Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

  1. Áno, už sme začali 45 %
  2. Plánujeme s tým začať čoskoro 11 %
  3. Plánujeme s tým začať v roku 2020 3 %
  4. Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia 24 %
  5. Neviem /nevyjadrujem sa / iné 17 %


Uzávierka hlasovania: 12.08.2019. Počet respondentov: 71.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Rozin Alexander Rozin
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Incheba, a.s.
Plánujeme s tým začať čoskoro
Šrank Alexander Šrank
Country Managing Partner
PwC PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Bratislava
Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia Neplánujeme program na ochranu proti recesii ako taký, zvládli sme úspešne silnú korekciu v roku 2009 a ak príde recesia teraz snáď bude menej bolestivá. V našom odvetví sú rozhodujúci ľudia, ich hodnotenie prebiehalo po konci nášho hospodárskeho roka v júli. Naši ľudia si väčšinou veľmi ľahko nachádzajú uplatnenie na trhu často to býva o tom, že sa niekto lepšie hodí na prácu na svojej stoličke vo svojej kancelárii ako na projektový typ práce pre externých klientov u nás. V takýchto prípadoch sme boli úprimní a odporučili sme zmenu kariéry aby si ľudia našli uplatnenie na súčasnom dynamickom trhu práce.
Neplánujeme program na ochranu proti recesii ako taký, zvládli sme úspešne silnú korekciu v roku 2009 a ak príde recesia teraz snáď bude menej bolestivá. V našom odvetví sú rozhodujúci ľudia, ich hodnotenie prebiehalo po konci nášho hospodárskeho roka v júli. Naši ľudia si väčšinou veľmi ľahko nachádzajú uplatnenie na trhu často to býva o tom, že sa niekto lepšie hodí na prácu na svojej stoličke vo svojej kancelárii ako na projektový typ práce pre externých klientov u nás. V takýchto prípadoch sme boli úprimní a odporučili sme zmenu kariéry aby si ľudia našli uplatnenie na súčasnom dynamickom trhu práce.
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
Áno, už sme začali
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Neviem /nevyjadrujem sa / iné
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
Plánujeme s tým začať čoskoro
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
Áno, už sme začali
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia
Elko Dušan Elko
managing partner
SAM Headhunting Slovakia
Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia Neplánujeme, nakoľko neočakávam výrazné oslabenie trhu. Myslím si, že príde k prechodnému poklesu, ale nebude tak dramatický, ako sme zažili pred dekádou. Skôr budeme svedkami zreálnenia trhu, nakoľko súčastný stav vnímam ako prehriaty, aby spoločnosti mohli vykazovať výkony, ktoré sú dlhodobo neudržateľné.
Neplánujeme, nakoľko neočakávam výrazné oslabenie trhu. Myslím si, že príde k prechodnému poklesu, ale nebude tak dramatický, ako sme zažili pred dekádou. Skôr budeme svedkami zreálnenia trhu, nakoľko súčastný stav vnímam ako prehriaty, aby spoločnosti mohli vykazovať výkony, ktoré sú dlhodobo neudržateľné.
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
Áno, už sme začali Myslíme si, že kríza nám už teraz dala 2 štvrťroky k dobru. Očakávali sme jej príchod už v Q1 2019. Máme preto jasné scenáre, čo robiť.
Myslíme si, že kríza nám už teraz dala 2 štvrťroky k dobru. Očakávali sme jej príchod už v Q1 2019. Máme preto jasné scenáre, čo robiť.
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Áno, už sme začali
Paule Ivan Paule
partner
TPA Audit, s.r.o., Bratislava
Áno, už sme začali
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
Áno, už sme začali Ano, diverzifikujeme. Cieľom je, zmeniť čas našich operacií z B2Business na B2Customer. Pre menšie spoločnosti to je cesta ako vykrývať možné výpadky príjmu od veľkých klientov, čo balia naše produkty do vlastných skupinových ponúk a pri problémoch nám zrušia kontrakty. Konkrétne, staviame kaviarne a kiná a neriešime iba filmové televízie ktoré predávame satelitným a káblovým platformám.
Ano, diverzifikujeme. Cieľom je, zmeniť čas našich operacií z B2Business na B2Customer. Pre menšie spoločnosti to je cesta ako vykrývať možné výpadky príjmu od veľkých klientov, čo balia naše produkty do vlastných skupinových ponúk a pri problémoch nám zrušia kontrakty. Konkrétne, staviame kaviarne a kiná a neriešime iba filmové televízie ktoré predávame satelitným a káblovým platformám.
Rolný Ivan Rolný
člen predstavenstva
ITB Development
Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia V našom odvetví v najbližších rokoch neočakávame príchod recesie – práve naopak, vzhľadom na zdĺhavé povoľovacie konania, slabý územný plán a množstvo obštrukcií pri územných a stavebných konaniach je v súčasnosti nedostatok voľných bytov na trhu, čo spolu so zvýšenými nákladmi (poplatok za rozvoj, vyššie ceny stavebných prác...) spôsobí markantný nárast cien bytov.
V našom odvetví v najbližších rokoch neočakávame príchod recesie – práve naopak, vzhľadom na zdĺhavé povoľovacie konania, slabý územný plán a množstvo obštrukcií pri územných a stavebných konaniach je v súčasnosti nedostatok voľných bytov na trhu, čo spolu so zvýšenými nákladmi (poplatok za rozvoj, vyššie ceny stavebných prác...) spôsobí markantný nárast cien bytov.
Ivanič Ivan Ivanič
prezident
Slovenská lyžiarska asociácia
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Nás v športovej asociácii sa táto hrozba dotýka len sekundárne. Každopádne pre biznis na Slovensku je to tak reálna hrozba s veľkým dopadom, že isté opatrenia a proaktívne plány na zníženie jej dopadov by mali byť nevyhnutnosťou.
Nás v športovej asociácii sa táto hrozba dotýka len sekundárne. Každopádne pre biznis na Slovensku je to tak reálna hrozba s veľkým dopadom, že isté opatrenia a proaktívne plány na zníženie jej dopadov by mali byť nevyhnutnosťou.
Molnárová Ivana Molnárová
generálna riaditeľka
Profesia.sk
Plánujeme s tým začať čoskoro
Sabol Ján Sabol
člen
Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska
Áno, už sme začali
Majerský Ján Majerský
managing director
Proma
Áno, už sme začali
Ondruš Ján Ondruš
CEO
G. Lehnert, k.s., Bratislava
Áno, už sme začali Máme taký plán stále - vždy sa snažíme vytvárať si dostatočné rezervy na prežitie v horších časoch.
Máme taký plán stále - vždy sa snažíme vytvárať si dostatočné rezervy na prežitie v horších časoch.
Kutan Ján Kutan
partner
partner Kutan & Partners
Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia
Mervart Jaroslav Mervart
riaditeľ
Chemosvit
Áno, už sme začali Vývoj na trhu za posledných pár rokov svedčí najmä o nestabilite a výkyvoch, ohrozeniach ale aj príležitostiach. Na prípadný negatívny vývoj je teda povinnosť byť pripravený, či už v počte realizovaných alebo pripravovaných projektov. Veľmi dôležitá je ale aj schopnosť rýchlej reakcie na vývoj trhu resp. adaptácie na zmenené podmienky. Aj keď správanie trhu je nestabilné a turbulentné, netreba zabúdať o to viac na dlhodobú stratégiu, a jej systemtické uplatňovanie v praxi.
Vývoj na trhu za posledných pár rokov svedčí najmä o nestabilite a výkyvoch, ohrozeniach ale aj príležitostiach. Na prípadný negatívny vývoj je teda povinnosť byť pripravený, či už v počte realizovaných alebo pripravovaných projektov. Veľmi dôležitá je ale aj schopnosť rýchlej reakcie na vývoj trhu resp. adaptácie na zmenené podmienky. Aj keď správanie trhu je nestabilné a turbulentné, netreba zabúdať o to viac na dlhodobú stratégiu, a jej systemtické uplatňovanie v praxi.
Hajko Jozef Hajko
analytik
Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
Plánujeme s tým začať čoskoro Máme to v pláne, akokoľvek zápasíme aktuálne s presne opačným problémom, nedostatok vhodných a dostupných výrobných pracovníkov + neustále silnejúci tlak legislatívnych zmien nás núti riešiť existenčné problémy. Hoci neustále tieto hlasy silnejú, tvorcovia legislatívy akoby nepočuli a nepotrebovali pripravovať ekonomiku, aby ju to zasiahlo čo najmenej.
Máme to v pláne, akokoľvek zápasíme aktuálne s presne opačným problémom, nedostatok vhodných a dostupných výrobných pracovníkov + neustále silnejúci tlak legislatívnych zmien nás núti riešiť existenčné problémy. Hoci neustále tieto hlasy silnejú, tvorcovia legislatívy akoby nepočuli a nepotrebovali pripravovať ekonomiku, aby ju to zasiahlo čo najmenej.
Heger Juraj Heger
riaditeľ
Vydavateľstvo Slovart, a.s.
Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia
Topolová Karolína Topolová
generálna riaditeľka
AAA Auto, a.s.
Áno, už sme začali Našťastie sme sa poučili už pri prvej kríze, ktorá nás naučila hospodárnejšiemu modelu riadenia a lepšiemu využívaniu ľudských zdrojov. Odvtedy dbáme na prísnu kontrolu nákladov. Preto verím, že už z dlhodobého hľadiska pripravení sme, i keď zatiaľ nezdieľam obavy, že by mala nejaká zásadnejšia kríza skutočne prísť.
Našťastie sme sa poučili už pri prvej kríze, ktorá nás naučila hospodárnejšiemu modelu riadenia a lepšiemu využívaniu ľudských zdrojov. Odvtedy dbáme na prísnu kontrolu nákladov. Preto verím, že už z dlhodobého hľadiska pripravení sme, i keď zatiaľ nezdieľam obavy, že by mala nejaká zásadnejšia kríza skutočne prísť.
Zavacká Katarína Zavacká
historička práva
Plánujeme s tým začať v roku 2020 ? Uvažujem o tom, len sa neviem rozhodnúť, ktorý je proaktívnejší.
? Uvažujem o tom, len sa neviem rozhodnúť, ktorý je proaktívnejší.
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia
Džundová Mária Džundová
obchodná a marketingová riaditeľka
TNT Express
Áno, už sme začali
Christenko Marián Christenko
generálny riaditeľ
KOSIT, a.s., Košice
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Spoločnosť KOSIT sa v oblasti spracovania odpadu nemôže - ani personálne ani logistiky riadiť makroekonomickými indikátormi ale rozsahom aktuálne zmluvne dojednaných služieb. Predikcie takéhoto charakteru ale vnímame a odzrkadľujú sa zatiaľ iba v realizácii strednodobých investičných plánov. Akokoľvek, našu prevádzku sa snažíme kontinuálne zefektívňovať a neustále hľadáme rezervy.
Spoločnosť KOSIT sa v oblasti spracovania odpadu nemôže - ani personálne ani logistiky riadiť makroekonomickými indikátormi ale rozsahom aktuálne zmluvne dojednaných služieb. Predikcie takéhoto charakteru ale vnímame a odzrkadľujú sa zatiaľ iba v realizácii strednodobých investičných plánov. Akokoľvek, našu prevádzku sa snažíme kontinuálne zefektívňovať a neustále hľadáme rezervy.
Šarmír Marko Šarmír
Managing partner
RecruitMen & Developium Group
Áno, už sme začali
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
Áno, už sme začali Možný príchod recesie pri zhodnocovaní peňazí našich klientov riešime postupným investovaním. Pri investovaní je najdôležitejšia disciplinovanosť a vytrvalosť, pretože každá recesia sa raz skončí...
Možný príchod recesie pri zhodnocovaní peňazí našich klientov riešime postupným investovaním. Pri investovaní je najdôležitejšia disciplinovanosť a vytrvalosť, pretože každá recesia sa raz skončí...
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
Áno, už sme začali
Urban Martin Urban
generálny riaditeľ
Jungheinrich
Áno, už sme začali
Wiedermann Martin Wiedermann
generálny riaditeľ
Centrálny depozitár cenných papierov SR
Plánujeme s tým začať čoskoro
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia
Kostič Martin Kostič
riaditeľ
Emark, s.r.o.
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Najbližšia kríza nebude mať žiadnu konkrétnu ekonomickú príčinu. Vznikne z toho, že ju jednoducho budú všetci očakávať, hovoriť o nej, začnú dokonca realizovať "prípravné opatrenia", a tým krízu vyvolajú. Nikto nevie či, kedy a prečo kríza vznikne. Jedinou odpoveďou na jej možný vznik je preto nastaviť firmu na vysoký stupeň flexibility. Mnoho firiem začne pri očakávaní krízy šetriť. Ja som presvedčený, že je skôr potrebné investovať. Napríklad aj do dátovej analytiky, pretože ak kríza ozaj príde, bude potrebné konať rýchlo a veľmi adresne.
Najbližšia kríza nebude mať žiadnu konkrétnu ekonomickú príčinu. Vznikne z toho, že ju jednoducho budú všetci očakávať, hovoriť o nej, začnú dokonca realizovať "prípravné opatrenia", a tým krízu vyvolajú. Nikto nevie či, kedy a prečo kríza vznikne. Jedinou odpoveďou na jej možný vznik je preto nastaviť firmu na vysoký stupeň flexibility. Mnoho firiem začne pri očakávaní krízy šetriť. Ja som presvedčený, že je skôr potrebné investovať. Napríklad aj do dátovej analytiky, pretože ak kríza ozaj príde, bude potrebné konať rýchlo a veľmi adresne.
Melišek Martin Melišek
CFO
Softec
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Pripravili sme si hlavné alternatívne plány a s ich realizáciou počítame až v prípade skutočného nástupu recesie.
Pripravili sme si hlavné alternatívne plány a s ich realizáciou počítame až v prípade skutočného nástupu recesie.
Obeda Michal Obeda
konatel
Spotreba.sk, s.r.o.
Neviem /nevyjadrujem sa / iné
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Áno, už sme začali Áno, už sme začali.
Áno, už sme začali.
Vašek Miloš Vašek
generálny riaditeľ
DEXIS SLOVAKIA
Áno, už sme začali
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
Áno, už sme začali
Kuchta Norbert Kuchta
riaditeľ
Trumpf Slovakia
Áno, už sme začali
Smolár Ondrej Smolár
predseda predstavenstva
Soitron
Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia
Mík Pavel Mík
obchodný riaditeľ
ABB
Áno, už sme začali Pri riadení firmy uvažujeme variantne. Popri pláne A máme vždy pripravený aj plán B. Otázne je, kedy je alebo bude potrebné siahnuť po tomto záložnom pláne. Aj keď sa v súčasnosti v hospodárstve objavujú náznaky spomalenia, stále sú sektory, ktorých čísla svedčia stále skôr o fáze rastu.
Pri riadení firmy uvažujeme variantne. Popri pláne A máme vždy pripravený aj plán B. Otázne je, kedy je alebo bude potrebné siahnuť po tomto záložnom pláne. Aj keď sa v súčasnosti v hospodárstve objavujú náznaky spomalenia, stále sú sektory, ktorých čísla svedčia stále skôr o fáze rastu.
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
Áno, už sme začali
Špoták Peter Špoták
predseda predstavenstva
Maesta, a. s., Bratislava
Áno, už sme začali
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Áno, už sme začali Vždy sme pripravení pružne reagovať na požiadavky a možnosti trhu.
Vždy sme pripravení pružne reagovať na požiadavky a možnosti trhu.
Augustinič Peter Augustinič
obchodný a marketingový riaditeľ
QBSW
Áno, už sme začali
Stadler Peter Stadler
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Wealth Effect Management
Áno, už sme začali O recesii a krize sa v mediach hovori uz velmi dlho. Dolezite je, aby sa bral predovsetkym na vedomie zdroj danych informacii a nepodliehali sme tak zbytocnym tlakom, ktore nie su podlozene podrobnejsimi analyzami. Co a kde recesia je? Kde presne bude? Postihne vsetky, alebo len niektore sektory? Prave na tuto temu v ramci nasej spolocnosti neustale reflektujeme a robime patricne analyzi. Sme pripraveni a mame konkretne riesenia.
O recesii a krize sa v mediach hovori uz velmi dlho. Dolezite je, aby sa bral predovsetkym na vedomie zdroj danych informacii a nepodliehali sme tak zbytocnym tlakom, ktore nie su podlozene podrobnejsimi analyzami. Co a kde recesia je? Kde presne bude? Postihne vsetky, alebo len niektore sektory? Prave na tuto temu v ramci nasej spolocnosti neustale reflektujeme a robime patricne analyzi. Sme pripraveni a mame konkretne riesenia.
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
Plánujeme s tým začať v roku 2020
Kubovič Peter Kubovič
managing partner / advokát
HKP Legal, s.r.o., Bratislava
Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia
Dula Radúz Dula
predseda dozornej rady
Zväz cestovného ruchu SR
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Aktuálne máme skôr problém s veľkým množstvom práce a nedostatkom personálu.
Aktuálne máme skôr problém s veľkým množstvom práce a nedostatkom personálu.
Kočan Rastislav Kočan
Managing Partner
Go4insight
Áno, už sme začali My ako relatívne mladá firma sme periférne na potenciáne prichádzajúcu krízu mysleli už od začiatku nášho podnikania. Kríza 2008-2009 nám ukázala, aké to môže byť vážne. Preto si dávame pozor na zbytočné fixné náklady.
My ako relatívne mladá firma sme periférne na potenciáne prichádzajúcu krízu mysleli už od začiatku nášho podnikania. Kríza 2008-2009 nám ukázala, aké to môže byť vážne. Preto si dávame pozor na zbytočné fixné náklady.
Zubaľ Roman Zubaľ
generálny riaditeľ
BPT Leasing, a.s.
Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
Áno, už sme začali Ano, vytvaranim konzorcii s partnerskými organizáciami v pblastiach, kde sa celosvetovo predpoklada najmensia recesia
Ano, vytvaranim konzorcii s partnerskými organizáciami v pblastiach, kde sa celosvetovo predpoklada najmensia recesia
Verešvársky Stanislav Verešvársky
technický riaditeľ
SWAN, a.s.
Plánujeme s tým začať čoskoro Zatiaľ sme priame opatrenia na ochranu proti možnému príchodu recesie nerealizovali, ale vo financovaní väčších projektov sa snažíme postupovať prezieravo. No na druhej strane v telekomunikačnej oblasti nie je možné fungovať celkom bez rozvojových projektov a inovácií - znamenalo by to stagnáciu.
Zatiaľ sme priame opatrenia na ochranu proti možnému príchodu recesie nerealizovali, ale vo financovaní väčších projektov sa snažíme postupovať prezieravo. No na druhej strane v telekomunikačnej oblasti nie je možné fungovať celkom bez rozvojových projektov a inovácií - znamenalo by to stagnáciu.
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
Plánujeme s tým začať čoskoro
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
Neviem /nevyjadrujem sa / iné
Mezírka Tomáš Mezírka
Country Manager
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Áno, už sme začali Sledování a predikce vývoje hospodářského cyklu jsou klíčové pro pojištění pohledávek. O "možném" příchodu recese je zbytečné diskutovat protože zpomalení je už dávno realitou, otázkou je pouze dopad - zda bude hlubší, anebo bude realitou tzv. scénář "soft landing".
Sledování a predikce vývoje hospodářského cyklu jsou klíčové pro pojištění pohledávek. O "možném" příchodu recese je zbytečné diskutovat protože zpomalení je už dávno realitou, otázkou je pouze dopad - zda bude hlubší, anebo bude realitou tzv. scénář "soft landing".
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
Áno, už sme začali Naše podnikanie v automobilovom priemysle je v podstate stále neisté a volatilné, aj keď treba povedať, že posledných 7 rokov bolo pre našu firmu veľmi úspešných. Náš business model je postavený na neustálom sledovaní nákladovosti na úrovni 11 pobočiek v 4 krajinách a pripravenosti začať s optimalizáciou okamžite ak sa vyskytne nepriaznivá situácia. V súčasnosti zdokonaľujeme náš kontrolingový nástroj, aby sme videli viac finančných detajlov nášho hospodárenia a sme opatrnejší pri výbere nových pracovníkov. Verím, že ak nás v budúcnosti čaká nejaká recesia, tak to nebude nič dramatické, ale normálna kríza, korekcia vyplývajúca z normálneho trhového cyklu.
Naše podnikanie v automobilovom priemysle je v podstate stále neisté a volatilné, aj keď treba povedať, že posledných 7 rokov bolo pre našu firmu veľmi úspešných. Náš business model je postavený na neustálom sledovaní nákladovosti na úrovni 11 pobočiek v 4 krajinách a pripravenosti začať s optimalizáciou okamžite ak sa vyskytne nepriaznivá situácia. V súčasnosti zdokonaľujeme náš kontrolingový nástroj, aby sme videli viac finančných detajlov nášho hospodárenia a sme opatrnejší pri výbere nových pracovníkov. Verím, že ak nás v budúcnosti čaká nejaká recesia, tak to nebude nič dramatické, ale normálna kríza, korekcia vyplývajúca z normálneho trhového cyklu.
Kupčo Vladimír Kupčo
CEO
VNET, a.s., Bratislava
Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Segment zdravotníctva je významne regulovaný, teda všetky dopady na zdravotníctvo sú pri recesii z časového pohľadu následné. Už teraz je však sektor zdravotníctva podfinancovaný, pri recesii predpokladáme možný negatívny dopad na zdroje zdravotných poisťovní, ktoré sa potom premietnu do nemožnosti obnovovať prístrojové vybavenie, zavádzať nové typy liečby a udržiavať aspoň súčasnú mieru kvality. Možnosti prípravy v striktne legislatívne regulovanom prostredí sú najmä na strane optimalizácie prevádzkových nákladov.
Segment zdravotníctva je významne regulovaný, teda všetky dopady na zdravotníctvo sú pri recesii z časového pohľadu následné. Už teraz je však sektor zdravotníctva podfinancovaný, pri recesii predpokladáme možný negatívny dopad na zdroje zdravotných poisťovní, ktoré sa potom premietnu do nemožnosti obnovovať prístrojové vybavenie, zavádzať nové typy liečby a udržiavať aspoň súčasnú mieru kvality. Možnosti prípravy v striktne legislatívne regulovanom prostredí sú najmä na strane optimalizácie prevádzkových nákladov.

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní