Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

  1. rozhodne áno 10 %
  2. skôr áno 29 %
  3. skôr nie 32 %
  4. rozhodne nie 22 %
  5. neviem/nevyjadrujem sa 8 %


Uzávierka hlasovania: 15.07.2019. Počet respondentov: 92.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
skôr nie Ako na ktorú pracovnú činnosť. Ja by som v takom prostredí pracovať nemohol :)
Ako na ktorú pracovnú činnosť. Ja by som v takom prostredí pracovať nemohol :)
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
skôr nie
Huščavová Anna Huščavová
riaditeľka
Hanalex, s.r.o.
neviem/nevyjadrujem sa neplatí to univerzálne, rozhodujúci je spôsob fungovania firmy, aby pracovný priestor nebol obmedzujúci, ale podporujúci ...
neplatí to univerzálne, rozhodujúci je spôsob fungovania firmy, aby pracovný priestor nebol obmedzujúci, ale podporujúci ...
Scheber Anton Scheber
konateľ
Softec, s.r.o.
skôr nie Závisí to od typu práce: čím väčšie sústredenie a rozmýšľanie práca vyžaduje, tým menej vhodné sú veľké priestory. Na druhej strane pre kolektívnu prácu na spoločnom projekte je spoločné sedenie tímu výhodné. Takže optimálne sú asi flexibilne konfigurovateľné priestory podľa vývoja potrieb firmy.
Závisí to od typu práce: čím väčšie sústredenie a rozmýšľanie práca vyžaduje, tým menej vhodné sú veľké priestory. Na druhej strane pre kolektívnu prácu na spoločnom projekte je spoločné sedenie tímu výhodné. Takže optimálne sú asi flexibilne konfigurovateľné priestory podľa vývoja potrieb firmy.
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
skôr nie
Lorenc Boris Lorenc
predseda predstavenstva
Camase, a.s., Bratislava
skôr nie Open space je vhodné usporiadanie pracovného priestoru pre rutinnú prácu. Tam, kde sa vyžaduje tvorivé premýšlanie a rozhodovanie, nie je open space dobré riešenie. Nadriadení zamestnancov pracujúcich v open space aj preto pracujú v samostatných kanceláriach.
Open space je vhodné usporiadanie pracovného priestoru pre rutinnú prácu. Tam, kde sa vyžaduje tvorivé premýšlanie a rozhodovanie, nie je open space dobré riešenie. Nadriadení zamestnancov pracujúcich v open space aj preto pracujú v samostatných kanceláriach.
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
skôr áno
Delinčák Branislav Delinčák
konateľ
ARDSYSTÉM, s.r.o.
rozhodne nie Kedysi to bol veľký hit, ale prax ukázala, že open space často znižuje efektivitu pracovníkov. Ľudia strácajú pocit súkromia. Namiesto práce sa sústredia na to, aby pôsobili, že veľa pracujú. Ideálne podľa mňa je vytvoriť priestor pre pracovné tímy, či už rovnakého zamerania, alebo z rôznych oddelení.
Kedysi to bol veľký hit, ale prax ukázala, že open space často znižuje efektivitu pracovníkov. Ľudia strácajú pocit súkromia. Namiesto práce sa sústredia na to, aby pôsobili, že veľa pracujú. Ideálne podľa mňa je vytvoriť priestor pre pracovné tímy, či už rovnakého zamerania, alebo z rôznych oddelení.
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
rozhodne áno Ilúzia, že vlastná kancelária vás obrní pred hlukom, rovnako nie je pravdivá, Stačí, ak susedia búchajú na stenu alebo púšťajú si nahlas hudbu. Ak sa open space používa zodpovedne, nepredstavuje žiadny problém.
Ilúzia, že vlastná kancelária vás obrní pred hlukom, rovnako nie je pravdivá, Stačí, ak susedia búchajú na stenu alebo púšťajú si nahlas hudbu. Ak sa open space používa zodpovedne, nepredstavuje žiadny problém.
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie
Hornák Igor Hornák
predseda predstavenstva
Factory 4 Solutions a.s.
skôr áno Ak ho vhodne rozbijete na buňky, v ktorých sedia spolupracujúce tímy, zabezpečíte zopár "zašivární" a vyriešite hlukový komfort, aby kolega na jednom konci nepočul rozhovor na druhom.
