Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako päť rokov. Považujte tento krok za správny? Dlžníci z radov fyzických osôb, firiem či samosprávy, ktorých enormne zaťažovali trovy, si tak (zrejme na čas) vydýchnu. Zastavením exekúcie totiž dlh nezaniká, len prestane narastať. V prípade záujmu budú musieť veritelia iniciovať nové exekučné konania.

  1. rozhodne áno 9 %
  2. skôr áno 25 %
  3. skôr nie 20 %
  4. rozhodne nie 29 %
  5. neviem / nevyjadrujem sa / iné 17 %


Uzávierka hlasovania: 02.09.2019. Počet respondentov: 76.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
skôr áno
Zaťko Andrej Zaťko
generálny riaditeľ
Poštová banka
rozhodne nie Po nedomyslenej novele zákona o osobnom bankrote, z ktorej začínajú byť veritelia zúfalí, ide už o druhé nesystémové legislatívne opatrenie, ktoré mnohým ľuďom vyšle signál, že sa môžu správať nezodpovedne. Inými slovami, že neplatiť dlhy sa oplatí. Takéto opatrenia môžu na dlhú dobu zdeformovať finančné správanie ľudí, dôsledky čoho ponesú napokon práve tí zodpovední, pretože konečný účet zaplatia práve oni. Štát by mal namiesto zbrklých a generálnych riešení investovať do vybudovania záchrannej infraštruktúry pre tých, ktorí sa dostali do finančnej tiesne, vrátane, napríklad, selektívneho oddlženia spojeného s finančným dovzdelaním. A v neposlednom rade investovať do komplexného finančného vzdelávania, ktoré by ľudí viedlo k zodpovednému prístupu k svojim financiám. Odpúšťaním dlhov a neustálymi sociálnymi darčekmi robí štát ľudí stále nezodpovednejšími k vlastným činom.
Po nedomyslenej novele zákona o osobnom bankrote, z ktorej začínajú byť veritelia zúfalí, ide už o druhé nesystémové legislatívne opatrenie, ktoré mnohým ľuďom vyšle signál, že sa môžu správať nezodpovedne. Inými slovami, že neplatiť dlhy sa oplatí. Takéto opatrenia môžu na dlhú dobu zdeformovať finančné správanie ľudí, dôsledky čoho ponesú napokon práve tí zodpovední, pretože konečný účet zaplatia práve oni. Štát by mal namiesto zbrklých a generálnych riešení investovať do vybudovania záchrannej infraštruktúry pre tých, ktorí sa dostali do finančnej tiesne, vrátane, napríklad, selektívneho oddlženia spojeného s finančným dovzdelaním. A v neposlednom rade investovať do komplexného finančného vzdelávania, ktoré by ľudí viedlo k zodpovednému prístupu k svojim financiám. Odpúšťaním dlhov a neustálymi sociálnymi darčekmi robí štát ľudí stále nezodpovednejšími k vlastným činom.
Huščavová Anna Huščavová
riaditeľka
Hanalex, s.r.o.
rozhodne nie ide o nesystémový krok, ktorý automaticky vytvára priestor pre nezodpovedných dlžníkov ...
ide o nesystémový krok, ktorý automaticky vytvára priestor pre nezodpovedných dlžníkov ...
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
skôr nie
Lorenc Boris Lorenc
predseda predstavenstva
Camase, a.s., Bratislava
skôr nie Zastavenie exekúcií je ako keby učiteľ v triede povedal najslabším žiakom, že si nemusia robiť domáce úlohy ale ostatní takú možnosť nemajú, lebo sú zodpovednejší a učia sa lepšie.
Zastavenie exekúcií je ako keby učiteľ v triede povedal najslabším žiakom, že si nemusia robiť domáce úlohy ale ostatní takú možnosť nemajú, lebo sú zodpovednejší a učia sa lepšie.
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Gašpar Daniel Gašpar
Managing Partner
Crowdberry a.s.
skôr áno
Kollár Daniel Kollár
generálny riaditeľ
Československá obchodná banka, a.s.
skôr nie Daný zámer má dve stránky mince. Z pohľadu tej prvej rozumiem snahe zákonodarcu odľahčiť súdy o množstvo starých exekúcií, čo ako „pomocnú ruku“ určite ocenia aj samotní dlžníci. Avšak, z opačnej strany sa mi tento krok spája s dodatočnými nákladmi, ktoré by banky museli vynaložiť na opätovné začatia exekučných procesov. Spolu s nedávne uvedeným inštitútom osobného bankrotu, ktorý sa vo výraznej miere zneužíva, považujem tieto kroky za morálny hazard so zodpovednosťou dlžníkov splácať svoje záväzky.
Daný zámer má dve stránky mince. Z pohľadu tej prvej rozumiem snahe zákonodarcu odľahčiť súdy o množstvo starých exekúcií, čo ako „pomocnú ruku“ určite ocenia aj samotní dlžníci. Avšak, z opačnej strany sa mi tento krok spája s dodatočnými nákladmi, ktoré by banky museli vynaložiť na opätovné začatia exekučných procesov. Spolu s nedávne uvedeným inštitútom osobného bankrotu, ktorý sa vo výraznej miere zneužíva, považujem tieto kroky za morálny hazard so zodpovednosťou dlžníkov splácať svoje záväzky.
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
skôr áno
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
rozhodne nie Zvolené riešenie nápadné pripomína situáciu, kde predavač má dlhý rad čakajúcich pred obchodom. Potrebuje však na WC, tak zavrie obchod s ceduľou prídem o chvíľu, dúfajúc, že rad sa tým skráti.
Zvolené riešenie nápadné pripomína situáciu, kde predavač má dlhý rad čakajúcich pred obchodom. Potrebuje však na WC, tak zavrie obchod s ceduľou prídem o chvíľu, dúfajúc, že rad sa tým skráti.
Hornák Igor Hornák
predseda predstavenstva
Factory 4 Solutions a.s.
skôr áno Dlhy sa platiť majú, príslušenstvo ale nemá zabiť dlžníka.
Dlhy sa platiť majú, príslušenstvo ale nemá zabiť dlžníka.
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
rozhodne nie Je to ako v rozpravke kde kral nie je ani nahy ani obleceny
Je to ako v rozpravke kde kral nie je ani nahy ani obleceny
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
skôr nie Máme pohľadávky ktoré su staršie ako 10 rokov. Vznikli zámerným podvodom, alebo pracovnou nedôslednosťou. Systém musí motivovať všetky strany k zodpovednosti a k istote, že sa na vec ak sa skončí nefér, alebo zle, nezabudne.
Máme pohľadávky ktoré su staršie ako 10 rokov. Vznikli zámerným podvodom, alebo pracovnou nedôslednosťou. Systém musí motivovať všetky strany k zodpovednosti a k istote, že sa na vec ak sa skončí nefér, alebo zle, nezabudne.
Ikrényi Ivan Ikrényi
advokát/partner
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie Považujem to za absolútne nesystémový krok.
Považujem to za absolútne nesystémový krok.
Majerský Ján Majerský
managing director
Proma
skôr áno
Gajan Ján Gajan
partner a advokát
HMG Advisory Group
rozhodne nie Prijaté rozhodnutie je nespravodlivé. Nie je totiž férové odpúšťať dlhy neplatičom, a to najmä vo vzťahu k tým ľuďom, ktorí si plnia svoje záväzky riadne a včas. Faktom je, že zákon paušálne zastaví všetky exekúcie a spôsobí ďalšie navyšovanie nákladov pre veriteľov. Tí budú musieť pracne strážiť svoje pohľadávky a opätovne sa domáhať núteného výkonu, čím sa znova navýši ich doposiaľ neuspokojený nárok. Právna úprava sleduje najmä cieľ odbremenenia súdov (čo je samo o sebe pozitívne), napriek tomu, že nútený výkon rozhodnutia by mal mať za prvotný cieľ spravodlivé vykonanie rozhodnutia.
Prijaté rozhodnutie je nespravodlivé. Nie je totiž férové odpúšťať dlhy neplatičom, a to najmä vo vzťahu k tým ľuďom, ktorí si plnia svoje záväzky riadne a včas. Faktom je, že zákon paušálne zastaví všetky exekúcie a spôsobí ďalšie navyšovanie nákladov pre veriteľov. Tí budú musieť pracne strážiť svoje pohľadávky a opätovne sa domáhať núteného výkonu, čím sa znova navýši ich doposiaľ neuspokojený nárok. Právna úprava sleduje najmä cieľ odbremenenia súdov (čo je samo o sebe pozitívne), napriek tomu, že nútený výkon rozhodnutia by mal mať za prvotný cieľ spravodlivé vykonanie rozhodnutia.
Šedivý Jaroslav Šedivý
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Danfoss Power Solutions, a.s.
rozhodne nie
Hajko Jozef Hajko
analytik
skôr áno
Bajo Jozef Bajo
konateľ
Bauer Media SK
skôr nie
Heger Juraj Heger
riaditeľ
Vydavateľstvo Slovart, a.s.
skôr nie Považujem za správnejšie rýchle riešenie formou osobných konkurzov, ak dlžník nemá z čoho vyrovnať záväzok, a súčasne dôsledné nastavenie pravidiel pre exekúcie, aby sa z niekoľko sto euro dlhu nemohlo stať exekučným konaním sto tisíc.
Považujem za správnejšie rýchle riešenie formou osobných konkurzov, ak dlžník nemá z čoho vyrovnať záväzok, a súčasne dôsledné nastavenie pravidiel pre exekúcie, aby sa z niekoľko sto euro dlhu nemohlo stať exekučným konaním sto tisíc.
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
rozhodne nie Namiesto hľadania príčin, prečo naša legislatíva sa nedokáže promptne a úspešne vysporiadať s touto problematikou volíme zlú cestu hromadného presunu do inej kolónky. Každý veriteľ by mal mať maximálnu šancu získať pohľadávku od dlžníka a štát by mal stáť vždy na jeho strane. Problém sa len a len odkladá.
Namiesto hľadania príčin, prečo naša legislatíva sa nedokáže promptne a úspešne vysporiadať s touto problematikou volíme zlú cestu hromadného presunu do inej kolónky. Každý veriteľ by mal mať maximálnu šancu získať pohľadávku od dlžníka a štát by mal stáť vždy na jeho strane. Problém sa len a len odkladá.
Čechová Katarína Čechová
partner
advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS
rozhodne nie Opätovne sa len zaťažujú ďalšími úkonmi veritelia a v konečnom dôsledku vôbec nemusí dôjsť k zníženiu agendy na súdoch a v exekučných úradoch.
Opätovne sa len zaťažujú ďalšími úkonmi veritelia a v konečnom dôsledku vôbec nemusí dôjsť k zníženiu agendy na súdoch a v exekučných úradoch.
Gajdoschík Ladislav Gajdoschík
riaditeľ
Groupama poisťovňa, a.s., Bratislava
skôr áno Vzhľadom na zachovanie hospodárnosti konania a s ohľadom na enormnú zaťaženosť súdov, považujeme daný krok za správny a logický. Na druhej strane, zastavenie týchto exekúcií znevýhodní a zaťaží veriteľov, ktorí budú musieť znášať trovy exekúcie, pričom v prípade, že sa budú chcieť domôcť svojich nárokov, budú musieť opätovne iniciovať exekučné konanie. S tým sú spojené ďalšie náklady veriteľov a riziko opätovného zastavenia exekúcie pre nemajetnosť dlžníkov.
Vzhľadom na zachovanie hospodárnosti konania a s ohľadom na enormnú zaťaženosť súdov, považujeme daný krok za správny a logický. Na druhej strane, zastavenie týchto exekúcií znevýhodní a zaťaží veriteľov, ktorí budú musieť znášať trovy exekúcie, pričom v prípade, že sa budú chcieť domôcť svojich nárokov, budú musieť opätovne iniciovať exekučné konanie. S tým sú spojené ďalšie náklady veriteľov a riziko opätovného zastavenia exekúcie pre nemajetnosť dlžníkov.
Černák Ľudovít Černák
predseda predstavenstva
Sitno Holding
skôr áno Maslím si , že je to krok správnym smerom . Nikoho neobmedzuje v jeho právach a poslúži na "vyčistene stola". Bol som prekvapený koľko prípadov leží na súdoch , z nich určite veľká časť je už nevymožiteľná a zbytočne zaťažuje súdy. Zásadný faktor je však ten, že po odstránení balastu budú môcť súdy efektívne riešiť reálne kauzy a už nebudú vznikať takéto "ležiaky".
Maslím si , že je to krok správnym smerom . Nikoho neobmedzuje v jeho právach a poslúži na "vyčistene stola". Bol som prekvapený koľko prípadov leží na súdoch , z nich určite veľká časť je už nevymožiteľná a zbytočne zaťažuje súdy. Zásadný faktor je však ten, že po odstránení balastu budú môcť súdy efektívne riešiť reálne kauzy a už nebudú vznikať takéto "ležiaky".
Sovova Margareta Sovova
konateľka
bnt attorneys
rozhodne áno Nie je to síce optimálne riešenie a má svoje nedostatky, no jeho výhody podľa mňa nad nevýhodami prevažujú. Očakávam od tohto opatrenia skutočné zrýchlenie a zefektívnenie súdneho výkonu rozhodnutí.
Nie je to síce optimálne riešenie a má svoje nedostatky, no jeho výhody podľa mňa nad nevýhodami prevažujú. Očakávam od tohto opatrenia skutočné zrýchlenie a zefektívnenie súdneho výkonu rozhodnutí.
Džundová Mária Džundová
obchodná a marketingová riaditeľka
TNT Express
skôr nie
Christenko Marián Christenko
generálny riaditeľ
KOSIT, a.s., Košice
skôr nie Považujem za správne rozhodovať o zastavení exekúcii individuálne. akokoľvek plošné riešenie zvyšuje riziko, že nízka úroveň platobnej disciplíny dlžníkov dostane poslednú ranu z milosti.
Považujem za správne rozhodovať o zastavení exekúcii individuálne. akokoľvek plošné riešenie zvyšuje riziko, že nízka úroveň platobnej disciplíny dlžníkov dostane poslednú ranu z milosti.
Ráno Marián Ráno
riaditeľ
Solidita, s.r.o., Bratislava
skôr nie Ak dlžník nespláca svoj dlh, je to predovšetkým jeho chyba. Týmto opatrením sa sťaží postavenie veriteľa zavedením novej povinnosti iniciovať novú exekúciu. Vláda by sa mala zaoberať zlepšením postavenia veriteľa, aby efektívnejšie mohol vymôcť svoj dlh, nielen chrániť neporiadnych dlžníkov. Toto opatrenie je skôr krok späť k zlepšeniu vymožiteľnosti práva.
Ak dlžník nespláca svoj dlh, je to predovšetkým jeho chyba. Týmto opatrením sa sťaží postavenie veriteľa zavedením novej povinnosti iniciovať novú exekúciu. Vláda by sa mala zaoberať zlepšením postavenia veriteľa, aby efektívnejšie mohol vymôcť svoj dlh, nielen chrániť neporiadnych dlžníkov. Toto opatrenie je skôr krok späť k zlepšeniu vymožiteľnosti práva.
Šarmír Marko Šarmír
Managing partner
RecruitMen & Developium Group
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
skôr áno
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
skôr áno V princípe to považujem za nesystémový krok, pretože umožňuje aj budúcim dlžníkom dopredu kalkulovať z neuhrádzaním záväzkov. Avšak terajší stav hromadenia neriešených alebo nevymožiteľných exekúcií, ktorý zavinili všetky doterajšie vlády je nutné raz zastaviť a iné lepšie riešenie asi neexistuje. Akceptujem to ako nutné zlo.
V princípe to považujem za nesystémový krok, pretože umožňuje aj budúcim dlžníkom dopredu kalkulovať z neuhrádzaním záväzkov. Avšak terajší stav hromadenia neriešených alebo nevymožiteľných exekúcií, ktorý zavinili všetky doterajšie vlády je nutné raz zastaviť a iné lepšie riešenie asi neexistuje. Akceptujem to ako nutné zlo.
Volek Martin Volek
riaditeľ
Volis International
skôr áno Dlh nezaniká, čo je pozitívne pre veriteľov. Štát vytvoril podmienky pre opätovné prehodnotenie ekonomickej efektivity takejto exekúcie.
Dlh nezaniká, čo je pozitívne pre veriteľov. Štát vytvoril podmienky pre opätovné prehodnotenie ekonomickej efektivity takejto exekúcie.
Wiedermann Martin Wiedermann
generálny riaditeľ
Centrálny depozitár cenných papierov SR
skôr nie Týmto krokom len podporujeme nezdravý princíp, že "platiť na čas sa neoplatí", resp., že "dohody netreba plniť, alebo dodržiavať". Nielenže dávame zlý príklad ďalším generáciám, ale aj zvyšujeme náklady oprávneným veriteľom.
Týmto krokom len podporujeme nezdravý princíp, že "platiť na čas sa neoplatí", resp., že "dohody netreba plniť, alebo dodržiavať". Nielenže dávame zlý príklad ďalším generáciám, ale aj zvyšujeme náklady oprávneným veriteľom.
Musil Martin Musil
konateľ
Intrum Slovakia s.r.o.
rozhodne nie Z pohľadu veriteľov sa jedná o ďalšie nesystémové riešenie, ktorým sa štát pokúša jednak prekryť svoju dlhodobú nečinnosť pri pomoci najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva. Namiesto toho aby štátne orgány podporovali zodpovedné správanie svojich občanov a tak predchádzali vzniku finančných problémov, štát priamo navádza na nezodpovedné správanie a hovorí, že sa oplatí svoje dlhy neplatiť a že účet za neplatenie zaplatia zodpovedný občania a firmy. A na druhej strane štát komplikuje a zdražuje vymáhanie oprávnených pohľadávok. Toto všetko bude mať za následok, že vymáhanie pohľadávok sa pre veriteľov predraží a tieto zvýšené náklady sa skôr či neskôr premietnu do cien tovarov a služieb aj pre zodpovedných občanov.
Z pohľadu veriteľov sa jedná o ďalšie nesystémové riešenie, ktorým sa štát pokúša jednak prekryť svoju dlhodobú nečinnosť pri pomoci najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva. Namiesto toho aby štátne orgány podporovali zodpovedné správanie svojich občanov a tak predchádzali vzniku finančných problémov, štát priamo navádza na nezodpovedné správanie a hovorí, že sa oplatí svoje dlhy neplatiť a že účet za neplatenie zaplatia zodpovedný občania a firmy. A na druhej strane štát komplikuje a zdražuje vymáhanie oprávnených pohľadávok. Toto všetko bude mať za následok, že vymáhanie pohľadávok sa pre veriteľov predraží a tieto zvýšené náklady sa skôr či neskôr premietnu do cien tovarov a služieb aj pre zodpovedných občanov.
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
rozhodne nie Ide o nezmyselné riešenie existujúceho problému.
Ide o nezmyselné riešenie existujúceho problému.
Rakovský Martin Rakovský
CEO
ZľavaDňa
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Urban Martin Urban
generálny riaditeľ
Jungheinrich
neviem / nevyjadrujem sa / iné Je to diskutabilný krok. Na jednej strane by mala platiť samozrejmá zásada, že dlhy je nutné splácať v dohodnutých termínoch, na druhej strane úroky a ich príslušenstvo, ktoré veriteľ často prepašoval do zmluvy vo forme drobným písmom písaných všeobecných zmluvných podmienok, sú často neprimerane vysoké a pre dlžníka likvidačné.
Je to diskutabilný krok. Na jednej strane by mala platiť samozrejmá zásada, že dlhy je nutné splácať v dohodnutých termínoch, na druhej strane úroky a ich príslušenstvo, ktoré veriteľ často prepašoval do zmluvy vo forme drobným písmom písaných všeobecných zmluvných podmienok, sú často neprimerane vysoké a pre dlžníka likvidačné.
Mundierová Martina Mundierová
CEO
MST PARTNERS, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie
Obeda Michal Obeda
konatel
Spotreba.sk, s.r.o.
rozhodne áno
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
skôr nie
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
skôr áno Aj keď to rozhodne nie je systémový krok smerujúci k právnemu štátu, nateraz považujem tento krok za správny. Mali by sme takýchto Odpustkov čo najmenej, lebo všetky takéto nesystémové kroky zvyšujú nezodpovednosť v štáte. Podporovaním akejkoľvek nezodpovednosti zároveň znevažujeme a flustrujeme ostatných zodpovedných. Nateraz však rozumiem tomuto kroku a považujem ho za potrebné aj keď nie je to najlepšie riešenie. Rozhodne treba sa zaoberať príčinami vzniku toľkých nevymožiteľných dlhov a systémovo legislatívne obmedziť ich vznik už v zárodku. Ak sa tomuto nezabráni tak zastavenie exekúcii len znásobí problémy v spoločnosti.
Aj keď to rozhodne nie je systémový krok smerujúci k právnemu štátu, nateraz považujem tento krok za správny. Mali by sme takýchto Odpustkov čo najmenej, lebo všetky takéto nesystémové kroky zvyšujú nezodpovednosť v štáte. Podporovaním akejkoľvek nezodpovednosti zároveň znevažujeme a flustrujeme ostatných zodpovedných. Nateraz však rozumiem tomuto kroku a považujem ho za potrebné aj keď nie je to najlepšie riešenie. Rozhodne treba sa zaoberať príčinami vzniku toľkých nevymožiteľných dlhov a systémovo legislatívne obmedziť ich vznik už v zárodku. Ak sa tomuto nezabráni tak zastavenie exekúcii len znásobí problémy v spoločnosti.
Gloznek Miloš Gloznek
projektový manažér
ŽSR
rozhodne áno
Vašek Miloš Vašek
generálny riaditeľ
DEXIS SLOVAKIA
skôr áno
Adamiš Miroslav Adamiš
riaditeľ
generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
rozhodne nie Ak sa nepodarilo vymoct peniaze od dlznikov za 5 rokov, tak sa ich asi nepodari ani vymoct po opatovnom iniciovani exekucnych konani. Asi sa treba pozriet na cely system exekucii a pristupit razantnejsie k vymahaniu pohladavok v exekuciach. Toto opatrenie nic nevyriesi, len ten balvan posunie o par rokov a nova vlada sa tym bude musiet opat zaoberat. Je tu aj moznost ze veritelia stratia trpezlivost na spravodlivost a nebudu opatovne iniciovat exekucne konania a tym sa da dalsia facka spravodlivosti a zase len podvodnici zvitazia.
Ak sa nepodarilo vymoct peniaze od dlznikov za 5 rokov, tak sa ich asi nepodari ani vymoct po opatovnom iniciovani exekucnych konani. Asi sa treba pozriet na cely system exekucii a pristupit razantnejsie k vymahaniu pohladavok v exekuciach. Toto opatrenie nic nevyriesi, len ten balvan posunie o par rokov a nova vlada sa tym bude musiet opat zaoberat. Je tu aj moznost ze veritelia stratia trpezlivost na spravodlivost a nebudu opatovne iniciovat exekucne konania a tym sa da dalsia facka spravodlivosti a zase len podvodnici zvitazia.
Očenáš Miroslav Očenáš
CEO & Founder
Kvety.sk
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Kuchta Norbert Kuchta
riaditeľ
Trumpf Slovakia
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Laciak Ondrej Laciak
riadiaci partner
Laciak & Co., , s.r.o., Bratislava
skôr nie
Mík Pavel Mík
obchodný riaditeľ
ABB
skôr áno
Šimon Pavel Šimon
konateľ
Pavel Šimon, s.r.o., Liptovský Mikuláš
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
skôr áno
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
neviem / nevyjadrujem sa / iné Neviem to presne posúdiť. Ak sa nerozlišujú exekúcie podľa dôvodu ich vzniku, tak je to pre mňa sporné.
Neviem to presne posúdiť. Ak sa nerozlišujú exekúcie podľa dôvodu ich vzniku, tak je to pre mňa sporné.
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
rozhodne áno
Kubovič Peter Kubovič
managing partner / advokát
HKP Legal, s.r.o., Bratislava
skôr áno Nie je to síce optimálne riešenie (také sú však k dispozícii málokedy), ale vzhľadom na enormný počet starých exekúcií s minimálnou šancou na vymoženie, ktorými sú "zavalené" súdy, je to lepšie ako nič. Problematické je však to, že náklady na toto riešenie majú znášať veritelia a exekútori.
Nie je to síce optimálne riešenie (také sú však k dispozícii málokedy), ale vzhľadom na enormný počet starých exekúcií s minimálnou šancou na vymoženie, ktorými sú "zavalené" súdy, je to lepšie ako nič. Problematické je však to, že náklady na toto riešenie majú znášať veritelia a exekútori.
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
skôr nie
Špoták Peter Špoták
predseda predstavenstva
Maesta, a. s., Bratislava
rozhodne nie Otázkou je, či veritelia budú musieť platiť ďalšie poplatky a náklady na právnu pomoc, na obnovenie exekúcie. Náklady na súdny poplatok zaplatil veriteľ už vo výške 6% a nebude to pomoc iba pre dlžníkov? Získavam dojem, že je zvykom trestať tých, ktorí sa snažia, podnikajú a niečo robia. Daňovo, poplatkami a za rôzne povinnosti, atď.
Otázkou je, či veritelia budú musieť platiť ďalšie poplatky a náklady na právnu pomoc, na obnovenie exekúcie. Náklady na súdny poplatok zaplatil veriteľ už vo výške 6% a nebude to pomoc iba pre dlžníkov? Získavam dojem, že je zvykom trestať tých, ktorí sa snažia, podnikajú a niečo robia. Daňovo, poplatkami a za rôzne povinnosti, atď.
Vrábel Peter Vrábel
managing parner
LEGATE, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie Ide o morálny hazard. Nespravodlivé je najmä to, že veritelia stratia poradie pri iniciovaní opätovnej exekúcie a ešte musia oni ako veritelia zaplatiť trovy exekúcie, ktoré môžu byť cca 30EUR na exekučné konanie. Logika legislatívnej úpravy mohla byť iná v tom, že dlžníci ak by splatili časť dlhu tak by mali možnosť iniciovať zastavenie exekúcie v konaniach trvajúcich dlhšie ako 5 rokov, pričom by dlžníci boli povinní znášať trovy exekúcie v takomto prípade. Tiež sa takáto úprava javí ako nadbytočná už pri možnosti oddlženia pre fyzické osoby cez konkurzné konanie, kde im štát cez centrum právnej pomoci dokonca požičia na súdny poplatok a vypracuje za nich návrh pre súd.
Ide o morálny hazard. Nespravodlivé je najmä to, že veritelia stratia poradie pri iniciovaní opätovnej exekúcie a ešte musia oni ako veritelia zaplatiť trovy exekúcie, ktoré môžu byť cca 30EUR na exekučné konanie. Logika legislatívnej úpravy mohla byť iná v tom, že dlžníci ak by splatili časť dlhu tak by mali možnosť iniciovať zastavenie exekúcie v konaniach trvajúcich dlhšie ako 5 rokov, pričom by dlžníci boli povinní znášať trovy exekúcie v takomto prípade. Tiež sa takáto úprava javí ako nadbytočná už pri možnosti oddlženia pre fyzické osoby cez konkurzné konanie, kde im štát cez centrum právnej pomoci dokonca požičia na súdny poplatok a vypracuje za nich návrh pre súd.
Augustinič Peter Augustinič
obchodný a marketingový riaditeľ
QBSW
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
rozhodne nie
Zubaľ Roman Zubaľ
generálny riaditeľ
BPT Leasing, a.s.
skôr nie
Malček Roman Malček
majiteľ
Redox, s.r.o.
rozhodne nie Odmietanie prijatia zodpovednosti za dôsledky vlastného konania je slovenská narodná vlastnost.A nové zákonné opatrenie na tom nič nezmení.
Odmietanie prijatia zodpovednosti za dôsledky vlastného konania je slovenská narodná vlastnost.A nové zákonné opatrenie na tom nič nezmení.
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
rozhodne áno
Hreha Stanislav Hreha
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
skôr nie Zatazenost sudov je jedna vec ale ako k tomu pridu veritelia. Na niektorych dlznikov sa zabudne a ked to veritel zisti uz bude mozno neskoro. Myslim si ze skor by sa mali posilnit sudy aby vymozitelnost prava bola rychlejsia. A tym padom urcite aj exekucia. Ak sa zisti ze dlznik nic nema tak bankrot a ukoncenie celeho trapenia..
Zatazenost sudov je jedna vec ale ako k tomu pridu veritelia. Na niektorych dlznikov sa zabudne a ked to veritel zisti uz bude mozno neskoro. Myslim si ze skor by sa mali posilnit sudy aby vymozitelnost prava bola rychlejsia. A tym padom urcite aj exekucia. Ak sa zisti ze dlznik nic nema tak bankrot a ukoncenie celeho trapenia..
Kassay Štefan Kassay
predseda dozornej rady
I.D.C. Holding
skôr áno nie každý sa dostal do problémov vlastnou vinou.
nie každý sa dostal do problémov vlastnou vinou.
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
skôr áno Na jednej strane každý, kto má dlžobu, by ju mal vrátiť aj s úrokmi a pokutami, avšak v realite nastáva istý bod, kedy je pre všetky strany vhodnejšie urobiť nejaký kompromis, ktorý vyrieši patovú situáciu, a podľa mňa, toto je práve to riešenie.
Na jednej strane každý, kto má dlžobu, by ju mal vrátiť aj s úrokmi a pokutami, avšak v realite nastáva istý bod, kedy je pre všetky strany vhodnejšie urobiť nejaký kompromis, ktorý vyrieši patovú situáciu, a podľa mňa, toto je práve to riešenie.
Mezírka Tomáš Mezírka
Country Manager
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu
rozhodne nie Je to celé nesmysl. Spoléhá se pouze na to, že někdo "zapomene" a exekuci neobnoví - což by se u téměř kohokoliv rovnalo zanedbání péče řádného hospodáře. Efektivnost exekuce, která není po 5ti letech uzavřena (samozřejmě zde neuvažuji pravidelně splácené případy), je ale taktéž diskutabilní.
Je to celé nesmysl. Spoléhá se pouze na to, že někdo "zapomene" a exekuci neobnoví - což by se u téměř kohokoliv rovnalo zanedbání péče řádného hospodáře. Efektivnost exekuce, která není po 5ti letech uzavřena (samozřejmě zde neuvažuji pravidelně splácené případy), je ale taktéž diskutabilní.
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
skôr áno
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
neviem / nevyjadrujem sa / iné Proces, ktorý by vyriešil mimoriadne počty exekúcií, ktoré zahlcujú systém, bolo asi potrebné začať. Je evidentné, že v globálnom rozmere asi nemôže byť adresne spravodlivý úplne. Nemal by ale viesť k ďalšiemu zníženiu už tak nízkej zodpovednosti chronických neplatičov alebo k zvýšeniu povinností už tak dosť vyťažených veriteľov.
Proces, ktorý by vyriešil mimoriadne počty exekúcií, ktoré zahlcujú systém, bolo asi potrebné začať. Je evidentné, že v globálnom rozmere asi nemôže byť adresne spravodlivý úplne. Nemal by ale viesť k ďalšiemu zníženiu už tak nízkej zodpovednosti chronických neplatičov alebo k zvýšeniu povinností už tak dosť vyťažených veriteľov.

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní