Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Ráno

Marián Ráno
riaditeľ | Solidita, s.r.o., Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Ako vnímate, ak sa slovenská firma zaregistruje v daňovom raji, napríklad na Cypre?

21.10.2019

Snaha o daňovú optimalizáciu Vzhľadom na vysoké daňové sadzby na Slovensku, registráciu firmy v daňovom raji vnímam prevažne ako snahu znížiť daňové zaťaženie podnikateľa, no určite môže byť motivácia aj snaha o zachovanie anonymity podnikateľa v prípade nekalých aktivít. V prípade takejto registrácie treba kvôli nižšej transparentnosti počítať aj s nižšou mierou dôveryhodnosti zo strany partnerov, napr. bánk.
Vzhľadom na vysoké daňové sadzby na Slovensku, registráciu firmy v daňovom raji vnímam prevažne ako snahu znížiť daňové zaťaženie podnikateľa, no určite môže byť motivácia aj snaha o zachovanie anonymity podnikateľa v prípade nekalých aktivít. V prípade takejto registrácie treba kvôli nižšej transparentnosti počítať aj s nižšou mierou dôveryhodnosti zo strany partnerov, napr. bánk.

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Nie Vratku nadmerného odpočtu DPH pri splnení podmienok uhradí na základe podaného DPH priznania daňový úrad automaticky a teda nie je tu čo vybavovať. Vyplniť by ho mal zvládnuť bežný účtovník. Pri refundácií DPH zo zahraničia je proces zložitejší a využitie externých služieb je na mieste.
Vratku nadmerného odpočtu DPH pri splnení podmienok uhradí na základe podaného DPH priznania daňový úrad automaticky a teda nie je tu čo vybavovať. Vyplniť by ho mal zvládnuť bežný účtovník. Pri refundácií DPH zo zahraničia je proces zložitejší a využitie externých služieb je na mieste.

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

skôr áno Najefektívnejší spôsob, ako ochrániť životné prostredie pri zachovaní zamestnanosti a zároveň dosahovať udržateľný hospodársky rast, bude zahájiť premenu štruktúry priemyslu na ekologickejšie hospodárstvo. To znamená zamerať hospodárske aktivity na oblasť recyklácie, ekologickej dopravy - fosilné palivá nahradiť elektrinou, kvalitnou MHD, prednosť bicyklov a kolobežiek pred autami, (nie vyháňať ich z chodníkov a posielať na cesty ku autám a kamiónom!), v stavebníctve zamerať sa na budovanie ekologických stavieb (zelené strechy, zatepľovanie) a stavieb využívajúce obnoviteľné zdroje energie (slnko, voda, vietor, a pod. ).
Najefektívnejší spôsob, ako ochrániť životné prostredie pri zachovaní zamestnanosti a zároveň dosahovať udržateľný hospodársky rast, bude zahájiť premenu štruktúry priemyslu na ekologickejšie hospodárstvo. To znamená zamerať hospodárske aktivity na oblasť recyklácie, ekologickej dopravy - fosilné palivá nahradiť elektrinou, kvalitnou MHD, prednosť bicyklov a kolobežiek pred autami, (nie vyháňať ich z chodníkov a posielať na cesty ku autám a kamiónom!), v stavebníctve zamerať sa na budovanie ekologických stavieb (zelené strechy, zatepľovanie) a stavieb využívajúce obnoviteľné zdroje energie (slnko, voda, vietor, a pod. ).

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

tri mesiace až pol roka Dĺžka procesu zaškolenia nového zamestnanca je závislá od skúseností a zručnosti danej osoby. "Hotový človek" je po zaškolení do softvérov integrovaný prakticky okamžite. Pri menej skúsených pracovníkoch je potrebné navyše zaškolenie do problematiky konkrétnych klientov a zároveň približne 3 mesiace až pol roka dozerať na jeho činnosť.
Dĺžka procesu zaškolenia nového zamestnanca je závislá od skúseností a zručnosti danej osoby. "Hotový človek" je po zaškolení do softvérov integrovaný prakticky okamžite. Pri menej skúsených pracovníkoch je potrebné navyše zaškolenie do problematiky konkrétnych klientov a zároveň približne 3 mesiace až pol roka dozerať na jeho činnosť.

Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako päť rokov. Považujte tento krok za správny?

02.09.2019

skôr nie Ak dlžník nespláca svoj dlh, je to predovšetkým jeho chyba. Týmto opatrením sa sťaží postavenie veriteľa zavedením novej povinnosti iniciovať novú exekúciu. Vláda by sa mala zaoberať zlepšením postavenia veriteľa, aby efektívnejšie mohol vymôcť svoj dlh, nielen chrániť neporiadnych dlžníkov. Toto opatrenie je skôr krok späť k zlepšeniu vymožiteľnosti práva.
Ak dlžník nespláca svoj dlh, je to predovšetkým jeho chyba. Týmto opatrením sa sťaží postavenie veriteľa zavedením novej povinnosti iniciovať novú exekúciu. Vláda by sa mala zaoberať zlepšením postavenia veriteľa, aby efektívnejšie mohol vymôcť svoj dlh, nielen chrániť neporiadnych dlžníkov. Toto opatrenie je skôr krok späť k zlepšeniu vymožiteľnosti práva.

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

príležitostne Pokiaľ sa v komunikácií uvádzajú citlivé obchodné údaje, ktoré môžu mať pre konkurenciu, alebo iného útočníka finančnú hodnotu, má svoj význam sťažiť získanie týchto informácií nepovolanej osobe prostredníctvom šifrovanej komunikácie. Druhá stránka je, že šifrovaná komunikácia môže sťažiť aj vyšetrovanie, ak sa zneužije pri organizácií a páchaní trestného činu.
Pokiaľ sa v komunikácií uvádzajú citlivé obchodné údaje, ktoré môžu mať pre konkurenciu, alebo iného útočníka finančnú hodnotu, má svoj význam sťažiť získanie týchto informácií nepovolanej osobe prostredníctvom šifrovanej komunikácie. Druhá stránka je, že šifrovaná komunikácia môže sťažiť aj vyšetrovanie, ak sa zneužije pri organizácií a páchaní trestného činu.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

rozhodne nie Prepúšťanie je dôsledok toho, že US Steelu konkurujú dovozcovia lacnej ocele zo štátov mimo EÚ, ktorí majú nižšie náklady na výrobu a sú vyňatí zo systému prísnych emisných noriem EÚ. Vláda by tak mala lepšie regulovať ceny energií a tlačiť na EÚ, aby prijala opatrenia na ochranu svojho oceliarskeho trhu. Akékoľvek dotácie, či daňové prázdniny považujem za nevhodné, lebo by mohli znamenať nebezpečný precedens aj pre iné závody.
Prepúšťanie je dôsledok toho, že US Steelu konkurujú dovozcovia lacnej ocele zo štátov mimo EÚ, ktorí majú nižšie náklady na výrobu a sú vyňatí zo systému prísnych emisných noriem EÚ. Vláda by tak mala lepšie regulovať ceny energií a tlačiť na EÚ, aby prijala opatrenia na ochranu svojho oceliarskeho trhu. Akékoľvek dotácie, či daňové prázdniny považujem za nevhodné, lebo by mohli znamenať nebezpečný precedens aj pre iné závody.

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

rozhodne áno PET fľaše ľudia často odhadzujú do prírody, čo samozrejme veľmi negatívne vplýva na životné prostredie. Zálohovanie považujem za prostriedok, ktorý by najviac motivoval ľudí k disciplíne pokiaľ ide o manipuláciu s plastovým odpadom. Navyše podľa Smernice EÚ sme do r. 2025 povinní zabezpečiť zber minimálne 90 % vyrobených PET fliaš, čo sa dá reálne dosiahnuť iba zálohovaním.
PET fľaše ľudia často odhadzujú do prírody, čo samozrejme veľmi negatívne vplýva na životné prostredie. Zálohovanie považujem za prostriedok, ktorý by najviac motivoval ľudí k disciplíne pokiaľ ide o manipuláciu s plastovým odpadom. Navyše podľa Smernice EÚ sme do r. 2025 povinní zabezpečiť zber minimálne 90 % vyrobených PET fliaš, čo sa dá reálne dosiahnuť iba zálohovaním.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne nie Vzhľadom na charakter a vysokú odbornosť našej práce v oblasti účtovníctva a auditu sú pre nás študenti na dočasnú prácu nepoužiteľní. Máme stabilný kolektív pracovníkov a študentské brigády sú vhodné tak na kúpaliskové bufety, nie na audítorskú činnosť.
Vzhľadom na charakter a vysokú odbornosť našej práce v oblasti účtovníctva a auditu sú pre nás študenti na dočasnú prácu nepoužiteľní. Máme stabilný kolektív pracovníkov a študentské brigády sú vhodné tak na kúpaliskové bufety, nie na audítorskú činnosť.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

skôr áno Väčšina dôchodcov má nízke dôchodky a môže si dovoliť len nutné veci potrebné na život. Tí, ktorí ale majú dôchodky vyššie, alebo ich dokonca podporujú deti sú často veľmi zaujímaví sektor. Na dôchodku sa nudia a majú veľa času kupovať produkty, ktoré často ani nepotrebujú, ale na prvý pohľad ich zaujmú.
Väčšina dôchodcov má nízke dôchodky a môže si dovoliť len nutné veci potrebné na život. Tí, ktorí ale majú dôchodky vyššie, alebo ich dokonca podporujú deti sú často veľmi zaujímaví sektor. Na dôchodku sa nudia a majú veľa času kupovať produkty, ktoré často ani nepotrebujú, ale na prvý pohľad ich zaujmú.

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne áno Výšku minimálnej výšky mzdy by som preferoval naviazať na makroekonomické čísla, napríklad na priemernú mzdu, aby sa táto suma automaticky upravovala podľa výkonnosti ekonomiky. V súčasnom nastavení je tento inštitút po nedohode v tripartite často predmetom zneužívania na marketingové účely vlády, ktorá naopak pri stanovovaní jej výšky nezohľadňuje dostatočne hospodársko-ekonomické postavenie krajiny.
Výšku minimálnej výšky mzdy by som preferoval naviazať na makroekonomické čísla, napríklad na priemernú mzdu, aby sa táto suma automaticky upravovala podľa výkonnosti ekonomiky. V súčasnom nastavení je tento inštitút po nedohode v tripartite často predmetom zneužívania na marketingové účely vlády, ktorá naopak pri stanovovaní jej výšky nezohľadňuje dostatočne hospodársko-ekonomické postavenie krajiny.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Skôr nie Vzhľadom na komplikovanosť daňových a účtovných zákonov, množstvo výnimiek a náročnú aplikáciu ešte nebola vyvinutá umelá inteligencia, ktorá by vedela vykonávať účtovnícke, či audítorské činnosti podľa platnej legislatívy. Zatiaľ sa teda musíme spoliehať hlavne na ľudské zdroje a dostupnú techniku, ktorá zabezpečuje maximálne zautomatizovanie určitých procesov.
Vzhľadom na komplikovanosť daňových a účtovných zákonov, množstvo výnimiek a náročnú aplikáciu ešte nebola vyvinutá umelá inteligencia, ktorá by vedela vykonávať účtovnícke, či audítorské činnosti podľa platnej legislatívy. Zatiaľ sa teda musíme spoliehať hlavne na ľudské zdroje a dostupnú techniku, ktorá zabezpečuje maximálne zautomatizovanie určitých procesov.

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

rozhodne nie Elektrické automobily majú nesporne svoju budúcnosť. Avšak aby bol prevádzkový komfort porovnateľný s klasickými automobilmi, je potrebné ešte pár rokov počkať kým sa dobuduje infraštruktúra nabíjacích staníc a kým sa zdokonalia batérie natoľko, že budú umožňovať podstatne vyšší dojazd.
Elektrické automobily majú nesporne svoju budúcnosť. Avšak aby bol prevádzkový komfort porovnateľný s klasickými automobilmi, je potrebné ešte pár rokov počkať kým sa dobuduje infraštruktúra nabíjacích staníc a kým sa zdokonalia batérie natoľko, že budú umožňovať podstatne vyšší dojazd.

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

skôr nie Vzhľadom na komplikovanosť a niekedy nejednoznačnosť daňových zákonov sa daňový prešľap môže prihodiť i skúsenému podnikateľovi či účtovníkovi. Aby sa však jednalo o trestný čin, vyžaduje sa dokázať okrem iného úmysel. Osobne by som uvítal priateľskejší a benevolentnejší prístup zo strany Finančnej správy pri zanedbateľných a ojedinelých prehreškoch, kedy úrad, ktorý sám nie je stopercentný a často neskoro pripraví daňové formuláre na portál, za každú cenu zbytočne vyrubí inak vzornému subjektu nemalú sankciu.
Vzhľadom na komplikovanosť a niekedy nejednoznačnosť daňových zákonov sa daňový prešľap môže prihodiť i skúsenému podnikateľovi či účtovníkovi. Aby sa však jednalo o trestný čin, vyžaduje sa dokázať okrem iného úmysel. Osobne by som uvítal priateľskejší a benevolentnejší prístup zo strany Finančnej správy pri zanedbateľných a ojedinelých prehreškoch, kedy úrad, ktorý sám nie je stopercentný a často neskoro pripraví daňové formuláre na portál, za každú cenu zbytočne vyrubí inak vzornému subjektu nemalú sankciu.

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

skôr nie Štát by v princípe nemal zasahovať do cenotvorby obchodných reťazcov, pokiaľ na to neexistuje vážny dôvod. Za vážny dôvod však nepovažujem zavedenie odvodov pre reťazce, ktoré teraz treba nejako "žehliť" umelými zásahmi a kontrolami cenotvorieb.
Štát by v princípe nemal zasahovať do cenotvorby obchodných reťazcov, pokiaľ na to neexistuje vážny dôvod. Za vážny dôvod však nepovažujem zavedenie odvodov pre reťazce, ktoré teraz treba nejako "žehliť" umelými zásahmi a kontrolami cenotvorieb.

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

rozhodne nie Prečo poukážky práve na dovolenku a nie napríklad na potraviny, alebo detské potreby do školy ? Nedáva to žiaden zmysel. Vláda by sa mala uberať opačným smerom a zrušiť tieto nesystémové a štát a podnikateľov zaťažujúce opatrenia ako sú vlaky "zadarmo", poukážky na dovolenky ale aj stravné lístky.
Prečo poukážky práve na dovolenku a nie napríklad na potraviny, alebo detské potreby do školy ? Nedáva to žiaden zmysel. Vláda by sa mala uberať opačným smerom a zrušiť tieto nesystémové a štát a podnikateľov zaťažujúce opatrenia ako sú vlaky "zadarmo", poukážky na dovolenky ale aj stravné lístky.

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie Rezort obrany nevie prilákať do armády profesionálnych vojakov, ponúknuť im primerané mzdy a podmienky, tak najjednoduchšie riešenie je nariadiť vojenskú službu ako povinnú. Základná vojenská služba by bol úplný nezmysel a návrat o niekoľko desiatok rokov späť.
Rezort obrany nevie prilákať do armády profesionálnych vojakov, ponúknuť im primerané mzdy a podmienky, tak najjednoduchšie riešenie je nariadiť vojenskú službu ako povinnú. Základná vojenská služba by bol úplný nezmysel a návrat o niekoľko desiatok rokov späť.

Ako vnímate, že podpredseda vlády a člen vedenia najsilnejšej strany sa plánuje stať guvernérom apolitickej NBS?

03.12.2018

Veľmi negatívne Smer chce mať aj po odchode z vlády čo najväčší vplyv v krajine, preto púšťa svojich ľudí do inštitúcií ako NBS alebo aj URSO, kde by mali byť výlučne profesionáli bez politickej minulosti.
Smer chce mať aj po odchode z vlády čo najväčší vplyv v krajine, preto púšťa svojich ľudí do inštitúcií ako NBS alebo aj URSO, kde by mali byť výlučne profesionáli bez politickej minulosti.

Ako hodnotíte vplyv dane z poistenia na podnikateľov?

26.11.2018

Veľmi negatívne Hodnotím to ako ďalšie zbytočné zvyšovanie nákladov podnikateľom v čase, kedy sa údajne krajine ekonomicky darí, no napriek tomu sa nelogicky vytvárajú nové a nové dane ako táto daň z poistenia, alebo daň pre obchodné reťazce.
Hodnotím to ako ďalšie zbytočné zvyšovanie nákladov podnikateľom v čase, kedy sa údajne krajine ekonomicky darí, no napriek tomu sa nelogicky vytvárajú nové a nové dane ako táto daň z poistenia, alebo daň pre obchodné reťazce.

Myslíte si, že Slováci sporia v dostatočnej miere a správnym spôsobom?

01.10.2018

skôr nie Vyšší objem sporenia Slovákom nedovoľuje nízky príjem a nezaujímavé sporiace produkty. Sme národ konzervatívny a podielovým fondom, alebo dlhopisom, ktoré sa spájajú s vyšším výnosom, ale aj rizikom, nedôverujeme a nie sú ani štátom chránené. Na druhej strane bežné termínované vklady banky ponúkajú za výnosové úroky blížiace sa k nule.
Vyšší objem sporenia Slovákom nedovoľuje nízky príjem a nezaujímavé sporiace produkty. Sme národ konzervatívny a podielovým fondom, alebo dlhopisom, ktoré sa spájajú s vyšším výnosom, ale aj rizikom, nedôverujeme a nie sú ani štátom chránené. Na druhej strane bežné termínované vklady banky ponúkajú za výnosové úroky blížiace sa k nule.