Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Dostál

Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva | Aliter Technologies, a.s., Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Najmä o čom by podľa vás mala byť predvolebná kampaň politických strán?

25.11.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Predvolebná kampaň by mala byť predovšetkým súbojom programov strán. Voliči nemajú čas a často ani chuť ich čítať a potom sa rozhodujú na základe osobných sympatií.
Predvolebná kampaň by mala byť predovšetkým súbojom programov strán. Voliči nemajú čas a často ani chuť ich čítať a potom sa rozhodujú na základe osobných sympatií.

Čo je podľa vás najväčší prínos liberalizácie podnikania pre jednotlivcov po roku 1989?

11.11.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Ja si myslím, že práve kombinácia všetkých vyššie uvedených: byť zodpovedný sám za seba, mať možnosť realizácie unikátnych nápadov v kominácii s možnosťou súťažiť a rásť. Vyšší príjem je spravidla sprievodným javom, ale nie pravidlom.
Ja si myslím, že práve kombinácia všetkých vyššie uvedených: byť zodpovedný sám za seba, mať možnosť realizácie unikátnych nápadov v kominácii s možnosťou súťažiť a rásť. Vyšší príjem je spravidla sprievodným javom, ale nie pravidlom.

Ako ovplyvní navrhovaný rast minimálnej mzdy vaše podnikanie?

04.11.2019

minimálne V IT sektore asi nie je veľa ľiudí, ktorí pracujú za minimálnu mzdu a preto jej zvýšenie nemá priamy dopad na naše podnikanie.
V IT sektore asi nie je veľa ľiudí, ktorí pracujú za minimálnu mzdu a preto jej zvýšenie nemá priamy dopad na naše podnikanie.

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

skôr áno Iste to neuškodí , ale samo o sebe to postačovať nebude.
Iste to neuškodí , ale samo o sebe to postačovať nebude.

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Nie

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

skôr áno O ochrane životného prostredia netreba diskutovať. To má byť samozrejmosťou a nutnou podmienkou. Následne sa treba snažiť o čo najlepši hospodársky výsledok. Prirodzene, nie každý podnikateľský zámer je úspešný.
O ochrane životného prostredia netreba diskutovať. To má byť samozrejmosťou a nutnou podmienkou. Následne sa treba snažiť o čo najlepši hospodársky výsledok. Prirodzene, nie každý podnikateľský zámer je úspešný.

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

menej ako tri mesiace (skúšobná doba) Tri mesiace musia stačiť na naštudovanie procesov a integráciu do kolektívu. Na druhej strane treba povedať, že ten proces nikdy nekončí. Procesy v spoločnosti sa menia, do kolektívu prichádzajú noví ľudia.
Tri mesiace musia stačiť na naštudovanie procesov a integráciu do kolektívu. Na druhej strane treba povedať, že ten proces nikdy nekončí. Procesy v spoločnosti sa menia, do kolektívu prichádzajú noví ľudia.

Na slovenskom bankovom trhu panuje až príliš široká konkurencia. Pociťujete to na lepšej kvalite služieb?

26.08.2019

Skôr nie Pociťujeme skôr nedostatok kvalifikovaného personálu a s tým spojené zhoršenie kvality služieb.
Pociťujeme skôr nedostatok kvalifikovaného personálu a s tým spojené zhoršenie kvality služieb.

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

áno, vždy Podnikateľ je zodpovedný za ochranu citlivých obchodných informácií. Okrem šifrovania komunikácie, by mal šifrovať informácie aj pri ich ukladaní a zálohovaní.
Podnikateľ je zodpovedný za ochranu citlivých obchodných informácií. Okrem šifrovania komunikácie, by mal šifrovať informácie aj pri ich ukladaní a zálohovaní.

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Áno, už sme začali Vždy sme pripravení pružne reagovať na požiadavky a možnosti trhu.
Vždy sme pripravení pružne reagovať na požiadavky a možnosti trhu.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Myslíme si, že o svoje úspechy sa treba podeliť s tými, ktorí sú na to odkázaní.
Myslíme si, že o svoje úspechy sa treba podeliť s tými, ktorí sú na to odkázaní.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr áno Efektívne iste, optimálne podľa parametrov. Nie je open space ako open space.
Efektívne iste, optimálne podľa parametrov. Nie je open space ako open space.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

túto službu nevyužívame Top pozície spravidla obsadzujeme internými zdrojmi.
Top pozície spravidla obsadzujeme internými zdrojmi.

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

plat Pri internom prieskume medzi našimi zamestnancami by bolo odmeňovanie dôvodom číslo jedna pri voľbe iného zamestnávateľa.
Pri internom prieskume medzi našimi zamestnancami by bolo odmeňovanie dôvodom číslo jedna pri voľbe iného zamestnávateľa.

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

skôr áno Myslím, že má význam akékoľvek opatrenie na zníženie tvorby odpadu. Príliš dlho sme túto problematiku ignorovali.
Myslím, že má význam akékoľvek opatrenie na zníženie tvorby odpadu. Príliš dlho sme túto problematiku ignorovali.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno Zamestnávame študentov na platených stážach počas celého roka. Vyberáme si študentov a úspešní kandidáti sa môžu zúčastniť Aliter Technologies inkubátora a následne obsadiť voľné pozície v spoločnosti.
Zamestnávame študentov na platených stážach počas celého roka. Vyberáme si študentov a úspešní kandidáti sa môžu zúčastniť Aliter Technologies inkubátora a následne obsadiť voľné pozície v spoločnosti.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

osobný kontakt Je to veľmi individuálne, ale vždy preferujeme najskôr osobný kontakt.
Je to veľmi individuálne, ale vždy preferujeme najskôr osobný kontakt.

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

skôr áno Roky som žil v Kanade, kde je veľmi cítiť, že štátna správa slúži občanom a podnikateľom. V časoch socializmu to bolu u nás presne naopak. Podľa mňa sa Slovensko dnes nachádza na polceste a je badať zlešenie z roka na rok.
Roky som žil v Kanade, kde je veľmi cítiť, že štátna správa slúži občanom a podnikateľom. V časoch socializmu to bolu u nás presne naopak. Podľa mňa sa Slovensko dnes nachádza na polceste a je badať zlešenie z roka na rok.

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

skôr áno Spolu s ostatnými sociálnymi sieťami považujeme aj Instagram za jeden z komunikačných a marketingových kanálov.
Spolu s ostatnými sociálnymi sieťami považujeme aj Instagram za jeden z komunikačných a marketingových kanálov.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno Technológie nám prinášajú mnohé benefity a možnosti. Počet seniorov narastá a spolu s nimi aj potreba špecializovaných služieb a riešení. Stále častejšie sa stretávame s tým, že je záujem o produkty a služby pre seniorov u ich ekonomicky aktívnych príbuzných.
Technológie nám prinášajú mnohé benefity a možnosti. Počet seniorov narastá a spolu s nimi aj potreba špecializovaných služieb a riešení. Stále častejšie sa stretávame s tým, že je záujem o produkty a služby pre seniorov u ich ekonomicky aktívnych príbuzných.