Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Fitoš

Emil Fitoš
prezident | IT asociácia Slovenska

Otázka Odpoveď Komentár

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno Nielen uvažujeme, AI v našich firmách aj aktívne využívame. V ITAS sme spoločne so Združením elektrotechnického priemyslu spustili portál Spolupracuj.me, ktorý funguje na báze neurónových sietí a je schopný párovať výrobné ponuky a dopyty práve vďaka AI.
Nielen uvažujeme, AI v našich firmách aj aktívne využívame. V ITAS sme spoločne so Združením elektrotechnického priemyslu spustili portál Spolupracuj.me, ktorý funguje na báze neurónových sietí a je schopný párovať výrobné ponuky a dopyty práve vďaka AI.

Myslíte si, že odporúčania existujúcich zamestnancov (referral programy) môžu byť prínosné pre vašu firmu pri nábore nových pracovníkov?

06.08.2018

rozhodne áno Prijímanie zamestnancov cez referenčný program považujem za vôbec najefektívnejší spôsob prijímania nových zamestnancov. V spoločnosti Atos, v ktorej pôsobím, ich prichádza cca 30-40% práve týmto spôsobom. Je to ako pri iných službách alebo iných produktoch v rámci trhu. Človek odporučí len to, s čím je on sám naozaj spokojný. Zároveň ľudia, ktorí prichádzajú cez odporúčania už v samotnom výberovom procese majú od sprostredkovateľov dôležité informácie, ktoré im pomáhajú pri správnej voľbe.
Prijímanie zamestnancov cez referenčný program považujem za vôbec najefektívnejší spôsob prijímania nových zamestnancov. V spoločnosti Atos, v ktorej pôsobím, ich prichádza cca 30-40% práve týmto spôsobom. Je to ako pri iných službách alebo iných produktoch v rámci trhu. Človek odporučí len to, s čím je on sám naozaj spokojný. Zároveň ľudia, ktorí prichádzajú cez odporúčania už v samotnom výberovom procese majú od sprostredkovateľov dôležité informácie, ktoré im pomáhajú pri správnej voľbe.

Viete si predstaviť, že by slovenská ekonomika po roku 2050 fungovala úplne bez produkcie emisií skleníkových plynov?

08.01.2018

skôr áno Viem si to predstaviť, rovnako ako osídlenie mesiaca alebo nanoroboty čistiace ľudské cievy. Rozhodujúce nebude to, či si to politici, ekológovia alebo verejnosť budú želať, ale či túto možnosť prinesú nové technológie. Inovácie sa prognózovať nedajú, respektíve každý, kto sa tvári, že vie, ktoré z nich sa presadia v období dlhšom ako desať rokov, má blízko k šarlatánovi. Čiže bezemisnú ekonomiku si predstaviť viem, ale aké technológie k nej povedú, to netuším.
Viem si to predstaviť, rovnako ako osídlenie mesiaca alebo nanoroboty čistiace ľudské cievy. Rozhodujúce nebude to, či si to politici, ekológovia alebo verejnosť budú želať, ale či túto možnosť prinesú nové technológie. Inovácie sa prognózovať nedajú, respektíve každý, kto sa tvári, že vie, ktoré z nich sa presadia v období dlhšom ako desať rokov, má blízko k šarlatánovi. Čiže bezemisnú ekonomiku si predstaviť viem, ale aké technológie k nej povedú, to netuším.

Myslíte si, že štát dostatočne podporuje finančne aj nefinančne firmy, ktoré vyvíjajú zásadné inovácie vo svojom odvetvi?

06.11.2017

skôr nie Z môjho pohľadu je táto podpora nedostatočná. Štát by mal myslieť aj na situácie, keď firmy s inovatívnymi riešeniami, alebo perspektívne startupové firmy, vstupujú do reálneho biznisového prostredia. V prípade startupov sa to napríklad deje ich akvizíciou, najčastejšie zahraničnou firmou. Náš trh tak prichádza o inovácie, šikovných ľudí a prostriedky, ktoré boli investované vo forme štátnej podpory. Štát by sa mal zamyslieť napríklad nad mechanizmom, ktorým by podporoval majetkové vstupy domácich firiem do startupov, alebo nákup inovatívnych riešení a licencií, aby inovátori neboli odkázaní len na zahraničných investorov.
Z môjho pohľadu je táto podpora nedostatočná. Štát by mal myslieť aj na situácie, keď firmy s inovatívnymi riešeniami, alebo perspektívne startupové firmy, vstupujú do reálneho biznisového prostredia. V prípade startupov sa to napríklad deje ich akvizíciou, najčastejšie zahraničnou firmou. Náš trh tak prichádza o inovácie, šikovných ľudí a prostriedky, ktoré boli investované vo forme štátnej podpory. Štát by sa mal zamyslieť napríklad nad mechanizmom, ktorým by podporoval majetkové vstupy domácich firiem do startupov, alebo nákup inovatívnych riešení a licencií, aby inovátori neboli odkázaní len na zahraničných investorov.

Čo je podľa vás hlavnou príčinou odchodu šikovných študentov do zahraničia?

04.09.2017

Nižšia kvalita slovenských škôl Výchova a vzdelávanie vlastnej inteligencie sa nejaví ako strategická priorita Slovenska. Ak, tak iba deklaratórne. Na jednej strane máme krajiny, ktoré cielene lákajú študentov zaujímavou ponukou štúdia a kultivovanými kampusmi, na druhej strane je slovenský – možno až ostentatívny – nezáujem verejných predstaviteľov o zlepšenie podmienok a zvýšenie atraktivity štúdia na slovenských vysokých školách. Vrátane všeobecne známej pravdy, že požiadavky praxe a ponuka vzdelávania sa prekrývajú úplne nedostatočne.
Výchova a vzdelávanie vlastnej inteligencie sa nejaví ako strategická priorita Slovenska. Ak, tak iba deklaratórne. Na jednej strane máme krajiny, ktoré cielene lákajú študentov zaujímavou ponukou štúdia a kultivovanými kampusmi, na druhej strane je slovenský – možno až ostentatívny – nezáujem verejných predstaviteľov o zlepšenie podmienok a zvýšenie atraktivity štúdia na slovenských vysokých školách. Vrátane všeobecne známej pravdy, že požiadavky praxe a ponuka vzdelávania sa prekrývajú úplne nedostatočne.

Má podľa vás internet zásadnejšie negatívne vplyvy na spoločnosť?

07.08.2017

neviem/nevyjadrujem sa/iné Extenzívny rozvoj internetu má množstvo pozitívnych prínosov a má aj negatívne dopady. Keďže k nim smeruje dnešná otázka, uvediem aspoň jednu oblasť, ktorá je výrazným sklamaním. V pionierskych dobách internetu sme očakávali, že zdieľanie informácií a názorov povedie k všeobecnému rozšíreniu a skvalitneniu ľudského poznania. Dnes je virtuálny priestor zavalený dezinformáciami a vidíme, že v obecnom povedomí sa hlúposti dostávajú do rovnoprávnej pozície s vedeckými faktami. Technológia v kombinácii s nedostatkom kritického myslenia pôsobí ako zosilňovač senzačného a prostoduchého obsahu. Zároveň tu vzniká obrovský priestor pre tých, ktorí dokážu a chcú tieto slabiny internetu zneužiť. S týmto sa dnes nedokážu vysporiadať ani mechanizmy virtuálnej ekonomiky, ani technologické firmy, ani regulátori a zákonodarcovia.
Extenzívny rozvoj internetu má množstvo pozitívnych prínosov a má aj negatívne dopady. Keďže k nim smeruje dnešná otázka, uvediem aspoň jednu oblasť, ktorá je výrazným sklamaním. V pionierskych dobách internetu sme očakávali, že zdieľanie informácií a názorov povedie k všeobecnému rozšíreniu a skvalitneniu ľudského poznania. Dnes je virtuálny priestor zavalený dezinformáciami a vidíme, že v obecnom povedomí sa hlúposti dostávajú do rovnoprávnej pozície s vedeckými faktami. Technológia v kombinácii s nedostatkom kritického myslenia pôsobí ako zosilňovač senzačného a prostoduchého obsahu. Zároveň tu vzniká obrovský priestor pre tých, ktorí dokážu a chcú tieto slabiny internetu zneužiť. S týmto sa dnes nedokážu vysporiadať ani mechanizmy virtuálnej ekonomiky, ani technologické firmy, ani regulátori a zákonodarcovia.

Čítali ste v poslednom čase nejakú zaujímavú knihu, ktorú by ste odporučili aj ostatným?

17.07.2017

Odporúčam knihu/knihy... (v poli na textový komentár prosím uveďte názov a autora) Po rokoch som sa vrátil k Antifragile od Nassima Nicholasa Taleba. Tento bývalý úspešný obchodník s cennými papiermi nadväzuje na predošlú knihu Čierna labuť, v ktorej sa zaoberal neočakávanými (a nepredpovedateľnými) udalosťami zásadne meniacimi budúcnosť. Tentokrát skúma systémy a prostredia, ktoré ťažia z náhod, porúch a neplánovaných zmien. Zostáva verný svojej povesti obrazoborca, útočí na etablovaných ekonómov a renomovaných akademikov vrátane nositeľov Nobelovej ceny. Načiera do medicíny, filozofie, spoločenských vied. Písané formou esejí s množstvom historických anekdot a osobných skúseností. Kontroverzné, zábavné a presvedčivé. Negatívum? Slovenský preklad, niektoré vety boli na hranici zrozumiteľnosti. Tí ktorí môžu, nech si prečítajú originál v Angličtine.
Po rokoch som sa vrátil k Antifragile od Nassima Nicholasa Taleba. Tento bývalý úspešný obchodník s cennými papiermi nadväzuje na predošlú knihu Čierna labuť, v ktorej sa zaoberal neočakávanými (a nepredpovedateľnými) udalosťami zásadne meniacimi budúcnosť. Tentokrát skúma systémy a prostredia, ktoré ťažia z náhod, porúch a neplánovaných zmien. Zostáva verný svojej povesti obrazoborca, útočí na etablovaných ekonómov a renomovaných akademikov vrátane nositeľov Nobelovej ceny. Načiera do medicíny, filozofie, spoločenských vied. Písané formou esejí s množstvom historických anekdot a osobných skúseností. Kontroverzné, zábavné a presvedčivé. Negatívum? Slovenský preklad, niektoré vety boli na hranici zrozumiteľnosti. Tí ktorí môžu, nech si prečítajú originál v Angličtine.

Považujete za správne, že o voľbe riaditeľa RTVS rozhodujú predstavitelia politických strán?

15.05.2017

rozhodne áno Je to pre mňa aspekt zastupiteľskej demokracie. Určite je to menej rizikové ako scenáre priamej celonárodnej voľby riaditeľa STV, kde by hlavným lákadlom ľahko mohla byť bulvarizácia verejnoprávneho média
Je to pre mňa aspekt zastupiteľskej demokracie. Určite je to menej rizikové ako scenáre priamej celonárodnej voľby riaditeľa STV, kde by hlavným lákadlom ľahko mohla byť bulvarizácia verejnoprávneho média

Andrej Kiska sa rozhodol kandidovať na verejnú funkciu, hoci mal dobre fungujúci biznis. Mali by sa podľa vás podobne zachovať aj iní podnikatelia?

28.11.2016

rozhodne áno Uvedené by som rozšíril nielen na podnikateľov, ale aj na manažérov, vysokoškolských učiteľov, v podstate na každého, kto bol ako profesionál úspešný. Títo ľudia totiž preukázali, že majú odvahu ísť za dlhodobými cieľmi a dokážu na ceste k nim prekonávať prekážky rozličného druhu
Uvedené by som rozšíril nielen na podnikateľov, ale aj na manažérov, vysokoškolských učiteľov, v podstate na každého, kto bol ako profesionál úspešný. Títo ľudia totiž preukázali, že majú odvahu ísť za dlhodobými cieľmi a dokážu na ceste k nim prekonávať prekážky rozličného druhu

Ako vnímate výhru Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA?

14.11.2016

neviem /nevyjadrujem sa / iné Vnímam hlavne verejný diškurz ku kampani, k výsledku, ale aj k iným nedávnym voľbám s podobným kontextom. Odkaz mnohých slobodomyseľných médií, akademikov a občianskych aktivistov je zhruba takýto: „Veľká časť voličov je hlúpa“. Aj títo voliči však majú svoje problémy, obavy a požiadavky. Ak im niekto venuje pozornosť a čas, bude jeho vplyv rásť. U tých prv uvedených bude narastať ich frustrácia.
Vnímam hlavne verejný diškurz ku kampani, k výsledku, ale aj k iným nedávnym voľbám s podobným kontextom. Odkaz mnohých slobodomyseľných médií, akademikov a občianskych aktivistov je zhruba takýto: „Veľká časť voličov je hlúpa“. Aj títo voliči však majú svoje problémy, obavy a požiadavky. Ak im niekto venuje pozornosť a čas, bude jeho vplyv rásť. U tých prv uvedených bude narastať ich frustrácia.

Mal by sa Ivan Mikloš vrátiť do slovenskej politiky a aktívne sa zapojiť do verejného života?

07.11.2016

Áno, ale nie priamo do politiky, ako reformátor alebo poradca existujúcej alebo novej strany Záleží na tom, s akou agendou príde a o aké aspekty svojej politickej minulosti sa bude opierať. Prvé dve obdobia jeho pôsobenia vo vláde sú vnímané inak ako to pomerne krátke tretie. Ak by sa stal súčasťou tímu, ktorý by sa dokázal profesionálne postaviť k súčasným výzvam, pravicový volič by na to pravdepodobne reagoval pozitívne.
Záleží na tom, s akou agendou príde a o aké aspekty svojej politickej minulosti sa bude opierať. Prvé dve obdobia jeho pôsobenia vo vláde sú vnímané inak ako to pomerne krátke tretie. Ak by sa stal súčasťou tímu, ktorý by sa dokázal profesionálne postaviť k súčasným výzvam, pravicový volič by na to pravdepodobne reagoval pozitívne.

Ste za zrušenie gastrolístkov?

04.07.2016

rozhodne áno Administratíva spojená s gastrolístkami zamestnávateľov zaťažuje neúmerne k ich skutočnému významu. Navyše sa jedná o záťaž postavenú na falošnom argumente, že nesvojprávni zamestnanci by sa bez gastrolístkov v rukách nenajedli. Každý, kto sa na chvíľu postaví k pokladni v supermarkete vidí, že sa jedná o paralelnú súkromnú menu povinne dávanú do obehu firmami.
Administratíva spojená s gastrolístkami zamestnávateľov zaťažuje neúmerne k ich skutočnému významu. Navyše sa jedná o záťaž postavenú na falošnom argumente, že nesvojprávni zamestnanci by sa bez gastrolístkov v rukách nenajedli. Každý, kto sa na chvíľu postaví k pokladni v supermarkete vidí, že sa jedná o paralelnú súkromnú menu povinne dávanú do obehu firmami.

Môžu podľa vás terajšie historicky lacné úvery rozbehnúť novú vlnu príliš rizikových projektov, čo neskôr zaťaží celú ekonomiku?

16.05.2016

skôr nie Takzvané „lacné peniaze“ by nemali automaticky znamenať, že investori nebudú profesionálne riadiť svoje riziká. Mohli by ale viesť k tomu, že sa zvýši objem investícií do inovácií a startupov. To krajina potrebuje ako soľ.
Takzvané „lacné peniaze“ by nemali automaticky znamenať, že investori nebudú profesionálne riadiť svoje riziká. Mohli by ale viesť k tomu, že sa zvýši objem investícií do inovácií a startupov. To krajina potrebuje ako soľ.

Aké priority by podľa vás mala mať nová vláda, ktorá vzíde po víkendových parlamentných voľbách?

07.03.2016

verím, že ich aj splní Ak povíkendových voľbách a následných zložitých rokovaniach vznikne nová vláda, bude musieť dôjsť k prieniku viacerých politických stratégií. To by malo viesť k eliminácii zástupných problémov a koncentrácii na reálne problémy spoločnosti. Neviem si predstaviť, že by sa medzi prioritami nenachádzali školstvo a zdravotníctvo, s veľkou pravdepodobnosťou aj podnikateľské prostredie a korupcia.
Ak povíkendových voľbách a následných zložitých rokovaniach vznikne nová vláda, bude musieť dôjsť k prieniku viacerých politických stratégií. To by malo viesť k eliminácii zástupných problémov a koncentrácii na reálne problémy spoločnosti. Neviem si predstaviť, že by sa medzi prioritami nenachádzali školstvo a zdravotníctvo, s veľkou pravdepodobnosťou aj podnikateľské prostredie a korupcia.

Myslíte si, že postoje politických elít v Poľsku, Maďarsku, Česku a na Slovensku sa radikalizujú a odkláňajú od demokratických princípov?

16.11.2015

skôr nie Otázka zrejme naráža na postoje k utečeneckej kríze. Na rozdiel od krajín, ktoré majú s imigrantmi mnohoročné skúsenosti, vo východnej Európe chýba praktická skúsenosť, administratívne kapacity a pocit, že sa vieme nenásilne vysporiadať s kultúrnymi odlišnosťami. Pochybnosti a obavy má množstvo obyvateľov bez ohľadu na sociálny status a politika to reflektuje. Deficit demokracie tu nie je zjavný.
Otázka zrejme naráža na postoje k utečeneckej kríze. Na rozdiel od krajín, ktoré majú s imigrantmi mnohoročné skúsenosti, vo východnej Európe chýba praktická skúsenosť, administratívne kapacity a pocit, že sa vieme nenásilne vysporiadať s kultúrnymi odlišnosťami. Pochybnosti a obavy má množstvo obyvateľov bez ohľadu na sociálny status a politika to reflektuje. Deficit demokracie tu nie je zjavný.

Je podľa vás financovanie súkromných inštitútov (think tankov) dostatočne transparentné?

19.10.2015

neviem / nevyjadrujem sa / iné Nie som si istý, viem však, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Ak bude volanie po väčšej transparentnosti vyslyšané obvyklým spôsobom, činnosť think tankov sa môže stať tak komplikovanou ako verejné obstarávanie a ich financovanie tak administratívne náročné, ako čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
Nie som si istý, viem však, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Ak bude volanie po väčšej transparentnosti vyslyšané obvyklým spôsobom, činnosť think tankov sa môže stať tak komplikovanou ako verejné obstarávanie a ich financovanie tak administratívne náročné, ako čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Súhlasíte s tým, že Robert Fico ide žalovať kvôli utečeneckým kvótam Európsku úniu?

28.09.2015

skôr nie Neviem vyhodnotiť právne aspekty, avšak mám za to, že takáto akcia môže spôsobiť návrat bumerangu v úplne inej oblasti, kde má Slovensko v rukách slabšie karty. Mám na mysli čerpanie štrukturálnych fondov, korekcie a opakované kontroly. Zdá sa totiž, že v tejto doméne môžu bruselskí úradníci jednať a aj jednajú pomerne subjektívne a môžu do rozhodnutí premietať svoje nálady voči krajinám.
Neviem vyhodnotiť právne aspekty, avšak mám za to, že takáto akcia môže spôsobiť návrat bumerangu v úplne inej oblasti, kde má Slovensko v rukách slabšie karty. Mám na mysli čerpanie štrukturálnych fondov, korekcie a opakované kontroly. Zdá sa totiž, že v tejto doméne môžu bruselskí úradníci jednať a aj jednajú pomerne subjektívne a môžu do rozhodnutí premietať svoje nálady voči krajinám.

Myslíte si, že rozširujúci sa fenomén internetu vecí (Internet of Things) bude prínosom k biznisu?

24.08.2015

rozhodne áno IoT (Internet of Things) je však iba dôsledkom oveľa väčšieho fenoménu nesúceho názov Digital Transformation. A práve vďaka tomuto fenoménu sa nachádzame v období veľkých zmien keď prudko rozvíjajúca sa technológia mení svet business-u. Schopnosť digitálnej komunikácie veľkého množstva aj navonok banálnych zariadení spúšťa mechanizmus generovania nových businessových nápadov na ktoré sa postupne naväzujú ďalšie a ďalšie služby.
IoT (Internet of Things) je však iba dôsledkom oveľa väčšieho fenoménu nesúceho názov Digital Transformation. A práve vďaka tomuto fenoménu sa nachádzame v období veľkých zmien keď prudko rozvíjajúca sa technológia mení svet business-u. Schopnosť digitálnej komunikácie veľkého množstva aj navonok banálnych zariadení spúšťa mechanizmus generovania nových businessových nápadov na ktoré sa postupne naväzujú ďalšie a ďalšie služby.

Sú podľa Vás slovenské firmy dostatočne inovatívne?

13.07.2015

skôr nie Podiel skutočne inovatívnych firiem je malý. Venture kapitál tu funguje len v obmedzenom rozsahu a medzi exportérmi prevažujú nadnárodné spoločnosti, ktoré ponúkajú portfólio vyvinuté materskými firmami alebo predaj vývojárskych prác a podporných činností podľa požiadaviek iných trhov.
Podiel skutočne inovatívnych firiem je malý. Venture kapitál tu funguje len v obmedzenom rozsahu a medzi exportérmi prevažujú nadnárodné spoločnosti, ktoré ponúkajú portfólio vyvinuté materskými firmami alebo predaj vývojárskych prác a podporných činností podľa požiadaviek iných trhov.

Je podľa vás zavedenie národných kvót pre prijímanie utečencov v EÚ vhodné riešenie?

22.06.2015

neviem / nevyjadrujem sa / iné Kvóty sú dôsledkom nedostatočnej úrovne ochrany južnej hranice EÚ a živnou pôdou pre kritikov funkčnosti tejto organizácie. Na druhej strane treba povedať, že kvóty neznamenajú automaticky azyl. Slovensko má jednu z najtvrdších azylových procedúr a tá je aj po podpise Lisabonskej zmluvy v kompetencii jednotlivých štátov.
Kvóty sú dôsledkom nedostatočnej úrovne ochrany južnej hranice EÚ a živnou pôdou pre kritikov funkčnosti tejto organizácie. Na druhej strane treba povedať, že kvóty neznamenajú automaticky azyl. Slovensko má jednu z najtvrdších azylových procedúr a tá je aj po podpise Lisabonskej zmluvy v kompetencii jednotlivých štátov.