, že ľudia sú najväčšie hodnoty každej organizácie a len zmysluplné investície do nich sú predpoklad dlhodobého úspechu. Úprimne veríme, že čo najviac lídrov a organizácií sa postupne dopracuje k podobnému poznaniu.
Všetci si potrebujeme omnoho viac naplno uvedomiť, že ľudia sú najväčšie hodnoty každej organizácie a len zmysluplné investície do nich sú predpoklad dlhodobého úspechu. Úprimne veríme, že čo najviac lídrov a organizácií sa postupne dopracuje k podobnému poznaniu.
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
Neviem / nevyjadrujem sa / iné Ľudský potenciál je obrovský. Investície do neho sú ale dôležité rovnako ako vôľa a ochota ho uplatniť pre dobrú vec. A to v osobnej aj korporátnej sfére. Nemám teda obavy z toho, že by niekedy vôbec ľudstvo stratilo chuť investovať do svojho potenciálu (akokoľvek) ale skôr z toho ako a či ho bude uplatňovať.
Ľudský potenciál je obrovský. Investície do neho sú ale dôležité rovnako ako vôľa a ochota ho uplatniť pre dobrú vec. A to v osobnej aj korporátnej sfére. Nemám teda obavy z toho, že by niekedy vôbec ľudstvo stratilo chuť investovať do svojho potenciálu (akokoľvek) ale skôr z toho ako a či ho bude uplatňovať.

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní