Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Kaňuščák

Milín Kaňuščák
generálny riaditeľ | Kami Profit, s.r.o., Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Myslím, že v dnešnej dobe ide o nevyhnutnosť byť zapojený v kultúrno spoločenskom priestore kde vykonáva podnikateľské aktivity. Nám záleží na kvalite spoločnosti a rozhodne sme s ňou solidárny. Sponzorujeme šport, kultúrno spoločenské akcie samospráv, ale aj na individuálne projekty napríklad pre aktívnych seniorov alebo podporu inovatívnych projektov či BIM projektovania. Pomohli sme aj charite s financovaním domu pre bezdomovcov či opustené matky s deťmi. Ale sme s Charitou aj v rokovaní aj ohľadne systémovej pomoci na pravidelnej báze nie len v otázke priamej finančnej podpore.
Myslím, že v dnešnej dobe ide o nevyhnutnosť byť zapojený v kultúrno spoločenskom priestore kde vykonáva podnikateľské aktivity. Nám záleží na kvalite spoločnosti a rozhodne sme s ňou solidárny. Sponzorujeme šport, kultúrno spoločenské akcie samospráv, ale aj na individuálne projekty napríklad pre aktívnych seniorov alebo podporu inovatívnych projektov či BIM projektovania. Pomohli sme aj charite s financovaním domu pre bezdomovcov či opustené matky s deťmi. Ale sme s Charitou aj v rokovaní aj ohľadne systémovej pomoci na pravidelnej báze nie len v otázke priamej finančnej podpore.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr nie Velmi záleží na druhu práce. Určite ako všetko ma to svoje výhody aj nevýhody. No myslím, že k tvorivejšej práci je potrebné aj isté súkromie či konfort na sústredenie. Naopak k organizačnej operatíve je výhodné ak ľudia majú k sebe velmi blízko a dokážu sa velmi rýchlo vzájomne pochopiť či zdieľať potreby. Rozhodne však trendom prestávajú byť nizko nákladové open space, kde nie je ani pokoj ani dobrá klíma. To má rozhodne aj vplyv na pravovné výsledky.
Velmi záleží na druhu práce. Určite ako všetko ma to svoje výhody aj nevýhody. No myslím, že k tvorivejšej práci je potrebné aj isté súkromie či konfort na sústredenie. Naopak k organizačnej operatíve je výhodné ak ľudia majú k sebe velmi blízko a dokážu sa velmi rýchlo vzájomne pochopiť či zdieľať potreby. Rozhodne však trendom prestávajú byť nizko nákladové open space, kde nie je ani pokoj ani dobrá klíma. To má rozhodne aj vplyv na pravovné výsledky.

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

skôr nie Naopak rast bude pokračovať, v roku 2019 aj 2020 pribudne do štatistík ekonomicky významný projekt PPP D4R7 ako aj iné významné investície privátneho sektora. Bytová výstavba tiež rastie, čerpanie fondov EÚ sa tiež rozbehlo nakoľko končí programové obdobie. Mzdy rastú najrýchlešie za históriu Slovenska to bude ťahať aj spotrebu a celkový rast hospodárstva.
Naopak rast bude pokračovať, v roku 2019 aj 2020 pribudne do štatistík ekonomicky významný projekt PPP D4R7 ako aj iné významné investície privátneho sektora. Bytová výstavba tiež rastie, čerpanie fondov EÚ sa tiež rozbehlo nakoľko končí programové obdobie. Mzdy rastú najrýchlešie za históriu Slovenska to bude ťahať aj spotrebu a celkový rast hospodárstva.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

intenzívnejšie ako v minulosti Využívame stále viac a viac. Aj keď existujú aj priame možnosti oslovenia cez pofesionálnu platenú službu v Linkedin. Stále sa oplati zaplatíť profesionálneho personalistu na kľúčové pozície. Problémom v súčasnosti je, že mnoho personalistov v skutočnosti nie sú profesionáli ani skúsení. Potom je to zbabraná robota a hlavne nenávratne stratený čas.
Využívame stále viac a viac. Aj keď existujú aj priame možnosti oslovenia cez pofesionálnu platenú službu v Linkedin. Stále sa oplati zaplatíť profesionálneho personalistu na kľúčové pozície. Problémom v súčasnosti je, že mnoho personalistov v skutočnosti nie sú profesionáli ani skúsení. Potom je to zbabraná robota a hlavne nenávratne stratený čas.

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Zamestnanci v súčasnosti majú radi zmenu. Je doba internetu, sociálnych sieti a teda meniť zamestnanie je relatívne jednoduché. Je mnoho priležitosti, zamestnanci skúšajú a neustále si vyjednávajú lepšie podmienky. Lojálnosť k zamestnávateľovi sa postune vytráca. Je to dôsledok legislatívy ako aj nastavenia spoločnosti k zamestnávateľom.
Zamestnanci v súčasnosti majú radi zmenu. Je doba internetu, sociálnych sieti a teda meniť zamestnanie je relatívne jednoduché. Je mnoho priležitosti, zamestnanci skúšajú a neustále si vyjednávajú lepšie podmienky. Lojálnosť k zamestnávateľovi sa postune vytráca. Je to dôsledok legislatívy ako aj nastavenia spoločnosti k zamestnávateľom.

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

skôr áno Má to význam nie len na Slovensku ale predovšetkým globálne v celom svete. Inak budeme jedno veľké smetisko. A z pohľadu malého Slovenska, by sme ísť príkladom a pokúsiť sa všetky vratné obaly čo najviac recyklovať.
Má to význam nie len na Slovensku ale predovšetkým globálne v celom svete. Inak budeme jedno veľké smetisko. A z pohľadu malého Slovenska, by sme ísť príkladom a pokúsiť sa všetky vratné obaly čo najviac recyklovať.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

osobný kontakt Platobná disciplína patrí ku kľúčovým podmienkam v obchodných vzťahoch ale aj v celom podnikaní. V prípade rizika zaplatenia za vykonané práce sa vzájomná dôvera posúva do inej roviny aj možnostiach budúcej spolupráce. Právna cesta patrí k najdlhším neistým a vôbec nezaručujúcim inkaso pohľadávok. Žiaľ často krát je nevyhnutá lebo všetky ostatné spôsoby zlyhali.
Platobná disciplína patrí ku kľúčovým podmienkam v obchodných vzťahoch ale aj v celom podnikaní. V prípade rizika zaplatenia za vykonané práce sa vzájomná dôvera posúva do inej roviny aj možnostiach budúcej spolupráce. Právna cesta patrí k najdlhším neistým a vôbec nezaručujúcim inkaso pohľadávok. Žiaľ často krát je nevyhnutá lebo všetky ostatné spôsoby zlyhali.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno Zlepšovanie služieb vo všetkých oblastiach má obrovský potenciál na rast. Rozhodne vďaka kvalitnej strave, lepšiemu zdravotníctvu aj všeobecnému pokroku sa budeme dožívať dlhšie. Populácia dôchodcov po 65 sa bude zvyšovať, jej nároky budú stúpať a dopyt po službách rásť.
Zlepšovanie služieb vo všetkých oblastiach má obrovský potenciál na rast. Rozhodne vďaka kvalitnej strave, lepšiemu zdravotníctvu aj všeobecnému pokroku sa budeme dožívať dlhšie. Populácia dôchodcov po 65 sa bude zvyšovať, jej nároky budú stúpať a dopyt po službách rásť.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno Rozhodne. Už dnes zavádzame postupy na automatické vybavovanie predovšetkým administratívnej agendy tak aby bolo pokiaľ možno automatizovaná. Analýzu dokumentov však je potrebné rozčleniť ideálne pomocou umelej inteligencie.
Rozhodne. Už dnes zavádzame postupy na automatické vybavovanie predovšetkým administratívnej agendy tak aby bolo pokiaľ možno automatizovaná. Analýzu dokumentov však je potrebné rozčleniť ideálne pomocou umelej inteligencie.

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

skôr nie Zatiaľ to považujeme za budúcnosť aj keď je to už predodvermi. Elektrické automobili sú však stale omnoho drahšie ako klasické a aj to je dôvod nášho konzervativizmu. Uznávam je to téma a treba sa jej venovať !
Zatiaľ to považujeme za budúcnosť aj keď je to už predodvermi. Elektrické automobili sú však stale omnoho drahšie ako klasické a aj to je dôvod nášho konzervativizmu. Uznávam je to téma a treba sa jej venovať !

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

skôr nie Krátkodobo možno pomôžu. Prikazané poukážky budú vytvárať skôr špekulácie a nesystémové ekonomické procesy. To v dlhodobom horizonte pokazí konkurencieschopnosť domáceho cestovného ruchu a naopak poškodili sme krátením odvodov za poukážky iné rezorty ekonomiky. Osobne som za peňažné odmeny zamestnancov, lebo je na každého slobodným rozhodnutím ako plánuje zarobené financie použiť. Ich slobodné použitie má pre všetkých tú najväčsiu hodnotu. Ak chceme uržať otvorenú ekonomiku je treba podporovať jednoduché, stabilné a transparentné ekonomické nástroje.
Krátkodobo možno pomôžu. Prikazané poukážky budú vytvárať skôr špekulácie a nesystémové ekonomické procesy. To v dlhodobom horizonte pokazí konkurencieschopnosť domáceho cestovného ruchu a naopak poškodili sme krátením odvodov za poukážky iné rezorty ekonomiky. Osobne som za peňažné odmeny zamestnancov, lebo je na každého slobodným rozhodnutím ako plánuje zarobené financie použiť. Ich slobodné použitie má pre všetkých tú najväčsiu hodnotu. Ak chceme uržať otvorenú ekonomiku je treba podporovať jednoduché, stabilné a transparentné ekonomické nástroje.

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

skôr nie V prvom kole si vyberiem kandidáta, ktorý je podľa môjho vedomia najlepší reprezentant Slovenska a má aj najlepšie morálne predpoklady. V druhom kole následne vyberiem toho lepšieho aj keby to malo byť menšie zlo pre Slovensko.
V prvom kole si vyberiem kandidáta, ktorý je podľa môjho vedomia najlepší reprezentant Slovenska a má aj najlepšie morálne predpoklady. V druhom kole následne vyberiem toho lepšieho aj keby to malo byť menšie zlo pre Slovensko.

Očakávate, že sa vašej firmy či organizácie nejako dotkne hospodárske spomalenie v Európe?

21.01.2019

Rozhodne áno V dnešnom globalizačnom svete prepojeného predovšetkým kapitálom to určite a rozhodne bude mať vplyv predovšetkým z hľadiska disponibilných zdrojov do stavebných investícii. Takže z krátkodobého hľadiska to môže spôsobiť výrazné šoky aj škody, ktoré môžu mať aj dlhodobý dopad. Avšak z dlhodobého hľadiska pre fungovanie EÚ to môže zase priniesť EÚ lepšiu flexibilitu aj pripravenosť na podobné scenáre exitu s inými členmi spoločenstva. Tiež mám pocit, že Brexitom skonči aj anglický jazyk v eurozóne.
V dnešnom globalizačnom svete prepojeného predovšetkým kapitálom to určite a rozhodne bude mať vplyv predovšetkým z hľadiska disponibilných zdrojov do stavebných investícii. Takže z krátkodobého hľadiska to môže spôsobiť výrazné šoky aj škody, ktoré môžu mať aj dlhodobý dopad. Avšak z dlhodobého hľadiska pre fungovanie EÚ to môže zase priniesť EÚ lepšiu flexibilitu aj pripravenosť na podobné scenáre exitu s inými členmi spoločenstva. Tiež mám pocit, že Brexitom skonči aj anglický jazyk v eurozóne.

Myslíte si, že dlhoročný výkonný vládny politik ako Robert Fico je vhodným kandidátom na ústavného sudcu?

14.01.2019

Rozhodne áno Odborne určite a morálne rozhodne lepšie ako vlastnou hlavou robiť predsedu vlády či prezidenta.
Odborne určite a morálne rozhodne lepšie ako vlastnou hlavou robiť predsedu vlády či prezidenta.

Ako hodnotíte vplyv dane z poistenia na podnikateľov?

26.11.2018

Negatívne Vytváranie komplikovaných daňových a ekonomických zákonov v spojení s ich častými zmenami, sťažuje podnikateľom dlhodobé plánovanie svojich plánov. To vo všeobecnosti zvyšuje riziká pre podnikateľký aj finančný sektor, čo v konečnom dôsledku negatívne pôsobi na celú spoločnosť.
Vytváranie komplikovaných daňových a ekonomických zákonov v spojení s ich častými zmenami, sťažuje podnikateľom dlhodobé plánovanie svojich plánov. To vo všeobecnosti zvyšuje riziká pre podnikateľký aj finančný sektor, čo v konečnom dôsledku negatívne pôsobi na celú spoločnosť.

Ktorý z nasledujúcich indikátorov podľa vás najlepšie vystihuje životnú úroveň v krajine?

19.11.2018

HDP na osobu Všetky možnosti majú svoju váhu, ale ak si zobrazíme rebríček krajín podľa HDP tak sa podľa môjho názoru najviac približuje rebríčku životnej úrovne. Žijeme v globálnej spoločnosti, keď hodnoty produkcie dávajú pomerne verný obraz aj o životnej úrovni. Ale myslím, že TOP 10 krajín je podľa každej z ponúknutých možnosti na 75% rovnakých.
Všetky možnosti majú svoju váhu, ale ak si zobrazíme rebríček krajín podľa HDP tak sa podľa môjho názoru najviac približuje rebríčku životnej úrovne. Žijeme v globálnej spoločnosti, keď hodnoty produkcie dávajú pomerne verný obraz aj o životnej úrovni. Ale myslím, že TOP 10 krajín je podľa každej z ponúknutých možnosti na 75% rovnakých.

Myslíte si, že strata väčšiny strany D. Trumpa v Snemovni reprezentantov Spojených štátov zmení konfrontačnú obchodnú politiku prezidenta USA?

12.11.2018

skôr nie Myslím, že strata väčšiny v smemovni reprezentantov nezmení zahraničnú politiku USA. Skôr to bude mať vplyv na domácu politiku. Možno zákony nebudú prebiehať tak hladko ale štýl politiky prezidenta sa týmto nezmeni. Obavam sa, že medzinárodná obchodná konfrontácia sa bude len stupňovať.
Myslím, že strata väčšiny v smemovni reprezentantov nezmení zahraničnú politiku USA. Skôr to bude mať vplyv na domácu politiku. Možno zákony nebudú prebiehať tak hladko ale štýl politiky prezidenta sa týmto nezmeni. Obavam sa, že medzinárodná obchodná konfrontácia sa bude len stupňovať.

Je podľa vás rozumné a legitímne, ak štát cez odvody z obratu presúva zdroje medzi prepojenými odvetviami tak, ako to teraz pri obchodných reťazcoch a farmároch presadzuje SNS?

29.10.2018

skôr nie Štát má nesporne legitímne právo na legislatívne úpravy. Na druhej strane každý takýto nepredvídateľný zásah spôsobuje zbytočné turbulencie v celej spoločnosti a v konečnom dôsledku sa to často minie účinkom. Úlohou štátu by malo byť vytvárať spravodlivý, jednoduchý, efektívny a transparentný systém zdanenia. Tak aby aj náklady na jeho administratívu a následnú kontrolu zbytočne neznižovali príjem. Taktiež je dôležité aby bol systém predvídateľný a stabilný. Lebo len tak si môžu dobre spočítať investori spočítať svoje podnikateľské plány. Z nestability sa rodí najviac bankrotov a nezáujem investorov.
Štát má nesporne legitímne právo na legislatívne úpravy. Na druhej strane každý takýto nepredvídateľný zásah spôsobuje zbytočné turbulencie v celej spoločnosti a v konečnom dôsledku sa to často minie účinkom. Úlohou štátu by malo byť vytvárať spravodlivý, jednoduchý, efektívny a transparentný systém zdanenia. Tak aby aj náklady na jeho administratívu a následnú kontrolu zbytočne neznižovali príjem. Taktiež je dôležité aby bol systém predvídateľný a stabilný. Lebo len tak si môžu dobre spočítať investori spočítať svoje podnikateľské plány. Z nestability sa rodí najviac bankrotov a nezáujem investorov.

Zažili ste niekedy v podnikaní nátlak, kde by niekto využíval v konkurenčnom boji politický, prípadne iný mocenský vplyv?

22.10.2018

rozhodne áno ÁNO, do oči mi povedal pán primátor, že konať nebudú a záväzné stanovisko k územnému plánu nedostaneme pokiaľ bude on primátorom. Doteraz nepomohol ani protest prokurátora k nečinnosti samosprávy. Taktiež veľmi často sa stáva, že verejný obstarávateľ nekoná alebo koná obštrukčne pokiaľ obstarávanie sa nevyvíja podľa jeho predstáv. S podobnými situáciami sa žiaľ denne stretávame.
ÁNO, do oči mi povedal pán primátor, že konať nebudú a záväzné stanovisko k územnému plánu nedostaneme pokiaľ bude on primátorom. Doteraz nepomohol ani protest prokurátora k nečinnosti samosprávy. Taktiež veľmi často sa stáva, že verejný obstarávateľ nekoná alebo koná obštrukčne pokiaľ obstarávanie sa nevyvíja podľa jeho predstáv. S podobnými situáciami sa žiaľ denne stretávame.

Myslíte si, že za kvalitu či nekvalitu vzdelávania sú viac zodpovední učitelia alebo politici?

15.10.2018

Skôr politici Učitelia učia len to vedia a žiaľ nie to čo potrebuje prax. Aby to tak nebolo a aby vzdelávanie odpovedalo potrebám spoločnosti je potrebná platforma na výmenu informácii a požiadaviek praxe. Napríklad vývoj informačných technológii značne predstihuje stavu vzdelávania a potreby praxe nepokrývajú ani dodatočné odborné školenia. To oddialenie škôl od praxe sa žiaľ zväčšuje, školy vo všeobecnosti nestíhajú vývoju, novým technológiám a poznatkov. Je úlohou politikov to aspoň zastaviť. Inak budeme mať a už aj máme plno pre prax nepoužiteľných absolventov.
Učitelia učia len to vedia a žiaľ nie to čo potrebuje prax. Aby to tak nebolo a aby vzdelávanie odpovedalo potrebám spoločnosti je potrebná platforma na výmenu informácii a požiadaviek praxe. Napríklad vývoj informačných technológii značne predstihuje stavu vzdelávania a potreby praxe nepokrývajú ani dodatočné odborné školenia. To oddialenie škôl od praxe sa žiaľ zväčšuje, školy vo všeobecnosti nestíhajú vývoju, novým technológiám a poznatkov. Je úlohou politikov to aspoň zastaviť. Inak budeme mať a už aj máme plno pre prax nepoužiteľných absolventov.