Ak ho vhodne rozbijete na buňky, v ktorých sedia spolupracujúce tímy, zabezpečíte zopár "zašivární" a vyriešite hlukový komfort, aby kolega na jednom konci nepočul rozhovor na druhom.
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
rozhodne nie
Rolný Ivan Rolný
člen predstavenstva
ITB Development
skôr áno Koncept kancelárskych priestorov by mal byť riešený s ohľadom na druh a charakter práce. Open space je výhodnou formou v prípade, že ide o kolektívnu tvorbu a riešenie úloh. Kolegovia dokážu spoločne riešiť úlohy rýchlo a efektívne. Na druhej strane strácajú istú časť súkromia a v niektorých situáciách sú rušení ostatnými. V súčasnosti je obľúbené vytvárať v kanceláriách zóny s otvoreným aj uzavretým konceptom podľa toho, kto má akú pracovnú náplň, aby mali zamestnanci čo najlepšie podmienky.
Koncept kancelárskych priestorov by mal byť riešený s ohľadom na druh a charakter práce. Open space je výhodnou formou v prípade, že ide o kolektívnu tvorbu a riešenie úloh. Kolegovia dokážu spoločne riešiť úlohy rýchlo a efektívne. Na druhej strane strácajú istú časť súkromia a v niektorých situáciách sú rušení ostatnými. V súčasnosti je obľúbené vytvárať v kanceláriách zóny s otvoreným aj uzavretým konceptom podľa toho, kto má akú pracovnú náplň, aby mali zamestnanci čo najlepšie podmienky.
Ivanič Ivan Ivanič
prezident
Slovenská lyžiarska asociácia
skôr nie je to určite na autonómnom rozhodnutí každej firmy. Ale viaceré prieskumy aj zo zahraničia v poslednom čase naznačujú, že zamestnancom tzv. open space nevyhovuje a že sú efektívnejší skôr v klasických uzavretých kanceláriách.
je to určite na autonómnom rozhodnutí každej firmy. Ale viaceré prieskumy aj zo zahraničia v poslednom čase naznačujú, že zamestnancom tzv. open space nevyhovuje a že sú efektívnejší skôr v klasických uzavretých kanceláriách.
Košalko Ivan Košalko
prezident
Podnikateľská aliancia Slovenska
neviem/nevyjadrujem sa Odpoveď do značnej miery závisí od druhu práce/biznisu a od toho, čo umožní ľuďom a tímom podávať čo najlepšie výkony. V prípade, že sa firma rozhodne pre open space, je nevyhnutná dohoda o určitých pravidlách, ktoré poskytnú potrebný priestor aj pre ničím nerušenú prácu (slúchadlá, tiché miestnosti, home office a pod.) Jednou z najdôležitejších príčin nedostatočnej výkonnosti je nedostatok pozornosti, ktorá je venovaná tomu, čo práve robíme. V neposlednom rade je dôležité vedieť, čo vyhovuje konkrétnym ľuďom. Určite odporúčam opatrnosť, keď uvažujete o tom, či do open space posadíte introvertných ľudí, ktorí pre optimálny výkon zrejme budú potrebovať viac súkromia.
Odpoveď do značnej miery závisí od druhu práce/biznisu a od toho, čo umožní ľuďom a tímom podávať čo najlepšie výkony. V prípade, že sa firma rozhodne pre open space, je nevyhnutná dohoda o určitých pravidlách, ktoré poskytnú potrebný priestor aj pre ničím nerušenú prácu (slúchadlá, tiché miestnosti, home office a pod.) Jednou z najdôležitejších príčin nedostatočnej výkonnosti je nedostatok pozornosti, ktorá je venovaná tomu, čo práve robíme. V neposlednom rade je dôležité vedieť, čo vyhovuje konkrétnym ľuďom. Určite odporúčam opatrnosť, keď uvažujete o tom, či do open space posadíte introvertných ľudí, ktorí pre optimálny výkon zrejme budú potrebovať viac súkromia.
Kutan Ján Kutan
partner
partner Kutan & Partners
rozhodne nie Samozrejme záleží od firmy čím sa zaoberá. Za advokátsku kanceláriu určite nie.
Samozrejme záleží od firmy čím sa zaoberá. Za advokátsku kanceláriu určite nie.
Majerský Ján Majerský
managing director
Proma
rozhodne nie
Vozáryová Jana Vozáryová
konateľka
Epas BB, s.r.o., Banská Bystrica
rozhodne nie
Šedivý Jaroslav Šedivý
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Danfoss Power Solutions, a.s.
skôr áno
Burza Joseph M. Burza
prezident
Kanadská obchodná komora v Slovenskej republike
skôr áno Open space sa už niekoľko desaťročí úspešne používa v USA a Kanade. Open space je vhodný predovšetkým pre "akčné", kreatívne a flexibilné spoločnosti. Spolupracovníci sú bezprostrednom kontakte a nie je nutné tak často zvolávať meetingy. Pracovníci sú zároveň akoby pod určitým dohľadom. Nevýhodou open space su spoločnosti, respektíve pracoviská, kde zamestnanci potrebujú na svoju prácu dlhodobé sústredenie. Zároveň sa čiastočne jedná aj o zvyk. Mnoho pracovníkov, ktorí mali problémy s adaptáciou na open space, si po určitom čase na neho zvyknú a podávajú dobré výkony.
Open space sa už niekoľko desaťročí úspešne používa v USA a Kanade. Open space je vhodný predovšetkým pre "akčné", kreatívne a flexibilné spoločnosti. Spolupracovníci sú bezprostrednom kontakte a nie je nutné tak často zvolávať meetingy. Pracovníci sú zároveň akoby pod určitým dohľadom. Nevýhodou open space su spoločnosti, respektíve pracoviská, kde zamestnanci potrebujú na svoju prácu dlhodobé sústredenie. Zároveň sa čiastočne jedná aj o zvyk. Mnoho pracovníkov, ktorí mali problémy s adaptáciou na open space, si po určitom čase na neho zvyknú a podávajú dobré výkony.
Hajko Jozef Hajko
analytik
skôr áno
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
rozhodne nie Domnievam sa, že uvedený trend už ustupuje. Osobný hygienický priestor a komfort je tak výrazne narušený, že pracovníci sa nemôžu adekvátne sústrediť na prácu z čoho plynie aj slabší finálny výkon. 4 steny okrem súkromia majú aj psychologický efekt bezpečia a podvedomej blízkosti, istoty. Časté narúšanie pracovného procesu vravou kolegov a hygiena ovzdušia rovnako neprispievajú k stabilným a maximálnym výkonom.
Domnievam sa, že uvedený trend už ustupuje. Osobný hygienický priestor a komfort je tak výrazne narušený, že pracovníci sa nemôžu adekvátne sústrediť na prácu z čoho plynie aj slabší finálny výkon. 4 steny okrem súkromia majú aj psychologický efekt bezpečia a podvedomej blízkosti, istoty. Časté narúšanie pracovného procesu vravou kolegov a hygiena ovzdušia rovnako neprispievajú k stabilným a maximálnym výkonom.
Janči Juraj Janči
country manažér
Coface Slovakia, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie Toto je jedna z mála vecí, ktorým nefandím, pretože viac ako 4 ĺudia v kancelárii predstavuje zvukový, teplotný a pachový smog. Jedná vec je stmeľovanie tímu a rýchla výmena informácií v rámci kolektívu ale zas riešiť každú chvílu virózy na pracovisku a hádky či pustiť alebo nepustiť klímu by sa mi nechcelo.
Toto je jedna z mála vecí, ktorým nefandím, pretože viac ako 4 ĺudia v kancelárii predstavuje zvukový, teplotný a pachový smog. Jedná vec je stmeľovanie tímu a rýchla výmena informácií v rámci kolektívu ale zas riešiť každú chvílu virózy na pracovisku a hádky či pustiť alebo nepustiť klímu by sa mi nechcelo.
Heger Juraj Heger
riaditeľ
Vydavateľstvo Slovart, a.s.
neviem/nevyjadrujem sa Open space je len priestor. Čo sa v ňom deje a do akej miery je efektívnejší než iné usporiadania záleží od konkrétnej firmy a jej pracovných postupov.
Open space je len priestor. Čo sa v ňom deje a do akej miery je efektívnejší než iné usporiadania záleží od konkrétnej firmy a jej pracovných postupov.
Topolová Karolína Topolová
generálna riaditeľka
AAA Auto, a.s.
skôr áno Open space má ako každé usporiadanie pracovného priestoru svoje výhody aj nevýhody. Je ideálny na tímovú spoluprácu, podporuje komunikáciu medzi jednotlivými oddeleniami a napomáha rýchlemu šíreniu informácií. Na druhú stranu, nie je to ideálne usporiadanie, keď sa človek potrebuje sústrediť na náročnejšie úlohy, na ktoré potrebuje ticho a kľud. U nás využívame open space a na sústrednejšiu prácu slúžia zasadacie miestnosti.
Open space má ako každé usporiadanie pracovného priestoru svoje výhody aj nevýhody. Je ideálny na tímovú spoluprácu, podporuje komunikáciu medzi jednotlivými oddeleniami a napomáha rýchlemu šíreniu informácií. Na druhú stranu, nie je to ideálne usporiadanie, keď sa človek potrebuje sústrediť na náročnejšie úlohy, na ktoré potrebuje ticho a kľud. U nás využívame open space a na sústrednejšiu prácu slúžia zasadacie miestnosti.
Čechová Katarína Čechová
partner
advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS
rozhodne nie
Gajdoschík Ladislav Gajdoschík
riaditeľ
Groupama poisťovňa, a.s., Bratislava
rozhodne nie Vôbec nie, práve naopak, potrpíme si na tom, aby mali kolegovia v práci dostatok súkromia a cítili sa komfortne. Máme s tým dokonca pozitívnu skúsenosť aj v rámci výberového procesu, kedy uchádzači viackrát ocenili, že v našej spoločnosti nemáme open-space pracovisko. Takto usporiadané pracovné prostredie nepovažujeme za efektívne, nakoľko je v ňom viac rušivých elementov a dochádza k znižovaniu pozornosti a sústredenosti kolegov.
Vôbec nie, práve naopak, potrpíme si na tom, aby mali kolegovia v práci dostatok súkromia a cítili sa komfortne. Máme s tým dokonca pozitívnu skúsenosť aj v rámci výberového procesu, kedy uchádzači viackrát ocenili, že v našej spoločnosti nemáme open-space pracovisko. Takto usporiadané pracovné prostredie nepovažujeme za efektívne, nakoľko je v ňom viac rušivých elementov a dochádza k znižovaniu pozornosti a sústredenosti kolegov.
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
skôr áno
Tokošová Marcela Tokošová
riaditeľka
v.d. Kovotvar v Kútoch
skôr áno Pre pracovné skupiny podobného pracovného zamerania, druhu činnosti alebo podobným projektom, určite áno.
Pre pracovné skupiny podobného pracovného zamerania, druhu činnosti alebo podobným projektom, určite áno.
Džundová Mária Džundová
obchodná a marketingová riaditeľka
TNT Express
neviem/nevyjadrujem sa To zalezi na druhu vykonavanej prace. Pre velke timy v shared service centrach je open space vyhovujuce, pre kreaitivne profesie je vyhodnejsie mat mensie a tichsie pracovisko vyhodou.
To zalezi na druhu vykonavanej prace. Pre velke timy v shared service centrach je open space vyhovujuce, pre kreaitivne profesie je vyhodnejsie mat mensie a tichsie pracovisko vyhodou.
Christenko Marián Christenko
generálny riaditeľ
KOSIT, a.s., Košice
skôr nie V závislosti od charakteru práce zamestnancov. Pokiaľ je nevyhnutná vysoká miera koncentrácie tak určite nie.
V závislosti od charakteru práce zamestnancov. Pokiaľ je nevyhnutná vysoká miera koncentrácie tak určite nie.
Šarmír Marko Šarmír
Managing partner
RecruitMen & Developium Group
rozhodne nie
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
skôr áno
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
skôr áno
Wiedermann Martin Wiedermann
generálny riaditeľ
Centrálny depozitár cenných papierov SR
skôr áno Skôr áno, ale do veľkej miery to závisí od druhu a charakteru práce.
Skôr áno, ale do veľkej miery to závisí od druhu a charakteru práce.
Mittner Martin Mittner
Country Manager
Nestlé Slovensko, s.r.o.
skôr áno Áno, open space predstavuje moderné a efektívne riešenie, ktoré poskytuje najmä zlepšenie spolupráce a komunikácie medzi zamestnancami. Za posledné obdobe však prešlo značným vývojom. K úspešnému fungovaniu a zvýšeniu produktivity otvoreného pracoviska je potrebné vytvárať vhodnú kombináciu prostredia pre prácu a odpočinok. Firmy pochopili, že je dôležité vytvoriť príjemné pracovné prostredie, ktorého cieľom je zvýšiť spokojnosť zamestnancov.
Áno, open space predstavuje moderné a efektívne riešenie, ktoré poskytuje najmä zlepšenie spolupráce a komunikácie medzi zamestnancami. Za posledné obdobe však prešlo značným vývojom. K úspešnému fungovaniu a zvýšeniu produktivity otvoreného pracoviska je potrebné vytvárať vhodnú kombináciu prostredia pre prácu a odpočinok. Firmy pochopili, že je dôležité vytvoriť príjemné pracovné prostredie, ktorého cieľom je zvýšiť spokojnosť zamestnancov.
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
skôr nie
Melišek Martin Melišek
CFO
Softec
skôr nie Klasický open space považujem za prežitý koncept, u ktorého sa ukázali okrem výhod jeho aj nevýhody. Dnes vidím cestu k variabilným priestorom s vyhradeným priestorom pre spoločné diskusie a hľadanie riešení, ktoré spĺňajú požiadavky na dynamické umiestnenie projektových tímov a komunikáciu v tímoch a medzi tímami.
Klasický open space považujem za prežitý koncept, u ktorého sa ukázali okrem výhod jeho aj nevýhody. Dnes vidím cestu k variabilným priestorom s vyhradeným priestorom pre spoločné diskusie a hľadanie riešení, ktoré spĺňajú požiadavky na dynamické umiestnenie projektových tímov a komunikáciu v tímoch a medzi tímami.
Hrnko Martin Hrnko
predseda predstavenstva
QBSW
rozhodne nie Bez ohľadu na nákladovú efektívnosť preferujeme uzavreté kancelárie. Keďže v QBSW fungujeme projektovo, jednotlivé tímy sedia spolu v kanceláriách, aby vedeli čo najefektívnejšie komunikovať a spolupracovať. Zároveň berieme ohľad na našich zamestnancov, z ktorých väčšina preferuje uzavreté kancelárie kvôli menšiemu hluku a ľahšiemu sústredeniu.
Bez ohľadu na nákladovú efektívnosť preferujeme uzavreté kancelárie. Keďže v QBSW fungujeme projektovo, jednotlivé tímy sedia spolu v kanceláriách, aby vedeli čo najefektívnejšie komunikovať a spolupracovať. Zároveň berieme ohľad na našich zamestnancov, z ktorých väčšina preferuje uzavreté kancelárie kvôli menšiemu hluku a ľahšiemu sústredeniu.
Mundierová Martina Mundierová
CEO
MST PARTNERS, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie
Beňuška Matej Beňuška
Public Policy Manager, Central, Eastern and Southern Europe
Taxify
rozhodne áno Urcite ano. Treba vsak zabezpecit dostatok meeting roomov a tzv focus roomov.
Urcite ano. Treba vsak zabezpecit dostatok meeting roomov a tzv focus roomov.
Obeda Michal Obeda
konatel
Spotreba.sk, s.r.o.
skôr áno
Hrabovec Michal Hrabovec
prezident
Anasoft
neviem/nevyjadrujem sa Open space považujeme za prospešný priestor pre tímy, ktoré pracujú na spoločných projektoch. Dokážu tak rýchlejšie interagovať, brainstormovať a prinášať viac inovatívnych riešení. Pokiaľ však ľudia pracujú na rôznych témach, pravdepodobne sa budú zbytočne viac navzájom rozptyľovať.
Open space považujeme za prospešný priestor pre tímy, ktoré pracujú na spoločných projektoch. Dokážu tak rýchlejšie interagovať, brainstormovať a prinášať viac inovatívnych riešení. Pokiaľ však ľudia pracujú na rôznych témach, pravdepodobne sa budú zbytočne viac navzájom rozptyľovať.
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
skôr áno Pre zostavovanie kreatívnych tímov ale pre činnosti vyžadujúce diskrétne rozhodovaniea správanie nie.
Pre zostavovanie kreatívnych tímov ale pre činnosti vyžadujúce diskrétne rozhodovaniea správanie nie.
Kalnický Milan Kalnický
finančný riaditeľ
Viena International
rozhodne áno
Michalik Milan Michalik
obchodný riaditeľ
PPA Controll, a.s., Bratislava
rozhodne nie
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
skôr nie Velmi záleží na druhu práce. Určite ako všetko ma to svoje výhody aj nevýhody. No myslím, že k tvorivejšej práci je potrebné aj isté súkromie či konfort na sústredenie. Naopak k organizačnej operatíve je výhodné ak ľudia majú k sebe velmi blízko a dokážu sa velmi rýchlo vzájomne pochopiť či zdieľať potreby. Rozhodne však trendom prestávajú byť nizko nákladové open space, kde nie je ani pokoj ani dobrá klíma. To má rozhodne aj vplyv na pravovné výsledky.
Velmi záleží na druhu práce. Určite ako všetko ma to svoje výhody aj nevýhody. No myslím, že k tvorivejšej práci je potrebné aj isté súkromie či konfort na sústredenie. Naopak k organizačnej operatíve je výhodné ak ľudia majú k sebe velmi blízko a dokážu sa velmi rýchlo vzájomne pochopiť či zdieľať potreby. Rozhodne však trendom prestávajú byť nizko nákladové open space, kde nie je ani pokoj ani dobrá klíma. To má rozhodne aj vplyv na pravovné výsledky.
Vašek Miloš Vašek
generálny riaditeľ
DEXIS SLOVAKIA
skôr nie
Očenáš Miroslav Očenáš
CEO & Founder
Kvety.sk
skôr nie Závisí od typu práce, skôr uprednostňujem kombináciu a možnosť mať aj viac súkromného priestoru pre pracovníkov.
Závisí od typu práce, skôr uprednostňujem kombináciu a možnosť mať aj viac súkromného priestoru pre pracovníkov.
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
rozhodne nie
Kunsch Miroslav Kunsch
generálny riaditeľ
IPESOFT spol. s r.o.
neviem/nevyjadrujem sa
Laciak Ondrej Laciak
riadiaci partner
Laciak & Co., , s.r.o., Bratislava
rozhodne nie
Mík Pavel Mík
obchodný riaditeľ
ABB
skôr áno Z pohľadu zriaďovacích nákladov je zrejme efektívnejší než priečky, otázkou je, či aj z pohľadu výkonu, schopnosti sústredenia. Nám sa najviac osvedčil delený open space pre 5 až 10 ľudí s väčším počtom zasadačiek či takzvaných quiet room, v ktorých je možné telefonovať bež rušenia ostatných. Tento spôsob stále podporuje efektívnu komunikáciu, ale zároveň obmedzuje rušivé vplyvy napríklad pri telefonovaní.
Z pohľadu zriaďovacích nákladov je zrejme efektívnejší než priečky, otázkou je, či aj z pohľadu výkonu, schopnosti sústredenia. Nám sa najviac osvedčil delený open space pre 5 až 10 ľudí s väčším počtom zasadačiek či takzvaných quiet room, v ktorých je možné telefonovať bež rušenia ostatných. Tento spôsob stále podporuje efektívnu komunikáciu, ale zároveň obmedzuje rušivé vplyvy napríklad pri telefonovaní.
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
rozhodne áno Najmä vo firmách, kde je nutná rýchla komunikácia medzi spolupracovníkmi, moja skúsenosť z médií je pozitívna.
Najmä vo firmách, kde je nutná rýchla komunikácia medzi spolupracovníkmi, moja skúsenosť z médií je pozitívna.
Cvik Pavol Cvik
advokát a managing director
Pavol Cvik – advokát, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie Neexistuje horsi sposob usporiadania priestoru na pracu ako open space.
Neexistuje horsi sposob usporiadania priestoru na pracu ako open space.
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
skôr áno
Gažík Peter Gažík
generálny riaditeľ
O2 Slovakia
skôr áno Idealne usporiadanie pracovneho priestoru je v mnohom determinovane povahou prace, ako aj kulturou a vekom spolocnosti. Pre nas v O2 je nateraz open space stale preferovanym setupom.
Idealne usporiadanie pracovneho priestoru je v mnohom determinovane povahou prace, ako aj kulturou a vekom spolocnosti. Pre nas v O2 je nateraz open space stale preferovanym setupom.
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
skôr áno Efektívne iste, optimálne podľa parametrov. Nie je open space ako open space.
Efektívne iste, optimálne podľa parametrov. Nie je open space ako open space.
Patek Peter Patek
konateľ
Plastix, s.r.o.
skôr áno Považujem to za časť celého pracovného priestoru, s poznámkou, že čo má byť spoločné, nech je spoločné, ale čo má byť dôverné, musí mať tiež priestor na to, aby to zostalo dôverným.
