Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Milanovič

Miloš Milanovič
riaditeľ | PS Stavby

Otázka Odpoveď Komentár

Na slovenskom bankovom trhu panuje až príliš široká konkurencia. Pociťujete to na lepšej kvalite služieb?

26.08.2019

Neviem / nevyjadrujem sa /iné Ak tu panuje "až príliš široká konkurencia", tak ju treba zúžiť, určiť tri subjekty, ktoré budú na trhu existovať, nastaviť minimálne marže, poplatky a úroky tak, aby sme mali stabilný bankový sektor so silnými bankami. A potom zazvonil zvonec a rozprávky je koniec :)
Ak tu panuje "až príliš široká konkurencia", tak ju treba zúžiť, určiť tri subjekty, ktoré budú na trhu existovať, nastaviť minimálne marže, poplatky a úroky tak, aby sme mali stabilný bankový sektor so silnými bankami. A potom zazvonil zvonec a rozprávky je koniec :)

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

skôr áno Ak nebude vytvorený vzorec na výpočet výšky minimálnej mzdy, tak logicky, bude jej výška stanovovaná subjektívne, podľa nálady a potrieb toho, kto bude práve pri moci.
Ak nebude vytvorený vzorec na výpočet výšky minimálnej mzdy, tak logicky, bude jej výška stanovovaná subjektívne, podľa nálady a potrieb toho, kto bude práve pri moci.

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Rozhodne nie Rozhodne nie. Pozitívom však je, že pribúda ľudí, ktorí si uvedomujú, že len procesom celoživotného vzdelávania sa a aktívnym životným štýlom môžu dosiahnuť vlastnú spokojnosť a najmä môžu byť užitoční pre spoločnosť i svoje okolie.
Rozhodne nie. Pozitívom však je, že pribúda ľudí, ktorí si uvedomujú, že len procesom celoživotného vzdelávania sa a aktívnym životným štýlom môžu dosiahnuť vlastnú spokojnosť a najmä môžu byť užitoční pre spoločnosť i svoje okolie.

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie Štát priamo, či nepriamo vstupuje do cenotvorby v každom jednom odvetví, či už daňami, odvodmi, alebo rôznymi poplatkami. Skutočnosť, že z ceny litra benzínu tvoria dane až 60%, alebo že na čistú mzdu pripadá takmer rovnaká suma daní a odvodov je zarážajúca.
Štát priamo, či nepriamo vstupuje do cenotvorby v každom jednom odvetví, či už daňami, odvodmi, alebo rôznymi poplatkami. Skutočnosť, že z ceny litra benzínu tvoria dane až 60%, alebo že na čistú mzdu pripadá takmer rovnaká suma daní a odvodov je zarážajúca.

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

rozhodne nie Zvýšia rekreačné poukážky kvalitu ponúkaných služieb, zlepšia prístup a kompetentnosť ľudí, skvalitnia ubytovacie a stravovacie kapacity, vylepšia infraštruktúru potrebnú pre cestovný ruch? Ani jedno z toho, takže odpoveď je jasná.
Zvýšia rekreačné poukážky kvalitu ponúkaných služieb, zlepšia prístup a kompetentnosť ľudí, skvalitnia ubytovacie a stravovacie kapacity, vylepšia infraštruktúru potrebnú pre cestovný ruch? Ani jedno z toho, takže odpoveď je jasná.

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie Bola by to strata času a peňazí. Som za budovanie modernej a efektívnej profesionálnej armády, čo si v prvom rade vyžaduje odpolitizovanie tejto témy.
Bola by to strata času a peňazí. Som za budovanie modernej a efektívnej profesionálnej armády, čo si v prvom rade vyžaduje odpolitizovanie tejto témy.

Ktorý z nasledujúcich indikátorov podľa vás najlepšie vystihuje životnú úroveň v krajine?

19.11.2018

subjektívny pocit šťastia Každý jeden vystihuje určitý uhol pohľadu na životnú úroveň. Do úvahy treba brať aj historické, sociálne, či kultúrne súvislosti, ktoré sú pre každú krajinu jedinečné. Ak by som si však mal vybrať jeden, tak je to „subjektívny pocit šťastia“, síce ťažko merateľný, ale asi najobjektívnejší ukazovateľ.
Každý jeden vystihuje určitý uhol pohľadu na životnú úroveň. Do úvahy treba brať aj historické, sociálne, či kultúrne súvislosti, ktoré sú pre každú krajinu jedinečné. Ak by som si však mal vybrať jeden, tak je to „subjektívny pocit šťastia“, síce ťažko merateľný, ale asi najobjektívnejší ukazovateľ.

Myslíte si, že strata väčšiny strany D. Trumpa v Snemovni reprezentantov Spojených štátov zmení konfrontačnú obchodnú politiku prezidenta USA?

12.11.2018

rozhodne nie Svet ako sme ho poznali posledných 50 rokov končí a Donald Trump je symbolom tejto zmeny. Voľby v Snemovni reprezentantov budú mať na to zanedbateľný vplyv.
Svet ako sme ho poznali posledných 50 rokov končí a Donald Trump je symbolom tejto zmeny. Voľby v Snemovni reprezentantov budú mať na to zanedbateľný vplyv.

Myslíte si, že za kvalitu či nekvalitu vzdelávania sú viac zodpovední učitelia alebo politici?

15.10.2018

Obe skupiny rovnako Za kvalitu nášho vzdelania sme v prvom rade zodpovední my sami. Rodičia sa musia svojím deťom venovať, vytvoriť u nich vzťah k vedomostiam, k poznaniu a učeniu. Vzdelávanie totižto nie je proces časovo limitovaný školskou dochádzkou, ale celoživotné nastavenie človeka. V dobe rýchlych a neustálych zmien je to jediná cesta ako v živote uspieť.
Za kvalitu nášho vzdelania sme v prvom rade zodpovední my sami. Rodičia sa musia svojím deťom venovať, vytvoriť u nich vzťah k vedomostiam, k poznaniu a učeniu. Vzdelávanie totižto nie je proces časovo limitovaný školskou dochádzkou, ale celoživotné nastavenie človeka. V dobe rýchlych a neustálych zmien je to jediná cesta ako v živote uspieť.

Je podľa Vás na Slovensku dosť odborne zdatných a morálne bezúhonných ľudí, ktorí by mohli kandidovať do Ústavného súdu?

08.10.2018

neviem/nevyjadrujem sa/iné K tejto otázke by sa mali vyjadrovať najmä ľudia znalý aktuálnej personálnej situácie v slovenskej justícii. Z môjho pohľadu, ak Slovensko nedokáže viac ako 2 roky obsadiť miesto na Všeobecnom súde EÚ, tak asi niečo nie je úplne v poriadku.
K tejto otázke by sa mali vyjadrovať najmä ľudia znalý aktuálnej personálnej situácie v slovenskej justícii. Z môjho pohľadu, ak Slovensko nedokáže viac ako 2 roky obsadiť miesto na Všeobecnom súde EÚ, tak asi niečo nie je úplne v poriadku.

Sú podľa vás rodinné podniky takým významným prvkom podnikateľského ekosystému Slovenska, aby sa nimi musel špeciálne zaoberať aj štát?

27.08.2018

neviem / nevyjadrujem sa / iné V slovenských podmienkach mi to celé skôr zaváňa politickým populizmom a pokrivenými dotačnými schémami pre „spriatelené“ rodiny.
V slovenských podmienkach mi to celé skôr zaváňa politickým populizmom a pokrivenými dotačnými schémami pre „spriatelené“ rodiny.

Vyšetruje sa podľa vás vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej dostatočne?

13.08.2018

skôr nie Na Slovensku politici ovládli všetko čo mohli a to je najväčší problém. Politické nominácie nikdy nie sú odborné nominácie a preto došlo k poklesu kvality práce polície, súdnictva, prokuratúry, ale aj zdravotníctva. Táto otázka je teda naozaj namieste, nie však v zmysle, či politici ovplyvňujú vyšetrovanie, ale v zmysle, či vôbec na Slovensku ešte máme tak kvalitný vyšetrovací tím, ktorý by zločin dokázal vyšetriť.
Na Slovensku politici ovládli všetko čo mohli a to je najväčší problém. Politické nominácie nikdy nie sú odborné nominácie a preto došlo k poklesu kvality práce polície, súdnictva, prokuratúry, ale aj zdravotníctva. Táto otázka je teda naozaj namieste, nie však v zmysle, či politici ovplyvňujú vyšetrovanie, ale v zmysle, či vôbec na Slovensku ešte máme tak kvalitný vyšetrovací tím, ktorý by zločin dokázal vyšetriť.

Môže dlhodobý a intenzívny tlak súkromného sektora na štát zmeniť zaužívané spôsoby verejného obstarávania?

16.07.2018

neviem / nevyjadrujem sa / iné Z mojej skúsenosti je najväčší problém pri verejnom obstarávaní na strane súkromného sektor a to v nereálnych ponukových cenách. Mnohokrát som bol svedkom toho, ako v elektronickej aukcii išli firmy hlboko pod nákladové ceny. Výsledkom tohto konania sú neuhradení subdodávatelia a nekvalita dodaného diela.
Z mojej skúsenosti je najväčší problém pri verejnom obstarávaní na strane súkromného sektor a to v nereálnych ponukových cenách. Mnohokrát som bol svedkom toho, ako v elektronickej aukcii išli firmy hlboko pod nákladové ceny. Výsledkom tohto konania sú neuhradení subdodávatelia a nekvalita dodaného diela.

Považujete prípadný príchod piatej automobilky na Slovensku za prospešný pre krajinu?

09.07.2018

skôr nie Z dlhodobého hľadiska môžeme byť úspešná krajina len ak budeme ekonomiku diverzifikovať a rovnomerne podporovať a rozvíjať všetky sektory hospodárstva. Závislosť na jednom segmente znamená skôr či neskôr veľké problémy.
Z dlhodobého hľadiska môžeme byť úspešná krajina len ak budeme ekonomiku diverzifikovať a rovnomerne podporovať a rozvíjať všetky sektory hospodárstva. Závislosť na jednom segmente znamená skôr či neskôr veľké problémy.

Mal podľa vás prokurátor Vasiľ Špirko informovať verejnosť o podozrivom korupčnom prípade?

18.06.2018

neviem / nevyjadrujem sa /iné Keď musí prokurátor veci komunikovať cez médiá a nie vnútri prokuratúry, tak asi máme vážny problém.
Keď musí prokurátor veci komunikovať cez médiá a nie vnútri prokuratúry, tak asi máme vážny problém.

Myslíte si, že slovenské firmy okrádajú ich vlastní zamestnanci a manažéri?

11.06.2018

Skôr nie V prípade ak firma nastaví pre zamestnancov vhodné pracovné podmienky, primerané mzdové ohodnotenie a vytvorí priateľskú firemnú kultúru buduje si tým vlastný imunitný systém, ktorý sa vysporiada s rôznymi neduhmi vrátane tohto.
V prípade ak firma nastaví pre zamestnancov vhodné pracovné podmienky, primerané mzdové ohodnotenie a vytvorí priateľskú firemnú kultúru buduje si tým vlastný imunitný systém, ktorý sa vysporiada s rôznymi neduhmi vrátane tohto.

Ako hodnotíte nápad pevného dôchodkového stropu 64 alebo 65 rokov?

04.06.2018

neviem / nevyjadrujem sa / iné Americký prezident má 71 rokov a do dôchodku sa zjavne nechystá, no napr. človek pracujúci v hutníctve môže byť úplne zničený už vo veku 55 rokov. Dôchodkový vek a podmienky odchodu doň sú veľmi zložité témy a je obrovská škoda, že sa politizujú a neriešia sa koncepčne a odborne.
Americký prezident má 71 rokov a do dôchodku sa zjavne nechystá, no napr. človek pracujúci v hutníctve môže byť úplne zničený už vo veku 55 rokov. Dôchodkový vek a podmienky odchodu doň sú veľmi zložité témy a je obrovská škoda, že sa politizujú a neriešia sa koncepčne a odborne.

Vplýva nejako na výhľad vášho podnikania do budúcnosti fakt, že slovenské verejné financie sú stále dlhodobo neudržateľné?

07.05.2018

rozhodne áno V ekonomike všetko so všetkým súvisí a každá zmena, či trend, so sebou prinášajú tak riziká ako i príležitosti. Ak chceme v budúcnosti na Slovensku pri takomto demografickom vývoji slušne žiť, budeme musieť tvorbu HDP stále viac automatizovať a robotizovať.
V ekonomike všetko so všetkým súvisí a každá zmena, či trend, so sebou prinášajú tak riziká ako i príležitosti. Ak chceme v budúcnosti na Slovensku pri takomto demografickom vývoji slušne žiť, budeme musieť tvorbu HDP stále viac automatizovať a robotizovať.

Môže mať automatizácia pozitívny vplyv na trh práce na Slovensku?

23.04.2018

skôr nie V prípade Slovenska si myslím, že to bude mať skôr negatívny vplyv. Naši ľudia nie sú zvyknutí na zásadnejšie zmeny počas svojho profesijného života, nie sú pripravení na celoživotné vzdelávanie. Školy by nás mali učiť okrem konkrétnych vedomostí a zručností najmä schopnosť učiť sa.
V prípade Slovenska si myslím, že to bude mať skôr negatívny vplyv. Naši ľudia nie sú zvyknutí na zásadnejšie zmeny počas svojho profesijného života, nie sú pripravení na celoživotné vzdelávanie. Školy by nás mali učiť okrem konkrétnych vedomostí a zručností najmä schopnosť učiť sa.

Po rokoch odlivu Slovákov do zahraničia sa začali vo výraznejšej miere vracať domov. Možno považovať za dôvod reformnú politiku vlády Roberta Fica?

16.04.2018

rozhodne nie Ak by toto mal byť relevantný dôvod, tak ďalšími kľudne môžu byť zmeny v geomagnetickom poli Zeme, znížená úroda kakaových bôbov, či slabé výsledky anglických futbalových klubov v lige majstrov.
Ak by toto mal byť relevantný dôvod, tak ďalšími kľudne môžu byť zmeny v geomagnetickom poli Zeme, znížená úroda kakaových bôbov, či slabé výsledky anglických futbalových klubov v lige majstrov.