Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Sukeľ

Ondrej Sukeľ
prezident | Slovenská lekárnická komora

Otázka Odpoveď Komentár

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

rozhodne áno Istý štátny orgán si priam šokujúco nesprávne vyložil zákon a "odložil" tak otvorenie pobočky firmy o viac než dva mesiace. Okrem porušenia viacerých zákonov som v tejto súvislosti zažil milý rozhovor s právnikom správneho orgánu, prejavujúcim jednak svojrázne "znalosti" problematiky, ktorých dosiahnutie limitov uzavrel slovami "ja sa nemám s vami o čom baviť". Iný správny orgán prejavil zásadný nesúhlas s predloženou dokumentáciou, ktorý vyústil do nepriameho odporúčania nechať si ju vypracovať firmou manžela konkrétnej úradníčky... Čo je najsmutnejšie, nejde o skúsenosti z deväťdesiatych rokov minulého storočia, ale o vlaňajšie zážitky. Čo je pozitívne, v oboch prípadoch stačilo dôrazne neustúpiť bez potreby dodatočného "vybavovania"...
Istý štátny orgán si priam šokujúco nesprávne vyložil zákon a "odložil" tak otvorenie pobočky firmy o viac než dva mesiace. Okrem porušenia viacerých zákonov som v tejto súvislosti zažil milý rozhovor s právnikom správneho orgánu, prejavujúcim jednak svojrázne "znalosti" problematiky, ktorých dosiahnutie limitov uzavrel slovami "ja sa nemám s vami o čom baviť". Iný správny orgán prejavil zásadný nesúhlas s predloženou dokumentáciou, ktorý vyústil do nepriameho odporúčania nechať si ju vypracovať firmou manžela konkrétnej úradníčky... Čo je najsmutnejšie, nejde o skúsenosti z deväťdesiatych rokov minulého storočia, ale o vlaňajšie zážitky. Čo je pozitívne, v oboch prípadoch stačilo dôrazne neustúpiť bez potreby dodatočného "vybavovania"...

Je podľa vás prijateľné, ak predstaviteľ štátnej inštitúcie alebo štátom ovládanej firmy odmieta zverejniť svoj životopis?

04.03.2019

rozhodne nie Každého z takýchto jednotlivcov však niekto do tej funkcie nominoval. A teda sa máme možnosť pýtať nominujúceho aspoň na pár životopisných položiek, ktoré k tejto nominácii viedli.
Každého z takýchto jednotlivcov však niekto do tej funkcie nominoval. A teda sa máme možnosť pýtať nominujúceho aspoň na pár životopisných položiek, ktoré k tejto nominácii viedli.

Zažili ste už, alebo niekto z vášho okolia, kybernetickú hrozbu, ktorá by ohrozila osobné alebo firemné financie?

17.09.2018

áno

Vyšetruje sa podľa vás vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej dostatočne?

13.08.2018

neviem / nevyjadrujem sa / iné

Myslíte si, že racionalizácia siete nemocníc je správna cesta k skvalitneniu zdravotníctva?

12.02.2018

skôr nie Od roku 2003 sme každoročne presviedčaní, že kadejaké pokusy s názvami "racionalizačné opatrenia" skvalitnia zdravotníctvo. Ubehlo 15 rokov od vpustenia finančných skupín a rôznych viac či menej lokálnych biznismenov do zdravotníctva zdôvodneného zvýšenou konkurenciou, manažmentom, kvalitou a kadečím. Mali azda málo času, aby sa predviedli? Odbornosť, osobná zodpovednosť každého zdravotníckeho pracovníka, transparentnosť a spravodlivé ohodnotenie sú jediné spôsoby, ako do skvalitniť zdravotníctvo. Pseudobiznisové experimenty už hádam stačili.
Od roku 2003 sme každoročne presviedčaní, že kadejaké pokusy s názvami "racionalizačné opatrenia" skvalitnia zdravotníctvo. Ubehlo 15 rokov od vpustenia finančných skupín a rôznych viac či menej lokálnych biznismenov do zdravotníctva zdôvodneného zvýšenou konkurenciou, manažmentom, kvalitou a kadečím. Mali azda málo času, aby sa predviedli? Odbornosť, osobná zodpovednosť každého zdravotníckeho pracovníka, transparentnosť a spravodlivé ohodnotenie sú jediné spôsoby, ako do skvalitniť zdravotníctvo. Pseudobiznisové experimenty už hádam stačili.

Ste spokojný s fungovaním vládnych elektronických schránok na portáli Slovensko.sk?

16.10.2017

skôr áno Prostredníctvom tejto služby som požiadal o vydanie preukazu zdravotníckeho pracovníka a nemal som žiadny problém. Viem si však určite predstaviť príjemnejšie užívateľské prostredie, zasielanie notifikácii prostredníctvom aplikácie v telefóne a zrozumiteľnejšiu orientáciu napríklad pri prideľovaní práv zamestnancom.
Prostredníctvom tejto služby som požiadal o vydanie preukazu zdravotníckeho pracovníka a nemal som žiadny problém. Viem si však určite predstaviť príjemnejšie užívateľské prostredie, zasielanie notifikácii prostredníctvom aplikácie v telefóne a zrozumiteľnejšiu orientáciu napríklad pri prideľovaní práv zamestnancom.

Čítali ste v poslednom čase nejakú zaujímavú knihu, ktorú by ste odporučili aj ostatným?

17.07.2017

Odporúčam knihu/knihy... (v poli na textový komentár prosím uveďte názov a autora) Timur Vermes: A je tu zas!
Timur Vermes: A je tu zas!

Ako vnímate návrh na povinné zverejňovanie ponúkaného platu v pracovných inzerátoch?

08.05.2017

skôr negatívne Na problém sa dívam z hľadiska malých podnikateľov. Svet a ekonomiku netvoria iba korporácie s veľkým právnymi a HR oddeleniami, ktoré v konečnom dôsledku každú takúto reguláciu dokážu obísť, ale aj (a hlavne) živnostníci, malé a rodinné firmy, v ktorých je diskrétnosť takýchto údajov často existenčnou otázkou, keďže trh práce sa niekedy mení z mesiaca na mesiac.
Na problém sa dívam z hľadiska malých podnikateľov. Svet a ekonomiku netvoria iba korporácie s veľkým právnymi a HR oddeleniami, ktoré v konečnom dôsledku každú takúto reguláciu dokážu obísť, ale aj (a hlavne) živnostníci, malé a rodinné firmy, v ktorých je diskrétnosť takýchto údajov často existenčnou otázkou, keďže trh práce sa niekedy mení z mesiaca na mesiac.

Myslíte si, že princípy platformovej ekonomiky (Uber, AirBnb) sa dajú uplatniť aj vo vašej firme?

03.04.2017

rozhodne nie Napriek tomu, že existuje pár špekulantov, ktorí sa o to rôznymi komplikovanými spôsobmi pokúšali. Tieto subjekty môžu byť inšpiráciou pri diskusii o význame mnohých "historických" reguláciách, ktoré dnes už nemajú reálne opodstatnenie. Pri tejto diskusii však treba veľmi citlivo rozlišovať dopady na konečného užívateľa tej-ktorej služby a potenciálne riziká vyplývajúce z informačnej asymetrie - zdravotníctvo, školstvo, potraviny...
Napriek tomu, že existuje pár špekulantov, ktorí sa o to rôznymi komplikovanými spôsobmi pokúšali. Tieto subjekty môžu byť inšpiráciou pri diskusii o význame mnohých "historických" reguláciách, ktoré dnes už nemajú reálne opodstatnenie. Pri tejto diskusii však treba veľmi citlivo rozlišovať dopady na konečného užívateľa tej-ktorej služby a potenciálne riziká vyplývajúce z informačnej asymetrie - zdravotníctvo, školstvo, potraviny...

Ako vnímate výhru Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA?

14.11.2016

skôr negatívne

Mali by si podľa vás Slováci priplácať za zdravotnú starostlivosť?

08.08.2016

neviem / nevyjadrujem sa / iné Takto formulovaná otázka vedie k zjednodušeniam. Podľa dostupných údajov je vysoko pravdepodobné, že aktuálnym spôsobom nastavený systém povinných odvodov nebude už o cca 5 - 10 rokov postačovať na úhradu moderných (ale finančne náročných) spôsobov liečby. Riešenia spôsobom "zvyšok doplatí pacient" sú síce jednoduché, ale v kontexte neefektívne vynakladaných miliónov eur aj značne hlúpe.
Takto formulovaná otázka vedie k zjednodušeniam. Podľa dostupných údajov je vysoko pravdepodobné, že aktuálnym spôsobom nastavený systém povinných odvodov nebude už o cca 5 - 10 rokov postačovať na úhradu moderných (ale finančne náročných) spôsobov liečby. Riešenia spôsobom "zvyšok doplatí pacient" sú síce jednoduché, ale v kontexte neefektívne vynakladaných miliónov eur aj značne hlúpe.

Ste za zrušenie gastrolístkov?

04.07.2016

rozhodne áno

Cítili ste sa už sami alebo ako zástupca firmy na Slovensku bezprávne?

04.04.2016

skôr nie

Máte v súčasnosti problém nájsť na trhu práce kvalitných ľudí?

28.03.2016

skôr nie Vzhľadom k tomu, že štúdium farmácie má vďaka európskej smernici 2005/36/ES zakotvenú povinnú 6 mesačnú prax, je možné ešte pred reálnym nástupom do zamestnania posúdiť kvalitu potenciálneho zamestnanca. Na základe takejto pozitívnej skúsenosti som už zamestnal troch absolventov, z ktorých jeden už veľmi kvalitne a samostatne vedie verejnú lekáreň.
Vzhľadom k tomu, že štúdium farmácie má vďaka európskej smernici 2005/36/ES zakotvenú povinnú 6 mesačnú prax, je možné ešte pred reálnym nástupom do zamestnania posúdiť kvalitu potenciálneho zamestnanca. Na základe takejto pozitívnej skúsenosti som už zamestnal troch absolventov, z ktorých jeden už veľmi kvalitne a samostatne vedie verejnú lekáreň.

Koho zvyknete krúžkovať vo voľbách do Národnej rady SR?

29.02.2016

kandidátov, ktorých poznám osobne Hoci na druhej strane, pri niektorých kandidátoch, ktorých tiež poznám osobne by som skôr uvítal možnosť vyškrtnutia.
Hoci na druhej strane, pri niektorých kandidátoch, ktorých tiež poznám osobne by som skôr uvítal možnosť vyškrtnutia.

Pocítili ste vo svojom podnikaní pozitívny vplyv informatizácie štátnej a verejnej správy?

22.02.2016

určite nie Procesy, ktoré mi kedysi trvali pol hodiny, dnes "vďaka" informatizácii trvajú pol dňa. Napriek tomu, že zdravotným poisťovniam za neuveriteľných sedemnásť centov (ktoré musi zaplatiť pacient) prepisujeme každý papierový lekársky predpis do elektronickej podoby, doposiaľ mi nikto nebol schopný rozumne vysvetliť potrebu každomesačného triedenia papierových lekárskych predpisov podľa kadejakých zvláštnych kritérií, ich pečiatkovania, vypisovania množstvom údajov (ceny lieku, kód lieku, názov lieku - áno, to čo raz napíše lekár, musí lekárnik dopísať ešte raz), podpisovania, balenia po dvesto kusov a ich zasielania poisteným listom do zdravotnej poisťovne.
Procesy, ktoré mi kedysi trvali pol hodiny, dnes "vďaka" informatizácii trvajú pol dňa. Napriek tomu, že zdravotným poisťovniam za neuveriteľných sedemnásť centov (ktoré musi zaplatiť pacient) prepisujeme každý papierový lekársky predpis do elektronickej podoby, doposiaľ mi nikto nebol schopný rozumne vysvetliť potrebu každomesačného triedenia papierových lekárskych predpisov podľa kadejakých zvláštnych kritérií, ich pečiatkovania, vypisovania množstvom údajov (ceny lieku, kód lieku, názov lieku - áno, to čo raz napíše lekár, musí lekárnik dopísať ešte raz), podpisovania, balenia po dvesto kusov a ich zasielania poisteným listom do zdravotnej poisťovne.

Myslíte si, že by Európska únia mala tvrdo reagovať na povolebný vývoj v Poľsku?

11.01.2016

skôr nie Pokiaľ nedochádza k porušovaniu základných demokratických princípov, je nevyhnutné rešpektovať výsledok volieb.
Pokiaľ nedochádza k porušovaniu základných demokratických princípov, je nevyhnutné rešpektovať výsledok volieb.

Učia sa deti v školách veci potrebné pre život?

04.01.2016

rozhodne áno Odpoveď som konzultoval s mojimi školopovinnými synmi. Odpovede boli nasledovné: Filip (prvák): Áno, na prvouke. Umývať si ruky. Tomáš (tretiak): Áno, na vlastivede a prírodovede. A vybrané slová. Matúš (ôsmak): Jasnééé. Napríklad rozoznávať horniny a minerály.
Odpoveď som konzultoval s mojimi školopovinnými synmi. Odpovede boli nasledovné: Filip (prvák): Áno, na prvouke. Umývať si ruky. Tomáš (tretiak): Áno, na vlastivede a prírodovede. A vybrané slová. Matúš (ôsmak): Jasnééé. Napríklad rozoznávať horniny a minerály.

Je podľa vás financovanie súkromných inštitútov (think tankov) dostatočne transparentné?

19.10.2015

skôr nie Vzhľadom k zásadným požiadavkám, hraničiacim s ideálnym svetom, ktoré tieto inštitúcie majú voči štátnym inštitúciám, by bolo sympatické, keby šli sami príkladom a silne proaktívne zverejňovali všetko, čo len sa zverejniť dá.
Vzhľadom k zásadným požiadavkám, hraničiacim s ideálnym svetom, ktoré tieto inštitúcie majú voči štátnym inštitúciám, by bolo sympatické, keby šli sami príkladom a silne proaktívne zverejňovali všetko, čo len sa zverejniť dá.

Akou známkou by ste ohodnotili slovenské základné a stredné školy?

08.06.2015

výborný Môžem hodnotiť iba jednu základnú školu, tú do ktorej som chodil ja a ktorú navštevujú už moje deti. Do pamätnice, ktorú práve vydáva som uviedol - nie všetko, čo som sa v základnej škole naučil, som v živote skutočne potreboval, ale zároveň všetko, čo som v živote dokázal, má svoje korene práve na dnes už osemdesiatročnej Základnej škole Jána Švermu v Humennom. A v školskej jedálni skutočne skvele varia!
Môžem hodnotiť iba jednu základnú školu, tú do ktorej som chodil ja a ktorú navštevujú už moje deti. Do pamätnice, ktorú práve vydáva som uviedol - nie všetko, čo som sa v základnej škole naučil, som v živote skutočne potreboval, ale zároveň všetko, čo som v živote dokázal, má svoje korene práve na dnes už osemdesiatročnej Základnej škole Jána Švermu v Humennom. A v školskej jedálni skutočne skvele varia!