Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Hegedűš

Tomáš Hegedűš
výkonný riaditeľ | CBRE Slovensko

Otázka Odpoveď Komentár

Akým spôsobom majú obce primárne zabezpečovať výstavbu nájomných bytov?

28.10.2019

v spolupráci so súkromným sektorom Naša legislatívna nie je nastavená takým spôsobom, aby sme mohli efektívne vlastniť a manažovať nájomné byty, je to jednoducho nezvládnuteľné. Aktuálna situácia totiž prináša veľa prekážok v otázke uplatňovania nákladov, ktoré bránia efektívnemu podnikaniu v tejto oblasti. Podpora výstavby nájomných bytov zo strany obcí nikdy daný problém nevyrieši. Inšpiráciu by sme mali hľadať v zahraničí, kde je nájomné bývanie súčasťou triedy investičných aktív. Mestská samospráva, ale aj investičné či dôchodcovské investičné spoločnosti tu vlastnia často aj desaťtisíce nájomných bytov. Je to bežný postup v mnohých krajinách, napríklad v Amerike či Veľkej Británii. Dokonca aj v Čechách sú firmy, ktoré vlastnia tisícky takýchto bytov. Na Slovensku nemáme vytvorený trh s nájomným bývaním a musíme ho ešte len vytvoriť. Keďže nám chýbajú desaťtisíce takýchto bytov, bez značného zapojenia súkromného kapitálu sa to jednoducho nedá. Je potrebné, aby sa vytvoril systém, ktorý by umožňoval takéto byty spravovať a obchodovať s nimi.
Naša legislatívna nie je nastavená takým spôsobom, aby sme mohli efektívne vlastniť a manažovať nájomné byty, je to jednoducho nezvládnuteľné. Aktuálna situácia totiž prináša veľa prekážok v otázke uplatňovania nákladov, ktoré bránia efektívnemu podnikaniu v tejto oblasti. Podpora výstavby nájomných bytov zo strany obcí nikdy daný problém nevyrieši. Inšpiráciu by sme mali hľadať v zahraničí, kde je nájomné bývanie súčasťou triedy investičných aktív. Mestská samospráva, ale aj investičné či dôchodcovské investičné spoločnosti tu vlastnia často aj desaťtisíce nájomných bytov. Je to bežný postup v mnohých krajinách, napríklad v Amerike či Veľkej Británii. Dokonca aj v Čechách sú firmy, ktoré vlastnia tisícky takýchto bytov. Na Slovensku nemáme vytvorený trh s nájomným bývaním a musíme ho ešte len vytvoriť. Keďže nám chýbajú desaťtisíce takýchto bytov, bez značného zapojenia súkromného kapitálu sa to jednoducho nedá. Je potrebné, aby sa vytvoril systém, ktorý by umožňoval takéto byty spravovať a obchodovať s nimi.

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

skôr áno Myslím si, že tento nástroj môže výrazne pomôcť najmä malým a stredným podnikateľom v cestovnom ruchu. Každá minca má však dve strany. Tou druhou sú zamestnávatelia, ktorých sa táto povinnosť dotýka. Spôsob a forma zavedenia rekreačných poukážok totiž neboli najšťastnejšie. Pre zamestnávateľov, ktorých sa to dotklo, je to veľké bremeno, pretože takéto finančné výdavky nikto z nich nemal premietnuté do firemného rozpočtu. Zároveň tu podľa môjho názoru existuje určitá forma doskriminácie, keďže povinnosť prispievať na rekreačné poukazy sa týka spoločností s 50 a viac zamestnancami. A čo tí, ktorí ich majú menej? Jedna skupina zamestnávateľov toto bremeno niesť musí a druhá nie. V tomto vidím nespravodlivosť. A ešte jeden postreh: Vzhľadom na finančnú situáciu u mnohých slovenských podnikateľov môže nastať taká situácia, že aj ten malý profit, ktorý sú schopní generovať, spotrebuje práve tento náklad.
Myslím si, že tento nástroj môže výrazne pomôcť najmä malým a stredným podnikateľom v cestovnom ruchu. Každá minca má však dve strany. Tou druhou sú zamestnávatelia, ktorých sa táto povinnosť dotýka. Spôsob a forma zavedenia rekreačných poukážok totiž neboli najšťastnejšie. Pre zamestnávateľov, ktorých sa to dotklo, je to veľké bremeno, pretože takéto finančné výdavky nikto z nich nemal premietnuté do firemného rozpočtu. Zároveň tu podľa môjho názoru existuje určitá forma doskriminácie, keďže povinnosť prispievať na rekreačné poukazy sa týka spoločností s 50 a viac zamestnancami. A čo tí, ktorí ich majú menej? Jedna skupina zamestnávateľov toto bremeno niesť musí a druhá nie. V tomto vidím nespravodlivosť. A ešte jeden postreh: Vzhľadom na finančnú situáciu u mnohých slovenských podnikateľov môže nastať taká situácia, že aj ten malý profit, ktorý sú schopní generovať, spotrebuje práve tento náklad.

Myslíte si, že racionalizácia siete nemocníc je správna cesta k skvalitneniu zdravotníctva?

12.02.2018

rozhodne áno Potrebné je však k tomu dodať aj nasledovné: Racionalizácia je síce krok správnym smerom, ale nie je dostatočne razantným krokom. Skôr ide o akýsi polkrok. Tragédiou dnešného zdravotníctva je najmä havarijný stav budov a nedostatočná komplexnosť služieb (napr. chýbajúca rehabilitácia pacientov). Prostredie v mnohých slovenských nemocniciach nepodporuje skoré uzdravenie, naopak v nich často ochorie aj zdravý človek. Tento stav sa napokon odzrkadľuje aj na dlhodobej hospitalizácii a ďalších komplikáciách pre pacientov. Ak by sme sa chceli posunúť správnym smerom, už dnes by mal existovať plán výstavby nových moderných nemocníc, ktorý by bol súčasťou stratégie racionalizácie existujúcich nemocničných zariadení. Systém čiastkových rekonštrukcií je iba drahou dočasnou záplatou a len odďaľuje finálne riešenie problému.
Potrebné je však k tomu dodať aj nasledovné: Racionalizácia je síce krok správnym smerom, ale nie je dostatočne razantným krokom. Skôr ide o akýsi polkrok. Tragédiou dnešného zdravotníctva je najmä havarijný stav budov a nedostatočná komplexnosť služieb (napr. chýbajúca rehabilitácia pacientov). Prostredie v mnohých slovenských nemocniciach nepodporuje skoré uzdravenie, naopak v nich často ochorie aj zdravý človek. Tento stav sa napokon odzrkadľuje aj na dlhodobej hospitalizácii a ďalších komplikáciách pre pacientov. Ak by sme sa chceli posunúť správnym smerom, už dnes by mal existovať plán výstavby nových moderných nemocníc, ktorý by bol súčasťou stratégie racionalizácie existujúcich nemocničných zariadení. Systém čiastkových rekonštrukcií je iba drahou dočasnou záplatou a len odďaľuje finálne riešenie problému.

Môže mať Slovensko kvalitné a zároveň efektívne nemocnice?

21.08.2017

rozhodne áno Ukazuje sa, že zásadným problémom nemocníc sú samotné nehnuteľnosti, do ktorých sa roky neinvestovalo. Rovnako, ako sa vyvíja architektúra nehnuteľností napríklad v oblasti nákupných centier, administratívnych budov alebo aj nových bytových komplexov, podobne by sa mala vyvíjať aj architektúra či dizajn nemocníc. Nie je možné dosahovať pozitívne ekonomické výsledky v starých, schátraných nemocničných budovách, musíme ich nahradiť novými a modernými nehnuteľnosťami. Dnes sme svedkami toho, že práve moderné zdravotnícke zariadenia, ktoré sú väčšinou v rukách súkromných prevádzkovateľov, dokážu úspešne podnikať a ich ekonomické ukazovatele sú v plusových hodnotách.
Ukazuje sa, že zásadným problémom nemocníc sú samotné nehnuteľnosti, do ktorých sa roky neinvestovalo. Rovnako, ako sa vyvíja architektúra nehnuteľností napríklad v oblasti nákupných centier, administratívnych budov alebo aj nových bytových komplexov, podobne by sa mala vyvíjať aj architektúra či dizajn nemocníc. Nie je možné dosahovať pozitívne ekonomické výsledky v starých, schátraných nemocničných budovách, musíme ich nahradiť novými a modernými nehnuteľnosťami. Dnes sme svedkami toho, že práve moderné zdravotnícke zariadenia, ktoré sú väčšinou v rukách súkromných prevádzkovateľov, dokážu úspešne podnikať a ich ekonomické ukazovatele sú v plusových hodnotách.

Myslíte si, že Slovensko môže byť modernou a dobre fungujúcou krajinou pre všetkých občanov?

31.10.2016

rozhodne áno Určite áno. Všetko záleží na úprimnom záujme politickej reprezentácie meniť našu krajinu k lepšiemu. Už raz sme dokázali, že Slovensko sa vedelo dostať spod hrozby autoritatívneho režimu a medzinárodnej izolácie až do pozície európskeho tigra. Otázne je, k akému zvieraťu by sme Slovensko prirovnali dnes... Máme však na to, aby sme raz opäť mohli byť vzorom pre ostatných.
Určite áno. Všetko záleží na úprimnom záujme politickej reprezentácie meniť našu krajinu k lepšiemu. Už raz sme dokázali, že Slovensko sa vedelo dostať spod hrozby autoritatívneho režimu a medzinárodnej izolácie až do pozície európskeho tigra. Otázne je, k akému zvieraťu by sme Slovensko prirovnali dnes... Máme však na to, aby sme raz opäť mohli byť vzorom pre ostatných.

Myslíte si, že Slovensko si dokáže udržať talenty?

19.09.2016

skôr nie Ak chcú mladí ľudia získať kvalitné vzdelanie musia ísť do zahraničia. Po ukončení vzdelania nastáva otázka, či sa majú vôbec na Slovensko vrátiť a keď áno, tak kam. V regiónoch je práce veľmi málo a podmienky na rozbehnutie vlastného biznisu sa neustále zhoršujú. V Bratislave je síce ponuka práce lepšia, ale v porovnaní s ostatnými hlavnými mestami V4 je dostupnosť bývania, zdravotná starostlivosť a vôbec život ako taký drahší a príjmy nižšie. Ľudia sa domov vracajú najmä kvôli rodine.
Ak chcú mladí ľudia získať kvalitné vzdelanie musia ísť do zahraničia. Po ukončení vzdelania nastáva otázka, či sa majú vôbec na Slovensko vrátiť a keď áno, tak kam. V regiónoch je práce veľmi málo a podmienky na rozbehnutie vlastného biznisu sa neustále zhoršujú. V Bratislave je síce ponuka práce lepšia, ale v porovnaní s ostatnými hlavnými mestami V4 je dostupnosť bývania, zdravotná starostlivosť a vôbec život ako taký drahší a príjmy nižšie. Ľudia sa domov vracajú najmä kvôli rodine.

Mali by si podľa vás Slováci priplácať za zdravotnú starostlivosť?

08.08.2016

rozhodne áno Otázku by som však preformuloval na: Mali by mať Slováci možnosť priplatiť si za zdravotnú starostlivosť? V tom prípade by moja odpoveď bola nasledovná: "Predovšetkým si myslím, že by mala existovať možnosť priplatiť si za nadštandard. Za nadštandard pri samotnom výkone zdravotnej starostlivosti, ako aj v možnosti prioritného objednania sa k lekárovi, za možnosť objednať sa na presný čas. Tiež som za to, aby si mohli pacienti priplatiť za možnosť byť ošetrený špičkovým lekárom, podľa svojho vlastného výberu."
Otázku by som však preformuloval na: Mali by mať Slováci možnosť priplatiť si za zdravotnú starostlivosť? V tom prípade by moja odpoveď bola nasledovná: "Predovšetkým si myslím, že by mala existovať možnosť priplatiť si za nadštandard. Za nadštandard pri samotnom výkone zdravotnej starostlivosti, ako aj v možnosti prioritného objednania sa k lekárovi, za možnosť objednať sa na presný čas. Tiež som za to, aby si mohli pacienti priplatiť za možnosť byť ošetrený špičkovým lekárom, podľa svojho vlastného výberu."

Myslíte si, že skrátenie pracovného času by zvýšilo efektivitu a produktívnosť zamestnancov?

18.07.2016

rozhodne nie Myslím si, že zamestnanci na Slovensku majú dostatočne dlhý čas na oddych a regeneráciu. 25, či 30 dní dovolenky, ďalších 15 voľných dní v podobe oficiálnych sviatkov, víkendy a rôzne ďalšie benefity napríklad tzv. sick days sú viac než dosť. Keď to porovnáme napr. s USA, kde ľudia trávia v práci podstatne dlhší čas, Slováci sú na tom veľmi dobre. Skrátenie pracovného času by pribrzdilo rozvoj našej ekonomiky a znevýhodnilo by Slovensko oproti ostatným krajinám.
Myslím si, že zamestnanci na Slovensku majú dostatočne dlhý čas na oddych a regeneráciu. 25, či 30 dní dovolenky, ďalších 15 voľných dní v podobe oficiálnych sviatkov, víkendy a rôzne ďalšie benefity napríklad tzv. sick days sú viac než dosť. Keď to porovnáme napr. s USA, kde ľudia trávia v práci podstatne dlhší čas, Slováci sú na tom veľmi dobre. Skrátenie pracovného času by pribrzdilo rozvoj našej ekonomiky a znevýhodnilo by Slovensko oproti ostatným krajinám.

Ste za zrušenie gastrolístkov?

04.07.2016

skôr nie Na základe môjho pozorovania môžem povedať, že ľudia v mojom okolí gastrolístky hojne využívajú na to, na čo sú určené, teda na stravovanie. Aj keď nie som zástancom nesystémových opatrení, s touto formou sociálneho benefitu voči zamestnancom nemám žiadny problém. Gastrolístky osobne vnímam aj ako pomoc ľuďom v ekonomicky slabších regiónoch. Sú garanciou, že ich využijú skutočne na nákup jedla a potravín. Či sa zachovajú v súčasnej forme, alebo budú nahradené napríklad stravovacími kartami je už na debatu, ktorú ponecháme odborníkom.
Na základe môjho pozorovania môžem povedať, že ľudia v mojom okolí gastrolístky hojne využívajú na to, na čo sú určené, teda na stravovanie. Aj keď nie som zástancom nesystémových opatrení, s touto formou sociálneho benefitu voči zamestnancom nemám žiadny problém. Gastrolístky osobne vnímam aj ako pomoc ľuďom v ekonomicky slabších regiónoch. Sú garanciou, že ich využijú skutočne na nákup jedla a potravín. Či sa zachovajú v súčasnej forme, alebo budú nahradené napríklad stravovacími kartami je už na debatu, ktorú ponecháme odborníkom.