Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú? Plat učiteľa či policajta v Bratislave a Poltári je rovnaký, životné náklady neporovnateľné. Premiér Pellegrini otvoril tému spravodlivosti v odmeňovaní štátnych zamestnancov.

  1. rozhodne áno 23 %
  2. skôr áno 28 %
  3. skôr nie 14 %
  4. rozhodne nie 26 %
  5. neviem/nevyjadrujem sa/iné 9 %


Uzávierka hlasovania: 23.09.2019. Počet respondentov: 86.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Šrank Alexander Šrank
Country Managing Partner
PwC PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno Pri definovaní kompetitívnej kompenzácie pre pracovné pozície u našich klientov v súkromnom sektore okrem náročnosti vykonávanej role berieme vždy do úvahy miesto výkonu práce, keďže miestne pracovné trhy sa výrazne líšia -a je to tak všade na svete, nielen na Slovensku. Nie je to jednoduchá agenda, pretože pokiaľ sa štát rozhodne ísť týmto smerom nájdu sa takí, ktorí budú hovoriť o diskriminácii. Štát sa má ale podľa mňa mal usilovať o rovnako kvalitne zabezpečené služby všade v krajine a o spravodlivosť voči svojim zamestanancim, ktorá nespočíva v rovnakých platoch pre všetkých kvôli geograficky rozdielnym živiotným nákladom, principiálne nákladom na bývanie.
Pri definovaní kompetitívnej kompenzácie pre pracovné pozície u našich klientov v súkromnom sektore okrem náročnosti vykonávanej role berieme vždy do úvahy miesto výkonu práce, keďže miestne pracovné trhy sa výrazne líšia -a je to tak všade na svete, nielen na Slovensku. Nie je to jednoduchá agenda, pretože pokiaľ sa štát rozhodne ísť týmto smerom nájdu sa takí, ktorí budú hovoriť o diskriminácii. Štát sa má ale podľa mňa mal usilovať o rovnako kvalitne zabezpečené služby všade v krajine a o spravodlivosť voči svojim zamestanancim, ktorá nespočíva v rovnakých platoch pre všetkých kvôli geograficky rozdielnym živiotným nákladom, principiálne nákladom na bývanie.
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
rozhodne nie To sme to už mali vyše 40 rokov. Rovnaké platy, rovnaké ceny bytov, služieb, tovarov v celej republike. Stačí len vydať cenovú vyhlášku, výmer, a je to. Neviem prečo nevydajú "mzdovú vyhlášku" aby sme mali rovnaké mzdy ako napr. vo Francúzku, ale aj rovnaké zdravotníctvo a iné. Veď je to tak jednoduché dať sľuby voličom.
To sme to už mali vyše 40 rokov. Rovnaké platy, rovnaké ceny bytov, služieb, tovarov v celej republike. Stačí len vydať cenovú vyhlášku, výmer, a je to. Neviem prečo nevydajú "mzdovú vyhlášku" aby sme mali rovnaké mzdy ako napr. vo Francúzku, ale aj rovnaké zdravotníctvo a iné. Veď je to tak jednoduché dať sľuby voličom.
Huščavová Anna Huščavová
riaditeľka
Hanalex, s.r.o.
neviem/nevyjadrujem sa/iné každá minca má dve strany a premiér sa pozrel len na tú jednu, ktorá je "ligotavá" práve pred voľbami, dobrý hospodár rozumne hospodári a kým siahne do vrecka, počíta ... u nás je to naopak
každá minca má dve strany a premiér sa pozrel len na tú jednu, ktorá je "ligotavá" práve pred voľbami, dobrý hospodár rozumne hospodári a kým siahne do vrecka, počíta ... u nás je to naopak
Scheber Anton Scheber
konateľ
Softec, s.r.o.
skôr áno
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
rozhodne nie
Delinčák Branislav Delinčák
konateľ
ARDSYSTÉM, s.r.o.
rozhodne áno Ceny potravín sú porovnateľné, ale bývanie a náklady na mobilitu sú neporovnateľné. Ak chceme mať vo väčších mestách kvalitných ľudí spokojných so svojou prácou, určite by sme mali pristúpiť k tomuto kroku.
Ceny potravín sú porovnateľné, ale bývanie a náklady na mobilitu sú neporovnateľné. Ak chceme mať vo väčších mestách kvalitných ľudí spokojných so svojou prácou, určite by sme mali pristúpiť k tomuto kroku.
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
skôr áno
Gašpar Daniel Gašpar
Managing Partner
Crowdberry a.s.
rozhodne áno
Kollár Daniel Kollár
generálny riaditeľ
Československá obchodná banka, a.s.
neviem/nevyjadrujem sa/iné V zásade by podľa mňa regulované mzdy mali kopírovať regionálne životné náklady pre udržateľnosť štátnej a verejnej správy. Avšak ide o dlhodobý problém, ktorý si vyžaduje odbornú diskusiu, nielen politickú. Nesie so sebou totiž aj mnohé otázky - napríklad, či by sa aj výška minimálnej mzdy mala odvíjať od regiónu.
V zásade by podľa mňa regulované mzdy mali kopírovať regionálne životné náklady pre udržateľnosť štátnej a verejnej správy. Avšak ide o dlhodobý problém, ktorý si vyžaduje odbornú diskusiu, nielen politickú. Nesie so sebou totiž aj mnohé otázky - napríklad, či by sa aj výška minimálnej mzdy mala odvíjať od regiónu.
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
skôr nie
Elko Dušan Elko
managing partner
SAM Headhunting Slovakia
rozhodne nie Plat by mal byť rovnaký. V konečnom dôsledku odmeňujeme za odvedenú prácu a tá sa pri pozícií nemení podľa regiónu.
Plat by mal byť rovnaký. V konečnom dôsledku odmeňujeme za odvedenú prácu a tá sa pri pozícií nemení podľa regiónu.
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
rozhodne nie
Kellerová Eva Kellerová
vedecký pracovník
rozhodne nie
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
rozhodne nie Rovnaké platy by mohli mať iba ak štát chce minimalizovať svoje náklady a nezaujíma ho kvalita ich služieb. Avšak uznajte, nie je náhodou táto podmienka splnená?
Rovnaké platy by mohli mať iba ak štát chce minimalizovať svoje náklady a nezaujíma ho kvalita ich služieb. Avšak uznajte, nie je náhodou táto podmienka splnená?
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
skôr nie
Kvartová Hana Kvartová
výkonná riaditeľka
SAS Slovakia
skôr áno Je to rovnake ako aj v sukromnom sektore, takze to nepovazujem za diskriminaciu, pokial budu pouzite releventne a aktualne udaje o nakladovej urovni v danom regione.
Je to rovnake ako aj v sukromnom sektore, takze to nepovazujem za diskriminaciu, pokial budu pouzite releventne a aktualne udaje o nakladovej urovni v danom regione.
Kolla Igor Kolla
konateľ
ANTIK Telecom s.r.o.
rozhodne áno
Paule Ivan Paule
partner
TPA Audit, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno
Ivanič Ivan Ivanič
prezident
Slovenská lyžiarska asociácia
rozhodne nie Platy v štátnej a verejnej správe na rovnakých pozíciách by mali byť rovnaké. Prípadná vyššia nákladovosť v niektorých mestách môže byť kompenzovaná iným spôsobom, napríklad príspevkom na bývanie.
Platy v štátnej a verejnej správe na rovnakých pozíciách by mali byť rovnaké. Prípadná vyššia nákladovosť v niektorých mestách môže byť kompenzovaná iným spôsobom, napríklad príspevkom na bývanie.
Ondruš Ján Ondruš
CEO
G. Lehnert, k.s., Bratislava
skôr áno
Košturiak Ján Košturiak
spoločník
IPA, s.r.o.
skôr nie
Majerský Ján Majerský
managing director
Proma
rozhodne nie
Mervart Jaroslav Mervart
riaditeľ
Chemosvit
skôr áno
Šedivý Jaroslav Šedivý
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Danfoss Power Solutions, a.s.
rozhodne nie
Bojčík Jozef Bojčík
konateľ
Medi Cool, s.r.o., Košice
rozhodne nie
Suchánek Juraj Suchánek
výkonný riaditeľ
Inštitút urbánneho rozvoja
rozhodne áno
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
rozhodne nie Ide o úplne scestné kritérium. Odmeňovanie zamestnanca kdekoľvek vo svete a pozícií by malo byť v prvom rade o jeho odbornosti a erudícii, následne o osobnom performance. Akokoľvek kritérium sa uplatňuje dnes v korporátnom prostredí na národnej úrovni. So stupňom pozície sa však nadnárodné rozdiely vyrovnávajú.
Ide o úplne scestné kritérium. Odmeňovanie zamestnanca kdekoľvek vo svete a pozícií by malo byť v prvom rade o jeho odbornosti a erudícii, následne o osobnom performance. Akokoľvek kritérium sa uplatňuje dnes v korporátnom prostredí na národnej úrovni. So stupňom pozície sa však nadnárodné rozdiely vyrovnávajú.
Čechová Katarína Čechová
managing partner
Čechová & Partners
skôr nie
Džundová Mária Džundová
obchodná a marketingová riaditeľka
TNT Express
skôr áno
Marek Marián Marek
generálny riaditeľ
PosAm, spol. s.r.o.
rozhodne áno
Christenko Marián Christenko
generálny riaditeľ
KOSIT, a.s., Košice
skôr nie V štátnej a verejnej správe by mali byť rovnaké mzdy za rovnaký výkon v každom regióne. Vyššie životné náklady by mali byť kompenzované inými ako mzdovými výhodami - napr. náborovým príspevkom, zvýhodnenými úvermi na bývanie a pod.
V štátnej a verejnej správe by mali byť rovnaké mzdy za rovnaký výkon v každom regióne. Vyššie životné náklady by mali byť kompenzované inými ako mzdovými výhodami - napr. náborovým príspevkom, zvýhodnenými úvermi na bývanie a pod.
Urban Martin Urban
generálny riaditeľ
Jungheinrich
rozhodne áno Inak sa nám vo väčších mestách a v prosperujúcich regiónoch nepodarí pritiahnuť kvalitných ľudí do štátnej správy.
Inak sa nám vo väčších mestách a v prosperujúcich regiónoch nepodarí pritiahnuť kvalitných ľudí do štátnej správy.
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
skôr áno
Wiedermann Martin Wiedermann
generálny riaditeľ
Centrálny depozitár cenných papierov SR
skôr áno Hlavne by mali byť diferencovane odmeňovaný podľa výsledkov ktoré dosahujú. Napr. rovnaký plat pre dobrého a zlého učiteľa je demotivujúci a jednou z prekážok pri dosahovaní kvalitnejšieho vzdelávania.
Hlavne by mali byť diferencovane odmeňovaný podľa výsledkov ktoré dosahujú. Napr. rovnaký plat pre dobrého a zlého učiteľa je demotivujúci a jednou z prekážok pri dosahovaní kvalitnejšieho vzdelávania.
Kubala Martin Kubala
generálny riaditeľ SEE
Hewlett-Packard Slovakia
skôr áno
Melišek Martin Melišek
CFO
Softec
skôr nie Hlavným meradlom by mal byť výkon pracovníka a až potom treba zohľadniť aj ďalšie faktory ako sú životné náklady, dostatok pracovnej sily, atraktivita miesta výkonu atď. Ale osobne si neviem predstaviť ako nastaviť takéto pravidlá pre štátnu správu.
Hlavným meradlom by mal byť výkon pracovníka a až potom treba zohľadniť aj ďalšie faktory ako sú životné náklady, dostatok pracovnej sily, atraktivita miesta výkonu atď. Ale osobne si neviem predstaviť ako nastaviť takéto pravidlá pre štátnu správu.
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
rozhodne nie
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
rozhodne nie
Kostič Martin Kostič
riaditeľ
Emark, s.r.o.
neviem/nevyjadrujem sa/iné Podstatné je pozrieť sa na to, aký je tento plat v porovnaní s inými možnosťami uplatnenia sa ľudí s danými schopnosťami v danom regióne. Obávam sa, že problém nebude v tom, že by plat zamestnancov v štátnej a verejnej správe v regiónoch bol vysoký a v Bratislave tak akurát. Skôr to je naopak. Plat v regiónoch je už pomerne nízky a v Bratislave v porovnaní s reálnymi nákladmi je už tento plat ultra nízky. Mnohé pozície v štátnej a verejnej správe - ako učitelia, zdravotníci, atď. by navyše mohli mať úplne iný plat, ak by tieto odvetvia fungovali inak a ak by štát dokázal fungovať výrazne efektívnejšie, čo by znamenalo, že by mal viac peňazí aj na tieto sektory.
Podstatné je pozrieť sa na to, aký je tento plat v porovnaní s inými možnosťami uplatnenia sa ľudí s danými schopnosťami v danom regióne. Obávam sa, že problém nebude v tom, že by plat zamestnancov v štátnej a verejnej správe v regiónoch bol vysoký a v Bratislave tak akurát. Skôr to je naopak. Plat v regiónoch je už pomerne nízky a v Bratislave v porovnaní s reálnymi nákladmi je už tento plat ultra nízky. Mnohé pozície v štátnej a verejnej správe - ako učitelia, zdravotníci, atď. by navyše mohli mať úplne iný plat, ak by tieto odvetvia fungovali inak a ak by štát dokázal fungovať výrazne efektívnejšie, čo by znamenalo, že by mal viac peňazí aj na tieto sektory.
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
neviem/nevyjadrujem sa/iné Rozdielny plat by mali mať na základe viacerých faktorov, ako výkonnosť, kvalita a aj situácia na trhu práce a celková ekonomická situácia v danom regióne. Jednotné platové tabuľky jedávajú žiadny zmysel. Či už so zohľadnením regiónu, alebo bez neho.
Rozdielny plat by mali mať na základe viacerých faktorov, ako výkonnosť, kvalita a aj situácia na trhu práce a celková ekonomická situácia v danom regióne. Jednotné platové tabuľky jedávajú žiadny zmysel. Či už so zohľadnením regiónu, alebo bez neho.
Hrabovec Michal Hrabovec
prezident
Anasoft
rozhodne áno
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
skôr áno
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
skôr áno Som za skôr za diferencovaný prístup v štátnej a verejnej správe. Náklady sú síce v Bratislave vyššie a zároveň aj príležitosti na zamestnanie je viac. Teda ak chce získať zamestnávateľ kvalitného zamestnanca v Bratislave určite musí priplatiť viac ako napr. Brezne. Netreba rozdiely zase podporovať a skôr sa snažiť o vyrovnávanie rozdielov.
Som za skôr za diferencovaný prístup v štátnej a verejnej správe. Náklady sú síce v Bratislave vyššie a zároveň aj príležitosti na zamestnanie je viac. Teda ak chce získať zamestnávateľ kvalitného zamestnanca v Bratislave určite musí priplatiť viac ako napr. Brezne. Netreba rozdiely zase podporovať a skôr sa snažiť o vyrovnávanie rozdielov.
Gloznek Miloš Gloznek
projektový manažér
ŽSR
rozhodne nie
Vašek Miloš Vašek
generálny riaditeľ
DEXIS SLOVAKIA
rozhodne nie
Kotov Miroslav Kotov
Predseda predstavenstva
Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., (Allianz SDSS)
rozhodne áno
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
skôr áno
Očenáš Miroslav Očenáš
CEO & Founder
Kvety.sk
rozhodne nie Ak ešte toto prejde, tak koniec naším regiónom. Každá palica má dva konce a toto by bol posledný klinec do "znižovania" regionálnych rozdielov. Súhlasím, že v BA sú náklady voči PL neporovnateľné, ale aj možnosti sú neporovnateľné...
Ak ešte toto prejde, tak koniec naším regiónom. Každá palica má dva konce a toto by bol posledný klinec do "znižovania" regionálnych rozdielov. Súhlasím, že v BA sú náklady voči PL neporovnateľné, ale aj možnosti sú neporovnateľné...
Adamiš Miroslav Adamiš
riaditeľ
generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
rozhodne nie Spravodlivost v odmenovani znamena ze statni zamestnanci dostanu rovnako zaplatene za rovnaku pracu, teda priznavat rozdielne platy ucitelom, policajtom a ostatnym pracovnikom v statnej spravy v zavislosti od regionu, v ktorom ziju, je nezmysel. Aj v Poltari potrebujeme dobre zaplatenych ucitelov, mozno este viac, aby nam neodchadzali za lepsimi zarobkami do Bratislavy alebo inych vacsich miest. Tento pristup by este viac prehlbil regionalne rozdiely. Cielom vlady by mali byt take opatrenia, ktore by zabezpecili, aby aj v Poltari bola taka ista zivotna uroven a pracovne prilezitosti ako v ostatnych velkych mestach.
Spravodlivost v odmenovani znamena ze statni zamestnanci dostanu rovnako zaplatene za rovnaku pracu, teda priznavat rozdielne platy ucitelom, policajtom a ostatnym pracovnikom v statnej spravy v zavislosti od regionu, v ktorom ziju, je nezmysel. Aj v Poltari potrebujeme dobre zaplatenych ucitelov, mozno este viac, aby nam neodchadzali za lepsimi zarobkami do Bratislavy alebo inych vacsich miest. Tento pristup by este viac prehlbil regionalne rozdiely. Cielom vlady by mali byt take opatrenia, ktore by zabezpecili, aby aj v Poltari bola taka ista zivotna uroven a pracovne prilezitosti ako v ostatnych velkych mestach.
Schrimpelová Miroslava Schrimpelová
konateľka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. , Bratislava
rozhodne áno Napriek tabuľkovým systémom NIE SÚ výsledné brutto platy zamestnancov rovnaké, pretože každý zamestnávateľ (vo verejnej a štátnej správe) má právo/dosah na udelenie nepreberného množstva príplatkov a tým určuje výsledný plat zamestnanca.
Napriek tabuľkovým systémom NIE SÚ výsledné brutto platy zamestnancov rovnaké, pretože každý zamestnávateľ (vo verejnej a štátnej správe) má právo/dosah na udelenie nepreberného množstva príplatkov a tým určuje výsledný plat zamestnanca.
Šimon Pavel Šimon
konateľ
Pavel Šimon, s.r.o., Liptovský Mikuláš
skôr nie Mne to pripadá ako spôsob diskriminácie. Koniec koncov, každý bratislavský učiteľ má možnosť ísť učiť do Poltára. Ak chce ísť učiteľ (aj napr. so žiakmi) za kultúrou tak ho to stojí čas a peniaz. Bratislavčan skočí do električky. Napr. Liptovský Mikuláš má vyššie ceny tovarov ako Bratislava, lebo turista je schopný a ochotný platiť viac. Ako chce štát reálne ohodnocovať "cenu života v regiónoch"? A ešte jedna pripomienka: sme malý štát (menší ako množstvo miest po svete), prečo teda musia byť veľké rozdiely medzi regiónmi a mestečkami na Slovensku.
Mne to pripadá ako spôsob diskriminácie. Koniec koncov, každý bratislavský učiteľ má možnosť ísť učiť do Poltára. Ak chce ísť učiteľ (aj napr. so žiakmi) za kultúrou tak ho to stojí čas a peniaz. Bratislavčan skočí do električky. Napr. Liptovský Mikuláš má vyššie ceny tovarov ako Bratislava, lebo turista je schopný a ochotný platiť viac. Ako chce štát reálne ohodnocovať "cenu života v regiónoch"? A ešte jedna pripomienka: sme malý štát (menší ako množstvo miest po svete), prečo teda musia byť veľké rozdiely medzi regiónmi a mestečkami na Slovensku.
Mík Pavel Mík
obchodný riaditeľ
ABB
skôr nie
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
rozhodne áno
Gažík Peter Gažík
generálny riaditeľ
O2 Slovakia
rozhodne áno Urcite ano, inak je problem platov v skolstve ci inych sektorov vo verejnej sprave neriesitelny. Platy by mali byt naviazane cez nejaky index napr na uroven priemernej mzdy v danom kraji. 1000 eur plat v trebisove a bratislave je z pohladu odmenovania nefer.
Urcite ano, inak je problem platov v skolstve ci inych sektorov vo verejnej sprave neriesitelny. Platy by mali byt naviazane cez nejaky index napr na uroven priemernej mzdy v danom kraji. 1000 eur plat v trebisove a bratislave je z pohladu odmenovania nefer.
Patek Peter Patek
konateľ
Plastix, s.r.o.
rozhodne áno Ak by sa prijalo rozhodnutie, že platy majú byť rozdielne, nastolí sa otázka či sa majú v Bratislave zvýšiť, alebo v Poltári znížiť. Riešením by mohlo byť naviazanie platovej úrovne na priemerný plat v priemysle a službách v danom regione (okrese). Mohlo by to byť zároveň aj motívom pre štátnych zamestnancov na podporu rozvoja oblasti v ktorej pracujú.
Ak by sa prijalo rozhodnutie, že platy majú byť rozdielne, nastolí sa otázka či sa majú v Bratislave zvýšiť, alebo v Poltári znížiť. Riešením by mohlo byť naviazanie platovej úrovne na priemerný plat v priemysle a službách v danom regione (okrese). Mohlo by to byť zároveň aj motívom pre štátnych zamestnancov na podporu rozvoja oblasti v ktorej pracujú.
Kubovič Peter Kubovič
managing partner / advokát
HKP Legal, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno Samozrejme, veď predsa nejde o nominálnu výšku platu, ale o jeho reálnu "kúpnu silu" v danom regióne.
Samozrejme, veď predsa nejde o nominálnu výšku platu, ale o jeho reálnu "kúpnu silu" v danom regióne.
Balint Peter Balint
Managing Partner
Infinity Capital Group, a.s. / Infinity Capital o.c.p., a.s.
skôr áno
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
skôr áno Aj keď sa to javí ako nespravodlivé, pokiaľ existujú výrazné príjmové (a nákladové) nerovnosti v rámci Slovenska, bude existovať aj potreba riešiť to aj v rámci štátnej a verejnej správy rôznymi úrovňami odmeňovania
Aj keď sa to javí ako nespravodlivé, pokiaľ existujú výrazné príjmové (a nákladové) nerovnosti v rámci Slovenska, bude existovať aj potreba riešiť to aj v rámci štátnej a verejnej správy rôznymi úrovňami odmeňovania
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
skôr áno
Augustinič Peter Augustinič
obchodný a marketingový riaditeľ
QBSW
skôr nie V prvom rade si myslím, že by mali mať všetci zamestnanci taký plat, aby mohli žiť plnohodnotný život. A nie rozmýšľať na mesačnej báze, ako prežijú. Pokiaľ bude toto zohľadnené, potom je otázka regionálnej rozdielnosti platov až druhoradá. Rovnako tak si myslím, že je tendenčné túto tému otvárať pred voľbami. Je potrebné riešiť túto otázku koncepčne a dlhodobo. Tým ľuďom zverujeme naše deti v školách, naše zdravie v nemocniciach.
V prvom rade si myslím, že by mali mať všetci zamestnanci taký plat, aby mohli žiť plnohodnotný život. A nie rozmýšľať na mesačnej báze, ako prežijú. Pokiaľ bude toto zohľadnené, potom je otázka regionálnej rozdielnosti platov až druhoradá. Rovnako tak si myslím, že je tendenčné túto tému otvárať pred voľbami. Je potrebné riešiť túto otázku koncepčne a dlhodobo. Tým ľuďom zverujeme naše deti v školách, naše zdravie v nemocniciach.
Markovič Peter Markovič
dekan
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
rozhodne nie Spravodlivosť v odmeňovaní zamestnancov štátnej/verejnej správy by sa nemala garantovať podľa miesta výkonu práce, ale podľa pracovného výkonu. Inak vytvoríme rovnaký precedens ako pri odlišnom odmeňovaní mužov a žien na tých istých pracovných pozíciách.
Spravodlivosť v odmeňovaní zamestnancov štátnej/verejnej správy by sa nemala garantovať podľa miesta výkonu práce, ale podľa pracovného výkonu. Inak vytvoríme rovnaký precedens ako pri odlišnom odmeňovaní mužov a žien na tých istých pracovných pozíciách.
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
rozhodne nie
Willmann Richard Willmann
riaditeľ
crooce.com
rozhodne nie Toto je ten typ opatrenia, ktoré v konečnom dôsledku narobí viac škody než úžitku. Stal by sa z toho nebezpečný precedens. Cieľom je predsa zotrieť čo najviac rozdielov medzi východom "kde nič nie je" a západom.
Toto je ten typ opatrenia, ktoré v konečnom dôsledku narobí viac škody než úžitku. Stal by sa z toho nebezpečný precedens. Cieľom je predsa zotrieť čo najviac rozdielov medzi východom "kde nič nie je" a západom.
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
rozhodne áno
Kopál Róbert Kopál
riaditeľ
AOCP
rozhodne nie Cenu služby (a tou je aj plat ucitela) by mala determinovať ponuka a dopyt Takže rovnaky plat nezohladnujuci regionalne rozdiely napr. v životnych nakladoch vo vysledku generuje nezaujem mladych ludi učiť v BA resp. väčších mestach čo rozhodne nie je v poriadku
Cenu služby (a tou je aj plat ucitela) by mala determinovať ponuka a dopyt Takže rovnaky plat nezohladnujuci regionalne rozdiely napr. v životnych nakladoch vo vysledku generuje nezaujem mladych ludi učiť v BA resp. väčších mestach čo rozhodne nie je v poriadku
Kučák Roman Kučák
CEO & co-founder
Anodius
rozhodne áno Rozhodne áno, aj v tomto smere by mal platiť princíp dopyt/ ponuka. Je to rozhodne spravodlivejšie a efektívnejšie riešenie.
Rozhodne áno, aj v tomto smere by mal platiť princíp dopyt/ ponuka. Je to rozhodne spravodlivejšie a efektívnejšie riešenie.
Zubaľ Roman Zubaľ
generálny riaditeľ
BPT Leasing, a.s.
skôr áno
Malček Roman Malček
majiteľ
Redox, s.r.o.
skôr áno
Balog Stanislav Balog
regionálny riaditeľ pre Východné Slovensko
Dachser Slovakia, a.s.
rozhodne áno
Verešvársky Stanislav Verešvársky
technický riaditeľ
SWAN, a.s.
skôr áno Aj keď to nie je triviálne - zaviesť dobrý a spravodlivý systém do praxe. Životné náklady v Bratislave a Poltári sú skutočne rozdielne. Práve včera som pozeral na cenové mapy nehnuteľností v korelácii s priemerným platom v danom meste/regióne. A paradoxne rovnaký byt v Bratislave predstavuje náklady až 16-ročného priemerného čistého platu, v porovnaní s cenou v iných mestách- Trenčíne, Banskej Bystrici, Prešove, či Košiciach (kde je to cca 12-ročný priemerný čistý plat). Takže ten rozdiel je naozaj markantný, a aj pri vyšších platoch diskriminujúci.
Aj keď to nie je triviálne - zaviesť dobrý a spravodlivý systém do praxe. Životné náklady v Bratislave a Poltári sú skutočne rozdielne. Práve včera som pozeral na cenové mapy nehnuteľností v korelácii s priemerným platom v danom meste/regióne. A paradoxne rovnaký byt v Bratislave predstavuje náklady až 16-ročného priemerného čistého platu, v porovnaní s cenou v iných mestách- Trenčíne, Banskej Bystrici, Prešove, či Košiciach (kde je to cca 12-ročný priemerný čistý plat). Takže ten rozdiel je naozaj markantný, a aj pri vyšších platoch diskriminujúci.
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
skôr nie
Kassay Štefan Kassay
predseda dozornej rady
I.D.C. Holding
skôr nie rovnaký plat pri relatívne rozdielnych podmienkach možno vnímať ako stabilizáciu -zotrvanie na vyššej pracovnej pozícii s menšími nárokmi a predpokladmi spôsobilosti sa stále zlepšovať
rovnaký plat pri relatívne rozdielnych podmienkach možno vnímať ako stabilizáciu -zotrvanie na vyššej pracovnej pozícii s menšími nárokmi a predpokladmi spôsobilosti sa stále zlepšovať
Rybár Tomáš Rybár
partner
Čechová & Partners
skôr áno Samotný základný plat by mal byť rovnaký, ale bolo by to riešiteľné formou určitých príplatkov/paušálnych náhrad, ktoré by sa vypočítavali podľa miesta pobytu/práce a štatistických ukazovateľov životných nákladov. Netreba zabúdať, že máme množstvo učiteľov či policajtov, ktorí pracujú v "bohatom" regióne, ale pobyt majú v "chudobnom". Napr. ak niekto býva v Trebišove a denne dochádza do práce v Košiciach. Toto by bolo tiež potrebné reflektovať, inak by zákonite dochádzalo k špekuláciám.
Samotný základný plat by mal byť rovnaký, ale bolo by to riešiteľné formou určitých príplatkov/paušálnych náhrad, ktoré by sa vypočítavali podľa miesta pobytu/práce a štatistických ukazovateľov životných nákladov. Netreba zabúdať, že máme množstvo učiteľov či policajtov, ktorí pracujú v "bohatom" regióne, ale pobyt majú v "chudobnom". Napr. ak niekto býva v Trebišove a denne dochádza do práce v Košiciach. Toto by bolo tiež potrebné reflektovať, inak by zákonite dochádzalo k špekuláciám.
Kalivoda Tomáš Kalivoda
riaditeľ sekcie komerčného poistenia
Union poisťovňa, a.s.
skôr áno Aj v súkromnom sektore sa platy medzi regiónmi líšia. Je to dané nie len rozdielnymi životnými nákladmi, ale aj iným pomerom dopytu a ponuky práce medzi regiónmi. Rovnaký plat napríklad v Bratislave nemusí stačiť na získanie rovnako kvalitného uchádzača o zamestnanie v porovnaní s regiónom, kde je menej pracovných ponúk a viac uchádzačov.
Aj v súkromnom sektore sa platy medzi regiónmi líšia. Je to dané nie len rozdielnymi životnými nákladmi, ale aj iným pomerom dopytu a ponuky práce medzi regiónmi. Rovnaký plat napríklad v Bratislave nemusí stačiť na získanie rovnako kvalitného uchádzača o zamestnanie v porovnaní s regiónom, kde je menej pracovných ponúk a viac uchádzačov.
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
skôr áno V dnešnej situácii, na základe osobnej skúsenosti viem, že získať pozíciu učiteľa na Orave je skoro nemožné, sú to veľmi atraktívne džoby, dobrý plat, dlhodobosť a istota, naproti tomu v Bratislave učitelia chýbajú, lebo je ten istý plat považovaný za mizerný. Toto treba vyvážiť podľa ekonomickej situácii v regiónoch, aby aj v štátnej správe, hlavne v centrálnych orgánoch pracovali odborníci a miesto v štátnej správe dosiahlo nejakú atraktivitu.
V dnešnej situácii, na základe osobnej skúsenosti viem, že získať pozíciu učiteľa na Orave je skoro nemožné, sú to veľmi atraktívne džoby, dobrý plat, dlhodobosť a istota, naproti tomu v Bratislave učitelia chýbajú, lebo je ten istý plat považovaný za mizerný. Toto treba vyvážiť podľa ekonomickej situácii v regiónoch, aby aj v štátnej správe, hlavne v centrálnych orgánoch pracovali odborníci a miesto v štátnej správe dosiahlo nejakú atraktivitu.
Kupčo Vladimír Kupčo
CEO
VNET, a.s., Bratislava
rozhodne áno Zjednocovať platy naprieč rozdielnymi regiónmi je ako vyslať pracovníka na služobnú cestu a platiť mu diéty podľa ceny jedla v jeho domácej krajine. Plat je cena za prácu. V trhovom hospodárstve určuje cenu dopyt a ponuka, teda trh práce. Slovensko nie je jeden homogénny trh práce, existujú regionálne rozdiely, máme preto viac trhov práce. Práve nižšia cena práce v menej rozvinutých regiónoch je magnetom pre investície do týchto regiónov, ktoré následne prispievajú k znižovaniu nezamestnanosti a tým k zvyšovaniu ceny práce v takýchto regiónoch. Rozdielne výšky platov sú preto nie len prirodzené, ale aj ekonomicky prospešné pre rozvoj daného regiónu. Neexistuje žiaden dôvod, prečo by niektorý zamestnávateľ, či už súkromný alebo štátny, mal umelo zjednocovať cenu práce naprieč rozdielnymi regiónmi. To by nebola spravodlivosť, ale nemiestne a nespravodlivé rovnostárstvo. Platy štátnych zamestnancov by podľa môjho názoru mali byť upravené koeficientom rozvinutosti okresu alebo kraja.
Zjednocovať platy naprieč rozdielnymi regiónmi je ako vyslať pracovníka na služobnú cestu a platiť mu diéty podľa ceny jedla v jeho domácej krajine. Plat je cena za prácu. V trhovom hospodárstve určuje cenu dopyt a ponuka, teda trh práce. Slovensko nie je jeden homogénny trh práce, existujú regionálne rozdiely, máme preto viac trhov práce. Práve nižšia cena práce v menej rozvinutých regiónoch je magnetom pre investície do týchto regiónov, ktoré následne prispievajú k znižovaniu nezamestnanosti a tým k zvyšovaniu ceny práce v takýchto regiónoch. Rozdielne výšky platov sú preto nie len prirodzené, ale aj ekonomicky prospešné pre rozvoj daného regiónu. Neexistuje žiaden dôvod, prečo by niektorý zamestnávateľ, či už súkromný alebo štátny, mal umelo zjednocovať cenu práce naprieč rozdielnymi regiónmi. To by nebola spravodlivosť, ale nemiestne a nespravodlivé rovnostárstvo. Platy štátnych zamestnancov by podľa môjho názoru mali byť upravené koeficientom rozvinutosti okresu alebo kraja.
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
rozhodne áno
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
skôr áno Základný plat by mal byť rovnaký, no vnímam potrebu príplatkového odlíšenia podľa lokality práce. A to nielen v zmysle zvýhodnenia zamestnancov z veľkých miest ale aj z oblastí a regiónov, kde má mať štát záujem o prevádzkovanie činností vo verejnom záujme - napr. školstvo, lekári v primárnej sfére (napr. v malých obciach).
Základný plat by mal byť rovnaký, no vnímam potrebu príplatkového odlíšenia podľa lokality práce. A to nielen v zmysle zvýhodnenia zamestnancov z veľkých miest ale aj z oblastí a regiónov, kde má mať štát záujem o prevádzkovanie činností vo verejnom záujme - napr. školstvo, lekári v primárnej sfére (napr. v malých obciach).

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní