Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Koudela

Jiří Koudela
riaditeľ predaja | Slovakia Energy, s.r.o., Bratialava

Otázka Odpoveď Komentár

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne áno

Myslíte si, že za kvalitu či nekvalitu vzdelávania sú viac zodpovední učitelia alebo politici?

15.10.2018

Skôr politici Na prvom mieste je štát, ktorý vzdelávanie zaisťuje, stanovuje podmienky, akreditácie aj financovanie. Za štátom potom stoja politici. Samotné vzdelávanie je pritom odrazom hore uvedeného. To, ako sa ktorý učiteľ k vzdelávaniu postaví je na jeho osobnom prístupe. Kým však tento učiteľ nie je dostatočne motivovaný, nemá odpovedajúce podmienky alebo pomôcky, či sú zle nastavené osnovy, nie je možné očakávať vysokú úroveň vzdelávania.
Na prvom mieste je štát, ktorý vzdelávanie zaisťuje, stanovuje podmienky, akreditácie aj financovanie. Za štátom potom stoja politici. Samotné vzdelávanie je pritom odrazom hore uvedeného. To, ako sa ktorý učiteľ k vzdelávaniu postaví je na jeho osobnom prístupe. Kým však tento učiteľ nie je dostatočne motivovaný, nemá odpovedajúce podmienky alebo pomôcky, či sú zle nastavené osnovy, nie je možné očakávať vysokú úroveň vzdelávania.

Je podľa vás potrebné obmedziť dosah protischránkového zákona?

03.09.2018

rozhodne nie

Vysporiadali sa, podľa vás, Slováci ako národ dostatočne s rokom 1968 a následnou normalizáciou?

20.08.2018

rozhodne nie

Dôverujete Policajnému zboru Slovenskej republiky?

02.04.2018

skôr nie

Myslíte si, že by Hornonitrianske bane Prievidza mali s ťažbou uhlia skončiť čo najskôr?

22.01.2018

rozhodne áno

Myslíte si, že nominácia Ľubomíra Jahnátka na šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) je dobré rozhodnutie?

03.07.2017

Rozhodne nie Je smutné sledovať, ako vláda manipuluje verenosťou.
Je smutné sledovať, ako vláda manipuluje verenosťou.

Bolo by podľa vás zrušenie Ľudovej strany Naše Slovensko Mariána Kotlebu pre Slovensko prospešné?

05.06.2017

Neviem / nevyjadrujem sa / iné Bolo by prospešné, keby takéto strany skončili pre nezáujem voličov o ich program. Zrušená by mala byť len taká strana, ktorá má program v rozpore s Listinou základných práv a slobôd, a to na základe rozhodnutia súdu.
Bolo by prospešné, keby takéto strany skončili pre nezáujem voličov o ich program. Zrušená by mala byť len taká strana, ktorá má program v rozpore s Listinou základných práv a slobôd, a to na základe rozhodnutia súdu.

Vláda dá tento rok na vysokoškolské vzdelávanie pol miliardy eur. Akú úlohu by mali vysoké školy pre spoločnosť splniť predovšetkým?

29.05.2017

rozvoj všeobecnej vzdelanosti a kultúry v krajine Vysoké školy by mali predovšetkým zabezpečovať kvalitné vysokoškolské vzdelanie pre svojich študentov. Nemali by uprednostňovať kvantitu pred kvalitou. Rast podielu vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva je pre ekonomický a spoločenský rozvoj spoločnosti prospešný, ale nesmie to byť na úkor poklesu kvality vzdelania absolventov vysokých škôl.
Vysoké školy by mali predovšetkým zabezpečovať kvalitné vysokoškolské vzdelanie pre svojich študentov. Nemali by uprednostňovať kvantitu pred kvalitou. Rast podielu vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva je pre ekonomický a spoločenský rozvoj spoločnosti prospešný, ale nesmie to byť na úkor poklesu kvality vzdelania absolventov vysokých škôl.

Vyšetrujú sa u nás najväčšie korupčné kauzy dostatočne?

17.10.2016

rozhodne nie

Myslíte si, že Slovensko si dokáže udržať talenty?

19.09.2016

skôr nie Talenty si dokáže udržať každá krajina, ktorá pre nich pripraví vyhovujúce podmienky. Medzi základné patria príležitosti, ktoré vytvárajú fungujúcu trhovú ekonomiku, podpora investícií do vedy a výskumu, stabilné sociálne zázemie a politická kultúra. O tieto podmienky sa stará predovšetkým vláda. Či si teda Slovensko dokáže udržať talenty je otázkou nastavenia priorít súčasnej vlády.
Talenty si dokáže udržať každá krajina, ktorá pre nich pripraví vyhovujúce podmienky. Medzi základné patria príležitosti, ktoré vytvárajú fungujúcu trhovú ekonomiku, podpora investícií do vedy a výskumu, stabilné sociálne zázemie a politická kultúra. O tieto podmienky sa stará predovšetkým vláda. Či si teda Slovensko dokáže udržať talenty je otázkou nastavenia priorít súčasnej vlády.

Vystúpi podľa vás Veľká Británia z Európskej únie?

20.06.2016

nie

Pocítili ste vo svojom podnikaní alebo osobnom živote pozitívne účinky regulácie EÚ?

30.05.2016

rozhodne áno Regulácia EÚ sa v niektorých prípadoch zdá nezmyselná, často však len na prvý pohľad. Napríklad až obmedzenie príkonu klasických žiaroviek donútilo mnohé domácnosti ich vymeniť za úsporné alebo LED svietidlá. Počiatočná investícia je síce vyššia, ale vďaka úspore energie a dlhšej životnosti sa mnohonásobne vráti. Dnes máme technológie, ktoré sú úspornejšie a ohľaduplnejšie k životnému prostrediu, len občas je nutné dať „podnet“ k ich využívaniu.
Regulácia EÚ sa v niektorých prípadoch zdá nezmyselná, často však len na prvý pohľad. Napríklad až obmedzenie príkonu klasických žiaroviek donútilo mnohé domácnosti ich vymeniť za úsporné alebo LED svietidlá. Počiatočná investícia je síce vyššia, ale vďaka úspore energie a dlhšej životnosti sa mnohonásobne vráti. Dnes máme technológie, ktoré sú úspornejšie a ohľaduplnejšie k životnému prostrediu, len občas je nutné dať „podnet“ k ich využívaniu.

Ako hodnotíte úroveň separácie odpadov vo vašom okolí?

23.05.2016

nedostatočná Určite je vidieť zlepšenie, aj keď zďaleka nevyužívame potenciál, ktorý v separácii odpadov je. Stále vidno v kontajneroch so zmiešaným odpadom veľa plastov, papier, kovy a o biologickom odpade ani nehovoriac. Problém je pritom dvojitý. Na jednej strane sa zvyšujú nároky a tým aj náklady na skladovanie tohto odpadu. Na druhej sú zbytočne vyhodené suroviny, ktoré je potrebné znovu niekde získať – vyťažiť, čo opäť zaťažuje životné prostredie. Pri biologickom odpade znovu vidím jeho energetickú využiteľnosť, ktorá je v tejto chvíli nevyužitá alebo len v minimálnej miere. Rozhodne je čo zlepšovať a je to predovšetkým na každom z nás.
Určite je vidieť zlepšenie, aj keď zďaleka nevyužívame potenciál, ktorý v separácii odpadov je. Stále vidno v kontajneroch so zmiešaným odpadom veľa plastov, papier, kovy a o biologickom odpade ani nehovoriac. Problém je pritom dvojitý. Na jednej strane sa zvyšujú nároky a tým aj náklady na skladovanie tohto odpadu. Na druhej sú zbytočne vyhodené suroviny, ktoré je potrebné znovu niekde získať – vyťažiť, čo opäť zaťažuje životné prostredie. Pri biologickom odpade znovu vidím jeho energetickú využiteľnosť, ktorá je v tejto chvíli nevyužitá alebo len v minimálnej miere. Rozhodne je čo zlepšovať a je to predovšetkým na každom z nás.

Môžu podľa vás terajšie historicky lacné úvery rozbehnúť novú vlnu príliš rizikových projektov, čo neskôr zaťaží celú ekonomiku?

16.05.2016

rozhodne nie Ak teraz banky ponúkajú lacné úvery, mali by súčasne starostlivo vyberať, na aký projekt peniaze požičajú. Je to čisto privátny biznis, takže prípadné rizikové úvery by mali kryť zo svojich rezerv. Už sme ďaleko od 90-tych rokov, kedy boli banky zámerne vládami tlačené do maximálnej podpory podnikateľských projektov takmer bez ohľadu na riziká. Následne potom za to štát musel prevziať zodpovednosť. Dnes je situácia v tomto ohľade iná.
Ak teraz banky ponúkajú lacné úvery, mali by súčasne starostlivo vyberať, na aký projekt peniaze požičajú. Je to čisto privátny biznis, takže prípadné rizikové úvery by mali kryť zo svojich rezerv. Už sme ďaleko od 90-tych rokov, kedy boli banky zámerne vládami tlačené do maximálnej podpory podnikateľských projektov takmer bez ohľadu na riziká. Následne potom za to štát musel prevziať zodpovednosť. Dnes je situácia v tomto ohľade iná.

Má virtuálna realita potenciál stať sa nástrojom na podporu podnikania?

09.05.2016

rozhodne áno Virtuálna realita sama o sebe je len platforma. Záleží na tom, aké prostredie v nej bude vytvorené. Áno, viem si predstaviť, že bude slúžiť na podporu podnikania formou interaktívnych vzdelávacích programov, virtuálnych vývojových centier a takmer neobmedzenú knihovňu súčasných vedomostí a znalostí ľudstva. V prvom rade je to určite výzva pre programátorov na vytvorenie takéhoto prostredia.
Virtuálna realita sama o sebe je len platforma. Záleží na tom, aké prostredie v nej bude vytvorené. Áno, viem si predstaviť, že bude slúžiť na podporu podnikania formou interaktívnych vzdelávacích programov, virtuálnych vývojových centier a takmer neobmedzenú knihovňu súčasných vedomostí a znalostí ľudstva. V prvom rade je to určite výzva pre programátorov na vytvorenie takéhoto prostredia.

Ako vnímate slovenskú firmu, podnikateľa či politika, ak sa objavili či objavia v Panama Papers?

11.04.2016

veľmi negatívne Osobne to vnímam veľmi negatívne.
Osobne to vnímam veľmi negatívne.

Máte v súčasnosti problém nájsť na trhu práce kvalitných ľudí?

28.03.2016

skôr áno Politici ľudí ubezpečujú, že si zaslúžia mať sociálne istoty, rast platov, sociálne príspevky a pod. Nie všetci si ale uvedomujú, že na to, aby si tieto benefity zaslúžili, musia pre spoločnosť vytvoriť zodpovedajúcu hodnotu. Pri pohovoroch sa, žiaľ, často stretávam s otázkou: „Aký bude môj plat a aké budem mať benefity“, než s otázkou: „Čo budem robiť, čo to spoločnosti prinesie a akú budem mať zodpovednosť.“ Práca v našej spoločnosti je špecifická tým, že ide o regulovanú činnosť podliehajúcu prísnemu dohľadu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Zákony a vyhlášky nám nariaďujú dodržiavanie mnohých štandardov. Navyše, ide o pomerne odbornú činnosť – dodávky elektriny a plynu, čo si vyžaduje špecifické školenia. Veľa závisí od toho, na akú pozíciu hľadáme konkrétneho človeka. Bežná referentská pozícia nie je až tak veľkým problémom. Ten nastáva vo chvíli, keď chceme obsadiť pozíciu nižšieho alebo stredného managementu. Nie vždy je možné využiť potenciál z radov vlastných zamestnancov, i keď to je pre nás vždy prioritou. Ešte zložitejšie je to v prípade výberu obchodných zástupcov. Skutočne dobrých obchodníkov je na trhu práce veľmi málo a vďaka odbornej náročnosti nášho odvetvia sa do tejto brandže veľa ľudí nehrnie. Neustále preto hľadáme vhodných kandidátov na doplnenie obchodného tímu.
Politici ľudí ubezpečujú, že si zaslúžia mať sociálne istoty, rast platov, sociálne príspevky a pod. Nie všetci si ale uvedomujú, že na to, aby si tieto benefity zaslúžili, musia pre spoločnosť vytvoriť zodpovedajúcu hodnotu. Pri pohovoroch sa, žiaľ, často stretávam s otázkou: „Aký bude môj plat a aké budem mať benefity“, než s otázkou: „Čo budem robiť, čo to spoločnosti prinesie a akú budem mať zodpovednosť.“ Práca v našej spoločnosti je špecifická tým, že ide o regulovanú činnosť podliehajúcu prísnemu dohľadu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Zákony a vyhlášky nám nariaďujú dodržiavanie mnohých štandardov. Navyše, ide o pomerne odbornú činnosť – dodávky elektriny a plynu, čo si vyžaduje špecifické školenia. Veľa závisí od toho, na akú pozíciu hľadáme konkrétneho človeka. Bežná referentská pozícia nie je až tak veľkým problémom. Ten nastáva vo chvíli, keď chceme obsadiť pozíciu nižšieho alebo stredného managementu. Nie vždy je možné využiť potenciál z radov vlastných zamestnancov, i keď to je pre nás vždy prioritou. Ešte zložitejšie je to v prípade výberu obchodných zástupcov. Skutočne dobrých obchodníkov je na trhu práce veľmi málo a vďaka odbornej náročnosti nášho odvetvia sa do tejto brandže veľa ľudí nehrnie. Neustále preto hľadáme vhodných kandidátov na doplnenie obchodného tímu.

Myslíte si, že meranie efektívnosti štátu by mohlo byť prínosom?

15.02.2016

určite áno Měření efektivnosti je přirozenou součástí byznysu. V energetice se bez měření neobejdeme. Platí to samozřejmě ne jen pro měření objemu dodávek energií. Každý podnikatel musí dobře zvažovat, do čeho investuje a zda se mu tato investice vyplatí. Poměr cena / výkon pak vypovídá o její efektivnosti. Stát není podnikatel a jeho účel není vytváření zisku. Pomyslným ziskem tvořeným státem je vytváření příhodných podmínek pro život a blahobyt jeho obyvatel. Měření efektivnosti státu by proto mělo být postavené na hodnocení jím vykonávaných činností a přijímaných rozhodnutí s ohledem na jejich dopad na plnění cílů fungování státu.
Měření efektivnosti je přirozenou součástí byznysu. V energetice se bez měření neobejdeme. Platí to samozřejmě ne jen pro měření objemu dodávek energií. Každý podnikatel musí dobře zvažovat, do čeho investuje a zda se mu tato investice vyplatí. Poměr cena / výkon pak vypovídá o její efektivnosti. Stát není podnikatel a jeho účel není vytváření zisku. Pomyslným ziskem tvořeným státem je vytváření příhodných podmínek pro život a blahobyt jeho obyvatel. Měření efektivnosti státu by proto mělo být postavené na hodnocení jím vykonávaných činností a přijímaných rozhodnutí s ohledem na jejich dopad na plnění cílů fungování státu.