Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Akým spôsobom majú obce primárne zabezpečovať výstavbu nájomných bytov?

  1. vlastnou výstavbou 11 %
  2. v spolupráci so súkromným sektorom 48 %
  3. ako podmienka stavebného konania s developermi 10 %
  4. obec nemá vlastniť bytový fond 6 %
  5. neviem /nevyjadrujem sa/iné 25 %


Uzávierka hlasovania: 28.10.2019. Počet respondentov: 63.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
neviem /nevyjadrujem sa/iné
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
neviem /nevyjadrujem sa/iné
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
ako podmienka stavebného konania s developermi
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
v spolupráci so súkromným sektorom
Delinčák Branislav Delinčák
konateľ
ARDSYSTÉM, s.r.o.
v spolupráci so súkromným sektorom Súkromný sektor vie byt veľmi efektívny pri bytovej výstavbe a ten potrebuje súčinnosť obce/mesta. To je ideálna kombinácia, aby sa efektívne vynakladali verejne zdroje. Takze za mna určite táto cesta.
Súkromný sektor vie byt veľmi efektívny pri bytovej výstavbe a ten potrebuje súčinnosť obce/mesta. To je ideálna kombinácia, aby sa efektívne vynakladali verejne zdroje. Takze za mna určite táto cesta.
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
v spolupráci so súkromným sektorom
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
vlastnou výstavbou
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
ako podmienka stavebného konania s developermi Treba využiť energiu tých, čo stavať vedia a chcú. A len ich správne motivovať a usmerňovať.
Treba využiť energiu tých, čo stavať vedia a chcú. A len ich správne motivovať a usmerňovať.
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
vlastnou výstavbou
Hornák Igor Hornák
predseda predstavenstva
Factory 4 Solutions a.s.
neviem /nevyjadrujem sa/iné Obce môžu podľa potreby využiť ktorúkoľvek resp. kombináciou spomínaných prístupov, vrátane daňovo poplatkových incentív. Obec by s výnimkou malého počtu sociálneho bývania pre potrebných nemala vlastniť vlastný bytový fond. Pri súčasnej zvrátenej politike nulových sadzieb a investičného zúfalstva sa stavia množstvo investičných bytov, ktoré vstupujú na trh nájomného bývania. Zvýšená angažovanosť obcí preto nie je vôbec nutná.
Obce môžu podľa potreby využiť ktorúkoľvek resp. kombináciou spomínaných prístupov, vrátane daňovo poplatkových incentív. Obec by s výnimkou malého počtu sociálneho bývania pre potrebných nemala vlastniť vlastný bytový fond. Pri súčasnej zvrátenej politike nulových sadzieb a investičného zúfalstva sa stavia množstvo investičných bytov, ktoré vstupujú na trh nájomného bývania. Zvýšená angažovanosť obcí preto nie je vôbec nutná.
Paule Ivan Paule
partner
TPA Audit, s.r.o., Bratislava
neviem /nevyjadrujem sa/iné Každé mesto a obec má svoje špecifiká a preto by som riešenie tejto témy nechal na nich (primátor/starosta/zastupiteľstvo. Napríklad, ak chce mať obec s 3000 obyvateľmi lekárske stredisko alebo školu, prečo by nemohla postaviť vo vlastnej réžii obecné byty? Pokiaľ ma teda problém prilákať tieto profesie. A tie prenajať za symbolický nájom lekárovi, zdravotnej sestre a učiteľom? Podobne pre učiteľov pre školu ktorá je v obci. Títo vzdelaní ľudia navyše môžu v živote obce prispieť v oblasti kultúry alebo športu. A aj diskusia v krčme bude možno zaujímavejšia.
Každé mesto a obec má svoje špecifiká a preto by som riešenie tejto témy nechal na nich (primátor/starosta/zastupiteľstvo. Napríklad, ak chce mať obec s 3000 obyvateľmi lekárske stredisko alebo školu, prečo by nemohla postaviť vo vlastnej réžii obecné byty? Pokiaľ ma teda problém prilákať tieto profesie. A tie prenajať za symbolický nájom lekárovi, zdravotnej sestre a učiteľom? Podobne pre učiteľov pre školu ktorá je v obci. Títo vzdelaní ľudia navyše môžu v živote obce prispieť v oblasti kultúry alebo športu. A aj diskusia v krčme bude možno zaujímavejšia.
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
neviem /nevyjadrujem sa/iné
Sabol Ján Sabol
člen
Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska
obec nemá vlastniť bytový fond
Šedivý Jaroslav Šedivý
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Danfoss Power Solutions, a.s.
v spolupráci so súkromným sektorom
Hajko Jozef Hajko
analytik
v spolupráci so súkromným sektorom
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
v spolupráci so súkromným sektorom Vždy je prepojenie nášho s mojim ideálna kombinácia. Nám záleží na tom aby to bolo, mne aby to malo kvalitu s ktorou prichádza následný zisk. Sú oblasti (napr. okolie Trnavy), kde segment ovláda len privátny sektor a teda často to nezapadá do plánov obce, celkového spolunažívania a plní len primárny účel, bez náhľadu a dohľadu.
Vždy je prepojenie nášho s mojim ideálna kombinácia. Nám záleží na tom aby to bolo, mne aby to malo kvalitu s ktorou prichádza následný zisk. Sú oblasti (napr. okolie Trnavy), kde segment ovláda len privátny sektor a teda často to nezapadá do plánov obce, celkového spolunažívania a plní len primárny účel, bez náhľadu a dohľadu.
Heger Juraj Heger
riaditeľ
Vydavateľstvo Slovart, a.s.
neviem /nevyjadrujem sa/iné Akýmkoľvek dostupným spôsobom.
Akýmkoľvek dostupným spôsobom.
Čechová Katarína Čechová
partner
advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS
ako podmienka stavebného konania s developermi
Vančo Luboš Vančo
partner
KPMG Slovensko, s.r.o.
v spolupráci so súkromným sektorom
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
neviem /nevyjadrujem sa/iné
Staník Marián Staník
generálny riaditeľ
Lesy SR
v spolupráci so súkromným sektorom
Šarmír Marko Šarmír
Managing partner
RecruitMen & Developium Group
neviem /nevyjadrujem sa/iné
Tóth Maroš Tóth
partner
Rödl & Partner Advokáti, s.r.o., Bratislava
v spolupráci so súkromným sektorom
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
v spolupráci so súkromným sektorom
Urban Martin Urban
generálny riaditeľ
Jungheinrich
v spolupráci so súkromným sektorom
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
v spolupráci so súkromným sektorom Je na rozhodnutí obce, či bude alebo nebude zabezpečovať nájomné byty pre svojich občanov. Ak sa tak rozhodne, najlepšie pre ňu bude férové partnerstvo s firmami, ktoré to vedia zabezpečiť.
Je na rozhodnutí obce, či bude alebo nebude zabezpečovať nájomné byty pre svojich občanov. Ak sa tak rozhodne, najlepšie pre ňu bude férové partnerstvo s firmami, ktoré to vedia zabezpečiť.
Wiedermann Martin Wiedermann
generálny riaditeľ
Centrálny depozitár cenných papierov SR
v spolupráci so súkromným sektorom
Jacko Martin Jacko
managing partner
Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o, Bratislava
v spolupráci so súkromným sektorom
Bošňák Matej Bošňák
vedúci partner EY na Slovensku
EY v SR
v spolupráci so súkromným sektorom
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
v spolupráci so súkromným sektorom Venujeme sa profesionálne tejto činnosti prakticky už jednu dekádu. Iba skutočná spolúpráca verejno-súkromného partnerstva môže vytvoriť synergiu, ktorá efektívne využije všetky príležitosti. Často tejto spolupráci bráni samotná legislatíva verejneho obstarávania. Očakáva sa aktivita z oboch strán, samospráva by mala už tvorbou územných plánov vyčleňovať lokality na bývanie, tiež byť aktívna pri vysporiadaní pozemkov, či spolupráca v povoľovacom procese, tak aby vytvorila potenciál na spoluprácu v tomto procese. Veľmi často sa však bez pomoci zo súkromného sektoru nevie proces ani naštartovať.
Venujeme sa profesionálne tejto činnosti prakticky už jednu dekádu. Iba skutočná spolúpráca verejno-súkromného partnerstva môže vytvoriť synergiu, ktorá efektívne využije všetky príležitosti. Často tejto spolupráci bráni samotná legislatíva verejneho obstarávania. Očakáva sa aktivita z oboch strán, samospráva by mala už tvorbou územných plánov vyčleňovať lokality na bývanie, tiež byť aktívna pri vysporiadaní pozemkov, či spolupráca v povoľovacom procese, tak aby vytvorila potenciál na spoluprácu v tomto procese. Veľmi často sa však bez pomoci zo súkromného sektoru nevie proces ani naštartovať.
Vašek Miloš Vašek
generálny riaditeľ
DEXIS SLOVAKIA
v spolupráci so súkromným sektorom
Adamiš Miroslav Adamiš
riaditeľ
generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
ako podmienka stavebného konania s developermi
Laciak Ondrej Laciak
riadiaci partner
Laciak & Co., , s.r.o., Bratislava
vlastnou výstavbou
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
v spolupráci so súkromným sektorom
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
v spolupráci so súkromným sektorom
Čavojský Peter Čavojský
partner
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
v spolupráci so súkromným sektorom
Stadler Peter Stadler
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Wealth Effect Management
v spolupráci so súkromným sektorom Idealne je, ak stat nehadze sukromnemu sektoru polena pod nohy, ale hlada priestor na spolupracu. Najomne byvanie je pre ludi vhodna volba a vo vyspelych krajinach funguje uz dlho.
Idealne je, ak stat nehadze sukromnemu sektoru polena pod nohy, ale hlada priestor na spolupracu. Najomne byvanie je pre ludi vhodna volba a vo vyspelych krajinach funguje uz dlho.
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
ako podmienka stavebného konania s developermi
Markovič Peter Markovič
dekan
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
obec nemá vlastniť bytový fond
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
neviem /nevyjadrujem sa/iné
Kubovič Peter Kubovič
managing partner / advokát
HKP Legal, s.r.o., Bratislava
neviem /nevyjadrujem sa/iné Akýmkoľvek vhodným resp. rozumným spôsobom (podľa možností a situácie), avšak len za podmienky reálneho záujmu o tento typ bývania.
Akýmkoľvek vhodným resp. rozumným spôsobom (podľa možností a situácie), avšak len za podmienky reálneho záujmu o tento typ bývania.
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
neviem /nevyjadrujem sa/iné
Dula Radúz Dula
predseda dozornej rady
Zväz cestovného ruchu SR
v spolupráci so súkromným sektorom Akokoľvek to môže znieť lákavo, mám za to, že obce by nemali podnikať, ale mali by poskytnúť priestor na výstavbu v spolupráci so súkromným sektorom. Podmienkou je transparentnosť podmienok.
Akokoľvek to môže znieť lákavo, mám za to, že obce by nemali podnikať, ale mali by poskytnúť priestor na výstavbu v spolupráci so súkromným sektorom. Podmienkou je transparentnosť podmienok.
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
obec nemá vlastniť bytový fond rovnako, ako nemá vlastniť ani pekárne, čistiarne odevov, automobilky a mohol by som menovať ďalej. Obec má zabezpečovať len verejné statky a tým bývanie rozhodne nie je.
rovnako, ako nemá vlastniť ani pekárne, čistiarne odevov, automobilky a mohol by som menovať ďalej. Obec má zabezpečovať len verejné statky a tým bývanie rozhodne nie je.
Malček Roman Malček
majiteľ
Redox, s.r.o.
v spolupráci so súkromným sektorom
Zubaľ Roman Zubaľ
generálny riaditeľ
BPT Leasing, a.s.
v spolupráci so súkromným sektorom
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
vlastnou výstavbou
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
neviem /nevyjadrujem sa/iné
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
vlastnou výstavbou
Hreha Stanislav Hreha
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
v spolupráci so súkromným sektorom
Verešvársky Stanislav Verešvársky
výkonný riaditeľ
Danubiatel, a.s., Bratislava
v spolupráci so súkromným sektorom Ich úlohou asi nie je samotná výstavba, ale skôr získanie nájomných bytov za čo najkorektnejších podmienok a finančných nákladov.
Ich úlohou asi nie je samotná výstavba, ale skôr získanie nájomných bytov za čo najkorektnejších podmienok a finančných nákladov.
Kassay Štefan Kassay
predseda dozornej rady
I.D.C. Holding
vlastnou výstavbou
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
v spolupráci so súkromným sektorom
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
neviem /nevyjadrujem sa/iné
Hegedűš Tomáš Hegedűš
výkonný riaditeľ
CBRE Slovensko
v spolupráci so súkromným sektorom Naša legislatívna nie je nastavená takým spôsobom, aby sme mohli efektívne vlastniť a manažovať nájomné byty, je to jednoducho nezvládnuteľné. Aktuálna situácia totiž prináša veľa prekážok v otázke uplatňovania nákladov, ktoré bránia efektívnemu podnikaniu v tejto oblasti. Podpora výstavby nájomných bytov zo strany obcí nikdy daný problém nevyrieši. Inšpiráciu by sme mali hľadať v zahraničí, kde je nájomné bývanie súčasťou triedy investičných aktív. Mestská samospráva, ale aj investičné či dôchodcovské investičné spoločnosti tu vlastnia často aj desaťtisíce nájomných bytov. Je to bežný postup v mnohých krajinách, napríklad v Amerike či Veľkej Británii. Dokonca aj v Čechách sú firmy, ktoré vlastnia tisícky takýchto bytov. Na Slovensku nemáme vytvorený trh s nájomným bývaním a musíme ho ešte len vytvoriť. Keďže nám chýbajú desaťtisíce takýchto bytov, bez značného zapojenia súkromného kapitálu sa to jednoducho nedá. Je potrebné, aby sa vytvoril systém, ktorý by umožňoval takéto byty spravovať a obchodovať s nimi.
Naša legislatívna nie je nastavená takým spôsobom, aby sme mohli efektívne vlastniť a manažovať nájomné byty, je to jednoducho nezvládnuteľné. Aktuálna situácia totiž prináša veľa prekážok v otázke uplatňovania nákladov, ktoré bránia efektívnemu podnikaniu v tejto oblasti. Podpora výstavby nájomných bytov zo strany obcí nikdy daný problém nevyrieši. Inšpiráciu by sme mali hľadať v zahraničí, kde je nájomné bývanie súčasťou triedy investičných aktív. Mestská samospráva, ale aj investičné či dôchodcovské investičné spoločnosti tu vlastnia často aj desaťtisíce nájomných bytov. Je to bežný postup v mnohých krajinách, napríklad v Amerike či Veľkej Británii. Dokonca aj v Čechách sú firmy, ktoré vlastnia tisícky takýchto bytov. Na Slovensku nemáme vytvorený trh s nájomným bývaním a musíme ho ešte len vytvoriť. Keďže nám chýbajú desaťtisíce takýchto bytov, bez značného zapojenia súkromného kapitálu sa to jednoducho nedá. Je potrebné, aby sa vytvoril systém, ktorý by umožňoval takéto byty spravovať a obchodovať s nimi.
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
neviem /nevyjadrujem sa/iné
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
v spolupráci so súkromným sektorom
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
neviem /nevyjadrujem sa/iné Určite spôsobom, ktorý bude vyhovovať finančným možnostiam obce a bude navyše transparentný, zákonný a ekonomicky pre obec výhodný.
Určite spôsobom, ktorý bude vyhovovať finančným možnostiam obce a bude navyše transparentný, zákonný a ekonomicky pre obec výhodný.

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní