Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Ako ovplyvní navrhovaný rast minimálnej mzdy vaše podnikanie?

  1. veľmi výrazne 17 %
  2. výrazne 29 %
  3. minimálne 35 %
  4. vôbec 14 %
  5. neviem/nevyjadrujem sa/iné 6 %


Uzávierka hlasovania: 04.11.2019. Počet respondentov: 84.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
minimálne Pri niektorých slovenských produktoch sa spolu s rastom mzdy adekvátne zvýšia obstarávacie náklady, čo sa mierne prejaví aj na retailovej cene.
Pri niektorých slovenských produktoch sa spolu s rastom mzdy adekvátne zvýšia obstarávacie náklady, čo sa mierne prejaví aj na retailovej cene.
Révay Andrej Révay
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
výrazne
Huščavová Anna Huščavová
riaditeľka
Hanalex, s.r.o.
minimálne
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
minimálne
Gašpar Daniel Gašpar
Managing Partner
Crowdberry a.s.
minimálne
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
minimálne
Elko Dušan Elko
managing partner
SAM Headhunting Slovakia
výrazne Vnímam to ako výsledok krátkodobého a krátkozrakého plánovania, lebo vláda chce nielen osloviť voličov v predvolebnom boji, ale aj nahrádzať výpadky príjmov spôsobených zlým hospodárením. Z dlhodobého hľadiska, v čase "indikovaného" ochladenia ekonomiky to pravdepodobne spôsobí výpadky v príjmoch.
Vnímam to ako výsledok krátkodobého a krátkozrakého plánovania, lebo vláda chce nielen osloviť voličov v predvolebnom boji, ale aj nahrádzať výpadky príjmov spôsobených zlým hospodárením. Z dlhodobého hľadiska, v čase "indikovaného" ochladenia ekonomiky to pravdepodobne spôsobí výpadky v príjmoch.
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
vôbec
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
výrazne Veľa našich klientov sa dostáva pod finančný tlak, čo sa môže prejaviť protitlakom na zmluvné ceny služieb, ako sú tie naše.
Veľa našich klientov sa dostáva pod finančný tlak, čo sa môže prejaviť protitlakom na zmluvné ceny služieb, ako sú tie naše.
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
vôbec
Košalko Ivan Košalko
prezident
Podnikateľská aliancia Slovenska
minimálne Môjho podnikania sa to týka implicitne, keďže to môže ovplyvniť rozhodnutia zákazníkov. Každé zvýšenie mzdových nákladov je potenciálnym dôvodom znižovať náklady na rozvoj ľudí, hoci som presvedčený, že by to malo byť naopak. Stále je však dosť podnikateľov a manažérov, ktorí sa nechovajú k ľudským zdrojom ako k najdôležitejším aktívam. Dobré investície do ľudí sa pritom vrátia extrémne rýchlo. Čím sú ľudia drahší, tým viac sa o nich treba starať. To platí nakoniec pre všetky aktíva. Moji klienti to našťastie vedia.
Môjho podnikania sa to týka implicitne, keďže to môže ovplyvniť rozhodnutia zákazníkov. Každé zvýšenie mzdových nákladov je potenciálnym dôvodom znižovať náklady na rozvoj ľudí, hoci som presvedčený, že by to malo byť naopak. Stále je však dosť podnikateľov a manažérov, ktorí sa nechovajú k ľudským zdrojom ako k najdôležitejším aktívam. Dobré investície do ľudí sa pritom vrátia extrémne rýchlo. Čím sú ľudia drahší, tým viac sa o nich treba starať. To platí nakoniec pre všetky aktíva. Moji klienti to našťastie vedia.
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
vôbec
Sabol Ján Sabol
člen
Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska
minimálne
Kutan Ján Kutan
partner
partner Kutan & Partners
minimálne
Majerský Ján Majerský
managing director
Proma
minimálne
Šedivý Jaroslav Šedivý
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Danfoss Power Solutions, a.s.
výrazne
Mičo Jozef Mičo
konateľ
Stavmit, s.r.o., Terchová
veľmi výrazne
Hajko Jozef Hajko
analytik
minimálne
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
veľmi výrazne Otázka sa opakuje, situácia sa opakuje, dopad sa opakuje. Vláda nevidí problematiku komplexne a situáciu malého a stredného podnikania a jej daňového zaťaženia v SR dlhodobo prehliada. Stav je na pokraji svojich možností, ak nie už za nimi. Pri prvom, hoc aj malom, zakolísaní ekonomiky sa tento dlhodobý pardox k produktivite zásadne prejaví na zamestnanosti. Náraz bude zásadný.
Otázka sa opakuje, situácia sa opakuje, dopad sa opakuje. Vláda nevidí problematiku komplexne a situáciu malého a stredného podnikania a jej daňového zaťaženia v SR dlhodobo prehliada. Stav je na pokraji svojich možností, ak nie už za nimi. Pri prvom, hoc aj malom, zakolísaní ekonomiky sa tento dlhodobý pardox k produktivite zásadne prejaví na zamestnanosti. Náraz bude zásadný.
Heger Juraj Heger
riaditeľ
Vydavateľstvo Slovart, a.s.
výrazne
Topolová Karolína Topolová
generálna riaditeľka
AAA Auto, a.s.
minimálne Napriek tomu, že ide o radikálne zvýšenie, k akému na Slovensku došlo zatiaľ len jedenkrát, našich zamestnancov to neovplyvní, keďže ich základné mzdy sú vyššie než minimálna mzda. Z tohto dôvodu to neovplyvní ani naše potreby náboru nových zamestnancov. Z pohľadu biznisu je pre nás zvýšenie minimálnej mzdy pozitívne, keďže je predpoklad, že viacerým zamestnaným zákazníkom budeme môcť vyhovieť v požiadavke financovania vozidla, keďže budú pre spoločnosti, ktorých finančné produkty máme v ponuke, solventnejší.
Napriek tomu, že ide o radikálne zvýšenie, k akému na Slovensku došlo zatiaľ len jedenkrát, našich zamestnancov to neovplyvní, keďže ich základné mzdy sú vyššie než minimálna mzda. Z tohto dôvodu to neovplyvní ani naše potreby náboru nových zamestnancov. Z pohľadu biznisu je pre nás zvýšenie minimálnej mzdy pozitívne, keďže je predpoklad, že viacerým zamestnaným zákazníkom budeme môcť vyhovieť v požiadavke financovania vozidla, keďže budú pre spoločnosti, ktorých finančné produkty máme v ponuke, solventnejší.
Čechová Katarína Čechová
partner
advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS
minimálne
Vančo Luboš Vančo
partner
KPMG Slovensko, s.r.o.
minimálne
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
vôbec
Tokošová Marcela Tokošová
riaditeľka
v.d. Kovotvar v Kútoch
výrazne už teraz ovplyvňuje a to dosť výrazne! Pretože chystáme expedície pre rok 2020 a chceme do cien premietnuť všetky náklady, ktoré súvisia s nárastom minimálnej mzdy, to znamená vrátane príplatkov za nadčasy. Predpokladáme tiež, že aj dodávatelia materiálov a služieb vzhľadom ku tejto skutočnosti navýšia ceny, hoci materiál ako taký nemá stúpajúcu tendenciu. Po takomto prerátaní cien už dnes však vidíme ochladnutie trhov a záujmu zákazníkov zaslať si objednávku. To nehovorím, ako sa menia nároky ostatných pracovníkov, ktorí hoci dnes nepracujú za minimálne mzdy, odmietajú sa ku tejto mzde po novom roku priblížiť, a teda už teraz žiadajú navýšenie svojich miezd! Aktuálna populisticko predvolebná doba na Slovensku je naozaj veľmi iracionálna a zlá!
už teraz ovplyvňuje a to dosť výrazne! Pretože chystáme expedície pre rok 2020 a chceme do cien premietnuť všetky náklady, ktoré súvisia s nárastom minimálnej mzdy, to znamená vrátane príplatkov za nadčasy. Predpokladáme tiež, že aj dodávatelia materiálov a služieb vzhľadom ku tejto skutočnosti navýšia ceny, hoci materiál ako taký nemá stúpajúcu tendenciu. Po takomto prerátaní cien už dnes však vidíme ochladnutie trhov a záujmu zákazníkov zaslať si objednávku. To nehovorím, ako sa menia nároky ostatných pracovníkov, ktorí hoci dnes nepracujú za minimálne mzdy, odmietajú sa ku tejto mzde po novom roku priblížiť, a teda už teraz žiadajú navýšenie svojich miezd! Aktuálna populisticko predvolebná doba na Slovensku je naozaj veľmi iracionálna a zlá!
Staník Marián Staník
generálny riaditeľ
Lesy SR
výrazne Takáto zmena má vplyv na celý systém odmeňovania, na priebeh kolektívneho vyjednávania a samozrejme vytvára tlak na zvyšovanie osobných nákladov.
Takáto zmena má vplyv na celý systém odmeňovania, na priebeh kolektívneho vyjednávania a samozrejme vytvára tlak na zvyšovanie osobných nákladov.
Christenko Marián Christenko
generálny riaditeľ
KOSIT, a.s., Košice
výrazne
Matušovič Marian Matušovič
predseda predstavenstva
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
minimálne
Ráno Marián Ráno
riaditeľ
Solidita, s.r.o., Bratislava
vôbec U nás nemá žiadny zamestnanec minimálnu mzdu, takže nijako. V menej rozvinutých regiónoch, vďaka tomuto skokovitému zvýšeniu, niektorí zamestnávatelia zbalia kufre a presunú sa ďalej na východ. A prepustení ľudia nebudú mať ani len tú minimálnu mzdu.
U nás nemá žiadny zamestnanec minimálnu mzdu, takže nijako. V menej rozvinutých regiónoch, vďaka tomuto skokovitému zvýšeniu, niektorí zamestnávatelia zbalia kufre a presunú sa ďalej na východ. A prepustení ľudia nebudú mať ani len tú minimálnu mzdu.
Šarmír Marko Šarmír
Managing partner
RecruitMen & Developium Group
minimálne
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
neviem/nevyjadrujem sa/iné Minimálna mzda už niekoľko rokov neplní svoju základnú funkciu. Stala sa nástrojom politického marketingu a populizmu. Verejné licitovanie o jej výške je len kupovaním si hlasov voličov. Verím, že nasledujúca vláda aj tento nezmysel zmetie zo stola.
Minimálna mzda už niekoľko rokov neplní svoju základnú funkciu. Stala sa nástrojom politického marketingu a populizmu. Verejné licitovanie o jej výške je len kupovaním si hlasov voličov. Verím, že nasledujúca vláda aj tento nezmysel zmetie zo stola.
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
veľmi výrazne Samotná minimálna mzda takmer vôbec, ale zvýšenie príplatkov s tým spojených v oblasti ubytovacích a reštauračných služieb až likvidačne. Museli sme prevádzku hotela ukončiť a hotel, hoci je umiestnený v lukratívnom prostredí, predať.
Samotná minimálna mzda takmer vôbec, ale zvýšenie príplatkov s tým spojených v oblasti ubytovacích a reštauračných služieb až likvidačne. Museli sme prevádzku hotela ukončiť a hotel, hoci je umiestnený v lukratívnom prostredí, predať.
Mittner Martin Mittner
Country Manager
Nestlé Slovensko, s.r.o.
výrazne Zvýši príplatky a vyvolá ekonomicky neodôvodnený tlak na zvyšovanie miezd, aby sa zachoval odstup našich miezd od minimálnej. Bude tomu tak nielen u nás, ale v celej ekonomike. Minimálna mzda by mala byť naviazaná predovšetkým na produktivitu práce tak, aby neohrozovala pozíciu nízko kvalifikovaných zamestnancov.
Zvýši príplatky a vyvolá ekonomicky neodôvodnený tlak na zvyšovanie miezd, aby sa zachoval odstup našich miezd od minimálnej. Bude tomu tak nielen u nás, ale v celej ekonomike. Minimálna mzda by mala byť naviazaná predovšetkým na produktivitu práce tak, aby neohrozovala pozíciu nízko kvalifikovaných zamestnancov.
Jacko Martin Jacko
managing partner
Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o, Bratislava
minimálne
Melišek Martin Melišek
CFO
Softec
minimálne Očakávam, že dopad navýšenia minimálnej mzdy bude pre celé odvetvie IT minimálny.
Očakávam, že dopad navýšenia minimálnej mzdy bude pre celé odvetvie IT minimálny.
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
vôbec
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
neviem/nevyjadrujem sa/iné Na prvý pohľad a krátkodobo pozitívne. Keďže vyššia minimálna mzda znamená vyššie odvody. Veľmi skoro sa však začnú prejavovať aj negatívne efekty, čo naopak spôsobí dlhodobé výpadky príjmov.
Na prvý pohľad a krátkodobo pozitívne. Keďže vyššia minimálna mzda znamená vyššie odvody. Veľmi skoro sa však začnú prejavovať aj negatívne efekty, čo naopak spôsobí dlhodobé výpadky príjmov.
Hrabovec Michal Hrabovec
prezident
Anasoft
minimálne Priamo síce neovplyvní, ale sekundárne nás negatívne ovplyvniť môže. Skokové zvyšovanie nákladov na mzdy spôsobí, že priemyselné podniky budú mať menej zdrojov na investície do modernizácie.
Priamo síce neovplyvní, ale sekundárne nás negatívne ovplyvniť môže. Skokové zvyšovanie nákladov na mzdy spôsobí, že priemyselné podniky budú mať menej zdrojov na investície do modernizácie.
Obeda Michal Obeda
konatel
Spotreba.sk, s.r.o.
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
minimálne
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
výrazne Takéto politické rozhodnutia sa nedajú predpokladať a samozrejme umelo zvyšujú náklady a často aj u kontraktov, ktoré sú dlhodobé a s investorom nie je možná valorizácia odbytovej ceny. Logicky to prináša nekompenzovanú stratu. Preto si medzinárodný kapital hľadá krajiny, kde je stabilné podnikateľské prostredie. Paradoxne zvýšenie minimálnej mzdy spôsobuje, že byty budú pre najslabšie zarabajúce vrstvy ešte viac nedostupné. Bude ich málo a cena sa bude výrazne zvyšovať. Budú chýbať aj alternatívne dostupné možnosti bývania lebo investočný kapitál si vyberá krajiny kde politici podnikanie neobmedzujú.
Takéto politické rozhodnutia sa nedajú predpokladať a samozrejme umelo zvyšujú náklady a často aj u kontraktov, ktoré sú dlhodobé a s investorom nie je možná valorizácia odbytovej ceny. Logicky to prináša nekompenzovanú stratu. Preto si medzinárodný kapital hľadá krajiny, kde je stabilné podnikateľské prostredie. Paradoxne zvýšenie minimálnej mzdy spôsobuje, že byty budú pre najslabšie zarabajúce vrstvy ešte viac nedostupné. Bude ich málo a cena sa bude výrazne zvyšovať. Budú chýbať aj alternatívne dostupné možnosti bývania lebo investočný kapitál si vyberá krajiny kde politici podnikanie neobmedzujú.
Vašek Miloš Vašek
generálny riaditeľ
DEXIS SLOVAKIA
minimálne
Gloznek Miloš Gloznek
projektový manažér
ŽSR
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Adamiš Miroslav Adamiš
riaditeľ
generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
veľmi výrazne Kedze nepodnikam, tak to neovplyvni moje podnikanie, ale som presvedceny, ze to opat vyrazne ovplyvni hlavne malych a strednych podnikatelov a bude to mat dopad na zamestnanost a na rast cien, co uz aj teraz vidime, ze ceny rastu vyraznejsie ako v eurozone a v okolitych krajinach.
Kedze nepodnikam, tak to neovplyvni moje podnikanie, ale som presvedceny, ze to opat vyrazne ovplyvni hlavne malych a strednych podnikatelov a bude to mat dopad na zamestnanost a na rast cien, co uz aj teraz vidime, ze ceny rastu vyraznejsie ako v eurozone a v okolitych krajinach.
Štrokendl Miroslav Štrokendl
generálny riaditeľ
UniCredit Bank Slovakia a. s.
výrazne
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
minimálne
Kunsch Miroslav Kunsch
generálny riaditeľ
IPESOFT spol. s r.o.
minimálne
Očenáš Miroslav Očenáš
CEO & Founder
Kvety.sk
minimálne Bude problém s novými pracovníkmi, ktorí vo výrobe zo začiatku nemajú potrebnú produktivitu. Na druhej strane, stačilo zvýšiť nezdaniteľné zložky a pracovník by dostal viac. Na systémové riešenia je potrebná odvaha, ktorá neskončí pri pohľade na prieskumy popularity.
Bude problém s novými pracovníkmi, ktorí vo výrobe zo začiatku nemajú potrebnú produktivitu. Na druhej strane, stačilo zvýšiť nezdaniteľné zložky a pracovník by dostal viac. Na systémové riešenia je potrebná odvaha, ktorá neskončí pri pohľade na prieskumy popularity.
Kuchta Norbert Kuchta
riaditeľ
Trumpf Slovakia
výrazne
Smolár Ondrej Smolár
predseda predstavenstva
Soitron
minimálne Nás ovplyní "len" navýšenými odvodmi. Pre firmy a organizácie, ktoré majú veľké množstvo nízko kvalifikovanej práce to môže byť likvidačné.
Nás ovplyní "len" navýšenými odvodmi. Pre firmy a organizácie, ktoré majú veľké množstvo nízko kvalifikovanej práce to môže byť likvidačné.
Nechala Pavel Nechala
advokát
Nechala & Co. s.r.o.
vôbec
Mík Pavel Mík
obchodný riaditeľ
ABB
vôbec Neovplyvní nijako. Naše profesie sú vysokošpecializované.
Neovplyvní nijako. Naše profesie sú vysokošpecializované.
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
veľmi výrazne Budeme hladat ako nahradzat ludi zmelou inteligenciou, alebo dvihat ceny....
Budeme hladat ako nahradzat ludi zmelou inteligenciou, alebo dvihat ceny....
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
výrazne
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
veľmi výrazne
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
veľmi výrazne
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
výrazne Ovplyvni to celu ekonomiku. Nezmyselne , eknomomickou analyzou nepodlozene, populisticke riesenie.
Ovplyvni to celu ekonomiku. Nezmyselne , eknomomickou analyzou nepodlozene, populisticke riesenie.
Matejovič Peter Matejovič
prezident
AGRION - Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR
výrazne Aj keď v našej oblasti podnikania je veľmi zriedkavé nájsť zamestnancov s minimálnou mzdou je nám jasné že jej rast ovplyvní aj rast ostatných miezd.
Aj keď v našej oblasti podnikania je veľmi zriedkavé nájsť zamestnancov s minimálnou mzdou je nám jasné že jej rast ovplyvní aj rast ostatných miezd.
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
minimálne Rast minimálnej mzdy je škodlivý hlavne iných regiónoch resp. v iných odvetviach podnikania - napr. službách
Rast minimálnej mzdy je škodlivý hlavne iných regiónoch resp. v iných odvetviach podnikania - napr. službách
Čavojský Peter Čavojský
partner
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
minimálne
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
minimálne V IT sektore asi nie je veľa ľiudí, ktorí pracujú za minimálnu mzdu a preto jej zvýšenie nemá priamy dopad na naše podnikanie.
V IT sektore asi nie je veľa ľiudí, ktorí pracujú za minimálnu mzdu a preto jej zvýšenie nemá priamy dopad na naše podnikanie.
Augustinič Peter Augustinič
obchodný a marketingový riaditeľ
QBSW
vôbec
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
vôbec
Bláha Petr Bláha
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Duslo, a.s.
veľmi výrazne Toto naprosto nepochopitelné a nelogické navýšení minimální mzdy v době recese a blížící se krize ve volatilní slovenské ekonomice zvýší prudce mzdové náklady firem závislých hlavně na exportu,které se tak jen stanou méně a méně konkurenceschopné. Slovensko je jedinou zemí v Evropě (a pravděpodobně i na světě) kde je propojena stanovená minimální mzda s příplatky za práci v nepřetržitém provozu a s příplatky za pracovní prostředí.
Toto naprosto nepochopitelné a nelogické navýšení minimální mzdy v době recese a blížící se krize ve volatilní slovenské ekonomice zvýší prudce mzdové náklady firem závislých hlavně na exportu,které se tak jen stanou méně a méně konkurenceschopné. Slovensko je jedinou zemí v Evropě (a pravděpodobně i na světě) kde je propojena stanovená minimální mzda s příplatky za práci v nepřetržitém provozu a s příplatky za pracovní prostředí.
Dula Radúz Dula
predseda dozornej rady
Zväz cestovného ruchu SR
výrazne Ceny našich služieb budeme upravovať približne o 5% smerom nahor. Vyplácame viac ako minimálne mzdy, avšak všetky dodatočné príplatky predražujú prácu hlavne vtedy, keď v cestovnom ruchu a službách všeobecne máme najväčší záujem o naše služby.
Ceny našich služieb budeme upravovať približne o 5% smerom nahor. Vyplácame viac ako minimálne mzdy, avšak všetky dodatočné príplatky predražujú prácu hlavne vtedy, keď v cestovnom ruchu a službách všeobecne máme najväčší záujem o naše služby.
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
veľmi výrazne Problémom pri tom nie je minimálna mzda samotná, ale množstvo iných platieb, ktorých výška sa od minimálnej mzdy odvíja. Rovnako dôležitá je aj stratifikácia miezd - s nárastom minimálnej mzdy narastú aj ostatné mzdy v ekonomike; ak by sa tak nestalo, nebolo by to spravodlivé. Pri všetkej úcte k práci vrátnikov, nemôžu predsa zarábať (takmer) toľko, ako elektrikár.
Problémom pri tom nie je minimálna mzda samotná, ale množstvo iných platieb, ktorých výška sa od minimálnej mzdy odvíja. Rovnako dôležitá je aj stratifikácia miezd - s nárastom minimálnej mzdy narastú aj ostatné mzdy v ekonomike; ak by sa tak nestalo, nebolo by to spravodlivé. Pri všetkej úcte k práci vrátnikov, nemôžu predsa zarábať (takmer) toľko, ako elektrikár.
Malček Roman Malček
majiteľ
Redox, s.r.o.
vôbec
Zubaľ Roman Zubaľ
generálny riaditeľ
BPT Leasing, a.s.
neviem/nevyjadrujem sa/iné
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
veľmi výrazne
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
výrazne
Miklošová Slávka Miklošová
generálna riaditeľka a členka predstavenstva
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
výrazne Zvýšenie minimálnej mesačnej mzdy negatívne ovplyvní personálne náklady našej spoločnosti, keďže jej rastom stúpa aj cena práce, ktorej nárast v roku 2020 bude až vo výške 11,5 percenta.
Zvýšenie minimálnej mesačnej mzdy negatívne ovplyvní personálne náklady našej spoločnosti, keďže jej rastom stúpa aj cena práce, ktorej nárast v roku 2020 bude až vo výške 11,5 percenta.
Balog Stanislav Balog
regionálny riaditeľ pre Východné Slovensko
Dachser Slovakia, a.s.
výrazne
Verešvársky Stanislav Verešvársky
technický riaditeľ
SWAN, a.s.
minimálne V IT a Telekomunikačnej branži asi ťažko niekoho zamestnáte za minimálny plat. A celé tie povinné tance okolo minimálnej mzdy považujem len za trápny populizmus odborárov a pragmatickú snahu štátu zakrývanú akože záujmom o ľudí, ktorý nakoniec je len tvrdým prospechárskym záujmom, lebo na tom do štátnej kasy cez odvody a súvisiace platby takto získava navyše nezanedbateľné financie. Ale širokým masám ekonomicky negramotných voličov sa to evidentne páči, keďže majú ničím neopodstatnený dojem, že niekto za nich "bojuje".
V IT a Telekomunikačnej branži asi ťažko niekoho zamestnáte za minimálny plat. A celé tie povinné tance okolo minimálnej mzdy považujem len za trápny populizmus odborárov a pragmatickú snahu štátu zakrývanú akože záujmom o ľudí, ktorý nakoniec je len tvrdým prospechárskym záujmom, lebo na tom do štátnej kasy cez odvody a súvisiace platby takto získava navyše nezanedbateľné financie. Ale širokým masám ekonomicky negramotných voličov sa to evidentne páči, keďže majú ničím neopodstatnený dojem, že niekto za nich "bojuje".
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
vôbec Nakolko podnikame v inzinieringu a projektovom managemente prevazne mimo SK a zasadne len na zmluvnom zaklade (a to aj s s vybranymi overenými slovenskými subjektami), zmeny na pracovnom trhu V SK nepocitujeme
Nakolko podnikame v inzinieringu a projektovom managemente prevazne mimo SK a zasadne len na zmluvnom zaklade (a to aj s s vybranymi overenými slovenskými subjektami), zmeny na pracovnom trhu V SK nepocitujeme
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
veľmi výrazne
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
výrazne
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
výrazne Rast minimálnej mzdy sa u nás prejaví hlavne na zvýšených príplatkoch.
Rast minimálnej mzdy sa u nás prejaví hlavne na zvýšených príplatkoch.
Mezírka Tomáš Mezírka
Country Manager
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu
minimálne Napřímo miminálně - pouze z pohledu na to navázaných odpočitatlených částek a pod. Nepřímo to však můžeme pocítit díky finančním problémům firem, které zaměstnance na minimální mzdě využívají. Pokud tyto začnou mít problémy s placením, my jako pojišťovna pohledávek pravděpodobně část jejich dluhů zaplatíme....
Napřímo miminálně - pouze z pohledu na to navázaných odpočitatlených částek a pod. Nepřímo to však můžeme pocítit díky finančním problémům firem, které zaměstnance na minimální mzdě využívají. Pokud tyto začnou mít problémy s placením, my jako pojišťovna pohledávek pravděpodobně část jejich dluhů zaplatíme....
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
výrazne
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
výrazne Dopady legislatívnych úprav miezd v našom sektore a tiež nárast minimálnej mzdy sú významné. Chápeme a rozumieme snahám smerovaných v prospech záujmov zamestnancov. Do budúcna by sme uvítali diskusiu o transparentnom premietnutí nákladov do úhradových mechanizmov v zdravotníctve.
Dopady legislatívnych úprav miezd v našom sektore a tiež nárast minimálnej mzdy sú významné. Chápeme a rozumieme snahám smerovaných v prospech záujmov zamestnancov. Do budúcna by sme uvítali diskusiu o transparentnom premietnutí nákladov do úhradových mechanizmov v zdravotníctve.

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní