Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Privítali by ste celoplošnú fakturáciu bez DPH (tzv. systém reverse charge) na Slovensku? Kolotočové vratky DPH skončia. DPH zaplatí až konečný odberateľ. Avšak len v susednom Česku, kde sa podarilo od roku 2020 presadiť novinku tzv. celoplošnej fakturácie bez DPH (tzv. systém reverse charge).

  1. rozhodne áno 59 %
  2. skôr áno 26 %
  3. skôr nie 4 %
  4. rozhodne nie 0 %
  5. neviem / nevyjadrujem sa / iné 11 %


Uzávierka hlasovania: 09.12.2019. Počet respondentov: 92.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
skôr áno No veď to teda okuknime v Česku a uvidíme :)
No veď to teda okuknime v Česku a uvidíme :)
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
rozhodne áno
Danko Attila Danko
konateľ
IBG International Battery Group, s.r.o., Pezinok
rozhodne áno
Rentka Branislav Rentka
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
rozhodne áno
Delinčák Branislav Delinčák
konateľ
ARDSYSTÉM, s.r.o.
rozhodne áno Tento krok určite uľahčí administratívu, nakoľko dnes je systém fakturácie DPH komplikovaný. Zlepší sa cash-flow a jednoznačne sa podľa mňa zlepší aj výber, keďže bude len jeden príjem DPH - platba o konečného odberateľa. Takýto krok by som veľmi uvítal.
Tento krok určite uľahčí administratívu, nakoľko dnes je systém fakturácie DPH komplikovaný. Zlepší sa cash-flow a jednoznačne sa podľa mňa zlepší aj výber, keďže bude len jeden príjem DPH - platba o konečného odberateľa. Takýto krok by som veľmi uvítal.
Gašpar Daniel Gašpar
Managing Partner
Crowdberry a.s.
rozhodne áno
Kovárová Drahoslava Kovárová
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno Privítala by som čokoľveľ, čo by zabránilo tomuto bezohľadnému vykrádaniu štátu cez vratky DPH. Už teraz sú národohospodárske škody napáchané akože "podnikateľmi" zlodejmi nedozierne.
Privítala by som čokoľveľ, čo by zabránilo tomuto bezohľadnému vykrádaniu štátu cez vratky DPH. Už teraz sú národohospodárske škody napáchané akože "podnikateľmi" zlodejmi nedozierne.
Elko Dušan Elko
managing partner
SAM Headhunting Slovakia
skôr áno Myšlienka je to dobrá, problematickú však vidím definíciu konečného odberateľa. Počkajme si ako sa s tým popasujú naši susedia.
Myšlienka je to dobrá, problematickú však vidím definíciu konečného odberateľa. Počkajme si ako sa s tým popasujú naši susedia.
Kráľovenská Elena Kráľovenská
konateľka
Keis Media, s.r.o., Bratislava
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Vítek Filip Vítek
data science director
Teamviewer
skôr nie Rýchlo kvasené, neprebehlo potrebnou spoločenskou diskusiou o možných zákutiach. Hrozilo by, že len slepo odpíšeme od suseda postup riešenia, keď nemáme ani istotu, či máme tú istú testovú otázku ako on.
Rýchlo kvasené, neprebehlo potrebnou spoločenskou diskusiou o možných zákutiach. Hrozilo by, že len slepo odpíšeme od suseda postup riešenia, keď nemáme ani istotu, či máme tú istú testovú otázku ako on.
Homolová Gabriela Homolová
konateľka
Homola, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno Samozdanenie bez problémov funguje pri dodávateľských faktúrach z EU, ako aj pri špecifikovaných domácich.
Samozdanenie bez problémov funguje pri dodávateľských faktúrach z EU, ako aj pri špecifikovaných domácich.
Hornák Igor Hornák
predseda predstavenstva
Factory 4 Solutions a.s.
rozhodne áno Rozhodne áno, poklesli by náklady na prevádzkový kapitál, byrokracia a samozrejme možnosť podvodov a tým aj menej rizík protistrán obchodov. Uľahčilo by sa všetkým podnikom na ceste ku koncečnému produktu, na koncového spootrebiteľa by to nemalo žiadny dopad.
Rozhodne áno, poklesli by náklady na prevádzkový kapitál, byrokracia a samozrejme možnosť podvodov a tým aj menej rizík protistrán obchodov. Uľahčilo by sa všetkým podnikom na ceste ku koncečnému produktu, na koncového spootrebiteľa by to nemalo žiadny dopad.
Valent Ivan Valent
predseda predstavenstva
Corwin Capital, a.s.
rozhodne áno
Paule Ivan Paule
partner
TPA Audit, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno
Košalko Ivan Košalko
prezident
Podnikateľská aliancia Slovenska
rozhodne áno Každé zjednodušenie systémov a sťaženie podvodného konania je vítané, pokiaľ toto sťaženie nekomplikuje život aj slušným podnikateľom. Zmeny vyplývajúce zo zavedenia nového systému sú v tomto prípade určite zvládnuteľné, ako to ukazujú príklady viacerých krajín.
Každé zjednodušenie systémov a sťaženie podvodného konania je vítané, pokiaľ toto sťaženie nekomplikuje život aj slušným podnikateľom. Zmeny vyplývajúce zo zavedenia nového systému sú v tomto prípade určite zvládnuteľné, ako to ukazujú príklady viacerých krajín.
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
skôr áno
Sabol Ján Sabol
člen
Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska
rozhodne áno
Ondruš Ján Ondruš
CEO
G. Lehnert, k.s., Bratislava
rozhodne áno
Majerský Ján Majerský
managing director
Proma
skôr áno
Vozáryová Jana Vozáryová
konateľka
Epas BB, s.r.o., Banská Bystrica
rozhodne áno
Mervart Jaroslav Mervart
riaditeľ
Chemosvit
rozhodne áno
Havel Jaroslav Havel
riadiaci partner
Havel & Partners, s.r.o.
rozhodne áno Plošný reverse-charge by som privítal v celej EÚ, t. j. aj na Slovensku, pretože ide v súčasnej dobe asi o najjednoduchší a najúčinnejší nástroj na boj s organizovanými daňovými podvodmi, ktoré trápia všetky členské štáty. Okrem potenciálne pozitívneho fiškálneho vplyvu na štátny rozpočet (v podobe eliminácie veľkej časti podvodov) tento systém prináša aj celý rad výhod pre podnikateľov - dochádza najmä k značnej úspore cash-flow, pretože nákupné faktúry hradí kupujúci bez DPH a nemusí čakať na vrátenie dane späť s odstupom v rámci podaného daňového priznania k DPH. U faktúr bez DPH dochádza k zjednodušeniu administratívy spojenej s kontrolným hlásením a na ne nadväzujúcimi častými výzvami finančného úradu, atď. Som preto rád, že Českej republike sa podarilo tento systém presadiť a očakávam, že sa osvedčí.
Plošný reverse-charge by som privítal v celej EÚ, t. j. aj na Slovensku, pretože ide v súčasnej dobe asi o najjednoduchší a najúčinnejší nástroj na boj s organizovanými daňovými podvodmi, ktoré trápia všetky členské štáty. Okrem potenciálne pozitívneho fiškálneho vplyvu na štátny rozpočet (v podobe eliminácie veľkej časti podvodov) tento systém prináša aj celý rad výhod pre podnikateľov - dochádza najmä k značnej úspore cash-flow, pretože nákupné faktúry hradí kupujúci bez DPH a nemusí čakať na vrátenie dane späť s odstupom v rámci podaného daňového priznania k DPH. U faktúr bez DPH dochádza k zjednodušeniu administratívy spojenej s kontrolným hlásením a na ne nadväzujúcimi častými výzvami finančného úradu, atď. Som preto rád, že Českej republike sa podarilo tento systém presadiť a očakávam, že sa osvedčí.
Bojčík Jozef Bojčík
konateľ
Medi Cool, s.r.o., Košice
rozhodne áno
Galdun Jozef Galdun
Key account manager
ENGINE Services
skôr áno Všetko , čo odstraňuje byrokraciu je dobre pre podnikateľské prostredie .
Všetko , čo odstraňuje byrokraciu je dobre pre podnikateľské prostredie .
Hajko Jozef Hajko
analytik
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Heger Juraj Heger
riaditeľ
Vydavateľstvo Slovart, a.s.
rozhodne áno V podstate daň platí prvý kupujúci neplátca DPH. Všetky predchádzajúce štádiá sú pridanou administratívou.
V podstate daň platí prvý kupujúci neplátca DPH. Všetky predchádzajúce štádiá sú pridanou administratívou.
Topolová Karolína Topolová
generálna riaditeľka
AAA Auto, a.s.
skôr áno Na júl 2022 pripravuje Európska komisia definitívny návrh na systém pravidiel pre DPH. Takže je možné, že táto zmena, ktorá si vyžiada pomerne zložitú administratívnu prípravu a zvýšenie práce podnikateľov prestane za necelé dva roky platiť. Je potom otázkou, či súkromné spoločnosti nebudú zbytočne musieť vynaložiť energiu na prispôsobenie sa novým podmienkam dvakrát za sebou.
Na júl 2022 pripravuje Európska komisia definitívny návrh na systém pravidiel pre DPH. Takže je možné, že táto zmena, ktorá si vyžiada pomerne zložitú administratívnu prípravu a zvýšenie práce podnikateľov prestane za necelé dva roky platiť. Je potom otázkou, či súkromné spoločnosti nebudú zbytočne musieť vynaložiť energiu na prispôsobenie sa novým podmienkam dvakrát za sebou.
Zavacká Katarína Zavacká
historička práva
rozhodne áno Privítala. To by sa nám tu od základu zmenila politická elita.
Privítala. To by sa nám tu od základu zmenila politická elita.
Čechová Katarína Čechová
partner
advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS
skôr nie
Vančo Luboš Vančo
partner
KPMG Slovensko, s.r.o.
skôr áno
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
skôr áno
Tokošová Marcela Tokošová
riaditeľka
v.d. Kovotvar v Kútoch
rozhodne áno
Christenko Marián Christenko
generálny riaditeľ
KOSIT, a.s., Košice
rozhodne áno Áno, všetko čo zjednoduší a sprehľadní súčasný daňový system bude prínosom pre podnikateľov ale aj štát.
Áno, všetko čo zjednoduší a sprehľadní súčasný daňový system bude prínosom pre podnikateľov ale aj štát.
Ráno Marián Ráno
riaditeľ
Solidita, s.r.o., Bratislava
skôr nie V súčasnosti sa prenos DPH uplatňuje len na niektoré tovary a služby. Rozhodne by sa systém fakturácie z pohľadu DPH mal zjednotiť pri všetkých tovaroch a službách. Je však na diskusiu, či má ísť o reverse charge. Celoplošná fakturácia bez DPH aj tak nie je možná, lebo na neplatcu DPH sa daňová povinnosť preniesť nedá. Osobne by som sa skôr vrátil k rokmi zabehnutej celoplošnej fakturácií s DPH. Vo vyspelých krajinách s vysokou efektivitou výberu DPH nepoužívajú reserve charge ako nástroj na ochranu pred únikmi DPH.
V súčasnosti sa prenos DPH uplatňuje len na niektoré tovary a služby. Rozhodne by sa systém fakturácie z pohľadu DPH mal zjednotiť pri všetkých tovaroch a službách. Je však na diskusiu, či má ísť o reverse charge. Celoplošná fakturácia bez DPH aj tak nie je možná, lebo na neplatcu DPH sa daňová povinnosť preniesť nedá. Osobne by som sa skôr vrátil k rokmi zabehnutej celoplošnej fakturácií s DPH. Vo vyspelých krajinách s vysokou efektivitou výberu DPH nepoužívajú reserve charge ako nástroj na ochranu pred únikmi DPH.
Staník Marián Staník
generálny riaditeľ
Lesy SR
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Hričovský Márius Hričovský
podpredseda predstavenstva
Stredoslovenská energetika, a.s.
rozhodne áno Platný systém DPH je dobrý naozaj len na podvody. Čím skôr ho nahradí niečo jednoduché, čo nebude otravovať život podnikateľom, tým lepšie.
Platný systém DPH je dobrý naozaj len na podvody. Čím skôr ho nahradí niečo jednoduché, čo nebude otravovať život podnikateľom, tým lepšie.
Šarmír Marko Šarmír
Managing partner
RecruitMen & Developium Group
rozhodne áno
Tóth Maroš Tóth
partner
Rödl & Partner Advokáti, s.r.o., Bratislava
skôr áno Určite by systém reverse charge na Slovensku pomohol v boji s daňovými únikmi ako aj pri zjednodušení plánovania a realizácie mnohých transakcií medzi podnikateľmi. Takáto zmena si však vyžaduje relatívne komplexnú úpravu v daňovej a účtovnej legislatíve, preto isté pochybnosti spôsobuje aktuálna "dočasnosť" platnosti tejto úpravy v Česku do polovice r. 2022.
Určite by systém reverse charge na Slovensku pomohol v boji s daňovými únikmi ako aj pri zjednodušení plánovania a realizácie mnohých transakcií medzi podnikateľmi. Takáto zmena si však vyžaduje relatívne komplexnú úpravu v daňovej a účtovnej legislatíve, preto isté pochybnosti spôsobuje aktuálna "dočasnosť" platnosti tejto úpravy v Česku do polovice r. 2022.
Wiedermann Martin Wiedermann
generálny riaditeľ
Centrálny depozitár cenných papierov SR
rozhodne áno Každé zjednodušenie systému je vítané!
Každé zjednodušenie systému je vítané!
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
rozhodne áno
Mittner Martin Mittner
Country Manager
Nestlé Slovensko, s.r.o.
rozhodne áno Áno, vo všeobecnosti vítame každé opatrenie, ktoré zjednoduší daňový systém a prispeje k efektívnejšiemu výberu daní. V neposlednom rade ide, podľa daňových expertov, o veľmi účinný nástroj v boji proti daňovým únikom. Zavedeniu by mala predchádzať odborná diskusia a kvalitne vypracovaná legislatíva.
Áno, vo všeobecnosti vítame každé opatrenie, ktoré zjednoduší daňový systém a prispeje k efektívnejšiemu výberu daní. V neposlednom rade ide, podľa daňových expertov, o veľmi účinný nástroj v boji proti daňovým únikom. Zavedeniu by mala predchádzať odborná diskusia a kvalitne vypracovaná legislatíva.
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
skôr áno
Kostič Martin Kostič
riaditeľ
Emark, s.r.o.
skôr áno Odhaduje sa, že DPH fraudy sa v EU pohybujú v miliardách EUR. Tento systém určite má potenciál výrazne zefektívniť výber DPH. Medzi hlavné riziká patrí najmä nízka znalosť tohto mechanizmu medzi podnikateľmi, potreba úpravy IT systémov a absencia vhodných kontrolných nástrojov. Samozrejme, kreatívni špekulanti budú aj tu hľadať spôsoby, ako sa vynájsť. Treba tieto kroky predvídať a zaviesť opatrenia tak, aby zbytočne netrestali a nezaťažovali štandardných podnikateľov. No a v slovenských podmienkach by bohužiaľ väčší efekt ako zmena systému výberu DPH mala voľná ruka pre políciu, aby tieto prípady riešila.
Odhaduje sa, že DPH fraudy sa v EU pohybujú v miliardách EUR. Tento systém určite má potenciál výrazne zefektívniť výber DPH. Medzi hlavné riziká patrí najmä nízka znalosť tohto mechanizmu medzi podnikateľmi, potreba úpravy IT systémov a absencia vhodných kontrolných nástrojov. Samozrejme, kreatívni špekulanti budú aj tu hľadať spôsoby, ako sa vynájsť. Treba tieto kroky predvídať a zaviesť opatrenia tak, aby zbytočne netrestali a nezaťažovali štandardných podnikateľov. No a v slovenských podmienkach by bohužiaľ väčší efekt ako zmena systému výberu DPH mala voľná ruka pre políciu, aby tieto prípady riešila.
Guttman Martin Guttman
managing director
Tuli.sk
skôr áno
Jacko Martin Jacko
managing partner
Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o, Bratislava
skôr áno Skôr áno. Určite je ale vhodné sa pred prijatím tejto zmeny zoznámiť so skúsenosťami s fungovaním tohto systému v krajinách kde je to už zavedené a urobiť si analýzu dopadov v našom právnom a ekonomickom prostredí.
Skôr áno. Určite je ale vhodné sa pred prijatím tejto zmeny zoznámiť so skúsenosťami s fungovaním tohto systému v krajinách kde je to už zavedené a urobiť si analýzu dopadov v našom právnom a ekonomickom prostredí.
Kubala Martin Kubala
generálny riaditeľ SEE
Hewlett-Packard Slovakia
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Beňuška Matej Beňuška
Public Policy Manager, Central, Eastern and Southern Europe
Taxify
rozhodne áno
Meško Michal Meško
CEO
Martinus.sk
rozhodne áno
Obeda Michal Obeda
konatel
Spotreba.sk, s.r.o.
rozhodne áno
Rybárik Michal Rybárik
predseda
Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu
rozhodne áno
Kalnický Milan Kalnický
finančný riaditeľ
Viena International
rozhodne áno
Kaňuščák Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ
Kami Profit, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno Presne takto by to bolo najspravodlivejšie aj najjednoduchšie pre podnikateľov aj kontrolné subjekty. V princípe DPH by sa to zmenilo za daň z obratu podobne jednoducho funguje USA. Odpadnú zložité daňové priznania, ich krížová kontrola a hlavne daňové úniky. Lebo dodávatelia medzi sebou si nebudú účtovať DPH a teda zároveň si uplatňovať nadmerné odpočty, čo umožňuje podvody, ale len ten konečný spotrebiteľ, ktorý už nie je registrovaný platca tejto dane, len ten by vyfaktúroval s daňou. Osobne sa veľmi čudujem, že k tomu celá EÚ už dávno nepristúpila.
Presne takto by to bolo najspravodlivejšie aj najjednoduchšie pre podnikateľov aj kontrolné subjekty. V princípe DPH by sa to zmenilo za daň z obratu podobne jednoducho funguje USA. Odpadnú zložité daňové priznania, ich krížová kontrola a hlavne daňové úniky. Lebo dodávatelia medzi sebou si nebudú účtovať DPH a teda zároveň si uplatňovať nadmerné odpočty, čo umožňuje podvody, ale len ten konečný spotrebiteľ, ktorý už nie je registrovaný platca tejto dane, len ten by vyfaktúroval s daňou. Osobne sa veľmi čudujem, že k tomu celá EÚ už dávno nepristúpila.
Vašek Miloš Vašek
generálny riaditeľ
DEXIS SLOVAKIA
skôr áno
Adamiš Miroslav Adamiš
riaditeľ
generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
rozhodne áno Ukončíme tým konečne všetky vratky. Cely daňový systém by sa tým zjednodušil.
Ukončíme tým konečne všetky vratky. Cely daňový systém by sa tým zjednodušil.
Kunsch Miroslav Kunsch
generálny riaditeľ
IPESOFT spol. s r.o.
rozhodne áno
Očenáš Miroslav Očenáš
CEO & Founder
Kvety.sk
rozhodne áno Wou, o tomto snívam už roky. Super, že to už niekto rieši aj na vyššej úrovni. Držím palce.
Wou, o tomto snívam už roky. Super, že to už niekto rieši aj na vyššej úrovni. Držím palce.
Štrokendl Miroslav Štrokendl
generálny riaditeľ
UniCredit Bank Slovakia a. s.
skôr áno
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Smolár Ondrej Smolár
predseda predstavenstva
Soitron
neviem / nevyjadrujem sa / iné Uvítam akékoľvek, pre firmy administratívne nenáročné opatrenie, ktoré zosúladí očakávaný výber DPH s realitou a zabráni krádežiam, ktoré sa v tomto segmente výberu daní dejú.
Uvítam akékoľvek, pre firmy administratívne nenáročné opatrenie, ktoré zosúladí očakávaný výber DPH s realitou a zabráni krádežiam, ktoré sa v tomto segmente výberu daní dejú.
Múdry Pavol Múdry
dlhoročný člen
IPI Slovensko
rozhodne áno Iste, bolo by to asi "čistejšie". Ale asi by sa DPH mala takto zladiť v celej EÚ v rámci spoločného trhu.
Iste, bolo by to asi "čistejšie". Ale asi by sa DPH mala takto zladiť v celej EÚ v rámci spoločného trhu.
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
skôr áno
Augustinič Peter Augustinič
obchodný a marketingový riaditeľ
QBSW
rozhodne áno
Pažitný Peter Pažitný
partner
Pažitný & Kandilaki – healthcare consulting
rozhodne áno
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
rozhodne áno Slovensko opat premarnilo jednu sancu na zabranenie danoym megapodvodom, na efektivnejsi vyber dani, a na zjednosusenie zivota a podnikania svojim danovym poplatnikom. Miesto toho aby sme rozbijali karuselove mafie , radsej budeme pokutovat zivnostnikov alebo male eserocky za oneskorene podanie danoveho priznania, alebo nespravne vyplnenie nejakeho tlaciva .
Slovensko opat premarnilo jednu sancu na zabranenie danoym megapodvodom, na efektivnejsi vyber dani, a na zjednosusenie zivota a podnikania svojim danovym poplatnikom. Miesto toho aby sme rozbijali karuselove mafie , radsej budeme pokutovat zivnostnikov alebo male eserocky za oneskorene podanie danoveho priznania, alebo nespravne vyplnenie nejakeho tlaciva .
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
skôr áno Som za také legislatívne úpravy, ktoré umožnia zredukovať úniky DPH. Som zároveň za to, aby sa pribrzdil až zastavil nekonečný kolotoč legislatívnych úprav. Aby každá ďalšia úprava systém zjednodušovala, keďže dnes sa deje skôr opak.
Som za také legislatívne úpravy, ktoré umožnia zredukovať úniky DPH. Som zároveň za to, aby sa pribrzdil až zastavil nekonečný kolotoč legislatívnych úprav. Aby každá ďalšia úprava systém zjednodušovala, keďže dnes sa deje skôr opak.
Vilem Peter Vilem
riaditeľ
Vema, s.r.o., Bratislava
skôr áno Určite by všetci privítali systém, ktorý bude prehľadnejší a administratívne jednoduchý. V súčasnosti sa kvôli niekoľkým podvodníkom (ktorí nás oberajú o milióny) musia tisíce podnikateľov zaoberať zložitou a komplikovanou administratívou. Okrem toho tam vstupuje ešte jeden fenomén - často aj poctivý podnikateľ je z tohto pohľadu považovaný za podvodníka, pretože si nesplnil jednu z tisícov povinností, ktoré definuje chaotická a nejasná legislatíva.
Určite by všetci privítali systém, ktorý bude prehľadnejší a administratívne jednoduchý. V súčasnosti sa kvôli niekoľkým podvodníkom (ktorí nás oberajú o milióny) musia tisíce podnikateľov zaoberať zložitou a komplikovanou administratívou. Okrem toho tam vstupuje ešte jeden fenomén - často aj poctivý podnikateľ je z tohto pohľadu považovaný za podvodníka, pretože si nesplnil jednu z tisícov povinností, ktoré definuje chaotická a nejasná legislatíva.
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
skôr áno
Patek Peter Patek
konateľ
Plastix, s.r.o.
skôr áno Pre obchodné firmy zaoberajúce sa hlavne dovozom, by to bolo jednoznačne prínosom. V celoplošnom zavedení je však viacero problémových miest pre výbercu daní - hlavne časový odstup od začiatku výroby (vstupu tovaru na trh) po konečnú spotrebu. Tiež nemožno zanedbať tvorivé schopnosti jednotlivých článkov trhu. Celý problém však súvisí s cash flow. Ak by sa v podnikateľskom prostredí vytvorili podmienky na to, aby firmy boli schopné plniť si svoje finančné záväzky v lehote splatnosti, o probléme by sa asi nehovorilo.
Pre obchodné firmy zaoberajúce sa hlavne dovozom, by to bolo jednoznačne prínosom. V celoplošnom zavedení je však viacero problémových miest pre výbercu daní - hlavne časový odstup od začiatku výroby (vstupu tovaru na trh) po konečnú spotrebu. Tiež nemožno zanedbať tvorivé schopnosti jednotlivých článkov trhu. Celý problém však súvisí s cash flow. Ak by sa v podnikateľskom prostredí vytvorili podmienky na to, aby firmy boli schopné plniť si svoje finančné záväzky v lehote splatnosti, o probléme by sa asi nehovorilo.
Dostál Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
neviem / nevyjadrujem sa / iné Nie som ekonóm, ale ak to pomôže znížiť úniky daní z DPH, tak to treba aspoň zvážiť. V niektorých krajinách sa roky nevyužíva koncept DPH, ale tzv. daň z predaja, ktorá sa aplikuje až na konci reťazca.
Nie som ekonóm, ale ak to pomôže znížiť úniky daní z DPH, tak to treba aspoň zvážiť. V niektorých krajinách sa roky nevyužíva koncept DPH, ale tzv. daň z predaja, ktorá sa aplikuje až na konci reťazca.
Kubovič Peter Kubovič
managing partner / advokát
HKP Legal, s.r.o., Bratislava
neviem / nevyjadrujem sa / iné Z odborného hľadiska to neviem posúdiť. Avšak nebol by som príliš optimistický v očakávaniach, že by sa tým vyriešili všetky podvody resp. špekulácie s DPH - tento prístup k daniam je u nás stále pevne zakorenený (a bude ešte dlho trvať, kým sa to zmení)...
Z odborného hľadiska to neviem posúdiť. Avšak nebol by som príliš optimistický v očakávaniach, že by sa tým vyriešili všetky podvody resp. špekulácie s DPH - tento prístup k daniam je u nás stále pevne zakorenený (a bude ešte dlho trvať, kým sa to zmení)...
Pala Radovan Pala
partner
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
rozhodne áno Vzhľadom na slabosť inštitúcií dohľadu a vymáhania práva, je potrebné využiť príležitosť na zjednodušenie a redukovanie priestoru pre podvodné konanie a korupciu.
Vzhľadom na slabosť inštitúcií dohľadu a vymáhania práva, je potrebné využiť príležitosť na zjednodušenie a redukovanie priestoru pre podvodné konanie a korupciu.
Dula Radúz Dula
predseda dozornej rady
Zväz cestovného ruchu SR
rozhodne áno O jeden business model menej.
O jeden business model menej.
Kiselicová Renáta Kiselicová
konateľka
Centire
skôr áno
Rybníček Richard Rybníček
primátor mesta
Mesto Trenčín
skôr áno
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
rozhodne áno
Kopál Róbert Kopál
riaditeľ
AOCP
rozhodne áno je najvyšší čas prist so systemovym riešením ktore zabrani zneužívaniu vratiek DPH na okradanie štátu čiže nas všetkých .
je najvyšší čas prist so systemovym riešením ktore zabrani zneužívaniu vratiek DPH na okradanie štátu čiže nas všetkých .
Oroš Roman Oroš
finančný riaditeľ
PEPCO SK & CZ
rozhodne áno Určite áno! Každé zjednodušenie a zprehľadnenie systému pômože v boji proti dépeháčkarom. Navyše poctivým firmám, ktoré majú nadmerné odpočty sa uľaví - nebudú mať viazanú hotovosť niekoľko mesiacov na daňovom úrade.
Určite áno! Každé zjednodušenie a zprehľadnenie systému pômože v boji proti dépeháčkarom. Navyše poctivým firmám, ktoré majú nadmerné odpočty sa uľaví - nebudú mať viazanú hotovosť niekoľko mesiacov na daňovom úrade.
Malček Roman Malček
majiteľ
Redox, s.r.o.
rozhodne áno
Zubaľ Roman Zubaľ
generálny riaditeľ
BPT Leasing, a.s.
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
neviem / nevyjadrujem sa / iné
Hreha Stanislav Hreha
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
rozhodne áno Jednoznacne
Jednoznacne
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
rozhodne áno
Vadocz Štefan Vadocz
riaditeľ
Neopublic s.r.o.
skôr áno
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
skôr áno
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
rozhodne áno Som za každé vylepšenie, ktoré zamedzuje možnosť okrádať klienta, alebo štát.
Som za každé vylepšenie, ktoré zamedzuje možnosť okrádať klienta, alebo štát.
Kupčo Vladimír Kupčo
CEO
VNET, a.s., Bratislava
rozhodne áno
Dvorový Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ
ProCare a Svet zdravia
rozhodne áno Toto opatrenie by mohlo byť spolu s inými podpornými mechanizmami veľmi úspešné v redukcii DPH podvodov.
Toto opatrenie by mohlo byť spolu s inými podpornými mechanizmami veľmi úspešné v redukcii DPH podvodov.
Serles Wilfried Serles
managing partner
Grant Thornton Slovensko
rozhodne áno Pre Slovensko by rozšírenie fakturácie bez DPH (reverse charge) na citlivé sektory bolo prínosom, ktorý by mohol pomôcť v boji proti daňovým podvodom. Zavedenie všeobecného a plošného riešenia by si však vyžadovalo európske riešenie.
Pre Slovensko by rozšírenie fakturácie bez DPH (reverse charge) na citlivé sektory bolo prínosom, ktorý by mohol pomôcť v boji proti daňovým podvodom. Zavedenie všeobecného a plošného riešenia by si však vyžadovalo európske riešenie.

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní