Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

  1. rozhodne áno 65 %
  2. skôr áno 26 %
  3. skôr nie 3 %
  4. rozhodne nie 0 %
  5. neviem/nevyjadrujem sa /iné 6 %


Uzávierka hlasovania: 30.09.2019. Počet respondentov: 108.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Sitár Alan Sitár
Managing Director
Capital Partners Consulting, a.s.
rozhodne áno Napredovať hospodársky bez chranenia životného prostredia je kratkozrako sebecké, a vysokú cenu za to zaplatíme všetci a je možné že už čoskoro.
Napredovať hospodársky bez chranenia životného prostredia je kratkozrako sebecké, a vysokú cenu za to zaplatíme všetci a je možné že už čoskoro.
Šrank Alexander Šrank
Country Managing Partner
PwC PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno Verím, že SE uvedú do prevádzky Mochovce a zavrú Nováky a že MHSR dokáže zabezpečiť aukcie obnoviteľných zdrojov, kde už nebudeme platiť 350-450 EUR za MWh z fotovoltaiky a dokážeme minimalizovať fosílne palivá v energetickom mixe. Ak je to v rámci kontextu a hospodárskej politiky EU možné je lepšie podporiť ekologickú energetiku a výrobu než platiť za fosílne palivá dodávateľom zo zahraničia. Musíme zvládnuť prechod na elektromobilitu v automotive sektore, ktorý je pre Slovensko kľúčový. A nakoniec s priemerným platom 1,100 EUR sa musíme presadiť vo výrobe s vyššou pridanou hodnotou, technologickom biznise a v službách.
Verím, že SE uvedú do prevádzky Mochovce a zavrú Nováky a že MHSR dokáže zabezpečiť aukcie obnoviteľných zdrojov, kde už nebudeme platiť 350-450 EUR za MWh z fotovoltaiky a dokážeme minimalizovať fosílne palivá v energetickom mixe. Ak je to v rámci kontextu a hospodárskej politiky EU možné je lepšie podporiť ekologickú energetiku a výrobu než platiť za fosílne palivá dodávateľom zo zahraničia. Musíme zvládnuť prechod na elektromobilitu v automotive sektore, ktorý je pre Slovensko kľúčový. A nakoniec s priemerným platom 1,100 EUR sa musíme presadiť vo výrobe s vyššou pridanou hodnotou, technologickom biznise a v službách.
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
rozhodne áno
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
rozhodne áno
Huščavová Anna Huščavová
riaditeľka
Hanalex, s.r.o.
rozhodne áno
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
skôr áno
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
rozhodne áno
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
skôr áno
Elko Dušan Elko
managing partner
SAM Headhunting Slovakia
rozhodne áno V rozvinutých krajinách by to mala byť absolútna samozrejmosť.
V rozvinutých krajinách by to mala byť absolútna samozrejmosť.
Kohútiková Elena Kohútiková
podpredsedníčka Dozornej rady
VÚB, a.s.
rozhodne áno Treba zmenit myslenie pri vyvoji a spotrebuvani produktov a to moze nastartovat inu kvalitu rastu.,Rast, ktory devastuje zivotne prostredie nie je realnym rastom, lebo nesie so sebou obrovsky skryty dlh. Ak chceme, aby sa dalo na nasej planete zit, iny variant, ako rast a revitalizivat zivotne prostredie, nemame..
Treba zmenit myslenie pri vyvoji a spotrebuvani produktov a to moze nastartovat inu kvalitu rastu.,Rast, ktory devastuje zivotne prostredie nie je realnym rastom, lebo nesie so sebou obrovsky skryty dlh. Ak chceme, aby sa dalo na nasej planete zit, iny variant, ako rast a revitalizivat zivotne prostredie, nemame..
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
rozhodne áno Napríklad investovať do kvalitnejšieho spracovania odpadu, ktoré je u nás výrazne poddimenzované.
Napríklad investovať do kvalitnejšieho spracovania odpadu, ktoré je u nás výrazne poddimenzované.
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
skôr nie
Hornák Igor Hornák
predseda predstavenstva
Factory 4 Solutions a.s.
neviem/nevyjadrujem sa /iné Hrozbou je udržiavanie rastu umelými stimulmi, ktoré nemajú so skutočnými potrebami nič spoločné. Napr. podpora vyroby elektromobilov, ktoré by bez dotácie nikto nekúpil, alebo produkcia monokultúr repky olejnej, ktorá je viac škodlivá ako užitočná, ale v kampani za vraj ekologické biopalivá ju usilovne pestujeme vyčerpávajúc pôdu, alebo ako extrémny príklad vojnou hnaná produkcia zbraní. Myslím, že rast nás trápiť nemusí, ekonomika si sama určí, kedy chce rásť a kedy si zdriemne.
Hrozbou je udržiavanie rastu umelými stimulmi, ktoré nemajú so skutočnými potrebami nič spoločné. Napr. podpora vyroby elektromobilov, ktoré by bez dotácie nikto nekúpil, alebo produkcia monokultúr repky olejnej, ktorá je viac škodlivá ako užitočná, ale v kampani za vraj ekologické biopalivá ju usilovne pestujeme vyčerpávajúc pôdu, alebo ako extrémny príklad vojnou hnaná produkcia zbraní. Myslím, že rast nás trápiť nemusí, ekonomika si sama určí, kedy chce rásť a kedy si zdriemne.
Ivanič Ivan Ivanič
prezident
Slovenská lyžiarska asociácia
rozhodne áno Som presvedčený, že aktívna ochrana životného prostredia môže ísť ruka v ruke so snahou o napredovanie a úspech v biznise. Že sa nielenže nevylučujú, ale práve spolu môžu priniesť aj pre biznis (o bežnom živote nehovoriac) veľký progres.
Som presvedčený, že aktívna ochrana životného prostredia môže ísť ruka v ruke so snahou o napredovanie a úspech v biznise. Že sa nielenže nevylučujú, ale práve spolu môžu priniesť aj pre biznis (o bežnom živote nehovoriac) veľký progres.
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
rozhodne áno Možeme napredovať a nechrániť, ale tak ešte desať rokov. Potom nebude ani rozvoj ani prostredie. Toto nie je na vetu s otáznikom, ale na rozkaz s výkričníkom.
Možeme napredovať a nechrániť, ale tak ešte desať rokov. Potom nebude ani rozvoj ani prostredie. Toto nie je na vetu s otáznikom, ale na rozkaz s výkričníkom.
Rolný Ivan Rolný
člen predstavenstva
ITB Development
rozhodne áno Ochrana životného prostredia by mala byť jednou z priorít pri každom druhu činnosti. Z toho dôvodu si myslím, že sa dá hospodársky napredovať s ohľadom na životné prostredie, ak sa k tejto problematike budeme stavať globálne, ale aj lokálne. K ochrane životného prostredia sa totiž môže pričiniť aj jednotlivec a každý by mal začat od seba samého.
Ochrana životného prostredia by mala byť jednou z priorít pri každom druhu činnosti. Z toho dôvodu si myslím, že sa dá hospodársky napredovať s ohľadom na životné prostredie, ak sa k tejto problematike budeme stavať globálne, ale aj lokálne. K ochrane životného prostredia sa totiž môže pričiniť aj jednotlivec a každý by mal začat od seba samého.
Paule Ivan Paule
partner
TPA Audit, s.r.o., Bratislava
skôr áno ...aj keď sa bude potrebné inak pozerať na ekonomické ukazovatele a rast HDP prestane byť mantrou.
...aj keď sa bude potrebné inak pozerať na ekonomické ukazovatele a rast HDP prestane byť mantrou.
Molnárová Ivana Molnárová
generálna riaditeľka
Profesia.sk
skôr áno
Košturiak Ján Košturiak
spoločník
IPA, s.r.o.
rozhodne áno Nedá sa dlhodobo hospodársky napredovať bez ochrany životného prostredia
Nedá sa dlhodobo hospodársky napredovať bez ochrany životného prostredia
Majerský Ján Majerský
managing director
Proma
rozhodne áno
Rollo Jan Rollo
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Prima banka Slovensko, a.s.
rozhodne áno Ale hysterické projevy plné nenávisti, záškoláctví, megalomanské klima konference, nesmyslné regulace, militantní ekoterorismus, mezinárodní lobby tzv. eko-podnikatelů ani prazdné řeči beznázorových politiků k tomu nepomohou. Potřebujeme zpět hlavně selský rozum a odvahu...
Ale hysterické projevy plné nenávisti, záškoláctví, megalomanské klima konference, nesmyslné regulace, militantní ekoterorismus, mezinárodní lobby tzv. eko-podnikatelů ani prazdné řeči beznázorových politiků k tomu nepomohou. Potřebujeme zpět hlavně selský rozum a odvahu...
Ondruš Ján Ondruš
CEO
G. Lehnert, k.s., Bratislava
rozhodne áno
Kutan Ján Kutan
partner
partner Kutan & Partners
skôr áno
Sabol Ján Sabol
člen
Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska
neviem/nevyjadrujem sa /iné Otázka je zložitejšia. Podstatné je, čo myslíme pod “chránením životného prostredia”. Určite sa dá hospodársky napredovať a zároveň rozumne chrániť životné prostredie. Avšak to, čo sa dnes na nás začína valiť v oblasti tzv. ochrany životného prostredia, už nie je žiadna racionálna ochrana životného prostredia ale fanatické neracionálne náboženstvo. A v rámci toho v Európe uz dochádza k zásadnej deštrukcii konkurencieschopnosti a ak sa rýchlo nespamätáme, výsledkom bude len to, že sa výroba doposiaľ pomerne ekologicky prevádzkovaná v Európe presunie do Ázie, kde bude fungovať ďalej, ale za podstatne nižších ekologických štandardov (viď. napr. aktuálne problémy oceliarov).
Otázka je zložitejšia. Podstatné je, čo myslíme pod “chránením životného prostredia”. Určite sa dá hospodársky napredovať a zároveň rozumne chrániť životné prostredie. Avšak to, čo sa dnes na nás začína valiť v oblasti tzv. ochrany životného prostredia, už nie je žiadna racionálna ochrana životného prostredia ale fanatické neracionálne náboženstvo. A v rámci toho v Európe uz dochádza k zásadnej deštrukcii konkurencieschopnosti a ak sa rýchlo nespamätáme, výsledkom bude len to, že sa výroba doposiaľ pomerne ekologicky prevádzkovaná v Európe presunie do Ázie, kde bude fungovať ďalej, ale za podstatne nižších ekologických štandardov (viď. napr. aktuálne problémy oceliarov).
Šedivý Jaroslav Šedivý
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Danfoss Power Solutions, a.s.
rozhodne áno
Burza Joseph M. Burza
prezident
Kanadská obchodná komora v Slovenskej republike
skôr áno Ochrana životného prostredia by mala byť nadradená nad vzostupné čísla hospodárskeho rastu. Nesmie sa však jednať o ochranu spornú ako to je napríklad v súčasnosti v automobilovom priemysle, kde sa lobisticky presadzuje len jeden typ pohonu. Kroky pri presadzovaní ochrany životného prostredia musia byť logické a racionálne a hlavne účinné. Je potrebné, aby sa uvažovalo v strednodobom a v dlhodobom výhľade. Ochrana životného prostredia v Kanade by mala byť v rôznych oblastiach dobrým príkladom aj pre Slovenskú republiku
Ochrana životného prostredia by mala byť nadradená nad vzostupné čísla hospodárskeho rastu. Nesmie sa však jednať o ochranu spornú ako to je napríklad v súčasnosti v automobilovom priemysle, kde sa lobisticky presadzuje len jeden typ pohonu. Kroky pri presadzovaní ochrany životného prostredia musia byť logické a racionálne a hlavne účinné. Je potrebné, aby sa uvažovalo v strednodobom a v dlhodobom výhľade. Ochrana životného prostredia v Kanade by mala byť v rôznych oblastiach dobrým príkladom aj pre Slovenskú republiku
Bojčík Jozef Bojčík
konateľ
Medi Cool, s.r.o., Košice
skôr áno
Hajko Jozef Hajko
analytik
skôr áno
Galdun Jozef Galdun
Key account manager
ENGINE Services
skôr nie bolo by to možné keby boli nastavené rovnaké podmienky pre celý relevatný trh a najnižšia cena by nebola dominantná pri rozhodovaní o kúpe
bolo by to možné keby boli nastavené rovnaké podmienky pre celý relevatný trh a najnižšia cena by nebola dominantná pri rozhodovaní o kúpe
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
rozhodne áno Je to otázka šírky pohľadu. Ak by rovnaké podmienky ochrany platili pre celý segment rovnako, tak zabezpečenie rastu by riešila konkurencieschopnosť. Akonáhle je oblasť silne nerovnovážne regulovaná dochádza k narušeniu balansu v prospech tých, ktorí tieto podmienky nedodržiavajú alebo majú menej striktne nastavené.
Je to otázka šírky pohľadu. Ak by rovnaké podmienky ochrany platili pre celý segment rovnako, tak zabezpečenie rastu by riešila konkurencieschopnosť. Akonáhle je oblasť silne nerovnovážne regulovaná dochádza k narušeniu balansu v prospech tých, ktorí tieto podmienky nedodržiavajú alebo majú menej striktne nastavené.
Topolová Karolína Topolová
generálna riaditeľka
AAA Auto, a.s.
rozhodne áno Naša spoločnosť je svojím spôsobom založená na ekologickej myšlienke, že tovar by sa nemal likvidovať hneď po prvom majiteľovi, ale môže ešte veľa rokov slúžiť ďalším. Bohužiaľ, u väčšiny iných výrobkov tomu tak nie je.
Naša spoločnosť je svojím spôsobom založená na ekologickej myšlienke, že tovar by sa nemal likvidovať hneď po prvom majiteľovi, ale môže ešte veľa rokov slúžiť ďalším. Bohužiaľ, u väčšiny iných výrobkov tomu tak nie je.
Zavacká Katarína Zavacká
historička práva
rozhodne áno Musí sa dať Len to bude zrejme fuška.
Musí sa dať Len to bude zrejme fuška.
Bednárová Klaudia Bednárová
managing director
the Bridge
rozhodne áno Nemyslím si, že kedykoľvek bolo rozumné robiť biznis bez ohľadu na ochranu životného prostredia. Vnímam zásadný rozdiel medzi "zarobením peňazí" a "budovaním zdravej firmy". Z môjho pohľadu zdravá firma nie je o vidine nekonečného rastu drancújeho zdroje okolo seba. Zdravý biznis nemá “expiration date”, ale trvaloudržateľne produkuje hodnoty a zisk.
Nemyslím si, že kedykoľvek bolo rozumné robiť biznis bez ohľadu na ochranu životného prostredia. Vnímam zásadný rozdiel medzi "zarobením peňazí" a "budovaním zdravej firmy". Z môjho pohľadu zdravá firma nie je o vidine nekonečného rastu drancújeho zdroje okolo seba. Zdravý biznis nemá “expiration date”, ale trvaloudržateľne produkuje hodnoty a zisk.
Gajdoschík Ladislav Gajdoschík
riaditeľ
Groupama poisťovňa, a.s., Bratislava
rozhodne áno Určite áno. Kľúčom je udržateľný priemysel a ekologický rast, ktorý zabezpečí, aby bol hospodársky rast trvalo udržateľný z hľadiska životného prostredia. Ľudia spravili za posledných 100 rokov neuveriteľný technologický progres. Musíme pokračovať v tomto smere, vytvárať nové globálne trhy, efektívnejšie pracovať s dostupnými zdrojmi, budovať inteligentný rozvoj priemyselných odvetví a pracovať na ďalších ekologických inováciách.
Určite áno. Kľúčom je udržateľný priemysel a ekologický rast, ktorý zabezpečí, aby bol hospodársky rast trvalo udržateľný z hľadiska životného prostredia. Ľudia spravili za posledných 100 rokov neuveriteľný technologický progres. Musíme pokračovať v tomto smere, vytvárať nové globálne trhy, efektívnejšie pracovať s dostupnými zdrojmi, budovať inteligentný rozvoj priemyselných odvetví a pracovať na ďalších ekologických inováciách.
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
skôr áno
Tokošová Marcela Tokošová
riaditeľka
v.d. Kovotvar v Kútoch
skôr áno Už tým, že firma chce chrániť životné prostredie, tak (hospodársky) napreduje...Dnes však na to existujú predpísané zákony o poplatkoch a poistení, ktorých význam častokrát postrádam. Ide o poplatky za zdroje znečisťovania prípadne poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu a iné...Myslím si, že ak by sa tieto peniaze dali využívať a konkrétnejšie investovať do určitých opodstatnených zariadení, prístrojov a strojov, ktoré vedia skutočne životné prostredie aj ochrániť, že by to malo určite hlbší význam. Nie som si celkom istá, či sa životné prostredie v okolí našej firmy zlepší tým, že si zaplatím poistku, alebo sadzbu za zdroj znečistenia....
Už tým, že firma chce chrániť životné prostredie, tak (hospodársky) napreduje...Dnes však na to existujú predpísané zákony o poplatkoch a poistení, ktorých význam častokrát postrádam. Ide o poplatky za zdroje znečisťovania prípadne poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu a iné...Myslím si, že ak by sa tieto peniaze dali využívať a konkrétnejšie investovať do určitých opodstatnených zariadení, prístrojov a strojov, ktoré vedia skutočne životné prostredie aj ochrániť, že by to malo určite hlbší význam. Nie som si celkom istá, či sa životné prostredie v okolí našej firmy zlepší tým, že si zaplatím poistku, alebo sadzbu za zdroj znečistenia....
Džundová Mária Džundová
obchodná a marketingová riaditeľka
TNT Express
rozhodne áno Ano, len tahacom rastu musi byt cinnost s pridanou hodnotou,sluzby ekologicke polnohospodartvo, spolocnost riadena osvietenymi lidrami ktorych zvolia vzdelani a zodpovedni ludia.
Ano, len tahacom rastu musi byt cinnost s pridanou hodnotou,sluzby ekologicke polnohospodartvo, spolocnost riadena osvietenymi lidrami ktorych zvolia vzdelani a zodpovedni ludia.
Christenko Marián Christenko
generálny riaditeľ
KOSIT, a.s., Košice
rozhodne áno Práve naopak, dosiahnuť dlhodobo udržateľný rast bez ochrany životného prostredia je nemožné.
Práve naopak, dosiahnuť dlhodobo udržateľný rast bez ochrany životného prostredia je nemožné.
Staník Marián Staník
generálny riaditeľ
Lesy SR
skôr áno Každý hospodársky rast ide v spojení s rastom spotreby a tým aj s dopadom na životné prostredie. K životnému prostrediu treba pristupovať zodpovedne a postupne vytvárať podmienky a prístupy, ktoré zabezpečia vhodné podmienky pre náš ďalší život. Dôležité je preto tiež využívať nové inovatívne technológie v bežnom živote, ktoré používame denne a majú negatívny dopad na životné prostredie. Vhodnými stimulačnými programami je žiadúce vytvárať podmienky pre ich urýchlené zavádzanie do praxe aby sa naplnili aj požiadavky obyvateľov na určitý štandard a komfort života.
Každý hospodársky rast ide v spojení s rastom spotreby a tým aj s dopadom na životné prostredie. K životnému prostrediu treba pristupovať zodpovedne a postupne vytvárať podmienky a prístupy, ktoré zabezpečia vhodné podmienky pre náš ďalší život. Dôležité je preto tiež využívať nové inovatívne technológie v bežnom živote, ktoré používame denne a majú negatívny dopad na životné prostredie. Vhodnými stimulačnými programami je žiadúce vytvárať podmienky pre ich urýchlené zavádzanie do praxe aby sa naplnili aj požiadavky obyvateľov na určitý štandard a komfort života.
Ráno Marián Ráno
riaditeľ
Solidita, s.r.o., Bratislava
skôr áno Najefektívnejší spôsob, ako ochrániť životné prostredie pri zachovaní zamestnanosti a zároveň dosahovať udržateľný hospodársky rast, bude zahájiť premenu štruktúry priemyslu na ekologickejšie hospodárstvo. To znamená zamerať hospodárske aktivity na oblasť recyklácie, ekologickej dopravy - fosilné palivá nahradiť elektrinou, kvalitnou MHD, prednosť bicyklov a kolobežiek pred autami, (nie vyháňať ich z chodníkov a posielať na cesty ku autám a kamiónom!), v stavebníctve zamerať sa na budovanie ekologických stavieb (zelené strechy, zatepľovanie) a stavieb využívajúce obnoviteľné zdroje energie (slnko, voda, vietor, a pod. ).
Najefektívnejší spôsob, ako ochrániť životné prostredie pri zachovaní zamestnanosti a zároveň dosahovať udržateľný hospodársky rast, bude zahájiť premenu štruktúry priemyslu na ekologickejšie hospodárstvo. To znamená zamerať hospodárske aktivity na oblasť recyklácie, ekologickej dopravy - fosilné palivá nahradiť elektrinou, kvalitnou MHD, prednosť bicyklov a kolobežiek pred autami, (nie vyháňať ich z chodníkov a posielať na cesty ku autám a kamiónom!), v stavebníctve zamerať sa na budovanie ekologických stavieb (zelené strechy, zatepľovanie) a stavieb využívajúce obnoviteľné zdroje energie (slnko, voda, vietor, a pod. ).
Smik Marián Smik
generálny riaditeľ
Probugas, a.s., Bratislava, člen skupiny AEN Group
neviem/nevyjadrujem sa /iné Nedá sa na to vo všeobecnosti odpovedať. Závisí od jednotlivých projektov.
Nedá sa na to vo všeobecnosti odpovedať. Závisí od jednotlivých projektov.
Šarmír Marko Šarmír
Managing partner
RecruitMen & Developium Group
neviem/nevyjadrujem sa /iné
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
rozhodne áno Musí sa dať. Hospodárske napredovanie bez zodpovednosti voči životnému prostrediu nie je napredovaním.
Musí sa dať. Hospodárske napredovanie bez zodpovednosti voči životnému prostrediu nie je napredovaním.
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
rozhodne áno
Kubala Martin Kubala
generálny riaditeľ SEE
Hewlett-Packard Slovakia
rozhodne áno
Wiedermann Martin Wiedermann
generálny riaditeľ
Centrálny depozitár cenných papierov SR
rozhodne áno Je to len otázka zdravého rozumu, ochoty a úsilia. Ak nebudeme mať zdravé životné prostredie a zničíme si planétu, kde budeme hospodársky napredovať? Načo nám bude hospodársky rozvoj, keď nebudeme mať kde žiť? Ten kto vraví, že starostlivosť o životné prostredie brzdí hospodársky rozvoj je buď lenivý, hlúpy, chamtivý, alebo kombinácia týchto vlastností. Dnes nie je možné uvažovať o hospodárskom rozvoji rovnako ako pred 100 rokmi, to je rovnako nerozumné, ako keby sme používali v medicíne rovnaké postupy ako pred 100 rokmi. Je nutné brať do úvahy nové poznatky, inovatívne postupy a dbať skôr o udržateľnosť hospodárskeho rastu spolu s udržateľnosťou životného prostredia. Nie je rozumné uvažovať o rozvoji na úkor životného prostredia. Je to krátkozraký a egoistický prístup, ktorý neberie do úvahy kvalitu prežitia ďalších generácií.
Je to len otázka zdravého rozumu, ochoty a úsilia. Ak nebudeme mať zdravé životné prostredie a zničíme si planétu, kde budeme hospodársky napredovať? Načo nám bude hospodársky rozvoj, keď nebudeme mať kde žiť? Ten kto vraví, že starostlivosť o životné prostredie brzdí hospodársky rozvoj je buď lenivý, hlúpy, chamtivý, alebo kombinácia týchto vlastností. Dnes nie je možné uvažovať o hospodárskom rozvoji rovnako ako pred 100 rokmi, to je rovnako nerozumné, ako keby sme používali v medicíne rovnaké postupy ako pred 100 rokmi. Je nutné brať do úvahy nové poznatky, inovatívne postupy a dbať skôr o udržateľnosť hospodárskeho rastu spolu s udržateľnosťou životného prostredia. Nie je rozumné uvažovať o rozvoji na úkor životného prostredia. Je to krátkozraký a egoistický prístup, ktorý neberie do úvahy kvalitu prežitia ďalších generácií.
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
rozhodne áno
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
rozhodne áno Nielenže sa dá, ale sa aj musí dať. Otázka je ako definujeme pojem "hospodársky rast". Ak je to len z roka na rok za každú cenu zvyšovanie HDP a nie aj zvyšovanie kvality života, k čomu patrí aj prostredie v akom žijeme, tak to nie je hospodársky rast, ale devastácia planéty Zem.
Nielenže sa dá, ale sa aj musí dať. Otázka je ako definujeme pojem "hospodársky rast". Ak je to len z roka na rok za každú cenu zvyšovanie HDP a nie aj zvyšovanie kvality života, k čomu patrí aj prostredie v akom žijeme, tak to nie je hospodársky rast, ale devastácia planéty Zem.
Terkovič Martin Terkovič
generálny riaditeľ
ICZ Slovakia, a.s., Trenčín
rozhodne áno
Melišek Martin Melišek
CFO
Softec
rozhodne áno Ochrana životného prostredia nemusí byť len bezbrehá investícia, bez prínosu. Nakoniec aj táto ochrana prináša nové obchodné príležitosti, takže ide o správne nastavenie pravidiel a prípadných stimulov.
Ochrana životného prostredia nemusí byť len bezbrehá investícia, bez prínosu. Nakoniec aj táto ochrana prináša nové obchodné príležitosti, takže ide o správne nastavenie pravidiel a prípadných stimulov.
Guttman Martin Guttman
managing director
Tuli.sk
skôr áno Ak bude chcieť ľudstvo prežiť, tak sa to bude musieť naučiť. Dôležité budú inovácie vo výrobe aj spotrebe. Firmy budú musieť dbať na udržateľnosť počas celého životného cyklu produktu alebo služby. Zabezpečovať udržateľnosť už počas výroby, v distribúcii, nastaviť dizajn produktov a služieb aby bol trvácny a užitočný a na záver určovať postupy, ako ekologicky "ukončiť život" každého produktu alebo služby. Zmeniť sa bude musieť aj spotreba. Možno raz namiesto DPH budeme platiť daň z neekologickosti. A možno usporní a šetrní spotrebitelia budú odmenení úľavou na daniach ;)
Ak bude chcieť ľudstvo prežiť, tak sa to bude musieť naučiť. Dôležité budú inovácie vo výrobe aj spotrebe. Firmy budú musieť dbať na udržateľnosť počas celého životného cyklu produktu alebo služby. Zabezpečovať udržateľnosť už počas výroby, v distribúcii, nastaviť dizajn produktov a služieb aby bol trvácny a užitočný a na záver určovať postupy, ako ekologicky "ukončiť život" každého produktu alebo služby. Zmeniť sa bude musieť aj spotreba. Možno raz namiesto DPH budeme platiť daň z neekologickosti. A možno usporní a šetrní spotrebitelia budú odmenení úľavou na daniach ;)
Borguľa Michal Borguľa
predseda predstavenstva
Slovunit, a.s.
rozhodne áno
Obeda Michal Obeda
konatel
Spotreba.sk, s.r.o.
rozhodne áno kto má záujem tak si vie nastaviť procesy tak aby boli efektívnejšie aj z tohto pohľadu
kto má záujem tak si vie nastaviť procesy tak aby boli efektívnejšie aj z tohto pohľadu
Hrabovec Michal Hrabovec
prezident
Anasoft
rozhodne áno V tejto otázke som optimista. Je veľa oblastí a príležitostí ako do dosiahnuť, napríklad od využitia čistých zdrojov energie až po digitalizáciu neefektívnych papierových procesov.
V tejto otázke som optimista. Je veľa oblastí a príležitostí ako do dosiahnuť, napríklad od využitia čistých zdrojov energie až po digitalizáciu neefektívnych papierových procesov.
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
skôr áno
Hrbek Milan Hrbek
advokát, partner
Černejová & Hrbek
rozhodne áno
Pašmík Milan Pašmík
generálny riaditeľ
McCarter Slovakia, s.r.o.
rozhodne áno
Dubec Milan Dubec
generálny riaditeľ Azet
Azet
rozhodne áno
Kalnický Milan Kalnický
finančný riaditeľ
Viena International
rozhodne áno
Vašek Miloš Vašek
generálny riaditeľ
DEXIS SLOVAKIA
rozhodne áno
Adamiš Miroslav Adamiš
riaditeľ
generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
rozhodne áno Investicie do zivotneho prostredia treba nasmerovat rozumne aby stimulovali hospodarsky rast.
Investicie do zivotneho prostredia treba nasmerovat rozumne aby stimulovali hospodarsky rast.
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
skôr áno
Kotov Miroslav Kotov
Predseda predstavenstva
Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., (Allianz SDSS)
skôr áno
Smolár Ondrej Smolár
predseda predstavenstva
Soitron
rozhodne áno Mne osobne sa veľmi páči myšlienka, že by sme férovo premietli do každej hospodárskej aktivity cenu za dopad na životné prostredie. Vytvoril by sa tým mechanizmus, ktorý by umožnil s pomocou existujúcich, dobre fungujúcich systémových nástrojov na riadenie ekonomiky ochraňovať životné prostredie. Problematické je, že by takéto "premietnutie" do ceny muselo byť spravené na nadnárodnej úrovni - dohoda na úrovni WTO. Ele naša Zem a budúce generácie si takú dohodu určite zaslúži.
Mne osobne sa veľmi páči myšlienka, že by sme férovo premietli do každej hospodárskej aktivity cenu za dopad na životné prostredie. Vytvoril by sa tým mechanizmus, ktorý by umožnil s pomocou existujúcich, dobre fungujúcich systémových nástrojov na riadenie ekonomiky ochraňovať životné prostredie. Problematické je, že by takéto "premietnutie" do ceny muselo byť spravené na nadnárodnej úrovni - dohoda na úrovni WTO. Ele naša Zem a budúce generácie si takú dohodu určite zaslúži.
Šimon Pavel Šimon
konateľ
Pavel Šimon, s.r.o., Liptovský Mikuláš
rozhodne áno Je tu samozrejme jedno upresnenie: napredovať neznamená automaticky RAST (teda napr. zvyšovanie HDP).
Je tu samozrejme jedno upresnenie: napredovať neznamená automaticky RAST (teda napr. zvyšovanie HDP).
Nechala Pavel Nechala
advokát
Nechala & Co. s.r.o.
rozhodne áno
Mík Pavel Mík
obchodný riaditeľ
ABB
rozhodne áno Ochrana životného prostredia a človeka je dnes popri ekonomických faktoroch mimoriadne dôležitou hnacou silou pri vývoji nových technológií. Ich implementáciou sa sleduje niekoľko cieľov súčasne. Inovácie však prichádzajú rýchlo, znamenajú veľkú zmenu, kvalitatívnu zmenu. Ich implementácia vyžaduje najmä zmenu nastavenia, myslenia a treba prekonať prvotné obavy. Nové technológie smerujúce k úsporám energie, využívaniu alternatívnych zdrojov, k ochrane človeka a prostredia aktívne nasadzujeme najprv v našich výrobných závodoch. Potom máme čím klientov presvedčiť.
Ochrana životného prostredia a človeka je dnes popri ekonomických faktoroch mimoriadne dôležitou hnacou silou pri vývoji nových technológií. Ich implementáciou sa sleduje niekoľko cieľov súčasne. Inovácie však prichádzajú rýchlo, znamenajú veľkú zmenu, kvalitatívnu zmenu. Ich implementácia vyžaduje najmä zmenu nastavenia, myslenia a treba prekonať prvotné obavy. Nové technológie smerujúce k úsporám energie, využívaniu alternatívnych zdrojov, k ochrane človeka a prostredia aktívne nasadzujeme najprv v našich výrobných závodoch. Potom máme čím klientov presvedčiť.
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
neviem/nevyjadrujem sa /iné K tomu sa presne vyjadriť neviem. Len si myslím, že je už načase začať hovoriť o udržateľnosti hospodárstva a nie stále o raste. Rásť sa nedá do nekonečna.
K tomu sa presne vyjadriť neviem. Len si myslím, že je už načase začať hovoriť o udržateľnosti hospodárstva a nie stále o raste. Rásť sa nedá do nekonečna.
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
rozhodne áno
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno Aj keď je to zložité, kvôli ľudským povahám. Málo vnímame tie riziká, ktoré priamo nevidíme. Väčšinou uprednostňujeme vlastný prospech a to ostatné nechávame na iných....
Aj keď je to zložité, kvôli ľudským povahám. Málo vnímame tie riziká, ktoré priamo nevidíme. Väčšinou uprednostňujeme vlastný prospech a to ostatné nechávame na iných....
Gažík Peter Gažík
generálny riaditeľ
O2 Slovakia
rozhodne áno Kladnu odpoved na tuto otazku sa uz stala nevyhnutnostou, a musime sa o to vsetkymi silami snazit...
Kladnu odpoved na tuto otazku sa uz stala nevyhnutnostou, a musime sa o to vsetkymi silami snazit...
Markovič Peter Markovič
dekan
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
rozhodne áno Ale nemôže sa to robiť izolovane po krajinách. Pokiaľ sa nedosiahne konsenzus na celosvetovej úrovni, potom to bude cesta do slepej uličky.
Ale nemôže sa to robiť izolovane po krajinách. Pokiaľ sa nedosiahne konsenzus na celosvetovej úrovni, potom to bude cesta do slepej uličky.
Augustinič Peter Augustinič
obchodný a marketingový riaditeľ
QBSW
rozhodne áno
Vilem Peter Vilem
riaditeľ
Vema, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno Život nie je čiernobiely, chce to len zdravý rozum. Začnime drobosťami a pridávajme. Často býva veľkou chybou chcieť všetko a potom sa neurobí nič.
Život nie je čiernobiely, chce to len zdravý rozum. Začnime drobosťami a pridávajme. Často býva veľkou chybou chcieť všetko a potom sa neurobí nič.
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
rozhodne áno
Kubovič Peter Kubovič
managing partner / advokát
HKP Legal, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno Určite sa to dá (aj keď je to občas náročnejšie), dokonca je nevyhnutné, aby sa to čo najskôr bralo ako štandard.
Určite sa to dá (aj keď je to občas náročnejšie), dokonca je nevyhnutné, aby sa to čo najskôr bralo ako štandard.
Čavojský Peter Čavojský
partner
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
skôr áno
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
skôr áno O ochrane životného prostredia netreba diskutovať. To má byť samozrejmosťou a nutnou podmienkou. Následne sa treba snažiť o čo najlepši hospodársky výsledok. Prirodzene, nie každý podnikateľský zámer je úspešný.
O ochrane životného prostredia netreba diskutovať. To má byť samozrejmosťou a nutnou podmienkou. Následne sa treba snažiť o čo najlepši hospodársky výsledok. Prirodzene, nie každý podnikateľský zámer je úspešný.
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
skôr áno
Stadler Peter Stadler
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Wealth Effect Management
skôr áno Rozhodne záleží v rámci akých sektorov trhu. Nájsť rovnováhu nie je jednoduché a vyžaduje si to veľmi veľa nových inovácií a zmeny prístupu, ktoré chránia životné prostredie. Čo je napríklad v priemyselnom sektore ešte náročnejšie. Vo finančnom sektore je široká možnosť výberu do akých sektorov a spoločností investovať. Tým pádom máme možnosť pozitívne ovplyvniť ochranu nášho životného prostredia.
Rozhodne záleží v rámci akých sektorov trhu. Nájsť rovnováhu nie je jednoduché a vyžaduje si to veľmi veľa nových inovácií a zmeny prístupu, ktoré chránia životné prostredie. Čo je napríklad v priemyselnom sektore ešte náročnejšie. Vo finančnom sektore je široká možnosť výberu do akých sektorov a spoločností investovať. Tým pádom máme možnosť pozitívne ovplyvniť ochranu nášho životného prostredia.
Bláha Petr Bláha
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Duslo, a.s.
rozhodne áno
Dula Radúz Dula
predseda dozornej rady
Zväz cestovného ruchu SR
rozhodne áno Z dlhodobého hľadiska by mal byť cieľ chránenia nášho životného prostredia minimálne rovnako dôležitý, ako hospodársky rast.
Z dlhodobého hľadiska by mal byť cieľ chránenia nášho životného prostredia minimálne rovnako dôležitý, ako hospodársky rast.
Kočan Rastislav Kočan
Managing Partner
Go4insight
neviem/nevyjadrujem sa /iné Ak sa ochrana životného prostredia bude brať vážne, spôsobí to utlmenie niektorých oblastí hospodárstva a rozvoj iných. Zrejme to negatívne ovplyvní krátkodobý rast ekonomiky ale do budúcnosti môžu implementované inovácie priniesť nové ekonomické impulzy. Otázka je však, či si môžeme dobvoliť ignorovať ochranu životného prostredia. Rýchly ekonomicý rast sa môže javiť úplne zbytočný, ak by sme si zničili prostredie, kde žijeme my a naše deti.
Ak sa ochrana životného prostredia bude brať vážne, spôsobí to utlmenie niektorých oblastí hospodárstva a rozvoj iných. Zrejme to negatívne ovplyvní krátkodobý rast ekonomiky ale do budúcnosti môžu implementované inovácie priniesť nové ekonomické impulzy. Otázka je však, či si môžeme dobvoliť ignorovať ochranu životného prostredia. Rýchly ekonomicý rast sa môže javiť úplne zbytočný, ak by sme si zničili prostredie, kde žijeme my a naše deti.
Farkaš Richard Farkaš
partner, prokurista
KPMG Slovensko spol. s r.o.
rozhodne áno
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
rozhodne áno Ale len v prípade, ak sa budeme riadiť zdravým rozumom a nenecháme sa uniesť hystériou a zdaním klimatickej "krízy"
Ale len v prípade, ak sa budeme riadiť zdravým rozumom a nenecháme sa uniesť hystériou a zdaním klimatickej "krízy"
Kučák Roman Kučák
CEO & co-founder
Anodius
rozhodne áno Závisí od podnikateľského modelu a hodnôt spoločnosti. Vyše 7 mld. ľudí zdieľa malú modrú planétu s menom "Zem", ktorá je pre nás existenčne dôležitá. To by sme si každý deň mali pripomínať. Možno by nás potom prešli niektoré ľudské maniere. :)
Závisí od podnikateľského modelu a hodnôt spoločnosti. Vyše 7 mld. ľudí zdieľa malú modrú planétu s menom "Zem", ktorá je pre nás existenčne dôležitá. To by sme si každý deň mali pripomínať. Možno by nás potom prešli niektoré ľudské maniere. :)
Malček Roman Malček
majiteľ
Redox, s.r.o.
skôr áno Zalezi v ktorej krajine ste mali na mysli.
Zalezi v ktorej krajine ste mali na mysli.
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
rozhodne áno
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
neviem/nevyjadrujem sa /iné
Bubánová-Tauchmanová Simona Bubánová-Tauchmanová
konateľka
CD-Creative Department, s. r. o.
rozhodne áno
Verešvársky Stanislav Verešvársky
technický riaditeľ
SWAN, a.s.
rozhodne áno Dokazuje to mnoho spoločností, ktoré ekologický prístup k výrobe, službám, nákupu, predaju aj obslužným činnostiam úspešne uplatňujú. A dá sa začať naozaj od jednoduchých záležitostí ako je dôsledná separácia odpadu a ďalšie opatrenia, ktorými motivujeme nielen jednotlivé pracovné tímy, ale aj jednotlivých zamestnancov, aby tieto princípy uplatňovali aj v súkromnom živote.
Dokazuje to mnoho spoločností, ktoré ekologický prístup k výrobe, službám, nákupu, predaju aj obslužným činnostiam úspešne uplatňujú. A dá sa začať naozaj od jednoduchých záležitostí ako je dôsledná separácia odpadu a ďalšie opatrenia, ktorými motivujeme nielen jednotlivé pracovné tímy, ale aj jednotlivých zamestnancov, aby tieto princípy uplatňovali aj v súkromnom živote.
Hreha Stanislav Hreha
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
rozhodne áno Ano ale s rozumom . Podla mojho nazoru sa to v EU uz prehana. Je to samozrejme tym ze za tym je velikansky biznis. Ale zdravy rozum v najblizsich rokoch urcite zvitazi tak ako vo vsetkom.
Ano ale s rozumom . Podla mojho nazoru sa to v EU uz prehana. Je to samozrejme tym ze za tym je velikansky biznis. Ale zdravy rozum v najblizsich rokoch urcite zvitazi tak ako vo vsetkom.
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
rozhodne áno Samozrejme, a nemusime chodit ani daleko. Nas sused - Rakusko, patri k hospodarsky i environmentalne k najvyspelejsim krajinam sveta. A navyse je aj v niektorych segmentoch svetovym lidrom v enviromentalnych technologiach - tam sa ucme!
Samozrejme, a nemusime chodit ani daleko. Nas sused - Rakusko, patri k hospodarsky i environmentalne k najvyspelejsim krajinam sveta. A navyse je aj v niektorych segmentoch svetovym lidrom v enviromentalnych technologiach - tam sa ucme!
Balog Stanislav Balog
regionálny riaditeľ pre Východné Slovensko
Dachser Slovakia, a.s.
skôr áno
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
skôr áno
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
skôr áno
Kalivoda Tomáš Kalivoda
riaditeľ sekcie komerčného poistenia
Union poisťovňa, a.s.
rozhodne áno Som o tom presvedčený. Dokonca si myslím, že podpora ekologických foriem podnikania a "zelených" štandardov može podnietiť vznik nových podnikateľských odvetví. Môže to prospieť celkového hospodárskemu rastu. Dôležité bude ale správne nastaviť rovnaké štandardy aj na dovážané produkty, aby nevznikla cenová výhoda z využívania lacnejších a pre životné prostredie škodlivejších technológií zo zahraničia a tým pádom konkurenčné znevýhodnenie pre domácich podnikateľov.
Som o tom presvedčený. Dokonca si myslím, že podpora ekologických foriem podnikania a "zelených" štandardov može podnietiť vznik nových podnikateľských odvetví. Môže to prospieť celkového hospodárskemu rastu. Dôležité bude ale správne nastaviť rovnaké štandardy aj na dovážané produkty, aby nevznikla cenová výhoda z využívania lacnejších a pre životné prostredie škodlivejších technológií zo zahraničia a tým pádom konkurenčné znevýhodnenie pre domácich podnikateľov.
Mezírka Tomáš Mezírka
Country Manager
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu
rozhodne áno Vše musí být v rozumné relaci. Růst za cenu poškozování životního prostředí je špatně. Ochrana životního prostředí za cenu nadměrného poškozování hospodářství je špatně. Pokud neplatí pravidla pro všechny stejně (viz třeba EU vs. USA, Čína aj.), pak zlikvidováním EU podniků posílíme pouze výrobu tam, kde ekologie nikoho nezajímá....
Vše musí být v rozumné relaci. Růst za cenu poškozování životního prostředí je špatně. Ochrana životního prostředí za cenu nadměrného poškozování hospodářství je špatně. Pokud neplatí pravidla pro všechny stejně (viz třeba EU vs. USA, Čína aj.), pak zlikvidováním EU podniků posílíme pouze výrobu tam, kde ekologie nikoho nezajímá....
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno Myslím si, že dôsledná ochrana životného prostredia v kombinácii s bojom proti klimatickej zmene nám prinesie množstvo nových príležitostí, ako budovanie obnoviteľných zdrojov energie, rozvoj vodíkových technológií, budovanie rôznych ochranných stavieb v prírode, prechod na zdravú mobilitu a hlavne šetrne k prírode investovať do rozvojových krajín, kde je obrovský potenciál na business, čo v podstate aj zmierni migračnú tendenciu týchto krajín.
Myslím si, že dôsledná ochrana životného prostredia v kombinácii s bojom proti klimatickej zmene nám prinesie množstvo nových príležitostí, ako budovanie obnoviteľných zdrojov energie, rozvoj vodíkových technológií, budovanie rôznych ochranných stavieb v prírode, prechod na zdravú mobilitu a hlavne šetrne k prírode investovať do rozvojových krajín, kde je obrovský potenciál na business, čo v podstate aj zmierni migračnú tendenciu týchto krajín.
Kupčo Vladimír Kupčo
CEO
VNET, a.s., Bratislava
rozhodne áno Áno. Poškodzovanie životného prostredia, je negatívna externalita, ktorá dnes často nie je zachytená v nákladoch. Zachytená a spoplatnená je u veľkých znečisťovateľov, ktorí si musia kupovať emisné povolenky. Ak sa podarí správne nastaviť spoplatnenie (zdanenie) takýchto externalít, vznikne spravodlivá ekonomická motivácia hospodársky napredovať spôsobom, ktorý životné prostredie nepoškodzuje, resp. poškodzuje menej. Pri vhodnom nastavení, ktoré by nedeformovalo hospodársku súťaž (nemôže sa jednať o dotácie čerpané na základe výziev a pridelované individuálne, ale musí ísť o plošne účinné opatrenia), tak môže byť vývoj hospodárstva smerovaný tak, že o niekoľko rokov bude hospodárstvo takejto krajiny lepšie konkurencie schopné aj voči krajinám, kde takéto pravidlá prijmú až neskôr. Dobrým príkladom nám môže byť pokrok číny v oblasti obnoviteľných zdrojov elektrickej energie. Vďaka správne nastavenej politike daní a dotácií sa čínske hospodárstvo stáva globálnym lídrom v tejto oblasti a zároveň sa v samotnej číne z dlhodobého hľadiska znižuje poškodzovanie životného prostredia.
Áno. Poškodzovanie životného prostredia, je negatívna externalita, ktorá dnes často nie je zachytená v nákladoch. Zachytená a spoplatnená je u veľkých znečisťovateľov, ktorí si musia kupovať emisné povolenky. Ak sa podarí správne nastaviť spoplatnenie (zdanenie) takýchto externalít, vznikne spravodlivá ekonomická motivácia hospodársky napredovať spôsobom, ktorý životné prostredie nepoškodzuje, resp. poškodzuje menej. Pri vhodnom nastavení, ktoré by nedeformovalo hospodársku súťaž (nemôže sa jednať o dotácie čerpané na základe výziev a pridelované individuálne, ale musí ísť o plošne účinné opatrenia), tak môže byť vývoj hospodárstva smerovaný tak, že o niekoľko rokov bude hospodárstvo takejto krajiny lepšie konkurencie schopné aj voči krajinám, kde takéto pravidlá prijmú až neskôr. Dobrým príkladom nám môže byť pokrok číny v oblasti obnoviteľných zdrojov elektrickej energie. Vďaka správne nastavenej politike daní a dotácií sa čínske hospodárstvo stáva globálnym lídrom v tejto oblasti a zároveň sa v samotnej číne z dlhodobého hľadiska znižuje poškodzovanie životného prostredia.
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
rozhodne áno
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
skôr áno Výskum by sa mal sústrediť na zmenu procesov v priemysle, tak aby boli environmentálne udržateľné. Výrazné pokroky v technológiách ukazujú, že je to možné.
Výskum by sa mal sústrediť na zmenu procesov v priemysle, tak aby boli environmentálne udržateľné. Výrazné pokroky v technológiách ukazujú, že je to možné.

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní