Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Stejskalová

Eva Stejskalová
prokurista | MicroStep, s.r.o., Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Novela Obchodného zákonníka bude zameraná proti tzv. bielym koňom a podvodnému zlučovaniu firiem. Pomôže podľa vás očistiť trh od špekulantov?

10.04.2017

Čiastočne, v systéme je ešte veľa dier Rôzne zásahy štátu do podnikania väčšinou komplikujú život slušným podnikateľom a špekulanti si cestu nájdu. V tomto prípade to však vyzerá, že opatrenie by mohlo skomplikovať život špekulantom.
Rôzne zásahy štátu do podnikania väčšinou komplikujú život slušným podnikateľom a špekulanti si cestu nájdu. V tomto prípade to však vyzerá, že opatrenie by mohlo skomplikovať život špekulantom.

Myslíte si, že princípy platformovej ekonomiky (Uber, AirBnb) sa dajú uplatniť aj vo vašej firme?

03.04.2017

skôr áno Firma MicroStep vyrába CNC rezacie stroje a mnohí naši zákazníci ich buď využívajú na zákazkové rezanie alebo majú popri vlastnej výrobe voľné kapacity, ktorých zdieľanie určite dáva zmysel. Problém však vidím vo vybudovaní dôvery na takejto platforme - nekvalitná, oneskorená príp. nerealizovaná dodávka dielov na ďalšie spracovanie je pre zákazníkovu firmu oveľa vážnejší problém, ako nedochvíľny taxikár.
Firma MicroStep vyrába CNC rezacie stroje a mnohí naši zákazníci ich buď využívajú na zákazkové rezanie alebo majú popri vlastnej výrobe voľné kapacity, ktorých zdieľanie určite dáva zmysel. Problém však vidím vo vybudovaní dôvery na takejto platforme - nekvalitná, oneskorená príp. nerealizovaná dodávka dielov na ďalšie spracovanie je pre zákazníkovu firmu oveľa vážnejší problém, ako nedochvíľny taxikár.

Myslíte si, že film Únos, ktorý navštívilo už vyše 200-tisíc divákov, môže ovplyvniť spoločenské povedomie o Mečiarových amnestiách?

27.03.2017

skôr áno Film som nevidela, neviem teda posúdiť, aký vplyv môže mať po obsahovej stránke. Rozhodne však prispeje k tomu, aby sme nezabudli. Ako ukazujú aj iné historické udalosti, pamäť národa je krátka.
Film som nevidela, neviem teda posúdiť, aký vplyv môže mať po obsahovej stránke. Rozhodne však prispeje k tomu, aby sme nezabudli. Ako ukazujú aj iné historické udalosti, pamäť národa je krátka.

Mala by podľa vás vláda podporovať vybrané investície do firiem v regiónoch?

20.03.2017

Skôr nie Investičné stimuly v regiónoch, ktoré už teraz trpia nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, ťažko považovať za opodstatnené. Považujem za transparentnejšie prostriedky použiť na budovanie dopravnej infraštruktúry, podporu školstva a celkové zlepšenie podnikateľského prostredia. Alebo investičné stimuly nasmerovať do regiónov s vysokou nezamestnanosťou a zbaviť ich podozrenia z klientelizmu stanovením presných podmienok ich prideľovania resp. nárokovateľnosti.
Investičné stimuly v regiónoch, ktoré už teraz trpia nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, ťažko považovať za opodstatnené. Považujem za transparentnejšie prostriedky použiť na budovanie dopravnej infraštruktúry, podporu školstva a celkové zlepšenie podnikateľského prostredia. Alebo investičné stimuly nasmerovať do regiónov s vysokou nezamestnanosťou a zbaviť ich podozrenia z klientelizmu stanovením presných podmienok ich prideľovania resp. nárokovateľnosti.

Pociťujete ako hendikep rastúci objem pracovných mikro úloh (email, chat, sociálne siete, web), na úkor sústredenej a hlbšej práce?

13.03.2017

Áno Obávam sa, aby sme časom úplne nestratili schopnosť sústredene pracovať.
Obávam sa, aby sme časom úplne nestratili schopnosť sústredene pracovať.

Myslíte si, že plošný zákaz hazardu by bolo dobré riešenie?

27.02.2017

Rozhodne nie Nelegálny hazard mimo dosahu akejkoľvek regulácie sa mi nezdá byť dobrým riešením.
Nelegálny hazard mimo dosahu akejkoľvek regulácie sa mi nezdá byť dobrým riešením.

Myslíte si, že na Slovensku je (v porovnaní s inými krajinami EÚ) ťažké začať podnikať?

13.02.2017

skôr áno Administratívne prekážky, prehnaná regulácia, meniaca sa legislatíva, či dostupnosť financovania sú problémom pre všetky najmä malé a stredné firmy, nielen pre začínajúcich podnikateľov. Čím bude podnikateľské prostredie prívetivejšie pre všetkých, tým menej bude potrebné podporovať začínajúcich podnikateľov udeľovaním rôznych úľav a výnimiek. Stále však ostane veľký priestor na ich podporu napríklad formou vzdelávania a poradenstva.
Administratívne prekážky, prehnaná regulácia, meniaca sa legislatíva, či dostupnosť financovania sú problémom pre všetky najmä malé a stredné firmy, nielen pre začínajúcich podnikateľov. Čím bude podnikateľské prostredie prívetivejšie pre všetkých, tým menej bude potrebné podporovať začínajúcich podnikateľov udeľovaním rôznych úľav a výnimiek. Stále však ostane veľký priestor na ich podporu napríklad formou vzdelávania a poradenstva.

Myslíte si, že Slovensko si dokáže udržať talenty?

19.09.2016

skôr nie

Má virtuálna realita potenciál stať sa nástrojom na podporu podnikania?

09.05.2016

skôr nie

Považujete vybudovanie Hyperloopu z Bratislavy do Viedne za reálne?

02.05.2016

skôr áno Pán Dirk Ahlborn, CEO Hyperloop Transportation Technologies, na stretnutí so zástupcami slovenských firiem skonštatoval, že tu na Slovensku sme všetci nejakí pesimistickí. Sledujúc tempo, akým sa stavajú diaľnice, máme svoje dôvody. Ja dúfam, že nás americkí vizionári a ich svetoví investori prekvapia a naučia nás viac veriť novým myšlienkam a pokúšať sa o ich uvedenie do života. A ak náhodu nie, aspoň zviditeľnia Slovensko vo svete.
Pán Dirk Ahlborn, CEO Hyperloop Transportation Technologies, na stretnutí so zástupcami slovenských firiem skonštatoval, že tu na Slovensku sme všetci nejakí pesimistickí. Sledujúc tempo, akým sa stavajú diaľnice, máme svoje dôvody. Ja dúfam, že nás americkí vizionári a ich svetoví investori prekvapia a naučia nás viac veriť novým myšlienkam a pokúšať sa o ich uvedenie do života. A ak náhodu nie, aspoň zviditeľnia Slovensko vo svete.

Máte v súčasnosti problém nájsť na trhu práce kvalitných ľudí?

28.03.2016

skôr áno

Myslíte si, že sa na Slovensku prehlbuje sociálna a intelektuálna priepasť medzi elitou a bežnými ľuďmi?

14.03.2016

skôr áno Bohatí sa stávajú bohatšími všade na svete. Problém Slovenska vidím skôr v tom, že sa prehlbuje sociálna a intelektuálna priepasť medzi bežnými ľuďmi a znevýhodnenou populáciou. Ak ho budeme ignorovať, prinesie nám ešte mnohé ďalšie prekvapenia.
Bohatí sa stávajú bohatšími všade na svete. Problém Slovenska vidím skôr v tom, že sa prehlbuje sociálna a intelektuálna priepasť medzi bežnými ľuďmi a znevýhodnenou populáciou. Ak ho budeme ignorovať, prinesie nám ešte mnohé ďalšie prekvapenia.

Ako hodnotíte balík protiteroristických opatrení vlády Roberta Fica?

07.12.2015

neviem / nevyjadrujem sa / iné

Čo by podľa vás najviac pomohlo vrátiť matky malých detí na pracovný trh?

23.11.2015

čiastočné úväzky Nie je jednoduché zladiť prácu na plný úväzok so starostlivosťou o malé dieťa. Na druhej strane prieskumy ukázali, že chodiť do práce je jedna z najlepších vecí, ktoré môže matka pre svoje deti urobiť - dcéry sú profesionálne úspešnejšie, synovia zas v dospelosti venujú viac času svojej vlastnej rodine. Preto je dôležité, aby spoločnosť pochopila, že zamestanie matky znamená pre rodinu viac ako len zlepšenie ekonomickej situácie.
Nie je jednoduché zladiť prácu na plný úväzok so starostlivosťou o malé dieťa. Na druhej strane prieskumy ukázali, že chodiť do práce je jedna z najlepších vecí, ktoré môže matka pre svoje deti urobiť - dcéry sú profesionálne úspešnejšie, synovia zas v dospelosti venujú viac času svojej vlastnej rodine. Preto je dôležité, aby spoločnosť pochopila, že zamestanie matky znamená pre rodinu viac ako len zlepšenie ekonomickej situácie.

Myslíte si, že postoje politických elít v Poľsku, Maďarsku, Česku a na Slovensku sa radikalizujú a odkláňajú od demokratických princípov?

16.11.2015

skôr áno

Rozhodli ste sa už, koho budete voliť v parlamentných voľbách? Ak áno, čo vás presvedčilo?

09.11.2015

ešte som sa nerozhodol Zrejme budem opäť voliť menšie zlo. Rozhodnem sa pre stranu, u ktorej hlavným pilierom volebnej kampane nebude nenávisť a ohováranie „tých druhých“. Očakávam od nej inšpiratívny, ale realistický program, nie populizmus. V súčasnej situácii považujem za veľmi dôležitú aj schopnosť spolupráce a hľadania prijateľných kompromisov.
Zrejme budem opäť voliť menšie zlo. Rozhodnem sa pre stranu, u ktorej hlavným pilierom volebnej kampane nebude nenávisť a ohováranie „tých druhých“. Očakávam od nej inšpiratívny, ale realistický program, nie populizmus. V súčasnej situácii považujem za veľmi dôležitú aj schopnosť spolupráce a hľadania prijateľných kompromisov.