Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

  1. rozhodne áno 14 %
  2. skôr áno 11 %
  3. skôr nie 42 %
  4. rozhodne nie 27 %
  5. neviem / nevyjadrujem sa / iné 6 %


Uzávierka hlasovania: 29.04.2019. Počet respondentov: 93.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
skôr nie
Viceník Andrej Viceník
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva
VÚB, a.s.
skôr áno Kedze sme vlastníkom viacerých nehnutelnosti, zvysenie ich danoveho zatazenia pocitime.
Kedze sme vlastníkom viacerých nehnutelnosti, zvysenie ich danoveho zatazenia pocitime.
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
skôr nie
Danko Attila Danko
konateľ
IBG International Battery Group, s.r.o., Pezinok
rozhodne nie Určite nie, infraštruktúra, dostupnosť a pracovná sila sú stále dôležitejšie faktory, než výška dane z nehnuteľnosti.
Určite nie, infraštruktúra, dostupnosť a pracovná sila sú stále dôležitejšie faktory, než výška dane z nehnuteľnosti.
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
skôr nie
Branislav Budke Branislav
Country Manager Slovakia
Pfizer Slovensko
skôr nie
Gašpar Daniel Gašpar
Managing Partner
Crowdberry a.s.
skôr nie
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
skôr nie
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
rozhodne nie Väčšina nevýrobných firiem už nevlastní vlastné budovy, ale je skôr v nájme. Výška dane z nehnuteľnosti je len nepatrným zlomkom z celkovej ceny nájmu, preto jej zmeny nie sú skutočné cítiť.
Väčšina nevýrobných firiem už nevlastní vlastné budovy, ale je skôr v nájme. Výška dane z nehnuteľnosti je len nepatrným zlomkom z celkovej ceny nájmu, preto jej zmeny nie sú skutočné cítiť.
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
skôr nie
Kvartová Hana Kvartová
výkonná riaditeľka
SAS Slovakia
rozhodne nie
Hornák Igor Hornák
predseda predstavenstva
Factory 4 Solutions a.s.
neviem / nevyjadrujem sa / iné Daň z nehnuteľnosti je paušalna daň, fixný náklad. Jej výška súvisí s priestorovou náročnosťou podnikania, preto dopady na rôzne podniky môžu byť rôzne. Pre naše podnikanie nie sú významné. Daň z nehnuteľností ale považujem vo všeobecnosti za najspravodlivejšiu daň.
Daň z nehnuteľnosti je paušalna daň, fixný náklad. Jej výška súvisí s priestorovou náročnosťou podnikania, preto dopady na rôzne podniky môžu byť rôzne. Pre naše podnikanie nie sú významné. Daň z nehnuteľností ale považujem vo všeobecnosti za najspravodlivejšiu daň.
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
skôr nie
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
skôr nie
Ivanič Ivan Ivanič
prezident
Slovenská lyžiarska asociácia
neviem / nevyjadrujem sa / iné Najväčší vplyv na našu snahu, bez ohľadu na jej zameranie, môžu mať vždy najmä ľudia. Či už kolegovia v práci, alebo ľudia z externého prostredia. Tento vplyv sa dá aj znižovať a zvyšovať a preto by mal byť stredobodom nášho záujmu. Vplyv faktorov ako je daň z nehnuteľností je niečo z tohto pohľadu marginálne.
Najväčší vplyv na našu snahu, bez ohľadu na jej zameranie, môžu mať vždy najmä ľudia. Či už kolegovia v práci, alebo ľudia z externého prostredia. Tento vplyv sa dá aj znižovať a zvyšovať a preto by mal byť stredobodom nášho záujmu. Vplyv faktorov ako je daň z nehnuteľností je niečo z tohto pohľadu marginálne.
Molnárová Ivana Molnárová
generálna riaditeľka
Profesia.sk
rozhodne nie
Ondruš Ján Ondruš
CEO
G. Lehnert, k.s., Bratislava
rozhodne áno Je to povinný náklad, takže v každom prípade to vplyv má. Okrem toho, v minulosti sa nám stalo, že mesto selektívne stanovilo pre územie, kde stojí náš závod daň z nehnuteľností, ktorá bola podstatne vyššia ako mali všetci na okolí a súdna ochrana nám bola odmietnutá.
Je to povinný náklad, takže v každom prípade to vplyv má. Okrem toho, v minulosti sa nám stalo, že mesto selektívne stanovilo pre územie, kde stojí náš závod daň z nehnuteľností, ktorá bola podstatne vyššia ako mali všetci na okolí a súdna ochrana nám bola odmietnutá.
Rollo Jan Rollo
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Prima banka Slovensko, a.s.
skôr áno
Majerský Ján Majerský
managing director
Proma
skôr nie
Mervart Jaroslav Mervart
riaditeľ
Chemosvit
skôr áno
Šedivý Jaroslav Šedivý
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Danfoss Power Solutions, a.s.
skôr nie
Hajko Jozef Hajko
analytik
skôr nie
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
rozhodne áno Ide o sumár záťaže, je to dielčia súčasť komplexného zdanenia firiem. Akokoľvek solitérne číslo nemusí byť vysoké v celkom súčte ide o vysokú položku.
Ide o sumár záťaže, je to dielčia súčasť komplexného zdanenia firiem. Akokoľvek solitérne číslo nemusí byť vysoké v celkom súčte ide o vysokú položku.
Suchánek Juraj Suchánek
výkonný riaditeľ
Inštitút urbánneho rozvoja
skôr nie
Vančo Luboš Vančo
partner
KPMG Slovensko, s.r.o.
skôr nie
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
skôr nie
Christenko Marián Christenko
generálny riaditeľ
KOSIT, a.s., Košice
skôr nie Kedže dane z nehnuteľnosti na Slovensku sú v porovnaní so štátmi Západnej Európy pomerne nízke, táto položka podnikanie na Slovensku nijak zásadne neovplyvňuje. Prípadná zmena sadzby v racionálnej miere výrazne neovplyvní naše strategické rozhodovanie z pohľadu umiestnenia investícií.
Kedže dane z nehnuteľnosti na Slovensku sú v porovnaní so štátmi Západnej Európy pomerne nízke, táto položka podnikanie na Slovensku nijak zásadne neovplyvňuje. Prípadná zmena sadzby v racionálnej miere výrazne neovplyvní naše strategické rozhodovanie z pohľadu umiestnenia investícií.
Šarmír Marko Šarmír
Managing partner
RecruitMen & Developium Group
skôr nie
Tóth Maroš Tóth
partner
Rödl & Partner Advokáti, s.r.o., Bratislava
skôr nie
Wiedermann Martin Wiedermann
generálny riaditeľ
Centrálny depozitár cenných papierov SR
rozhodne áno
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
skôr áno Nie však rozhodujúci. Je len jednou nákladovou položkou, ktorá je súčasťou mnohých ďalších neprimerane vysokých tvoriacich mozaiku ako "zdierať podnikateľa".
Nie však rozhodujúci. Je len jednou nákladovou položkou, ktorá je súčasťou mnohých ďalších neprimerane vysokých tvoriacich mozaiku ako "zdierať podnikateľa".
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
skôr nie
Jacko Martin Jacko
managing partner
Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o, Bratislava
skôr nie
Terkovič Martin Terkovič
generálny riaditeľ
ICZ Slovakia, a.s., Trenčín
skôr nie
Urban Martin Urban
generálny riaditeľ
Jungheinrich
skôr nie Je to nákladová položka, ale pre úspech nášho podnikania je dôležitejšie manažovanie iných nákladov.
Je to nákladová položka, ale pre úspech nášho podnikania je dôležitejšie manažovanie iných nákladov.
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
rozhodne nie
Guttman Martin Guttman
managing director
Tuli.sk
rozhodne nie
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
rozhodne nie
Lancz Martin Lancz
predseda predstavenstva
Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP)
rozhodne nie Oblasť finančného sprostredkovania je „kancelárske podnikanie“, nevyžaduje si veľké priestory na svoju činnosť. Z tohto pohľadu má výška dane z nehnuteľnosti marginálny vplyv na celkové náklady.