Považujem to za časť celého pracovného priestoru, s poznámkou, že čo má byť spoločné, nech je spoločné, ale čo má byť dôverné, musí mať tiež priestor na to, aby to zostalo dôverným.
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
skôr nie
Augustinič Peter Augustinič
obchodný a marketingový riaditeľ
QBSW
skôr nie Záleží na povahe práce v konkrétnej spoločnosti, na firemnej kultúre, atď. Napr. v QBSW nemáme open space, ale v architektonickom štúdiu Studio e sme zvolili práve tento typ usporiadania. Podporuje to kreatívnu náladu malého (cca. 15 ľudí) kolektívu.
Záleží na povahe práce v konkrétnej spoločnosti, na firemnej kultúre, atď. Napr. v QBSW nemáme open space, ale v architektonickom štúdiu Studio e sme zvolili práve tento typ usporiadania. Podporuje to kreatívnu náladu malého (cca. 15 ľudí) kolektívu.
Špoták Peter Špoták
predseda predstavenstva
Maesta, a. s., Bratislava
skôr nie
Markovič Peter Markovič
dekan
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
skôr nie Závisí to od typu práce a požiadaviek kladených na pracovníkov.
Závisí to od typu práce a požiadaviek kladených na pracovníkov.
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
skôr nie Open space može mať svoje opodstatnenie v niektorých prípadoch, ale zvlášť pri tvorivých profesiách je skor nevhodný
Open space može mať svoje opodstatnenie v niektorých prípadoch, ale zvlášť pri tvorivých profesiách je skor nevhodný
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
rozhodne nie
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
rozhodne nie
Vilem Peter Vilem
riaditeľ
Vema, s.r.o., Bratislava
neviem/nevyjadrujem sa Asi neexistuje jednoznačné pre alebo proti. Záleží na povahe činností, ktoré zamestnanci vykonávajú, na veľkosti priestoru, jeho členení a pod. Z vlastnej skúsenosti však môžem potvrdiť, že v open space je pracovná komunikácia medzi zamestnancami jednoznačne lepšia, ako keď sú zatvorení každý vo svojej kancelárii.
Asi neexistuje jednoznačné pre alebo proti. Záleží na povahe činností, ktoré zamestnanci vykonávajú, na veľkosti priestoru, jeho členení a pod. Z vlastnej skúsenosti však môžem potvrdiť, že v open space je pracovná komunikácia medzi zamestnancami jednoznačne lepšia, ako keď sú zatvorení každý vo svojej kancelárii.
Dula Radúz Dula
predseda dozornej rady
Zväz cestovného ruchu SR
skôr nie V závislosti od toho, o aký druh práce ide. Osobne sa v takýchto priestoroch neviem dobre sústrediť. Na druhej strane nie sú potrebné porady, lebo všetci jednoducho vedia a počujú všetko.
V závislosti od toho, o aký druh práce ide. Osobne sa v takýchto priestoroch neviem dobre sústrediť. Na druhej strane nie sú potrebné porady, lebo všetci jednoducho vedia a počujú všetko.
Farkaš Richard Farkaš
partner, prokurista
KPMG Slovensko spol. s r.o.
rozhodne áno
Zubaľ Roman Zubaľ
generálny riaditeľ
BPT Leasing, a.s.
rozhodne áno
Kučák Roman Kučák
CEO & co-founder
Anodius
rozhodne áno Open space je synonymom otvorenosti a tá je kľúčová pre rozvoj spoločnosti. Samozrejme, dôležité je usporiadanie otvoreného priestoru. Nesmie chýbať flexi sedenie, rôzne pracovné a chill zóny.
Open space je synonymom otvorenosti a tá je kľúčová pre rozvoj spoločnosti. Samozrejme, dôležité je usporiadanie otvoreného priestoru. Nesmie chýbať flexi sedenie, rôzne pracovné a chill zóny.
Vlček Roman Vlček
predseda predstavenstva
Slovenská Asociácia správcovských spoločností
skôr nie
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
skôr áno
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
skôr áno
Hreha Stanislav Hreha
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
rozhodne áno Je to realita najmä lepšie využitie priestoru. Zlepšuje pracovnú nasadenosť a pomoc kolegov pri praci. Zrýchľuje procesy. Viac pozitív ako negatív.
Je to realita najmä lepšie využitie priestoru. Zlepšuje pracovnú nasadenosť a pomoc kolegov pri praci. Zrýchľuje procesy. Viac pozitív ako negatív.
Verešvársky Stanislav Verešvársky
výkonný riaditeľ
Danubiatel, a.s., Bratislava
skôr áno Ale závisí to od konkrétneho charakteru a obsahu vykonávanej práce, a takisto aj od konkrétneho riešenia open space pracovísk. Netreba podceniť ergonómiu, aspoň čiastočné odhlučnenie a funkčnosť jednotlivých použitých prvkov. Za priaznivých okolnosti takéto riešenie podporuje spoluprácu v tíme a odbúrava zbytočné komunikačné bariéry a je aj nákladovo vhodným riešení pracoviska. Ale pri nevhodnom riešení môže vytvárať pracovné prostredie, kde sa jednotlivci zbytočne vyrušujú, takže treba postupovať premyslene už pri projektovaní a zariaďovaní riešenia.
Ale závisí to od konkrétneho charakteru a obsahu vykonávanej práce, a takisto aj od konkrétneho riešenia open space pracovísk. Netreba podceniť ergonómiu, aspoň čiastočné odhlučnenie a funkčnosť jednotlivých použitých prvkov. Za priaznivých okolnosti takéto riešenie podporuje spoluprácu v tíme a odbúrava zbytočné komunikačné bariéry a je aj nákladovo vhodným riešení pracoviska. Ale pri nevhodnom riešení môže vytvárať pracovné prostredie, kde sa jednotlivci zbytočne vyrušujú, takže treba postupovať premyslene už pri projektovaní a zariaďovaní riešenia.
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
skôr áno
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
skôr nie
Kalivoda Tomáš Kalivoda
riaditeľ sekcie komerčného poistenia
Union poisťovňa, a.s.
skôr áno
Rybár Tomáš Rybár
managing partner
Čechová & Partners
skôr nie Záleží na kultúre spoločnosti a spôsobe jej práce. Keď je potrebná značná interakcia a transparentnosť, môže byť open space prínosom prevažujúcimi nad známymi nevýhodami. Pri použití v advokátskej kancelárii prevažujú nevýhody - hluk, absencia diskrétnosti, rušenie pri analytickej činnosti, iné rozptýlenia. Je to však fajn pre študentov a začínajúcich právnikov, nasávajúcich podnety a zdieľajúcich know-how medzi sebou.
Záleží na kultúre spoločnosti a spôsobe jej práce. Keď je potrebná značná interakcia a transparentnosť, môže byť open space prínosom prevažujúcimi nad známymi nevýhodami. Pri použití v advokátskej kancelárii prevažujú nevýhody - hluk, absencia diskrétnosti, rušenie pri analytickej činnosti, iné rozptýlenia. Je to však fajn pre študentov a začínajúcich právnikov, nasávajúcich podnety a zdieľajúcich know-how medzi sebou.
Mezírka Tomáš Mezírka
Country Manager
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu
skôr nie Nikdy jsem nebyl fanouškem open space - i když z pohledu zaměstnavatele to efektivní je díky využití plochy a přehledu. Nicméně i při velmi dobrém odhlučnění to pro většinu zaměstnanců je minimálně "nepohodlné", což se projeví na jejich spokojenosti/výkonu/výsledku týmu. Členitější prostor a komunikační zóny jsou dle mne lepší cestou.
Nikdy jsem nebyl fanouškem open space - i když z pohledu zaměstnavatele to efektivní je díky využití plochy a přehledu. Nicméně i při velmi dobrém odhlučnění to pro většinu zaměstnanců je minimálně "nepohodlné", což se projeví na jejich spokojenosti/výkonu/výsledku týmu. Členitější prostor a komunikační zóny jsou dle mne lepší cestou.
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
skôr nie
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
skôr nie So zmenou demografie, nárokov zamestnancov ale aj technologických možností sa open space bude transformovať na "smart" alebo "specific" space. Určite bude cieľom spoločností podporovať produktivitu aj vhodným usporiadaním pracovného priestoru.
So zmenou demografie, nárokov zamestnancov ale aj technologických možností sa open space bude transformovať na "smart" alebo "specific" space. Určite bude cieľom spoločností podporovať produktivitu aj vhodným usporiadaním pracovného priestoru.

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní