Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Čo je podľa vás najväčší prínos liberalizácie podnikania pre jednotlivcov po roku 1989?

  1. Zodpovednosť za seba samého 42 %
  2. Vyšší príjem 1 %
  3. Realizácia unikátneho nápadu 6 %
  4. Možnosť súťažiť a rásť 31 %
  5. Neviem /nevyjadrujem sa / iné 19 %


Uzávierka hlasovania: 11.11.2019. Počet respondentov: 78.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Sitár Alan Sitár
Managing Director
Capital Partners Consulting, a.s.
Možnosť súťažiť a rásť
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
Vyšší príjem Zamestnanie má limity, ktoré určuje zamestnávateľ. V podnikaní je si brzdou a limitujúcim faktorom len každý sám.
Zamestnanie má limity, ktoré určuje zamestnávateľ. V podnikaní je si brzdou a limitujúcim faktorom len každý sám.
Scheber Anton Scheber
konateľ
Softec, s.r.o.
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Liberalizácia podnikania viedla uvoľnením aktivity a kreativity občanov k rozmachu ekonomiky a k rastu životnej úrovne. Individuálne záujmy však príliš často prebíjajú záujem verejný. Je načase, aby tu došlo ku korekcií. Som rád, že aspoň na regionálnej úrovni ju začína byť vidieť.
Liberalizácia podnikania viedla uvoľnením aktivity a kreativity občanov k rozmachu ekonomiky a k rastu životnej úrovne. Individuálne záujmy však príliš často prebíjajú záujem verejný. Je načase, aby tu došlo ku korekcií. Som rád, že aspoň na regionálnej úrovni ju začína byť vidieť.
Straka Branislav Straka
vrchný riaditeľ pre platby a elektronické kanály
ČSOB
Zodpovednosť za seba samého
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
Možnosť súťažiť a rásť
Delinčák Branislav Delinčák
konateľ
ARDSYSTÉM, s.r.o.
Možnosť súťažiť a rásť Jednoznačne možnosť zapojiť sa do súťaže a mať možnosť "pobiť" sa o svoje miesto na slnku. Liberalizácia priniesla skvalitnenie služieb, lepšiu hodnotu za peniaze pre zákazníka a nové inovatívne riešenia, ktoré môžu vzniknúť len v liberálnom slobodnom prostredí. Jednotlivec si dnes môže vybrať z rôznych dodávateľov a služieb, ktoré najlepšie naplnia jeho potreby.
Jednoznačne možnosť zapojiť sa do súťaže a mať možnosť "pobiť" sa o svoje miesto na slnku. Liberalizácia priniesla skvalitnenie služieb, lepšiu hodnotu za peniaze pre zákazníka a nové inovatívne riešenia, ktoré môžu vzniknúť len v liberálnom slobodnom prostredí. Jednotlivec si dnes môže vybrať z rôznych dodávateľov a služieb, ktoré najlepšie naplnia jeho potreby.
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
Zodpovednosť za seba samého
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
Možnosť súťažiť a rásť
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
Možnosť súťažiť a rásť Unikátne nápady majú šancu vyniknúť a to aj na medzinárodnej scéne. Niekoľko z nich nám robí vo svete dobré meno.
Unikátne nápady majú šancu vyniknúť a to aj na medzinárodnej scéne. Niekoľko z nich nám robí vo svete dobré meno.
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
Možnosť súťažiť a rásť V podstate všetky štyri kladné možnosti
V podstate všetky štyri kladné možnosti
Hornák Igor Hornák
predseda predstavenstva
Factory 4 Solutions a.s.
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Hospodársky rast Slovenska, rast životnej úrovne, formovanie strednej vrstvy, možnosť realizácie osobných ambícií a slobôd a práva na dosiahnutie osobného šťastia vďaka vlastnej usilovnosti, tvorivosti, spolupráce. Profitovali na tom aj tí, čo nemali odvahu podnikať. Vznikli množstvá pracovných pozícií s možnosťou uplatnenia sa podľa užitočnosti a nie tabuliek určených sociálnymi inžiniermi z bolševického politbyra.
Hospodársky rast Slovenska, rast životnej úrovne, formovanie strednej vrstvy, možnosť realizácie osobných ambícií a slobôd a práva na dosiahnutie osobného šťastia vďaka vlastnej usilovnosti, tvorivosti, spolupráce. Profitovali na tom aj tí, čo nemali odvahu podnikať. Vznikli množstvá pracovných pozícií s možnosťou uplatnenia sa podľa užitočnosti a nie tabuliek určených sociálnymi inžiniermi z bolševického politbyra.
Košalko Ivan Košalko
prezident
Podnikateľská aliancia Slovenska
Zodpovednosť za seba samého A nielen za seba samého. Stále sa ešte nedostatočne oceňuje, že podnikatelia preberajú zodpovednosť aj za svojich zamestnancov. Zamestnať človeka znamená zodpovednosť nájsť mu prácu, prispievať na jeho zdravotné a sociálne zabezpečenie, podporovať jeho rozvoj, atď. Samozrejme, všetky ostatné prínosy sú tiež relevantné, ale ten najdôležitejší mi v otázke chýba - zvýšenie produktivity a zlepšenie hospodárnosti.
A nielen za seba samého. Stále sa ešte nedostatočne oceňuje, že podnikatelia preberajú zodpovednosť aj za svojich zamestnancov. Zamestnať človeka znamená zodpovednosť nájsť mu prácu, prispievať na jeho zdravotné a sociálne zabezpečenie, podporovať jeho rozvoj, atď. Samozrejme, všetky ostatné prínosy sú tiež relevantné, ale ten najdôležitejší mi v otázke chýba - zvýšenie produktivity a zlepšenie hospodárnosti.
Valent Ivan Valent
predseda predstavenstva
Corwin Capital, a.s.
Zodpovednosť za seba samého
Paule Ivan Paule
partner
TPA Audit, s.r.o., Bratislava
Možnosť súťažiť a rásť Ukazuje sa, že zodpovednosť za seba samého je pre veľa ľudí bremeno, ktoré ich ťaží. Na druhej strane liberalizácia priniesla väčšiu paletu príležitostí. A tieto sú viac ako v minulosti nezávislé od vzťahov, ktorými daná osoba disponuje. Hovoríme samozrejme o súkromnej sfére.
Ukazuje sa, že zodpovednosť za seba samého je pre veľa ľudí bremeno, ktoré ich ťaží. Na druhej strane liberalizácia priniesla väčšiu paletu príležitostí. A tieto sú viac ako v minulosti nezávislé od vzťahov, ktorými daná osoba disponuje. Hovoríme samozrejme o súkromnej sfére.
Ikrényi Ivan Ikrényi
advokát/partner
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., Bratislava
Možnosť súťažiť a rásť
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
Možnosť súťažiť a rásť Všetko. Aj zodpovednosť, aj súťaž, aj príjem, aj realizácia. Problémy ktoré máme dnes, sa nedajú porovnať s problémami ktoré by sme mali, keby nebol 89. Slovensku sa nemohlo stať nič lepšie ako to, čo sa mu po 89 stalo. Sme v EU, sme v Nato a máme slobodu.
Všetko. Aj zodpovednosť, aj súťaž, aj príjem, aj realizácia. Problémy ktoré máme dnes, sa nedajú porovnať s problémami ktoré by sme mali, keby nebol 89. Slovensku sa nemohlo stať nič lepšie ako to, čo sa mu po 89 stalo. Sme v EU, sme v Nato a máme slobodu.
Majerský Ján Majerský
managing director
Proma
Zodpovednosť za seba samého
Ondruš Ján Ondruš
CEO
G. Lehnert, k.s., Bratislava
Zodpovednosť za seba samého Vychádzajúca samozrejme zo slobody pri vlastnej sebarealizácii. Bohužiaľ, už dlhšie je naša osobná sloboda vystavovaná atakom v podobe stále rozsiahlejšej regulácie, ktorá nám vnucuje “správne” postoje pri našom uvažovaní a konaní. A to slobode vôbec nesvedčí a zároveň znemožňuje niesť riadne tomu zodpovedajúcu zodpovednosť.
Vychádzajúca samozrejme zo slobody pri vlastnej sebarealizácii. Bohužiaľ, už dlhšie je naša osobná sloboda vystavovaná atakom v podobe stále rozsiahlejšej regulácie, ktorá nám vnucuje “správne” postoje pri našom uvažovaní a konaní. A to slobode vôbec nesvedčí a zároveň znemožňuje niesť riadne tomu zodpovedajúcu zodpovednosť.
Šedivý Jaroslav Šedivý
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Danfoss Power Solutions, a.s.
Možnosť súťažiť a rásť
Mervart Jaroslav Mervart
riaditeľ
Chemosvit
Možnosť súťažiť a rásť Najviac si vážim slobodu, nielen v podnikateľskom smere, ale najmä slobodu slova, názoru a tlače. Z podnikateľského hľadiska je to konkurencia, súťaživosť, nové nápady a ich realizácia v tíme nadšených ľudí. Samozrejme za tým všetkým musia stáť hodnoty, na ktorých je dlhodobo západná civilizácia postavená, pretože bez ich rešpektovania stratíme všetko o čo sme sa ako vysokoškoláci v roku 1989 snažili.
Najviac si vážim slobodu, nielen v podnikateľskom smere, ale najmä slobodu slova, názoru a tlače. Z podnikateľského hľadiska je to konkurencia, súťaživosť, nové nápady a ich realizácia v tíme nadšených ľudí. Samozrejme za tým všetkým musia stáť hodnoty, na ktorých je dlhodobo západná civilizácia postavená, pretože bez ich rešpektovania stratíme všetko o čo sme sa ako vysokoškoláci v roku 1989 snažili.
Hajko Jozef Hajko
analytik
Zodpovednosť za seba samého
Suchánek Juraj Suchánek
výkonný riaditeľ
Inštitút urbánneho rozvoja
Možnosť súťažiť a rásť
Vozár Juraj Vozár
výkonný riaditeľ
Biomin, a.s, Cífer
Možnosť súťažiť a rásť Jedinečnosť slobody a rozhodovania sa podľa svojich predstáv. Sloboda je základ budúcnosti, nakoľko otvára nekonečnú bránu kreativite a možného každému.
Jedinečnosť slobody a rozhodovania sa podľa svojich predstáv. Sloboda je základ budúcnosti, nakoľko otvára nekonečnú bránu kreativite a možného každému.
Heger Juraj Heger
riaditeľ
Vydavateľstvo Slovart, a.s.
Možnosť súťažiť a rásť
Topolová Karolína Topolová
generálna riaditeľka
AAA Auto, a.s.
Možnosť súťažiť a rásť Možnosť výberu, rýchlosť nákupu a dostupnosť tovaru. Pokiaľ by som použila ako príklad ojazdené autá, potom naša spoločnosť ponúka na Slovensku na štrnástich pobočkách na 5 000 áut až päťdesiatich rôznych značiek a ročne týchto vozidiel zobchoduje cez 1 800.
Možnosť výberu, rýchlosť nákupu a dostupnosť tovaru. Pokiaľ by som použila ako príklad ojazdené autá, potom naša spoločnosť ponúka na Slovensku na štrnástich pobočkách na 5 000 áut až päťdesiatich rôznych značiek a ročne týchto vozidiel zobchoduje cez 1 800.
Čechová Katarína Čechová
partner
advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS
Možnosť súťažiť a rásť
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
Možnosť súťažiť a rásť
Tokošová Marcela Tokošová
riaditeľka
v.d. Kovotvar v Kútoch
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Doteraz som si myslela, že sú to možnosti samostatného podnikania, na základe vlastných rozhodnutí, bez zasahovania a obmedzení od štátu. Bohužiaľ pôsobením aktuálnej vlády sa moja predstava stáva viac a viac naivnou.
Doteraz som si myslela, že sú to možnosti samostatného podnikania, na základe vlastných rozhodnutí, bez zasahovania a obmedzení od štátu. Bohužiaľ pôsobením aktuálnej vlády sa moja predstava stáva viac a viac naivnou.
Christenko Marián Christenko
generálny riaditeľ
KOSIT, a.s., Košice
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Predovšetkým začiatok voľného pohyb kapitálu, tovaru a v konečnom dôsledku aj pracovnej silny.
Predovšetkým začiatok voľného pohyb kapitálu, tovaru a v konečnom dôsledku aj pracovnej silny.
Šarmír Marko Šarmír
Managing partner
RecruitMen & Developium Group
Realizácia unikátneho nápadu
Tóth Maroš Tóth
partner
Rödl & Partner Advokáti, s.r.o., Bratislava
Zodpovednosť za seba samého
Ďurik Maroš Ďurik
CEO
Across Private Investments
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Liberalizácia podnikania zásadne rozšírila ľuďom možnosti sebarealizácie, umožnila vznik nových produktov a služieb, zvýšila kvalitu života ....
Liberalizácia podnikania zásadne rozšírila ľuďom možnosti sebarealizácie, umožnila vznik nových produktov a služieb, zvýšila kvalitu života ....
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
Zodpovednosť za seba samého
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
Realizácia unikátneho nápadu
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Najväčším prínosom je, že sme zmenili absolútne neudržateľný model (ekonomicky aj sociálne). A v celom kontexte zmien sa to udialo síce s chybami, ale dobre a pokojne (hoci mnohým ľuďom sa to tak nejaví).
Najväčším prínosom je, že sme zmenili absolútne neudržateľný model (ekonomicky aj sociálne). A v celom kontexte zmien sa to udialo síce s chybami, ale dobre a pokojne (hoci mnohým ľuďom sa to tak nejaví).
Kostič Martin Kostič
riaditeľ
Emark, s.r.o.
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Zmena kultúry spoločnosti. Čo je to za kultúru, kde je jedno, ako sa snažíte. Kde je jedno, čo viete. Dokonca, kde je jedno, aké máte výsledky. Podstatné je, ako sa tvárite, s kým sa kamarátite, kto je váš otec. A hlavne, musíte "súhlasiť". Tento rozvrat kultúry je tu citeľný bohužiaľ dodnes.
Zmena kultúry spoločnosti. Čo je to za kultúru, kde je jedno, ako sa snažíte. Kde je jedno, čo viete. Dokonca, kde je jedno, aké máte výsledky. Podstatné je, ako sa tvárite, s kým sa kamarátite, kto je váš otec. A hlavne, musíte "súhlasiť". Tento rozvrat kultúry je tu citeľný bohužiaľ dodnes.
Wiedermann Martin Wiedermann
generálny riaditeľ
Centrálny depozitár cenných papierov SR
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Tešil by som sa, keby tým hlavným faktorom bola zodpovednosť za seba samého. Avšak štátom nastavené falošné sociálne hodnoty potláčajú prevzatie väčšej miery zodpovednosti a pôsobia skôr demotivačne. Môj osobný pohľad na realitu je skôr kombináciou uvedených možností s tým, že konkurencia priniesla ešte aj tlak na kvalitu.
Tešil by som sa, keby tým hlavným faktorom bola zodpovednosť za seba samého. Avšak štátom nastavené falošné sociálne hodnoty potláčajú prevzatie väčšej miery zodpovednosti a pôsobia skôr demotivačne. Môj osobný pohľad na realitu je skôr kombináciou uvedených možností s tým, že konkurencia priniesla ešte aj tlak na kvalitu.
Benedigová Michaela Benedigová
managing director
Seesame, s.r.o.
Realizácia unikátneho nápadu
Hrabovec Michal Hrabovec
prezident
Anasoft
Zodpovednosť za seba samého Zodpovednosť ktorá prichádza zároveň so slobodou.
Zodpovednosť ktorá prichádza zároveň so slobodou.
Gazda Mikuláš Gazda
predseda predstavenstva
AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Zodpovednosť za seba samého Liberalizácia podnikania znamenala na konci 80-tých rokov minuleho storočia možnost aplikovať progresívne podnikateľské nápady v relativnom suťažnom trhovom prostredí. Čo znamenalo pre slušných ľudí možnosť zabezpečiť seba a svoje okolie vyšším príjmom, ale aj možnosť niesť zodpovednosť za seba a svoju rodinu relatívne nezávisle od efektívnosti a produktivity práce orgánov verejnej moci.
Liberalizácia podnikania znamenala na konci 80-tých rokov minuleho storočia možnost aplikovať progresívne podnikateľské nápady v relativnom suťažnom trhovom prostredí. Čo znamenalo pre slušných ľudí možnosť zabezpečiť seba a svoje okolie vyšším príjmom, ale aj možnosť niesť zodpovednosť za seba a svoju rodinu relatívne nezávisle od efektívnosti a produktivity práce orgánov verejnej moci.
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Zodpovednosť za seba samého Systém reálne umožnil, iniciatívnym, invenčným sa slobodne a s nadšením realizovať. To všetko podľa legislatívnych predpisov a pravidiel, čo je spojené s veľkou zodpovednosťou nie len za seba. Donieslo to však predovšetkým reálnu slobodu pre podnikavých ľudí. Pod slobodou myslím hlavne nezávislosť od iných, možnosť robiť si svoju prácu po svojom a s radosťou, tiež v čase a priestore, podľa vlastných hodnôt a priorít. Takáto podpora spoločnosti jednotlivcom prináša reálne benefity pre celú spoločnosť. To je dokonca kľúčové pre celú spoločnosť, lebo opak prináša všeobecný úpadok bez zodpovednosti.
Systém reálne umožnil, iniciatívnym, invenčným sa slobodne a s nadšením realizovať. To všetko podľa legislatívnych predpisov a pravidiel, čo je spojené s veľkou zodpovednosťou nie len za seba. Donieslo to však predovšetkým reálnu slobodu pre podnikavých ľudí. Pod slobodou myslím hlavne nezávislosť od iných, možnosť robiť si svoju prácu po svojom a s radosťou, tiež v čase a priestore, podľa vlastných hodnôt a priorít. Takáto podpora spoločnosti jednotlivcom prináša reálne benefity pre celú spoločnosť. To je dokonca kľúčové pre celú spoločnosť, lebo opak prináša všeobecný úpadok bez zodpovednosti.
Vašek Miloš Vašek
generálny riaditeľ
DEXIS SLOVAKIA
Realizácia unikátneho nápadu
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Možnosť podnikať považujem za súčasť širšej definície slobody jednotlivca a preto je možnosť podnikať (aj keď ju všetci nevyužijú) jedným zo základných znakov slobodných krajín.
Možnosť podnikať považujem za súčasť širšej definície slobody jednotlivca a preto je možnosť podnikať (aj keď ju všetci nevyužijú) jedným zo základných znakov slobodných krajín.
Očenáš Miroslav Očenáš
CEO & Founder
Kvety.sk
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Väčšia sloboda, žiaľ už zodpovednosť, ktorú by sme za ňu mali mať, na tú sme ešte nedorástli. Ostatné sú už vedľajšie efekty.
Väčšia sloboda, žiaľ už zodpovednosť, ktorú by sme za ňu mali mať, na tú sme ešte nedorástli. Ostatné sú už vedľajšie efekty.
Smolár Ondrej Smolár
predseda predstavenstva
Soitron
Zodpovednosť za seba samého Každý, kto sa radšej spoľahne na seba samého ako na "ochranársky" štát, má možnosť to spraviť. A práve tá možnosť voľby je pre mňa najväčším výsledkom Novembra 1989.
Každý, kto sa radšej spoľahne na seba samého ako na "ochranársky" štát, má možnosť to spraviť. A práve tá možnosť voľby je pre mňa najväčším výsledkom Novembra 1989.
Šimon Pavel Šimon
konateľ
Pavel Šimon, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Zodpovednosť za seba samého Tých odpovedí by mohlo byť podstatne viac. Jednu odpoveď "Vyšší príjem" však u jednotlivcov asi moc nie je dôvod zaškrtávať. Lebo podnikanie jednotlivca v našom "liberalizovanom" prostredí je tak administratívne náročné, že vyšší príjem je len ilúzia. Vyšší príjem z pohľadu skutočne strávených hodín.
Tých odpovedí by mohlo byť podstatne viac. Jednu odpoveď "Vyšší príjem" však u jednotlivcov asi moc nie je dôvod zaškrtávať. Lebo podnikanie jednotlivca v našom "liberalizovanom" prostredí je tak administratívne náročné, že vyšší príjem je len ilúzia. Vyšší príjem z pohľadu skutočne strávených hodín.
Cvik Pavol Cvik
advokát a managing director
Pavol Cvik – advokát, s.r.o., Bratislava
Zodpovednosť za seba samého
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
Zodpovednosť za seba samého
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
Zodpovednosť za seba samého
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
Zodpovednosť za seba samého Ak som mal predtym pocit, ze nemozem veci robit tak ako chcem alebo ako su podla mojho nazoru spravne, otvorilo mi to cestu vyskusat to inak. Otvorilo mi to cestu najprv k tvorivejsej praci a po mnohych rokoch sa to vyplatilo aj z ekonomickeho uhla pohladu.
Ak som mal predtym pocit, ze nemozem veci robit tak ako chcem alebo ako su podla mojho nazoru spravne, otvorilo mi to cestu vyskusat to inak. Otvorilo mi to cestu najprv k tvorivejsej praci a po mnohych rokoch sa to vyplatilo aj z ekonomickeho uhla pohladu.
Čavojský Peter Čavojský
partner
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zodpovednosť za seba samého
Augustinič Peter Augustinič
obchodný a marketingový riaditeľ
QBSW
Zodpovednosť za seba samého
Markovič Peter Markovič
dekan
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
Zodpovednosť za seba samého
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
Zodpovednosť za seba samého
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
Zodpovednosť za seba samého Nemozno November zuzit iba na podnikanie. 89- ty priniesol slobodu v najsirsom zmysle slova. Ta stojí na zodpovednosti kazdeho jednotlivca. Sloboda je krehká, a ľahko pominuteľná. Musime si ju chranit a musime ju branit. Preto je zodpovednost individuality klucova pre zachovanie slobody. Hmotne statky, materialne zabezpecenie , prijem sebarealizacia to vsetko pride ak budeme slobodni a zodpovedni.
Nemozno November zuzit iba na podnikanie. 89- ty priniesol slobodu v najsirsom zmysle slova. Ta stojí na zodpovednosti kazdeho jednotlivca. Sloboda je krehká, a ľahko pominuteľná. Musime si ju chranit a musime ju branit. Preto je zodpovednost individuality klucova pre zachovanie slobody. Hmotne statky, materialne zabezpecenie , prijem sebarealizacia to vsetko pride ak budeme slobodni a zodpovedni.
Stadler Peter Stadler
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Wealth Effect Management
Zodpovednosť za seba samého Podnikateľské prostredie potrebuje rovnako ako aj dieťa čas na to, aby mohlo dospieť. Na Slovensku sa pomaly dostávame do obdobie z adolescencie a začíname vytvárať podnikateľské príbehy, ktoré Slovensko posúvajú a nie su len politickým výtvorom. Pre našich politikov je veľmi podstatné vedieť rozlíšiť, čo je to byť štátnikom a podnikateľom. Rovnako to platí pre podnikateľov, ktorý tak maju možnosť pomáhať krajine vytvorením pridanej hodnoty a meniť veci k lepšiemu.
Podnikateľské prostredie potrebuje rovnako ako aj dieťa čas na to, aby mohlo dospieť. Na Slovensku sa pomaly dostávame do obdobie z adolescencie a začíname vytvárať podnikateľské príbehy, ktoré Slovensko posúvajú a nie su len politickým výtvorom. Pre našich politikov je veľmi podstatné vedieť rozlíšiť, čo je to byť štátnikom a podnikateľom. Rovnako to platí pre podnikateľov, ktorý tak maju možnosť pomáhať krajine vytvorením pridanej hodnoty a meniť veci k lepšiemu.
Gažík Peter Gažík
generálny riaditeľ
O2 Slovakia
Možnosť súťažiť a rásť Sloboda a prilezitost ukazat, ze ma zmysel sa snazit robit veci lepsie, sikovnejsie a uspesnejsie.
Sloboda a prilezitost ukazat, ze ma zmysel sa snazit robit veci lepsie, sikovnejsie a uspesnejsie.
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Ja si myslím, že práve kombinácia všetkých vyššie uvedených: byť zodpovedný sám za seba, mať možnosť realizácie unikátnych nápadov v kominácii s možnosťou súťažiť a rásť. Vyšší príjem je spravidla sprievodným javom, ale nie pravidlom.
Ja si myslím, že práve kombinácia všetkých vyššie uvedených: byť zodpovedný sám za seba, mať možnosť realizácie unikátnych nápadov v kominácii s možnosťou súťažiť a rásť. Vyšší príjem je spravidla sprievodným javom, ale nie pravidlom.
Kubovič Peter Kubovič
managing partner / advokát
HKP Legal, s.r.o., Bratislava
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Každý sa môže (viac-menej) slobodne snažiť realizovať svoje podnikateľské nápady a zámery, a to bez toho, aby na to potreboval osobitné povolenie od štátu...
Každý sa môže (viac-menej) slobodne snažiť realizovať svoje podnikateľské nápady a zámery, a to bez toho, aby na to potreboval osobitné povolenie od štátu...
Dula Radúz Dula
predseda dozornej rady
Zväz cestovného ruchu SR
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Najväčší prínos je to, že sa dá legálne vôbec podnikať. Všetky ďalšie veci sú nadstavbou.
Najväčší prínos je to, že sa dá legálne vôbec podnikať. Všetky ďalšie veci sú nadstavbou.
Malček Roman Malček
majiteľ
Redox, s.r.o.
Zodpovednosť za seba samého Možnosť vlastnej sebarealizacie a prijatie absolútnej vlastnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia v slobodnej a otvorenej spoločnosti sú najvačšími výsadami liberalizácie podnikania.
Možnosť vlastnej sebarealizacie a prijatie absolútnej vlastnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia v slobodnej a otvorenej spoločnosti sú najvačšími výsadami liberalizácie podnikania.
Zubaľ Roman Zubaľ
generálny riaditeľ
BPT Leasing, a.s.
Možnosť súťažiť a rásť
Adam Rudolf Adam
predseda predstavenstva
Finportal, a.s., Bratislava
Zodpovednosť za seba samého
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
Zodpovednosť za seba samého
Hreha Stanislav Hreha
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Zodpovednosť za seba samého
Verešvársky Stanislav Verešvársky
výkonný riaditeľ
Danubiatel, a.s., Bratislava
Zodpovednosť za seba samého Hoci liberalizácia podnikania - a teda možnosť ekonomickej sebarealizácie predstavuje komplex prínosov - od možnosti realizácie dobrých nápadov, inovácií, cez možnosť osobného, profesionálneho a odborného napredovania, až po - dovtedy často nemysliteľný - príjem z podnikania. Ale spoločensko-ekonomická zmena dosiahnutá v roku 1989 je stále "nedokončená". Chýba dotiahnutie viacerých otázok vymožiteľnosti práva, upevnenie demokratických princípov v politickom systéme, korektné a efektívne fungovanie orgánov štátnej správy a samosprávy, postihovanie korupcie vo všetkých formách. A tiež, ako sa ukazuje, je tu aj nanajvýš aktuálna otázka - očistenie polície, súdnictva a prokuratúry. Lebo aj v Číne sa úspešne rozvíja ekonomické podnikanie, ale politická nesloboda tam pretrváva...
Hoci liberalizácia podnikania - a teda možnosť ekonomickej sebarealizácie predstavuje komplex prínosov - od možnosti realizácie dobrých nápadov, inovácií, cez možnosť osobného, profesionálneho a odborného napredovania, až po - dovtedy často nemysliteľný - príjem z podnikania. Ale spoločensko-ekonomická zmena dosiahnutá v roku 1989 je stále "nedokončená". Chýba dotiahnutie viacerých otázok vymožiteľnosti práva, upevnenie demokratických princípov v politickom systéme, korektné a efektívne fungovanie orgánov štátnej správy a samosprávy, postihovanie korupcie vo všetkých formách. A tiež, ako sa ukazuje, je tu aj nanajvýš aktuálna otázka - očistenie polície, súdnictva a prokuratúry. Lebo aj v Číne sa úspešne rozvíja ekonomické podnikanie, ale politická nesloboda tam pretrváva...
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
Zodpovednosť za seba samého
Kassay Štefan Kassay
predseda dozornej rady
I.D.C. Holding
Zodpovednosť za seba samého Človek si musí pomÓCť sám a neukrajovať z chleba spoupracovníkov.Má aj viacej voľnosti A MôžE SA BEZ ZáBRAN SAMOSTATNE ROZHODOVAť.
Človek si musí pomÓCť sám a neukrajovať z chleba spoupracovníkov.Má aj viacej voľnosti A MôžE SA BEZ ZáBRAN SAMOSTATNE ROZHODOVAť.
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
Realizácia unikátneho nápadu
Mezírka Tomáš Mezírka
Country Manager
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Zodpovednosť za seba samého Převzít zodpovědnost sám za sebe a svá rozhodnutí je po desetiletích nařizování "stranou" toho co člověk má dělat/musí dělat tato možnost základem úspěchu všech, kteří se toho chopí. Mnoho lidí to ale stále nepochopilo a proto lze slyšet hlouposti jak kdysi bylo všechno lepší a lidé se měli lépe.... Nicméně kromě pár kádrů a vexláků se lidé rozhodně lépe neměli...
Převzít zodpovědnost sám za sebe a svá rozhodnutí je po desetiletích nařizování "stranou" toho co člověk má dělat/musí dělat tato možnost základem úspěchu všech, kteří se toho chopí. Mnoho lidí to ale stále nepochopilo a proto lze slyšet hlouposti jak kdysi bylo všechno lepší a lidé se měli lépe.... Nicméně kromě pár kádrů a vexláků se lidé rozhodně lépe neměli...
Kalivoda Tomáš Kalivoda
riaditeľ sekcie komerčného poistenia
Union poisťovňa, a.s.
Možnosť súťažiť a rásť Nepomerne lepšia dostupnosť tovarov a služieb, férové ceny riadené len dopytom a ponukou. A hlavne celkovo nepomerne vyššia kvalita poskytovaných služieb, keďže priazeň klienta už nie je zadarmo.
Nepomerne lepšia dostupnosť tovarov a služieb, férové ceny riadené len dopytom a ponukou. A hlavne celkovo nepomerne vyššia kvalita poskytovaných služieb, keďže priazeň klienta už nie je zadarmo.
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
Možnosť súťažiť a rásť Do roku 1989 sa tiež podnikalo, mnohí jednotlivci využívali neschopnosť socialistického zriadenia poskytnúť kvalitné a potrebné služby, akurát sa to dialo na čiernom trhu. Liberalizácia podnikania podnikania po 1989 priniesla transparentnosť a rovnaké podmienky pre ľudí, ktorí chcú podnikať a prevziať na seba riziko podnikateľa a na jednej strane poskytovať produkty a služby a na strane druhej generovať svoje zisky. Dnešný systém je však poznačený mnohými nesystémovými zásahmi a rozsiahlou korupciou nominantov vlád SMERu, ktoré účinok slobodného podnikania silno deformuje. Treba sa vrátiť k podstate slobodného trhu, rovnaké šance, rovnaká štartovacia pozícia, rýchle a spravodlivé súdy.
Do roku 1989 sa tiež podnikalo, mnohí jednotlivci využívali neschopnosť socialistického zriadenia poskytnúť kvalitné a potrebné služby, akurát sa to dialo na čiernom trhu. Liberalizácia podnikania podnikania po 1989 priniesla transparentnosť a rovnaké podmienky pre ľudí, ktorí chcú podnikať a prevziať na seba riziko podnikateľa a na jednej strane poskytovať produkty a služby a na strane druhej generovať svoje zisky. Dnešný systém je však poznačený mnohými nesystémovými zásahmi a rozsiahlou korupciou nominantov vlád SMERu, ktoré účinok slobodného podnikania silno deformuje. Treba sa vrátiť k podstate slobodného trhu, rovnaké šance, rovnaká štartovacia pozícia, rýchle a spravodlivé súdy.
Hanes Vladimír Hanes
Zakladateľ Hanes Executive Search
Hanes Exeuctive Search
Možnosť súťažiť a rásť
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
Neviem /nevyjadrujem sa / iné Najväčším neindividuálnym prínosom bola masívna celospoločenská zmena hodnôt a smerovania spoločnosti a štátu. Bola podnecovaná množstvom individuálnych očakávaní, ktoré v konečnom dôsledku synergicky zmenili spoločnosť.
Najväčším neindividuálnym prínosom bola masívna celospoločenská zmena hodnôt a smerovania spoločnosti a štátu. Bola podnecovaná množstvom individuálnych očakávaní, ktoré v konečnom dôsledku synergicky zmenili spoločnosť.

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní