Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Tokošová

Marcela Tokošová
riaditeľka | v.d. Kovotvar v Kútoch

Otázka Odpoveď Komentár

Čo je podľa vás najväčší prínos liberalizácie podnikania pre jednotlivcov po roku 1989?

11.11.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Doteraz som si myslela, že sú to možnosti samostatného podnikania, na základe vlastných rozhodnutí, bez zasahovania a obmedzení od štátu. Bohužiaľ pôsobením aktuálnej vlády sa moja predstava stáva viac a viac naivnou.
Doteraz som si myslela, že sú to možnosti samostatného podnikania, na základe vlastných rozhodnutí, bez zasahovania a obmedzení od štátu. Bohužiaľ pôsobením aktuálnej vlády sa moja predstava stáva viac a viac naivnou.

Ako ovplyvní navrhovaný rast minimálnej mzdy vaše podnikanie?

04.11.2019

výrazne už teraz ovplyvňuje a to dosť výrazne! Pretože chystáme expedície pre rok 2020 a chceme do cien premietnuť všetky náklady, ktoré súvisia s nárastom minimálnej mzdy, to znamená vrátane príplatkov za nadčasy. Predpokladáme tiež, že aj dodávatelia materiálov a služieb vzhľadom ku tejto skutočnosti navýšia ceny, hoci materiál ako taký nemá stúpajúcu tendenciu. Po takomto prerátaní cien už dnes však vidíme ochladnutie trhov a záujmu zákazníkov zaslať si objednávku. To nehovorím, ako sa menia nároky ostatných pracovníkov, ktorí hoci dnes nepracujú za minimálne mzdy, odmietajú sa ku tejto mzde po novom roku priblížiť, a teda už teraz žiadajú navýšenie svojich miezd! Aktuálna populisticko predvolebná doba na Slovensku je naozaj veľmi iracionálna a zlá!
už teraz ovplyvňuje a to dosť výrazne! Pretože chystáme expedície pre rok 2020 a chceme do cien premietnuť všetky náklady, ktoré súvisia s nárastom minimálnej mzdy, to znamená vrátane príplatkov za nadčasy. Predpokladáme tiež, že aj dodávatelia materiálov a služieb vzhľadom ku tejto skutočnosti navýšia ceny, hoci materiál ako taký nemá stúpajúcu tendenciu. Po takomto prerátaní cien už dnes však vidíme ochladnutie trhov a záujmu zákazníkov zaslať si objednávku. To nehovorím, ako sa menia nároky ostatných pracovníkov, ktorí hoci dnes nepracujú za minimálne mzdy, odmietajú sa ku tejto mzde po novom roku priblížiť, a teda už teraz žiadajú navýšenie svojich miezd! Aktuálna populisticko predvolebná doba na Slovensku je naozaj veľmi iracionálna a zlá!

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

skôr áno Už tým, že firma chce chrániť životné prostredie, tak (hospodársky) napreduje...Dnes však na to existujú predpísané zákony o poplatkoch a poistení, ktorých význam častokrát postrádam. Ide o poplatky za zdroje znečisťovania prípadne poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu a iné...Myslím si, že ak by sa tieto peniaze dali využívať a konkrétnejšie investovať do určitých opodstatnených zariadení, prístrojov a strojov, ktoré vedia skutočne životné prostredie aj ochrániť, že by to malo určite hlbší význam. Nie som si celkom istá, či sa životné prostredie v okolí našej firmy zlepší tým, že si zaplatím poistku, alebo sadzbu za zdroj znečistenia....
Už tým, že firma chce chrániť životné prostredie, tak (hospodársky) napreduje...Dnes však na to existujú predpísané zákony o poplatkoch a poistení, ktorých význam častokrát postrádam. Ide o poplatky za zdroje znečisťovania prípadne poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu a iné...Myslím si, že ak by sa tieto peniaze dali využívať a konkrétnejšie investovať do určitých opodstatnených zariadení, prístrojov a strojov, ktoré vedia skutočne životné prostredie aj ochrániť, že by to malo určite hlbší význam. Nie som si celkom istá, či sa životné prostredie v okolí našej firmy zlepší tým, že si zaplatím poistku, alebo sadzbu za zdroj znečistenia....

Na slovenskom bankovom trhu panuje až príliš široká konkurencia. Pociťujete to na lepšej kvalite služieb?

26.08.2019

Rozhodne nie Absolútne nie! Je síce mnoho bankových subjektov, no služby majú nastavené ako cez kopírovací papier.
Absolútne nie! Je síce mnoho bankových subjektov, no služby majú nastavené ako cez kopírovací papier.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

rozhodne nie Nereozumiem stále, prečo sa pomáha na Slovensku vždy iba vybraným subjektom! Pritom v našej krajine je tak veľa domácich firiem, ktoré si zaslúžia aspoň úctu k tomu, že dokázali prežiť do dnešného dňa pri takomto riadení štátu. Aj ja som písala pánovi premiérovi, rovnako ako pracovníci košických oceliarní. Tiež by sme neboli proti, keby našej SLOVENSKEJ spoločnosti s viac ako 60- ročnou tradíciou aspoň raz za 10 rokov odpustili platbu daní, prípadne znížili odvody zamestnancov. Viete prečo? Pretože naše výroby sú po celom svete a sú SLOVENSKÉ! Myslíte, že som dostala adekvátnu odpoveď? Je veľmi smutné, že si nevážime toho, čo je u nás doma!
Nereozumiem stále, prečo sa pomáha na Slovensku vždy iba vybraným subjektom! Pritom v našej krajine je tak veľa domácich firiem, ktoré si zaslúžia aspoň úctu k tomu, že dokázali prežiť do dnešného dňa pri takomto riadení štátu. Aj ja som písala pánovi premiérovi, rovnako ako pracovníci košických oceliarní. Tiež by sme neboli proti, keby našej SLOVENSKEJ spoločnosti s viac ako 60- ročnou tradíciou aspoň raz za 10 rokov odpustili platbu daní, prípadne znížili odvody zamestnancov. Viete prečo? Pretože naše výroby sú po celom svete a sú SLOVENSKÉ! Myslíte, že som dostala adekvátnu odpoveď? Je veľmi smutné, že si nevážime toho, čo je u nás doma!

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr áno Pre pracovné skupiny podobného pracovného zamerania, druhu činnosti alebo podobným projektom, určite áno.
Pre pracovné skupiny podobného pracovného zamerania, druhu činnosti alebo podobným projektom, určite áno.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

nedostatočne

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

rozhodne áno Toto je úplne bežná vec a prax Inšpektorátu práce, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Sociálnej poisťovne a mnohých ďalších...
Toto je úplne bežná vec a prax Inšpektorátu práce, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Sociálnej poisťovne a mnohých ďalších...

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné O štatúte minimálnej mzdy by sa malo debatovať až potom, keď sa stanoví, z akého zdroja majú zvýšenie týchto miezd financovať zamestnávatelia a firmy. Je to najjednoduchšia vec povedať, dajte nám viac, aby sme neboli lacnou pracovnou silou! No aby sa na SLovensku mohlo žiť komfortne a s finančnou spokojnosťou všetkých pracujúcich, musel by sa najskôr niekto konečne postarať o základy, ktoré sú nevyhnutné pre podnikateľskú sféru. Minimálna mzda by pre zamestnávateľov s daňovými prázdninami a iným zvýhodnením nemala byť rovnaká ako pre firmy, ktoré sa poctivo a v plných výškach bez úľav zúčastňujú na platbách štátu.
O štatúte minimálnej mzdy by sa malo debatovať až potom, keď sa stanoví, z akého zdroja majú zvýšenie týchto miezd financovať zamestnávatelia a firmy. Je to najjednoduchšia vec povedať, dajte nám viac, aby sme neboli lacnou pracovnou silou! No aby sa na SLovensku mohlo žiť komfortne a s finančnou spokojnosťou všetkých pracujúcich, musel by sa najskôr niekto konečne postarať o základy, ktoré sú nevyhnutné pre podnikateľskú sféru. Minimálna mzda by pre zamestnávateľov s daňovými prázdninami a iným zvýhodnením nemala byť rovnaká ako pre firmy, ktoré sa poctivo a v plných výškach bez úľav zúčastňujú na platbách štátu.

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

rozhodne nie

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

skôr nie Nie, a viem to z toho dôvodu, že mentorské a motivačné koučovanie Kovotvar absolvoval viackrát pred mojim príchodom do firmy. Nikam ho to neposunulo. Bolo treba výkonnú silu a nie mentorovanie. Chápem však, že sú firmy a situácie, kedy aj mentoring vie nakopnúť človeka a posunúť ho o kus ďalej. No myslím si, že kladný vplyv koučingu a mentoringu je aplikovateľný na jednotlivcoch a nie vo firmách ako celkoch. Tam sa koučing stáva častokrát bohapustým táraním.
Nie, a viem to z toho dôvodu, že mentorské a motivačné koučovanie Kovotvar absolvoval viackrát pred mojim príchodom do firmy. Nikam ho to neposunulo. Bolo treba výkonnú silu a nie mentorovanie. Chápem však, že sú firmy a situácie, kedy aj mentoring vie nakopnúť človeka a posunúť ho o kus ďalej. No myslím si, že kladný vplyv koučingu a mentoringu je aplikovateľný na jednotlivcoch a nie vo firmách ako celkoch. Tam sa koučing stáva častokrát bohapustým táraním.

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

rozhodne nie

Máte pocit, že sa tento rok posunulo Slovensko ďalej z hľadiska budovania uvedomelej občianskej spoločnosti a silnejšieho právneho štátu?

17.12.2018

rozhodne nie

Ako vnímate, že podpredseda vlády a člen vedenia najsilnejšej strany sa plánuje stať guvernérom apolitickej NBS?

03.12.2018

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Ako rozmiestňovanie sa na teplé miesta pred kolapsom strany.
Ako rozmiestňovanie sa na teplé miesta pred kolapsom strany.

Ako hodnotíte vplyv dane z poistenia na podnikateľov?

26.11.2018

Veľmi negatívne

Myslíte si, že za kvalitu či nekvalitu vzdelávania sú viac zodpovední učitelia alebo politici?

15.10.2018

Rozhodne učitelia

Je podľa Vás na Slovensku dosť odborne zdatných a morálne bezúhonných ľudí, ktorí by mohli kandidovať do Ústavného súdu?

08.10.2018

neviem/nevyjadrujem sa/iné Pokiaľ ide o Ústavný súd, myslím, že sa nájdu ľudia, ktorí sú pre vykonávanie funkcie v tejto inštitúcii vhodní. Druhá vec je, či práve títo aj kandidujú. No podobná otázka mi však napadá pri zamyslení sa o kandidátoch do komunálnej a parlamentnej politiky.Tam už takí optimista nie som.
Pokiaľ ide o Ústavný súd, myslím, že sa nájdu ľudia, ktorí sú pre vykonávanie funkcie v tejto inštitúcii vhodní. Druhá vec je, či práve títo aj kandidujú. No podobná otázka mi však napadá pri zamyslení sa o kandidátoch do komunálnej a parlamentnej politiky.Tam už takí optimista nie som.

Sú podľa vás rodinné podniky takým významným prvkom podnikateľského ekosystému Slovenska, aby sa nimi musel špeciálne zaoberať aj štát?

27.08.2018

rozhodne nie S otázkou ste ma potešili. S dlhodobého skúmania tejto problematiky som presvedčená o tom, že rodinné podniky nie sú takým významným prvkom podnikateľského ekosystému Slovenska, aby sa s nimi musel špeciálne zaoberať štát!
S otázkou ste ma potešili. S dlhodobého skúmania tejto problematiky som presvedčená o tom, že rodinné podniky nie sú takým významným prvkom podnikateľského ekosystému Slovenska, aby sa s nimi musel špeciálne zaoberať štát!

Vysporiadali sa, podľa vás, Slováci ako národ dostatočne s rokom 1968 a následnou normalizáciou?

20.08.2018

neviem / nevyjadrujem sa / iné Skôr by ma zaujímalo, či a ako sa krajina a ľudia v nej vysporiadali s rokmi 50 - tymi minulého storočia.
Skôr by ma zaujímalo, či a ako sa krajina a ľudia v nej vysporiadali s rokmi 50 - tymi minulého storočia.