Oblasť finančného sprostredkovania je „kancelárske podnikanie“, nevyžaduje si veľké priestory na svoju činnosť. Z tohto pohľadu má výška dane z nehnuteľnosti marginálny vplyv na celkové náklady.
Hrabovec Michal Hrabovec
prezident
Anasoft
skôr nie
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
skôr áno Ano aj. Predsa kazdy zasah organv verejnej moci so sukrmneho sektora je obmedzovanim slobody podnikania.
Ano aj. Predsa kazdy zasah organv verejnej moci so sukrmneho sektora je obmedzovanim slobody podnikania.
Kalnický Milan Kalnický
finančný riaditeľ
Viena International
skôr nie
Hrbek Milan Hrbek
advokát, partner
Černejová & Hrbek
rozhodne nie
Vašek Miloš Vašek
generálny riaditeľ
DEXIS SLOVAKIA
skôr nie
Gloznek Miloš Gloznek
projektový manažér
ŽSR
rozhodne nie
Zelina Miron Zelina
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva
Privatbanka, a.s.
rozhodne nie
Kunsch Miroslav Kunsch
generálny riaditeľ
IPESOFT spol. s r.o.
skôr nie
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
skôr nie
Adamiš Miroslav Adamiš
riaditeľ
generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
rozhodne nie Toto bol dalsi "prislub" SMERu, ze upravia vysku dane z nehnutelnosti podla lokality a podla atraktivity miesta. No kedze sa tato uprava nehodila do koncepcie socialnych balickov, tak od tohto zameru upustili. No na druhej strane tieto priame dane ako aj napr. dan z motorovych vozidiel (pripadne ekologicka dan) by zniesli upravu a ziskane zdroje by sa dali vyuzit na ine ucely, napr. pomoci mladym rodinam.
Toto bol dalsi "prislub" SMERu, ze upravia vysku dane z nehnutelnosti podla lokality a podla atraktivity miesta. No kedze sa tato uprava nehodila do koncepcie socialnych balickov, tak od tohto zameru upustili. No na druhej strane tieto priame dane ako aj napr. dan z motorovych vozidiel (pripadne ekologicka dan) by zniesli upravu a ziskane zdroje by sa dali vyuzit na ine ucely, napr. pomoci mladym rodinam.
Kuchta Norbert Kuchta
riaditeľ
Trumpf Slovakia
rozhodne nie
Smolár Ondrej Smolár
predseda predstavenstva
Soitron
skôr nie
Mík Pavel Mík
obchodný riaditeľ
ABB
skôr áno
Nechala Pavel Nechala
advokát
Nechala & Co. s.r.o.
rozhodne nie
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
skôr áno
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Papanek Peter Papanek
managing partner
Neuropea
rozhodne áno
Kubovič Peter Kubovič
managing partner / advokát
HKP Legal, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno Výška dane z nehnuteľností má vplyv na každého, kto podniká vo vlastných alebo prenajatých priestoroch, nakoľko túto daň musí zaplatiť - či už priamo alebo nepriamo (v nájomnom). Keďže naša kancelária sídli v prenajatých priestoroch, v našom prípade má výška dane z nehnuteľností vplyv na výšku nášho nájomného.
Výška dane z nehnuteľností má vplyv na každého, kto podniká vo vlastných alebo prenajatých priestoroch, nakoľko túto daň musí zaplatiť - či už priamo alebo nepriamo (v nájomnom). Keďže naša kancelária sídli v prenajatých priestoroch, v našom prípade má výška dane z nehnuteľností vplyv na výšku nášho nájomného.
Stadler Peter Stadler
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Wealth Effect Management
skôr áno Ovplyvni to skor sukromny rozpocet daneho cloveka a ten nasledne moze menit jeho zivotnu situaciu a mat tak dopad na kvalitu jeho zivota v buducnosti. Kazde zvysovanie dani z cohokolvek je velmi citliva zalezitost, najma pokial clovek nepocituje zvysenu kvalitu zivota okolo seba a stat nevyuziva peniaze efektivne.
Ovplyvni to skor sukromny rozpocet daneho cloveka a ten nasledne moze menit jeho zivotnu situaciu a mat tak dopad na kvalitu jeho zivota v buducnosti. Kazde zvysovanie dani z cohokolvek je velmi citliva zalezitost, najma pokial clovek nepocituje zvysenu kvalitu zivota okolo seba a stat nevyuziva peniaze efektivne.
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
skôr nie
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
skôr nie Výška dane je zvyčajne problém vtedy, ak máme pocit, že s ňou samospráva nenakladá efektívne....
Výška dane je zvyčajne problém vtedy, ak máme pocit, že s ňou samospráva nenakladá efektívne....
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
skôr nie Máme podpísané zmluvy na prenájom nehnuteľností na niekoľko rokov vopred, ale predpokladám, že z dlhodobého hľadiska sa zvýšenie daní premietne do ceny za prenájom nehnuteľností.
Máme podpísané zmluvy na prenájom nehnuteľností na niekoľko rokov vopred, ale predpokladám, že z dlhodobého hľadiska sa zvýšenie daní premietne do ceny za prenájom nehnuteľností.
Špoták Peter Špoták
predseda predstavenstva
Maesta, a. s., Bratislava
skôr nie
Augustinič Peter Augustinič
obchodný a marketingový riaditeľ
QBSW
rozhodne nie
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
rozhodne nie
Pala Radovan Pala
partner
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
skôr nie Keď, tak len v zmysle, že táto daň je komparatívne nízka. Nad rámec toho v súčasnosti nie je jej výška faktorom, ktorý by mal významnejší vplyv na nás alebo našich klientov. Domnievam sa, že je potrebné sa zamyslieť ako túto daň do budúcnosti lepšie dizajnovať.
Keď, tak len v zmysle, že táto daň je komparatívne nízka. Nad rámec toho v súčasnosti nie je jej výška faktorom, ktorý by mal významnejší vplyv na nás alebo našich klientov. Domnievam sa, že je potrebné sa zamyslieť ako túto daň do budúcnosti lepšie dizajnovať.
Dula Radúz Dula
predseda dozornej rady
Zväz cestovného ruchu SR
rozhodne áno Samotná daň má vždy negatívny vplyv, ak nie je využívaná efektívne a jej výška nie je odvodená od kvality služieb. Ak by sa z nej opravili cesty a chodníky, inštalovali napr. navigačné šípky, alebo zlepšila situácia s verejnými WC, jej holá existencia by mala pozitívny vplyv.
Samotná daň má vždy negatívny vplyv, ak nie je využívaná efektívne a jej výška nie je odvodená od kvality služieb. Ak by sa z nej opravili cesty a chodníky, inštalovali napr. navigačné šípky, alebo zlepšila situácia s verejnými WC, jej holá existencia by mala pozitívny vplyv.
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
rozhodne áno
Kopál Róbert Kopál
riaditeľ
AOCP
skôr nie
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
rozhodne áno
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
skôr áno
Mištíková Simona Mištíková
konateľka
Divino, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
rozhodne nie
Verešvársky Stanislav Verešvársky
technický riaditeľ
SWAN, a.s.
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
skôr áno
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Gregor Tibor Gregor
výkonný riaditeľ
Klub 500
rozhodne áno Sú v nákladoch každého podnikateľa. Problémom je, keď samosprávy riešia zvyšovanie svojich príjmov jednostranným zvyšovaním sadzieb dane pre podnikateľov a pre obyvateľstvo (svojich voličov) sadzby nemenia.
Sú v nákladoch každého podnikateľa. Problémom je, keď samosprávy riešia zvyšovanie svojich príjmov jednostranným zvyšovaním sadzieb dane pre podnikateľov a pre obyvateľstvo (svojich voličov) sadzby nemenia.
Kalivoda Tomáš Kalivoda
riaditeľ sekcie komerčného poistenia
Union poisťovňa, a.s.
skôr nie
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie
Mezírka Tomáš Mezírka
Country Manager
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu
rozhodne nie
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
skôr nie
Kupčo Vladimír Kupčo
CEO
VNET, a.s., Bratislava
rozhodne nie

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní