Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

  1. Zažil som osobne 2 %
  2. Počul som o tom 10 %
  3. Nie 85 %
  4. Neviem /nevyjadrujem sa / iné 2 %


Uzávierka hlasovania: 07.10.2019. Počet respondentov: 96.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Rozin Alexander Rozin
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Incheba, a.s.
Nie
Oravcová Alica Orda Oravcová
prezidentka
Daňové fórum Slovenska
Počul som o tom Počula som viacero príbehov k tejto téme. Pri tom je logické, že ak daňový subjekt nepredloží dôkazy a odborne spracované vyjadrenia počas daňovej kontroly a následného vyrubovacieho konania nie je možné, aby kontrolór alebo jeho nadriadený mohol rozhodnúť o vrátení nadmerného odpočtu. Následne vykonávané kontroly zo strany inšpekcie finančnej správy by predsa takéto nezákonné alebo "vybavené" rozhodnutie odhalili.
Počula som viacero príbehov k tejto téme. Pri tom je logické, že ak daňový subjekt nepredloží dôkazy a odborne spracované vyjadrenia počas daňovej kontroly a následného vyrubovacieho konania nie je možné, aby kontrolór alebo jeho nadriadený mohol rozhodnúť o vrátení nadmerného odpočtu. Následne vykonávané kontroly zo strany inšpekcie finančnej správy by predsa takéto nezákonné alebo "vybavené" rozhodnutie odhalili.
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
Nie
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Nie
Scheber Anton Scheber
konateľ
Softec, s.r.o.
Nie
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
Nie
Danko Attila Danko
konateľ
IBG International Battery Group, s.r.o., Pezinok
Nie Nie, vo viac ako dvadsaťročnej histórii našej firmy som nikdy takú ponuku nedostal.
Nie, vo viac ako dvadsaťročnej histórii našej firmy som nikdy takú ponuku nedostal.
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
Nie
Gašpar Daniel Gašpar
Managing Partner
Crowdberry a.s.
Nie
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
Nie
Elko Dušan Elko
managing partner
SAM Headhunting Slovakia
Nie Máme to šťastie, že nie sme ich cielová skupina.
Máme to šťastie, že nie sme ich cielová skupina.
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
Nie
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
Zažil som osobne Zažil, ale som segment malého objemu, takže to bolo už viac ako 10 rokov dozadu. Za posledné roky sa tento biznis presunul do veľkých vôd, čím som prestal byť cieľovou skupinou.
Zažil, ale som segment malého objemu, takže to bolo už viac ako 10 rokov dozadu. Za posledné roky sa tento biznis presunul do veľkých vôd, čím som prestal byť cieľovou skupinou.
Kalivoda František Kalivoda
riaditeľ
TatraSoft Group
Nie
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
Nie
Hornák Igor Hornák
predseda predstavenstva
Factory 4 Solutions a.s.
Nie Ani som o tom nepočul. Dúfam, že to ani neexistuje. Znamenalo by to, že sa to dá "vybaviť", že prístup k poplatníkovi nie je na princípe rovnosti, teda niekto zneužíva svoju právomoc a nerobí to asi zadarmo, lebo inak by sa ani vybavovač neuživil. Radšej ani pomyslieť.
Ani som o tom nepočul. Dúfam, že to ani neexistuje. Znamenalo by to, že sa to dá "vybaviť", že prístup k poplatníkovi nie je na princípe rovnosti, teda niekto zneužíva svoju právomoc a nerobí to asi zadarmo, lebo inak by sa ani vybavovač neuživil. Radšej ani pomyslieť.
Ikrényi Ivan Ikrényi
advokát/partner
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., Bratislava
Nie
Košalko Ivan Košalko
prezident
Podnikateľská aliancia Slovenska
Nie
Paule Ivan Paule
partner
TPA Audit, s.r.o., Bratislava
Nie Odpočty si u nás nepamätám kedy sme naposledy mali. DPH pravidelne platíme my.
Odpočty si u nás nepamätám kedy sme naposledy mali. DPH pravidelne platíme my.
Ondruš Ján Ondruš
CEO
G. Lehnert, k.s., Bratislava
Nie Dane riadne platime.
Dane riadne platime.
Rollo Jan Rollo
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Prima banka Slovensko, a.s.
Nie
Kutan Ján Kutan
partner
partner Kutan & Partners
Nie
Majerský Ján Majerský
managing director
Proma
Nie
Vozáryová Jana Vozáryová
konateľka
Epas BB, s.r.o., Banská Bystrica
Nie
Šedivý Jaroslav Šedivý
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Danfoss Power Solutions, a.s.
Nie
Hajko Jozef Hajko
analytik
Nie
Heger Juraj Heger
riaditeľ
Vydavateľstvo Slovart, a.s.
Nie
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
Nie
Čechová Katarína Čechová
managing partner
Čechová & Partners
Nie
Vančo Luboš Vančo
partner
KPMG Slovensko, s.r.o.
Nie
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
Nie
Ráno Marián Ráno
riaditeľ
Solidita, s.r.o., Bratislava
Nie Vratku nadmerného odpočtu DPH pri splnení podmienok uhradí na základe podaného DPH priznania daňový úrad automaticky a teda nie je tu čo vybavovať. Vyplniť by ho mal zvládnuť bežný účtovník. Pri refundácií DPH zo zahraničia je proces zložitejší a využitie externých služieb je na mieste.
Vratku nadmerného odpočtu DPH pri splnení podmienok uhradí na základe podaného DPH priznania daňový úrad automaticky a teda nie je tu čo vybavovať. Vyplniť by ho mal zvládnuť bežný účtovník. Pri refundácií DPH zo zahraničia je proces zložitejší a využitie externých služieb je na mieste.
Hričovský Márius Hričovský
podpredseda predstavenstva
Stredoslovenská energetika, a.s.
Nie
Šarmír Marko Šarmír
Managing partner
RecruitMen & Developium Group
Nie
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
Nie
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
Počul som o tom
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
Nie vôbec som sa s tým nestretol, ale ponuky spôsobom "na faktúru, alebo cash" dostávam často.
vôbec som sa s tým nestretol, ale ponuky spôsobom "na faktúru, alebo cash" dostávam často.
Kostič Martin Kostič
riaditeľ
Emark, s.r.o.
Nie Bohužiaľ (alebo našťastie) nemáme nadmerné odpočty DPH ;)
Bohužiaľ (alebo našťastie) nemáme nadmerné odpočty DPH ;)
Wiedermann Martin Wiedermann
generálny riaditeľ
Centrálny depozitár cenných papierov SR
Nie
Urban Martin Urban
generálny riaditeľ
Jungheinrich
Nie
Krekáč Martin Krekáč
vedúci partner
Jenewein Group
Nie
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
Nie
Melišek Martin Melišek
CFO
Softec
Nie V súvislosti s veľkými firmami som ani nepočul o takýchto ponukách.
V súvislosti s veľkými firmami som ani nepočul o takýchto ponukách.
Mundierová Martina Mundierová
CEO
MST PARTNERS, s.r.o., Bratislava
Nie
Bošňák Matej Bošňák
vedúci partner EY na Slovensku
EY v SR
Nie
Obeda Michal Obeda
konatel
Spotreba.sk, s.r.o.
Nie
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Počul som o tom
Hrbek Milan Hrbek
advokát, partner
Černejová & Hrbek
Nie
Michalik Milan Michalik
obchodný riaditeľ
PPA Controll, a.s., Bratislava
Nie
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Počul som o tom Keď Vám v banke povie mladý úradník, že dane plati iba blbec tak sa nestačíte diviť. Zavolali sme si jeho vedúceho a vysvetlili sme mu, že platenie dani a dodržiavanie predpisov je záujmom celej spoločnosti. Dokonca finančné inštitúcie by mali byť nie len príkladom ale dohliadať a odmeňovať poctivých klientov minimálne dobrým ratingom a lepšim prístupom k financovaniu svojich zámerov. Lebo tam je istota, že sa financie nestratia v nekalých obchodoch.
Keď Vám v banke povie mladý úradník, že dane plati iba blbec tak sa nestačíte diviť. Zavolali sme si jeho vedúceho a vysvetlili sme mu, že platenie dani a dodržiavanie predpisov je záujmom celej spoločnosti. Dokonca finančné inštitúcie by mali byť nie len príkladom ale dohliadať a odmeňovať poctivých klientov minimálne dobrým ratingom a lepšim prístupom k financovaniu svojich zámerov. Lebo tam je istota, že sa financie nestratia v nekalých obchodoch.
Vašek Miloš Vašek
generálny riaditeľ
DEXIS SLOVAKIA
Nie
Zelina Miron Zelina
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva
Privatbanka, a.s.
Nie
Kunsch Miroslav Kunsch
generálny riaditeľ
IPESOFT spol. s r.o.
Počul som o tom Existujú indikácie, že Finančná Správa vracia DPH tam kde nemá a nevracia tam kde má. Výsledkom je aj skutočnosť, že slovenské firmy nakupujú tovar, na ktorý by sa mal uplatniť vačší odpočet DPH radšej v zahraničí, aby sa vyhli kontrole na oprávnenosť vratiek DPH. Obávam sa, že to neprispieva ku kvalite podikateľského prostredia na Slovensku.
Existujú indikácie, že Finančná Správa vracia DPH tam kde nemá a nevracia tam kde má. Výsledkom je aj skutočnosť, že slovenské firmy nakupujú tovar, na ktorý by sa mal uplatniť vačší odpočet DPH radšej v zahraničí, aby sa vyhli kontrole na oprávnenosť vratiek DPH. Obávam sa, že to neprispieva ku kvalite podikateľského prostredia na Slovensku.
Krempaský Miroslav Krempaský
CEO
Millennium, s.r.o., Bratislava
Nie A ani by nič nevybavil.
A ani by nič nevybavil.
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
Nie
Očenáš Miroslav Očenáš
CEO & Founder
Kvety.sk
Nie Viem, že to funguje, inak by neboli možné tie kauzy, ktoré sa občas prevalia...
Viem, že to funguje, inak by neboli možné tie kauzy, ktoré sa občas prevalia...
Kuchta Norbert Kuchta
riaditeľ
Trumpf Slovakia
Nie
Nechala Pavel Nechala
advokát
Nechala & Co. s.r.o.
Nie Dlhodobo sa profilujeme svojimi jasnými postojmi k nekalým praktikám. Výhodou je, že žiadne ponuky na vybavovanie a ani dotazy, či vieme vybaviť, nedostávame.
Dlhodobo sa profilujeme svojimi jasnými postojmi k nekalým praktikám. Výhodou je, že žiadne ponuky na vybavovanie a ani dotazy, či vieme vybaviť, nedostávame.
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
Nie
Lančarič Pavol Lančarič
predseda dozornej rady
Orange Slovensko, a.s.
Nie
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
Nie
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
Počul som o tom
Patek Peter Patek
konateľ
Plastix, s.r.o.
Počul som o tom V deväťdesiatych rokoch boli na to väčšie predpoklady, v poslednej dobe o tom počujem ako o hriechoch minulosti kadekoho. Možno som charakterom mojej firmy trochu mimo ...
V deväťdesiatych rokoch boli na to väčšie predpoklady, v poslednej dobe o tom počujem ako o hriechoch minulosti kadekoho. Možno som charakterom mojej firmy trochu mimo ...
Gažík Peter Gažík
generálny riaditeľ
O2 Slovakia
Nie
Vilem Peter Vilem
riaditeľ
Vema, s.r.o., Bratislava
Nie Každý rozumný človek by mal takýchto "vybavovačov" poslať kade ľahšie.
Každý rozumný človek by mal takýchto "vybavovačov" poslať kade ľahšie.
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Nie
Čavojský Peter Čavojský
partner
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Nie
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
Nie Nestretol som sa s tym.
Nestretol som sa s tym.
Špoták Peter Špoták
predseda predstavenstva
Maesta, a. s., Bratislava
Nie
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
Nie
Kubovič Peter Kubovič
managing partner / advokát
HKP Legal, s.r.o., Bratislava
Nie Nemáme vlastnú skúsenosť, ale u nás sa človek nemôže diviť ničomu - "biznis" prekvitá v každej oblasti a osobitne, keď ide o verejný sektor (resp. verejné financie)...
Nemáme vlastnú skúsenosť, ale u nás sa človek nemôže diviť ničomu - "biznis" prekvitá v každej oblasti a osobitne, keď ide o verejný sektor (resp. verejné financie)...
Stadler Peter Stadler
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Wealth Effect Management
Nie Nakolko sa takmer cely svoj profesny zivot venujem financiam, nie sme platcami DPH a nemam teda casto danu skusenost. Samozrejme pocul som o tom aj v ramci svojho okolia velmi vela. Treba sa drzat pravidiel zakona, lebo v konecnom dosledku klameme len samych seba, ked sa pozrieme na okolo, aku spolocnost a stat budujeme.
Nakolko sa takmer cely svoj profesny zivot venujem financiam, nie sme platcami DPH a nemam teda casto danu skusenost. Samozrejme pocul som o tom aj v ramci svojho okolia velmi vela. Treba sa drzat pravidiel zakona, lebo v konecnom dosledku klameme len samych seba, ked sa pozrieme na okolo, aku spolocnost a stat budujeme.
Bláha Petr Bláha
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Duslo, a.s.
Nie
Dula Radúz Dula
predseda dozornej rady
Zväz cestovného ruchu SR
Počul som o tom Počul som o tejto veci len z médií. Všeobecne v cestovnom ruchu sme pre veľkú personálnu náročnosť vždy platcami. Vratky takmer nie je možné z bežnej prevádzky dosiahnuť.
Počul som o tejto veci len z médií. Všeobecne v cestovnom ruchu sme pre veľkú personálnu náročnosť vždy platcami. Vratky takmer nie je možné z bežnej prevádzky dosiahnuť.
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
Nie
Zubaľ Roman Zubaľ
generálny riaditeľ
BPT Leasing, a.s.
Nie
Malček Roman Malček
majiteľ
Redox, s.r.o.
Nie
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
Nie
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
Nie
Bubánová-Tauchmanová Simona Bubánová-Tauchmanová
konateľka
CD-Creative Department, s. r. o.
Nie
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
Nie
Verešvársky Stanislav Verešvársky
technický riaditeľ
SWAN, a.s.
Nie
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
Nie
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
Nie
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
Nie
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
Nie
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
Nie Vzhľadom k veľkosti a komplexnosti našej spoločnosti ani nepredpokladám takúto snahu tretej strany.
Vzhľadom k veľkosti a komplexnosti našej spoločnosti ani nepredpokladám takúto snahu tretej strany.
Kupčo Vladimír Kupčo
CEO
VNET, a.s., Bratislava
Nie

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní