Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Havel

Jaroslav Havel
riadiaci partner | Havel & Partners, s.r.o.

Otázka Odpoveď Komentár

Privítali by ste celoplošnú fakturáciu bez DPH (tzv. systém reverse charge) na Slovensku?

09.12.2019

rozhodne áno Plošný reverse-charge by som privítal v celej EÚ, t. j. aj na Slovensku, pretože ide v súčasnej dobe asi o najjednoduchší a najúčinnejší nástroj na boj s organizovanými daňovými podvodmi, ktoré trápia všetky členské štáty. Okrem potenciálne pozitívneho fiškálneho vplyvu na štátny rozpočet (v podobe eliminácie veľkej časti podvodov) tento systém prináša aj celý rad výhod pre podnikateľov - dochádza najmä k značnej úspore cash-flow, pretože nákupné faktúry hradí kupujúci bez DPH a nemusí čakať na vrátenie dane späť s odstupom v rámci podaného daňového priznania k DPH. U faktúr bez DPH dochádza k zjednodušeniu administratívy spojenej s kontrolným hlásením a na ne nadväzujúcimi častými výzvami finančného úradu, atď. Som preto rád, že Českej republike sa podarilo tento systém presadiť a očakávam, že sa osvedčí.
Plošný reverse-charge by som privítal v celej EÚ, t. j. aj na Slovensku, pretože ide v súčasnej dobe asi o najjednoduchší a najúčinnejší nástroj na boj s organizovanými daňovými podvodmi, ktoré trápia všetky členské štáty. Okrem potenciálne pozitívneho fiškálneho vplyvu na štátny rozpočet (v podobe eliminácie veľkej časti podvodov) tento systém prináša aj celý rad výhod pre podnikateľov - dochádza najmä k značnej úspore cash-flow, pretože nákupné faktúry hradí kupujúci bez DPH a nemusí čakať na vrátenie dane späť s odstupom v rámci podaného daňového priznania k DPH. U faktúr bez DPH dochádza k zjednodušeniu administratívy spojenej s kontrolným hlásením a na ne nadväzujúcimi častými výzvami finančného úradu, atď. Som preto rád, že Českej republike sa podarilo tento systém presadiť a očakávam, že sa osvedčí.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

neviem/nevyjadrujem sa /iné Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry. Našou doménou sú špičkové právne služby a najmä touto odbornosťou sa snažíme pomáhať neziskovým a charitatívnym organizáciám. Koncept spoločenskej zodpovednosti máme postavený na štyroch základných pilieroch: bezplatnej právnej pomoci, priamej finančnej podpore, využívaní služieb od podporovaných inštitúcií a dobrovoľníctva našich ľudí. V minulom roku sme realizovali takmer 830 pre bono hodín (o štvrtinu viac ako v roku 2017), čo pri našej priemernej sadzbe 140 eur/hod predstavovalo vyše 116 tisíc eur. Na priamu finančnú pomoc sme vlani vynaložili vyše 30 tisíc eur. Pre tento rok chceme tieto výdavky aj vzhľadom na našu vynikajúcu ekonomickú kondíciu ďalej navýšiť.
Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry. Našou doménou sú špičkové právne služby a najmä touto odbornosťou sa snažíme pomáhať neziskovým a charitatívnym organizáciám. Koncept spoločenskej zodpovednosti máme postavený na štyroch základných pilieroch: bezplatnej právnej pomoci, priamej finančnej podpore, využívaní služieb od podporovaných inštitúcií a dobrovoľníctva našich ľudí. V minulom roku sme realizovali takmer 830 pre bono hodín (o štvrtinu viac ako v roku 2017), čo pri našej priemernej sadzbe 140 eur/hod predstavovalo vyše 116 tisíc eur. Na priamu finančnú pomoc sme vlani vynaložili vyše 30 tisíc eur. Pre tento rok chceme tieto výdavky aj vzhľadom na našu vynikajúcu ekonomickú kondíciu ďalej navýšiť.

Pociťujete na domácom trhu výraznejšie zdynamizovanie akvizičných nálad?

30.04.2018

skôr áno Podľa ukazovateľov za rok 2017 sa trhu M&A v Európe darilo a oproti veľmi produktívnemu roku 2016 dokonca došlo k cca 6% nárastu počtu transakcií, hoci ich celková hodnota sa znížila. Aj na Slovensku môžeme rok 2017 označiť za úspešný, hoci oproti trendu v Európe sa počet transakcií medziročne znížil, zatiaľ čo ich celková hodnota sa naopak zvýšila. Vývoj, ktorý pozorujeme v prvom štvrťroku 2018, zatiaľ nasvedčuje skôr pozitívnym prognózam o opätovnom medziročnom raste počtu transakcií na Slovensku. Z pohľadu odvetví budú zrejme opäť hrať rozhodujúcu úlohu predovšetkým nehnuteľnostné transakcie a dealy v oblasti stavebníctva. Vplyv na rast tohto segmentu má aj skutočnosť, že výnosy z pasívneho držania nehnuteľného majetku a jeho priebežného zhodnocovania sa môže priblížiť tomu, čo možno zarobiť v prípade investícií do dnes veľmi drahých firiem či firemných akcií.
Podľa ukazovateľov za rok 2017 sa trhu M&A v Európe darilo a oproti veľmi produktívnemu roku 2016 dokonca došlo k cca 6% nárastu počtu transakcií, hoci ich celková hodnota sa znížila. Aj na Slovensku môžeme rok 2017 označiť za úspešný, hoci oproti trendu v Európe sa počet transakcií medziročne znížil, zatiaľ čo ich celková hodnota sa naopak zvýšila. Vývoj, ktorý pozorujeme v prvom štvrťroku 2018, zatiaľ nasvedčuje skôr pozitívnym prognózam o opätovnom medziročnom raste počtu transakcií na Slovensku. Z pohľadu odvetví budú zrejme opäť hrať rozhodujúcu úlohu predovšetkým nehnuteľnostné transakcie a dealy v oblasti stavebníctva. Vplyv na rast tohto segmentu má aj skutočnosť, že výnosy z pasívneho držania nehnuteľného majetku a jeho priebežného zhodnocovania sa môže priblížiť tomu, čo možno zarobiť v prípade investícií do dnes veľmi drahých firiem či firemných akcií.

Čo je podľa vás hlavnou príčinou odchodu šikovných študentov do zahraničia?

04.09.2017

Lepšie pracovné príležitosti Cestovanie a poznávanie iných krajín je dnes spoločnou súčasťou životného štýlu mladých ľudí a ich predstáv plnohodnotného života. Vyspelé krajiny naďalej ponúkajú lepšiu životnú úroveň, ak sa v nich človek dokáže presadiť. Dokonca aj po návrate sú zahraničné skúsenosti výhodou, ktorú domáci trh práce oceňuje. Aj v našej firme pozitívne hodnotíme, keď si mladí právnici vyskúšali minimálne zahraničné štúdium, ktoré býva v krajinách vyspelej západnej Európy či USA náročnejšie a intenzívnejšie ako u nás. Študenti zo zahraničia majú zvyčajne dokonalú znalosť svetových jazykov, čo je nevyhnutná vstupná požiadavka v našej kancelárii, kde máme až 70% prípadov s medzinárodným prvkom. Dokonca aj keď sa k nám prihlásia študenti alebo absolventi právnických škôl, vítame ich a podporujeme, ak chcú aj ďalej rozvíjať svoju špecializáciu napríklad prostredníctvom zahraničných štúdií alebo stáží. Vedomosti získané v zahraničí môžu pomôcť nielen pri rozvoji jednotlivca, ale aj celej firmy. Pekným príkladom môže byť naša kolegyňa, Counsel Daniela Kovářová, ktorá vďaka absolvovaniu študijného programu v Londýne zameraného na umenie pomohla po svojom návrate do kancelárie vybudovať a dnes vedie našu špecializovanú poradenskú skupinu zameranú na oblasť investícií do umenia a zberateľstva.
Cestovanie a poznávanie iných krajín je dnes spoločnou súčasťou životného štýlu mladých ľudí a ich predstáv plnohodnotného života. Vyspelé krajiny naďalej ponúkajú lepšiu životnú úroveň, ak sa v nich človek dokáže presadiť. Dokonca aj po návrate sú zahraničné skúsenosti výhodou, ktorú domáci trh práce oceňuje. Aj v našej firme pozitívne hodnotíme, keď si mladí právnici vyskúšali minimálne zahraničné štúdium, ktoré býva v krajinách vyspelej západnej Európy či USA náročnejšie a intenzívnejšie ako u nás. Študenti zo zahraničia majú zvyčajne dokonalú znalosť svetových jazykov, čo je nevyhnutná vstupná požiadavka v našej kancelárii, kde máme až 70% prípadov s medzinárodným prvkom. Dokonca aj keď sa k nám prihlásia študenti alebo absolventi právnických škôl, vítame ich a podporujeme, ak chcú aj ďalej rozvíjať svoju špecializáciu napríklad prostredníctvom zahraničných štúdií alebo stáží. Vedomosti získané v zahraničí môžu pomôcť nielen pri rozvoji jednotlivca, ale aj celej firmy. Pekným príkladom môže byť naša kolegyňa, Counsel Daniela Kovářová, ktorá vďaka absolvovaniu študijného programu v Londýne zameraného na umenie pomohla po svojom návrate do kancelárie vybudovať a dnes vedie našu špecializovanú poradenskú skupinu zameranú na oblasť investícií do umenia a zberateľstva.

Čítali ste v poslednom čase nejakú zaujímavú knihu, ktorú by ste odporučili aj ostatným?

17.07.2017

Odporúčam knihu/knihy... (v poli na textový komentár prosím uveďte názov a autora) Vrcholovým manažérom, firemným lídrom, ale aj všetkým, ktorí uvažujú o založení vlastnej firmy, môžem vrelo odporučiť všetky knihy, ktorých vydanie v češtine alebo slovenčine sa naša advokátska kancelária rozhodla finančne podporiť. Sú medzi nimi zahraničné bestsellery, ktoré ma inšpirovali pri vedení kancelárie, ale doteraz neboli dostupné na tuzemskom knižnom trhu. Z našich tohtoročných vydavateľských počinov stojí rozhodne za prečítanie kniha Dilemmas of Family Wealth od Judy Martel, uznávanej expertky na nástupníctvo v rodinných firmách. Publikáciu sme vydali pod titulom Rodinné firmy na rázcestí, čím sme chceli evokovať najmä špecifickú situáciu v bývalom Československu, kde dochádza prvýkrát po páde totalitného režimu k obmene generácií v rámci rodinných firiem a zahraničná skúsenosť môže v tomto smere poslúžiť ako dobrý radca. Podobne inšpiratívny pre udržateľnosť a rozvoj firiem je zborník desiatich nadčasových článkov časopisu Harvard Business Review o efektívnej komunikácii - On Communication (O komunikácii), ktorý vyšiel tiež v tomto roku. Minulý rok sme podporili vydanie manažérskeho bestselleru Built to Last (Ako vybudovať trvalo úspešnú firmu) od autorskej dvojice Jim Collins a Jerry I. Porras, Lekcia z Private Equity pre každú firmu autorov Orit Gadieshové a Hugha MacArthura a ďalší zborník Harvard Business Review The Essentials (Základy moderného manažmentu - myšlienky, ktoré nezostarnú). V predchádzajúcich rokoch sme ďalej vydali napr. publikáciu Vedenie procesu zmeny od Johna Kottera, Kód lídrov autorskej trojice Dave Ulrich, Norm Smallwood a Kate Sweetman alebo Ako z dobrej firmy urobiť skvelú od Jima Collinsa. Prajem všetkým inšpiratívne čítanie nielen na toto leto.
Vrcholovým manažérom, firemným lídrom, ale aj všetkým, ktorí uvažujú o založení vlastnej firmy, môžem vrelo odporučiť všetky knihy, ktorých vydanie v češtine alebo slovenčine sa naša advokátska kancelária rozhodla finančne podporiť. Sú medzi nimi zahraničné bestsellery, ktoré ma inšpirovali pri vedení kancelárie, ale doteraz neboli dostupné na tuzemskom knižnom trhu. Z našich tohtoročných vydavateľských počinov stojí rozhodne za prečítanie kniha Dilemmas of Family Wealth od Judy Martel, uznávanej expertky na nástupníctvo v rodinných firmách. Publikáciu sme vydali pod titulom Rodinné firmy na rázcestí, čím sme chceli evokovať najmä špecifickú situáciu v bývalom Československu, kde dochádza prvýkrát po páde totalitného režimu k obmene generácií v rámci rodinných firiem a zahraničná skúsenosť môže v tomto smere poslúžiť ako dobrý radca. Podobne inšpiratívny pre udržateľnosť a rozvoj firiem je zborník desiatich nadčasových článkov časopisu Harvard Business Review o efektívnej komunikácii - On Communication (O komunikácii), ktorý vyšiel tiež v tomto roku. Minulý rok sme podporili vydanie manažérskeho bestselleru Built to Last (Ako vybudovať trvalo úspešnú firmu) od autorskej dvojice Jim Collins a Jerry I. Porras, Lekcia z Private Equity pre každú firmu autorov Orit Gadieshové a Hugha MacArthura a ďalší zborník Harvard Business Review The Essentials (Základy moderného manažmentu - myšlienky, ktoré nezostarnú). V predchádzajúcich rokoch sme ďalej vydali napr. publikáciu Vedenie procesu zmeny od Johna Kottera, Kód lídrov autorskej trojice Dave Ulrich, Norm Smallwood a Kate Sweetman alebo Ako z dobrej firmy urobiť skvelú od Jima Collinsa. Prajem všetkým inšpiratívne čítanie nielen na toto leto.

S akým očakávaním na vývoj vášho biznisu vstupujete do roku 2017?

02.01.2017

Zostane stabilný Neočakávam, že by rok 2017 priniesol z hľadiska doterajších trendov na českom a slovenskom právnom trhu nejaké výrazne zmeny. Aj naďalej porastie objem práce, ktorá má nejakú súvislosť so zahraničím. Či už to bude súvisieť s expanziou českých a slovenských firiem, ktorým sa v čase súčasnej ekonomickej konjunktúry darí prenikať na zahraničné trhy, alebo s aktivitami zahraničných investorov u nás. Dopyt po poradenstve naviazanom na tento typ podnikateľských aktivít budú schopné - tak ako doteraz - uspokojiť len právnické firmy, ktoré majú zodpovedajúce odborné i personálne know-how. Keď vezmem ako príklad našu kanceláriu, prevažná väčšina našich advokátov k nám prišla z veľkých medzinárodných kancelárií a majú skúsenosti zo zahraničia. Už teraz tvoria viac ako 70 % našej práce prípady s medzinárodným presahom. Právne služby poskytujeme v 12 jazykoch a úzko spolupracujeme s poprednými medzinárodnými právnickými firmami v Európe, Ázii, Severnej Amerike, Afrike i Austrálii, avšak bez exkluzívneho vzťahu s ktoroukoľvek z nich. Naši klienti tak vďaka tomu majú prístup k medzinárodným aj lokálnym znalostiam a odbornosti prostredníctvom viac ako 30 tisíc právnikov v približne 160 krajinách sveta. Na narastajúci objem práce so zahraničným prvkom sme teda dlhodobo pripravení. Ani v roku 2017 neprestane byť aktuálna téma nástupníctva vo firmách a s tým spojený medzigeneračný transfer kapitálu medzi prvou ponovembrovou podnikateľskou generáciou a jej potomkami a manažmentom. Naša kancelária má tú výhodu, že sa na poradenstvo rodinným firmám intenzívne špecializuje už od roku 2008 a za tú dobu vybudovala špičkový tím právnikov a daňových expertov. Inak na právnom trhu bude aj naďalej priestor pre špecializované kancelárie tzv. butikového typu, ktoré sa budú snažiť konkurovať tým najväčším hráčom na trhu v oblastiach ako sú investície alebo rôzne špecifické typy konaní, napr. arbitráže.
Neočakávam, že by rok 2017 priniesol z hľadiska doterajších trendov na českom a slovenskom právnom trhu nejaké výrazne zmeny. Aj naďalej porastie objem práce, ktorá má nejakú súvislosť so zahraničím. Či už to bude súvisieť s expanziou českých a slovenských firiem, ktorým sa v čase súčasnej ekonomickej konjunktúry darí prenikať na zahraničné trhy, alebo s aktivitami zahraničných investorov u nás. Dopyt po poradenstve naviazanom na tento typ podnikateľských aktivít budú schopné - tak ako doteraz - uspokojiť len právnické firmy, ktoré majú zodpovedajúce odborné i personálne know-how. Keď vezmem ako príklad našu kanceláriu, prevažná väčšina našich advokátov k nám prišla z veľkých medzinárodných kancelárií a majú skúsenosti zo zahraničia. Už teraz tvoria viac ako 70 % našej práce prípady s medzinárodným presahom. Právne služby poskytujeme v 12 jazykoch a úzko spolupracujeme s poprednými medzinárodnými právnickými firmami v Európe, Ázii, Severnej Amerike, Afrike i Austrálii, avšak bez exkluzívneho vzťahu s ktoroukoľvek z nich. Naši klienti tak vďaka tomu majú prístup k medzinárodným aj lokálnym znalostiam a odbornosti prostredníctvom viac ako 30 tisíc právnikov v približne 160 krajinách sveta. Na narastajúci objem práce so zahraničným prvkom sme teda dlhodobo pripravení. Ani v roku 2017 neprestane byť aktuálna téma nástupníctva vo firmách a s tým spojený medzigeneračný transfer kapitálu medzi prvou ponovembrovou podnikateľskou generáciou a jej potomkami a manažmentom. Naša kancelária má tú výhodu, že sa na poradenstvo rodinným firmám intenzívne špecializuje už od roku 2008 a za tú dobu vybudovala špičkový tím právnikov a daňových expertov. Inak na právnom trhu bude aj naďalej priestor pre špecializované kancelárie tzv. butikového typu, ktoré sa budú snažiť konkurovať tým najväčším hráčom na trhu v oblastiach ako sú investície alebo rôzne špecifické typy konaní, napr. arbitráže.

Andrej Kiska sa rozhodol kandidovať na verejnú funkciu, hoci mal dobre fungujúci biznis. Mali by sa podľa vás podobne zachovať aj iní podnikatelia?

28.11.2016

skôr áno Ak ktorýkoľvek úspešný podnikateľ dôjde k záveru, že sa chce venovať správe verejných vecí, ide o úplne legitímne rozhodnutie a je len na verejnosti, či takúto osobu podporí napríklad vo voľbách. Úspešní a poctiví podnikatelia môžu do verejných funkcií priniesť svieži vietor. Mali by si však zároveň uvedomiť, že rozhodnutia vo verejnej sfére často vznikajú na základe komplikovaných a dlhotrvajúcich diskusií, čo môže byť protikladom k dynamickému riadeniu, ktoré je skôr typické pre biznis. K úspešnému prelínaniu týchto dvoch svetov je preto potrebná pomerne vysoká dávka trpezlivosti, rozvážnosti a citu pre hľadanie a nachádzanie kompromisov.
Ak ktorýkoľvek úspešný podnikateľ dôjde k záveru, že sa chce venovať správe verejných vecí, ide o úplne legitímne rozhodnutie a je len na verejnosti, či takúto osobu podporí napríklad vo voľbách. Úspešní a poctiví podnikatelia môžu do verejných funkcií priniesť svieži vietor. Mali by si však zároveň uvedomiť, že rozhodnutia vo verejnej sfére často vznikajú na základe komplikovaných a dlhotrvajúcich diskusií, čo môže byť protikladom k dynamickému riadeniu, ktoré je skôr typické pre biznis. K úspešnému prelínaniu týchto dvoch svetov je preto potrebná pomerne vysoká dávka trpezlivosti, rozvážnosti a citu pre hľadanie a nachádzanie kompromisov.

Myslíte si, že Slovensko si dokáže udržať talenty?

19.09.2016

skôr áno Odchod do sveta za lepšími príležitosťami je dnes najmä medzi mladými ľuďmi prirodzenou súčasťou globalizovaného sveta. Jediné, čo teda štátom zostáva, je zatraktívniť podmienky pre prácu a život v danej krajine natoľko, aby sa s nimi jej obyvatelia dokázali stotožniť. Ak má byť však tento proces efektívny, musí prebiehať rovnako intenzívne aj v rámci privátnej sféry. V našej bratislavskej kancelárii kladieme veľký dôraz na to, aby sme o kvalitných právnikov neprichádzali. Študentom právnických fakúlt i hotovým právnikom ponúkame perspektívu, jasne daný kariérny rast a možnosť pracovať na medzinárodných kauzách, ale aj absolvovať stáž. Neustále zdokonaľujeme systém interného hodnotenia, vďaka ktorému sme schopní vyzdvihnúť a adekvátne oceniť tých najtalentovanejších a najpracovitejších. Ak obdobne uvažujú a konajú slovenské firmy a štát ich v tomto smere bude podporovať či nasledovať, nemusí to byť s odchádzaním slovenských talentov do zahraničia nijako vážne.
Odchod do sveta za lepšími príležitosťami je dnes najmä medzi mladými ľuďmi prirodzenou súčasťou globalizovaného sveta. Jediné, čo teda štátom zostáva, je zatraktívniť podmienky pre prácu a život v danej krajine natoľko, aby sa s nimi jej obyvatelia dokázali stotožniť. Ak má byť však tento proces efektívny, musí prebiehať rovnako intenzívne aj v rámci privátnej sféry. V našej bratislavskej kancelárii kladieme veľký dôraz na to, aby sme o kvalitných právnikov neprichádzali. Študentom právnických fakúlt i hotovým právnikom ponúkame perspektívu, jasne daný kariérny rast a možnosť pracovať na medzinárodných kauzách, ale aj absolvovať stáž. Neustále zdokonaľujeme systém interného hodnotenia, vďaka ktorému sme schopní vyzdvihnúť a adekvátne oceniť tých najtalentovanejších a najpracovitejších. Ak obdobne uvažujú a konajú slovenské firmy a štát ich v tomto smere bude podporovať či nasledovať, nemusí to byť s odchádzaním slovenských talentov do zahraničia nijako vážne.

Máte v súčasnosti problém nájsť na trhu práce kvalitných ľudí?

28.03.2016

skôr nie Advokácia je založená na špičkových a jazykovo zdatných právnikoch - od nich sa odvíja kvalita práce a teda aj spokojná a pribúdajúca klientela. Naša kancelária sa preto systematicky zameriava na vyhľadávanie špičkových mladých talentov aj najlepších senior advokátov na trhu a som rád, že sa nám to darí, hoci ich počet je veľmi obmedzený. Neboli by sme ale v tomto smere úspešní, ak by sme nedokázali novým kolegyniam a kolegom ponúknuť niečo navyše ako naša konkurencia. Preto veľa investujeme aj do rozvoja vlastných zamestnancov; máme pre nich vlastnú vzdelávaciu Akadémiu so špičkovými lektormi, programy na rozvoj manažérskych zručností, jazykové vzdelávanie i know-how tím, ktorý im neustále zabezpečuje know-how podporu. A samozrejme ich aj nadpriemerne platíme. Aj vďaka tomu sme v Českej republike už druhým rokom najžiadanejším zamestnávateľom medzi advokátskymi kanceláriami.
Advokácia je založená na špičkových a jazykovo zdatných právnikoch - od nich sa odvíja kvalita práce a teda aj spokojná a pribúdajúca klientela. Naša kancelária sa preto systematicky zameriava na vyhľadávanie špičkových mladých talentov aj najlepších senior advokátov na trhu a som rád, že sa nám to darí, hoci ich počet je veľmi obmedzený. Neboli by sme ale v tomto smere úspešní, ak by sme nedokázali novým kolegyniam a kolegom ponúknuť niečo navyše ako naša konkurencia. Preto veľa investujeme aj do rozvoja vlastných zamestnancov; máme pre nich vlastnú vzdelávaciu Akadémiu so špičkovými lektormi, programy na rozvoj manažérskych zručností, jazykové vzdelávanie i know-how tím, ktorý im neustále zabezpečuje know-how podporu. A samozrejme ich aj nadpriemerne platíme. Aj vďaka tomu sme v Českej republike už druhým rokom najžiadanejším zamestnávateľom medzi advokátskymi kanceláriami.

Veríte, že samojazdiace autá budú do konca desaťročia realitou aj na slovenských cestách?

25.01.2016

skôr nie Pokiaľ je mi známe, v právnom poriadku väčšiny krajín vrátane Slovenska nie je zatiaľ vyjasnená právna zodpovednosť a riziká, ktoré sú s prípadnou prevádzkou plne automatizovaných a softvérom riadených automobilov spojené. Pokiaľ nebude táto situácia právne vyriešená, je podľa môjho názoru nasadenie nového typu automobilov do cestnej premávky pomerne vzdialenou budúcnosťou. No jednako sa na verejnú debatu k uvedenej problematike veľmi teším a naša advokátska kancelária na ňu bude odborne pripravená.
Pokiaľ je mi známe, v právnom poriadku väčšiny krajín vrátane Slovenska nie je zatiaľ vyjasnená právna zodpovednosť a riziká, ktoré sú s prípadnou prevádzkou plne automatizovaných a softvérom riadených automobilov spojené. Pokiaľ nebude táto situácia právne vyriešená, je podľa môjho názoru nasadenie nového typu automobilov do cestnej premávky pomerne vzdialenou budúcnosťou. No jednako sa na verejnú debatu k uvedenej problematike veľmi teším a naša advokátska kancelária na ňu bude odborne pripravená.

Učia sa deti v školách veci potrebné pre život?

04.01.2016

neviem /nevyjadrujem sa / iné Nie je možné paušalizovane odpovedať, do akej miery sú slovenské školy schopné pripraviť svojich žiakov a študentov na praktický život. Bude záležať na type a úrovni konkrétnej školy, v prípade strednej školy na špecializácii a vždy aj na prístupe jednotlivých vyučujúcich. Verím ale, že celkovo sa vzdelávací systém pozvoľna zlepšuje. V prípade univerzitného vzdelávania, konkrétne právnických fakúlt, isté rezervy vo výučbe vnímam, a to predovšetkým v štýle práce so študentmi. U nás ešte stále prevláda teoretický prístup k štúdiu práva, zatiaľ čo na prestížnych zahraničných univerzitách sa študenti učia predovšetkým aplikovať platné právo, diskutovať o ňom, pracujú s judikatúrou, samostatne riešia konkrétne kauzy a v neposlednom rade vedia svoje myšlienky a závery prezentovať pred ostatnými. Takáto komplexná praktická príprava by každému začínajúcemu advokátovi veľmi pomohla. Teraz ju do istej miery suplujú študijné pobyty v zahraničí, ktoré v našej kancelárii absolvovali takmer všetci právnici.
Nie je možné paušalizovane odpovedať, do akej miery sú slovenské školy schopné pripraviť svojich žiakov a študentov na praktický život. Bude záležať na type a úrovni konkrétnej školy, v prípade strednej školy na špecializácii a vždy aj na prístupe jednotlivých vyučujúcich. Verím ale, že celkovo sa vzdelávací systém pozvoľna zlepšuje. V prípade univerzitného vzdelávania, konkrétne právnických fakúlt, isté rezervy vo výučbe vnímam, a to predovšetkým v štýle práce so študentmi. U nás ešte stále prevláda teoretický prístup k štúdiu práva, zatiaľ čo na prestížnych zahraničných univerzitách sa študenti učia predovšetkým aplikovať platné právo, diskutovať o ňom, pracujú s judikatúrou, samostatne riešia konkrétne kauzy a v neposlednom rade vedia svoje myšlienky a závery prezentovať pred ostatnými. Takáto komplexná praktická príprava by každému začínajúcemu advokátovi veľmi pomohla. Teraz ju do istej miery suplujú študijné pobyty v zahraničí, ktoré v našej kancelárii absolvovali takmer všetci právnici.